سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

چاپ کاتالوگ تعداد کم (چاپ دیجیتال کاتالوگ)

کاتالوگ دیجیتال تع8داد کم

چاپ کاتالوگ از جمله قدرتمند ترین ابزار تبلیغاتی برای معرفی محصولات و خدمات شما می باشد. استفاده از یک کاتالوگ حرفه ای برای هر کسب و کاری لازم است. از آنجا که چاپ کاتالوگ افست هزینه های زیادی را در بر دارد، از این پس در مجموعه تیم گرافیک، شرایط چاپ کاتالوگ دیجیتال در ابعاد مختلف حتی 1 عدد فراهم شده است.

سفارش کاتالوگ دیجیتال در اندازه های مختلف

ابعاد مورد نظر خود را جهت چاپ کاتالوگ انتخاب کنید

چاپ کاتالوگ A4 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
46,500 خرید
12 صفحه
3 برگ
56,500 خرید
16 صفحه
4 برگ
58,700 خرید
20 صفحه
5 برگ
66,100 خرید
24 صفحه
6 برگ
73,500 خرید
28 صفحه
7 برگ
74,900 خرید
32 صفحه
8 برگ
81,300 خرید
36 صفحه
9 برگ
87,700 خرید
40 صفحه
10 برگ
94,100 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
100,500 خرید
48 صفحه
12 برگ
106,900 خرید
52 صفحه
13 برگ
113,300 خرید
56 صفحه
14 برگ
114,500 خرید
60 صفحه
15 برگ
120,500 خرید
64 صفحه
16 برگ
126,500 خرید
68 صفحه
17 برگ
132,500 خرید
72 صفحه
18 برگ
138,500 خرید
76 صفحه
19 برگ
144,500 خرید
80 صفحه
20 برگ
150,500 خرید
84 صفحه
21 برگ
156,500 خرید
88 صفحه
22 برگ
162,500 خرید
92 صفحه
23 برگ
168,500 خرید
96 صفحه
24 برگ
174,500 خرید
100 صفحه
25 برگ
180,500 خرید
104 صفحه
26 برگ
186,500 خرید
108 صفحه
27 برگ
187,300 خرید
112 صفحه
28 برگ
193,100 خرید
116 صفحه
29 برگ
198,900 خرید
120 صفحه
30 برگ
204,700 خرید
124 صفحه
31 برگ
210,500 خرید
128 صفحه
32 برگ
216,300 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
168,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
195,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
221,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
251,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
281,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
305,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
334,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
363,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
392,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
391,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
417,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
443,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
469,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
495,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
521,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
539,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
564,500 خرید
76 صفحه
19 برگ
590,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
615,500 خرید
84 صفحه
21 برگ
641,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
666,500 خرید
92 صفحه
23 برگ
692,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
717,500 خرید
100 صفحه
25 برگ
743,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
768,500 خرید
108 صفحه
27 برگ
794,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
819,500 خرید
116 صفحه
29 برگ
845,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
870,500 خرید
124 صفحه
31 برگ
896,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
921,500 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
239,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
295,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
349,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
407,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
435,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
487,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
539,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
591,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
643,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
695,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
747,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
799,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
851,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
903,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
955,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
991,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
1,042,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,093,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,144,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,195,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,246,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,297,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,348,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,399,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,450,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,501,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
1,552,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
1,603,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
1,654,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
1,705,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
1,756,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
505,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
615,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
745,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
875,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,005,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,135,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,265,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,395,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,525,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,655,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
1,785,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
1,915,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
2,045,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,175,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,305,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,395,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
2,522,500 خرید
76 صفحه
19 برگ
2,650,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
2,777,500 خرید
84 صفحه
21 برگ
2,905,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
3,032,500 خرید
92 صفحه
23 برگ
3,160,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,287,500 خرید
100 صفحه
25 برگ
3,415,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
3,542,500 خرید
108 صفحه
27 برگ
3,670,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
3,797,500 خرید
116 صفحه
29 برگ
3,925,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
4,052,500 خرید
124 صفحه
31 برگ
4,180,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
4,307,500 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
945,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
1,205,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
1,465,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
1,725,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,985,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
2,245,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
2,505,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
2,765,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
3,025,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,285,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
3,545,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
3,805,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
4,065,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
4,325,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
4,585,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
4,765,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
5,019,900 خرید
76 صفحه
19 برگ
5,275,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
5,530,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
5,784,900 خرید
88 صفحه
22 برگ
6,040,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
6,295,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
6,549,900 خرید
100 صفحه
25 برگ
6,804,900 خرید
104 صفحه
26 برگ
7,060,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
7,314,900 خرید
112 صفحه
28 برگ
7,569,900 خرید
116 صفحه
29 برگ
7,824,900 خرید
120 صفحه
30 برگ
8,079,900 خرید
124 صفحه
31 برگ
8,335,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
8,589,900 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,850,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
2,369,900 خرید
16 صفحه
4 برگ
2,890,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
3,410,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
3,930,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
4,450,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
4,970,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
5,489,900 خرید
40 صفحه
10 برگ
6,010,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
6,530,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
7,049,900 خرید
52 صفحه
13 برگ
7,569,900 خرید
56 صفحه
14 برگ
8,090,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
8,610,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
9,129,900 خرید
68 صفحه
17 برگ
9,489,900 خرید
72 صفحه
18 برگ
10,000,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
10,509,900 خرید
80 صفحه
20 برگ
11,019,900 خرید
84 صفحه
21 برگ
11,530,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
12,040,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
12,549,900 خرید
96 صفحه
24 برگ
13,059,900 خرید
100 صفحه
25 برگ
13,570,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
14,079,800 خرید
108 صفحه
27 برگ
14,589,900 خرید
112 صفحه
28 برگ
15,099,800 خرید
116 صفحه
29 برگ
15,609,900 خرید
120 صفحه
30 برگ
16,119,900 خرید
124 صفحه
31 برگ
16,629,900 خرید
128 صفحه
32 برگ
17,139,800 خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ A5 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
29,700 خرید
12 صفحه
3 برگ
34,900 خرید
16 صفحه
4 برگ
35,600 خرید
20 صفحه
5 برگ
39,400 خرید
24 صفحه
6 برگ
43,200 خرید
28 صفحه
7 برگ
43,900 خرید
32 صفحه
8 برگ
47,300 خرید
36 صفحه
9 برگ
50,700 خرید
40 صفحه
10 برگ
54,100 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
57,500 خرید
48 صفحه
12 برگ
60,900 خرید
52 صفحه
13 برگ
64,300 خرید
56 صفحه
14 برگ
65,900 خرید
60 صفحه
15 برگ
69,200 خرید
64 صفحه
16 برگ
72,500 خرید
68 صفحه
17 برگ
75,800 خرید
72 صفحه
18 برگ
79,100 خرید
76 صفحه
19 برگ
82,400 خرید
80 صفحه
20 برگ
85,700 خرید
84 صفحه
21 برگ
