سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

چاپ کاتالوگ تعداد کم (چاپ دیجیتال کاتالوگ)

کاتالوگ دیجیتال تع8داد کم

چاپ کاتالوگ از جمله قدرتمند ترین ابزار تبلیغاتی برای معرفی محصولات و خدمات شما می باشد. استفاده از یک کاتالوگ حرفه ای برای هر کسب و کاری لازم است. از آنجا که چاپ کاتالوگ افست هزینه های زیادی را در بر دارد، از این پس در مجموعه تیم گرافیک، شرایط چاپ کاتالوگ دیجیتال در ابعاد مختلف حتی 1 عدد فراهم شده است.

سفارش کاتالوگ دیجیتال در اندازه های مختلف

ابعاد مورد نظر خود را جهت چاپ کاتالوگ انتخاب کنید

چاپ کاتالوگ A4 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
56,500 خرید
12 صفحه
3 برگ
76,500 خرید
16 صفحه
4 برگ
57,200 خرید
20 صفحه
5 برگ
64,200 خرید
24 صفحه
6 برگ
71,100 خرید
28 صفحه
7 برگ
77,600 خرید
32 صفحه
8 برگ
84,500 خرید
36 صفحه
9 برگ
91,300 خرید
40 صفحه
10 برگ
98,200 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
105,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
111,900 خرید
52 صفحه
13 برگ
118,700 خرید
56 صفحه
14 برگ
122,300 خرید
60 صفحه
15 برگ
128,900 خرید
64 صفحه
16 برگ
135,500 خرید
68 صفحه
17 برگ
142,100 خرید
72 صفحه
18 برگ
148,700 خرید
76 صفحه
19 برگ
155,300 خرید
80 صفحه
20 برگ
161,900 خرید
84 صفحه
21 برگ
168,500 خرید
88 صفحه
22 برگ
175,100 خرید
92 صفحه
23 برگ
181,700 خرید
96 صفحه
24 برگ
188,300 خرید
100 صفحه
25 برگ
194,900 خرید
104 صفحه
26 برگ
201,500 خرید
108 صفحه
27 برگ
202,900 خرید
112 صفحه
28 برگ
209,300 خرید
116 صفحه
29 برگ
215,700 خرید
120 صفحه
30 برگ
222,100 خرید
124 صفحه
31 برگ
228,500 خرید
128 صفحه
32 برگ
234,900 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
126,100 خرید
12 صفحه
3 برگ
160,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
190,500 خرید
20 صفحه
5 برگ
223,500 خرید
24 صفحه
6 برگ
256,500 خرید
28 صفحه
7 برگ
283,500 خرید
32 صفحه
8 برگ
315,500 خرید
36 صفحه
9 برگ
347,500 خرید
40 صفحه
10 برگ
379,500 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
401,500 خرید
48 صفحه
12 برگ
432,500 خرید
52 صفحه
13 برگ
463,500 خرید
56 صفحه
14 برگ
494,500 خرید
60 صفحه
15 برگ
525,490 خرید
64 صفحه
16 برگ
556,500 خرید
68 صفحه
17 برگ
579,500 خرید
72 صفحه
18 برگ
610,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
640,500 خرید
80 صفحه
20 برگ
671,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
701,500 خرید
88 صفحه
22 برگ
732,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
762,500 خرید
96 صفحه
24 برگ
793,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
823,500 خرید
104 صفحه
26 برگ
853,990 خرید
108 صفحه
27 برگ
884,500 خرید
112 صفحه
28 برگ
914,990 خرید
116 صفحه
29 برگ
945,490 خرید
120 صفحه
30 برگ
976,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
1,006,500 خرید
128 صفحه
32 برگ
1,037,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
239,900 خرید
12 صفحه
3 برگ
303,400 خرید
16 صفحه
4 برگ
363,400 خرید
20 صفحه
5 برگ
427,400 خرید
24 صفحه
6 برگ
481,400 خرید
28 صفحه
7 برگ
543,400 خرید
32 صفحه
8 برگ
605,390 خرید
36 صفحه
9 برگ
667,400 خرید
40 صفحه
10 برگ
729,400 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
791,400 خرید
48 صفحه
12 برگ
853,390 خرید
52 صفحه
13 برگ
915,400 خرید
56 صفحه
14 برگ
977,390 خرید
60 صفحه
15 برگ
1,039,400 خرید
64 صفحه
16 برگ
1,101,400 خرید
68 صفحه
17 برگ
1,147,400 خرید
72 صفحه
18 برگ
1,208,400 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,269,390 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,330,390 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,391,390 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,452,390 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,513,400 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,574,390 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,635,380 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,696,390 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,757,400 خرید
112 صفحه
28 برگ
1,818,380 خرید
116 صفحه
29 برگ
1,879,390 خرید
120 صفحه
30 برگ
1,940,390 خرید
124 صفحه
31 برگ
2,001,390 خرید
128 صفحه
32 برگ
2,062,400 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
574,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
718,990 خرید
16 صفحه
4 برگ
874,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
1,029,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,183,990 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,338,990 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,493,990 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,648,980 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,803,990 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,959,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
2,113,970 خرید
52 صفحه
13 برگ
2,268,970 خرید
56 صفحه
14 برگ
2,423,990 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,578,970 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,733,980 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,848,980 خرید
72 صفحه
18 برگ
3,001,470 خرید
76 صفحه
19 برگ
3,153,970 خرید
80 صفحه
20 برگ
3,306,490 خرید
84 صفحه
21 برگ
3,458,960 خرید
88 صفحه
22 برگ
3,611,480 خرید
92 صفحه
23 برگ
3,764,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,916,480 خرید
100 صفحه
25 برگ
4,068,970 خرید
104 صفحه
26 برگ
4,221,470 خرید
108 صفحه
27 برگ
4,373,970 خرید
112 صفحه
28 برگ
4,526,460 خرید
116 صفحه
29 برگ
4,678,970 خرید
120 صفحه
30 برگ
4,831,480 خرید
124 صفحه
31 برگ
4,983,960 خرید
128 صفحه
32 برگ
5,136,480 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,092,980 خرید
12 صفحه
3 برگ
1,402,980 خرید
16 صفحه
4 برگ
1,712,980 خرید
20 صفحه
5 برگ
2,022,990 خرید
24 صفحه
6 برگ
2,332,960 خرید
28 صفحه
7 برگ
2,643,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
2,952,980 خرید
36 صفحه
9 برگ
3,262,970 خرید
40 صفحه
10 برگ
3,572,980 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,882,970 خرید
48 صفحه
12 برگ
4,192,990 خرید
52 صفحه
13 برگ
4,503,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
4,812,950 خرید
60 صفحه
15 برگ
5,123,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
5,432,990 خرید
68 صفحه
17 برگ
5,662,980 خرید
72 صفحه
18 برگ
5,967,970 خرید
76 صفحه
19 برگ
6,272,960 خرید
80 صفحه
20 برگ
6,577,980 خرید
84 صفحه
21 برگ
6,882,950 خرید
88 صفحه
22 برگ
7,187,940 خرید
92 صفحه
23 برگ
7,492,940 خرید
96 صفحه
24 برگ
7,797,970 خرید
100 صفحه
25 برگ
8,102,920 خرید
104 صفحه
26 برگ
8,407,980 خرید
108 صفحه
27 برگ
8,712,920 خرید
112 صفحه
28 برگ
9,017,960 خرید
116 صفحه
29 برگ
9,322,940 خرید
120 صفحه
30 برگ
9,627,960 خرید
124 صفحه
31 برگ
9,932,970 خرید
128 صفحه
32 برگ
10,237,910 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
2,125,980 خرید
12 صفحه
3 برگ
2,745,960 خرید
16 صفحه
4 برگ
3,365,980 خرید
20 صفحه
5 برگ
3,985,960 خرید
24 صفحه
6 برگ
4,605,950 خرید
28 صفحه
7 برگ
5,226,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
5,845,960 خرید
36 صفحه
9 برگ
6,465,950 خرید
40 صفحه
10 برگ
7,085,920 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
7,705,940 خرید
48 صفحه
12 برگ
8,325,910 خرید
52 صفحه
13 برگ
8,945,940 خرید
56 صفحه
14 برگ
9,565,900 خرید
60 صفحه
15 برگ
10,185,990 خرید
64 صفحه
16 برگ
10,805,880 خرید
68 صفحه
17 برگ
11,265,950 خرید
72 صفحه
18 برگ
11,875,960 خرید
76 صفحه
19 برگ
12,485,960 خرید
80 صفحه
20 برگ
13,095,910 خرید
84 صفحه
21 برگ
13,705,960 خرید
88 صفحه
22 برگ
14,315,930 خرید
92 صفحه
23 برگ
14,925,900 خرید
96 صفحه
24 برگ
15,535,910 خرید
100 صفحه
25 برگ
16,145,910 خرید
104 صفحه
26 برگ
16,755,910 خرید
108 صفحه
27 برگ
17,365,890 خرید
112 صفحه
28 برگ
17,975,870 خرید
116 صفحه
29 برگ
18,585,810 خرید
120 صفحه
30 برگ
19,195,950 خرید
124 صفحه
31 برگ
19,805,950 خرید
128 صفحه
32 برگ
20,415,910 خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ A5 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
30,500 خرید
12 صفحه
3 برگ
40,500 خرید
16 صفحه
4 برگ
31,600 خرید
20 صفحه
5 برگ
35,400 خرید
24 صفحه
6 برگ
39,200 خرید
28 صفحه
7 برگ
39,900 خرید
32 صفحه
8 برگ
43,300 خرید
36 صفحه
9 برگ
46,700 خرید
40 صفحه
10 برگ
50,100 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
53,500 خرید
48 صفحه
12 برگ
56,900 خرید
52 صفحه
13 برگ
60,300 خرید
56 صفحه
14 برگ
61,900 خرید
60 صفحه
15 برگ
65,200 خرید
64 صفحه
16 برگ
68,500 خرید
68 صفحه
17 برگ
71,800 خرید
72 صفحه
18 برگ
75,100 خرید
76 صفحه
19 برگ
78,400 خرید
80 صفحه
20 برگ
81,700 خرید
84 صفحه
21 برگ
85,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
88,300 خرید
92 صفحه
23 برگ
91,600 خرید
96 صفحه
24 برگ
94,900 خرید
100 صفحه
25 برگ
98,200 خرید
104 صفحه
26 برگ
101,500 خرید
108 صفحه
27 برگ
101,900 خرید
112 صفحه
28 برگ
105,100 خرید
116 صفحه
29 برگ
108,300 خرید
120 صفحه
30 برگ
111,500 خرید
124 صفحه
31 برگ
114,700 خرید
128 صفحه
32 برگ
117,900 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
83,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
