سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

چاپ کاتالوگ تعداد کم (چاپ دیجیتال کاتالوگ)

کاتالوگ دیجیتال تع8داد کم

چاپ کاتالوگ از جمله قدرتمند ترین ابزار تبلیغاتی برای معرفی محصولات و خدمات شما می باشد. استفاده از یک کاتالوگ حرفه ای برای هر کسب و کاری لازم است. از آنجا که چاپ کاتالوگ افست هزینه های زیادی را در بر دارد، از این پس در مجموعه تیم گرافیک، شرایط چاپ کاتالوگ دیجیتال در ابعاد مختلف حتی 1 عدد فراهم شده است.

سفارش کاتالوگ دیجیتال در اندازه های مختلف

ابعاد مورد نظر خود را جهت چاپ کاتالوگ انتخاب کنید

چاپ کاتالوگ A4 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
56,500خرید
12 صفحه
3 برگ
76,500خرید
16 صفحه
4 برگ
64,200خرید
20 صفحه
5 برگ
73,500خرید
24 صفحه
6 برگ
82,700خرید
28 صفحه
7 برگ
90,900خرید
32 صفحه
8 برگ
100,000خرید
36 صفحه
9 برگ
109,000خرید
40 صفحه
10 برگ
118,100خرید
 
44 صفحه
11 برگ
127,200خرید
48 صفحه
12 برگ
136,200خرید
52 صفحه
13 برگ
145,300خرید
56 صفحه
14 برگ
149,600خرید
60 صفحه
15 برگ
158,300خرید
64 صفحه
16 برگ
167,000خرید
68 صفحه
17 برگ
175,700خرید
72 صفحه
18 برگ
184,400خرید
76 صفحه
19 برگ
193,100خرید
80 صفحه
20 برگ
201,800خرید
84 صفحه
21 برگ
210,500خرید
88 صفحه
22 برگ
219,200خرید
92 صفحه
23 برگ
227,900خرید
96 صفحه
24 برگ
236,600خرید
100 صفحه
25 برگ
245,300خرید
104 صفحه
26 برگ
254,000خرید
108 صفحه
27 برگ
257,500خرید
112 صفحه
28 برگ
266,000خرید
116 صفحه
29 برگ
274,500خرید
120 صفحه
30 برگ
283,000خرید
124 صفحه
31 برگ
291,500خرید
128 صفحه
32 برگ
300,000خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
157,700خرید
12 صفحه
3 برگ
202,200خرید
16 صفحه
4 برگ
242,000خرید
20 صفحه
5 برگ
285,500خرید
24 صفحه
6 برگ
329,000خرید
28 صفحه
7 برگ
366,500خرید
32 صفحه
8 برگ
409,000خرید
36 صفحه
9 برگ
451,500خرید
40 صفحه
10 برگ
494,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
526,500خرید
48 صفحه
12 برگ
568,000خرید
52 صفحه
13 برگ
609,500خرید
56 صفحه
14 برگ
651,000خرید
60 صفحه
15 برگ
692,500خرید
64 صفحه
16 برگ
733,990خرید
68 صفحه
17 برگ
767,500خرید
72 صفحه
18 برگ
808,490خرید
76 صفحه
19 برگ
849,490خرید
80 صفحه
20 برگ
890,490خرید
84 صفحه
21 برگ
931,500خرید
88 صفحه
22 برگ
972,500خرید
92 صفحه
23 برگ
1,013,490خرید
96 صفحه
24 برگ
1,054,490خرید
100 صفحه
25 برگ
1,095,500خرید
104 صفحه
26 برگ
1,136,490خرید
108 صفحه
27 برگ
1,177,490خرید
112 صفحه
28 برگ
1,218,500خرید
116 صفحه
29 برگ
1,259,480خرید
120 صفحه
30 برگ
1,300,480خرید
124 صفحه
31 برگ
1,341,500خرید
128 صفحه
32 برگ
1,382,490خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
300,700خرید
12 صفحه
3 برگ
384,000خرید
16 صفحه
4 برگ
465,000خرید
20 صفحه
5 برگ
550,000خرید
24 صفحه
6 برگ
625,000خرید
28 صفحه
7 برگ
708,000خرید
32 صفحه
8 برگ
790,990خرید
36 صفحه
9 برگ
873,990خرید
40 صفحه
10 برگ
956,990خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,039,990خرید
48 صفحه
12 برگ
1,123,000خرید
52 صفحه
13 برگ
1,206,000خرید
56 صفحه
14 برگ
1,289,000خرید
60 صفحه
15 برگ
1,371,980خرید
64 صفحه
16 برگ
1,454,990خرید
68 صفحه
17 برگ
1,521,990خرید
72 صفحه
18 برگ
1,604,000خرید
76 صفحه
19 برگ
1,686,000خرید
80 صفحه
20 برگ
1,768,000خرید
84 صفحه
21 برگ
1,849,990خرید
88 صفحه
22 برگ
1,932,000خرید
92 صفحه
23 برگ
2,013,980خرید
96 صفحه
24 برگ
2,095,990خرید
100 صفحه
25 برگ
2,177,990خرید
104 صفحه
26 برگ
2,259,970خرید
108 صفحه
27 برگ
2,342,000خرید
112 صفحه
28 برگ
2,423,980خرید
116 صفحه
29 برگ
2,505,980خرید
120 صفحه
30 برگ
2,587,980خرید
124 صفحه
31 برگ
2,669,980خرید
128 صفحه
32 برگ
2,751,980خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
708,500خرید
12 صفحه
3 برگ
905,990خرید
16 صفحه
4 برگ
1,113,490خرید
20 صفحه
5 برگ
1,320,990خرید
24 صفحه
6 برگ
1,528,490خرید
28 صفحه
7 برگ
1,735,990خرید
32 صفحه
8 برگ
1,943,500خرید
36 صفحه
9 برگ
2,151,000خرید
40 صفحه
10 برگ
2,358,500خرید
 
44 صفحه
11 برگ
2,565,990خرید
48 صفحه
12 برگ
2,773,490خرید
52 صفحه
13 برگ
2,980,950خرید
56 صفحه
14 برگ
3,188,480خرید
60 صفحه
15 برگ
3,395,990خرید
64 صفحه
16 برگ
3,603,480خرید
68 صفحه
17 برگ
3,770,950خرید
72 صفحه
18 برگ
3,975,990خرید
76 صفحه
19 برگ
4,181,000خرید
80 صفحه
20 برگ
4,385,980خرید
84 صفحه
21 برگ
4,590,970خرید
88 صفحه
22 برگ
4,795,980خرید
92 صفحه
23 برگ
5,000,950خرید
96 صفحه
24 برگ
5,205,950خرید
100 صفحه
25 برگ
5,410,940خرید
104 صفحه
26 برگ
5,615,930خرید
108 صفحه
27 برگ
5,820,960خرید
112 صفحه
28 برگ
6,025,930خرید
116 صفحه
29 برگ
6,230,990خرید
120 صفحه
30 برگ
6,435,970خرید
124 صفحه
31 برگ
6,640,960خرید
128 صفحه
32 برگ
6,845,950خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,361,990خرید
12 صفحه
3 برگ
1,776,980خرید
16 صفحه
4 برگ
2,191,980خرید
20 صفحه
5 برگ
2,606,980خرید
24 صفحه
6 برگ
3,021,990خرید
28 صفحه
7 برگ
3,436,970خرید
32 صفحه
8 برگ
3,851,990خرید
36 صفحه
9 برگ
4,267,000خرید
40 صفحه
10 برگ
4,681,990خرید
 
