سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

چاپ کاتالوگ تعداد کم (چاپ دیجیتال کاتالوگ)

کاتالوگ دیجیتال تع8داد کم

چاپ کاتالوگ از جمله قدرتمند ترین ابزار تبلیغاتی برای معرفی محصولات و خدمات شما می باشد. استفاده از یک کاتالوگ حرفه ای برای هر کسب و کاری لازم است. از آنجا که چاپ کاتالوگ افست هزینه های زیادی را در بر دارد، از این پس در مجموعه تیم گرافیک، شرایط چاپ کاتالوگ دیجیتال در ابعاد مختلف حتی 1 عدد فراهم شده است.

سفارش کاتالوگ دیجیتال در اندازه های مختلف

ابعاد مورد نظر خود را جهت چاپ کاتالوگ انتخاب کنید

چاپ کاتالوگ A4 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
56,500 خرید
12 صفحه
3 برگ
76,500 خرید
16 صفحه
4 برگ
58,100 خرید
20 صفحه
5 برگ
65,300 خرید
24 صفحه
6 برگ
72,500 خرید
28 صفحه
7 برگ
77,600 خرید
32 صفحه
8 برگ
84,500 خرید
36 صفحه
9 برگ
91,300 خرید
40 صفحه
10 برگ
98,200 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
105,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
111,900 خرید
52 صفحه
13 برگ
118,700 خرید
56 صفحه
14 برگ
119,400 خرید
60 صفحه
15 برگ
125,800 خرید
64 صفحه
16 برگ
132,200 خرید
68 صفحه
17 برگ
138,500 خرید
72 صفحه
18 برگ
144,900 خرید
76 صفحه
19 برگ
151,300 خرید
80 صفحه
20 برگ
157,700 خرید
84 صفحه
21 برگ
164,100 خرید
88 صفحه
22 برگ
170,400 خرید
92 صفحه
23 برگ
176,800 خرید
96 صفحه
24 برگ
183,200 خرید
100 صفحه
25 برگ
189,600 خرید
104 صفحه
26 برگ
196,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
197,100 خرید
112 صفحه
28 برگ
203,300 خرید
116 صفحه
29 برگ
209,500 خرید
120 صفحه
30 برگ
215,700 خرید
124 صفحه
31 برگ
221,900 خرید
128 صفحه
32 برگ
228,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
124,200 خرید
12 صفحه
3 برگ
156,700 خرید
16 صفحه
4 برگ
183,800 خرید
20 صفحه
5 برگ
215,700 خرید
24 صفحه
6 برگ
247,600 خرید
28 صفحه
7 برگ
273,500 خرید
32 صفحه
8 برگ
304,400 خرید
36 صفحه
9 برگ
335,300 خرید
40 صفحه
10 برگ
366,200 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
387,100 خرید
48 صفحه
12 برگ
417,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
446,890 خرید
56 صفحه
14 برگ
476,800 خرید
60 صفحه
15 برگ
506,700 خرید
64 صفحه
16 برگ
536,590 خرید
68 صفحه
17 برگ
558,490 خرید
72 صفحه
18 برگ
587,900 خرید
76 صفحه
19 برگ
617,300 خرید
80 صفحه
20 برگ
646,700 خرید
84 صفحه
21 برگ
676,100 خرید
88 صفحه
22 برگ
705,490 خرید
92 صفحه
23 برگ
734,900 خرید
96 صفحه
24 برگ
764,290 خرید
100 صفحه
25 برگ
793,690 خرید
104 صفحه
26 برگ
823,100 خرید
108 صفحه
27 برگ
852,500 خرید
112 صفحه
28 برگ
881,900 خرید
116 صفحه
29 برگ
911,290 خرید
120 صفحه
30 برگ
940,700 خرید
124 صفحه
31 برگ
970,100 خرید
128 صفحه
32 برگ
999,490 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
233,400 خرید
12 صفحه
3 برگ
292,490 خرید
16 صفحه
4 برگ
350,290 خرید
20 صفحه
5 برگ
412,090 خرید
24 صفحه
6 برگ
463,900 خرید
28 صفحه
7 برگ
523,690 خرید
32 صفحه
8 برگ
583,500 خرید
36 صفحه
9 برگ
643,300 خرید
40 صفحه
10 برگ
703,100 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
762,900 خرید
48 صفحه
12 برگ
822,690 خرید
52 صفحه
13 برگ
882,490 خرید
56 صفحه
14 برگ
942,290 خرید
60 صفحه
15 برگ
1,002,090 خرید
64 صفحه
16 برگ
1,061,890 خرید
68 صفحه
17 برگ
1,105,700 خرید
72 صفحه
18 برگ
1,164,490 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,223,290 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,282,090 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,340,890 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,399,690 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,458,490 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,517,290 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,576,090 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,634,900 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,693,700 خرید
112 صفحه
28 برگ
1,752,500 خرید
116 صفحه
29 برگ
1,811,280 خرید
120 صفحه
30 برگ
1,870,100 خرید
124 صفحه
31 برگ
1,928,900 خرید
128 صفحه
32 برگ
1,987,690 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
553,990 خرید
12 صفحه
3 برگ
693,500 خرید
16 صفحه
4 برگ
842,980 خرید
20 صفحه
5 برگ
992,490 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,141,990 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,291,480 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,440,980 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,590,480 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,739,980 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,889,480 خرید
48 صفحه
12 برگ
2,038,980 خرید
52 صفحه
13 برگ
2,188,470 خرید
56 صفحه
14 برگ
2,337,980 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,487,480 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,636,990 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,746,490 خرید
72 صفحه
18 برگ
2,893,470 خرید
76 صفحه
19 برگ
3,040,500 خرید
80 صفحه
20 برگ
3,187,480 خرید
84 صفحه
21 برگ
3,334,470 خرید
88 صفحه
22 برگ
3,481,480 خرید
92 صفحه
23 برگ
3,628,480 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,775,480 خرید
100 صفحه
25 برگ
3,922,490 خرید
104 صفحه
26 برگ
4,069,480 خرید
108 صفحه
27 برگ
4,216,500 خرید
112 صفحه
28 برگ
4,363,480 خرید
116 صفحه
29 برگ
4,510,460 خرید
120 صفحه
30 برگ
4,657,490 خرید
124 صفحه
31 برگ
4,804,450 خرید
128 صفحه
32 برگ
4,951,490 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,052,990 خرید
12 صفحه
3 برگ
1,351,990 خرید
16 صفحه
4 برگ
1,651,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
1,949,980 خرید
24 صفحه
6 برگ
2,248,990 خرید
28 صفحه
7 برگ
2,547,990 خرید
32 صفحه
8 برگ
2,846,960 خرید
36 صفحه
9 برگ
3,145,970 خرید
40 صفحه
10 برگ
3,444,950 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,743,980 خرید
48 صفحه
12 برگ
4,042,960 خرید
52 صفحه
13 برگ
4,342,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
4,640,970 خرید
60 صفحه
15 برگ
4,939,960 خرید
64 صفحه
16 برگ
5,239,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
5,457,940 خرید
72 صفحه
18 برگ
5,751,970 خرید
76 صفحه
19 برگ
6,045,950 خرید
80 صفحه
20 برگ
6,339,960 خرید
84 صفحه
21 برگ
6,633,960 خرید
88 صفحه
22 برگ
6,927,940 خرید
92 صفحه
23 برگ
7,221,990 خرید
96 صفحه
24 برگ
7,515,980 خرید
100 صفحه
25 برگ
7,809,960 خرید
104 صفحه
26 برگ
8,103,980 خرید
108 صفحه
27 برگ
8,397,970 خرید
112 صفحه
28 برگ
8,691,910 خرید
116 صفحه
29 برگ
8,985,900 خرید
120 صفحه
30 برگ
9,279,970 خرید
124 صفحه
31 برگ
9,573,960 خرید
128 صفحه
32 برگ
9,867,930 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
2,046,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
2,643,970 خرید
16 صفحه
4 برگ
3,241,880 خرید
20 صفحه
5 برگ
3,839,880 خرید
24 صفحه
6 برگ
4,437,930 خرید
28 صفحه
7 برگ
5,035,980 خرید
32 صفحه
8 برگ
5,633,930 خرید
36 صفحه
9 برگ
6,231,960 خرید
40 صفحه
10 برگ
6,829,970 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
7,427,960 خرید
48 صفحه
12 برگ
8,025,950 خرید
52 صفحه
13 برگ
8,623,940 خرید
56 صفحه
14 برگ
9,221,940 خرید
60 صفحه
15 برگ
9,819,910 خرید
64 صفحه
16 برگ
10,417,910 خرید
68 صفحه
17 برگ
10,855,990 خرید
72 صفحه
18 برگ
11,443,980 خرید
76 صفحه
19 برگ
12,031,940 خرید
80 صفحه
20 برگ
12,619,880 خرید
84 صفحه
21 برگ
13,207,970 خرید
88 صفحه
22 برگ
13,795,930 خرید
92 صفحه
23 برگ
14,383,830 خرید
96 صفحه
24 برگ
14,971,930 خرید
100 صفحه
25 برگ
15,559,820 خرید
104 صفحه
26 برگ
16,147,920 خرید
108 صفحه
27 برگ
16,735,820 خرید
112 صفحه
28 برگ
17,323,970 خرید
116 صفحه
29 برگ
17,911,940 خرید
120 صفحه
30 برگ
18,499,970 خرید
124 صفحه
31 برگ
19,087,930 خرید
128 صفحه
32 برگ
19,675,950 خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ A5 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
30,500 خرید
12 صفحه
3 برگ
40,500 خرید
16 صفحه
4 برگ
31,600 خرید
20 صفحه
5 برگ
35,400 خرید
24 صفحه
6 برگ
39,200 خرید
28 صفحه
7 برگ
39,900 خرید
32 صفحه
8 برگ
43,300 خرید
36 صفحه
9 برگ
46,700 خرید
40 صفحه
10 برگ
50,100 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
53,500 خرید
48 صفحه
12 برگ
56,900 خرید
52 صفحه
13 برگ
60,300 خرید
56 صفحه
14 برگ
61,900 خرید
60 صفحه
15 برگ
65,200 خرید
64 صفحه
16 برگ
68,500 خرید
68 صفحه
17 برگ
71,800 خرید
72 صفحه
18 برگ
75,100 خرید
76 صفحه
19 برگ
78,400 خرید
80 صفحه
20 برگ
81,700 خرید
84 صفحه
21 برگ
85,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
88,300 خرید
92 صفحه
23 برگ
91,600 خرید
96 صفحه
24 برگ
94,900 خرید
100 صفحه
25 برگ
98,200 خرید
104 صفحه
26 برگ
101,500 خرید
108 صفحه
27 برگ
101,900 خرید
112 صفحه
28 برگ
105,100 خرید
116 صفحه
29 برگ
108,300 خرید
120 صفحه
30 برگ
111,500 خرید
124 صفحه
31 برگ
114,700 خرید
128 صفحه
32 برگ
117,900 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
83,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
96,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
110,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
127,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
