سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به خرید بعدی اضافه شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به سبد خرید اضافه شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
0
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

چاپ کاتالوگ مربعی (خشتی)

کاتالوگ مربعی

کاتالوگ مربعی یا همان خشتی را می توان یکی از جذابترین موارد چاپ کاتالوگ در ایران دانست. سایز مربعی این محصول باعث می شود تا چشم هر بیننده به آن جذب شود. تیم گرافیک با ارائه انواع صحافی و خدمات جانبی برای جلد این محصول، این امکان را برای مشتریان به وجود آورده است که با توجه به نیاز خود سفارش کاتالوگ مربعی را ثبت کنند.

سفارش سریع نمونه کار ها

سفارش کاتالوگ در تیراژ بالا و پایین

کاتالوگ مربعی تعداد کم در 2 سایز

قیمت برای: جلد گلاسه 250 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ تعداد کم

چاپ کاتالوگ مربعی 20*20 سانتی متر

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
56,500خرید
12 صفحه
3 برگ
76,500خرید
16 صفحه
4 برگ
68,400خرید
20 صفحه
5 برگ
79,100خرید
24 صفحه
6 برگ
89,800خرید
28 صفحه
7 برگ
99,000خرید
32 صفحه
8 برگ
109,500خرید
36 صفحه
9 برگ
119,900خرید
40 صفحه
10 برگ
130,300خرید
 
44 صفحه
11 برگ
140,800خرید
48 صفحه
12 برگ
151,200خرید
52 صفحه
13 برگ
161,600خرید
56 صفحه
14 برگ
167,300خرید
60 صفحه
15 برگ
177,400خرید
64 صفحه
16 برگ
187,500خرید
68 صفحه
17 برگ
197,500خرید
72 صفحه
18 برگ
207,600خرید
76 صفحه
19 برگ
217,700خرید
80 صفحه
20 برگ
227,700خرید
84 صفحه
21 برگ
237,800خرید
88 صفحه
22 برگ
247,900خرید
92 صفحه
23 برگ
257,900خرید
96 صفحه
24 برگ
268,000خرید
100 صفحه
25 برگ
278,100خرید
104 صفحه
26 برگ
288,200خرید
108 صفحه
27 برگ
275,100خرید
112 صفحه
28 برگ
284,300خرید
116 صفحه
29 برگ
293,500خرید
120 صفحه
30 برگ
302,700خرید
124 صفحه
31 برگ
311,900خرید
128 صفحه
32 برگ
321,000خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
172,300خرید
12 صفحه
3 برگ
223,300خرید
16 صفحه
4 برگ
270,000خرید
20 صفحه
5 برگ
320,300خرید
24 صفحه
6 برگ
370,700خرید
28 صفحه
7 برگ
394,390خرید
32 صفحه
8 برگ
440,300خرید
36 صفحه
9 برگ
486,200خرید
40 صفحه
10 برگ
532,090خرید
 