44 صفحه
11 برگ
5,096,960خرید
48 صفحه
12 برگ
5,511,980خرید
52 صفحه
13 برگ
5,926,950خرید
56 صفحه
14 برگ
6,341,930خرید
60 صفحه
15 برگ
6,756,980خرید
64 صفحه
16 برگ
7,171,980خرید
68 صفحه
17 برگ
7,506,990خرید
72 صفحه
18 برگ
7,916,940خرید
76 صفحه
19 برگ
8,326,960خرید
80 صفحه
20 برگ
8,736,980خرید
84 صفحه
21 برگ
9,146,960خرید
88 صفحه
22 برگ
9,556,950خرید
92 صفحه
23 برگ
9,966,940خرید
96 صفحه
24 برگ
10,376,990خرید
100 صفحه
25 برگ
10,786,950خرید
104 صفحه
26 برگ
11,196,990خرید
108 صفحه
27 برگ
11,606,980خرید
112 صفحه
28 برگ
12,017,000خرید
116 صفحه
29 برگ
12,426,970خرید
120 صفحه
30 برگ
12,836,840خرید
124 صفحه
31 برگ
13,246,980خرید
128 صفحه
32 برگ
13,656,970خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
2,663,990خرید
12 صفحه
3 برگ
3,493,900خرید
16 صفحه
4 برگ
4,323,960خرید
20 صفحه
5 برگ
5,153,950خرید
24 صفحه
6 برگ
5,983,930خرید
28 صفحه
7 برگ
6,813,950خرید
32 صفحه
8 برگ
7,643,990خرید
36 صفحه
9 برگ
8,473,920خرید
40 صفحه
10 برگ
9,303,950خرید
 
44 صفحه
11 برگ
10,133,920خرید
48 صفحه
12 برگ
10,963,980خرید
52 صفحه
13 برگ
11,793,960خرید
56 صفحه
14 برگ
12,623,970خرید
60 صفحه
15 برگ
13,453,830خرید
64 صفحه
16 برگ
14,283,870خرید
68 صفحه
17 برگ
14,953,950خرید
72 صفحه
18 برگ
15,773,900خرید
76 صفحه
19 برگ
16,593,800خرید
80 صفحه
20 برگ
17,413,900خرید
84 صفحه
21 برگ
18,233,970خرید
88 صفحه
22 برگ
19,053,940خرید
92 صفحه
23 برگ
19,873,900خرید
96 صفحه
24 برگ
20,693,960خرید
100 صفحه
25 برگ
21,513,980خرید
104 صفحه
26 برگ
22,333,930خرید
108 صفحه
27 برگ
23,153,650خرید
112 صفحه
28 برگ
23,973,940خرید
116 صفحه
29 برگ
24,793,880خرید
120 صفحه
30 برگ
25,613,910خرید
124 صفحه
31 برگ
26,433,960خرید
128 صفحه
32 برگ
27,253,800خرید
تحویل 3 روز کاری

چاپ کاتالوگ A5 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
30,500خرید
12 صفحه
3 برگ
40,500خرید
16 صفحه
4 برگ
33,800خرید
20 صفحه
5 برگ
38,400خرید
24 صفحه
6 برگ
42,900خرید
28 صفحه
7 برگ
46,200خرید
32 صفحه
8 برگ
50,700خرید
36 صفحه
9 برگ
55,100خرید
40 صفحه
10 برگ
59,600خرید
 
44 صفحه
11 برگ
64,100خرید
48 صفحه
12 برگ
68,500خرید
52 صفحه
13 برگ
73,000خرید
56 صفحه
14 برگ
76,900خرید
60 صفحه
15 برگ
81,400خرید
64 صفحه
16 برگ
85,900خرید
68 صفحه
17 برگ
90,300خرید
72 صفحه
18 برگ
94,800خرید
76 صفحه
19 برگ
99,200خرید
80 صفحه
20 برگ
103,700خرید
84 صفحه
21 برگ
108,200خرید
88 صفحه
22 برگ
112,600خرید
92 صفحه
23 برگ
117,100خرید
96 صفحه
24 برگ
121,500خرید
100 صفحه
25 برگ
126,000خرید
104 صفحه
26 برگ
130,500خرید
108 صفحه
27 برگ
129,400خرید
112 صفحه
28 برگ
133,700خرید
116 صفحه
29 برگ
137,900خرید
120 صفحه
30 برگ
142,200خرید
124 صفحه
31 برگ
146,500خرید
128 صفحه
32 برگ
150,700خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
86,000خرید
12 صفحه
3 برگ
107,000خرید
16 صفحه
4 برگ
128,000خرید
20 صفحه
5 برگ
150,000خرید
24 صفحه
6 برگ
172,000خرید
28 صفحه
7 برگ
188,000خرید
32 صفحه
8 برگ
209,000خرید
36 صفحه
9 برگ
230,000خرید
40 صفحه
10 برگ
252,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
253,000خرید
48 صفحه
12 برگ
272,000خرید
52 صفحه
13 برگ
291,000خرید
56 صفحه
14 برگ
310,000خرید
60 صفحه
15 برگ
330,000خرید
64 صفحه
16 برگ
349,000خرید
68 صفحه
17 برگ
352,000خرید
72 صفحه
18 برگ
371,000خرید
76 صفحه
19 برگ
389,000خرید
80 صفحه
20 برگ
407,000خرید
84 صفحه
21 برگ
426,000خرید
88 صفحه
22 برگ
444,000خرید
92 صفحه
23 برگ
462,000خرید
96 صفحه
24 برگ
480,000خرید
100 صفحه
25 برگ
499,000خرید
104 صفحه
26 برگ
517,000خرید
108 صفحه
27 برگ
535,000خرید
112 صفحه
28 برگ
554,000خرید
116 صفحه
29 برگ
571,990خرید
120 صفحه
30 برگ
590,000خرید
124 صفحه
31 برگ
609,000خرید
128 صفحه
32 برگ
627,000خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
133,000خرید
12 صفحه
3 برگ
177,000خرید
16 صفحه
4 برگ
215,000خرید
20 صفحه
5 برگ
257,000خرید
24 صفحه
6 برگ
289,000خرید
28 صفحه
7 برگ
330,000خرید
32 صفحه
8 برگ
371,000خرید
36 صفحه
9 برگ
411,000خرید
40 صفحه
10 برگ
451,990خرید
 
44 صفحه
11 برگ
471,990خرید
48 صفحه
12 برگ
511,000خرید
52 صفحه
13 برگ
550,000خرید
56 صفحه
14 برگ
588,000خرید
60 صفحه
15 برگ
626,990خرید
64 صفحه
16 برگ
665,000خرید
68 صفحه
17 برگ
672,000خرید
72 صفحه
18 برگ
709,000خرید
76 صفحه
19 برگ
744,990خرید
80 صفحه
20 برگ
782,000خرید
84 صفحه
21 برگ
818,000خرید
88 صفحه
22 برگ
854,990خرید
92 صفحه
23 برگ
892,000خرید
96 صفحه
24 برگ
928,000خرید
100 صفحه
25 برگ
964,990خرید
104 صفحه
26 برگ
1,000,990خرید
108 صفحه
27 برگ
1,037,990خرید
112 صفحه
28 برگ
1,075,000خرید
116 صفحه
29 برگ
1,111,000خرید
120 صفحه
30 برگ
1,147,990خرید
124 صفحه
31 برگ
1,184,000خرید
128 صفحه
32 برگ
1,221,000خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
322,000خرید
12 صفحه
3 برگ
411,990خرید
16 صفحه
4 برگ
513,990خرید
20 صفحه
5 برگ
614,990خرید
24 صفحه
6 برگ
716,990خرید
28 صفحه
7 برگ
818,000خرید
32 صفحه
8 برگ
920,000خرید
36 صفحه
9 برگ
1,021,000خرید
40 صفحه
10 برگ
1,122,990خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,173,990خرید
48 صفحه
12 برگ
1,271,000خرید
52 صفحه
13 برگ
1,366,990خرید
56 صفحه
14 برگ
1,463,980خرید
60 صفحه
15 برگ
1,559,990خرید
64 صفحه
16 برگ
1,656,990خرید
68 صفحه
17 برگ
1,672,980خرید
72 صفحه
18 برگ
1,765,000خرید
76 صفحه
19 برگ
1,856,000خرید
80 صفحه
20 برگ
1,947,980خرید
84 صفحه
21 برگ
2,038,990خرید
88 صفحه
22 برگ
2,131,000خرید
92 صفحه
23 برگ
2,221,980خرید
96 صفحه
24 برگ
2,313,990خرید
100 صفحه
25 برگ
2,405,000خرید
104 صفحه
26 برگ
2,496,970خرید
108 صفحه
27 برگ
2,587,980خرید
112 صفحه
28 برگ
2,679,990خرید
116 صفحه
29 برگ
2,770,970خرید
120 صفحه
30 برگ
2,862,990خرید
124 صفحه
31 برگ
2,954,000خرید
128 صفحه
32 برگ
3,045,980خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
609,000خرید
12 صفحه
3 برگ
811,980خرید
16 صفحه
4 برگ
1,014,970خرید
20 صفحه
5 برگ
1,217,990خرید
24 صفحه
6 برگ
1,421,000خرید
28 صفحه
7 برگ
1,623,990خرید
32 صفحه
8 برگ
1,826,990خرید
36 صفحه
9 برگ
2,029,980خرید
40 صفحه
10 برگ
2,232,980خرید
 