89,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
92,300 خرید
92 صفحه
23 برگ
95,600 خرید
96 صفحه
24 برگ
98,900 خرید
100 صفحه
25 برگ
102,200 خرید
104 صفحه
26 برگ
105,500 خرید
108 صفحه
27 برگ
105,900 خرید
112 صفحه
28 برگ
109,100 خرید
116 صفحه
29 برگ
112,300 خرید
120 صفحه
30 برگ
115,500 خرید
124 صفحه
31 برگ
118,700 خرید
128 صفحه
32 برگ
121,900 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
83,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
96,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
110,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
127,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
143,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
156,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
172,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
188,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
204,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
205,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
219,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
234,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
248,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
263,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
277,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
276,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
289,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
303,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
316,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
330,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
343,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
357,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
370,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
384,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
397,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
411,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
424,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
438,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
451,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
465,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
478,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
131,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
162,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
192,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
224,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
250,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
281,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
312,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
343,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
374,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
385,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
414,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
443,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
472,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
501,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
530,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
527,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
554,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
581,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
608,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
635,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
662,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
689,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
716,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
743,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
770,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
797,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
824,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
851,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
878,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
905,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
932,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
270,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
341,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
419,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
496,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
574,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
651,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
729,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
806,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
884,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
911,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
984,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
1,056,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
1,129,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
1,201,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
1,274,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
1,266,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
1,334,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,401,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,469,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,536,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,604,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,671,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,739,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,806,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,874,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,941,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
2,009,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
2,076,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
2,144,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
2,211,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
2,279,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
495,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
650,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
805,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
960,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,115,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,270,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,425,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,580,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,735,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,790,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
1,935,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
2,080,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
2,225,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,370,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,515,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,500,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
2,635,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
2,770,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
2,905,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
3,040,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
3,175,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
3,310,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,445,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
3,580,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
3,715,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
3,850,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
3,985,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
4,120,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
4,255,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
4,389,900 خرید
128 صفحه
32 برگ
4,525,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
923,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
1,233,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
1,543,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
1,853,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
2,163,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
2,473,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
2,782,900 خرید
36 صفحه
9 برگ
3,093,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
3,403,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,513,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
3,803,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
4,093,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
4,382,900 خرید
60 صفحه
15 برگ
4,672,900 خرید
64 صفحه
16 برگ
4,963,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
4,933,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
5,203,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
5,472,900 خرید
80 صفحه
20 برگ
5,742,900 خرید
84 صفحه
21 برگ
6,012,900 خرید
88 صفحه
22 برگ
6,283,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
6,553,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
6,822,900 خرید
100 صفحه
25 برگ
7,093,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
7,363,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
7,633,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
7,903,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
8,173,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
8,442,900 خرید
124 صفحه
31 برگ
8,712,900 خرید
128 صفحه
32 برگ
8,982,900 خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ A6 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
16,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
18,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
19,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
21,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
23,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
24,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
25,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
26,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
28,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
30,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
32,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
33,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
34,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
36,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
37,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
39,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