143,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
156,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
172,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
188,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
204,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
205,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
219,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
234,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
248,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
263,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
277,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
276,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
289,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
303,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
316,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
330,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
343,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
357,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
370,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
384,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
397,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
411,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
424,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
438,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
451,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
465,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
477,990 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
131,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
162,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
192,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
224,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
250,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
281,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
312,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
343,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
374,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
385,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
414,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
442,990 خرید
56 صفحه
14 برگ
472,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
500,990 خرید
64 صفحه
16 برگ
530,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
527,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
553,990 خرید
76 صفحه
19 برگ
580,990 خرید
80 صفحه
20 برگ
608,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
635,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
661,990 خرید
92 صفحه
23 برگ
689,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
716,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
742,990 خرید
104 صفحه
26 برگ
769,990 خرید
108 صفحه
27 برگ
796,990 خرید
112 صفحه
28 برگ
824,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
851,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
878,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
904,990 خرید
128 صفحه
32 برگ
932,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
270,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
341,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
418,990 خرید
20 صفحه
5 برگ
496,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
573,990 خرید
28 صفحه
7 برگ
650,990 خرید
32 صفحه
8 برگ
729,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
805,980 خرید
40 صفحه
10 برگ
883,980 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
910,990 خرید
48 صفحه
12 برگ
983,990 خرید
52 صفحه
13 برگ
1,056,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
1,129,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
1,200,980 خرید
64 صفحه
16 برگ
1,273,990 خرید
68 صفحه
17 برگ
1,265,990 خرید
72 صفحه
18 برگ
1,333,980 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,400,990 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,468,980 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,535,980 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,603,990 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,670,990 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,738,980 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,805,980 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,874,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,940,990 خرید
112 صفحه
28 برگ
2,008,990 خرید
116 صفحه
29 برگ
2,075,980 خرید
120 صفحه
30 برگ
2,144,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
2,211,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
2,278,980 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
495,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
650,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
804,990 خرید
20 صفحه
5 برگ
959,980 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,114,990 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,269,980 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,424,980 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,579,990 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,734,990 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,789,980 خرید
48 صفحه
12 برگ
1,934,980 خرید
52 صفحه
13 برگ
2,079,980 خرید
56 صفحه
14 برگ
2,224,980 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,370,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,514,990 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,500,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
2,634,980 خرید
76 صفحه
19 برگ
2,770,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
2,904,970 خرید
84 صفحه
21 برگ
3,039,970 خرید
88 صفحه
22 برگ
3,174,980 خرید
92 صفحه
23 برگ
3,309,960 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,444,980 خرید
100 صفحه
25 برگ
3,579,960 خرید
104 صفحه
26 برگ
3,714,970 خرید
108 صفحه
27 برگ
3,849,990 خرید
112 صفحه
28 برگ
3,984,990 خرید
116 صفحه
29 برگ
4,119,950 خرید
120 صفحه
30 برگ
4,254,960 خرید
124 صفحه
31 برگ
4,389,940 خرید
128 صفحه
32 برگ
4,524,990 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
922,990 خرید
12 صفحه
3 برگ
1,232,980 خرید
16 صفحه
4 برگ
1,542,980 خرید
20 صفحه
5 برگ
1,852,980 خرید
24 صفحه
6 برگ
2,162,980 خرید
28 صفحه
7 برگ
2,472,970 خرید
32 صفحه
8 برگ
2,782,940 خرید
36 صفحه
9 برگ
3,092,950 خرید
40 صفحه
10 برگ
3,403,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,512,960 خرید
48 صفحه
12 برگ
3,802,960 خرید
52 صفحه
13 برگ
4,092,950 خرید
56 صفحه
14 برگ
4,382,940 خرید
60 صفحه
15 برگ
4,672,940 خرید
64 صفحه
16 برگ
4,962,990 خرید
68 صفحه
17 برگ
4,932,990 خرید
72 صفحه
18 برگ
5,202,960 خرید
76 صفحه
19 برگ
5,472,930 خرید
80 صفحه
20 برگ
5,742,930 خرید
84 صفحه
21 برگ
6,012,930 خرید
88 صفحه
22 برگ
6,282,950 خرید
92 صفحه
23 برگ
6,553,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
6,822,910 خرید
100 صفحه
25 برگ
7,092,990 خرید
104 صفحه
26 برگ
7,362,950 خرید
108 صفحه
27 برگ
7,632,950 خرید
112 صفحه
28 برگ
7,902,990 خرید
116 صفحه
29 برگ
8,172,970 خرید
120 صفحه
30 برگ
8,442,930 خرید
124 صفحه
31 برگ
8,712,940 خرید
128 صفحه
32 برگ
8,982,930 خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ A6 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
16,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
21,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
17,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
19,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
20,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
22,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
23,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
24,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
26,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
28,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
30,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
31,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
32,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
34,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
35,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
37,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
39,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
40,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
42,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
44,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
46,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
47,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
49,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
51,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