44 صفحه
11 برگ
2,336,000خرید
48 صفحه
12 برگ
2,528,990خرید
52 صفحه
13 برگ
2,721,980خرید
56 صفحه
14 برگ
2,914,990خرید
60 صفحه
15 برگ
3,107,980خرید
64 صفحه
16 برگ
3,301,000خرید
68 صفحه
17 برگ
3,333,990خرید
72 صفحه
18 برگ
3,516,980خرید
76 صفحه
19 برگ
3,699,970خرید
80 صفحه
20 برگ
3,882,980خرید
84 صفحه
21 برگ
4,065,970خرید
88 صفحه
22 برگ
4,248,980خرید
92 صفحه
23 برگ
4,431,970خرید
96 صفحه
24 برگ
4,614,970خرید
100 صفحه
25 برگ
4,797,980خرید
104 صفحه
26 برگ
4,980,970خرید
108 صفحه
27 برگ
5,163,950خرید
112 صفحه
28 برگ
5,346,990خرید
116 صفحه
29 برگ
5,529,990خرید
120 صفحه
30 برگ
5,712,980خرید
124 صفحه
31 برگ
5,895,950خرید
128 صفحه
32 برگ
6,078,970خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,191,000خرید
12 صفحه
3 برگ
1,596,990خرید
16 صفحه
4 برگ
2,003,000خرید
20 صفحه
5 برگ
2,408,960خرید
24 صفحه
6 برگ
2,815,000خرید
28 صفحه
7 برگ
3,220,990خرید
32 صفحه
8 برگ
3,626,960خرید
36 صفحه
9 برگ
4,032,980خرید
40 صفحه
10 برگ
4,438,960خرید
 
44 صفحه
11 برگ
4,644,970خرید
48 صفحه
12 برگ
5,030,950خرید
52 صفحه
13 برگ
5,416,950خرید
56 صفحه
14 برگ
5,802,960خرید
60 صفحه
15 برگ
6,188,970خرید
64 صفحه
16 برگ
6,574,950خرید
68 صفحه
17 برگ
6,640,990خرید
72 صفحه
18 برگ
7,006,990خرید
76 صفحه
19 برگ
7,372,990خرید
80 صفحه
20 برگ
7,738,970خرید
84 صفحه
21 برگ
8,104,960خرید
88 صفحه
22 برگ
8,470,920خرید
92 صفحه
23 برگ
8,836,980خرید
96 صفحه
24 برگ
9,202,940خرید
100 صفحه
25 برگ
9,568,990خرید
104 صفحه
26 برگ
9,934,940خرید
108 صفحه
27 برگ
10,301,000خرید
112 صفحه
28 برگ
10,666,930خرید
116 صفحه
29 برگ
11,032,910خرید
120 صفحه
30 برگ
11,398,930خرید
124 صفحه
31 برگ
11,764,950خرید
128 صفحه
32 برگ
12,130,880خرید
تحویل 3 روز کاری