41,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
43,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
44,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
46,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
48,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
49,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
51,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
53,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
54,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
56,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
57,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
58,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
59,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
61,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
63,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
43,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
49,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
57,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
65,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
73,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
80,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
88,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
96,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
105,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
105,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
112,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
120,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
127,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
135,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
142,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
141,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
148,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
155,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
162,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
169,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
175,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
183,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
189,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
196,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
203,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
210,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
217,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
224,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
231,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
238,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
244,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
67,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
83,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
98,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
115,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
128,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
144,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
160,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
175,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
191,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
197,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
212,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
226,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
241,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
256,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
271,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
269,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
283,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
297,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
311,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
324,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
338,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
352,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
366,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
379,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
393,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
407,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
421,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
435,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
448,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
462,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
476,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
138,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
174,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
214,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
253,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
293,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
333,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
372,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
412,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
451,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
465,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
502,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
539,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
576,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
613,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
650,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
646,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
681,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
715,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
750,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
784,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
819,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
853,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
887,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
922,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
956,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
990,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
1,025,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
1,059,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
1,094,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
1,128,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
1,163,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
253,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
332,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
411,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
490,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
569,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
648,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
727,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
806,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
885,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
913,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
987,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
1,061,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
1,135,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
1,209,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
1,283,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
1,275,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
1,344,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,413,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,482,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,551,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,620,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,689,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,757,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,826,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,895,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,964,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
2,033,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
2,102,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
2,171,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
2,239,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
2,308,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
471,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
629,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
787,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
946,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,104,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,262,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,420,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,578,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,736,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,792,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
1,940,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
2,087,900 خرید
56 صفحه
14 برگ
2,236,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,384,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,532,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,516,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
2,654,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
2,792,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
2,929,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
3,067,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
3,205,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
3,343,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,480,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
3,618,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
3,756,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
3,893,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
4,031,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
4,169,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
4,306,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
4,444,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
4,582,000 خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ B5 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
45,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
55,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
57,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
64,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
72,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