96,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
110,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
127,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
143,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
156,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
172,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
188,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
204,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
205,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
219,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
234,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
248,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
263,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
277,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
276,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
289,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
303,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
316,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
330,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
343,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
357,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
370,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
384,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
397,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
411,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
424,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
438,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
451,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
465,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
477,990 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
131,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
162,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
192,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
224,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
250,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
281,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
312,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
343,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
374,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
385,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
414,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
442,990 خرید
56 صفحه
14 برگ
472,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
500,990 خرید
64 صفحه
16 برگ
530,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
527,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
553,990 خرید
76 صفحه
19 برگ
580,990 خرید
80 صفحه
20 برگ
608,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
635,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
661,990 خرید
92 صفحه
23 برگ
689,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
716,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
742,990 خرید
104 صفحه
26 برگ
769,990 خرید
108 صفحه
27 برگ
796,990 خرید
112 صفحه
28 برگ
824,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
851,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
878,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
904,990 خرید
128 صفحه
32 برگ
932,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
270,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
341,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
418,990 خرید
20 صفحه
5 برگ
496,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
573,990 خرید
28 صفحه
7 برگ
650,990 خرید
32 صفحه
8 برگ
729,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
805,980 خرید
40 صفحه
10 برگ
883,980 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
910,990 خرید
48 صفحه
12 برگ
983,990 خرید
52 صفحه
13 برگ
1,056,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
1,129,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
1,200,980 خرید
64 صفحه
16 برگ
1,273,990 خرید
68 صفحه
17 برگ
1,265,990 خرید
72 صفحه
18 برگ
1,333,980 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,400,990 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,468,980 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,535,980 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,603,990 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,670,990 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,738,980 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,805,980 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,874,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,940,990 خرید
112 صفحه
28 برگ
2,008,990 خرید
116 صفحه
29 برگ
2,075,980 خرید
120 صفحه
30 برگ
2,144,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
2,211,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
2,278,980 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
495,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
650,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
804,990 خرید
20 صفحه
5 برگ
959,980 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,114,990 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,269,980 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,424,980 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,579,990 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,734,990 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,789,980 خرید
48 صفحه
12 برگ
1,934,980 خرید
52 صفحه
13 برگ
2,079,980 خرید
56 صفحه
14 برگ
2,224,980 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,370,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,514,990 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,500,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
2,634,980 خرید
76 صفحه
19 برگ
2,770,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
2,904,970 خرید
84 صفحه
21 برگ
3,039,970 خرید
88 صفحه
22 برگ
3,174,980 خرید
92 صفحه
23 برگ
3,309,960 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,444,980 خرید
100 صفحه
25 برگ
3,579,960 خرید
104 صفحه
26 برگ
3,714,970 خرید
108 صفحه
27 برگ
3,849,990 خرید
112 صفحه
28 برگ
3,984,990 خرید
116 صفحه
29 برگ
4,119,950 خرید
120 صفحه
30 برگ
4,254,960 خرید
124 صفحه
31 برگ
4,389,940 خرید
128 صفحه
32 برگ
4,524,990 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
922,990 خرید
12 صفحه
3 برگ
1,232,980 خرید
16 صفحه
4 برگ
1,542,980 خرید
20 صفحه
5 برگ
1,852,980 خرید
24 صفحه
6 برگ
2,162,980 خرید
28 صفحه
7 برگ
2,472,970 خرید
32 صفحه
8 برگ
2,782,940 خرید
36 صفحه
9 برگ
3,092,950 خرید
40 صفحه
10 برگ
3,403,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,512,960 خرید
48 صفحه
12 برگ
3,802,960 خرید
52 صفحه
13 برگ
4,092,950 خرید
56 صفحه
14 برگ
4,382,940 خرید
60 صفحه
15 برگ
4,672,940 خرید
64 صفحه
16 برگ
4,962,990 خرید
68 صفحه
17 برگ
4,932,990 خرید
72 صفحه
18 برگ
5,202,960 خرید
76 صفحه
19 برگ
5,472,930 خرید
80 صفحه
20 برگ
5,742,930 خرید
84 صفحه
21 برگ
6,012,930 خرید
88 صفحه
22 برگ
6,282,950 خرید
92 صفحه
23 برگ
6,553,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
6,822,910 خرید
100 صفحه
25 برگ
7,092,990 خرید
104 صفحه
26 برگ
7,362,950 خرید
108 صفحه
27 برگ
7,632,950 خرید
112 صفحه
28 برگ
7,902,990 خرید
116 صفحه
29 برگ
8,172,970 خرید
120 صفحه
30 برگ
8,442,930 خرید
124 صفحه
31 برگ
8,712,940 خرید
128 صفحه
32 برگ
8,982,930 خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ A6 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
16,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
21,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
17,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
19,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
20,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
22,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
23,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
24,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
26,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
28,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
30,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
31,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
32,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
34,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
35,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
37,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
39,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
40,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
42,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
44,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
46,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