چاپ کاتالوگ A6 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
16,000خرید
12 صفحه
3 برگ
21,000خرید
16 صفحه
4 برگ
18,000خرید
20 صفحه
5 برگ
20,000خرید
24 صفحه
6 برگ
22,000خرید
28 صفحه
7 برگ
25,000خرید
32 صفحه
8 برگ
26,000خرید
36 صفحه
9 برگ
29,000خرید
40 صفحه
10 برگ
31,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
33,000خرید
48 صفحه
12 برگ
35,000خرید
52 صفحه
13 برگ
38,000خرید
56 صفحه
14 برگ
40,000خرید
60 صفحه
15 برگ
42,000خرید
64 صفحه
16 برگ
44,000خرید
68 صفحه
17 برگ
47,000خرید
72 صفحه
18 برگ
49,000خرید
76 صفحه
19 برگ
51,000خرید
80 صفحه
20 برگ
53,000خرید
84 صفحه
21 برگ
56,000خرید
88 صفحه
22 برگ
58,000خرید
92 صفحه
23 برگ
60,000خرید
96 صفحه
24 برگ
62,000خرید
100 صفحه
25 برگ
65,000خرید
104 صفحه
26 برگ
67,000خرید
108 صفحه
27 برگ
67,000خرید
112 صفحه
28 برگ
70,000خرید
116 صفحه
29 برگ
71,000خرید
120 صفحه
30 برگ
73,000خرید
124 صفحه
31 برگ
75,000خرید
128 صفحه
32 برگ
77,000خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
44,000خرید
12 صفحه
3 برگ
55,000خرید
16 صفحه
4 برگ
66,000خرید
20 صفحه
5 برگ
77,000خرید
24 صفحه
6 برگ
88,000خرید
28 صفحه
7 برگ
96,000خرید
32 صفحه
8 برگ
107,000خرید
36 صفحه
9 برگ
118,000خرید
40 صفحه
10 برگ
129,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
130,000خرید
48 صفحه
12 برگ
139,000خرید
52 صفحه
13 برگ
149,000خرید
56 صفحه
14 برگ
159,000خرید
60 صفحه
15 برگ
169,000خرید
64 صفحه
16 برگ
178,000خرید
68 صفحه
17 برگ
180,000خرید
72 صفحه
18 برگ
190,000خرید
76 صفحه
19 برگ
199,000خرید
80 صفحه
20 برگ
208,000خرید
84 صفحه
21 برگ
218,000خرید
88 صفحه
22 برگ
227,000خرید
92 صفحه
23 برگ
236,000خرید
96 صفحه
24 برگ
245,000خرید
100 صفحه
25 برگ
255,000خرید
104 صفحه
26 برگ
264,000خرید
108 صفحه
27 برگ
273,000خرید
112 صفحه
28 برگ
283,000خرید
116 صفحه
29 برگ
292,000خرید
120 صفحه
30 برگ
301,000خرید
124 صفحه
31 برگ
311,000خرید
128 صفحه
32 برگ
320,000خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
68,000خرید
12 صفحه
3 برگ
91,000خرید
16 صفحه
4 برگ
110,000خرید
20 صفحه
5 برگ
132,000خرید
24 صفحه
6 برگ
148,000خرید
28 صفحه
7 برگ
169,000خرید
32 صفحه
8 برگ
190,000خرید
36 صفحه
9 برگ
210,000خرید
40 صفحه
10 برگ
231,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
241,000خرید
48 صفحه
12 برگ
261,000خرید
52 صفحه
13 برگ
281,000خرید
56 صفحه
14 برگ
300,000خرید
60 صفحه
15 برگ
320,000خرید
64 صفحه
16 برگ
340,000خرید
68 صفحه
17 برگ
343,000خرید
72 صفحه
18 برگ
362,000خرید
76 صفحه
19 برگ
380,000خرید
80 صفحه
20 برگ
399,000خرید
84 صفحه
21 برگ
418,000خرید
88 صفحه
22 برگ
437,000خرید
92 صفحه
23 برگ
455,000خرید
96 صفحه
24 برگ
474,000خرید
100 صفحه
25 برگ
493,000خرید
104 صفحه
26 برگ
511,000خرید
108 صفحه
27 برگ
530,000خرید
112 صفحه
28 برگ
549,000خرید
116 صفحه
29 برگ
567,000خرید
120 صفحه
30 برگ
586,000خرید
124 صفحه
31 برگ
604,000خرید
128 صفحه
32 برگ
622,990خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
165,000خرید
12 صفحه
3 برگ
211,000خرید
16 صفحه
4 برگ
262,990خرید
20 صفحه
5 برگ
314,000خرید
24 صفحه
6 برگ
366,000خرید
28 صفحه
7 برگ
418,000خرید
32 صفحه
8 برگ
470,000خرید
36 صفحه
9 برگ
520,990خرید
40 صفحه
10 برگ
573,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
599,000خرید
48 صفحه
12 برگ
649,000خرید
52 صفحه
13 برگ
698,000خرید
56 صفحه
14 برگ
747,000خرید
60 صفحه
15 برگ
796,000خرید
64 صفحه
16 برگ
846,000خرید
68 صفحه
17 برگ
853,990خرید
72 صفحه
18 برگ
901,000خرید
76 صفحه
19 برگ
947,000خرید
80 صفحه
20 برگ
993,990خرید
84 صفحه
21 برگ
1,039,990خرید
88 صفحه
22 برگ
1,087,000خرید
92 صفحه
23 برگ
1,133,990خرید
96 صفحه
24 برگ
1,180,990خرید
100 صفحه
25 برگ
1,226,990خرید
104 صفحه
26 برگ
1,274,000خرید
108 صفحه
27 برگ
1,319,990خرید
112 صفحه
28 برگ
1,366,990خرید
116 صفحه
29 برگ
1,414,000خرید
120 صفحه
30 برگ
1,460,990خرید
124 صفحه
31 برگ
1,506,990خرید
128 صفحه
32 برگ
1,553,990خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
311,000خرید
12 صفحه
3 برگ
415,000خرید
16 صفحه
4 برگ
518,000خرید
20 صفحه
5 برگ
622,000خرید
24 صفحه
6 برگ
724,990خرید
28 صفحه
7 برگ
829,000خرید
32 صفحه
8 برگ
932,000خرید
36 صفحه
9 برگ
1,036,000خرید
40 صفحه
10 برگ
1,139,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,191,990خرید
48 صفحه
12 برگ
1,290,000خرید
52 صفحه
13 برگ
1,388,990خرید
56 صفحه
14 برگ
1,486,990خرید
60 صفحه
15 برگ
1,586,000خرید
64 صفحه
16 برگ
1,684,000خرید
68 صفحه
17 برگ
1,700,990خرید
72 صفحه
18 برگ
1,794,000خرید
76 صفحه
19 برگ
1,886,990خرید
80 صفحه
20 برگ
1,980,990خرید
84 صفحه
21 برگ
2,073,980خرید
88 صفحه
22 برگ
2,166,980خرید
92 صفحه
23 برگ
2,260,980خرید
96 صفحه
24 برگ
2,353,980خرید
100 صفحه
25 برگ
2,446,980خرید
104 صفحه
26 برگ
2,541,000خرید
108 صفحه
27 برگ
2,633,990خرید
112 صفحه
28 برگ
2,726,990خرید
116 صفحه
29 برگ
2,820,980خرید
120 صفحه
30 برگ
2,913,980خرید
124 صفحه
31 برگ
3,007,000خرید
128 صفحه
32 برگ
3,100,990خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
608,000خرید
12 صفحه
3 برگ
814,990خرید
16 صفحه
4 برگ
1,021,990خرید
20 صفحه
5 برگ
1,228,980خرید
24 صفحه
6 برگ
1,435,980خرید
28 صفحه
7 برگ
1,642,990خرید
32 صفحه
8 برگ
1,850,000خرید
36 صفحه
9 برگ
2,056,990خرید
40 صفحه
10 برگ
2,264,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
2,368,980خرید
48 صفحه
12 برگ
2,565,980خرید
52 صفحه
13 برگ
2,762,990خرید
56 صفحه
14 برگ
2,959,970خرید
60 صفحه
15 برگ
3,156,980خرید
64 صفحه
16 برگ
3,353,980خرید
68 صفحه
17 برگ
3,386,990خرید
72 صفحه
18 برگ
3,573,970خرید
76 صفحه
19 برگ
3,761,000خرید
80 صفحه
20 برگ
3,946,980خرید
84 صفحه
21 برگ
4,133,970خرید
88 صفحه
22 برگ
4,320,960خرید
92 صفحه
23 برگ
4,506,970خرید
96 صفحه
24 برگ
4,693,990خرید
100 صفحه
25 برگ
4,880,980خرید
104 صفحه
26 برگ
5,066,980خرید
108 صفحه
27 برگ
5,253,980خرید
112 صفحه
28 برگ
5,440,990خرید
116 صفحه
29 برگ
5,626,990خرید
120 صفحه
30 برگ
5,813,980خرید
124 صفحه
31 برگ
6,001,000خرید
128 صفحه
32 برگ
6,186,980خرید
تحویل 3 روز کاری

چاپ کاتالوگ B5 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
55,000خرید
12 صفحه
3 برگ
74,000خرید
16 صفحه
4 برگ
62,000خرید
20 صفحه
5 برگ
72,000خرید
24 صفحه
6 برگ
81,000خرید
28 صفحه
7 برگ
89,000خرید
32 صفحه
8 برگ
98,000خرید
36 صفحه
9 برگ
106,000خرید
40 صفحه
10 برگ
115,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
124,000خرید
48 صفحه
12 برگ
133,000خرید
52 صفحه
13 برگ
142,000خرید
56 صفحه
14 برگ
146,000خرید
60 صفحه
15 برگ
155,000خرید
64 صفحه
16 برگ
163,000خرید
68 صفحه
17 برگ
172,000خرید
72 صفحه
18 برگ
180,000خرید
76 صفحه
19 برگ
189,000خرید
80 صفحه
20 برگ
197,000خرید
84 صفحه
21 برگ
206,000خرید
88 صفحه
22 برگ
214,000خرید
92 صفحه
23 برگ
223,000خرید
96 صفحه
24 برگ
231,000خرید
100 صفحه
25 برگ
240,000خرید
104 صفحه
26 برگ
248,000خرید
108 صفحه
27 برگ
252,000خرید
112 صفحه
28 برگ
260,000خرید
116 صفحه
29 برگ
269,000خرید
120 صفحه
30 برگ
277,000خرید
124 صفحه
31 برگ
285,000خرید
128 صفحه
32 برگ
294,000خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
154,000خرید
12 صفحه
3 برگ
198,000خرید
16 صفحه
4 برگ
237,000خرید
20 صفحه
5 برگ
279,000خرید
24 صفحه
6 برگ
322,000خرید
28 صفحه
7 برگ
359,000خرید
32 صفحه
8 برگ
400,000خرید
36 صفحه
9 برگ
442,000خرید
40 صفحه
10 برگ
484,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
515,000خرید
48 صفحه
12 برگ
555,990خرید
52 صفحه
13 برگ
596,990خرید
56 صفحه
14 برگ
637,000خرید
60 صفحه
15 برگ
677,990خرید
64 صفحه
16 برگ
719,000خرید
68 صفحه
17 برگ
752,000خرید
72 صفحه
18 برگ
792,000خرید
76 صفحه
19 برگ
832,000خرید
80 صفحه
20 برگ
872,000خرید
84 صفحه
21 برگ
911,990خرید
88 صفحه
22 برگ
952,990خرید
92 صفحه
23 برگ
992,990خرید
96 صفحه
24 برگ
1,032,990خرید
100 صفحه
25 برگ
1,072,980خرید
104 صفحه
26 برگ
1,112,990خرید
108 صفحه
27 برگ
1,152,990خرید
112 صفحه
28 برگ
1,194,000خرید
116 صفحه
29 برگ
1,234,000خرید
120 صفحه
30 برگ
1,274,000خرید
124 صفحه
31 برگ
1,313,990خرید
128 صفحه
32 برگ
1,354,000خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
288,000خرید
12 صفحه
3 برگ
368,000خرید
16 صفحه
4 برگ
446,000خرید
20 صفحه
5 برگ
528,000خرید
24 صفحه
6 برگ
600,000خرید
28 صفحه
7 برگ
678,990خرید
32 صفحه
8 برگ
758,990خرید
36 صفحه
9 برگ
838,990خرید
40 صفحه
10 برگ
917,990خرید
 
