سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

چاپ کاتالوگ تعداد کم (چاپ دیجیتال کاتالوگ)

کاتالوگ دیجیتال تع8داد کم

چاپ کاتالوگ از جمله قدرتمند ترین ابزار تبلیغاتی برای معرفی محصولات و خدمات شما می باشد. استفاده از یک کاتالوگ حرفه ای برای هر کسب و کاری لازم است. از آنجا که چاپ کاتالوگ افست هزینه های زیادی را در بر دارد، از این پس در مجموعه تیم گرافیک، شرایط چاپ کاتالوگ دیجیتال در ابعاد مختلف حتی 1 عدد فراهم شده است.

سفارش کاتالوگ دیجیتال در اندازه های مختلف

ابعاد مورد نظر خود را جهت چاپ کاتالوگ انتخاب کنید

چاپ کاتالوگ A4 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
41,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
51,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
53,600 خرید
20 صفحه
5 برگ
58,900 خرید
24 صفحه
6 برگ
64,200 خرید
28 صفحه
7 برگ
71,600 خرید
32 صفحه
8 برگ
76,700 خرید
36 صفحه
9 برگ
81,800 خرید
40 صفحه
10 برگ
86,900 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
92,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
97,100 خرید
52 صفحه
13 برگ
102,200 خرید
56 صفحه
14 برگ
108,300 خرید
60 صفحه
15 برگ
113,300 خرید
64 صفحه
16 برگ
118,300 خرید
68 صفحه
17 برگ
123,300 خرید
72 صفحه
18 برگ
128,300 خرید
76 صفحه
19 برگ
133,300 خرید
80 صفحه
20 برگ
138,300 خرید
84 صفحه
21 برگ
143,300 خرید
88 صفحه
22 برگ
148,300 خرید
92 صفحه
23 برگ
153,300 خرید
96 صفحه
24 برگ
158,300 خرید
100 صفحه
25 برگ
163,300 خرید
104 صفحه
26 برگ
168,300 خرید
108 صفحه
27 برگ
173,500 خرید
112 صفحه
28 برگ
178,400 خرید
116 صفحه
29 برگ
183,300 خرید
120 صفحه
30 برگ
188,200 خرید
124 صفحه
31 برگ
193,100 خرید
128 صفحه
32 برگ
198,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
141,600 خرید
12 صفحه
3 برگ
173,600 خرید
16 صفحه
4 برگ
202,600 خرید
20 صفحه
5 برگ
227,600 خرید
24 صفحه
6 برگ
252,600 خرید
28 صفحه
7 برگ
280,900 خرید
32 صفحه
8 برگ
305,400 خرید
36 صفحه
9 برگ
329,900 خرید
40 صفحه
10 برگ
354,400 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
382,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
406,200 خرید
52 صفحه
13 برگ
430,500 خرید
56 صفحه
14 برگ
454,700 خرید
60 صفحه
15 برگ
479,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
503,200 خرید
68 صفحه
17 برگ
527,500 خرید
72 صفحه
18 برگ
551,700 خرید
76 صفحه
19 برگ
576,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
600,200 خرید
84 صفحه
21 برگ
624,500 خرید
88 صفحه
22 برگ
648,700 خرید
92 صفحه
23 برگ
673,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
697,200 خرید
100 صفحه
25 برگ
721,500 خرید
104 صفحه
26 برگ
745,700 خرید
108 صفحه
27 برگ
770,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
794,200 خرید
116 صفحه
29 برگ
818,500 خرید
120 صفحه
30 برگ
842,700 خرید
124 صفحه
31 برگ
867,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
891,200 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
213,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
265,600 خرید
16 صفحه
4 برگ
317,300 خرید
20 صفحه
5 برگ
366,300 خرید
24 صفحه
6 برگ
417,500 خرید
28 صفحه
7 برگ
466,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
514,500 خرید
36 صفحه
9 برگ
563,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
611,500 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
660,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
708,500 خرید
52 صفحه
13 برگ
757,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
805,500 خرید
60 صفحه
15 برگ
854,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
902,500 خرید
68 صفحه
17 برگ
951,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
999,500 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,048,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,096,500 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,145,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,193,500 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,242,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,290,500 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,339,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,387,500 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,436,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
1,484,500 خرید
116 صفحه
29 برگ
1,533,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
1,581,500 خرید
124 صفحه
31 برگ
1,630,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
1,678,500 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
435,500 خرید
12 صفحه
3 برگ
560,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
681,200 خرید
20 صفحه
5 برگ
802,500 خرید
24 صفحه
6 برگ
923,700 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,045,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,166,200 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,287,500 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,408,700 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,530,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
1,651,200 خرید
52 صفحه
13 برگ
1,772,500 خرید
56 صفحه
14 برگ
1,893,700 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,015,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,136,200 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,257,500 خرید
72 صفحه
18 برگ
2,387,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
2,500,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
2,621,200 خرید
84 صفحه
21 برگ
2,742,500 خرید
88 صفحه
22 برگ
2,863,700 خرید
92 صفحه
23 برگ
2,985,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,106,200 خرید
100 صفحه
25 برگ
3,227,500 خرید
104 صفحه
26 برگ
3,348,700 خرید
108 صفحه
27 برگ
3,470,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
3,591,200 خرید
116 صفحه
29 برگ
3,712,500 خرید
120 صفحه
30 برگ
3,833,700 خرید
124 صفحه
31 برگ
3,955,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
4,076,200 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
837,500 خرید
12 صفحه
3 برگ
1,080,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
1,322,500 خرید
20 صفحه
5 برگ
1,565,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,807,500 خرید
28 صفحه
7 برگ
2,050,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
2,292,500 خرید
36 صفحه
9 برگ
2,535,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
2,777,500 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,020,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
3,262,500 خرید
52 صفحه
13 برگ
2,505,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
3,747,500 خرید
60 صفحه
15 برگ
3,990,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
4,232,500 خرید
68 صفحه
17 برگ
4,475,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
4,717,500 خرید
76 صفحه
19 برگ
4,960,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
5,202,500 خرید
84 صفحه
21 برگ
5,445,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
5,687,500 خرید
92 صفحه
23 برگ
