سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

چاپ کاتالوگ تعداد کم (چاپ دیجیتال کاتالوگ)

کاتالوگ دیجیتال تع8داد کم

چاپ کاتالوگ از جمله قدرتمند ترین ابزار تبلیغاتی برای معرفی محصولات و خدمات شما می باشد. استفاده از یک کاتالوگ حرفه ای برای هر کسب و کاری لازم است. از آنجا که چاپ کاتالوگ افست هزینه های زیادی را در بر دارد، از این پس در مجموعه تیم گرافیک، شرایط چاپ کاتالوگ دیجیتال در ابعاد مختلف حتی 1 عدد فراهم شده است.

سفارش کاتالوگ دیجیتال در اندازه های مختلف

ابعاد مورد نظر خود را جهت چاپ کاتالوگ انتخاب کنید

چاپ کاتالوگ A4 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
56,500خرید
12 صفحه
3 برگ
76,500خرید
16 صفحه
4 برگ
66,000خرید
20 صفحه
5 برگ
75,900خرید
24 صفحه
6 برگ
85,800خرید
28 صفحه
7 برگ
94,200خرید
32 صفحه
8 برگ
103,900خرید
36 صفحه
9 برگ
113,500خرید
40 صفحه
10 برگ
123,100خرید
 
44 صفحه
11 برگ
132,800خرید
48 صفحه
12 برگ
142,400خرید
52 صفحه
13 برگ
152,000خرید
56 صفحه
14 برگ
155,800خرید
60 صفحه
15 برگ
165,000خرید
64 صفحه
16 برگ
174,200خرید
68 صفحه
17 برگ
183,300خرید
72 صفحه
18 برگ
192,500خرید
76 صفحه
19 برگ
201,700خرید
80 صفحه
20 برگ
210,900خرید
84 صفحه
21 برگ
220,100خرید
88 صفحه
22 برگ
229,200خرید
92 صفحه
23 برگ
238,400خرید
96 صفحه
24 برگ
247,600خرید
100 صفحه
25 برگ
256,800خرید
104 صفحه
26 برگ
266,000خرید
108 صفحه
27 برگ
275,100خرید
112 صفحه
28 برگ
284,300خرید
116 صفحه
29 برگ
293,500خرید
120 صفحه
30 برگ
302,700خرید
124 صفحه
31 برگ
311,900خرید
128 صفحه
32 برگ
321,000خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
160,800خرید
12 صفحه
3 برگ
207,800خرید
16 صفحه
4 برگ
249,200خرید
20 صفحه
5 برگ
295,100خرید
24 صفحه
6 برگ
341,000خرید
28 صفحه
7 برگ
386,900خرید
32 صفحه
8 برگ
432,800خرید
36 صفحه
9 برگ
478,700خرید
40 صفحه
10 برگ
524,600خرید
 
44 صفحه
11 برگ
540,500خرید
48 صفحه
12 برگ
583,400خرید
52 صفحه
13 برگ
626,290خرید
56 صفحه
14 برگ
669,200خرید
60 صفحه
15 برگ
712,100خرید
64 صفحه
16 برگ
754,990خرید
68 صفحه
17 برگ
789,890خرید
72 صفحه
18 برگ
832,290خرید
76 صفحه
19 برگ
874,690خرید
80 صفحه
20 برگ
917,100خرید
84 صفحه
21 برگ
959,490خرید
88 صفحه
22 برگ
1,001,890خرید
92 صفحه
23 برگ
1,044,300خرید
96 صفحه
24 برگ
1,086,690خرید
100 صفحه
25 برگ
1,129,100خرید
104 صفحه
26 برگ
1,171,490خرید
108 صفحه
27 برگ
1,213,890خرید
112 صفحه
28 برگ
1,256,290خرید
116 صفحه
29 برگ
1,298,690خرید
120 صفحه
30 برگ
1,341,100خرید
124 صفحه
31 برگ
1,383,490خرید
128 صفحه
32 برگ
1,425,900خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
306,300خرید
12 صفحه
3 برگ
393,580خرید
16 صفحه
4 برگ
485,400خرید
20 صفحه
5 برگ
577,200خرید
24 صفحه
6 برگ
639,000خرید
28 صفحه
7 برگ
724,790خرید
32 صفحه
8 برگ
810,600خرید
36 صفحه
9 برگ
896,390خرید
40 صفحه
10 برگ
982,190خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,067,990خرید
48 صفحه
12 برگ
1,153,800خرید
52 صفحه
13 برگ
1,239,590خرید
56 صفحه
14 برگ
1,325,390خرید
60 صفحه
15 برگ
1,411,200خرید
64 صفحه
16 برگ
1,496,990خرید
68 صفحه
17 برگ
1,566,790خرید
72 صفحه
18 برگ
1,651,590خرید
76 صفحه
19 برگ
1,736,390خرید
80 صفحه
20 برگ
1,821,180خرید
84 صفحه
21 برگ
1,906,000خرید
88 صفحه
22 برگ
1,990,790خرید
92 صفحه
23 برگ
2,075,580خرید
96 صفحه
24 برگ
2,160,380خرید
100 صفحه
25 برگ
2,245,180خرید
104 صفحه
26 برگ
2,329,970خرید
108 صفحه
27 برگ
2,414,770خرید
112 صفحه
28 برگ
2,499,590خرید
116 صفحه
29 برگ
2,584,380خرید
120 صفحه
30 برگ
2,669,180خرید
124 صفحه
31 برگ
2,753,980خرید
128 صفحه
32 برگ
2,838,800خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
720,490خرید
12 صفحه
3 برگ
919,990خرید
16 صفحه
4 برگ
1,134,490خرید
20 صفحه
5 برگ
1,348,990خرید
24 صفحه
6 برگ
1,563,490خرید
28 صفحه
7 برگ
1,777,980خرید
32 صفحه
8 برگ
1,992,490خرید
36 صفحه
9 برگ
2,206,980خرید
40 صفحه
10 برگ
2,421,470خرید
 
44 صفحه
11 برگ
2,635,980خرید
48 صفحه
12 برگ
2,850,490خرید
52 صفحه
13 برگ
3,064,970خرید
56 صفحه
14 برگ
3,279,470خرید
60 صفحه
15 برگ
3,494,000خرید
64 صفحه
16 برگ
3,708,460خرید
68 صفحه
17 برگ
3,882,980خرید
72 صفحه
18 برگ
4,094,960خرید
76 صفحه
19 برگ
4,306,950خرید
80 صفحه
20 برگ
4,518,950خرید
84 صفحه
21 برگ
4,730,990خرید
88 صفحه
22 برگ
4,942,980خرید
92 صفحه
23 برگ
5,154,980خرید
96 صفحه
24 برگ
5,366,980خرید
100 صفحه
25 برگ
5,578,980خرید
104 صفحه
26 برگ
5,790,950خرید
108 صفحه
27 برگ
6,002,960خرید
112 صفحه
28 برگ
6,214,940خرید
116 صفحه
29 برگ
6,426,990خرید
120 صفحه
30 برگ
6,638,970خرید
124 صفحه
31 برگ
6,850,960خرید
128 صفحه
32 برگ
7,062,960خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,375,970خرید
12 صفحه
3 برگ
1,804,980خرید
16 صفحه
4 برگ
2,233,970خرید
20 صفحه
5 برگ
2,662,990خرید
24 صفحه
6 برگ
3,091,970خرید
28 صفحه
7 برگ
3,520,960خرید
32 صفحه
8 برگ
3,949,970خرید
36 صفحه
9 برگ
4,378,940خرید
40 صفحه
10 برگ
4,807,980خرید
 