73,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
79,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
85,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
92,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
98,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
104,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
111,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
112,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
118,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
123,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
129,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
135,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
141,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
147,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
153,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
159,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
165,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
171,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
176,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
182,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
183,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
189,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
194,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
200,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
206,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
211,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
164,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
191,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
216,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
245,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
275,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
298,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
327,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
355,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
384,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
383,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
408,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
434,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
459,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
485,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
510,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
528,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
553,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
578,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
603,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
628,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
653,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
678,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
703,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
728,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
753,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
778,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
803,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
828,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
853,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
878,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
903,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
229,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
283,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
335,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
390,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
417,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
467,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
517,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
567,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
617,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
667,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
717,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
767,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
816,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
866,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
916,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
951,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
1,000,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,049,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,098,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,147,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,196,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,245,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,294,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,343,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,392,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,440,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
1,489,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
1,538,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
1,587,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
1,636,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
1,685,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
484,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
590,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
715,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
840,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
964,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,089,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,214,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,339,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,464,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,588,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
1,713,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
1,838,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
1,963,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,088,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,212,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,299,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
2,421,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
2,544,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
2,666,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
2,788,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
2,911,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
3,033,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,156,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
3,278,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
3,400,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
3,523,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
3,645,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
3,768,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
3,890,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
4,012,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
4,135,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
907,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
1,156,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
1,406,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
1,656,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,905,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
2,155,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
2,404,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
2,654,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
2,904,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,153,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
3,403,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
3,652,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
3,902,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
4,151,900 خرید
64 صفحه
16 برگ
4,400,900 خرید
68 صفحه
17 برگ
4,574,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
4,819,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
5,063,900 خرید
80 صفحه
20 برگ
5,307,900 خرید
84 صفحه
21 برگ
5,553,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
5,797,900 خرید
92 صفحه
23 برگ
6,043,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
6,287,900 خرید
100 صفحه
25 برگ
6,532,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
6,777,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
7,022,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
7,267,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
7,512,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
7,756,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
8,000,900 خرید
128 صفحه
32 برگ
8,246,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,776,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
2,275,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
2,774,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
3,273,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
3,771,900 خرید
28 صفحه
7 برگ
4,272,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
4,771,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
5,270,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
5,768,900 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
6,268,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
6,767,900 خرید
52 صفحه
13 برگ
7,266,900 خرید
56 صفحه
14 برگ
7,766,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
8,265,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
8,764,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
9,110,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
9,600,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
10,089,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
10,578,900 خرید
84 صفحه
21 برگ
11,067,900 خرید
88 صفحه
22 برگ
11,557,900 خرید
92 صفحه
23 برگ
12,048,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
12,536,900 خرید
100 صفحه
25 برگ
13,027,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
13,515,900 خرید
108 صفحه
27 برگ
14,005,900 خرید
112 صفحه
28 برگ
14,495,900 خرید
116 صفحه
29 برگ
14,984,900 خرید
120 صفحه
30 برگ
15,475,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
15,964,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
16,454,000 خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ مربع (خشتی) تعداد کم در 2 سایز