5,930,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
6,172,500 خرید
100 صفحه
25 برگ
6,415,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
6,657,500 خرید
108 صفحه
27 برگ
6,900,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
7,142,500 خرید
116 صفحه
29 برگ
7,385,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
7,627,500 خرید
124 صفحه
31 برگ
7,870,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
8,112,500 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,555,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
2,040,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
2,525,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
3,010,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
3,495,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
3,980,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
4,465,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
4,950,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
5,435,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
5,920,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
6,450,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
6,890,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
7,375,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
7,860,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
8,345,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
8,830,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
9,315,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
9,799,900 خرید
80 صفحه
20 برگ
10,285,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
10,770,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
11,254,900 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,174,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
12,225,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
12,710,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
13,195,100 خرید
108 صفحه
27 برگ
13,680,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
14,165,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
14,650,100 خرید
120 صفحه
30 برگ
15,135,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
15,620,100 خرید
128 صفحه
32 برگ
16,104,900 خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ A5 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
26,500 خرید
12 صفحه
3 برگ
31,500 خرید
16 صفحه
4 برگ
39,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
41,700 خرید
24 صفحه
6 برگ
44,300 خرید
28 صفحه
7 برگ
46,800 خرید
32 صفحه
8 برگ
49,300 خرید
36 صفحه
9 برگ
51,900 خرید
40 صفحه
10 برگ
54,400 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
57,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
59,500 خرید
52 صفحه
13 برگ
62,100 خرید
56 صفحه
14 برگ
64,400 خرید
60 صفحه
15 برگ
66,900 خرید
64 صفحه
16 برگ
69,400 خرید
68 صفحه
17 برگ
71,900 خرید
72 صفحه
18 برگ
74,400 خرید
76 صفحه
19 برگ
76,900 خرید
80 صفحه
20 برگ
79,400 خرید
84 صفحه
21 برگ
81,900 خرید
88 صفحه
22 برگ
84,400 خرید
92 صفحه
23 برگ
86,900 خرید
96 صفحه
24 برگ
89,400 خرید
100 صفحه
25 برگ
91,900 خرید
104 صفحه
26 برگ
94,400 خرید
108 صفحه
27 برگ
96,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
98,400 خرید
116 صفحه
29 برگ
100,900 خرید
120 صفحه
30 برگ
103,300 خرید
124 صفحه
31 برگ
105,800 خرید
128 صفحه
32 برگ
108,200 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
100,500 خرید
12 صفحه
3 برگ
113,400 خرید
16 صفحه
4 برگ
126,100 خرید
20 صفحه
5 برگ
138,600 خرید
24 صفحه
6 برگ
151,100 خرید
28 صفحه
7 برگ
162,900 خرید
32 صفحه
8 برگ
175,100 خرید
36 صفحه
9 برگ
187,400 خرید
40 صفحه
10 برگ
199,600 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
211,600 خرید
48 صفحه
12 برگ
223,700 خرید
52 صفحه
13 برگ
235,800 خرید
56 صفحه
14 برگ
247,900 خرید
60 صفحه
15 برگ
260,100 خرید
64 صفحه
16 برگ
272,200 خرید
68 صفحه
17 برگ
284,300 خرید
72 صفحه
18 برگ
296,400 خرید
76 صفحه
19 برگ
308,600 خرید
80 صفحه
20 برگ
320,700 خرید
84 صفحه
21 برگ
332,800 خرید
88 صفحه
22 برگ
344,900 خرید
92 صفحه
23 برگ
357,100 خرید
96 صفحه
24 برگ
369,200 خرید
100 صفحه
25 برگ
381,300 خرید
104 صفحه
26 برگ
393,400 خرید
108 صفحه
27 برگ
405,600 خرید
112 صفحه
28 برگ
417,700 خرید
116 صفحه
29 برگ
429,800 خرید
120 صفحه
30 برگ
441,900 خرید
124 صفحه
31 برگ
454,100 خرید
128 صفحه
32 برگ
466,200 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
131,200 خرید
12 صفحه
3 برگ
155,800 خرید
16 صفحه
4 برگ
179,500 خرید
20 صفحه
5 برگ
204,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
227,800 خرید
28 صفحه
7 برگ
252,100 خرید
32 صفحه
8 برگ
276,300 خرید
36 صفحه
9 برگ
300,600 خرید
40 صفحه
10 برگ
324,800 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
349,100 خرید
48 صفحه
12 برگ
373,300 خرید
52 صفحه
13 برگ
397,600 خرید
56 صفحه
14 برگ
421,800 خرید
60 صفحه
15 برگ
446,100 خرید
64 صفحه
16 برگ
470,300 خرید
68 صفحه
17 برگ
494,600 خرید
72 صفحه
18 برگ
518,800 خرید
76 صفحه
19 برگ
543,100 خرید
80 صفحه
20 برگ
567,300 خرید
84 صفحه
21 برگ
591,600 خرید
88 صفحه
22 برگ
615,800 خرید
92 صفحه
23 برگ
640,100 خرید
96 صفحه
24 برگ
664,300 خرید
100 صفحه
25 برگ
688,600 خرید
104 صفحه
26 برگ
712,800 خرید
108 صفحه
27 برگ
737,100 خرید
112 صفحه
28 برگ
761,300 خرید
116 صفحه
29 برگ
785,600 خرید
120 صفحه
30 برگ
809,800 خرید
124 صفحه
31 برگ
834,100 خرید
128 صفحه
32 برگ
858,300 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
244,600 خرید
12 صفحه
3 برگ
302,300 خرید
16 صفحه
4 برگ
362,900 خرید
20 صفحه
5 برگ
423,500 خرید
24 صفحه
6 برگ
484,100 خرید
28 صفحه
7 برگ
544,800 خرید
32 صفحه
8 برگ
605,400 خرید
36 صفحه
9 برگ
666,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
726,600 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
787,300 خرید
48 صفحه
12 برگ
847,900 خرید
52 صفحه
13 برگ
908,500 خرید
56 صفحه
14 برگ
969,100 خرید
60 صفحه
15 برگ
1,029,800 خرید
64 صفحه
16 برگ
1,090,400 خرید
68 صفحه
17 برگ
1,151,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
1,211,600 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,272,300 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,332,900 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,393,500 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,454,100 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,514,800 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,575,400 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,636,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,696,600 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,757,300 خرید
112 صفحه
28 برگ
1,817,900 خرید
116 صفحه
29 برگ
1,878,500 خرید
120 صفحه
30 برگ
1,939,100 خرید
124 صفحه
31 برگ
1,999,800 خرید
128 صفحه
32 برگ
2,060,400 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
454,800 خرید
12 صفحه
3 برگ
576,100 خرید
16 صفحه
4 برگ
697,300 خرید
20 صفحه
5 برگ
818,600 خرید
24 صفحه
6 برگ