47,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
49,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
51,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
52,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
53,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
55,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
56,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
57,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
59,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
61,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
43,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
49,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
57,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
65,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
73,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
80,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
88,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
96,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
105,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
105,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
112,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
120,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
127,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
135,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
142,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
141,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
148,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
155,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
162,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
169,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
175,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
183,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
189,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
196,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
203,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
210,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
217,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
224,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
231,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
238,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
244,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
67,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
83,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
98,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
115,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
128,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
144,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
160,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
175,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
191,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
197,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
212,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
226,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
241,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
256,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
271,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
269,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
283,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
297,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
311,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
324,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
338,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
352,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
366,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
379,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
393,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
407,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
421,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
435,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
448,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
462,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
476,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
138,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
174,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
214,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
253,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
293,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
333,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
371,990 خرید
36 صفحه
9 برگ
411,990 خرید
40 صفحه
10 برگ
451,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
465,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
501,990 خرید
52 صفحه
13 برگ
539,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
575,990 خرید
60 صفحه
15 برگ
613,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
650,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
646,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
681,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
714,990 خرید
80 صفحه
20 برگ
749,990 خرید
84 صفحه
21 برگ
783,990 خرید
88 صفحه
22 برگ
819,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
852,990 خرید
96 صفحه
24 برگ
886,990 خرید
100 صفحه
25 برگ
921,990 خرید
104 صفحه
26 برگ
955,990 خرید
108 صفحه
27 برگ
990,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
1,024,990 خرید
116 صفحه
29 برگ
1,058,990 خرید
120 صفحه
30 برگ
1,093,990 خرید
124 صفحه
31 برگ
1,128,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
1,163,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
252,990 خرید
12 صفحه
3 برگ
331,990 خرید
16 صفحه
4 برگ
411,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
489,990 خرید
24 صفحه
6 برگ
569,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
648,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
727,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
806,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
885,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
912,990 خرید
48 صفحه
12 برگ
986,990 خرید
52 صفحه
13 برگ
1,061,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
1,134,990 خرید
60 صفحه
15 برگ
1,208,990 خرید
64 صفحه
16 برگ
1,282,990 خرید
68 صفحه
17 برگ
1,274,990 خرید
72 صفحه
18 برگ
1,343,980 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,412,980 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,481,990 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,550,980 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,620,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,688,980 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,756,980 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,825,980 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,895,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,963,980 خرید
112 صفحه
28 برگ
2,032,990 خرید
116 صفحه
29 برگ
2,101,980 خرید
120 صفحه
30 برگ
2,170,990 خرید
124 صفحه
31 برگ
2,238,970 خرید
128 صفحه
32 برگ
2,307,970 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
470,990 خرید
12 صفحه
3 برگ
628,990 خرید
16 صفحه
4 برگ
787,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
945,990 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,104,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,261,990 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,419,980 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,577,990 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,736,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,791,990 خرید
48 صفحه
12 برگ
1,939,970 خرید
52 صفحه
13 برگ
2,087,940 خرید
56 صفحه
14 برگ
2,235,980 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,383,990 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,531,980 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,515,970 خرید
72 صفحه
18 برگ
2,653,970 خرید
76 صفحه
19 برگ
2,791,990 خرید
80 صفحه
20 برگ
2,928,990 خرید
84 صفحه
21 برگ
3,066,960 خرید
88 صفحه
22 برگ
3,204,960 خرید
92 صفحه
23 برگ
3,342,980 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,479,990 خرید
100 صفحه
25 برگ
3,617,990 خرید
104 صفحه
26 برگ
3,755,970 خرید
108 صفحه
27 برگ
3,892,950 خرید
112 صفحه
28 برگ
4,030,980 خرید
116 صفحه
29 برگ
4,168,980 خرید
120 صفحه
30 برگ
4,306,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
4,443,970 خرید
128 صفحه
32 برگ
4,581,990 خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ B5 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
55,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
74,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
