سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

چاپ کاتالوگ A5 (رقعی)

کاتالوگ A5

اگر به دنبال چاپ یک کاتالوگ مقرون به صرفه هستید و از روی دیگر می خواهید ابعاد کوچکی را هم برای کاتالوگ داشته باشید، می توانید چاپ کاتالوگ A5 را سفارش دهید. چاپ کاتالوگ A5 یا قطع رقعی، در تیم گرافیک با گارانتی کیفیت و طراحی حرفه ای، ارائه می شود که می توانید با توجه به نیازتان سفارش دهید.

سفارش سریع نمونه کار ها چاپ تعداد کم

سفارش کاتالوگ A5 در 2 مدل افقی یا عمودی

صحافی عمودی (صحافی از طول A5) + صحافی افقی (صحافی از عرض A5)

کاتالوگ A5 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ تعداد کم
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
30,500 خرید
12 صفحه
3 برگ
40,500 خرید
16 صفحه
4 برگ
31,600 خرید
20 صفحه
5 برگ
35,400 خرید
24 صفحه
6 برگ
39,200 خرید
28 صفحه
7 برگ
39,900 خرید
32 صفحه
8 برگ
43,300 خرید
36 صفحه
9 برگ
46,700 خرید
40 صفحه
10 برگ
50,100 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
53,500 خرید
48 صفحه
12 برگ
56,900 خرید
52 صفحه
13 برگ
60,300 خرید
56 صفحه
14 برگ
61,900 خرید
60 صفحه
15 برگ
65,200 خرید
64 صفحه
16 برگ
68,500 خرید
68 صفحه
17 برگ
71,800 خرید
72 صفحه
18 برگ
75,100 خرید
76 صفحه
19 برگ
78,400 خرید
80 صفحه
20 برگ
81,700 خرید
84 صفحه
21 برگ
85,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
88,300 خرید
92 صفحه
23 برگ
91,600 خرید
96 صفحه
24 برگ
94,900 خرید
100 صفحه
25 برگ
98,200 خرید
104 صفحه
26 برگ
101,500 خرید
108 صفحه
27 برگ
101,900 خرید
112 صفحه
28 برگ
105,100 خرید
116 صفحه
29 برگ
108,300 خرید
120 صفحه
30 برگ
111,500 خرید
124 صفحه
31 برگ
114,700 خرید
128 صفحه
32 برگ
117,900 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
83,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
96,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
110,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
127,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
143,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
156,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
172,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
188,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
204,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
205,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
219,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
234,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
248,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
263,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
277,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
276,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
289,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
303,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
316,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
330,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
343,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
357,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
370,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
384,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
397,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
411,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
424,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
438,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
451,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
465,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
477,990 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
131,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
162,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
192,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
224,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
250,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
281,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
312,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
343,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
374,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
385,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
414,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
442,990 خرید
56 صفحه
14 برگ
472,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
500,990 خرید
64 صفحه
16 برگ
530,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
527,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
553,990 خرید
76 صفحه
19 برگ
580,990 خرید
80 صفحه
20 برگ
608,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
635,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