939,800 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,061,100 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,182,300 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,303,600 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,424,800 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,546,100 خرید
48 صفحه
12 برگ
1,667,300 خرید
52 صفحه
13 برگ
1,788,600 خرید
56 صفحه
14 برگ
1,909,700 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,031,100 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,152,300 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,273,600 خرید
72 صفحه
18 برگ
2,394,800 خرید
76 صفحه
19 برگ
2,516,100 خرید
80 صفحه
20 برگ
2,637,300 خرید
84 صفحه
21 برگ
2,758,600 خرید
88 صفحه
22 برگ
2,879,800 خرید
92 صفحه
23 برگ
3,001,100 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,122,300 خرید
100 صفحه
25 برگ
3,243,600 خرید
104 صفحه
26 برگ
3,364,800 خرید
108 صفحه
27 برگ
3,486,100 خرید
112 صفحه
28 برگ
3,607,300 خرید
116 صفحه
29 برگ
3,728,600 خرید
120 صفحه
30 برگ
3,849,800 خرید
124 صفحه
31 برگ
3,971,100 خرید
128 صفحه
32 برگ
4,092,300 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
824,200 خرید
12 صفحه
3 برگ
1,066,700 خرید
16 صفحه
4 برگ
1,309,200 خرید
20 صفحه
5 برگ
1,551,700 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,794,200 خرید
28 صفحه
7 برگ
2,036,700 خرید
32 صفحه
8 برگ
2,279,200 خرید
36 صفحه
9 برگ
2,521,700 خرید
40 صفحه
10 برگ
2,764,200 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,006,700 خرید
48 صفحه
12 برگ
3,249,200 خرید
52 صفحه
13 برگ
3,491,700 خرید
56 صفحه
14 برگ
3,734,200 خرید
60 صفحه
15 برگ
3,976,600 خرید
64 صفحه
16 برگ
4,219,200 خرید
68 صفحه
17 برگ
4,461,700 خرید
72 صفحه
18 برگ
4,704,100 خرید
76 صفحه
19 برگ
4,946,700 خرید
80 صفحه
20 برگ
5,189,200 خرید
84 صفحه
21 برگ
5,431,700 خرید
88 صفحه
22 برگ
5,674,100 خرید
92 صفحه
23 برگ
5,916,700 خرید
96 صفحه
24 برگ
6,159,100 خرید
100 صفحه
25 برگ
6,401,700 خرید
104 صفحه
26 برگ
6,644,200 خرید
108 صفحه
27 برگ
6,886,700 خرید
112 صفحه
28 برگ
7,129,200 خرید
116 صفحه
29 برگ
7,371,700 خرید
120 صفحه
30 برگ
7,614,100 خرید
124 صفحه
31 برگ
7,856,600 خرید
128 صفحه
32 برگ
8,099,100 خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ A6 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
14,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
17,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
20,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
22,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
23,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
24,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
26,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
27,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
28,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
30,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
31,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
32,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
33,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
35,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
36,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
37,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
38,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
40,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
41,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
42,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
44,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
45,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
46,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
47,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
49,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
50,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
51,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
52,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
53,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
54,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
56,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
52,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
58,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
65,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
71,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
78,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
84,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
90,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
96,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
102,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
108,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
115,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
121,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
127,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
133,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
139,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
145,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
152,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
158,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
164,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
170,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
176,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
183,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
189,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
195,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
201,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
207,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
214,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
220,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
226,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
232,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
238,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
67,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
80,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
92,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
105,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
117,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
129,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
141,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
154,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
166,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
179,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
191,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
203,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
216,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
228,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
240,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