44 صفحه
11 برگ
997,990خرید
48 صفحه
12 برگ
1,077,990خرید
52 صفحه
13 برگ
1,157,000خرید
56 صفحه
14 برگ
1,237,000خرید
60 صفحه
15 برگ
1,317,000خرید
64 صفحه
16 برگ
1,395,980خرید
68 صفحه
17 برگ
1,460,990خرید
72 صفحه
18 برگ
1,538,990خرید
76 صفحه
19 برگ
1,617,990خرید
80 صفحه
20 برگ
1,697,000خرید
84 صفحه
21 برگ
1,775,980خرید
88 صفحه
22 برگ
1,853,970خرید
92 صفحه
23 برگ
1,932,990خرید
96 صفحه
24 برگ
2,011,990خرید
100 صفحه
25 برگ
2,090,000خرید
104 صفحه
26 برگ
2,168,990خرید
108 صفحه
27 برگ
2,247,990خرید
112 صفحه
28 برگ
2,326,970خرید
116 صفحه
29 برگ
2,405,000خرید
120 صفحه
30 برگ
2,484,000خرید
124 صفحه
31 برگ
2,562,990خرید
128 صفحه
32 برگ
2,640,980خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
680,000خرید
12 صفحه
3 برگ
869,000خرید
16 صفحه
4 برگ
1,067,990خرید
20 صفحه
5 برگ
1,268,000خرید
24 صفحه
6 برگ
1,467,000خرید
28 صفحه
7 برگ
1,665,990خرید
32 صفحه
8 برگ
1,864,990خرید
36 صفحه
9 برگ
2,063,990خرید
40 صفحه
10 برگ
2,263,980خرید
 
44 صفحه
11 برگ
2,462,990خرید
48 صفحه
12 برگ
2,661,980خرید
52 صفحه
13 برگ
2,861,000خرید
56 صفحه
14 برگ
3,059,980خرید
60 صفحه
15 برگ
3,259,990خرید
64 صفحه
16 برگ
3,458,980خرید
68 صفحه
17 برگ
3,619,970خرید
72 صفحه
18 برگ
3,815,980خرید
76 صفحه
19 برگ
4,012,970خرید
80 صفحه
20 برگ
4,209,970خرید
84 صفحه
21 برگ
4,406,970خرید
88 صفحه
22 برگ
4,603,960خرید
92 صفحه
23 برگ
4,799,970خرید
96 صفحه
24 برگ
4,996,920خرید
100 صفحه
25 برگ
5,193,980خرید
104 صفحه
26 برگ
5,390,980خرید
108 صفحه
27 برگ
5,588,000خرید
112 صفحه
28 برگ
5,783,970خرید
116 صفحه
29 برگ
5,980,970خرید
120 صفحه
30 برگ
6,178,000خرید
124 صفحه
31 برگ
6,374,980خرید
128 صفحه
32 برگ
6,571,960خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,306,960خرید
12 صفحه
3 برگ
1,705,000خرید
16 صفحه
4 برگ
2,103,980خرید
20 صفحه
5 برگ
2,501,980خرید
24 صفحه
6 برگ
2,900,990خرید
28 صفحه
7 برگ
3,298,980خرید
32 صفحه
8 برگ
3,696,960خرید
36 صفحه
9 برگ
4,095,980خرید
40 صفحه
10 برگ
4,493,970خرید
 
44 صفحه
11 برگ
4,892,990خرید
48 صفحه
12 برگ
5,291,000خرید
52 صفحه
13 برگ
5,688,970خرید
56 صفحه
14 برگ
6,087,980خرید
60 صفحه
15 برگ
6,485,990خرید
64 صفحه
16 برگ
6,884,990خرید
68 صفحه
17 برگ
7,205,940خرید
72 صفحه
18 برگ
7,599,960خرید
76 صفحه
19 برگ
7,992,940خرید
80 صفحه
20 برگ
8,386,940خرید
84 صفحه
21 برگ
8,780,980خرید
88 صفحه
22 برگ
9,173,980خرید
92 صفحه
23 برگ
9,567,940خرید
96 صفحه
24 برگ
9,960,920خرید
100 صفحه
25 برگ
10,354,960خرید
104 صفحه
26 برگ
10,748,920خرید
108 صفحه
27 برگ
11,141,960خرید
112 صفحه
28 برگ
11,535,990خرید
116 صفحه
29 برگ
11,928,960خرید
120 صفحه
30 برگ
12,323,000خرید
124 صفحه
31 برگ
12,717,000خرید
128 صفحه
32 برگ
13,109,960خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
2,556,950خرید
12 صفحه
3 برگ
3,353,900خرید
16 صفحه
4 برگ
4,150,970خرید
20 صفحه
5 برگ
4,946,940خرید
24 صفحه
6 برگ
5,743,940خرید
28 صفحه
7 برگ
6,540,950خرید
32 صفحه
8 برگ
7,337,990خرید
36 صفحه
9 برگ
8,134,930خرید
40 صفحه
10 برگ
8,930,990خرید
 
44 صفحه
11 برگ
9,727,970خرید
48 صفحه
12 برگ
10,524,900خرید
52 صفحه
13 برگ
11,322,000خرید
56 صفحه
14 برگ
12,118,960خرید
60 صفحه
15 برگ
12,914,980خرید
64 صفحه
16 برگ
13,711,920خرید
68 صفحه
17 برگ
14,354,990خرید
72 صفحه
18 برگ
15,142,820خرید
76 صفحه
19 برگ
15,929,900خرید
80 صفحه
20 برگ
16,716,990خرید
84 صفحه
21 برگ
17,503,970خرید
88 صفحه
22 برگ
18,290,720خرید
92 صفحه
23 برگ
19,078,950خرید
96 صفحه
24 برگ
19,865,930خرید
100 صفحه
25 برگ
20,652,900خرید
104 صفحه
26 برگ
21,439,960خرید
108 صفحه
27 برگ
22,227,000خرید
112 صفحه
28 برگ
23,014,720خرید
116 صفحه
29 برگ
23,801,860خرید
120 صفحه
30 برگ
24,589,000خرید
124 صفحه
31 برگ
25,375,900خرید
128 صفحه
32 برگ
26,162,950خرید
تحویل 3 روز کاری

چاپ کاتالوگ مربع (خشتی) تعداد کم در 2 سایز

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ کاتالوگ مربعی 20*20 سانتی متر

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
56,500خرید
12 صفحه
3 برگ
76,500خرید
16 صفحه
4 برگ
64,200خرید
20 صفحه
5 برگ
73,500خرید
24 صفحه
6 برگ
82,700خرید
28 صفحه
7 برگ
90,900خرید
32 صفحه
8 برگ
100,000خرید
36 صفحه
9 برگ
109,000خرید
40 صفحه
10 برگ
118,100خرید
 