56,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
62,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
69,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
76,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
82,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
89,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
96,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
102,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
109,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
116,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
119,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
126,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
132,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
139,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
145,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
152,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
158,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
165,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
171,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
178,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
184,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
191,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
197,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
198,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
205,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
211,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
217,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
223,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
230,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
123,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
156,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
186,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
219,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
251,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
277,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
309,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
340,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
371,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
393,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
423,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
454,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
484,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
514,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
544,990 خرید
68 صفحه
17 برگ
566,990 خرید
72 صفحه
18 برگ
597,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
627,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
656,990 خرید
84 صفحه
21 برگ
686,990 خرید
88 صفحه
22 برگ
716,990 خرید
92 صفحه
23 برگ
747,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
777,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
807,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
836,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
865,990 خرید
112 صفحه
28 برگ
895,990 خرید
116 صفحه
29 برگ
925,990 خرید
120 صفحه
30 برگ
956,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
986,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
1,016,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
230,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
290,990 خرید
16 صفحه
4 برگ
347,990 خرید
20 صفحه
5 برگ
410,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
462,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
520,990 خرید
32 صفحه
8 برگ
581,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
640,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
699,990 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
758,990 خرید
48 صفحه
12 برگ
819,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
878,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
938,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
996,990 خرید
64 صفحه
16 برگ
1,056,990 خرید
68 صفحه
17 برگ
1,100,990 خرید
72 صفحه
18 برگ
1,159,990 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,217,990 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,276,990 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,334,990 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,393,980 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,452,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,510,990 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,568,990 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,627,990 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,686,990 خرید
112 صفحه
28 برگ
1,745,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
1,803,990 خرید
120 صفحه
30 برگ
1,862,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
1,920,990 خرید
128 صفحه
32 برگ
1,978,990 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
550,990 خرید
12 صفحه
3 برگ
689,990 خرید
16 صفحه
4 برگ
839,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
986,990 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,135,980 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,284,980 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,433,990 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,583,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,730,980 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,879,980 خرید
48 صفحه
12 برگ
2,028,990 خرید
52 صفحه
13 برگ
2,177,990 خرید
56 صفحه
14 برگ
2,327,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,474,990 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,623,990 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,734,990 خرید
72 صفحه
18 برگ
2,880,970 خرید
76 صفحه
19 برگ
3,026,990 خرید
80 صفحه
20 برگ
3,173,990 خرید
84 صفحه
21 برگ
3,319,990 خرید
88 صفحه
22 برگ
3,467,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
3,612,960 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,758,960 خرید
100 صفحه
25 برگ
3,905,970 خرید
104 صفحه
26 برگ
4,051,960 خرید
108 صفحه
27 برگ
4,198,980 خرید
112 صفحه
28 برگ
4,344,970 خرید
116 صفحه
29 برگ
4,490,950 خرید
120 صفحه
30 برگ
4,638,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
4,783,990 خرید
128 صفحه
32 برگ
4,930,960 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,049,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
1,345,990 خرید
16 صفحه
4 برگ
1,643,990 خرید
20 صفحه
5 برگ
1,941,980 خرید
24 صفحه
6 برگ
2,238,980 خرید
28 صفحه
7 برگ
2,536,970 خرید
32 صفحه
8 برگ
2,833,970 خرید
36 صفحه
9 برگ
3,132,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
3,429,990 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,726,990 خرید
48 صفحه
12 برگ
4,024,960 خرید
52 صفحه
13 برگ
4,321,950 خرید
56 صفحه
14 برگ
4,620,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
4,917,950 خرید
64 صفحه
16 برگ
5,214,950 خرید
68 صفحه
17 برگ
5,436,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
5,729,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
6,021,970 خرید
80 صفحه
20 برگ
6,313,940 خرید
84 صفحه
21 برگ
6,607,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
6,899,960 خرید
92 صفحه
23 برگ
7,192,930 خرید
96 صفحه
24 برگ
7,485,950 خرید
100 صفحه
25 برگ
7,777,970 خرید
104 صفحه
26 برگ
8,070,970 خرید
108 صفحه
27 برگ
8,363,920 خرید
112 صفحه
28 برگ
8,656,960 خرید
116 صفحه
29 برگ
8,950,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
9,242,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
9,534,920 خرید
128 صفحه
32 برگ
9,827,960 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
2,039,990 خرید
12 صفحه
3 برگ
2,635,990 خرید
16 صفحه
4 برگ
3,230,990 خرید
20 صفحه
5 برگ
3,825,920 خرید
24 صفحه
6 برگ
4,420,940 خرید
28 صفحه
7 برگ
5,015,980 خرید
32 صفحه
8 برگ
5,611,920 خرید
36 صفحه
9 برگ
6,206,960 خرید
40 صفحه
10 برگ
6,801,930 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
7,396,940 خرید
48 صفحه
12 برگ
7,991,980 خرید
52 صفحه
13 برگ
8,587,960 خرید
56 صفحه
14 برگ
9,182,990 خرید
60 صفحه
15 برگ
9,777,950 خرید
64 صفحه
16 برگ
10,372,960 خرید
68 صفحه
17 برگ
10,814,970 خرید
72 صفحه
18 برگ
11,399,940 خرید
76 صفحه
19 برگ
11,985,990 خرید
80 صفحه
20 برگ
12,571,880 خرید
84 صفحه
21 برگ
13,156,930 خرید
88 صفحه
22 برگ
13,742,850 خرید
92 صفحه
23 برگ
14,327,940 خرید
96 صفحه
24 برگ
14,913,940 خرید
100 صفحه
25 برگ
15,499,970 خرید
104 صفحه
26 برگ
16,084,980 خرید
108 صفحه
27 برگ
16,670,930 خرید
112 صفحه
28 برگ
17,255,890 خرید
116 صفحه
29 برگ
17,841,990 خرید
120 صفحه
30 برگ
18,428,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
19,012,980 خرید
128 صفحه
32 برگ
19,598,950 خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ مربع (خشتی) تعداد کم در 2 سایز