52,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
53,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
55,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
56,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
57,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
59,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
61,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
43,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
49,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
57,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
65,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
73,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
80,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
88,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
96,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
105,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
105,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
112,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
120,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
127,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
135,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
142,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
141,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
148,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
155,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
162,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
169,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
175,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
183,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
189,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
196,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
203,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
210,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
217,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
224,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
231,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
238,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
244,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
67,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
83,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
98,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
115,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
128,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
144,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
160,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
175,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
191,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
197,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
212,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
226,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
241,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
256,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
271,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
269,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
283,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
297,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
311,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
324,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
338,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
352,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
366,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
379,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
393,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
407,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
421,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
435,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
448,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
462,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
476,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
138,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
174,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
214,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
253,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
293,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
333,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
371,990 خرید
36 صفحه
9 برگ
411,990 خرید
40 صفحه
10 برگ
451,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
465,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
501,990 خرید
52 صفحه
13 برگ
539,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
575,990 خرید
60 صفحه
15 برگ
613,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
650,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
646,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
681,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
714,990 خرید
80 صفحه
20 برگ
749,990 خرید
84 صفحه
21 برگ
783,990 خرید
88 صفحه
22 برگ
819,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
852,990 خرید
96 صفحه
24 برگ
886,990 خرید
100 صفحه
25 برگ
921,990 خرید
104 صفحه
26 برگ
955,990 خرید
108 صفحه
27 برگ
990,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
1,024,990 خرید
116 صفحه
29 برگ
1,058,990 خرید
120 صفحه
30 برگ
1,093,990 خرید
124 صفحه
31 برگ
1,128,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
1,163,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
252,990 خرید
12 صفحه
3 برگ
331,990 خرید
16 صفحه
4 برگ
411,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
489,990 خرید
24 صفحه
6 برگ
569,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
648,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
727,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
806,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
885,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
912,990 خرید
48 صفحه
12 برگ
986,990 خرید
52 صفحه
13 برگ
1,061,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
1,134,990 خرید
60 صفحه
15 برگ
1,208,990 خرید
64 صفحه
16 برگ
1,282,990 خرید
68 صفحه
17 برگ
1,274,990 خرید
72 صفحه
18 برگ
1,343,980 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,412,980 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,481,990 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,550,980 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,620,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,688,980 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,756,980 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,825,980 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,895,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,963,980 خرید
112 صفحه
28 برگ
2,032,990 خرید
116 صفحه
29 برگ
2,101,980 خرید
120 صفحه
30 برگ
2,170,990 خرید
124 صفحه
31 برگ
2,238,970 خرید
128 صفحه
32 برگ
2,307,970 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
470,990 خرید
12 صفحه
3 برگ
628,990 خرید
16 صفحه
4 برگ
787,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
945,990 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,104,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,261,990 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,419,980 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,577,990 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,736,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,791,990 خرید
48 صفحه
12 برگ
1,939,970 خرید
52 صفحه
13 برگ
2,087,940 خرید
56 صفحه
14 برگ
2,235,980 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,383,990 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,531,980 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,515,970 خرید
72 صفحه
18 برگ
2,653,970 خرید
76 صفحه
19 برگ
2,791,990 خرید
80 صفحه
20 برگ
2,928,990 خرید
84 صفحه
21 برگ
3,066,960 خرید
88 صفحه
22 برگ
3,204,960 خرید
92 صفحه
23 برگ
3,342,980 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,479,990 خرید
100 صفحه
25 برگ
3,617,990 خرید
104 صفحه
26 برگ
3,755,970 خرید
108 صفحه
27 برگ
3,892,950 خرید
112 صفحه
28 برگ
4,030,980 خرید
116 صفحه
29 برگ
4,168,980 خرید
120 صفحه
30 برگ
4,306,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
4,443,970 خرید
128 صفحه
32 برگ
4,581,990 خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ B5 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
55,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
74,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
56,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
63,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
