سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

چاپ کاتالوگ A5 (رقعی)

کاتالوگ A5

اگر به دنبال چاپ یک کاتالوگ مقرون به صرفه هستید و از روی دیگر می خواهید ابعاد کوچکی را هم برای کاتالوگ داشته باشید، می توانید چاپ کاتالوگ A5 را سفارش دهید. چاپ کاتالوگ A5 یا قطع رقعی، در تیم گرافیک با گارانتی کیفیت و طراحی حرفه ای، ارائه می شود که می توانید با توجه به نیازتان سفارش دهید.

سفارش سریع نمونه کار ها چاپ تعداد کم

سفارش کاتالوگ A5 در 2 مدل افقی یا عمودی

صحافی عمودی (صحافی از طول A5) + صحافی افقی (صحافی از عرض A5)

کاتالوگ A5 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 250 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ تعداد کم
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
30,500خرید
12 صفحه
3 برگ
40,500خرید
16 صفحه
4 برگ
36,100خرید
20 صفحه
5 برگ
41,500خرید
24 صفحه
6 برگ
46,800خرید
28 صفحه
7 برگ
50,800خرید
32 صفحه
8 برگ
56,000خرید
36 صفحه
9 برگ
61,200خرید
40 صفحه
10 برگ
66,400خرید
 
44 صفحه
11 برگ
71,700خرید
48 صفحه
12 برگ
76,900خرید
52 صفحه
13 برگ
82,100خرید
56 صفحه
14 برگ
86,800خرید
60 صفحه
15 برگ
92,000خرید
64 صفحه
16 برگ
97,300خرید
68 صفحه
17 برگ
102,500خرید
72 صفحه
18 برگ
107,700خرید
76 صفحه
19 برگ
112,900خرید
80 صفحه
20 برگ
118,100خرید
84 صفحه
21 برگ
123,400خرید
88 صفحه
22 برگ
128,600خرید
92 صفحه
23 برگ
133,800خرید
96 صفحه
24 برگ
139,000خرید
100 صفحه
25 برگ
144,200خرید
104 صفحه
26 برگ
149,500خرید
108 صفحه
27 برگ
135,700خرید
112 صفحه
28 برگ
140,200خرید
116 صفحه
29 برگ
144,700خرید
120 صفحه
30 برگ
149,200خرید
124 صفحه
31 برگ
153,700خرید
128 صفحه
32 برگ
158,200خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
90,000خرید
12 صفحه
3 برگ
114,000خرید
16 صفحه
4 برگ
139,000خرید
20 صفحه
5 برگ
165,000خرید
24 صفحه
6 برگ
191,000خرید
28 صفحه
7 برگ
195,000خرید
32 صفحه
8 برگ
218,000خرید
36 صفحه
9 برگ
240,000خرید
40 صفحه
10 برگ
263,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
265,000خرید
48 صفحه
12 برگ
285,000خرید
52 صفحه
13 برگ
306,000خرید
56 صفحه
14 برگ
326,000خرید
60 صفحه
15 برگ
347,000خرید
64 صفحه
16 برگ
367,000خرید
68 صفحه
17 برگ
372,000خرید
72 صفحه
18 برگ
391,000خرید
76 صفحه
19 برگ
411,000خرید
80 صفحه
20 برگ
430,000خرید
84 صفحه
21 برگ
450,000خرید
88 صفحه
22 برگ
469,000خرید
92 صفحه
23 برگ
489,000خرید
96 صفحه
24 برگ
508,000خرید
100 صفحه
25 برگ
528,000خرید
104 صفحه
26 برگ
547,000خرید
108 صفحه
27 برگ
567,000خرید
112 صفحه
28 برگ
586,000خرید
116 صفحه
29 برگ
606,000خرید
120 صفحه
30 برگ
625,000خرید
124 صفحه
31 برگ
645,000خرید
128 صفحه
32 برگ
664,000خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
165,000خرید
12 صفحه
3 برگ
216,000خرید
16 صفحه
4 برگ
246,000خرید
20 صفحه
5 برگ
291,000خرید
24 صفحه
6 برگ
326,000خرید
28 صفحه
7 برگ
369,000خرید
32 صفحه
8 برگ
412,000خرید
36 صفحه
9 برگ
455,000خرید
40 صفحه
10 برگ
498,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
521,000خرید
48 صفحه
12 برگ
562,000خرید
52 صفحه
13 برگ
603,000خرید
56 صفحه
14 برگ
643,990خرید
60 صفحه
15 برگ
685,000خرید
64 صفحه
16 برگ
725,990خرید
68 صفحه
17 برگ
734,990خرید
72 صفحه
18 برگ
773,990خرید
76 صفحه
19 برگ
813,000خرید
80 صفحه
20 برگ
852,000خرید
84 صفحه
21 برگ
891,000خرید
88 صفحه
22 برگ
929,990خرید
92 صفحه
23 برگ
968,990خرید
96 صفحه
24 برگ
1,008,000خرید
100 صفحه
25 برگ
1,046,990خرید
104 صفحه
26 برگ
1,086,000خرید
108 صفحه
27 برگ
1,125,000خرید
112 صفحه
28 برگ
1,164,000خرید
116 صفحه
29 برگ
1,202,980خرید
120 صفحه
30 برگ
1,241,990خرید
124 صفحه
31 برگ
1,281,000خرید
128 صفحه
32 برگ
1,319,990خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
355,000خرید
12 صفحه
3 برگ
439,000خرید
16 صفحه
4 برگ
546,000خرید
20 صفحه
5 برگ
653,990خرید
24 صفحه
6 برگ
760,990خرید
28 صفحه
7 برگ
868,990خرید
32 صفحه
8 برگ
975,990خرید
36 صفحه
9 برگ
1,083,990خرید
40 صفحه
10 برگ
1,191,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,248,990خرید
48 صفحه
12 برگ
1,350,990خرید
52 صفحه
13 برگ
1,454,000خرید
56 صفحه
14 برگ
1,556,000خرید
60 صفحه
15 برگ
1,658,980خرید
64 صفحه
16 برگ
1,760,990خرید
68 صفحه
17 برگ
1,783,990خرید
72 صفحه
18 برگ
1,881,000خرید
76 صفحه
19 برگ
1,978,980خرید
80 صفحه
20 برگ
2,076,000خرید
84 صفحه
21 برگ
2,173,980خرید
88 صفحه
22 برگ
2,271,000خرید
92 صفحه
23 برگ
2,368,990خرید
96 صفحه
24 برگ
2,466,000خرید
100 صفحه
25 برگ
2,563,990خرید
104 صفحه
26 برگ
2,660,950خرید
108 صفحه
27 برگ
2,758,990خرید
112 صفحه
28 برگ
2,855,990خرید
116 صفحه
29 برگ
2,953,970خرید
120 صفحه
30 برگ
3,050,960خرید
124 صفحه
31 برگ
3,148,990خرید
128 صفحه
32 برگ
3,245,950خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
650,000خرید
12 صفحه
3 برگ
865,000خرید
16 صفحه
4 برگ
1,079,980خرید
20 صفحه
5 برگ
1,295,000خرید
24 صفحه
6 برگ
1,509,990خرید
28 صفحه
7 برگ
1,724,980خرید
32 صفحه
8 برگ
1,939,990خرید
36 صفحه
9 برگ
2,154,980خرید
40 صفحه
10 برگ
2,369,990خرید
 