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ کاتالوگ مربعی 20*20 سانتی متر

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
56,500 خرید
12 صفحه
3 برگ
76,500 خرید
16 صفحه
4 برگ
57,200 خرید
20 صفحه
5 برگ
64,200 خرید
24 صفحه
6 برگ
71,100 خرید
28 صفحه
7 برگ
77,600 خرید
32 صفحه
8 برگ
84,500 خرید
36 صفحه
9 برگ
91,300 خرید
40 صفحه
10 برگ
98,200 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
105,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
111,900 خرید
52 صفحه
13 برگ
118,700 خرید
56 صفحه
14 برگ
122,300 خرید
60 صفحه
15 برگ
128,900 خرید
64 صفحه
16 برگ
135,500 خرید
68 صفحه
17 برگ
142,100 خرید
72 صفحه
18 برگ
148,700 خرید
76 صفحه
19 برگ
155,300 خرید
80 صفحه
20 برگ
161,900 خرید
84 صفحه
21 برگ
168,500 خرید
88 صفحه
22 برگ
175,100 خرید
92 صفحه
23 برگ
181,700 خرید
96 صفحه
24 برگ
188,300 خرید
100 صفحه
25 برگ
194,900 خرید
104 صفحه
26 برگ
201,500 خرید
108 صفحه
27 برگ
202,900 خرید
112 صفحه
28 برگ
209,300 خرید
116 صفحه
29 برگ
215,700 خرید
120 صفحه
30 برگ
222,100 خرید
124 صفحه
31 برگ
228,500 خرید
128 صفحه
32 برگ
234,900 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
126,100 خرید
12 صفحه
3 برگ
160,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
190,500 خرید
20 صفحه
5 برگ
223,500 خرید
24 صفحه
6 برگ
256,500 خرید
28 صفحه
7 برگ
283,500 خرید
32 صفحه
8 برگ
315,500 خرید
36 صفحه
9 برگ
347,500 خرید
40 صفحه
10 برگ
379,500 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
401,500 خرید
48 صفحه
12 برگ
432,500 خرید
52 صفحه
13 برگ
463,500 خرید
56 صفحه
14 برگ
494,500 خرید
60 صفحه
15 برگ
525,490 خرید
64 صفحه
16 برگ
556,500 خرید
68 صفحه
17 برگ
579,500 خرید
72 صفحه
18 برگ
610,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
640,500 خرید
80 صفحه
20 برگ
671,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
701,500 خرید
88 صفحه
22 برگ
732,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
762,500 خرید
96 صفحه
24 برگ
793,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
823,500 خرید
104 صفحه
26 برگ
853,990 خرید
108 صفحه
27 برگ
884,500 خرید
112 صفحه
28 برگ
914,990 خرید
116 صفحه
29 برگ
945,490 خرید
120 صفحه
30 برگ
976,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
1,006,500 خرید
128 صفحه
32 برگ
1,037,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
239,900 خرید
12 صفحه
3 برگ
303,400 خرید
16 صفحه
4 برگ
363,400 خرید
20 صفحه
5 برگ
427,400 خرید
24 صفحه
6 برگ
481,400 خرید
28 صفحه
7 برگ
543,400 خرید
32 صفحه
8 برگ
605,390 خرید
36 صفحه
9 برگ
667,400 خرید
40 صفحه
10 برگ
729,400 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
791,400 خرید
48 صفحه
12 برگ
853,390 خرید
52 صفحه
13 برگ
915,400 خرید
56 صفحه
14 برگ
977,390 خرید
60 صفحه
15 برگ
1,039,400 خرید
64 صفحه
16 برگ
1,101,400 خرید
68 صفحه
17 برگ
1,147,400 خرید
72 صفحه
18 برگ
1,208,400 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,269,390 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,330,390 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,391,390 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,452,390 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,513,400 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,574,390 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,635,380 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,696,390 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,757,400 خرید
112 صفحه
28 برگ
1,818,380 خرید
116 صفحه
29 برگ
1,879,390 خرید
120 صفحه
30 برگ
1,940,390 خرید
124 صفحه
31 برگ
2,001,390 خرید
128 صفحه
32 برگ
2,062,400 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