44 صفحه
11 برگ
5,236,970خرید
48 صفحه
12 برگ
5,665,950خرید
52 صفحه
13 برگ
6,094,970خرید
56 صفحه
14 برگ
6,523,970خرید
60 صفحه
15 برگ
6,952,940خرید
64 صفحه
16 برگ
7,381,990خرید
68 صفحه
17 برگ
7,730,950خرید
72 صفحه
18 برگ
8,154,970خرید
76 صفحه
19 برگ
8,578,910خرید
80 صفحه
20 برگ
9,002,900خرید
84 صفحه
21 برگ
9,426,990خرید
88 صفحه
22 برگ
9,850,900خرید
92 صفحه
23 برگ
10,274,920خرید
96 صفحه
24 برگ
10,698,920خرید
100 صفحه
25 برگ
11,122,910خرید
104 صفحه
26 برگ
11,546,930خرید
108 صفحه
27 برگ
11,970,980خرید
112 صفحه
28 برگ
12,394,910خرید
116 صفحه
29 برگ
12,818,910خرید
120 صفحه
30 برگ
13,242,970خرید
124 صفحه
31 برگ
13,666,990خرید
128 صفحه
32 برگ
14,090,940خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
2,692,000خرید
12 صفحه
3 برگ
3,549,980خرید
16 صفحه
4 برگ
4,407,940خرید
20 صفحه
5 برگ
5,265,940خرید
24 صفحه
6 برگ
6,123,980خرید
28 صفحه
7 برگ
6,981,920خرید
32 صفحه
8 برگ
7,839,980خرید
36 صفحه
9 برگ
8,697,960خرید
40 صفحه
10 برگ
9,555,880خرید
 
44 صفحه
11 برگ
10,413,910خرید
48 صفحه
12 برگ
11,271,960خرید
52 صفحه
13 برگ
12,129,900خرید
56 صفحه
14 برگ
12,987,960خرید
60 صفحه
15 برگ
13,845,980خرید
64 صفحه
16 برگ
14,703,870خرید
68 صفحه
17 برگ
15,401,970خرید
72 صفحه
18 برگ
16,249,890خرید
76 صفحه
19 برگ
17,097,910خرید
80 صفحه
20 برگ
17,945,900خرید
84 صفحه
21 برگ
18,793,900خرید
88 صفحه
22 برگ
19,641,980خرید
92 صفحه
23 برگ
20,489,760خرید
96 صفحه
24 برگ
21,337,920خرید
100 صفحه
25 برگ
22,185,980خرید
104 صفحه
26 برگ
23,033,740خرید
108 صفحه
27 برگ
23,881,980خرید
112 صفحه
28 برگ
24,729,840خرید
116 صفحه
29 برگ
25,577,940خرید
120 صفحه
30 برگ
26,425,710خرید
124 صفحه
31 برگ
27,273,780خرید
128 صفحه
32 برگ
28,121,850خرید
تحویل 3 روز کاری

چاپ کاتالوگ A5 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
30,500خرید
12 صفحه
3 برگ
40,500خرید
16 صفحه
4 برگ
34,600خرید
20 صفحه
5 برگ
39,400خرید
24 صفحه
6 برگ
44,200خرید
28 صفحه
7 برگ
47,700خرید
32 صفحه
8 برگ
52,400خرید
36 صفحه
9 برگ
57,100خرید
40 صفحه
10 برگ
61,800خرید
 
44 صفحه
11 برگ
66,500خرید
48 صفحه
12 برگ
71,200خرید
52 صفحه
13 برگ
75,900خرید
56 صفحه
14 برگ
80,100خرید
60 صفحه
15 برگ
84,800خرید
64 صفحه
16 برگ
89,500خرید
68 صفحه
17 برگ
94,200خرید
72 صفحه
18 برگ
98,900خرید
76 صفحه
19 برگ
103,600خرید
80 صفحه
20 برگ
108,300خرید
84 صفحه
21 برگ
113,000خرید
88 صفحه
22 برگ
117,700خرید
92 صفحه
23 برگ
122,400خرید
96 صفحه
24 برگ
127,100خرید
100 صفحه
25 برگ
131,800خرید
104 صفحه
26 برگ
136,500خرید
108 صفحه
27 برگ
135,700خرید
112 صفحه
28 برگ
140,200خرید
116 صفحه
29 برگ
144,700خرید
120 صفحه
30 برگ
149,200خرید
124 صفحه
31 برگ
153,700خرید
128 صفحه
32 برگ
158,200خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
88,000خرید
12 صفحه
3 برگ
109,000خرید
16 صفحه
4 برگ
131,000خرید
20 صفحه
5 برگ
155,000خرید
24 صفحه
6 برگ
178,000خرید
28 صفحه
7 برگ
195,000خرید
32 صفحه
8 برگ
218,000خرید
36 صفحه
9 برگ
240,000خرید
40 صفحه
10 برگ
263,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
265,000خرید
48 صفحه
12 برگ
285,000خرید
52 صفحه
13 برگ
306,000خرید
56 صفحه
14 برگ
326,000خرید
60 صفحه
15 برگ
347,000خرید
64 صفحه
16 برگ
367,000خرید
68 صفحه
17 برگ
372,000خرید
72 صفحه
18 برگ
391,000خرید
76 صفحه
19 برگ
411,000خرید
80 صفحه
20 برگ
430,000خرید
84 صفحه
21 برگ
450,000خرید
88 صفحه
22 برگ
469,000خرید
92 صفحه
23 برگ
489,000خرید
96 صفحه
24 برگ
508,000خرید
100 صفحه
25 برگ
528,000خرید
104 صفحه
26 برگ
547,000خرید
108 صفحه
27 برگ
567,000خرید
112 صفحه
28 برگ
586,000خرید
116 صفحه
29 برگ
606,000خرید
120 صفحه
30 برگ
625,000خرید
124 صفحه
31 برگ
645,000خرید
128 صفحه
32 برگ
664,000خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
136,000خرید
12 صفحه
3 برگ
181,000خرید
16 صفحه
4 برگ
222,000خرید
20 صفحه
5 برگ
267,000خرید
24 صفحه
6 برگ
301,000خرید
28 صفحه
7 برگ
344,000خرید
32 صفحه
8 برگ
387,000خرید
36 صفحه
9 برگ
430,000خرید
40 صفحه
10 برگ
473,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
496,000خرید
48 صفحه
12 برگ
537,000خرید
52 صفحه
13 برگ
578,000خرید
56 صفحه
14 برگ
619,000خرید
60 صفحه
15 برگ
660,000خرید
64 صفحه
16 برگ
701,000خرید
68 صفحه
17 برگ
710,000خرید
72 صفحه
18 برگ
749,000خرید
76 صفحه
19 برگ
788,000خرید
80 صفحه
20 برگ
827,000خرید
84 صفحه
21 برگ
866,000خرید
88 صفحه
22 برگ
904,990خرید
92 صفحه
23 برگ
943,990خرید
96 صفحه
24 برگ
983,000خرید
100 صفحه
25 برگ
1,022,000خرید
104 صفحه
26 برگ
1,060,980خرید
108 صفحه
27 برگ
1,099,990خرید
112 صفحه
28 برگ
1,138,990خرید
116 صفحه
29 برگ
1,177,990خرید
120 صفحه
30 برگ
1,216,990خرید
124 صفحه
31 برگ
1,255,990خرید
128 صفحه
32 برگ
1,294,990خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
328,000خرید
12 صفحه
3 برگ
423,990خرید
16 صفحه
4 برگ
532,000خرید
20 صفحه
5 برگ
639,000خرید
24 صفحه
6 برگ
746,990خرید
28 صفحه
7 برگ
854,000خرید
32 صفحه
8 برگ
962,000خرید
36 صفحه
9 برگ
1,069,000خرید
40 صفحه
10 برگ
1,177,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,233,990خرید
48 صفحه
12 برگ
1,337,000خرید
52 صفحه
13 برگ
1,438,990خرید
56 صفحه
14 برگ
1,541,990خرید
60 صفحه
15 برگ
1,643,980خرید
64 صفحه
16 برگ
1,747,000خرید
68 صفحه
17 برگ
1,768,980خرید
72 صفحه
18 برگ
1,867,000خرید
76 صفحه
19 برگ
1,963,980خرید
80 صفحه
20 برگ
2,061,980خرید
84 صفحه
21 برگ
2,158,980خرید
88 صفحه
22 برگ
2,256,990خرید
92 صفحه
23 برگ
2,353,980خرید
96 صفحه
24 برگ
2,451,980خرید
100 صفحه
25 برگ
2,549,000خرید
104 صفحه
26 برگ
2,647,000خرید
108 صفحه
27 برگ
2,743,970خرید
112 صفحه
28 برگ
2,841,970خرید
116 صفحه
29 برگ
2,938,980خرید
120 صفحه
30 برگ
3,036,990خرید
124 صفحه
31 برگ
3,133,980خرید
128 صفحه
32 برگ
3,232,000خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
621,000خرید
12 صفحه
3 برگ
835,990خرید
16 صفحه
4 برگ
1,050,980خرید
20 صفحه
5 برگ
1,265,980خرید
24 صفحه
6 برگ
1,480,980خرید
28 صفحه
7 برگ
1,695,990خرید
32 صفحه
8 برگ
1,910,990خرید
36 صفحه
9 برگ
2,125,980خرید
40 صفحه
10 برگ
2,340,990خرید
 