661,990 خرید
92 صفحه
23 برگ
689,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
716,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
742,990 خرید
104 صفحه
26 برگ
769,990 خرید
108 صفحه
27 برگ
796,990 خرید
112 صفحه
28 برگ
824,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
851,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
878,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
904,990 خرید
128 صفحه
32 برگ
932,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
270,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
341,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
418,990 خرید
20 صفحه
5 برگ
496,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
573,990 خرید
28 صفحه
7 برگ
650,990 خرید
32 صفحه
8 برگ
729,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
805,980 خرید
40 صفحه
10 برگ
883,980 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
910,990 خرید
48 صفحه
12 برگ
983,990 خرید
52 صفحه
13 برگ
1,056,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
1,129,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
1,200,980 خرید
64 صفحه
16 برگ
1,273,990 خرید
68 صفحه
17 برگ
1,265,990 خرید
72 صفحه
18 برگ
1,333,980 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,400,990 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,468,980 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,535,980 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,603,990 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,670,990 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,738,980 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,805,980 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,874,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,940,990 خرید
112 صفحه
28 برگ
2,008,990 خرید
116 صفحه
29 برگ
2,075,980 خرید
120 صفحه
30 برگ
2,144,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
2,211,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
2,278,980 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
495,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
650,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
804,990 خرید
20 صفحه
5 برگ
959,980 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,114,990 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,269,980 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,424,980 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,579,990 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,734,990 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,789,980 خرید
48 صفحه
12 برگ
1,934,980 خرید
52 صفحه
13 برگ
2,079,980 خرید
56 صفحه
14 برگ
2,224,980 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,370,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,514,990 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,500,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
2,634,980 خرید
76 صفحه
19 برگ
2,770,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
2,904,970 خرید
84 صفحه
21 برگ
3,039,970 خرید
88 صفحه
22 برگ
3,174,980 خرید
92 صفحه
23 برگ
3,309,960 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,444,980 خرید
100 صفحه
25 برگ
3,579,960 خرید
104 صفحه
26 برگ
3,714,970 خرید
108 صفحه
27 برگ
3,849,990 خرید
112 صفحه
28 برگ
3,984,990 خرید
116 صفحه
29 برگ
4,119,950 خرید
120 صفحه
30 برگ
4,254,960 خرید
124 صفحه
31 برگ
4,389,940 خرید
128 صفحه
32 برگ
4,524,990 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
922,990 خرید
12 صفحه
3 برگ
1,232,980 خرید
16 صفحه
4 برگ
1,542,980 خرید
20 صفحه
5 برگ
1,852,980 خرید
24 صفحه
6 برگ
2,162,980 خرید
28 صفحه
7 برگ
2,472,970 خرید
32 صفحه
8 برگ
2,782,940 خرید
36 صفحه
9 برگ
3,092,950 خرید
40 صفحه
10 برگ
3,403,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,512,960 خرید
48 صفحه
12 برگ
3,802,960 خرید
52 صفحه
13 برگ
4,092,950 خرید
56 صفحه
14 برگ
4,382,940 خرید
60 صفحه
15 برگ
4,672,940 خرید
64 صفحه
16 برگ
4,962,990 خرید
68 صفحه
17 برگ
4,932,990 خرید
72 صفحه
18 برگ
5,202,960 خرید
76 صفحه
19 برگ
5,472,930 خرید
80 صفحه
20 برگ
5,742,930 خرید
84 صفحه
21 برگ
6,012,930 خرید
88 صفحه
22 برگ
6,282,950 خرید
92 صفحه
23 برگ
6,553,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
6,822,910 خرید
100 صفحه
25 برگ
7,092,990 خرید
104 صفحه
26 برگ
7,362,950 خرید
108 صفحه
27 برگ
7,632,950 خرید
112 صفحه
28 برگ
7,902,990 خرید
116 صفحه
29 برگ
8,172,970 خرید
120 صفحه
30 برگ
8,442,930 خرید
124 صفحه
31 برگ
8,712,940 خرید
128 صفحه
32 برگ
8,982,930 خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ A5 عمودی