574,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
718,990 خرید
16 صفحه
4 برگ
874,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
1,029,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,183,990 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,338,990 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,493,990 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,648,980 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,803,990 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,959,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
2,113,970 خرید
52 صفحه
13 برگ
2,268,970 خرید
56 صفحه
14 برگ
2,423,990 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,578,970 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,733,980 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,848,980 خرید
72 صفحه
18 برگ
3,001,470 خرید
76 صفحه
19 برگ
3,153,970 خرید
80 صفحه
20 برگ
3,306,490 خرید
84 صفحه
21 برگ
3,458,960 خرید
88 صفحه
22 برگ
3,611,480 خرید
92 صفحه
23 برگ
3,764,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,916,480 خرید
100 صفحه
25 برگ
4,068,970 خرید
104 صفحه
26 برگ
4,221,470 خرید
108 صفحه
27 برگ
4,373,970 خرید
112 صفحه
28 برگ
4,526,460 خرید
116 صفحه
29 برگ
4,678,970 خرید
120 صفحه
30 برگ
4,831,480 خرید
124 صفحه
31 برگ
4,983,960 خرید
128 صفحه
32 برگ
5,136,480 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,092,980 خرید
12 صفحه
3 برگ
1,402,980 خرید
16 صفحه
4 برگ
1,712,980 خرید
20 صفحه
5 برگ
2,022,990 خرید
24 صفحه
6 برگ
2,332,960 خرید
28 صفحه
7 برگ
2,643,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
2,952,980 خرید
36 صفحه
9 برگ
3,262,970 خرید
40 صفحه
10 برگ
3,572,980 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,882,970 خرید
48 صفحه
12 برگ
4,192,990 خرید
52 صفحه
13 برگ
4,503,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
4,812,950 خرید
60 صفحه
15 برگ
5,123,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
5,432,990 خرید
68 صفحه
17 برگ
5,662,980 خرید
72 صفحه
18 برگ
5,967,970 خرید
76 صفحه
19 برگ
6,272,960 خرید
80 صفحه
20 برگ
6,577,980 خرید
84 صفحه
21 برگ
6,882,950 خرید
88 صفحه
22 برگ
7,187,940 خرید
92 صفحه
23 برگ
7,492,940 خرید
96 صفحه
24 برگ
7,797,970 خرید
100 صفحه
25 برگ
8,102,920 خرید
104 صفحه
26 برگ
8,407,980 خرید
108 صفحه
27 برگ
8,712,920 خرید
112 صفحه
28 برگ
9,017,960 خرید
116 صفحه
29 برگ
9,322,940 خرید
120 صفحه
30 برگ
9,627,960 خرید
124 صفحه
31 برگ
9,932,970 خرید
128 صفحه
32 برگ
10,237,910 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
2,125,980 خرید
12 صفحه
3 برگ
2,745,960 خرید
16 صفحه
4 برگ
3,365,980 خرید
20 صفحه
5 برگ
3,985,960 خرید
24 صفحه
6 برگ
4,605,950 خرید
28 صفحه
7 برگ
5,226,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
5,845,960 خرید
36 صفحه
9 برگ
6,465,950 خرید
40 صفحه
10 برگ
7,085,920 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
7,705,940 خرید
48 صفحه
12 برگ
8,325,910 خرید
52 صفحه
13 برگ
8,945,940 خرید
56 صفحه
14 برگ
9,565,900 خرید
60 صفحه
15 برگ
10,185,990 خرید
64 صفحه
16 برگ
10,805,880 خرید
68 صفحه
17 برگ
11,265,950 خرید
72 صفحه
18 برگ
11,875,960 خرید
76 صفحه
19 برگ
12,485,960 خرید
80 صفحه
20 برگ
13,095,910 خرید
84 صفحه
21 برگ
13,705,960 خرید
88 صفحه
22 برگ
14,315,930 خرید
92 صفحه
23 برگ
14,925,900 خرید
96 صفحه
24 برگ
15,535,910 خرید
100 صفحه
25 برگ
16,145,910 خرید
104 صفحه
26 برگ
16,755,910 خرید
108 صفحه
27 برگ
17,365,890 خرید
112 صفحه
28 برگ
17,975,870 خرید
116 صفحه
29 برگ
18,585,810 خرید
120 صفحه
30 برگ
19,195,950 خرید
124 صفحه
31 برگ
19,805,950 خرید
128 صفحه
32 برگ
20,415,910 خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ مربعی 14*14 سانتی متر