44 صفحه
11 برگ
2,484,980خرید
48 صفحه
12 برگ
2,689,980خرید
52 صفحه
13 برگ
2,894,980خرید
56 صفحه
14 برگ
3,099,970خرید
60 صفحه
15 برگ
3,304,990خرید
64 صفحه
16 برگ
3,509,980خرید
68 صفحه
17 برگ
3,554,980خرید
72 صفحه
18 برگ
3,749,970خرید
76 صفحه
19 برگ
3,944,980خرید
80 صفحه
20 برگ
4,140,000خرید
84 صفحه
21 برگ
4,334,970خرید
88 صفحه
22 برگ
4,529,990خرید
92 صفحه
23 برگ
4,724,980خرید
96 صفحه
24 برگ
4,919,980خرید
100 صفحه
25 برگ
5,114,910خرید
104 صفحه
26 برگ
5,309,920خرید
108 صفحه
27 برگ
5,505,000خرید
112 صفحه
28 برگ
5,699,980خرید
116 صفحه
29 برگ
5,894,960خرید
120 صفحه
30 برگ
6,089,970خرید
124 صفحه
31 برگ
6,284,990خرید
128 صفحه
32 برگ
6,479,960خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,272,970خرید
12 صفحه
3 برگ
1,702,980خرید
16 صفحه
4 برگ
2,132,940خرید
20 صفحه
5 برگ
2,562,970خرید
24 صفحه
6 برگ
2,992,980خرید
28 صفحه
7 برگ
3,422,970خرید
32 صفحه
8 برگ
3,852,960خرید
36 صفحه
9 برگ
4,282,980خرید
40 صفحه
10 برگ
4,712,980خرید
 