71,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
76,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
82,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
89,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
96,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
102,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
109,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
116,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
117,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
123,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
129,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
135,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
142,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
148,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
154,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
160,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
166,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
173,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
179,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
185,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
192,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
193,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
199,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
205,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
211,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
217,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
223,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
121,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
153,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
180,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
211,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
242,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
268,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
298,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
328,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
358,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
379,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
408,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
437,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
467,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
496,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
524,990 خرید
68 صفحه
17 برگ
547,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
576,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
603,990 خرید
80 صفحه
20 برگ
633,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
661,990 خرید
88 صفحه
22 برگ
691,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
719,990 خرید
96 صفحه
24 برگ
749,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
777,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
806,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
834,990 خرید
112 صفحه
28 برگ
863,990 خرید
116 صفحه
29 برگ
892,990 خرید
120 صفحه
30 برگ
921,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
950,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
979,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
224,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
280,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
336,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
394,990 خرید
24 صفحه
6 برگ
445,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
502,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
560,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
617,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
673,990 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
731,990 خرید
48 صفحه
12 برگ
789,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
847,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
904,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
962,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
1,018,990 خرید
68 صفحه
17 برگ
1,061,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
1,116,990 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,173,990 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,229,990 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,286,990 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,342,990 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,399,990 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,456,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,512,980 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,568,990 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,624,990 خرید
112 صفحه
28 برگ
1,681,990 خرید
116 صفحه
29 برگ
1,737,990 خرید
120 صفحه
30 برگ
1,795,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
1,850,990 خرید
128 صفحه
32 برگ
1,907,990 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
531,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
664,990 خرید
16 صفحه
4 برگ
808,990 خرید
20 صفحه
5 برگ
952,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,095,980 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,238,990 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,382,990 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,525,980 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,669,980 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,813,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
1,956,990 خرید
52 صفحه
13 برگ
2,099,980 خرید
56 صفحه
14 برگ
2,243,980 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,388,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,530,970 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,635,990 خرید
72 صفحه
18 برگ
2,776,980 خرید
76 صفحه
19 برگ
2,918,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
3,059,990 خرید
84 صفحه
21 برگ
3,200,990 خرید
88 صفحه
22 برگ
3,341,980 خرید
92 صفحه
23 برگ
3,482,990 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,623,960 خرید
100 صفحه
25 برگ
3,764,990 خرید
104 صفحه
26 برگ
3,905,990 خرید
108 صفحه
27 برگ
4,047,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
4,187,960 خرید
116 صفحه
29 برگ
4,329,980 خرید
120 صفحه
30 برگ
4,471,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
4,611,980 خرید
128 صفحه
32 برگ
4,752,990 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,009,980 خرید
12 صفحه
3 برگ
1,296,980 خرید
16 صفحه
4 برگ
1,583,970 خرید
20 صفحه
5 برگ
1,872,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
2,158,990 خرید
28 صفحه
7 برگ
2,445,970 خرید
32 صفحه
8 برگ
2,732,970 خرید
36 صفحه
9 برگ
3,019,970 خرید
40 صفحه
10 برگ
3,306,990 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,593,950 خرید
48 صفحه
12 برگ
3,880,970 خرید
52 صفحه
13 برگ
4,167,990 خرید
56 صفحه
14 برگ
4,454,970 خرید
60 صفحه
15 برگ
4,741,950 خرید
64 صفحه
16 برگ
5,028,980 خرید
68 صفحه
17 برگ
5,238,950 خرید
72 صفحه
18 برگ
5,520,960 خرید
76 صفحه
19 برگ
5,803,980 خرید
80 صفحه
20 برگ
6,085,950 خرید
84 صفحه
21 برگ
6,367,940 خرید
88 صفحه
22 برگ
6,649,940 خرید
92 صفحه
23 برگ
6,932,970 خرید
96 صفحه
24 برگ
7,214,920 خرید
100 صفحه
25 برگ
7,496,980 خرید
104 صفحه
26 برگ
7,778,950 خرید
108 صفحه
27 برگ
8,061,970 خرید
112 صفحه
28 برگ
8,343,970 خرید
116 صفحه
29 برگ
8,625,920 خرید
120 صفحه
30 برگ
8,908,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
9,191,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
9,472,950 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,963,980 خرید
12 صفحه
3 برگ
2,537,980 خرید
16 صفحه
4 برگ
3,111,970 خرید
20 صفحه
5 برگ
3,685,950 خرید
24 صفحه
6 برگ
4,259,950 خرید
28 صفحه
7 برگ
4,833,990 خرید
32 صفحه
8 برگ
5,407,950 خرید
36 صفحه
9 برگ
5,981,960 خرید
40 صفحه
10 برگ
6,555,920 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
7,129,990 خرید
48 صفحه
12 برگ
7,703,900 خرید
52 صفحه
13 برگ
8,278,940 خرید
56 صفحه
14 برگ
8,852,930 خرید
60 صفحه
15 برگ
9,426,900 خرید
64 صفحه
16 برگ
10,000,880 خرید
68 صفحه
17 برگ
10,420,880 خرید
72 صفحه
18 برگ
10,985,900 خرید
76 صفحه
19 برگ
11,549,870 خرید
80 صفحه
20 برگ
12,114,860 خرید
84 صفحه
21 برگ
12,678,960 خرید
88 صفحه
22 برگ
13,243,910 خرید
92 صفحه
23 برگ
13,807,860 خرید
96 صفحه
24 برگ
14,372,890 خرید
100 صفحه
25 برگ
14,936,940 خرید
104 صفحه
26 برگ
15,501,850 خرید
108 صفحه
27 برگ
16,065,940 خرید
112 صفحه
28 برگ
16,630,870 خرید
116 صفحه
29 برگ
17,195,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
17,760,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
18,323,910 خرید
128 صفحه
32 برگ
18,887,880 خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ مربع (خشتی) تعداد کم در 2 سایز