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
30,500 خرید
12 صفحه
3 برگ
40,500 خرید
16 صفحه
4 برگ
31,600 خرید
20 صفحه
5 برگ
35,400 خرید
24 صفحه
6 برگ
39,200 خرید
28 صفحه
7 برگ
39,900 خرید
32 صفحه
8 برگ
43,300 خرید
36 صفحه
9 برگ
46,700 خرید
40 صفحه
10 برگ
50,100 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
53,500 خرید
48 صفحه
12 برگ
56,900 خرید
52 صفحه
13 برگ
60,300 خرید
56 صفحه
14 برگ
61,900 خرید
60 صفحه
15 برگ
65,200 خرید
64 صفحه
16 برگ
68,500 خرید
68 صفحه
17 برگ
71,800 خرید
72 صفحه
18 برگ
75,100 خرید
76 صفحه
19 برگ
78,400 خرید
80 صفحه
20 برگ
81,700 خرید
84 صفحه
21 برگ
85,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
88,300 خرید
92 صفحه
23 برگ
91,600 خرید
96 صفحه
24 برگ
94,900 خرید
100 صفحه
25 برگ
98,200 خرید
104 صفحه
26 برگ
101,500 خرید
108 صفحه
27 برگ
101,900 خرید
112 صفحه
28 برگ
105,100 خرید
116 صفحه
29 برگ
108,300 خرید
120 صفحه
30 برگ
111,500 خرید
124 صفحه
31 برگ
114,700 خرید
128 صفحه
32 برگ
117,900 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
83,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
96,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
110,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
127,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
143,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
156,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
172,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
188,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
204,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
205,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
219,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
234,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
248,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
263,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
277,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
276,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
289,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
303,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
316,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
330,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
343,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
357,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
370,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
384,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
397,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
411,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
424,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
438,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
451,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
465,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
477,990 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
131,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
162,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
192,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
224,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
250,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
281,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
312,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
343,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
374,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
385,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
414,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
442,990 خرید
56 صفحه
14 برگ
472,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
500,990 خرید
64 صفحه
16 برگ
530,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
527,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
553,990 خرید
76 صفحه
19 برگ
580,990 خرید
80 صفحه
20 برگ
608,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
635,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
661,990 خرید
92 صفحه
23 برگ
689,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
716,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
742,990 خرید
104 صفحه
26 برگ
769,990 خرید
108 صفحه
27 برگ
796,990 خرید
112 صفحه
28 برگ
824,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
851,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
878,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
904,990 خرید
128 صفحه
32 برگ
932,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
270,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
341,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
418,990 خرید
20 صفحه
5 برگ
496,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
573,990 خرید
28 صفحه
7 برگ
650,990 خرید
32 صفحه
8 برگ
729,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
805,980 خرید
40 صفحه
10 برگ
883,980 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
910,990 خرید
48 صفحه
12 برگ
983,990 خرید
52 صفحه
13 برگ
1,056,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
1,129,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
1,200,980 خرید
64 صفحه
16 برگ
1,273,990 خرید
68 صفحه
17 برگ
1,265,990 خرید
72 صفحه
18 برگ
1,333,980 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,400,990 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,468,980 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,535,980 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,603,990 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,670,990 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,738,980 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,805,980 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,874,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,940,990 خرید
112 صفحه
28 برگ
2,008,990 خرید
116 صفحه
29 برگ
2,075,980 خرید
120 صفحه
30 برگ
2,144,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
2,211,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
2,278,980 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
495,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
650,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
804,990 خرید
20 صفحه
5 برگ
959,980 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,114,990 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,269,980 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,424,980 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,579,990 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,734,990 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,789,980 خرید
48 صفحه
12 برگ
1,934,980 خرید
52 صفحه
13 برگ
2,079,980 خرید
56 صفحه
14 برگ
2,224,980 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,370,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,514,990 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,500,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
2,634,980 خرید
76 صفحه
19 برگ
2,770,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
2,904,970 خرید
84 صفحه
21 برگ
3,039,970 خرید
88 صفحه
22 برگ
3,174,980 خرید
92 صفحه
23 برگ
3,309,960 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,444,980 خرید
100 صفحه
25 برگ
3,579,960 خرید
104 صفحه
26 برگ
3,714,970 خرید
108 صفحه
27 برگ
3,849,990 خرید
112 صفحه
28 برگ
3,984,990 خرید
116 صفحه
29 برگ
4,119,950 خرید
120 صفحه
30 برگ
4,254,960 خرید
124 صفحه
31 برگ
4,389,940 خرید
128 صفحه
32 برگ
4,524,990 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
922,990 خرید
12 صفحه
3 برگ
1,232,980 خرید
16 صفحه
4 برگ
1,542,980 خرید
20 صفحه
5 برگ
1,852,980 خرید
24 صفحه
6 برگ
2,162,980 خرید
28 صفحه
7 برگ
2,472,970 خرید
32 صفحه
8 برگ
2,782,940 خرید
36 صفحه
9 برگ
3,092,950 خرید
40 صفحه
10 برگ
3,403,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,512,960 خرید
48 صفحه
12 برگ
3,802,960 خرید
52 صفحه
13 برگ
4,092,950 خرید
56 صفحه
14 برگ
4,382,940 خرید
60 صفحه
15 برگ
4,672,940 خرید
64 صفحه
16 برگ
4,962,990 خرید
68 صفحه
17 برگ
4,932,990 خرید
72 صفحه
18 برگ
5,202,960 خرید
76 صفحه
19 برگ
5,472,930 خرید
80 صفحه
20 برگ
5,742,930 خرید
84 صفحه
21 برگ
6,012,930 خرید
88 صفحه
22 برگ
6,282,950 خرید
92 صفحه
23 برگ
6,553,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
6,822,910 خرید
100 صفحه
25 برگ
7,092,990 خرید
104 صفحه
26 برگ
7,362,950 خرید
108 صفحه
27 برگ
7,632,950 خرید
112 صفحه
28 برگ
7,902,990 خرید
116 صفحه
29 برگ
8,172,970 خرید
120 صفحه
30 برگ
8,442,930 خرید
124 صفحه
31 برگ
8,712,940 خرید
128 صفحه
32 برگ
8,982,930 خرید
تحویل 2 روز کاری