44 صفحه
11 برگ
2,456,000خرید
48 صفحه
12 برگ
2,661,000خرید
52 صفحه
13 برگ
2,865,980خرید
56 صفحه
14 برگ
3,070,970خرید
60 صفحه
15 برگ
3,276,000خرید
64 صفحه
16 برگ
3,480,980خرید
68 صفحه
17 برگ
3,525,990خرید
72 صفحه
18 برگ
3,720,980خرید
76 صفحه
19 برگ
3,915,980خرید
80 صفحه
20 برگ
4,110,990خرید
84 صفحه
21 برگ
4,306,000خرید
88 صفحه
22 برگ
4,500,960خرید
92 صفحه
23 برگ
4,695,970خرید
96 صفحه
24 برگ
4,890,950خرید
100 صفحه
25 برگ
5,085,980خرید
104 صفحه
26 برگ
5,280,960خرید
108 صفحه
27 برگ
5,475,980خرید
112 صفحه
28 برگ
5,670,960خرید
116 صفحه
29 برگ
5,865,990خرید
120 صفحه
30 برگ
6,060,980خرید
124 صفحه
31 برگ
6,255,910خرید
128 صفحه
32 برگ
6,450,950خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,215,000خرید
12 صفحه
3 برگ
1,644,980خرید
16 صفحه
4 برگ
2,074,980خرید
20 صفحه
5 برگ
2,504,970خرید
24 صفحه
6 برگ
2,934,960خرید
28 صفحه
7 برگ
3,364,980خرید
32 صفحه
8 برگ
3,794,970خرید
36 صفحه
9 برگ
4,224,980خرید
40 صفحه
10 برگ
4,654,980خرید
 
44 صفحه
11 برگ
4,884,970خرید
48 صفحه
12 برگ
5,294,950خرید
52 صفحه
13 برگ
5,704,950خرید
56 صفحه
14 برگ
6,114,990خرید
60 صفحه
15 برگ
6,524,940خرید
64 صفحه
16 برگ
6,934,990خرید
68 صفحه
17 برگ
7,024,990خرید
72 صفحه
18 برگ
7,414,990خرید
76 صفحه
19 برگ
7,804,930خرید
80 صفحه
20 برگ
8,194,980خرید
84 صفحه
21 برگ
8,584,940خرید
88 صفحه
22 برگ
8,974,980خرید
92 صفحه
23 برگ
9,364,980خرید
96 صفحه
24 برگ
9,754,900خرید
100 صفحه
25 برگ
10,144,990خرید
104 صفحه
26 برگ
10,534,910خرید
108 صفحه
27 برگ
10,924,960خرید
112 صفحه
28 برگ
11,314,980خرید
116 صفحه
29 برگ
11,704,920خرید
120 صفحه
30 برگ
12,094,930خرید
124 صفحه
31 برگ
12,484,870خرید
128 صفحه
32 برگ
12,874,960خرید
تحویل 3 روز کاری