صحافی کاتالوگ A5 از قسمت بلند تر (طول کاغذ A5)

کاتالوگ A5 با صحافی عمودی
گالری نمونه چاپ (بزودی)
فیلم معرفی (بزودی)

کوچک ترین سایز استاندارد چاپ کاتالوگ، ابعاد A5 یا دقیق تر ابعاد 14.5 * 20 سانتی متر است.

در کاتالوگ A5 (رقعی) عمودی، تاکنی و صحافی از قسمت بلند تر کاغذ یعنی طول کاغذ A5 به اندازه 20 سانتی متر صورت می گیرد که نهایتا تمام صفحات کاتالوگ فرم عمودی به خود خواهند گرفت.

جنس کاتالوگ برای جلد از گلاسه 300 گرم و صفحات داخلی گلاسه 135 گرم استفاده شده است.

در جدول قیمت، قیمت کاتالوگ خام با صحافی تعیین شده قرار دارد، جهت اطلاع از قیمت خدمات اختصاصی از قبیل روکش جلد، افکت های طلاکوب یا یووی، صحافی های متفاوت و ... بعد از کلیک بر روی گزینه خرید، در بخش سفارش محصول با انتخاب خدمات مربوطه، قیمت نیز قابل رؤیت خواهد بود.

مشاهده بیشتر  

جنس چاپ: جلد گلاسه 300 گرم + صفحات داخلی گلاسه 135 گرم

تعداد صفحه
تعداد برگ
نوع صحافی
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
منگنه ساده
5,690,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
منگنه ساده
6,690,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
منگنه ساده
7,890,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
منگنه ساده
8,990,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
منگنه ساده
10,200,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
منگنه ساده
11,300,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
منگنه ساده
12,500,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
چسب گرم
13,760,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
چسب گرم
14,750,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
چسب گرم
16,010,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
چسب گرم
17,000,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
چسب گرم
17,990,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
چسب گرم
18,980,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
چسب گرم
19,970,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
چسب گرم
20,960,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
چسب گرم
21,950,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
چسب گرم
22,940,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
چسب گرم
23,930,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
چسب گرم
24,920,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
چسب گرم
26,090,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
چسب گرم
27,080,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
چسب گرم
28,260,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
چسب گرم
29,250,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
چسب گرم
30,420,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
چسب گرم
31,410,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
چسب گرم
32,590,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
چسب گرم
33,580,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
چسب گرم
34,750,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
چسب گرم
35,750,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
چسب گرم
36,920,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
چسب گرم
37,910,000 خرید
تحویل 10 روزه

چاپ کاتالوگ A5 افقی

صحافی کاتالوگ A5 از قسمت کوتاه تر (عرض کاغذ A5)

کاتالوگ A5 با صحافی افقی
گالری نمونه چاپ (بزودی)
فیلم معرفی (بزودی)

کاتالوگ A5 (رقعی) افقی برعکس کاتالوگ A5 عمودی، تاکنی و صحافی از قسمت کوتاه تر کاغذ یعنی عرض کاغذ A5 به اندازه 14.5 سانتی متر انجام می شود.

در جنس کاغذ کاتالوگ افقی A5 هم، برای جلد از گلاسه 300 گرم و صفحات داخلی گلاسه 135 گرم استفاده شده است.

در جدول قیمت، قیمت کاتالوگ خام با صحافی تعیین شده قرار دارد، جهت اطلاع از قیمت خدمات اختصاصی از قبیل روکش جلد، افکت های طلاکوب یا یووی، صحافی های متفاوت و ... بعد از کلیک بر روی گزینه خرید، در بخش سفارش محصول با انتخاب خدمات مربوطه، قیمت نیز قابل رؤیت خواهد بود.

مشاهده بیشتر  

جنس چاپ: جلد گلاسه 300 گرم + صفحات داخلی گلاسه 135 گرم

تعداد صفحه
تعداد برگ
نوع صحافی
قیمت (تومان)
12 صفحه
3 برگ
منگنه ساده
6,940,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
منگنه ساده
9,240,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
منگنه ساده
11,550,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
چسب گرم
14,050,000 خرید
44 صفحه
11 برگ
چسب گرم
16,360,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
چسب گرم
18,340,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
چسب گرم
20,320,000 خرید
 
68 صفحه
17 برگ
چسب گرم
22,300,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
چسب گرم
24,280,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
چسب گرم
26,480,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
چسب گرم
28,690,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
چسب گرم
30,890,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
چسب گرم
33,100,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
چسب گرم
35,300,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
چسب گرم
37,510,000 خرید
تحویل 10 روزه

چاپ کاتالوگ A5، ابزاری مقرون به صرفه برای معرفی محصولات و خدمات

در بین کاتالوگ های موجود، چاپ کاتالوگ A5 از قیمت پایین تری برخوردار است. اما از روی دیگر به دلیل فضای کمتر صفحات، می بایست مطالب کمتری در هر صفحه قرار بگیرد. در چاپ کاتلوگ A5 باید به طراحی کاتالوگ A5، قیمت کاتالوگ A5 و جنس کاتالوگ A5 دقت کرد. از این رو در ادامه این مباحث را به طور خیلی خلاصه برای شما مشتریان عزیز بیان کردیم.

سایز کاتالوگ A5، خوب یا ید؟

سایز هر صفحه از کاتالوگ A5 در ابعاد 14.5 در 20 است.

فرق برگ و صفحه در چاپ کاتالوگ A5 چیست؟

در چاپ کاتالوگ A5، یک برگ A4 چاپ می شود و یک خط تا در وسط آن می خورد و تبدیل به 4 صفحه می شود. پس هر 4 صفحه یک برگ در کاتالوگ A5 می شود. به طور مثال یک کاتالوگ 8 صفحه ای A5، دارای 2 برگ A4 است.