253,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
265,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
277,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
290,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
302,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
315,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
327,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
339,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
352,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
364,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
376,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
389,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
401,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
413,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
426,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
438,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
125,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
155,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
186,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
216,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
247,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
278,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
309,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
340,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
371,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
402,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
433,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
464,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
495,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
526,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
557,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
588,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
618,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
649,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
680,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
711,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
742,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
773,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
804,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
835,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
866,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
897,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
928,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
959,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
989,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
1,020,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
1,051,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
232,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
294,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
356,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
418,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
480,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
542,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
603,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
665,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
727,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
789,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
851,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
913,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
974,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
1,036,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
1,098,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
1,160,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
1,222,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,284,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,346,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,407,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,469,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,531,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,593,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,655,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,717,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,778,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
1,840,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
1,902,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
1,964,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
2,026,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
2,088,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
421,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
545,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
668,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
792,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
916,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,039,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,163,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,287,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,410,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,534,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
1,658,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
1,781,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
1,905,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,029,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,152,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,275,900 خرید
72 صفحه
18 برگ
2,400,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
2,523,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
2,646,900 خرید
84 صفحه
21 برگ
2,771,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
2,894,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
3,018,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,142,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
3,265,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
3,389,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
3,513,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
3,636,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
3,760,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
3,884,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
4,007,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
4,131,000 خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ B5 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
40,100 خرید
12 صفحه
3 برگ
49,900 خرید
16 صفحه
4 برگ
52,500 خرید
20 صفحه
5 برگ
57,700 خرید
24 صفحه
6 برگ
62,900 خرید
28 صفحه
7 برگ
70,100 خرید
32 صفحه
8 برگ
75,100 خرید
36 صفحه
9 برگ
80,100 خرید
40 صفحه
10 برگ
85,100 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
90,100 خرید