44 صفحه
11 برگ
4,942,990خرید
48 صفحه
12 برگ
5,352,990خرید
52 صفحه
13 برگ
5,762,950خرید
56 صفحه
14 برگ
6,172,980خرید
60 صفحه
15 برگ
6,583,000خرید
64 صفحه
16 برگ
6,992,990خرید
68 صفحه
17 برگ
7,082,980خرید
72 صفحه
18 برگ
7,472,970خرید
76 صفحه
19 برگ
7,862,940خرید
80 صفحه
20 برگ
8,253,000خرید
84 صفحه
21 برگ
8,642,970خرید
88 صفحه
22 برگ
9,032,940خرید
92 صفحه
23 برگ
9,422,910خرید
96 صفحه
24 برگ
9,812,960خرید
100 صفحه
25 برگ
10,202,930خرید
104 صفحه
26 برگ
10,592,940خرید
108 صفحه
27 برگ
10,982,990خرید
112 صفحه
28 برگ
11,372,910خرید
116 صفحه
29 برگ
11,762,980خرید
120 صفحه
30 برگ
12,152,910خرید
124 صفحه
31 برگ
12,542,790خرید
128 صفحه
32 برگ
12,932,980خرید
تحویل 3 روز کاری

چاپ کاتالوگ A5 عمودی

صحافی کاتالوگ A5 از قسمت بلند تر (طول کاغذ A5)

کاتالوگ A5 با صحافی عمودی
گالری نمونه چاپ (بزودی)
فیلم معرفی (بزودی)

کوچک ترین سایز استاندارد چاپ کاتالوگ، ابعاد A5 یا دقیق تر ابعاد 14.5 * 20 سانتی متر است.

در کاتالوگ A5 (رقعی) عمودی، تاکنی و صحافی از قسمت بلند تر کاغذ یعنی طول کاغذ A5 به اندازه 20 سانتی متر صورت می گیرد که نهایتا تمام صفحات کاتالوگ فرم عمودی به خود خواهند گرفت.

جنس کاتالوگ برای جلد از گلاسه 250 گرم و صفحات داخلی گلاسه 135 گرم استفاده شده است.

در جدول قیمت، قیمت کاتالوگ خام با صحافی تعیین شده قرار دارد، جهت اطلاع از قیمت خدمات اختصاصی از قبیل روکش جلد، افکت های طلاکوب یا یووی، صحافی های متفاوت و ... بعد از کلیک بر روی گزینه خرید، در بخش سفارش محصول با انتخاب خدمات مربوطه، قیمت نیز قابل رؤیت خواهد بود.

مشاهده بیشتر  

جنس چاپ: جلد گلاسه 250 گرم + صفحات داخلی گلاسه 135 گرم

تعداد صفحه
تعداد برگ
نوع صحافی
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
منگنه ساده
9,790,000خرید
12 صفحه
3 برگ
منگنه ساده
10,790,000خرید
16 صفحه
4 برگ
منگنه ساده
13,290,000خرید
20 صفحه
5 برگ
منگنه ساده
14,389,900خرید
24 صفحه
6 برگ
منگنه ساده
16,880,000خرید
28 صفحه
7 برگ
منگنه ساده
17,980,000خرید
32 صفحه
8 برگ
منگنه ساده
20,480,000خرید
36 صفحه
9 برگ
چسب گرم
21,579,900خرید
40 صفحه
10 برگ
چسب گرم
24,289,900خرید
 