انواع کاتالوگ A5، با توجه به نیاز خود انتخاب کنید

هر کاتالوگ A5 دارای صفحه جلد رو و پشت و همچنین صفحات میانی است. جنس در نظر گرفته شده برای صفحات جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش (روکش سلفون بصورت خدمات اختیاری در ثبت سفارش محصول قابل انتخاب است) و جنس صفحات داخلی گلاسه 135 گرم می باشد. اما دو مدل متفاوت جهت صحافی این صفحات وجود دارد که در ادامه توضیح مختصری ارائه شده است.

1- کاتالوگ A5 با صحافی عمودی عمودی

کاتالوگ A5 با فرم صحافی عمودی، فرم استاندارد چاپ و صحافی کاتالوگ A5 بوده و صحافی منگنه یا چسب گرم یا غیره از سمت بلند تر کاتالوگ صورت می گیرد.

2- کاتالوگ A5 با صحافی افقی

در این مدل صحافی برعکس حالت قبل، صحافی از قسمت کوتاه تر و کم عرض تر کاتالوگ انجام می شود. به علت محدودیت های چاپی و کنترل هزینه چاپ، تنوع تعداد برگ در این حالت از حالت عمودی کم تر بوده ، همچنین مقداری تفاوت قیمت به سمت بالا نسبت به کاتالوگ عمودی مشابه خود خواهد داشت.

طراحی کاتالوگ A5، برای ایجاد یک طراحی زیبا چه کاری انجام دهیم؟

موارد مهمی را می بایست برای ایجاد یک کاتالوگ A5 زیبا، پیاده سازی کنیم که به اختصار آن را توضیح می دهیم.

داشتن عکس حرفه ای برای طراحی کاتالوگ

برای ایجاد یک طراحی زیبا در کاتالوگ A5 باید از عکس های حرفه ای از خدمات یا محصولات خود استفاده بکنید.

برای داشتن یک عکس حرفه ای باید از یک آتلیه کمک بگیرید تا بتواند یک عکس، با نورپزدازی استاندارد و کیفیت بالا را برای شما تولید کند.

همچنین امکان ثبت سفارش عکاسی محصولات در آتلیه تخصصی تیم گرافیک نیز وجود دارد.

داشتن لوگو اختصاصی، جلوه تمام صفحات کاتالوگ

اگر برای کسب و کار خود لوگو ندارید، راه را اشتباه آمده اید. لازم بذکر است برای ایجاد یک کاتالوگ A5 حرفه ای، حتما باید یک لوگو جذاب داشته باشید. داشتن یک لوگوی جذاب باعث می شود تا برند شما، در ذهن مخاطب، ماندگار شود.

انتخاب رنگ سازمانی و استفاده از آن برای طرحی کاتالوگ

طراحان تیم گرافیک به شما کمک می کنند تا یک رنگ سازمانی برای برند خود انتخاب کنید. به طور مثال رنگ سازمانی یک شرکت حقوقی می تواند قهوای روشن باشد و یا یک مجموعه زیبایی می تواند صورتی باشد. انتخاب رنگ سازمانی می بایست بر اساس نوع صنف کاری و مشتریان هدف شما انتخاب شود. به طور مثال، اگر مشتریان شما را خانم ها تشکیل می دهند، استفاده از رنگ های همچون صورتی، گل بهی و ... می تواند بسیار جذاب برای این قشر باشد.

استفاده از عناصر مناسب در قالب طراحی کاتالوگ

قالب اصلی طراحی کاتالوگ A5 شما باید از عناصری مربوط به کسب و کار شما ایجاد شود. در واقع طراحی یک کاتالوگ صنعتی با طراحی یک کاتالوگ در حوزه آرایشی بهداشتی، بسیار متفاوت بوده و می بایست از عناصر مختص به خود در طراحی استفاده شود.

در آخر هم می توان گفت فرآیند طراحی کاتالوگ A5 به دلیل پیچیده بودن آن می بایست به یک تیم حرفه ای واگذار شود تا هزینه ای که قرار است صرف ایجاد یک کاتالوگ A5 شود، به هدر نرود.