سایز کاتالوگ دیجیتال

کاتالوگ دیجیتال در ابعادی چون کاتالوگ A4، کاتالوگ A5، کاتالوگ A6، کاتالوگ B5 با صحافی عمودی و 2 سایز کاتالوگ مربعی 20*20 و 14*14 سانتی ارائه شده است.

صحافی کاتالوگ دیجیتال

کاتالوگ دیجیتال در مدل های متنوعی در مجموعه تیم گرافیک صحافی می شود. کاتالوگ های با تعداد برگ کمتر از 8 عدد امکان صحافی بصورت منگنه ساده و منگنه لوپ را دارا هستند.

و برای کاتالوگ های با تعداد برگ بالاتر می توانید صحافی چسب گرم و یا صحافی با استفاده از فنر دوبل را انتخاب کنید.

فرق صفحه با برگ در کاتالوگ به چه معناست؟

هر کاتالوگ در هر سایزی با یک برگ بزرگتر از آن سایز (2 برابر) و یک خط تا در وسط آن صحافی می شود و ابعاد نهایی بسته شده کاتالوگ مطابق ابعاد اعلامی می شود. از این رو هر برگ در کاتالوگ، چهار صفحه ایجاد می کند. اگر بخواهیم با یک مثال این مفهوم را برای مشتریان معرفی کنیم می توانیم بگوئیم که یک کاتالوگ 16 صفحه ای از 4 برگ تشکیل شده است که یک برگ آن (4 صفحه) جلد کاتالوگ است و 3 برگ آن (12 صفحه)، صفحات میانی کاتالوگ است.

جنس کاغذ در چاپ کاتالوگ دیجیتال چیست؟

بصورت پیش فرض، قیمت های اعلامی مربوط به چاپ کاتالوگ بر روی کاغذ گلاسه 300 گرم بدون روکش برای جلد و تحریر 80 گرم برای صفحات میانی است.

شما می توانید برای صفحات میانی در صفحه خرید محصول با انتخاب خدمات مربوطه جنس صفحات میانی را به کاغذ هایی چون، تحریر 100 گرم، گلاسه 135 گرم، گلاسه 150 گرم، گلاسه 200 گرم و گلاسه 250 گرم تغییر دهید.

همچنین امکان روکش سلفون مات یا براق برای صفحات جلد وجود دارد.

شما می توانید کاغذ های اختصاصی خود چه برای جلد و چه برای صفحات میاین را انتخاب کرده و با تماس گرفتن با دفتر تیم گرافیک، استعلام قیمت اختصاصی نمائید.

سفارش کاتالوگ دیجیتال، تعداد دلخواه حتی 1 عدد

جهت رفاه حال شما عزیزان، مجموعه تیم گرافیک قیمت گذاری انواع کاتالوگ در سایز ها و تعداد صفحات متنوع برای تیراژ های مقرون به صرفه (حتی 1 عدد) را انجام داده است؛ که در جداول بالا قابل مشاهده و ثبت سفارش می باشد.

همچنین اگر تیراژ دلخواهی دیگری مد نظر شما بوده، می توانید با تماس با تلفن های دفتر تیم گرافیک، استعلام قیمت بگیرید. برای تمامی تیراژ ها، ضمانت کمترین قیمت چاپ کاتالوگ دیجیتال در ایران ارائه شده است.

سوالات پر تکرار چاپ کاتالوگ دیجیتال
آیا محصولات کاتالوگ با تعداد کم شامل ارسال رایگان می شود؟

بله، ارسال رایگان در مجموعه تیم گرافیک می بایست از مبلغ خاصی بالاتر برود، از این رو شما می توانید اطلاع از شرایط ارسال رایگان به صفحه ارسال مراجعه کرده و توضیحات این بخش را مشاهده کنید.

آیا قیمت کاتالوگ با تعداد کم در مجموعه تیم گرافیک شامل گارانتی قیمت می شود؟

بله، کلیه محصولات کاتالوگ با تعداد کم در مجموعه تیم گرافیک شامل گارانتی قیمت است.

آیا فرآیند طراحی کاتالوگ توسط تیم گرافیک می تواند انجام شود؟

بله، مجموعه تیم گرافیک با بهره از تیم طراحی حرفه ای ، آماده دریافت سفارشات شما مشتریان عزیز است.

چطور می توانم سفارش خود را در تیم گرافیک ثبت کنم؟

شما می توانید کاتالوگ تعداد کم خود را از 3 طریق آنلاین در همین صفحه، حضوری، تلگرامی و یا واتساپی در مجموعه تیم گرافیک ثبت سفارش کنید.

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
  • تهران - فلکه دوم صادقیه ، پشت بانک ملت ، خیابان تقدیری ، مجتمع تجاری افتخار ، واحد 2 و 3 ، مجموعه "تیم گرافیک"
    ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 9:30 صبح الی 19
    پنج شنبه ها 9:30 الی 18
    شماره تماس: 02144044827 - 02144044881 - 02144037023

نماد های سایت
  • logo-samandehi
تمامی حقوق برای این سایت محفوظ میباشد. کپی رایت 1401 - قدرت گرفته از چاپیروس