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ کاتالوگ مربعی 20*20 سانتی متر

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
46,500 خرید
12 صفحه
3 برگ
56,500 خرید
16 صفحه
4 برگ
58,700 خرید
20 صفحه
5 برگ
66,100 خرید
24 صفحه
6 برگ
73,500 خرید
28 صفحه
7 برگ
74,900 خرید
32 صفحه
8 برگ
81,300 خرید
36 صفحه
9 برگ
87,700 خرید
40 صفحه
10 برگ
94,100 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
100,500 خرید
48 صفحه
12 برگ
106,900 خرید
52 صفحه
13 برگ
113,300 خرید
56 صفحه
14 برگ
114,500 خرید
60 صفحه
15 برگ
120,500 خرید
64 صفحه
16 برگ
126,500 خرید
68 صفحه
17 برگ
132,500 خرید
72 صفحه
18 برگ
138,500 خرید
76 صفحه
19 برگ
144,500 خرید
80 صفحه
20 برگ
150,500 خرید
84 صفحه
21 برگ
156,500 خرید
88 صفحه
22 برگ
162,500 خرید
92 صفحه
23 برگ
168,500 خرید
96 صفحه
24 برگ
174,500 خرید
100 صفحه
25 برگ
180,500 خرید
104 صفحه
26 برگ
186,500 خرید
108 صفحه
27 برگ
187,300 خرید
112 صفحه
28 برگ
193,100 خرید
116 صفحه
29 برگ
198,900 خرید
120 صفحه
30 برگ
204,700 خرید
124 صفحه
31 برگ
210,500 خرید
128 صفحه
32 برگ
216,300 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
168,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
195,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
221,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
251,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
281,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
305,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
334,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
363,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
392,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
391,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
417,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
443,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
469,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
495,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
521,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
539,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
564,500 خرید
76 صفحه
19 برگ
590,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
615,500 خرید
84 صفحه
21 برگ
641,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
666,500 خرید
92 صفحه
23 برگ
692,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
717,500 خرید
100 صفحه
25 برگ
743,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
768,500 خرید
108 صفحه
27 برگ
794,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
819,500 خرید
116 صفحه
29 برگ
845,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
870,500 خرید
124 صفحه
31 برگ
896,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
921,500 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
239,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
295,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
349,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
407,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
435,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
487,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
539,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
591,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
643,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
695,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
747,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
799,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
851,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
903,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
955,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
991,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
1,042,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,093,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,144,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,195,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,246,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,297,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,348,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,399,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,450,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,501,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
1,552,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
1,603,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
1,654,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
1,705,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
1,756,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
505,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
615,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
745,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
875,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,005,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,135,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,265,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,395,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,525,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,655,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
1,785,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
1,915,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
2,045,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,175,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,305,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,395,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
2,522,500 خرید
76 صفحه
19 برگ
2,650,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
2,777,500 خرید
84 صفحه
21 برگ
2,905,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
3,032,500 خرید
92 صفحه
23 برگ
3,160,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,287,500 خرید
100 صفحه
25 برگ
3,415,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
3,542,500 خرید
108 صفحه
27 برگ
3,670,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
3,797,500 خرید
116 صفحه
29 برگ
3,925,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
4,052,500 خرید
124 صفحه
31 برگ
4,180,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
4,307,500 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
945,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
1,205,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
1,465,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
1,725,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,985,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
2,245,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
2,505,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
2,765,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
3,025,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,285,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
3,545,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
3,805,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
4,065,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
4,325,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
4,585,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
4,765,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
5,019,900 خرید
76 صفحه
19 برگ
5,275,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
5,530,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
5,784,900 خرید
88 صفحه
22 برگ
6,040,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
6,295,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
6,549,900 خرید
100 صفحه
25 برگ
6,804,900 خرید
104 صفحه
26 برگ
7,060,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
7,314,900 خرید
112 صفحه
28 برگ
7,569,900 خرید
116 صفحه
29 برگ
7,824,900 خرید
120 صفحه
30 برگ
8,079,900 خرید
124 صفحه
31 برگ
8,335,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
8,589,900 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,850,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
2,369,900 خرید
16 صفحه
4 برگ
2,890,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
3,410,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
3,930,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
4,450,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
4,970,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
5,489,900 خرید
40 صفحه
10 برگ
6,010,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
6,530,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
7,049,900 خرید
52 صفحه
13 برگ
7,569,900 خرید
56 صفحه
14 برگ
8,090,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
8,610,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
9,129,900 خرید
68 صفحه
17 برگ
9,489,900 خرید
72 صفحه
18 برگ
10,000,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
10,509,900 خرید
80 صفحه
20 برگ
11,019,900 خرید
84 صفحه
21 برگ
11,530,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
12,040,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
12,549,900 خرید
96 صفحه
24 برگ
13,059,900 خرید
100 صفحه
25 برگ
13,570,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
14,079,800 خرید
108 صفحه
27 برگ
14,589,900 خرید
112 صفحه
28 برگ
15,099,800 خرید
116 صفحه
29 برگ
15,609,900 خرید
120 صفحه
30 برگ
16,119,900 خرید
124 صفحه
31 برگ
16,629,900 خرید
128 صفحه
32 برگ
17,139,800 خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ مربعی 14*14 سانتی متر