48 صفحه
12 برگ
95,100 خرید
52 صفحه
13 برگ
100,100 خرید
56 صفحه
14 برگ
106,100 خرید
60 صفحه
15 برگ
111,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
115,900 خرید
68 صفحه
17 برگ
120,800 خرید
72 صفحه
18 برگ
125,700 خرید
76 صفحه
19 برگ
130,600 خرید
80 صفحه
20 برگ
135,500 خرید
84 صفحه
21 برگ
140,400 خرید
88 صفحه
22 برگ
145,300 خرید
92 صفحه
23 برگ
150,200 خرید
96 صفحه
24 برگ
155,100 خرید
100 صفحه
25 برگ
160,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
164,900 خرید
108 صفحه
27 برگ
170,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
174,800 خرید
116 صفحه
29 برگ
179,600 خرید
120 صفحه
30 برگ
184,400 خرید
124 صفحه
31 برگ
189,200 خرید
128 صفحه
32 برگ
194,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
138,700 خرید
12 صفحه
3 برگ
170,100 خرید
16 صفحه
4 برگ
198,500 خرید
20 صفحه
5 برگ
223,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
247,500 خرید
28 صفحه
7 برگ
275,200 خرید
32 صفحه
8 برگ
299,200 خرید
36 صفحه
9 برگ
323,300 خرید
40 صفحه
10 برگ
347,300 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
374,300 خرید
48 صفحه
12 برگ
398,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
421,800 خرید
56 صفحه
14 برگ
445,600 خرید
60 صفحه
15 برگ
469,400 خرید
64 صفحه
16 برگ
493,100 خرید
68 صفحه
17 برگ
516,900 خرید
72 صفحه
18 برگ
540,600 خرید
76 صفحه
19 برگ
564,400 خرید
80 صفحه
20 برگ
588,100 خرید
84 صفحه
21 برگ
612,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
635,700 خرید
92 صفحه
23 برگ
659,500 خرید
96 صفحه
24 برگ
683,200 خرید
100 صفحه
25 برگ
707,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
730,700 خرید
108 صفحه
27 برگ
754,600 خرید
112 صفحه
28 برگ
778,300 خرید
116 صفحه
29 برگ
802,100 خرید
120 صفحه
30 برگ
825,800 خرید
124 صفحه
31 برگ
849,600 خرید
128 صفحه
32 برگ
873,300 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
204,400 خرید
12 صفحه
3 برگ
254,900 خرید
16 صفحه
4 برگ
304,600 خرید
20 صفحه
5 برگ
351,600 خرید
24 صفحه
6 برگ
400,800 خرید
28 صفحه
7 برگ
447,300 خرید
32 صفحه
8 برگ
493,900 خرید
36 صفحه
9 برگ
540,400 خرید
40 صفحه
10 برگ
587,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
633,600 خرید
48 صفحه
12 برگ
680,100 خرید
52 صفحه
13 برگ
726,700 خرید
56 صفحه
14 برگ
773,200 خرید
60 صفحه
15 برگ
819,800 خرید
64 صفحه
16 برگ
866,400 خرید
68 صفحه
17 برگ
912,900 خرید
72 صفحه
18 برگ
959,500 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,006,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,052,600 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,099,200 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,145,700 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,192,300 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,238,800 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,285,400 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,332,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,378,500 خرید
112 صفحه
28 برگ
1,425,100 خرید
116 صفحه
29 برگ
1,471,600 خرید
120 صفحه
30 برگ
1,518,200 خرید
124 صفحه
31 برگ
1,564,800 خرید
128 صفحه
32 برگ
1,611,300 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
418,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
537,600 خرید
16 صفحه
4 برگ
653,900 خرید
20 صفحه
5 برگ
770,400 خرید
24 صفحه
6 برگ
886,700 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,003,200 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,119,500 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,236,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,352,300 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,468,800 خرید
48 صفحه
12 برگ
1,585,100 خرید
52 صفحه
13 برگ
1,701,600 خرید
56 صفحه
14 برگ
1,817,900 خرید
60 صفحه
15 برگ
1,934,400 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,050,700 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,167,200 خرید
72 صفحه
18 برگ
2,283,500 خرید
76 صفحه
19 برگ
2,400,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
2,516,300 خرید
84 صفحه
21 برگ
2,632,800 خرید
88 صفحه
22 برگ
2,749,100 خرید
92 صفحه
23 برگ
2,865,600 خرید
96 صفحه
24 برگ
2,981,900 خرید
100 صفحه
25 برگ
3,098,400 خرید
104 صفحه
26 برگ
3,214,700 خرید
108 صفحه
27 برگ
3,331,200 خرید
112 صفحه
28 برگ
3,447,500 خرید
116 صفحه
29 برگ
3,564,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
3,680,300 خرید
124 صفحه
31 برگ
3,796,800 خرید
128 صفحه
32 برگ
3,913,100 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
804,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
1,036,800 خرید
16 صفحه
4 برگ
1,269,600 خرید
20 صفحه
5 برگ
1,502,400 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,735,200 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,968,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
2,200,800 خرید
36 صفحه
9 برگ
2,433,600 خرید
40 صفحه
10 برگ
2,666,400 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
2,899,100 خرید
48 صفحه
12 برگ
3,132,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
3,364,800 خرید
56 صفحه
14 برگ
3,597,600 خرید
60 صفحه
15 برگ
3,830,400 خرید
64 صفحه
16 برگ
4,063,200 خرید
68 صفحه
17 برگ
4,296,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
4,528,800 خرید
76 صفحه
19 برگ
4,761,500 خرید
80 صفحه
20 برگ
4,994,400 خرید
84 صفحه
21 برگ
5,227,200 خرید
88 صفحه
22 برگ
5,459,900 خرید
92 صفحه
23 برگ
5,692,700 خرید
96 صفحه
24 برگ
5,925,600 خرید
100 صفحه
25 برگ
6,158,400 خرید
104 صفحه
26 برگ
6,391,200 خرید
108 صفحه
27 برگ
6,624,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
6,856,800 خرید
116 صفحه
29 برگ
7,089,500 خرید
120 صفحه
30 برگ
7,322,300 خرید
124 صفحه
31 برگ
7,555,100 خرید
128 صفحه
32 برگ
7,787,900 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,492,800 خرید
12 صفحه
3 برگ
1,958,400 خرید
16 صفحه
4 برگ
2,424,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
2,889,500 خرید
24 صفحه
6 برگ
3,355,100 خرید
28 صفحه
7 برگ
3,820,700 خرید
32 صفحه
8 برگ
4,286,300 خرید
36 صفحه
9 برگ
4,751,900 خرید
40 صفحه
10 برگ
5,217,600 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
5,683,100 خرید
48 صفحه
12 برگ
6,148,800 خرید
52 صفحه
13 برگ
6,614,300 خرید
56 صفحه
14 برگ
7,079,900 خرید
60 صفحه
15 برگ
7,545,600 خرید
64 صفحه
16 برگ
8,011,100 خرید
68 صفحه
17 برگ
8,476,800 خرید
72 صفحه
18 برگ
8,942,300 خرید
76 صفحه
19 برگ
9,407,900 خرید
80 صفحه
20 برگ
9,873,500 خرید
84 صفحه
21 برگ
10,339,200 خرید
88 صفحه
22 برگ
10,804,800 خرید
92 صفحه
23 برگ
11,270,300 خرید
96 صفحه
24 برگ
11,736,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
12,201,600 خرید
104 صفحه
26 برگ
12,667,100 خرید
108 صفحه
27 برگ
13,132,700 خرید
112 صفحه
28 برگ
13,598,400 خرید
116 صفحه
29 برگ
14,063,900 خرید
120 صفحه
30 برگ
14,529,400 خرید
124 صفحه
31 برگ
14,995,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
15,460,600 خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ مربع (خشتی) تعداد کم در 2 سایز