تعرفه طراحی کاتالوگ A5

نحوه محاسبه طراحی کاتالوگ A5، بستگی به تعداد صفحات کاتالوگ A5 دارد. شما می توانید برای مشاهده نرخ طراحی هر صفحه کاتالوگ A5، به صفحه طراحی گرافیکی، بخش طراحی کاتالوگ مراجعه کنید.

قیمت چاپ کاتالوگ A5، هزینه های خود را مدیرت کنید

دو موردی که می تواند در محاسبه قیمت چاپ کاتالوگ A5 موثر باشد، خدمات جانبی و تعداد صفحات کاتالوگ A5 است. از این رو هر چه تعداد برگه های شما، کمتر شود، قیمت چاپ کاتالوگ A5 هم ارزانتر می شود و از روی دیگر اگر از خدماتی مثل روکش جلد، ضرب طلاکوب و ... استفاده نکنید یا صحافی ساده انتخاب کنید، می توانید قیمت پایین تری را برای محصول خود پرداخت کنید.

سفارش کاتالوگ A5، برند تیم گرافیک از صفر تا صد در کنار شماست

چاپ کاتالوگ A5 می تواند در میزان فروش برند شما، تاثیر بسزایی داشته باشد. چاپ کاتالوگ A5 یک امر پیچیده در صنعت چاپ محسوب می شود. از این رو تیم گرافیک با وجود کارشناسان حرفه ای در حوزه چاپ، از آغاز سفارش و مشاوره چاپ کاتالوگ A5، تا طراحی و فرآیند اجرای آن در کنار شما خواهد بود تا بتوانید یک کاتالوگ A5 جذاب را بعد از چاپ، در مقابل چشمان خود مشاهده کنید. همین حالا اقدام کنید...

نمونه کارهای کاتالوگ در تیم گرافیک

گالری تصاویر

 
 

محصولات مرتبط چاپ کاتالوگ A5

مشاهده و ثبت سفارش محصولات دیگر

سوالات پر تکرار چاپ کاتالوگ A5
تعهد تیم گرافیک در مقابل کیفیت چاپ کاتالوگ A5 خود چگونه است؟

در مجموعه چاپ تیم گرافیک، رضایت مشتریان در صدر اهداف ما قرار دارد. از این رو برای چاپ کاتالوگ A5 ، یک گارانتی کیفیت در نظر گرفته شده است، تا اگر مشکلی در فرآیند چاپ پیش آید و در شرایط گارانتی چاپ وجود داشته باشد، فرآیند استارت چاپ مجدد کاتالوگ A5 شما آغاز شود.

از چه طریقی می توانم طراحی کاتالوگ A5 خود را به تیم گرافیک بسپارم؟

فقط کافیست با شماره های دفتر تماس بگیرید تا با برنامه ریزی تیم طراحی، فرآیند طراحی کاتالوگ A5 شما آغاز شود.

مبلغ طراحی کاتالوگ A5 در تیم گرافیک چگونه محاسبه می شود؟

هر چه تعداد صفحات کاتالوگ A5 شما بیشتر شود، هزینه طراحی هم اضافه خواهد شد. از این رو برای مشاهده هزینه طراحی کاتالوگ، می توانید به صفحه تعرفه طراحی محصولات مراجعه کنید.

سفارش کاتالوگ A5 در تیم گرافیک از چه طریقی انجام می شود؟

برای ثبت سفارش کاتالوگ A5 می توانید از همین صفحه بر روی گزینه خرید محصول انتخابی خود کلیک کرده، تا کمتر از 5 دقیقه سفارش شما نهایی شود.
همچنین امکان ثبت سفارش به صورت تلفنی نیز وجود دارد.
از روی دیگر، اگر از اهالی شهر تهران هستید، می توایند به آدرس دفتر تیم گرافیک در غرب تهران مراجعه و ثبت سفارش کاتالوگ A5 خود را، به صورت حضوری انجام دهید.
انتخاب با شماست...

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
  • تهران - فلکه دوم صادقیه ، پشت بانک ملت ، خیابان تقدیری ، مجتمع تجاری افتخار ، واحد 2 و 3 ، مجموعه "تیم گرافیک"
    ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 9:30 صبح الی 19
    پنج شنبه ها 9:30 الی 18
    شماره تماس: 02144044827 - 02144044881 - 02144037023

نماد های سایت
  • logo-samandehi
تمامی حقوق برای این سایت محفوظ میباشد. کپی رایت 1401 - قدرت گرفته از چاپیروس