چاپ کاتالوگ A6 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
16,000خرید
12 صفحه
3 برگ
21,000خرید
16 صفحه
4 برگ
18,000خرید
20 صفحه
5 برگ
21,000خرید
24 صفحه
6 برگ
23,000خرید
28 صفحه
7 برگ
26,000خرید
32 صفحه
8 برگ
27,000خرید
36 صفحه
9 برگ
30,000خرید
40 صفحه
10 برگ
32,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
34,000خرید
48 صفحه
12 برگ
37,000خرید
52 صفحه
13 برگ
39,000خرید
56 صفحه
14 برگ
41,000خرید
60 صفحه
15 برگ
44,000خرید
64 صفحه
16 برگ
46,000خرید
68 صفحه
17 برگ
49,000خرید
72 صفحه
18 برگ
51,000خرید
76 صفحه
19 برگ
53,000خرید
80 صفحه
20 برگ
56,000خرید
84 صفحه
21 برگ
58,000خرید
88 صفحه
22 برگ
61,000خرید
92 صفحه
23 برگ
63,000خرید
96 صفحه
24 برگ
65,000خرید
100 صفحه
25 برگ
68,000خرید
104 صفحه
26 برگ
70,000خرید
108 صفحه
27 برگ
71,000خرید
112 صفحه
28 برگ
73,000خرید
116 صفحه
29 برگ
74,000خرید
120 صفحه
30 برگ
77,000خرید
124 صفحه
31 برگ
79,000خرید
128 صفحه
32 برگ
81,000خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
45,000خرید
12 صفحه
3 برگ
56,000خرید
16 صفحه
4 برگ
67,000خرید
20 صفحه
5 برگ
80,000خرید
24 صفحه
6 برگ
91,000خرید
28 صفحه
7 برگ
100,000خرید
32 صفحه
8 برگ
112,000خرید
36 صفحه
9 برگ
123,000خرید
40 صفحه
10 برگ
135,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
136,000خرید
48 صفحه
12 برگ
146,000خرید
52 صفحه
13 برگ
157,000خرید
56 صفحه
14 برگ
167,000خرید
60 صفحه
15 برگ
177,000خرید
64 صفحه
16 برگ
188,000خرید
68 صفحه
17 برگ
190,000خرید
72 صفحه
18 برگ
200,000خرید
76 صفحه
19 برگ
210,000خرید
80 صفحه
20 برگ
220,000خرید
84 صفحه
21 برگ
230,000خرید
88 صفحه
22 برگ
240,000خرید
92 صفحه
23 برگ
250,000خرید
96 صفحه
24 برگ
260,000خرید
100 صفحه
25 برگ
270,000خرید
104 صفحه
26 برگ
279,000خرید
108 صفحه
27 برگ
290,000خرید
112 صفحه
28 برگ
299,000خرید
116 صفحه
29 برگ
310,000خرید
120 صفحه
30 برگ
319,000خرید
124 صفحه
31 برگ
329,000خرید
128 صفحه
32 برگ
339,000خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
70,000خرید
12 صفحه
3 برگ
93,000خرید
16 صفحه
4 برگ
114,000خرید
20 صفحه
5 برگ
137,000خرید
24 صفحه
6 برگ
154,000خرید
28 صفحه
7 برگ
176,000خرید
32 صفحه
8 برگ
198,000خرید
36 صفحه
9 برگ
220,000خرید
40 صفحه
10 برگ
242,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
253,000خرید
48 صفحه
12 برگ
274,000خرید
52 صفحه
13 برگ
295,000خرید
56 صفحه
14 برگ
316,000خرید
60 صفحه
15 برگ
337,000خرید
64 صفحه
16 برگ
358,000خرید
68 صفحه
17 برگ
363,000خرید
72 صفحه
18 برگ
382,000خرید
76 صفحه
19 برگ
402,000خرید
80 صفحه
20 برگ
422,000خرید
84 صفحه
21 برگ
442,000خرید
88 صفحه
22 برگ
462,000خرید
92 صفحه
23 برگ
482,000خرید
96 صفحه
24 برگ
502,000خرید
100 صفحه
25 برگ
522,000خرید
104 صفحه
26 برگ
542,000خرید
108 صفحه
27 برگ
560,990خرید
112 صفحه
28 برگ
581,000خرید
116 صفحه
29 برگ
601,000خرید
120 صفحه
30 برگ
621,000خرید
124 صفحه
31 برگ
640,990خرید
128 صفحه
32 برگ
660,990خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
168,000خرید
12 صفحه
3 برگ
217,000خرید
16 صفحه
4 برگ
272,000خرید
20 صفحه
5 برگ
326,000خرید
24 صفحه
6 برگ
381,000خرید
28 صفحه
7 برگ
436,000خرید
32 صفحه
8 برگ
491,000خرید
36 صفحه
9 برگ
546,000خرید
40 صفحه
10 برگ
601,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
630,000خرید
48 صفحه
12 برگ
682,000خرید
52 صفحه
13 برگ
733,990خرید
56 صفحه
14 برگ
787,000خرید
60 صفحه
15 برگ
839,000خرید
64 صفحه
16 برگ
891,000خرید
68 صفحه
17 برگ
903,000خرید
72 صفحه
18 برگ
952,990خرید
76 صفحه
19 برگ
1,002,000خرید
80 صفحه
20 برگ
1,052,000خرید
84 صفحه
21 برگ
1,102,000خرید
88 صفحه
22 برگ
1,152,000خرید
92 صفحه
23 برگ
1,200,990خرید
96 صفحه
24 برگ
1,250,990خرید
100 صفحه
25 برگ
1,300,000خرید
104 صفحه
26 برگ
1,350,000خرید
108 صفحه
27 برگ
1,400,000خرید
112 صفحه
28 برگ
1,449,980خرید
116 صفحه
29 برگ
1,499,000خرید
120 صفحه
30 برگ
1,548,990خرید
124 صفحه
31 برگ
1,598,980خرید
128 صفحه
32 برگ
1,648,990خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
317,000خرید
12 صفحه
3 برگ
427,000خرید
16 صفحه
4 برگ
537,000خرید
20 صفحه
5 برگ
645,990خرید
24 صفحه
6 برگ
756,000خرید
28 صفحه
7 برگ
865,000خرید
32 صفحه
8 برگ
975,000خرید
36 صفحه
9 برگ
1,084,990خرید
40 صفحه
10 برگ
1,193,990خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,253,000خرید
48 صفحه
12 برگ
1,358,000خرید
52 صفحه
13 برگ
1,462,000خرید
56 صفحه
14 برگ
1,566,990خرید
60 صفحه
15 برگ
1,670,990خرید
64 صفحه
16 برگ
1,776,000خرید
68 صفحه
17 برگ
1,798,990خرید
72 صفحه
18 برگ
1,897,990خرید
76 صفحه
19 برگ
1,998,000خرید
80 صفحه
20 برگ
2,097,000خرید
84 صفحه
21 برگ
2,196,980خرید
88 صفحه
22 برگ
2,295,980خرید
92 صفحه
23 برگ
2,395,000خرید
96 صفحه
24 برگ
2,495,000خرید
100 صفحه
25 برگ
2,593,980خرید
104 صفحه
26 برگ
2,693,980خرید
108 صفحه
27 برگ
2,793,000خرید
112 صفحه
28 برگ
2,892,980خرید
116 صفحه
29 برگ
2,991,990خرید
120 صفحه
30 برگ
3,091,980خرید
124 صفحه
31 برگ
3,190,970خرید
128 صفحه
32 برگ
3,290,960خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
620,000خرید
12 صفحه
3 برگ
839,000خرید
16 صفحه
4 برگ
1,058,980خرید
20 صفحه
5 برگ
1,278,000خرید
24 صفحه
6 برگ
1,496,980خرید
28 صفحه
7 برگ
1,716,980خرید
32 صفحه
8 برگ
1,936,000خرید
36 صفحه
9 برگ
2,154,980خرید
40 صفحه
10 برگ
2,374,990خرید
 
44 صفحه
11 برگ
2,491,980خرید
48 صفحه
12 برگ
2,700,990خرید
52 صفحه
13 برگ
2,909,970خرید
56 صفحه
14 برگ
3,118,990خرید
60 صفحه
15 برگ
3,327,980خرید
64 صفحه
16 برگ
3,536,980خرید
68 صفحه
17 برگ
3,582,970خرید
72 صفحه
18 برگ
3,781,960خرید
76 صفحه
19 برگ
3,980,980خرید
80 صفحه
20 برگ
4,180,000خرید
84 صفحه
21 برگ
4,378,970خرید
88 صفحه
22 برگ
4,578,000خرید
92 صفحه
23 برگ
4,776,960خرید
96 صفحه
24 برگ
4,975,970خرید
100 صفحه
25 برگ
5,173,970خرید
104 صفحه
26 برگ
5,373,000خرید
108 صفحه
27 برگ
5,572,000خرید
112 صفحه
28 برگ
5,770,970خرید
116 صفحه
29 برگ
5,970,000خرید
120 صفحه
30 برگ
6,168,980خرید
124 صفحه
31 برگ
6,367,970خرید
128 صفحه
32 برگ
6,566,990خرید
تحویل 3 روز کاری