44 صفحه
11 برگ
127,200خرید
48 صفحه
12 برگ
136,200خرید
52 صفحه
13 برگ
145,300خرید
56 صفحه
14 برگ
149,600خرید
60 صفحه
15 برگ
158,300خرید
64 صفحه
16 برگ
167,000خرید
68 صفحه
17 برگ
175,700خرید
72 صفحه
18 برگ
184,400خرید
76 صفحه
19 برگ
193,100خرید
80 صفحه
20 برگ
201,800خرید
84 صفحه
21 برگ
210,500خرید
88 صفحه
22 برگ
219,200خرید
92 صفحه
23 برگ
227,900خرید
96 صفحه
24 برگ
236,600خرید
100 صفحه
25 برگ
245,300خرید
104 صفحه
26 برگ
254,000خرید
108 صفحه
27 برگ
257,500خرید
112 صفحه
28 برگ
266,000خرید
116 صفحه
29 برگ
274,500خرید
120 صفحه
30 برگ
283,000خرید
124 صفحه
31 برگ
291,500خرید
128 صفحه
32 برگ
300,000خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
157,700خرید
12 صفحه
3 برگ
202,200خرید
16 صفحه
4 برگ
242,000خرید
20 صفحه
5 برگ
285,500خرید
24 صفحه
6 برگ
329,000خرید
28 صفحه
7 برگ
366,500خرید
32 صفحه
8 برگ
409,000خرید
36 صفحه
9 برگ
451,500خرید
40 صفحه
10 برگ
494,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
526,500خرید
48 صفحه
12 برگ
568,000خرید
52 صفحه
13 برگ
609,500خرید
56 صفحه
14 برگ
651,000خرید
60 صفحه
15 برگ
692,500خرید
64 صفحه
16 برگ
733,990خرید
68 صفحه
17 برگ
767,500خرید
72 صفحه
18 برگ
808,490خرید
76 صفحه
19 برگ
849,490خرید
80 صفحه
20 برگ
890,490خرید
84 صفحه
21 برگ
931,500خرید
88 صفحه
22 برگ
972,500خرید
92 صفحه
23 برگ
1,013,490خرید
96 صفحه
24 برگ
1,054,490خرید
100 صفحه
25 برگ
1,095,500خرید
104 صفحه
26 برگ
1,136,490خرید
108 صفحه
27 برگ
1,177,490خرید
112 صفحه
28 برگ
1,218,500خرید
116 صفحه
29 برگ
1,259,480خرید
120 صفحه
30 برگ
1,300,480خرید
124 صفحه
31 برگ
1,341,500خرید
128 صفحه
32 برگ
1,382,490خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
300,700خرید
12 صفحه
3 برگ
384,000خرید
16 صفحه
4 برگ
465,000خرید
20 صفحه
5 برگ
550,000خرید
24 صفحه
6 برگ
625,000خرید
28 صفحه
7 برگ
708,000خرید
32 صفحه
8 برگ
790,990خرید
36 صفحه
9 برگ
873,990خرید
40 صفحه
10 برگ
956,990خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,039,990خرید
48 صفحه
12 برگ
1,123,000خرید
52 صفحه
13 برگ
1,206,000خرید
56 صفحه
14 برگ
1,289,000خرید
60 صفحه
15 برگ
1,371,980خرید
64 صفحه
16 برگ
1,454,990خرید
68 صفحه
17 برگ
1,521,990خرید
72 صفحه
18 برگ
1,604,000خرید
76 صفحه
19 برگ
1,686,000خرید
80 صفحه
20 برگ
1,768,000خرید
84 صفحه
21 برگ
1,849,990خرید
88 صفحه
22 برگ
1,932,000خرید
92 صفحه
23 برگ
2,013,980خرید
96 صفحه
24 برگ
2,095,990خرید
100 صفحه
25 برگ
2,177,990خرید
104 صفحه
26 برگ
2,259,970خرید
108 صفحه
27 برگ
2,342,000خرید
112 صفحه
28 برگ
2,423,980خرید
116 صفحه
29 برگ
2,505,980خرید
120 صفحه
30 برگ
2,587,980خرید
124 صفحه
31 برگ
2,669,980خرید
128 صفحه
32 برگ
2,751,980خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
708,500خرید
12 صفحه
3 برگ
905,990خرید
16 صفحه
4 برگ
1,113,490خرید
20 صفحه
5 برگ
1,320,990خرید
24 صفحه
6 برگ
1,528,490خرید
28 صفحه
7 برگ
1,735,990خرید
32 صفحه
8 برگ
1,943,500خرید
36 صفحه
9 برگ
2,151,000خرید
40 صفحه
10 برگ
2,358,500خرید
 
44 صفحه
11 برگ
2,565,990خرید
48 صفحه
12 برگ
2,773,490خرید
52 صفحه
13 برگ
2,980,950خرید
56 صفحه
14 برگ
3,188,480خرید
60 صفحه
15 برگ
3,395,990خرید
64 صفحه
16 برگ
3,603,480خرید
68 صفحه
17 برگ
3,770,950خرید
72 صفحه
18 برگ
3,975,990خرید
76 صفحه
19 برگ
4,181,000خرید
80 صفحه
20 برگ
4,385,980خرید
84 صفحه
21 برگ
4,590,970خرید
88 صفحه
22 برگ
4,795,980خرید
92 صفحه
23 برگ
5,000,950خرید
96 صفحه
24 برگ
5,205,950خرید
100 صفحه
25 برگ
5,410,940خرید
104 صفحه
26 برگ
5,615,930خرید
108 صفحه
27 برگ
5,820,960خرید
112 صفحه
28 برگ
6,025,930خرید
116 صفحه
29 برگ
6,230,990خرید
120 صفحه
30 برگ
6,435,970خرید
124 صفحه
31 برگ
6,640,960خرید
128 صفحه
32 برگ
6,845,950خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,361,990خرید
12 صفحه
3 برگ
1,776,980خرید
16 صفحه
4 برگ
2,191,980خرید
20 صفحه
5 برگ
2,606,980خرید
24 صفحه
6 برگ
3,021,990خرید
28 صفحه
7 برگ
3,436,970خرید
32 صفحه
8 برگ
3,851,990خرید
36 صفحه
9 برگ
4,267,000خرید
40 صفحه
10 برگ
4,681,990خرید
 
44 صفحه
11 برگ
5,096,960خرید
48 صفحه
12 برگ
5,511,980خرید
52 صفحه
13 برگ
5,926,950خرید
56 صفحه
14 برگ
6,341,930خرید
60 صفحه
15 برگ
6,756,980خرید
64 صفحه
16 برگ
7,171,980خرید
68 صفحه
17 برگ
7,506,990خرید
72 صفحه
18 برگ
7,916,940خرید
76 صفحه
19 برگ
8,326,960خرید
80 صفحه
20 برگ
8,736,980خرید
84 صفحه
21 برگ
9,146,960خرید
88 صفحه
22 برگ
9,556,950خرید
92 صفحه
23 برگ
9,966,940خرید
96 صفحه
24 برگ
10,376,990خرید
100 صفحه
25 برگ
10,786,950خرید
104 صفحه
26 برگ
11,196,990خرید
108 صفحه
27 برگ
11,606,980خرید
112 صفحه
28 برگ
12,017,000خرید
116 صفحه
29 برگ
12,426,970خرید
120 صفحه
30 برگ
12,836,840خرید
124 صفحه
31 برگ
13,246,980خرید
128 صفحه
32 برگ
13,656,970خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
2,663,990خرید
12 صفحه
3 برگ
3,493,900خرید
16 صفحه
4 برگ
4,323,960خرید
20 صفحه
5 برگ
5,153,950خرید
24 صفحه
6 برگ
5,983,930خرید
28 صفحه
7 برگ
6,813,950خرید
32 صفحه
8 برگ
7,643,990خرید
36 صفحه
9 برگ
8,473,920خرید
40 صفحه
10 برگ
9,303,950خرید
 