44 صفحه
11 برگ
چسب گرم
25,389,900خرید
48 صفحه
12 برگ
چسب گرم
27,889,900خرید
52 صفحه
13 برگ
چسب گرم
28,990,000خرید
56 صفحه
14 برگ
چسب گرم
35,119,800خرید
60 صفحه
15 برگ
چسب گرم
37,150,000خرید
64 صفحه
16 برگ
چسب گرم
39,169,800خرید
68 صفحه
17 برگ
چسب گرم
41,199,900خرید
72 صفحه
18 برگ
چسب گرم
43,219,900خرید
76 صفحه
19 برگ
چسب گرم
45,239,900خرید
80 صفحه
20 برگ
چسب گرم
47,269,800خرید
84 صفحه
21 برگ
چسب گرم
49,529,800خرید
88 صفحه
22 برگ
چسب گرم
51,549,800خرید
92 صفحه
23 برگ
چسب گرم
53,809,900خرید
96 صفحه
24 برگ
چسب گرم
55,839,700خرید
100 صفحه
25 برگ
چسب گرم
58,099,800خرید
104 صفحه
26 برگ
چسب گرم
60,120,000خرید
108 صفحه
27 برگ
چسب گرم
62,379,900خرید
112 صفحه
28 برگ
چسب گرم
64,399,700خرید
116 صفحه
29 برگ
چسب گرم
66,659,900خرید
120 صفحه
30 برگ
چسب گرم
68,689,700خرید
124 صفحه
31 برگ
چسب گرم
70,949,900خرید
128 صفحه
32 برگ
چسب گرم
72,969,900خرید
تحویل 10 روزه

چاپ کاتالوگ A5 افقی

صحافی کاتالوگ A5 از قسمت کوتاه تر (عرض کاغذ A5)

کاتالوگ A5 با صحافی افقی گالری نمونه چاپ شده
فیلم معرفی (بزودی)

کاتالوگ A5 (رقعی) افقی برعکس کاتالوگ A5 عمودی، تاکنی و صحافی از قسمت کوتاه تر کاغذ یعنی عرض کاغذ A5 به اندازه 14.5 سانتی متر انجام می شود.

در جنس کاغذ کاتالوگ افقی A5 هم، برای جلد از گلاسه 250 گرم و صفحات داخلی گلاسه 135 گرم استفاده شده است.

در جدول قیمت، قیمت کاتالوگ خام با صحافی تعیین شده قرار دارد، جهت اطلاع از قیمت خدمات اختصاصی از قبیل روکش جلد، افکت های طلاکوب یا یووی، صحافی های متفاوت و ... بعد از کلیک بر روی گزینه خرید، در بخش سفارش محصول با انتخاب خدمات مربوطه، قیمت نیز قابل رؤیت خواهد بود.

مشاهده بیشتر  

جنس چاپ: جلد گلاسه 250 گرم + صفحات داخلی گلاسه 135 گرم

تعداد صفحه
تعداد برگ
نوع صحافی
قیمت (تومان)
12 صفحه
3 برگ
منگنه ساده
13,490,000خرید
20 صفحه
5 برگ
منگنه ساده
17,989,900خرید
28 صفحه
7 برگ
منگنه ساده
22,480,000خرید
36 صفحه
9 برگ
چسب گرم
25,029,900خرید
44 صفحه
11 برگ
چسب گرم
29,499,900خرید
52 صفحه
13 برگ
چسب گرم
33,549,900خرید
60 صفحه
15 برگ
چسب گرم
37,590,000خرید
 
68 صفحه
17 برگ
چسب گرم
41,639,900خرید
76 صفحه
19 برگ
چسب گرم
45,689,900خرید
84 صفحه
21 برگ
چسب گرم
50,030,000خرید
92 صفحه
23 برگ
چسب گرم
54,359,800خرید
100 صفحه
25 برگ
چسب گرم
58,700,000خرید
108 صفحه
27 برگ
چسب گرم
63,029,700خرید
116 صفحه
29 برگ
چسب گرم
67,359,800خرید
124 صفحه
31 برگ
چسب گرم
71,700,000خرید
تحویل 10 روزه

چاپ کاتالوگ A5، ابزاری مقرون به صرفه برای معرفی محصولات و خدمات

در بین کاتالوگ های موجود، چاپ کاتالوگ A5 از قیمت پایین تری برخوردار است. اما از روی دیگر به دلیل فضای کمتر صفحات، می بایست مطالب کمتری در هر صفحه قرار بگیرد. در چاپ کاتلوگ A5 باید به طراحی کاتالوگ A5، قیمت کاتالوگ A5 و جنس کاتالوگ A5 دقت کرد. از این رو در ادامه این مباحث را به طور خیلی خلاصه برای شما مشتریان عزیز بیان کردیم.

سایز کاتالوگ A5، خوب یا ید؟

سایز هر صفحه از کاتالوگ A5 در ابعاد 14.5 در 20 است.

فرق برگ و صفحه در چاپ کاتالوگ A5 چیست؟

در چاپ کاتالوگ A5، یک برگ A4 چاپ می شود و یک خط تا در وسط آن می خورد و تبدیل به 4 صفحه می شود. پس هر 4 صفحه یک برگ در کاتالوگ A5 می شود. به طور مثال یک کاتالوگ 8 صفحه ای A5، دارای 2 برگ A4 است.