44 صفحه
11 برگ
558,000خرید
48 صفحه
12 برگ
601,900خرید
52 صفحه
13 برگ
645,800خرید
56 صفحه
14 برگ
689,700خرید
60 صفحه
15 برگ
733,600خرید
64 صفحه
16 برگ
777,490خرید
68 صفحه
17 برگ
813,400خرید
72 صفحه
18 برگ
856,800خرید
76 صفحه
19 برگ
900,190خرید
80 صفحه
20 برگ
943,590خرید
84 صفحه
21 برگ
986,990خرید
88 صفحه
22 برگ
1,030,400خرید
92 صفحه
23 برگ
1,073,800خرید
96 صفحه
24 برگ
1,117,190خرید
100 صفحه
25 برگ
1,160,590خرید
104 صفحه
26 برگ
1,204,000خرید
108 صفحه
27 برگ
1,247,400خرید
112 صفحه
28 برگ
1,290,800خرید
116 صفحه
29 برگ
1,334,190خرید
120 صفحه
30 برگ
1,377,590خرید
124 صفحه
31 برگ
1,420,990خرید
128 صفحه
32 برگ
1,464,390خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
328,500خرید
12 صفحه
3 برگ
425,600خرید
16 صفحه
4 برگ
499,600خرید
20 صفحه
5 برگ
591,400خرید
24 صفحه
6 برگ
663,200خرید
28 صفحه
7 برگ
751,000خرید
32 صفحه
8 برگ
838,800خرید
36 صفحه
9 برگ
926,590خرید
40 صفحه
10 برگ
1,014,400خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,102,190خرید
48 صفحه
12 برگ
1,189,990خرید
52 صفحه
13 برگ
1,277,790خرید
56 صفحه
14 برگ
1,365,600خرید
60 صفحه
15 برگ
1,453,400خرید
64 صفحه
16 برگ
1,541,170خرید
68 صفحه
17 برگ
1,612,990خرید
72 صفحه
18 برگ
1,699,800خرید
76 صفحه
19 برگ
1,786,600خرید
80 صفحه
20 برگ
1,873,390خرید
84 صفحه
21 برگ
1,960,190خرید
88 صفحه
22 برگ
2,047,000خرید
92 صفحه
23 برگ
2,133,800خرید
96 صفحه
24 برگ
2,220,600خرید
100 صفحه
25 برگ
2,307,390خرید
104 صفحه
26 برگ
2,394,190خرید
108 صفحه
27 برگ
2,480,990خرید
112 صفحه
28 برگ
2,567,790خرید
116 صفحه
29 برگ
2,654,600خرید
120 صفحه
30 برگ
2,741,380خرید
124 صفحه
31 برگ
2,828,190خرید
128 صفحه
32 برگ
2,914,990خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
771,190خرید
12 صفحه
3 برگ
958,490خرید
16 صفحه
4 برگ
1,177,990خرید
20 صفحه
5 برگ
1,397,490خرید
24 صفحه
6 برگ
1,617,000خرید
28 صفحه
7 برگ
1,836,490خرید
32 صفحه
8 برگ
2,056,000خرید
36 صفحه
9 برگ
2,275,490خرید
40 صفحه
10 برگ
2,494,990خرید
 
44 صفحه
11 برگ
2,714,480خرید
48 صفحه
12 برگ
2,933,950خرید
52 صفحه
13 برگ
3,153,480خرید
56 صفحه
14 برگ
3,373,000خرید
60 صفحه
15 برگ
3,592,500خرید
64 صفحه
16 برگ
3,811,980خرید
68 صفحه
17 برگ
3,991,500خرید
72 صفحه
18 برگ
4,208,460خرید
76 صفحه
19 برگ
4,425,490خرید
80 صفحه
20 برگ
4,642,470خرید
84 صفحه
21 برگ
4,859,480خرید
88 صفحه
22 برگ
5,076,500خرید
92 صفحه
23 برگ
5,293,470خرید
96 صفحه
24 برگ
5,510,490خرید
100 صفحه
25 برگ
5,727,490خرید
104 صفحه
26 برگ
5,944,450خرید
108 صفحه
27 برگ
6,161,470خرید
112 صفحه
28 برگ
6,378,480خرید
116 صفحه
29 برگ
6,595,470خرید
120 صفحه
30 برگ
6,812,470خرید
124 صفحه
31 برگ
7,029,490خرید
128 صفحه
32 برگ
7,246,480خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,442,990خرید
12 صفحه
3 برگ
1,881,990خرید
16 صفحه
4 برگ
2,321,000خرید
20 صفحه
5 برگ
2,759,970خرید
24 صفحه
6 برگ
3,198,980خرید
28 صفحه
7 برگ
3,637,970خرید
32 صفحه
8 برگ
4,076,990خرید
36 صفحه
9 برگ
4,515,980خرید
40 صفحه
10 برگ
4,954,930خرید
 