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ کاتالوگ مربعی 20*20 سانتی متر

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
41,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
51,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
53,600 خرید
20 صفحه
5 برگ
58,900 خرید
24 صفحه
6 برگ
64,200 خرید
28 صفحه
7 برگ
71,600 خرید
32 صفحه
8 برگ
76,700 خرید
36 صفحه
9 برگ
81,800 خرید
40 صفحه
10 برگ
86,900 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
92,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
97,100 خرید
52 صفحه
13 برگ
102,200 خرید
56 صفحه
14 برگ
108,300 خرید
60 صفحه
15 برگ
113,300 خرید
64 صفحه
16 برگ
118,300 خرید
68 صفحه
17 برگ
123,300 خرید
72 صفحه
18 برگ
128,300 خرید
76 صفحه
19 برگ
133,300 خرید
80 صفحه
20 برگ
138,300 خرید
84 صفحه
21 برگ
143,300 خرید
88 صفحه
22 برگ
148,300 خرید
92 صفحه
23 برگ
153,300 خرید
96 صفحه
24 برگ
158,300 خرید
100 صفحه
25 برگ
163,300 خرید
104 صفحه
26 برگ
168,300 خرید
108 صفحه
27 برگ
173,500 خرید
112 صفحه
28 برگ
178,400 خرید
116 صفحه
29 برگ
183,300 خرید
120 صفحه
30 برگ
188,200 خرید
124 صفحه
31 برگ
193,100 خرید
128 صفحه
32 برگ
198,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
141,600 خرید
12 صفحه
3 برگ
173,600 خرید
16 صفحه
4 برگ
202,600 خرید
20 صفحه
5 برگ
227,600 خرید
24 صفحه
6 برگ
252,600 خرید
28 صفحه
7 برگ
280,900 خرید
32 صفحه
8 برگ
305,400 خرید
36 صفحه
9 برگ
329,900 خرید
40 صفحه
10 برگ
354,400 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
382,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
406,200 خرید
52 صفحه
13 برگ
430,500 خرید
56 صفحه
14 برگ
454,700 خرید
60 صفحه
15 برگ
479,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
503,200 خرید
68 صفحه
17 برگ
527,500 خرید
72 صفحه
18 برگ
551,700 خرید
76 صفحه
19 برگ
576,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
600,200 خرید
84 صفحه
21 برگ
624,500 خرید
88 صفحه
22 برگ
648,700 خرید
92 صفحه
23 برگ
673,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
697,200 خرید
100 صفحه
25 برگ
721,500 خرید
104 صفحه
26 برگ
745,700 خرید
108 صفحه
27 برگ
770,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
794,200 خرید
116 صفحه
29 برگ
818,500 خرید
120 صفحه
30 برگ
842,700 خرید
124 صفحه
31 برگ
867,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
891,200 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
213,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
265,600 خرید
16 صفحه
4 برگ
317,300 خرید
20 صفحه
5 برگ
366,300 خرید
24 صفحه
6 برگ
417,500 خرید
28 صفحه
7 برگ
466,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
514,500 خرید
36 صفحه
9 برگ
563,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
611,500 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
660,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
708,500 خرید
52 صفحه
13 برگ
757,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
805,500 خرید
60 صفحه
15 برگ
854,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
902,500 خرید
68 صفحه
17 برگ
951,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
999,500 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,048,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,096,500 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,145,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,193,500 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,242,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,290,500 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,339,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,387,500 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,436,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
1,484,500 خرید
116 صفحه
29 برگ
1,533,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
1,581,500 خرید
124 صفحه
31 برگ
1,630,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
1,678,500 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
435,500 خرید
12 صفحه
3 برگ
560,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
681,200 خرید
20 صفحه
5 برگ
802,500 خرید
24 صفحه
6 برگ
923,700 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,045,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,166,200 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,287,500 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,408,700 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,530,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
1,651,200 خرید
52 صفحه
13 برگ
1,772,500 خرید
56 صفحه
14 برگ
1,893,700 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,015,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,136,200 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,257,500 خرید
72 صفحه
18 برگ
2,387,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
2,500,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
2,621,200 خرید
84 صفحه
21 برگ
2,742,500 خرید
88 صفحه
22 برگ
2,863,700 خرید
92 صفحه
23 برگ
2,985,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,106,200 خرید
100 صفحه
25 برگ
3,227,500 خرید
104 صفحه
26 برگ
3,348,700 خرید
108 صفحه
27 برگ
3,470,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
3,591,200 خرید
116 صفحه
29 برگ
3,712,500 خرید
120 صفحه
30 برگ
3,833,700 خرید
124 صفحه
31 برگ
3,955,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
4,076,200 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
837,500 خرید
12 صفحه
3 برگ
1,080,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
1,322,500 خرید
20 صفحه
5 برگ
1,565,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,807,500 خرید
28 صفحه
7 برگ
2,050,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
2,292,500 خرید
36 صفحه
9 برگ
2,535,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
2,777,500 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,020,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
3,262,500 خرید
52 صفحه
13 برگ
2,505,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
3,747,500 خرید
60 صفحه
15 برگ
3,990,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
4,232,500 خرید
68 صفحه
17 برگ
4,475,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
4,717,500 خرید
76 صفحه
19 برگ
4,960,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
5,202,500 خرید
84 صفحه
21 برگ
5,445,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
5,687,500 خرید
92 صفحه
23 برگ
5,930,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
6,172,500 خرید
100 صفحه
25 برگ
6,415,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
6,657,500 خرید
108 صفحه
27 برگ
6,900,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
7,142,500 خرید
116 صفحه
29 برگ
7,385,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
7,627,500 خرید
124 صفحه
31 برگ
7,870,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
8,112,500 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,555,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
2,040,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
2,525,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
3,010,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
3,495,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
3,980,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
4,465,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
4,950,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
5,435,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
5,920,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
6,450,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
6,890,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
7,375,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
7,860,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
8,345,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
8,830,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
9,315,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
9,799,900 خرید
80 صفحه
20 برگ
10,285,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
10,770,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
11,254,900 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,174,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
12,225,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
12,710,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
13,195,100 خرید
108 صفحه
27 برگ
13,680,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
14,165,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
14,650,100 خرید
120 صفحه
30 برگ
15,135,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
15,620,100 خرید
128 صفحه
32 برگ
16,104,900 خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ مربعی 14*14 سانتی متر