چاپ کاتالوگ B5 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
55,000خرید
12 صفحه
3 برگ
74,000خرید
16 صفحه
4 برگ
64,000خرید
20 صفحه
5 برگ
74,000خرید
24 صفحه
6 برگ
84,000خرید
28 صفحه
7 برگ
92,000خرید
32 صفحه
8 برگ
101,000خرید
36 صفحه
9 برگ
111,000خرید
40 صفحه
10 برگ
120,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
130,000خرید
48 صفحه
12 برگ
139,000خرید
52 صفحه
13 برگ
148,000خرید
56 صفحه
14 برگ
152,000خرید
60 صفحه
15 برگ
161,000خرید
64 صفحه
16 برگ
170,000خرید
68 صفحه
17 برگ
179,000خرید
72 صفحه
18 برگ
188,000خرید
76 صفحه
19 برگ
197,000خرید
80 صفحه
20 برگ
206,000خرید
84 صفحه
21 برگ
215,000خرید
88 صفحه
22 برگ
224,000خرید
92 صفحه
23 برگ
233,000خرید
96 صفحه
24 برگ
242,000خرید
100 صفحه
25 برگ
251,000خرید
104 صفحه
26 برگ
260,000خرید
108 صفحه
27 برگ
269,000خرید
112 صفحه
28 برگ
278,000خرید
116 صفحه
29 برگ
287,000خرید
120 صفحه
30 برگ
296,000خرید
124 صفحه
31 برگ
305,000خرید
128 صفحه
32 برگ
314,000خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
156,990خرید
12 صفحه
3 برگ
203,000خرید
16 صفحه
4 برگ
244,000خرید
20 صفحه
5 برگ
289,000خرید
24 صفحه
6 برگ
334,000خرید
28 صفحه
7 برگ
379,000خرید
32 صفحه
8 برگ
424,000خرید
36 صفحه
9 برگ
469,000خرید
40 صفحه
10 برگ
514,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
529,000خرید
48 صفحه
12 برگ
571,000خرید
52 صفحه
13 برگ
612,990خرید
56 صفحه
14 برگ
655,000خرید
60 صفحه
15 برگ
696,990خرید
64 صفحه
16 برگ
739,000خرید
68 صفحه
17 برگ
774,000خرید
72 صفحه
18 برگ
815,000خرید
76 صفحه
19 برگ
857,000خرید
80 صفحه
20 برگ
898,000خرید
84 صفحه
21 برگ
939,990خرید
88 صفحه
22 برگ
981,000خرید
92 صفحه
23 برگ
1,023,000خرید
96 صفحه
24 برگ
1,063,990خرید
100 صفحه
25 برگ
1,105,990خرید
104 صفحه
26 برگ
1,147,990خرید
108 صفحه
27 برگ
1,188,990خرید
112 صفحه
28 برگ
1,231,000خرید
116 صفحه
29 برگ
1,272,000خرید
120 صفحه
30 برگ
1,313,990خرید
124 صفحه
31 برگ
1,354,990خرید
128 صفحه
32 برگ
1,396,990خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
294,000خرید
12 صفحه
3 برگ
376,990خرید
16 صفحه
4 برگ
465,000خرید
20 صفحه
5 برگ
553,990خرید
24 صفحه
6 برگ
613,000خرید
28 صفحه
7 برگ
695,000خرید
32 صفحه
8 برگ
777,990خرید
36 صفحه
9 برگ
859,990خرید
40 صفحه
10 برگ
942,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,025,000خرید
48 صفحه
12 برگ
1,107,000خرید
52 صفحه
13 برگ
1,189,990خرید
56 صفحه
14 برگ
1,272,000خرید
60 صفحه
15 برگ
1,353,990خرید
64 صفحه
16 برگ
1,436,990خرید
68 صفحه
17 برگ
1,503,990خرید
72 صفحه
18 برگ
1,584,990خرید
76 صفحه
19 برگ
1,665,990خرید
80 صفحه
20 برگ
1,747,990خرید
84 صفحه
21 برگ
1,828,980خرید
88 صفحه
22 برگ
1,910,990خرید
92 صفحه
23 برگ
1,991,990خرید
96 صفحه
24 برگ
2,073,000خرید
100 صفحه
25 برگ
2,154,990خرید
104 صفحه
26 برگ
2,236,000خرید
108 صفحه
27 برگ
2,318,000خرید
112 صفحه
28 برگ
2,398,970خرید
116 صفحه
29 برگ
2,480,970خرید
120 صفحه
30 برگ
2,562,000خرید
124 صفحه
31 برگ
2,642,980خرید
128 صفحه
32 برگ
2,724,990خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
690,990خرید
12 صفحه
3 برگ
882,990خرید
16 صفحه
4 برگ
1,088,990خرید
20 صفحه
5 برگ
1,295,000خرید
24 صفحه
6 برگ
1,499,990خرید
28 صفحه
7 برگ
1,705,980خرید
32 صفحه
8 برگ
1,911,980خرید
36 صفحه
9 برگ
2,117,990خرید
40 صفحه
10 برگ
2,323,980خرید
 
44 صفحه
11 برگ
2,530,000خرید
48 صفحه
12 برگ
2,735,970خرید
52 صفحه
13 برگ
2,941,980خرید
56 صفحه
14 برگ
3,148,000خرید
60 صفحه
15 برگ
3,353,990خرید
64 صفحه
16 برگ
3,559,970خرید
68 صفحه
17 برگ
3,726,960خرید
72 صفحه
18 برگ
3,930,990خرید
76 صفحه
19 برگ
4,134,000خرید
80 صفحه
20 برگ
4,338,000خرید
84 صفحه
21 برگ
4,540,960خرید
88 صفحه
22 برگ
4,744,990خرید
92 صفحه
23 برگ
4,947,990خرید
96 صفحه
24 برگ
5,152,000خرید
100 صفحه
25 برگ
5,354,960خرید
104 صفحه
26 برگ
5,559,000خرید
108 صفحه
27 برگ
5,761,980خرید
112 صفحه
28 برگ
5,965,950خرید
116 صفحه
29 برگ
6,168,990خرید
120 صفحه
30 برگ
6,372,950خرید
124 صفحه
31 برگ
6,575,950خرید
128 صفحه
32 برگ
6,779,970خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,320,000خرید
12 صفحه
3 برگ
1,731,970خرید
16 صفحه
4 برگ
2,144,000خرید
20 صفحه
5 برگ
2,556,000خرید
24 صفحه
6 برگ
2,967,970خرید
28 صفحه
7 برگ
3,379,990خرید
32 صفحه
8 برگ
3,791,990خرید
36 صفحه
9 برگ
4,202,960خرید
40 صفحه
10 برگ
4,614,960خرید
 
44 صفحه
11 برگ
5,026,970خرید
48 صفحه
12 برگ
5,438,930خرید
52 صفحه
13 برگ
5,850,960خرید
56 صفحه
14 برگ
6,262,930خرید
60 صفحه
15 برگ
6,673,930خرید
64 صفحه
16 برگ
7,085,940خرید
68 صفحه
17 برگ
7,420,980خرید
72 صفحه
18 برگ
7,827,940خرید
76 صفحه
19 برگ
8,234,990خرید
80 صفحه
20 برگ
8,641,910خرید
84 صفحه
21 برگ
9,048,920خرید
88 صفحه
22 برگ
9,455,940خرید
92 صفحه
23 برگ
9,863,940خرید
96 صفحه
24 برگ
10,270,960خرید
100 صفحه
25 برگ
10,677,920خرید
104 صفحه
26 برگ
11,084,970خرید
108 صفحه
27 برگ
11,491,950خرید
112 صفحه
28 برگ
11,898,960خرید
116 صفحه
29 برگ
12,305,990خرید
120 صفحه
30 برگ
12,712,900خرید
124 صفحه
31 برگ
13,119,880خرید
128 صفحه
32 برگ
13,526,960خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
2,583,960خرید
12 صفحه
3 برگ
3,408,000خرید
16 صفحه
4 برگ
4,230,980خرید
20 صفحه
5 برگ
5,054,940خرید
24 صفحه
6 برگ
5,878,990خرید
28 صفحه
7 برگ
6,701,920خرید
32 صفحه
8 برگ
7,525,910خرید
36 صفحه
9 برگ
8,349,980خرید
40 صفحه
10 برگ
9,172,920خرید
 
44 صفحه
11 برگ
9,997,000خرید
48 صفحه
12 برگ
10,820,870خرید
52 صفحه
13 برگ
11,643,900خرید
56 صفحه
14 برگ
12,467,950خرید
60 صفحه
15 برگ
13,292,000خرید
64 صفحه
16 برگ
14,114,930خرید
68 صفحه
17 برگ
14,784,860خرید
72 صفحه
18 برگ
15,599,860خرید
76 صفحه
19 برگ
16,413,840خرید
80 صفحه
20 برگ
17,227,990خرید
84 صفحه
21 برگ
18,041,940خرید
88 صفحه
22 برگ
18,855,870خرید
92 صفحه
23 برگ
19,669,860خرید
96 صفحه
24 برگ
20,483,850خرید
100 صفحه
25 برگ
21,297,850خرید
104 صفحه
26 برگ
22,111,960خرید
108 صفحه
27 برگ
22,925,790خرید
112 صفحه
28 برگ
23,739,810خرید
116 صفحه
29 برگ
24,554,000خرید
120 صفحه
30 برگ
25,367,790خرید
124 صفحه
31 برگ
26,182,730خرید
128 صفحه
32 برگ
26,996,780خرید
تحویل 3 روز کاری

چاپ کاتالوگ مربع (خشتی) تعداد کم در 2 سایز

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ کاتالوگ مربعی 20*20 سانتی متر

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
56,500خرید
12 صفحه
3 برگ
76,500خرید
16 صفحه
4 برگ
66,000خرید
20 صفحه
5 برگ
75,900خرید
24 صفحه
6 برگ
85,800خرید
28 صفحه
7 برگ
94,200خرید
32 صفحه
8 برگ
103,900خرید
36 صفحه
9 برگ
113,500خرید
40 صفحه
10 برگ
123,100خرید
 