44 صفحه
11 برگ
10,133,920خرید
48 صفحه
12 برگ
10,963,980خرید
52 صفحه
13 برگ
11,793,960خرید
56 صفحه
14 برگ
12,623,970خرید
60 صفحه
15 برگ
13,453,830خرید
64 صفحه
16 برگ
14,283,870خرید
68 صفحه
17 برگ
14,953,950خرید
72 صفحه
18 برگ
15,773,900خرید
76 صفحه
19 برگ
16,593,800خرید
80 صفحه
20 برگ
17,413,900خرید
84 صفحه
21 برگ
18,233,970خرید
88 صفحه
22 برگ
19,053,940خرید
92 صفحه
23 برگ
19,873,900خرید
96 صفحه
24 برگ
20,693,960خرید
100 صفحه
25 برگ
21,513,980خرید
104 صفحه
26 برگ
22,333,930خرید
108 صفحه
27 برگ
23,153,650خرید
112 صفحه
28 برگ
23,973,940خرید
116 صفحه
29 برگ
24,793,880خرید
120 صفحه
30 برگ
25,613,910خرید
124 صفحه
31 برگ
26,433,960خرید
128 صفحه
32 برگ
27,253,800خرید
تحویل 3 روز کاری

چاپ کاتالوگ مربعی 14*14 سانتی متر

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
30,500خرید
12 صفحه
3 برگ
40,500خرید
16 صفحه
4 برگ
33,800خرید
20 صفحه
5 برگ
38,400خرید
24 صفحه
6 برگ
42,900خرید
28 صفحه
7 برگ
46,200خرید
32 صفحه
8 برگ
50,700خرید
36 صفحه
9 برگ
55,100خرید
40 صفحه
10 برگ
59,600خرید
 
44 صفحه
11 برگ
64,100خرید
48 صفحه
12 برگ
68,500خرید
52 صفحه
13 برگ
73,000خرید
56 صفحه
14 برگ
76,900خرید
60 صفحه
15 برگ
81,400خرید
64 صفحه
16 برگ
85,900خرید
68 صفحه
17 برگ
90,300خرید
72 صفحه
18 برگ
94,800خرید
76 صفحه
19 برگ
99,200خرید
80 صفحه
20 برگ
103,700خرید
84 صفحه
21 برگ
108,200خرید
88 صفحه
22 برگ
112,600خرید
92 صفحه
23 برگ
117,100خرید
96 صفحه
24 برگ
121,500خرید
100 صفحه
25 برگ
126,000خرید
104 صفحه
26 برگ
130,500خرید
108 صفحه
27 برگ
129,400خرید
112 صفحه
28 برگ
133,700خرید
116 صفحه
29 برگ
137,900خرید
120 صفحه
30 برگ
142,200خرید
124 صفحه
31 برگ
146,500خرید
128 صفحه
32 برگ
150,700خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
86,000خرید
12 صفحه
3 برگ
107,000خرید
16 صفحه
4 برگ
128,000خرید
20 صفحه
5 برگ
150,000خرید
24 صفحه
6 برگ
172,000خرید
28 صفحه
7 برگ
188,000خرید
32 صفحه
8 برگ
209,000خرید
36 صفحه
9 برگ
230,000خرید
40 صفحه
10 برگ
252,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
253,000خرید
48 صفحه
12 برگ
272,000خرید
52 صفحه
13 برگ
291,000خرید
56 صفحه
14 برگ
310,000خرید
60 صفحه
15 برگ
330,000خرید
64 صفحه
16 برگ
349,000خرید
68 صفحه
17 برگ
352,000خرید
72 صفحه
18 برگ
371,000خرید
76 صفحه
19 برگ
389,000خرید
80 صفحه
20 برگ
407,000خرید
84 صفحه
21 برگ
426,000خرید
88 صفحه
22 برگ
444,000خرید
92 صفحه
23 برگ
462,000خرید
96 صفحه
24 برگ
480,000خرید
100 صفحه
25 برگ
499,000خرید
104 صفحه
26 برگ
517,000خرید
108 صفحه
27 برگ
535,000خرید
112 صفحه
28 برگ
554,000خرید
116 صفحه
29 برگ
571,990خرید
120 صفحه
30 برگ
590,000خرید
124 صفحه
31 برگ
609,000خرید
128 صفحه
32 برگ
627,000خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
133,000خرید
12 صفحه
3 برگ
177,000خرید
16 صفحه
4 برگ
215,000خرید
20 صفحه
5 برگ
257,000خرید
24 صفحه
6 برگ
289,000خرید
28 صفحه
7 برگ
330,000خرید
32 صفحه
8 برگ
371,000خرید
36 صفحه
9 برگ
411,000خرید
40 صفحه
10 برگ
451,990خرید
 
44 صفحه
11 برگ
471,990خرید
48 صفحه
12 برگ
511,000خرید
52 صفحه
13 برگ
550,000خرید
56 صفحه
14 برگ
588,000خرید
60 صفحه
15 برگ
626,990خرید
64 صفحه
16 برگ
665,000خرید
68 صفحه
17 برگ
672,000خرید
72 صفحه
18 برگ
709,000خرید
76 صفحه
19 برگ
744,990خرید
80 صفحه
20 برگ
782,000خرید
84 صفحه
21 برگ
818,000خرید
88 صفحه
22 برگ
854,990خرید
92 صفحه
23 برگ
892,000خرید
96 صفحه
24 برگ
928,000خرید
100 صفحه
25 برگ
964,990خرید
104 صفحه
26 برگ
1,000,990خرید
108 صفحه
27 برگ
1,037,990خرید
112 صفحه
28 برگ
1,075,000خرید
116 صفحه
29 برگ
1,111,000خرید
120 صفحه
30 برگ
1,147,990خرید
124 صفحه
31 برگ
1,184,000خرید
128 صفحه
32 برگ
1,221,000خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
322,000خرید
12 صفحه
3 برگ
411,990خرید
16 صفحه
4 برگ
513,990خرید
20 صفحه
5 برگ
614,990خرید
24 صفحه
6 برگ
716,990خرید
28 صفحه
7 برگ
818,000خرید
32 صفحه
8 برگ
920,000خرید
36 صفحه
9 برگ
1,021,000خرید
40 صفحه
10 برگ
1,122,990خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,173,990خرید
48 صفحه
12 برگ
1,271,000خرید
52 صفحه
13 برگ
1,366,990خرید
56 صفحه
14 برگ
1,463,980خرید
60 صفحه
15 برگ
1,559,990خرید
64 صفحه
16 برگ
1,656,990خرید
68 صفحه
17 برگ
1,672,980خرید
72 صفحه
18 برگ
1,765,000خرید
76 صفحه
19 برگ
1,856,000خرید
80 صفحه
20 برگ
1,947,980خرید
84 صفحه
21 برگ
2,038,990خرید
88 صفحه
22 برگ
2,131,000خرید
92 صفحه
23 برگ
2,221,980خرید
96 صفحه
24 برگ
2,313,990خرید
100 صفحه
25 برگ
2,405,000خرید
104 صفحه
26 برگ
2,496,970خرید
108 صفحه
27 برگ
2,587,980خرید
112 صفحه
28 برگ
2,679,990خرید
116 صفحه
29 برگ
2,770,970خرید
120 صفحه
30 برگ
2,862,990خرید
124 صفحه
31 برگ
2,954,000خرید
128 صفحه
32 برگ
3,045,980خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
609,000خرید
12 صفحه
3 برگ
811,980خرید
16 صفحه
4 برگ
1,014,970خرید
20 صفحه
5 برگ
1,217,990خرید
24 صفحه
6 برگ
1,421,000خرید
28 صفحه
7 برگ
1,623,990خرید
32 صفحه
8 برگ
1,826,990خرید
36 صفحه
9 برگ
2,029,980خرید
40 صفحه
10 برگ
2,232,980خرید
 