انواع کاتالوگ A5، با توجه به نیاز خود انتخاب کنید

هر کاتالوگ A5 دارای صفحه جلد رو و پشت و همچنین صفحات میانی است. جنس در نظر گرفته شده برای صفحات جلد گلاسه 250 گرم بدون روکش (روکش سلفون بصورت خدمات اختیاری در ثبت سفارش محصول قابل انتخاب است) و جنس صفحات داخلی گلاسه 135 گرم می باشد. اما دو مدل متفاوت جهت صحافی این صفحات وجود دارد که در ادامه توضیح مختصری ارائه شده است.

1- کاتالوگ A5 با صحافی عمودی عمودی

کاتالوگ A5 با فرم صحافی عمودی، فرم استاندارد چاپ و صحافی کاتالوگ A5 بوده و صحافی منگنه یا چسب گرم یا غیره از سمت بلند تر کاتالوگ صورت می گیرد.

2- کاتالوگ A5 با صحافی افقی

در این مدل صحافی برعکس حالت قبل، صحافی از قسمت کوتاه تر و کم عرض تر کاتالوگ انجام می شود. به علت محدودیت های چاپی و کنترل هزینه چاپ، تنوع تعداد برگ در این حالت از حالت عمودی کم تر بوده ، همچنین مقداری تفاوت قیمت به سمت بالا نسبت به کاتالوگ عمودی مشابه خود خواهد داشت.

طراحی کاتالوگ A5، برای ایجاد یک طراحی زیبا چه کاری انجام دهیم؟

موارد مهمی را می بایست برای ایجاد یک کاتالوگ A5 زیبا، پیاده سازی کنیم که به اختصار آن را توضیح می دهیم.

داشتن عکس حرفه ای برای طراحی کاتالوگ

برای ایجاد یک طراحی زیبا در کاتالوگ A5 باید از عکس های حرفه ای از خدمات یا محصولات خود استفاده بکنید.

برای داشتن یک عکس حرفه ای باید از یک آتلیه کمک بگیرید تا بتواند یک عکس، با نورپزدازی استاندارد و کیفیت بالا را برای شما تولید کند.

همچنین امکان ثبت سفارش عکاسی محصولات در آتلیه تخصصی تیم گرافیک نیز وجود دارد.

داشتن لوگو اختصاصی، جلوه تمام صفحات کاتالوگ

اگر برای کسب و کار خود لوگو ندارید، راه را اشتباه آمده اید. لازم بذکر است برای ایجاد یک کاتالوگ A5 حرفه ای، حتما باید یک لوگو جذاب داشته باشید. داشتن یک لوگوی جذاب باعث می شود تا برند شما، در ذهن مخاطب، ماندگار شود.

انتخاب رنگ سازمانی و استفاده از آن برای طرحی کاتالوگ

طراحان تیم گرافیک به شما کمک می کنند تا یک رنگ سازمانی برای برند خود انتخاب کنید. به طور مثال رنگ سازمانی یک شرکت حقوقی می تواند قهوای روشن باشد و یا یک مجموعه زیبایی می تواند صورتی باشد. انتخاب رنگ سازمانی می بایست بر اساس نوع صنف کاری و مشتریان هدف شما انتخاب شود. به طور مثال، اگر مشتریان شما را خانم ها تشکیل می دهند، استفاده از رنگ های همچون صورتی، گل بهی و ... می تواند بسیار جذاب برای این قشر باشد.

استفاده از عناصر مناسب در قالب طراحی کاتالوگ

قالب اصلی طراحی کاتالوگ A5 شما باید از عناصری مربوط به کسب و کار شما ایجاد شود. در واقع طراحی یک کاتالوگ صنعتی با طراحی یک کاتالوگ در حوزه آرایشی بهداشتی، بسیار متفاوت بوده و می بایست از عناصر مختص به خود در طراحی استفاده شود.

در آخر هم می توان گفت فرآیند طراحی کاتالوگ A5 به دلیل پیچیده بودن آن می بایست به یک تیم حرفه ای واگذار شود تا هزینه ای که قرار است صرف ایجاد یک کاتالوگ A5 شود، به هدر نرود.

تعرفه طراحی کاتالوگ A5

نحوه محاسبه طراحی کاتالوگ A5، بستگی به تعداد صفحات کاتالوگ A5 دارد. شما می توانید برای مشاهده نرخ طراحی هر صفحه کاتالوگ A5، به صفحه طراحی گرافیکی، بخش طراحی کاتالوگ مراجعه کنید.