44 صفحه
11 برگ
132,800خرید
48 صفحه
12 برگ
142,400خرید
52 صفحه
13 برگ
152,000خرید
56 صفحه
14 برگ
155,800خرید
60 صفحه
15 برگ
165,000خرید
64 صفحه
16 برگ
174,200خرید
68 صفحه
17 برگ
183,300خرید
72 صفحه
18 برگ
192,500خرید
76 صفحه
19 برگ
201,700خرید
80 صفحه
20 برگ
210,900خرید
84 صفحه
21 برگ
220,100خرید
88 صفحه
22 برگ
229,200خرید
92 صفحه
23 برگ
238,400خرید
96 صفحه
24 برگ
247,600خرید
100 صفحه
25 برگ
256,800خرید
104 صفحه
26 برگ
266,000خرید
108 صفحه
27 برگ
275,100خرید
112 صفحه
28 برگ
284,300خرید
116 صفحه
29 برگ
293,500خرید
120 صفحه
30 برگ
302,700خرید
124 صفحه
31 برگ
311,900خرید
128 صفحه
32 برگ
321,000خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
160,800خرید
12 صفحه
3 برگ
207,800خرید
16 صفحه
4 برگ
249,200خرید
20 صفحه
5 برگ
295,100خرید
24 صفحه
6 برگ
341,000خرید
28 صفحه
7 برگ
386,900خرید
32 صفحه
8 برگ
432,790خرید
36 صفحه
9 برگ
478,690خرید
40 صفحه
10 برگ
524,600خرید
 
44 صفحه
11 برگ
540,500خرید
48 صفحه
12 برگ
583,400خرید
52 صفحه
13 برگ
626,300خرید
56 صفحه
14 برگ
669,200خرید
60 صفحه
15 برگ
712,090خرید
64 صفحه
16 برگ
755,000خرید
68 صفحه
17 برگ
789,890خرید
72 صفحه
18 برگ
832,290خرید
76 صفحه
19 برگ
874,690خرید
80 صفحه
20 برگ
917,090خرید
84 صفحه
21 برگ
959,490خرید
88 صفحه
22 برگ
1,001,890خرید
92 صفحه
23 برگ
1,044,300خرید
96 صفحه
24 برگ
1,086,700خرید
100 صفحه
25 برگ
1,129,100خرید
104 صفحه
26 برگ
1,171,500خرید
108 صفحه
27 برگ
1,213,890خرید
112 صفحه
28 برگ
1,256,300خرید
116 صفحه
29 برگ
1,298,700خرید
120 صفحه
30 برگ
1,341,090خرید
124 صفحه
31 برگ
1,383,490خرید
128 صفحه
32 برگ
1,425,890خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
306,300خرید
12 صفحه
3 برگ
393,600خرید
16 صفحه
4 برگ
485,400خرید
20 صفحه
5 برگ
577,200خرید
24 صفحه
6 برگ
638,990خرید
28 صفحه
7 برگ
724,800خرید
32 صفحه
8 برگ
810,590خرید
36 صفحه
9 برگ
896,390خرید
40 صفحه
10 برگ
982,200خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,067,990خرید
48 صفحه
12 برگ
1,153,790خرید
52 صفحه
13 برگ
1,239,590خرید
56 صفحه
14 برگ
1,325,390خرید
60 صفحه
15 برگ
1,411,200خرید
64 صفحه
16 برگ
1,496,990خرید
68 صفحه
17 برگ
1,566,800خرید
72 صفحه
18 برگ
1,651,600خرید
76 صفحه
19 برگ
1,736,400خرید
80 صفحه
20 برگ
1,821,190خرید
84 صفحه
21 برگ
1,905,980خرید
88 صفحه
22 برگ
1,990,790خرید
92 صفحه
23 برگ
2,075,600خرید
96 صفحه
24 برگ
2,160,400خرید
100 صفحه
25 برگ
2,245,190خرید
104 صفحه
26 برگ
2,329,980خرید
108 صفحه
27 برگ
2,414,780خرید
112 صفحه
28 برگ
2,499,580خرید
116 صفحه
29 برگ
2,584,390خرید
120 صفحه
30 برگ
2,669,190خرید
124 صفحه
31 برگ
2,753,990خرید
128 صفحه
32 برگ
2,838,790خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
720,490خرید
12 صفحه
3 برگ
919,990خرید
16 صفحه
4 برگ
1,134,490خرید
20 صفحه
5 برگ
1,348,990خرید
24 صفحه
6 برگ
1,563,490خرید
28 صفحه
7 برگ
1,777,990خرید
32 صفحه
8 برگ
1,992,480خرید
36 صفحه
9 برگ
2,206,990خرید
40 صفحه
10 برگ
2,421,500خرید
 
44 صفحه
11 برگ
2,635,990خرید
48 صفحه
12 برگ
2,850,490خرید
52 صفحه
13 برگ
3,064,990خرید
56 صفحه
14 برگ
3,279,480خرید
60 صفحه
15 برگ
3,493,960خرید
64 صفحه
16 برگ
3,708,440خرید
68 صفحه
17 برگ
3,882,980خرید
72 صفحه
18 برگ
4,094,990خرید
76 صفحه
19 برگ
4,306,970خرید
80 صفحه
20 برگ
4,518,990خرید
84 صفحه
21 برگ
4,731,000خرید
88 صفحه
22 برگ
4,942,970خرید
92 صفحه
23 برگ
5,154,960خرید
96 صفحه
24 برگ
5,366,970خرید
100 صفحه
25 برگ
5,578,980خرید
104 صفحه
26 برگ
5,790,960خرید
108 صفحه
27 برگ
6,002,970خرید
112 صفحه
28 برگ
6,214,970خرید
116 صفحه
29 برگ
6,426,960خرید
120 صفحه
30 برگ
6,638,980خرید
124 صفحه
31 برگ
6,850,990خرید
128 صفحه
32 برگ
7,062,950خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,375,980خرید
12 صفحه
3 برگ
1,804,980خرید
16 صفحه
4 برگ
2,233,980خرید
20 صفحه
5 برگ
2,662,970خرید
24 صفحه
6 برگ
3,092,000خرید
28 صفحه
7 برگ
3,520,970خرید
32 صفحه
8 برگ
3,949,960خرید
36 صفحه
9 برگ
4,378,990خرید
40 صفحه
10 برگ
4,807,990خرید
 
44 صفحه
11 برگ
5,236,950خرید
48 صفحه
12 برگ
5,665,970خرید
52 صفحه
13 برگ
6,094,970خرید
56 صفحه
14 برگ
6,523,920خرید
60 صفحه
15 برگ
6,952,970خرید
64 صفحه
16 برگ
7,381,970خرید
68 صفحه
17 برگ
7,730,980خرید
72 صفحه
18 برگ
8,154,950خرید
76 صفحه
19 برگ
8,578,970خرید
80 صفحه
20 برگ
9,002,990خرید
84 صفحه
21 برگ
9,426,930خرید
88 صفحه
22 برگ
9,850,910خرید
92 صفحه
23 برگ
10,274,960خرید
96 صفحه
24 برگ
10,698,940خرید
100 صفحه
25 برگ
11,122,950خرید
104 صفحه
26 برگ
11,546,960خرید
108 صفحه
27 برگ
11,971,000خرید
112 صفحه
28 برگ
12,394,990خرید
116 صفحه
29 برگ
12,818,910خرید
120 صفحه
30 برگ
13,242,960خرید
124 صفحه
31 برگ
13,666,820خرید
128 صفحه
32 برگ
14,090,970خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
2,691,980خرید
12 صفحه
3 برگ
3,549,950خرید
16 صفحه
4 برگ
4,407,960خرید
20 صفحه
5 برگ
5,265,990خرید
24 صفحه
6 برگ
6,123,950خرید
28 صفحه
7 برگ
6,981,950خرید
32 صفحه
8 برگ
7,839,920خرید
36 صفحه
9 برگ
8,698,000خرید
40 صفحه
10 برگ
9,555,860خرید
 