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ کاتالوگ مربعی 20*20 سانتی متر

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
56,500 خرید
12 صفحه
3 برگ
76,500 خرید
16 صفحه
4 برگ
58,100 خرید
20 صفحه
5 برگ
65,300 خرید
24 صفحه
6 برگ
72,500 خرید
28 صفحه
7 برگ
77,600 خرید
32 صفحه
8 برگ
84,500 خرید
36 صفحه
9 برگ
91,300 خرید
40 صفحه
10 برگ
98,200 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
105,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
111,900 خرید
52 صفحه
13 برگ
118,700 خرید
56 صفحه
14 برگ
119,400 خرید
60 صفحه
15 برگ
125,800 خرید
64 صفحه
16 برگ
132,200 خرید
68 صفحه
17 برگ
138,500 خرید
72 صفحه
18 برگ
144,900 خرید
76 صفحه
19 برگ
151,300 خرید
80 صفحه
20 برگ
157,700 خرید
84 صفحه
21 برگ
164,100 خرید
88 صفحه
22 برگ
170,400 خرید
92 صفحه
23 برگ
176,800 خرید
96 صفحه
24 برگ
183,200 خرید
100 صفحه
25 برگ
189,600 خرید
104 صفحه
26 برگ
196,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
197,100 خرید
112 صفحه
28 برگ
203,300 خرید
116 صفحه
29 برگ
209,500 خرید
120 صفحه
30 برگ
215,700 خرید
124 صفحه
31 برگ
221,900 خرید
128 صفحه
32 برگ
228,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
124,200 خرید
12 صفحه
3 برگ
156,700 خرید
16 صفحه
4 برگ
183,800 خرید
20 صفحه
5 برگ
215,700 خرید
24 صفحه
6 برگ
247,600 خرید
28 صفحه
7 برگ
273,500 خرید
32 صفحه
8 برگ
304,400 خرید
36 صفحه
9 برگ
335,300 خرید
40 صفحه
10 برگ
366,200 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
387,100 خرید
48 صفحه
12 برگ
417,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
446,890 خرید
56 صفحه
14 برگ
476,800 خرید
60 صفحه
15 برگ
506,700 خرید
64 صفحه
16 برگ
536,590 خرید
68 صفحه
17 برگ
558,490 خرید
72 صفحه
18 برگ
587,900 خرید
76 صفحه
19 برگ
617,300 خرید
80 صفحه
20 برگ
646,700 خرید
84 صفحه
21 برگ
676,100 خرید
88 صفحه
22 برگ
705,490 خرید
92 صفحه
23 برگ
734,900 خرید
96 صفحه
24 برگ
764,290 خرید
100 صفحه
25 برگ
793,690 خرید
104 صفحه
26 برگ
823,100 خرید
108 صفحه
27 برگ
852,500 خرید
112 صفحه
28 برگ
881,900 خرید
116 صفحه
29 برگ
911,290 خرید
120 صفحه
30 برگ
940,700 خرید
124 صفحه
31 برگ
970,100 خرید
128 صفحه
32 برگ
999,490 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
233,400 خرید
12 صفحه
3 برگ
292,490 خرید
16 صفحه
4 برگ
350,290 خرید
20 صفحه
5 برگ
412,090 خرید
24 صفحه
6 برگ
463,900 خرید
28 صفحه
7 برگ
523,690 خرید
32 صفحه
8 برگ
583,500 خرید
36 صفحه
9 برگ
643,300 خرید
40 صفحه
10 برگ
703,100 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
762,900 خرید
48 صفحه
12 برگ
822,690 خرید
52 صفحه
13 برگ
882,490 خرید
56 صفحه
14 برگ
942,290 خرید
60 صفحه
15 برگ
1,002,090 خرید
64 صفحه
16 برگ
1,061,890 خرید
68 صفحه
17 برگ
1,105,700 خرید
72 صفحه
18 برگ
1,164,490 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,223,290 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,282,090 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,340,890 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,399,690 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,458,490 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,517,290 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,576,090 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,634,900 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,693,700 خرید
112 صفحه
28 برگ
1,752,500 خرید
116 صفحه
29 برگ
1,811,280 خرید
120 صفحه
30 برگ
1,870,100 خرید
124 صفحه
31 برگ
1,928,900 خرید
128 صفحه
32 برگ
1,987,690 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
553,990 خرید
12 صفحه
3 برگ
693,500 خرید
16 صفحه