قیمت چاپ کاتالوگ A5، هزینه های خود را مدیرت کنید

دو موردی که می تواند در محاسبه قیمت چاپ کاتالوگ A5 موثر باشد، خدمات جانبی و تعداد صفحات کاتالوگ A5 است. از این رو هر چه تعداد برگه های شما، کمتر شود، قیمت چاپ کاتالوگ A5 هم ارزانتر می شود و از روی دیگر اگر از خدماتی مثل روکش جلد، ضرب طلاکوب و ... استفاده نکنید یا صحافی ساده انتخاب کنید، می توانید قیمت پایین تری را برای محصول خود پرداخت کنید.

سفارش کاتالوگ A5، برند تیم گرافیک از صفر تا صد در کنار شماست

چاپ کاتالوگ A5 می تواند در میزان فروش برند شما، تاثیر بسزایی داشته باشد. چاپ کاتالوگ A5 یک امر پیچیده در صنعت چاپ محسوب می شود. از این رو تیم گرافیک با وجود کارشناسان حرفه ای در حوزه چاپ، از آغاز سفارش و مشاوره چاپ کاتالوگ A5، تا طراحی و فرآیند اجرای آن در کنار شما خواهد بود تا بتوانید یک کاتالوگ A5 جذاب را بعد از چاپ، در مقابل چشمان خود مشاهده کنید. همین حالا اقدام کنید...

نمونه کارهای کاتالوگ در تیم گرافیک

گالری تصاویر

 
 

محصولات مرتبط چاپ کاتالوگ A5

مشاهده و ثبت سفارش محصولات دیگر

سوالات پر تکرار چاپ کاتالوگ A5
تعهد تیم گرافیک در مقابل کیفیت چاپ کاتالوگ A5 خود چگونه است؟

در مجموعه چاپ تیم گرافیک، رضایت مشتریان در صدر اهداف ما قرار دارد. از این رو برای چاپ کاتالوگ A5 ، یک گارانتی کیفیت در نظر گرفته شده است، تا اگر مشکلی در فرآیند چاپ پیش آید و در شرایط گارانتی چاپ وجود داشته باشد، فرآیند استارت چاپ مجدد کاتالوگ A5 شما آغاز شود.

از چه طریقی می توانم طراحی کاتالوگ A5 خود را به تیم گرافیک بسپارم؟

فقط کافیست با شماره های دفتر تماس بگیرید تا با برنامه ریزی تیم طراحی، فرآیند طراحی کاتالوگ A5 شما آغاز شود.

مبلغ طراحی کاتالوگ A5 در تیم گرافیک چگونه محاسبه می شود؟

هر چه تعداد صفحات کاتالوگ A5 شما بیشتر شود، هزینه طراحی هم اضافه خواهد شد. از این رو برای مشاهده هزینه طراحی کاتالوگ، می توانید به صفحه تعرفه طراحی محصولات مراجعه کنید.

سفارش کاتالوگ A5 در تیم گرافیک از چه طریقی انجام می شود؟

برای ثبت سفارش کاتالوگ A5 می توانید از همین صفحه بر روی گزینه خرید محصول انتخابی خود کلیک کرده، تا کمتر از 5 دقیقه سفارش شما نهایی شود.
همچنین امکان ثبت سفارش به صورت تلفنی نیز وجود دارد.
از روی دیگر، اگر از اهالی شهر تهران هستید، می توایند به آدرس دفتر تیم گرافیک در غرب تهران مراجعه و ثبت سفارش کاتالوگ A5 خود را، به صورت حضوری انجام دهید.
انتخاب با شماست...

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
 • آدرس دفتر فروش و طراحی : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج طلا ، طبقه 8 ، واحد 5
  آدرس دفتر تحویل سفارشات : - تهران ، فلکه دوم صادقیه ، پشت برج طلا ، خیابان تقدیری ، مجتمع تجاری افتخار ، واحد 2 و 3 ، مجموعه "تیم گرافیک"
  ساعت کاری: (به جزء ایام تعطیل)
  شنبه تا چهارشنبه 9:30 صبح الی 19
  پنج شنبه ها 9:30 الی 18
  شماره تماس : (خط ویژه) 1200 9100 - 021

نماد های سایت
تمامی حقوق برای این سایت محفوظ میباشد. کپی رایت 1402 - قدرت گرفته از چاپیروس