44 صفحه
11 برگ
10,413,910خرید
48 صفحه
12 برگ
11,271,960خرید
52 صفحه
13 برگ
12,129,900خرید
56 صفحه
14 برگ
12,987,960خرید
60 صفحه
15 برگ
13,845,930خرید
64 صفحه
16 برگ
14,703,850خرید
68 صفحه
17 برگ
15,401,930خرید
72 صفحه
18 برگ
16,249,930خرید
76 صفحه
19 برگ
17,097,820خرید
80 صفحه
20 برگ
17,945,920خرید
84 صفحه
21 برگ
18,793,930خرید
88 صفحه
22 برگ
19,641,860خرید
92 صفحه
23 برگ
20,489,940خرید
96 صفحه
24 برگ
21,337,860خرید
100 صفحه
25 برگ
22,185,800خرید
104 صفحه
26 برگ
23,033,870خرید
108 صفحه
27 برگ
23,881,870خرید
112 صفحه
28 برگ
24,729,930خرید
116 صفحه
29 برگ
25,577,940خرید
120 صفحه
30 برگ
26,425,950خرید
124 صفحه
31 برگ
27,273,850خرید
128 صفحه
32 برگ
28,121,810خرید
تحویل 3 روز کاری

چاپ کاتالوگ مربعی 14*14 سانتی متر

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
30,500خرید
12 صفحه
3 برگ
40,500خرید
16 صفحه
4 برگ
34,600خرید
20 صفحه
5 برگ
39,400خرید
24 صفحه
6 برگ
44,200خرید
28 صفحه
7 برگ
47,700خرید
32 صفحه
8 برگ
52,400خرید
36 صفحه
9 برگ
57,100خرید
40 صفحه
10 برگ
61,800خرید
 
44 صفحه
11 برگ
66,500خرید
48 صفحه
12 برگ
71,200خرید
52 صفحه
13 برگ
75,900خرید
56 صفحه
14 برگ
80,100خرید
60 صفحه
15 برگ
84,800خرید
64 صفحه
16 برگ
89,500خرید
68 صفحه
17 برگ
94,200خرید
72 صفحه
18 برگ
98,900خرید
76 صفحه
19 برگ
103,600خرید
80 صفحه
20 برگ
108,300خرید
84 صفحه
21 برگ
113,000خرید
88 صفحه
22 برگ
117,700خرید
92 صفحه
23 برگ
122,400خرید
96 صفحه
24 برگ
127,100خرید
100 صفحه
25 برگ
131,800خرید
104 صفحه
26 برگ
136,500خرید
108 صفحه
27 برگ
135,700خرید
112 صفحه
28 برگ
140,200خرید
116 صفحه
29 برگ
144,700خرید
120 صفحه
30 برگ
149,200خرید
124 صفحه
31 برگ
153,700خرید
128 صفحه
32 برگ
158,200خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
88,000خرید
12 صفحه
3 برگ
109,000خرید
16 صفحه
4 برگ
131,000خرید
20 صفحه
5 برگ
155,000خرید
24 صفحه
6 برگ
178,000خرید
28 صفحه
7 برگ
195,000خرید
32 صفحه
8 برگ
218,000خرید
36 صفحه
9 برگ
240,000خرید
40 صفحه
10 برگ
263,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
265,000خرید
48 صفحه
12 برگ
285,000خرید
52 صفحه
13 برگ
306,000خرید
56 صفحه
14 برگ
326,000خرید
60 صفحه
15 برگ
347,000خرید
64 صفحه
16 برگ
367,000خرید
68 صفحه
17 برگ
372,000خرید
72 صفحه
18 برگ
391,000خرید
76 صفحه
19 برگ
411,000خرید
80 صفحه
20 برگ
430,000خرید
84 صفحه
21 برگ
450,000خرید
88 صفحه
22 برگ
469,000خرید
92 صفحه
23 برگ
489,000خرید
96 صفحه
24 برگ
508,000خرید
100 صفحه
25 برگ
528,000خرید
104 صفحه
26 برگ
547,000خرید
108 صفحه
27 برگ
567,000خرید
112 صفحه
28 برگ
586,000خرید
116 صفحه
29 برگ
606,000خرید
120 صفحه
30 برگ
625,000خرید
124 صفحه
31 برگ
645,000خرید
128 صفحه
32 برگ
664,000خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
136,000خرید
12 صفحه
3 برگ
181,000خرید
16 صفحه
4 برگ
222,000خرید
20 صفحه
5 برگ
267,000خرید
24 صفحه
6 برگ
301,000خرید
28 صفحه
7 برگ
344,000خرید
32 صفحه
8 برگ
387,000خرید
36 صفحه
9 برگ
430,000خرید
40 صفحه
10 برگ
473,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
496,000خرید
48 صفحه
12 برگ
537,000خرید
52 صفحه
13 برگ
578,000خرید
56 صفحه
14 برگ
619,000خرید
60 صفحه
15 برگ
660,000خرید
64 صفحه
16 برگ
701,000خرید
68 صفحه
17 برگ
710,000خرید
72 صفحه
18 برگ
749,000خرید
76 صفحه
19 برگ
788,000خرید
80 صفحه
20 برگ
827,000خرید
84 صفحه
21 برگ
866,000خرید
88 صفحه
22 برگ
904,990خرید
92 صفحه
23 برگ
943,990خرید
96 صفحه
24 برگ
983,000خرید
100 صفحه
25 برگ
1,022,000خرید
104 صفحه
26 برگ
1,060,980خرید
108 صفحه
27 برگ
1,099,990خرید
112 صفحه
28 برگ
1,138,990خرید
116 صفحه
29 برگ
1,177,990خرید
120 صفحه
30 برگ
1,216,990خرید
124 صفحه
31 برگ
1,255,990خرید
128 صفحه
32 برگ
1,294,990خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
328,000خرید
12 صفحه
3 برگ
423,990خرید
16 صفحه
4 برگ
532,000خرید
20 صفحه
5 برگ
639,000خرید
24 صفحه
6 برگ
746,990خرید
28 صفحه
7 برگ
854,000خرید
32 صفحه
8 برگ
962,000خرید
36 صفحه
9 برگ
1,069,000خرید
40 صفحه
10 برگ
1,177,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,233,990خرید
48 صفحه
12 برگ
1,337,000خرید
52 صفحه
13 برگ
1,438,990خرید
56 صفحه
14 برگ
1,541,990خرید
60 صفحه
15 برگ
1,643,980خرید
64 صفحه
16 برگ
1,747,000خرید
68 صفحه
17 برگ
1,768,980خرید
72 صفحه
18 برگ
1,867,000خرید
76 صفحه
19 برگ
1,963,980خرید
80 صفحه
20 برگ
2,061,980خرید
84 صفحه
21 برگ
2,158,980خرید
88 صفحه
22 برگ
2,256,990خرید
92 صفحه
23 برگ
2,353,980خرید
96 صفحه
24 برگ
2,451,980خرید
100 صفحه
25 برگ
2,549,000خرید
104 صفحه
26 برگ
2,647,000خرید
108 صفحه
27 برگ
2,743,970خرید
112 صفحه
28 برگ
2,841,970خرید
116 صفحه
29 برگ
2,938,980خرید
120 صفحه
30 برگ
3,036,990خرید
124 صفحه
31 برگ
3,133,980خرید
128 صفحه
32 برگ
3,232,000خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
621,000خرید
12 صفحه
3 برگ
835,990خرید
16 صفحه
4 برگ
1,050,980خرید
20 صفحه
5 برگ
1,265,980خرید
24 صفحه
6 برگ
1,480,980خرید
28 صفحه
7 برگ
1,695,990خرید
32 صفحه
8 برگ
1,910,990خرید
36 صفحه
9 برگ
2,125,980خرید
40 صفحه
10 برگ
2,340,990خرید
 