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
29,700 خرید
12 صفحه
3 برگ
34,900 خرید
16 صفحه
4 برگ
35,600 خرید
20 صفحه
5 برگ
39,400 خرید
24 صفحه
6 برگ
43,200 خرید
28 صفحه
7 برگ
43,900 خرید
32 صفحه
8 برگ
47,300 خرید
36 صفحه
9 برگ
50,700 خرید
40 صفحه
10 برگ
54,100 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
57,500 خرید
48 صفحه
12 برگ
60,900 خرید
52 صفحه
13 برگ
64,300 خرید
56 صفحه
14 برگ
65,900 خرید
60 صفحه
15 برگ
69,200 خرید
64 صفحه
16 برگ
72,500 خرید
68 صفحه
17 برگ
75,800 خرید
72 صفحه
18 برگ
79,100 خرید
76 صفحه
19 برگ
82,400 خرید
80 صفحه
20 برگ
85,700 خرید
84 صفحه
21 برگ
89,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
92,300 خرید
92 صفحه
23 برگ
95,600 خرید
96 صفحه
24 برگ
98,900 خرید
100 صفحه
25 برگ
102,200 خرید
104 صفحه
26 برگ
105,500 خرید
108 صفحه
27 برگ
105,900 خرید
112 صفحه
28 برگ
109,100 خرید
116 صفحه
29 برگ
112,300 خرید
120 صفحه
30 برگ
115,500 خرید
124 صفحه
31 برگ
118,700 خرید
128 صفحه
32 برگ
121,900 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
83,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
96,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
110,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
127,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
143,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
156,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
172,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
188,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
204,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
205,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
219,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
234,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
248,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
263,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
277,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
276,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
289,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
303,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
316,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
330,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
343,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
357,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
370,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
384,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
397,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
411,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
424,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
438,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
451,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
465,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
478,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
131,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
162,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
192,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
224,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
250,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
281,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
312,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
343,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
374,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
385,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
414,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
443,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
472,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
501,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
530,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
527,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
554,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
581,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
608,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
635,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
662,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
689,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
716,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
743,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
770,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
797,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
824,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
851,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
878,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
905,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
932,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
270,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
341,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
419,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
496,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
574,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
651,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
729,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
806,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
884,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
911,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
984,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
1,056,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
1,129,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
1,201,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
1,274,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
1,266,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
1,334,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,401,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,469,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,536,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,604,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,671,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,739,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,806,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,874,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,941,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
2,009,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
2,076,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
2,144,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
2,211,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
2,279,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
495,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
650,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
805,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
960,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,115,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,270,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,425,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,580,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,735,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,790,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
1,935,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
2,080,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
2,225,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,370,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,515,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,500,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
2,635,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
2,770,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
2,905,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
3,040,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
3,175,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
3,310,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,445,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
3,580,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
3,715,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
3,850,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
3,985,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
4,120,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
4,255,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
4,389,900 خرید
128 صفحه
32 برگ
4,525,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
923,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
1,233,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
1,543,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
1,853,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
2,163,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
2,473,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
2,782,900 خرید
36 صفحه
9 برگ
3,093,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
3,403,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,513,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
3,803,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
4,093,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
4,382,900 خرید
60 صفحه
15 برگ
4,672,900 خرید
64 صفحه
16 برگ
4,963,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
4,933,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
5,203,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
5,472,900 خرید
80 صفحه
20 برگ
5,742,900 خرید
84 صفحه
21 برگ
6,012,900 خرید
88 صفحه
22 برگ
6,283,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
6,553,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
6,822,900 خرید
100 صفحه
25 برگ
7,093,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
7,363,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
7,633,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
7,903,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
8,173,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
8,442,900 خرید
124 صفحه
31 برگ
8,712,900 خرید
128 صفحه
32 برگ
8,982,900 خرید
تحویل 2 روز کاری