4 برگ
842,980 خرید
20 صفحه
5 برگ
992,490 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,141,990 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,291,480 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,440,980 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,590,480 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,739,980 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,889,480 خرید
48 صفحه
12 برگ
2,038,980 خرید
52 صفحه
13 برگ
2,188,470 خرید
56 صفحه
14 برگ
2,337,980 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,487,480 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,636,990 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,746,490 خرید
72 صفحه
18 برگ
2,893,470 خرید
76 صفحه
19 برگ
3,040,500 خرید
80 صفحه
20 برگ
3,187,480 خرید
84 صفحه
21 برگ
3,334,470 خرید
88 صفحه
22 برگ
3,481,480 خرید
92 صفحه
23 برگ
3,628,480 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,775,480 خرید
100 صفحه
25 برگ
3,922,490 خرید
104 صفحه
26 برگ
4,069,480 خرید
108 صفحه
27 برگ
4,216,500 خرید
112 صفحه
28 برگ
4,363,480 خرید
116 صفحه
29 برگ
4,510,460 خرید
120 صفحه
30 برگ
4,657,490 خرید
124 صفحه
31 برگ
4,804,450 خرید
128 صفحه
32 برگ
4,951,490 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,052,990 خرید
12 صفحه
3 برگ
1,351,990 خرید
16 صفحه
4 برگ
1,651,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
1,949,980 خرید
24 صفحه
6 برگ
2,248,990 خرید
28 صفحه
7 برگ
2,547,990 خرید
32 صفحه
8 برگ
2,846,960 خرید
36 صفحه
9 برگ
3,145,970 خرید
40 صفحه
10 برگ
3,444,950 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,743,980 خرید
48 صفحه
12 برگ
4,042,960 خرید
52 صفحه
13 برگ
4,342,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
4,640,970 خرید
60 صفحه
15 برگ
4,939,960 خرید
64 صفحه
16 برگ
5,239,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
5,457,940 خرید
72 صفحه
18 برگ
5,751,970 خرید
76 صفحه
19 برگ
6,045,950 خرید
80 صفحه
20 برگ
6,339,960 خرید
84 صفحه
21 برگ
6,633,960 خرید
88 صفحه
22 برگ
6,927,940 خرید
92 صفحه
23 برگ
7,221,990 خرید
96 صفحه
24 برگ
7,515,980 خرید
100 صفحه
25 برگ
7,809,960 خرید
104 صفحه
26 برگ
8,103,980 خرید
108 صفحه
27 برگ
8,397,970 خرید
112 صفحه
28 برگ
8,691,910 خرید
116 صفحه
29 برگ
8,985,900 خرید
120 صفحه
30 برگ
9,279,970 خرید
124 صفحه
31 برگ
9,573,960 خرید
128 صفحه
32 برگ
9,867,930 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
2,046,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
2,643,970 خرید
16 صفحه
4 برگ
3,241,880 خرید
20 صفحه
5 برگ
3,839,880 خرید
24 صفحه
6 برگ
4,437,930 خرید
28 صفحه
7 برگ
5,035,980 خرید
32 صفحه
8 برگ
5,633,930 خرید
36 صفحه
9 برگ
6,231,960 خرید
40 صفحه
10 برگ
6,829,970 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
7,427,960 خرید
48 صفحه
12 برگ
8,025,950 خرید
52 صفحه
13 برگ
8,623,940 خرید
56 صفحه
14 برگ
9,221,940 خرید
60 صفحه
15 برگ
9,819,910 خرید
64 صفحه
16 برگ
10,417,910 خرید
68 صفحه
17 برگ
10,855,990 خرید
72 صفحه
18 برگ
11,443,980 خرید
76 صفحه
19 برگ
12,031,940 خرید
80 صفحه
20 برگ
12,619,880 خرید
84 صفحه
21 برگ
13,207,970 خرید
88 صفحه
22 برگ
13,795,930 خرید
92 صفحه
23 برگ
14,383,830 خرید
96 صفحه
24 برگ
14,971,930 خرید
100 صفحه
25 برگ
15,559,820 خرید
104 صفحه
26 برگ
16,147,920 خرید
108 صفحه
27 برگ
16,735,820 خرید
112 صفحه
28 برگ
17,323,970 خرید
116 صفحه
29 برگ
17,911,940 خرید
120 صفحه
30 برگ
18,499,970 خرید
124 صفحه
31 برگ
19,087,930 خرید
128 صفحه
32 برگ
19,675,950 خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ مربعی 14*14 سانتی متر