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
26,500 خرید
12 صفحه
3 برگ
31,500 خرید
16 صفحه
4 برگ
39,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
41,700 خرید
24 صفحه
6 برگ
44,300 خرید
28 صفحه
7 برگ
46,800 خرید
32 صفحه
8 برگ
49,300 خرید
36 صفحه
9 برگ
51,900 خرید
40 صفحه
10 برگ
54,400 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
57,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
59,500 خرید
52 صفحه
13 برگ
62,100 خرید
56 صفحه
14 برگ
64,400 خرید
60 صفحه
15 برگ
66,900 خرید
64 صفحه
16 برگ
69,400 خرید
68 صفحه
17 برگ
71,900 خرید
72 صفحه
18 برگ
74,400 خرید
76 صفحه
19 برگ
76,900 خرید
80 صفحه
20 برگ
79,400 خرید
84 صفحه
21 برگ
81,900 خرید
88 صفحه
22 برگ
84,400 خرید
92 صفحه
23 برگ
86,900 خرید
96 صفحه
24 برگ
89,400 خرید
100 صفحه
25 برگ
91,900 خرید
104 صفحه
26 برگ
94,400 خرید
108 صفحه
27 برگ
96,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
98,400 خرید
116 صفحه
29 برگ
100,900 خرید
120 صفحه
30 برگ
103,300 خرید
124 صفحه
31 برگ
105,800 خرید
128 صفحه
32 برگ
108,200 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
100,500 خرید
12 صفحه
3 برگ
113,400 خرید
16 صفحه
4 برگ
126,100 خرید
20 صفحه
5 برگ
138,600 خرید
24 صفحه
6 برگ
151,100 خرید
28 صفحه
7 برگ
162,900 خرید
32 صفحه
8 برگ
175,100 خرید
36 صفحه
9 برگ
187,400 خرید
40 صفحه
10 برگ
199,600 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
211,600 خرید
48 صفحه
12 برگ
223,700 خرید
52 صفحه
13 برگ
235,800 خرید
56 صفحه
14 برگ
247,900 خرید
60 صفحه
15 برگ
260,100 خرید
64 صفحه
16 برگ
272,200 خرید
68 صفحه
17 برگ
284,300 خرید
72 صفحه
18 برگ
296,400 خرید
76 صفحه
19 برگ
308,600 خرید
80 صفحه
20 برگ
320,700 خرید
84 صفحه
21 برگ
332,800 خرید
88 صفحه
22 برگ
344,900 خرید
92 صفحه
23 برگ
357,100 خرید
96 صفحه
24 برگ
369,200 خرید
100 صفحه
25 برگ
381,300 خرید
104 صفحه
26 برگ
393,400 خرید
108 صفحه
27 برگ
405,600 خرید
112 صفحه
28 برگ
417,700 خرید
116 صفحه
29 برگ
429,800 خرید
120 صفحه
30 برگ
441,900 خرید
124 صفحه
31 برگ
454,100 خرید
128 صفحه
32 برگ
466,200 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
131,200 خرید
12 صفحه
3 برگ
155,800 خرید
16 صفحه
4 برگ
179,500 خرید
20 صفحه
5 برگ
204,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
227,800 خرید
28 صفحه
7 برگ
252,100 خرید
32 صفحه
8 برگ
276,300 خرید
36 صفحه
9 برگ
300,600 خرید
40 صفحه
10 برگ
324,800 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
349,100 خرید
48 صفحه
12 برگ
373,300 خرید
52 صفحه
13 برگ
397,600 خرید
56 صفحه
14 برگ
421,800 خرید
60 صفحه
15 برگ
446,100 خرید
64 صفحه
16 برگ
470,300 خرید
68 صفحه
17 برگ
494,600 خرید
72 صفحه
18 برگ
518,800 خرید
76 صفحه
19 برگ
543,100 خرید
80 صفحه
20 برگ
567,300 خرید
84 صفحه
21 برگ
591,600 خرید
88 صفحه
22 برگ
615,800 خرید
92 صفحه
23 برگ
640,100 خرید
96 صفحه
24 برگ
664,300 خرید
100 صفحه
25 برگ
688,600 خرید
104 صفحه
26 برگ
712,800 خرید
108 صفحه
27 برگ
737,100 خرید
112 صفحه
28 برگ
761,300 خرید
116 صفحه
29 برگ
785,600 خرید
120 صفحه
30 برگ
809,800 خرید
124 صفحه
31 برگ
834,100 خرید
128 صفحه
32 برگ
858,300 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
244,600 خرید
12 صفحه
3 برگ
302,300 خرید
16 صفحه
4 برگ
362,900 خرید
20 صفحه
5 برگ
423,500 خرید
24 صفحه
6 برگ
484,100 خرید
28 صفحه
7 برگ
544,800 خرید
32 صفحه
8 برگ
605,400 خرید
36 صفحه
9 برگ
666,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
726,600 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
787,300 خرید
48 صفحه
12 برگ
847,900 خرید
52 صفحه
13 برگ
908,500 خرید
56 صفحه
14 برگ
969,100 خرید
60 صفحه
15 برگ
1,029,800 خرید
64 صفحه
16 برگ
1,090,400 خرید
68 صفحه
17 برگ
1,151,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
1,211,600 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,272,300 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,332,900 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,393,500 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,454,100 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,514,800 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,575,400 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,636,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,696,600 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,757,300 خرید
112 صفحه
28 برگ
1,817,900 خرید
116 صفحه
29 برگ
1,878,500 خرید
120 صفحه
30 برگ
1,939,100 خرید
124 صفحه
31 برگ
1,999,800 خرید
128 صفحه
32 برگ
2,060,400 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
454,800 خرید
12 صفحه
3 برگ
576,100 خرید
16 صفحه
4 برگ
697,300 خرید
20 صفحه
5 برگ
818,600 خرید
24 صفحه
6 برگ
939,800 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,061,100 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,182,300 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,303,600 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,424,800 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,546,100 خرید
48 صفحه
12 برگ
1,667,300 خرید
52 صفحه
13 برگ
1,788,600 خرید
56 صفحه
14 برگ
1,909,700 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,031,100 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,152,300 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,273,600 خرید
72 صفحه
18 برگ
2,394,800 خرید
76 صفحه
19 برگ
2,516,100 خرید
80 صفحه
20 برگ
2,637,300 خرید
84 صفحه
21 برگ
2,758,600 خرید
88 صفحه
22 برگ
2,879,800 خرید
92 صفحه
23 برگ
3,001,100 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,122,300 خرید
100 صفحه
25 برگ
3,243,600 خرید
104 صفحه
26 برگ
3,364,800 خرید
108 صفحه
27 برگ
3,486,100 خرید
112 صفحه
28 برگ
3,607,300 خرید
116 صفحه
29 برگ
3,728,600 خرید
120 صفحه
30 برگ
3,849,800 خرید
124 صفحه
31 برگ
3,971,100 خرید
128 صفحه
32 برگ
4,092,300 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
824,200 خرید
12 صفحه
3 برگ
1,066,700 خرید
16 صفحه
4 برگ
1,309,200 خرید
20 صفحه
5 برگ
1,551,700 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,794,200 خرید
28 صفحه
7 برگ
2,036,700 خرید
32 صفحه
8 برگ
2,279,200 خرید
36 صفحه
9 برگ
2,521,700 خرید
40 صفحه
10 برگ
2,764,200 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,006,700 خرید
48 صفحه
12 برگ
3,249,200 خرید
52 صفحه
13 برگ
3,491,700 خرید
56 صفحه
14 برگ
3,734,200 خرید
60 صفحه
15 برگ
3,976,600 خرید
64 صفحه
16 برگ
4,219,200 خرید
68 صفحه
17 برگ
4,461,700 خرید
72 صفحه
18 برگ
4,704,100 خرید
76 صفحه
19 برگ
4,946,700 خرید
80 صفحه
20 برگ
5,189,200 خرید
84 صفحه
21 برگ
5,431,700 خرید
88 صفحه
22 برگ
5,674,100 خرید
92 صفحه
23 برگ
5,916,700 خرید
96 صفحه
24 برگ
6,159,100 خرید
100 صفحه
25 برگ
6,401,700 خرید
104 صفحه
26 برگ
6,644,200 خرید
108 صفحه
27 برگ
6,886,700 خرید
112 صفحه
28 برگ
7,129,200 خرید
116 صفحه
29 برگ
7,371,700 خرید
120 صفحه
30 برگ
7,614,100 خرید
124 صفحه
31 برگ
7,856,600 خرید
128 صفحه
32 برگ
8,099,100 خرید
تحویل 2 روز کاری