سایز کاتالوگ دیجیتال

کاتالوگ دیجیتال در ابعادی چون کاتالوگ A4، کاتالوگ A5، کاتالوگ A6، کاتالوگ B5 با صحافی عمودی و 2 سایز کاتالوگ مربعی 20*20 و 14*14 سانتی ارائه شده است.

صحافی کاتالوگ دیجیتال

کاتالوگ دیجیتال در مدل های متنوعی در مجموعه تیم گرافیک صحافی می شود. کاتالوگ های با تعداد برگ کمتر از 8 عدد امکان صحافی بصورت منگنه ساده و منگنه لوپ را دارا هستند.

و برای کاتالوگ های با تعداد برگ بالاتر می توانید صحافی چسب گرم و یا صحافی با استفاده از فنر دوبل را انتخاب کنید.

فرق صفحه با برگ در کاتالوگ به چه معناست؟

هر کاتالوگ در هر سایزی با یک برگ بزرگتر از آن سایز (2 برابر) و یک خط تا در وسط آن صحافی می شود و ابعاد نهایی بسته شده کاتالوگ مطابق ابعاد اعلامی می شود. از این رو هر برگ در کاتالوگ، چهار صفحه ایجاد می کند. اگر بخواهیم با یک مثال این مفهوم را برای مشتریان معرفی کنیم می توانیم بگوئیم که یک کاتالوگ 16 صفحه ای از 4 برگ تشکیل شده است که یک برگ آن (4 صفحه) جلد کاتالوگ است و 3 برگ آن (12 صفحه)، صفحات میانی کاتالوگ است.

جنس کاغذ در چاپ کاتالوگ دیجیتال چیست؟

بصورت پیش فرض، قیمت های اعلامی مربوط به چاپ کاتالوگ بر روی کاغذ گلاسه 300 گرم بدون روکش برای جلد و تحریر 80 گرم برای صفحات میانی است.

شما می توانید برای صفحات میانی در صفحه خرید محصول با انتخاب خدمات مربوطه جنس صفحات میانی را به کاغذ هایی چون، تحریر 100 گرم، گلاسه 135 گرم، گلاسه 150 گرم، گلاسه 200 گرم و گلاسه 250 گرم تغییر دهید.

همچنین امکان روکش سلفون مات یا براق برای صفحات جلد وجود دارد.

شما می توانید کاغذ های اختصاصی خود چه برای جلد و چه برای صفحات میاین را انتخاب کرده و با تماس گرفتن با دفتر تیم گرافیک، استعلام قیمت اختصاصی نمائید.

سفارش کاتالوگ دیجیتال، تعداد دلخواه حتی 1 عدد

جهت رفاه حال شما عزیزان، مجموعه تیم گرافیک قیمت گذاری انواع کاتالوگ در سایز ها و تعداد صفحات متنوع برای تیراژ های مقرون به صرفه (حتی 1 عدد) را انجام داده است؛ که در جداول بالا قابل مشاهده و ثبت سفارش می باشد.

همچنین اگر تیراژ دلخواهی دیگری مد نظر شما بوده، می توانید با تماس با تلفن های دفتر تیم گرافیک، استعلام قیمت بگیرید. برای تمامی تیراژ ها، ضمانت کمترین قیمت چاپ کاتالوگ دیجیتال در ایران ارائه شده است.

سوالات پر تکرار چاپ کاتالوگ دیجیتال
آیا محصولات کاتالوگ با تعداد کم شامل ارسال رایگان می شود؟

بله، ارسال رایگان در مجموعه تیم گرافیک می بایست از مبلغ خاصی بالاتر برود، از این رو شما می توانید اطلاع از شرایط ارسال رایگان به صفحه ارسال مراجعه کرده و توضیحات این بخش را مشاهده کنید.

آیا قیمت کاتالوگ با تعداد کم در مجموعه تیم گرافیک شامل گارانتی قیمت می شود؟

بله، کلیه محصولات کاتالوگ با تعداد کم در مجموعه تیم گرافیک شامل گارانتی قیمت است.

آیا فرآیند طراحی کاتالوگ توسط تیم گرافیک می تواند انجام شود؟

بله، مجموعه تیم گرافیک با بهره از تیم طراحی حرفه ای ، آماده دریافت سفارشات شما مشتریان عزیز است.

چطور می توانم سفارش خود را در تیم گرافیک ثبت کنم؟

شما می توانید کاتالوگ تعداد کم خود را از 3 طریق آنلاین در همین صفحه، حضوری، تلگرامی و یا واتساپی در مجموعه تیم گرافیک ثبت سفارش کنید.

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
  • تهران - فلکه دوم صادقیه ، پشت بانک ملت ، خیابان تقدیری ، مجتمع تجاری افتخار ، واحد 2 و 3 ، مجموعه "تیم گرافیک"
    ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 9:30 صبح الی 19
    پنج شنبه ها 9:30 الی 18
    شماره تماس: 02144044827 - 02144044881 - 02144037023

نماد های سایت
  • logo-samandehi
تمامی حقوق برای این سایت محفوظ میباشد. کپی رایت 1401 - قدرت گرفته از چاپیروس