44 صفحه
11 برگ
2,456,000خرید
48 صفحه
12 برگ
2,661,000خرید
52 صفحه
13 برگ
2,865,980خرید
56 صفحه
14 برگ
3,070,970خرید
60 صفحه
15 برگ
3,276,000خرید
64 صفحه
16 برگ
3,480,980خرید
68 صفحه
17 برگ
3,525,990خرید
72 صفحه
18 برگ
3,720,980خرید
76 صفحه
19 برگ
3,915,980خرید
80 صفحه
20 برگ
4,110,990خرید
84 صفحه
21 برگ
4,306,000خرید
88 صفحه
22 برگ
4,500,960خرید
92 صفحه
23 برگ
4,695,970خرید
96 صفحه
24 برگ
4,890,950خرید
100 صفحه
25 برگ
5,085,980خرید
104 صفحه
26 برگ
5,280,960خرید
108 صفحه
27 برگ
5,475,980خرید
112 صفحه
28 برگ
5,670,960خرید
116 صفحه
29 برگ
5,865,990خرید
120 صفحه
30 برگ
6,060,980خرید
124 صفحه
31 برگ
6,255,910خرید
128 صفحه
32 برگ
6,450,950خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,215,000خرید
12 صفحه
3 برگ
1,644,980خرید
16 صفحه
4 برگ
2,074,980خرید
20 صفحه
5 برگ
2,504,970خرید
24 صفحه
6 برگ
2,934,960خرید
28 صفحه
7 برگ
3,364,980خرید
32 صفحه
8 برگ
3,794,970خرید
36 صفحه
9 برگ
4,224,980خرید
40 صفحه
10 برگ
4,654,980خرید
 
44 صفحه
11 برگ
4,884,970خرید
48 صفحه
12 برگ
5,294,950خرید
52 صفحه
13 برگ
5,704,950خرید
56 صفحه
14 برگ
6,114,990خرید
60 صفحه
15 برگ
6,524,940خرید
64 صفحه
16 برگ
6,934,990خرید
68 صفحه
17 برگ
7,024,990خرید
72 صفحه
18 برگ
7,414,990خرید
76 صفحه
19 برگ
7,804,930خرید
80 صفحه
20 برگ
8,194,980خرید
84 صفحه
21 برگ
8,584,940خرید
88 صفحه
22 برگ
8,974,980خرید
92 صفحه
23 برگ
9,364,980خرید
96 صفحه
24 برگ
9,754,900خرید
100 صفحه
25 برگ
10,144,990خرید
104 صفحه
26 برگ
10,534,910خرید
108 صفحه
27 برگ
10,924,960خرید
112 صفحه
28 برگ
11,314,980خرید
116 صفحه
29 برگ
11,704,920خرید
120 صفحه
30 برگ
12,094,930خرید
124 صفحه
31 برگ
12,484,870خرید
128 صفحه
32 برگ
12,874,960خرید
تحویل 3 روز کاری

سایز کاتالوگ دیجیتال

کاتالوگ دیجیتال در ابعادی چون کاتالوگ A4، کاتالوگ A5، کاتالوگ A6، کاتالوگ B5 با صحافی عمودی و 2 سایز کاتالوگ مربعی 20*20 و 14*14 سانتی ارائه شده است.

صحافی کاتالوگ دیجیتال

کاتالوگ دیجیتال در مدل های متنوعی در مجموعه تیم گرافیک صحافی می شود. کاتالوگ های با تعداد برگ کمتر از 8 عدد امکان صحافی بصورت منگنه ساده و منگنه لوپ را دارا هستند.

و برای کاتالوگ های با تعداد برگ بالاتر می توانید صحافی چسب گرم و یا صحافی با استفاده از فنر دوبل را انتخاب کنید.

فرق صفحه با برگ در کاتالوگ به چه معناست؟

هر کاتالوگ در هر سایزی با یک برگ بزرگتر از آن سایز (2 برابر) و یک خط تا در وسط آن صحافی می شود و ابعاد نهایی بسته شده کاتالوگ مطابق ابعاد اعلامی می شود. از این رو هر برگ در کاتالوگ، چهار صفحه ایجاد می کند. اگر بخواهیم با یک مثال این مفهوم را برای مشتریان معرفی کنیم می توانیم بگوئیم که یک کاتالوگ 16 صفحه ای از 4 برگ تشکیل شده است که یک برگ آن (4 صفحه) جلد کاتالوگ است و 3 برگ آن (12 صفحه)، صفحات میانی کاتالوگ است.

جنس کاغذ در چاپ کاتالوگ دیجیتال چیست؟

بصورت پیش فرض، قیمت های اعلامی مربوط به چاپ کاتالوگ بر روی کاغذ گلاسه 300 گرم بدون روکش برای جلد و تحریر 80 گرم برای صفحات میانی است.

شما می توانید برای صفحات میانی در صفحه خرید محصول با انتخاب خدمات مربوطه جنس صفحات میانی را به کاغذ هایی چون، تحریر 100 گرم، گلاسه 135 گرم، گلاسه 150 گرم، گلاسه 200 گرم و گلاسه 250 گرم تغییر دهید.

همچنین امکان روکش سلفون مات یا براق برای صفحات جلد وجود دارد.

شما می توانید کاغذ های اختصاصی خود چه برای جلد و چه برای صفحات میاین را انتخاب کرده و با تماس گرفتن با دفتر تیم گرافیک، استعلام قیمت اختصاصی نمائید.

سفارش کاتالوگ دیجیتال، تعداد دلخواه حتی 1 عدد

جهت رفاه حال شما عزیزان، مجموعه تیم گرافیک قیمت گذاری انواع کاتالوگ در سایز ها و تعداد صفحات متنوع برای تیراژ های مقرون به صرفه (حتی 1 عدد) را انجام داده است؛ که در جداول بالا قابل مشاهده و ثبت سفارش می باشد.

همچنین اگر تیراژ دلخواهی دیگری مد نظر شما بوده، می توانید با تماس با تلفن های دفتر تیم گرافیک، استعلام قیمت بگیرید. برای تمامی تیراژ ها، ضمانت کمترین قیمت چاپ کاتالوگ دیجیتال در ایران ارائه شده است.

سوالات پر تکرار چاپ کاتالوگ دیجیتال
آیا محصولات کاتالوگ با تعداد کم شامل ارسال رایگان می شود؟

بله، ارسال رایگان در مجموعه تیم گرافیک می بایست از مبلغ خاصی بالاتر برود، از این رو شما می توانید اطلاع از شرایط ارسال رایگان به صفحه ارسال مراجعه کرده و توضیحات این بخش را مشاهده کنید.

آیا قیمت کاتالوگ با تعداد کم در مجموعه تیم گرافیک شامل گارانتی قیمت می شود؟

بله، کلیه محصولات کاتالوگ با تعداد کم در مجموعه تیم گرافیک شامل گارانتی قیمت است.

آیا فرآیند طراحی کاتالوگ توسط تیم گرافیک می تواند انجام شود؟

بله، مجموعه تیم گرافیک با بهره از تیم طراحی حرفه ای ، آماده دریافت سفارشات شما مشتریان عزیز است.

چطور می توانم سفارش خود را در تیم گرافیک ثبت کنم؟

شما می توانید کاتالوگ تعداد کم خود را از 3 طریق آنلاین در همین صفحه، حضوری، تلگرامی و یا واتساپی در مجموعه تیم گرافیک ثبت سفارش کنید.

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
 • آدرس دفتر فروش و طراحی : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج طلا ، طبقه 8 ، واحد 5
  آدرس دفتر تحویل سفارشات : - تهران ، فلکه دوم صادقیه ، پشت برج طلا ، خیابان تقدیری ، مجتمع تجاری افتخار ، واحد 2 و 3 ، مجموعه "تیم گرافیک"
  ساعت کاری: (به جزء ایام تعطیل)
  شنبه تا چهارشنبه 9:30 صبح الی 19
  پنج شنبه ها 9:30 الی 18
  شماره تماس : (خط ویژه) 1200 9100 - 021

نماد های سایت
تمامی حقوق برای این سایت محفوظ میباشد. کپی رایت 1402 - قدرت گرفته از چاپیروس