44 صفحه
11 برگ
2,336,000خرید
48 صفحه
12 برگ
2,528,990خرید
52 صفحه
13 برگ
2,721,980خرید
56 صفحه
14 برگ
2,914,990خرید
60 صفحه
15 برگ
3,107,980خرید
64 صفحه
16 برگ
3,301,000خرید
68 صفحه
17 برگ
3,333,990خرید
72 صفحه
18 برگ
3,516,980خرید
76 صفحه
19 برگ
3,699,970خرید
80 صفحه
20 برگ
3,882,980خرید
84 صفحه
21 برگ
4,065,970خرید
88 صفحه
22 برگ
4,248,980خرید
92 صفحه
23 برگ
4,431,970خرید
96 صفحه
24 برگ
4,614,970خرید
100 صفحه
25 برگ
4,797,980خرید
104 صفحه
26 برگ
4,980,970خرید
108 صفحه
27 برگ
5,163,950خرید
112 صفحه
28 برگ
5,346,990خرید
116 صفحه
29 برگ
5,529,990خرید
120 صفحه
30 برگ
5,712,980خرید
124 صفحه
31 برگ
5,895,950خرید
128 صفحه
32 برگ
6,078,970خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,191,000خرید
12 صفحه
3 برگ
1,596,990خرید
16 صفحه
4 برگ
2,003,000خرید
20 صفحه
5 برگ
2,408,960خرید
24 صفحه
6 برگ
2,815,000خرید
28 صفحه
7 برگ
3,220,990خرید
32 صفحه
8 برگ
3,626,960خرید
36 صفحه
9 برگ
4,032,980خرید
40 صفحه
10 برگ
4,438,960خرید
 
44 صفحه
11 برگ
4,644,970خرید
48 صفحه
12 برگ
5,030,950خرید
52 صفحه
13 برگ
5,416,950خرید
56 صفحه
14 برگ
5,802,960خرید
60 صفحه
15 برگ
6,188,970خرید
64 صفحه
16 برگ
6,574,950خرید
68 صفحه
17 برگ
6,640,990خرید
72 صفحه
18 برگ
7,006,990خرید
76 صفحه
19 برگ
7,372,990خرید
80 صفحه
20 برگ
7,738,970خرید
84 صفحه
21 برگ
8,104,960خرید
88 صفحه
22 برگ
8,470,920خرید
92 صفحه
23 برگ
8,836,980خرید
96 صفحه
24 برگ
9,202,940خرید
100 صفحه
25 برگ
9,568,990خرید
104 صفحه
26 برگ
9,934,940خرید
108 صفحه
27 برگ
10,301,000خرید
112 صفحه
28 برگ
10,666,930خرید
116 صفحه
29 برگ
11,032,910خرید
120 صفحه
30 برگ
11,398,930خرید
124 صفحه
31 برگ
11,764,950خرید
128 صفحه
32 برگ
12,130,880خرید
تحویل 3 روز کاری

سایز کاتالوگ دیجیتال

کاتالوگ دیجیتال در ابعادی چون کاتالوگ A4، کاتالوگ A5، کاتالوگ A6، کاتالوگ B5 با صحافی عمودی و 2 سایز کاتالوگ مربعی 20*20 و 14*14 سانتی ارائه شده است.

صحافی کاتالوگ دیجیتال

کاتالوگ دیجیتال در مدل های متنوعی در مجموعه تیم گرافیک صحافی می شود. کاتالوگ های با تعداد برگ کمتر از 8 عدد امکان صحافی بصورت منگنه ساده و منگنه لوپ را دارا هستند.

و برای کاتالوگ های با تعداد برگ بالاتر می توانید صحافی چسب گرم و یا صحافی با استفاده از فنر دوبل را انتخاب کنید.

فرق صفحه با برگ در کاتالوگ به چه معناست؟

هر کاتالوگ در هر سایزی با یک برگ بزرگتر از آن سایز (2 برابر) و یک خط تا در وسط آن صحافی می شود و ابعاد نهایی بسته شده کاتالوگ مطابق ابعاد اعلامی می شود. از این رو هر برگ در کاتالوگ، چهار صفحه ایجاد می کند. اگر بخواهیم با یک مثال این مفهوم را برای مشتریان معرفی کنیم می توانیم بگوئیم که یک کاتالوگ 16 صفحه ای از 4 برگ تشکیل شده است که یک برگ آن (4 صفحه) جلد کاتالوگ است و 3 برگ آن (12 صفحه)، صفحات میانی کاتالوگ است.

جنس کاغذ در چاپ کاتالوگ دیجیتال چیست؟

بصورت پیش فرض، قیمت های اعلامی مربوط به چاپ کاتالوگ بر روی کاغذ گلاسه 300 گرم بدون روکش برای جلد و تحریر 80 گرم برای صفحات میانی است.

شما می توانید برای صفحات میانی در صفحه خرید محصول با انتخاب خدمات مربوطه جنس صفحات میانی را به کاغذ هایی چون، تحریر 100 گرم، گلاسه 135 گرم، گلاسه 150 گرم، گلاسه 200 گرم و گلاسه 250 گرم تغییر دهید.

همچنین امکان روکش سلفون مات یا براق برای صفحات جلد وجود دارد.

شما می توانید کاغذ های اختصاصی خود چه برای جلد و چه برای صفحات میاین را انتخاب کرده و با تماس گرفتن با دفتر تیم گرافیک، استعلام قیمت اختصاصی نمائید.

سفارش کاتالوگ دیجیتال، تعداد دلخواه حتی 1 عدد

جهت رفاه حال شما عزیزان، مجموعه تیم گرافیک قیمت گذاری انواع کاتالوگ در سایز ها و تعداد صفحات متنوع برای تیراژ های مقرون به صرفه (حتی 1 عدد) را انجام داده است؛ که در جداول بالا قابل مشاهده و ثبت سفارش می باشد.

همچنین اگر تیراژ دلخواهی دیگری مد نظر شما بوده، می توانید با تماس با تلفن های دفتر تیم گرافیک، استعلام قیمت بگیرید. برای تمامی تیراژ ها، ضمانت کمترین قیمت چاپ کاتالوگ دیجیتال در ایران ارائه شده است.

سوالات پر تکرار چاپ کاتالوگ دیجیتال
آیا محصولات کاتالوگ با تعداد کم شامل ارسال رایگان می شود؟

بله، ارسال رایگان در مجموعه تیم گرافیک می بایست از مبلغ خاصی بالاتر برود، از این رو شما می توانید اطلاع از شرایط ارسال رایگان به صفحه ارسال مراجعه کرده و توضیحات این بخش را مشاهده کنید.

آیا قیمت کاتالوگ با تعداد کم در مجموعه تیم گرافیک شامل گارانتی قیمت می شود؟

بله، کلیه محصولات کاتالوگ با تعداد کم در مجموعه تیم گرافیک شامل گارانتی قیمت است.

آیا فرآیند طراحی کاتالوگ توسط تیم گرافیک می تواند انجام شود؟

بله، مجموعه تیم گرافیک با بهره از تیم طراحی حرفه ای ، آماده دریافت سفارشات شما مشتریان عزیز است.

چطور می توانم سفارش خود را در تیم گرافیک ثبت کنم؟

شما می توانید کاتالوگ تعداد کم خود را از 3 طریق آنلاین در همین صفحه، حضوری، تلگرامی و یا واتساپی در مجموعه تیم گرافیک ثبت سفارش کنید.

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
  • آدرس دفتر فروش و طراحی : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج طلا ، طبقه 8 ، واحد 5
    آدرس دفتر تحویل سفارشات : - تهران ، فلکه دوم صادقیه ، پشت برج طلا ، خیابان تقدیری ، مجتمع تجاری افتخار ، واحد 2 و 3 ، مجموعه "تیم گرافیک"
    ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 9:30 صبح الی 19
    پنج شنبه ها 9:30 الی 18
    شماره تماس : (خط ویژه) 1200 9100 - 021

نماد های سایت
  • logo-samandehi
تمامی حقوق برای این سایت محفوظ میباشد. کپی رایت 1402 - قدرت گرفته از چاپیروس