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
30,500 خرید
12 صفحه
3 برگ
40,500 خرید
16 صفحه
4 برگ
31,600 خرید
20 صفحه
5 برگ
35,400 خرید
24 صفحه
6 برگ
39,200 خرید
28 صفحه
7 برگ
39,900 خرید
32 صفحه
8 برگ
43,300 خرید
36 صفحه
9 برگ
46,700 خرید
40 صفحه
10 برگ
50,100 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
53,500 خرید
48 صفحه
12 برگ
56,900 خرید
52 صفحه
13 برگ
60,300 خرید
56 صفحه
14 برگ
61,900 خرید
60 صفحه
15 برگ
65,200 خرید
64 صفحه
16 برگ
68,500 خرید
68 صفحه
17 برگ
71,800 خرید
72 صفحه
18 برگ
75,100 خرید
76 صفحه
19 برگ
78,400 خرید
80 صفحه
20 برگ
81,700 خرید
84 صفحه
21 برگ
85,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
88,300 خرید
92 صفحه
23 برگ
91,600 خرید
96 صفحه
24 برگ
94,900 خرید
100 صفحه
25 برگ
98,200 خرید
104 صفحه
26 برگ
101,500 خرید
108 صفحه
27 برگ
101,900 خرید
112 صفحه
28 برگ
105,100 خرید
116 صفحه
29 برگ
108,300 خرید
120 صفحه
30 برگ
111,500 خرید
124 صفحه
31 برگ
114,700 خرید
128 صفحه
32 برگ
117,900 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
83,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
96,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
110,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
127,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
143,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
156,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
172,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
188,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
204,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
205,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
219,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
234,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
248,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
263,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
277,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
276,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
289,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
303,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
316,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
330,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
343,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
357,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
370,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
384,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
397,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
411,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
424,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
438,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
451,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
465,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
477,990 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
131,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
162,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
192,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
224,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
250,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
281,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
312,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
343,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
374,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
385,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
414,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
442,990 خرید
56 صفحه
14 برگ
472,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
500,990 خرید
64 صفحه
16 برگ
530,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
527,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
553,990 خرید
76 صفحه
19 برگ
580,990 خرید
80 صفحه
20 برگ
608,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
635,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
661,990 خرید
92 صفحه
23 برگ
689,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
716,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
742,990 خرید
104 صفحه
26 برگ
769,990 خرید
108 صفحه
27 برگ
796,990 خرید
112 صفحه
28 برگ
824,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
851,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
878,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
904,990 خرید
128 صفحه
32 برگ
932,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
270,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
341,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
418,990 خرید
20 صفحه
5 برگ
496,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
573,990 خرید
28 صفحه
7 برگ
650,990 خرید
32 صفحه
8 برگ
729,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
805,980 خرید
40 صفحه
10 برگ
883,980 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
910,990 خرید
48 صفحه
12 برگ
983,990 خرید
52 صفحه
13 برگ
1,056,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
1,129,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
1,200,980 خرید
64 صفحه
16 برگ
1,273,990 خرید
68 صفحه
17 برگ
1,265,990 خرید
72 صفحه
18 برگ
1,333,980 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,400,990 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,468,980 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,535,980 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,603,990 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,670,990 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,738,980 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,805,980 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,874,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,940,990 خرید
112 صفحه
28 برگ
2,008,990 خرید
116 صفحه
29 برگ
2,075,980 خرید
120 صفحه
30 برگ
2,144,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
2,211,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
2,278,980 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
495,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
650,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
804,990 خرید
20 صفحه
5 برگ
959,980 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,114,990 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,269,980 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,424,980 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,579,990 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,734,990 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,789,980 خرید
48 صفحه
12 برگ
1,934,980 خرید
52 صفحه
13 برگ
2,079,980 خرید
56 صفحه
14 برگ
2,224,980 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,370,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,514,990 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,500,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
2,634,980 خرید
76 صفحه
19 برگ
2,770,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
2,904,970 خرید
84 صفحه
21 برگ
3,039,970 خرید
88 صفحه
22 برگ
3,174,980 خرید
92 صفحه
23 برگ
3,309,960 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,444,980 خرید
100 صفحه
25 برگ
3,579,960 خرید
104 صفحه
26 برگ
3,714,970 خرید
108 صفحه
27 برگ
3,849,990 خرید
112 صفحه
28 برگ
3,984,990 خرید
116 صفحه
29 برگ
4,119,950 خرید
120 صفحه
30 برگ
4,254,960 خرید
124 صفحه
31 برگ
4,389,940 خرید
128 صفحه
32 برگ
4,524,990 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
922,990 خرید
12 صفحه
3 برگ
1,232,980 خرید
16 صفحه
4 برگ
1,542,980 خرید
20 صفحه
5 برگ
1,852,980 خرید
24 صفحه
6 برگ
2,162,980 خرید
28 صفحه
7 برگ
2,472,970 خرید
32 صفحه
8 برگ
2,782,940 خرید
36 صفحه
9 برگ
3,092,950 خرید
40 صفحه
10 برگ
3,403,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,512,960 خرید
48 صفحه
12 برگ
3,802,960 خرید
52 صفحه
13 برگ
4,092,950 خرید
56 صفحه
14 برگ
4,382,940 خرید
60 صفحه
15 برگ
4,672,940 خرید
64 صفحه
16 برگ
4,962,990 خرید
68 صفحه
17 برگ
4,932,990 خرید
72 صفحه
18 برگ
5,202,960 خرید
76 صفحه
19 برگ
5,472,930 خرید
80 صفحه
20 برگ
5,742,930 خرید
84 صفحه
21 برگ
6,012,930 خرید
88 صفحه
22 برگ
6,282,950 خرید
92 صفحه
23 برگ
6,553,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
6,822,910 خرید
100 صفحه
25 برگ
7,092,990 خرید
104 صفحه
26 برگ
7,362,950 خرید
108 صفحه
27 برگ
7,632,950 خرید
112 صفحه
28 برگ
7,902,990 خرید
116 صفحه
29 برگ
8,172,970 خرید
120 صفحه
30 برگ
8,442,930 خرید
124 صفحه
31 برگ
8,712,940 خرید
128 صفحه
32 برگ
8,982,930 خرید
تحویل 2 روز کاری