سایز کاتالوگ دیجیتال

کاتالوگ دیجیتال در ابعادی چون کاتالوگ A4، کاتالوگ A5، کاتالوگ A6، کاتالوگ B5 با صحافی عمودی و 2 سایز کاتالوگ مربعی 20*20 و 14*14 سانتی ارائه شده است.

صحافی کاتالوگ دیجیتال

کاتالوگ دیجیتال در مدل های متنوعی در مجموعه تیم گرافیک صحافی می شود. کاتالوگ های با تعداد برگ کمتر از 8 عدد امکان صحافی بصورت منگنه ساده و منگنه لوپ را دارا هستند.

و برای کاتالوگ های با تعداد برگ بالاتر می توانید صحافی چسب گرم و یا صحافی با استفاده از فنر دوبل را انتخاب کنید.

فرق صفحه با برگ در کاتالوگ به چه معناست؟

هر کاتالوگ در هر سایزی با یک برگ بزرگتر از آن سایز (2 برابر) و یک خط تا در وسط آن صحافی می شود و ابعاد نهایی بسته شده کاتالوگ مطابق ابعاد اعلامی می شود. از این رو هر برگ در کاتالوگ، چهار صفحه ایجاد می کند. اگر بخواهیم با یک مثال این مفهوم را برای مشتریان معرفی کنیم می توانیم بگوئیم که یک کاتالوگ 16 صفحه ای از 4 برگ تشکیل شده است که یک برگ آن (4 صفحه) جلد کاتالوگ است و 3 برگ آن (12 صفحه)، صفحات میانی کاتالوگ است.

جنس کاغذ در چاپ کاتالوگ دیجیتال چیست؟

بصورت پیش فرض، قیمت های اعلامی مربوط به چاپ کاتالوگ بر روی کاغذ گلاسه 300 گرم بدون روکش برای جلد و تحریر 80 گرم برای صفحات میانی است.

شما می توانید برای صفحات میانی در صفحه خرید محصول با انتخاب خدمات مربوطه جنس صفحات میانی را به کاغذ هایی چون، تحریر 100 گرم، گلاسه 135 گرم، گلاسه 150 گرم، گلاسه 200 گرم و گلاسه 250 گرم تغییر دهید.

همچنین امکان روکش سلفون مات یا براق برای صفحات جلد وجود دارد.

شما می توانید کاغذ های اختصاصی خود چه برای جلد و چه برای صفحات میاین را انتخاب کرده و با تماس گرفتن با دفتر تیم گرافیک، استعلام قیمت اختصاصی نمائید.

سفارش کاتالوگ دیجیتال، تعداد دلخواه حتی 1 عدد

جهت رفاه حال شما عزیزان، مجموعه تیم گرافیک قیمت گذاری انواع کاتالوگ در سایز ها و تعداد صفحات متنوع برای تیراژ های مقرون به صرفه (حتی 1 عدد) را انجام داده است؛ که در جداول بالا قابل مشاهده و ثبت سفارش می باشد.

همچنین اگر تیراژ دلخواهی دیگری مد نظر شما بوده، می توانید با تماس با تلفن های دفتر تیم گرافیک، استعلام قیمت بگیرید. برای تمامی تیراژ ها، ضمانت کمترین قیمت چاپ کاتالوگ دیجیتال در ایران ارائه شده است.

سوالات پر تکرار چاپ کاتالوگ دیجیتال
آیا محصولات کاتالوگ با تعداد کم شامل ارسال رایگان می شود؟

بله، ارسال رایگان در مجموعه تیم گرافیک می بایست از مبلغ خاصی بالاتر برود، از این رو شما می توانید اطلاع از شرایط ارسال رایگان به صفحه ارسال مراجعه کرده و توضیحات این بخش را مشاهده کنید.

آیا قیمت کاتالوگ با تعداد کم در مجموعه تیم گرافیک شامل گارانتی قیمت می شود؟

بله، کلیه محصولات کاتالوگ با تعداد کم در مجموعه تیم گرافیک شامل گارانتی قیمت است.

آیا فرآیند طراحی کاتالوگ توسط تیم گرافیک می تواند انجام شود؟

بله، مجموعه تیم گرافیک با بهره از تیم طراحی حرفه ای ، آماده دریافت سفارشات شما مشتریان عزیز است.

چطور می توانم سفارش خود را در تیم گرافیک ثبت کنم؟

شما می توانید کاتالوگ تعداد کم خود را از 3 طریق آنلاین در همین صفحه، حضوری، تلگرامی و یا واتساپی در مجموعه تیم گرافیک ثبت سفارش کنید.

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
  • تهران - فلکه دوم صادقیه ، پشت بانک ملت ، خیابان تقدیری ، مجتمع تجاری افتخار ، واحد 2 و 3 ، مجموعه "تیم گرافیک"
    ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 9:30 صبح الی 19
    پنج شنبه ها 9:30 الی 18
    شماره تماس: 02144044827 - 02144044881 - 02144037023

نماد های سایت
  • logo-samandehi
تمامی حقوق برای این سایت محفوظ میباشد. کپی رایت 1401 - قدرت گرفته از چاپیروس