سایز کاتالوگ دیجیتال

کاتالوگ دیجیتال در ابعادی چون کاتالوگ A4، کاتالوگ A5، کاتالوگ A6، کاتالوگ B5 با صحافی عمودی و 2 سایز کاتالوگ مربعی 20*20 و 14*14 سانتی ارائه شده است.

صحافی کاتالوگ دیجیتال

کاتالوگ دیجیتال در مدل های متنوعی در مجموعه تیم گرافیک صحافی می شود. کاتالوگ های با تعداد برگ کمتر از 8 عدد امکان صحافی بصورت منگنه ساده و منگنه لوپ را دارا هستند.

و برای کاتالوگ های با تعداد برگ بالاتر می توانید صحافی چسب گرم و یا صحافی با استفاده از فنر دوبل را انتخاب کنید.

فرق صفحه با برگ در کاتالوگ به چه معناست؟

هر کاتالوگ در هر سایزی با یک برگ بزرگتر از آن سایز (2 برابر) و یک خط تا در وسط آن صحافی می شود و ابعاد نهایی بسته شده کاتالوگ مطابق ابعاد اعلامی می شود. از این رو هر برگ در کاتالوگ، چهار صفحه ایجاد می کند. اگر بخواهیم با یک مثال این مفهوم را برای مشتریان معرفی کنیم می توانیم بگوئیم که یک کاتالوگ 16 صفحه ای از 4 برگ تشکیل شده است که یک برگ آن (4 صفحه) جلد کاتالوگ است و 3 برگ آن (12 صفحه)، صفحات میانی کاتالوگ است.

جنس کاغذ در چاپ کاتالوگ دیجیتال چیست؟

بصورت پیش فرض، قیمت های اعلامی مربوط به چاپ کاتالوگ بر روی کاغذ گلاسه 300 گرم بدون روکش برای جلد و تحریر 80 گرم برای صفحات میانی است.

شما می توانید برای صفحات میانی در صفحه خرید محصول با انتخاب خدمات مربوطه جنس صفحات میانی را به کاغذ هایی چون، تحریر 100 گرم، گلاسه 135 گرم، گلاسه 150 گرم، گلاسه 200 گرم و گلاسه 250 گرم تغییر دهید.

همچنین امکان روکش سلفون مات یا براق برای صفحات جلد وجود دارد.

شما می توانید کاغذ های اختصاصی خود چه برای جلد و چه برای صفحات میاین را انتخاب کرده و با تماس گرفتن با دفتر تیم گرافیک، استعلام قیمت اختصاصی نمائید.

سفارش کاتالوگ دیجیتال، تعداد دلخواه حتی 1 عدد

جهت رفاه حال شما عزیزان، مجموعه تیم گرافیک قیمت گذاری انواع کاتالوگ در سایز ها و تعداد صفحات متنوع برای تیراژ های مقرون به صرفه (حتی 1 عدد) را انجام داده است؛ که در جداول بالا قابل مشاهده و ثبت سفارش می باشد.

همچنین اگر تیراژ دلخواهی دیگری مد نظر شما بوده، می توانید با تماس با تلفن های دفتر تیم گرافیک، استعلام قیمت بگیرید. برای تمامی تیراژ ها، ضمانت کمترین قیمت چاپ کاتالوگ دیجیتال در ایران ارائه شده است.

سوالات پر تکرار چاپ کاتالوگ دیجیتال
آیا محصولات کاتالوگ با تعداد کم شامل ارسال رایگان می شود؟

بله، ارسال رایگان در مجموعه تیم گرافیک می بایست از مبلغ خاصی بالاتر برود، از این رو شما می توانید اطلاع از شرایط ارسال رایگان به صفحه ارسال مراجعه کرده و توضیحات این بخش را مشاهده کنید.

آیا قیمت کاتالوگ با تعداد کم در مجموعه تیم گرافیک شامل گارانتی قیمت می شود؟

بله، کلیه محصولات کاتالوگ با تعداد کم در مجموعه تیم گرافیک شامل گارانتی قیمت است.

آیا فرآیند طراحی کاتالوگ توسط تیم گرافیک می تواند انجام شود؟

بله، مجموعه تیم گرافیک با بهره از تیم طراحی حرفه ای ، آماده دریافت سفارشات شما مشتریان عزیز است.

چطور می توانم سفارش خود را در تیم گرافیک ثبت کنم؟

شما می توانید کاتالوگ تعداد کم خود را از 3 طریق آنلاین در همین صفحه، حضوری، تلگرامی و یا واتساپی در مجموعه تیم گرافیک ثبت سفارش کنید.

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
  • تهران - فلکه دوم صادقیه ، پشت بانک ملت ، خیابان تقدیری ، مجتمع تجاری افتخار ، واحد 2 و 3 ، مجموعه "تیم گرافیک"
    ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 9:30 صبح الی 19
    پنج شنبه ها 9:30 الی 18
    شماره تماس: 02144044827 - 02144044881 - 02144037023

نماد های سایت
  • logo-samandehi
تمامی حقوق برای این سایت محفوظ میباشد. کپی رایت 1401 - قدرت گرفته از چاپیروس