44 صفحه
11 برگ
5,393,990خرید
48 صفحه
12 برگ
5,833,000خرید
52 صفحه
13 برگ
6,271,950خرید
56 صفحه
14 برگ
6,710,960خرید
60 صفحه
15 برگ
7,149,990خرید
64 صفحه
16 برگ
7,588,990خرید
68 صفحه
17 برگ
7,947,880خرید
72 صفحه
18 برگ
8,381,950خرید
76 صفحه
19 برگ
8,815,950خرید
80 صفحه
20 برگ
9,249,960خرید
84 صفحه
21 برگ
9,683,990خرید
88 صفحه
22 برگ
10,117,980خرید
92 صفحه
23 برگ
10,551,890خرید
96 صفحه
24 برگ
10,985,910خرید
100 صفحه
25 برگ
11,419,960خرید
104 صفحه
26 برگ
11,853,940خرید
108 صفحه
27 برگ
12,287,910خرید
112 صفحه
28 برگ
12,721,910خرید
116 صفحه
29 برگ
13,155,940خرید
120 صفحه
30 برگ
13,589,930خرید
124 صفحه
31 برگ
14,023,930خرید
128 صفحه
32 برگ
14,457,920خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
2,825,940خرید
12 صفحه
3 برگ
3,703,970خرید
16 صفحه
4 برگ
4,581,950خرید
20 صفحه
5 برگ
5,459,990خرید
24 صفحه
6 برگ
6,337,980خرید
28 صفحه
7 برگ
7,215,940خرید
32 صفحه
8 برگ
8,093,980خرید
36 صفحه
9 برگ
8,971,970خرید
40 صفحه
10 برگ
9,849,920خرید
 
44 صفحه
11 برگ
10,727,970خرید
48 صفحه
12 برگ
11,605,920خرید
52 صفحه
13 برگ
12,483,960خرید
56 صفحه
14 برگ
13,361,810خرید
60 صفحه
15 برگ
14,239,970خرید
64 صفحه
16 برگ
15,117,890خرید
68 صفحه
17 برگ
15,835,870خرید
72 صفحه
18 برگ
16,703,790خرید
76 صفحه
19 برگ
17,571,920خرید
80 صفحه
20 برگ
18,439,860خرید
84 صفحه
21 برگ
19,307,870خرید
88 صفحه
22 برگ
20,176,000خرید
92 صفحه
23 برگ
21,043,800خرید
96 صفحه
24 برگ
21,911,970خرید
100 صفحه
25 برگ
22,779,820خرید
104 صفحه
26 برگ
23,647,830خرید
108 صفحه
27 برگ
24,515,880خرید
112 صفحه
28 برگ
25,383,960خرید
116 صفحه
29 برگ
26,251,820خرید
120 صفحه
30 برگ
27,119,880خرید
124 صفحه
31 برگ
27,987,870خرید
128 صفحه
32 برگ
28,855,930خرید
تحویل 3 روز کاری

چاپ کاتالوگ مربعی 14*14 سانتی متر

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
30,500خرید
12 صفحه
3 برگ
40,500خرید
16 صفحه
4 برگ
36,100خرید
20 صفحه
5 برگ
41,500خرید
24 صفحه
6 برگ
46,800خرید
28 صفحه
7 برگ
50,800خرید
32 صفحه
8 برگ
56,000خرید
36 صفحه
9 برگ
61,200خرید
40 صفحه
10 برگ
66,400خرید
 
44 صفحه
11 برگ
71,700خرید
48 صفحه
12 برگ
76,900خرید
52 صفحه
13 برگ
82,100خرید
56 صفحه
14 برگ
86,800خرید
60 صفحه
15 برگ
92,000خرید
64 صفحه
16 برگ
97,300خرید
68 صفحه
17 برگ
102,500خرید
72 صفحه
18 برگ
107,700خرید
76 صفحه
19 برگ
112,900خرید
80 صفحه
20 برگ
118,100خرید
84 صفحه
21 برگ
123,400خرید
88 صفحه
22 برگ
128,600خرید
92 صفحه
23 برگ
133,800خرید
96 صفحه
24 برگ
139,000خرید
100 صفحه
25 برگ
144,200خرید
104 صفحه
26 برگ
149,500خرید
108 صفحه
27 برگ
135,700خرید
112 صفحه
28 برگ
140,200خرید
116 صفحه
29 برگ
144,700خرید
120 صفحه
30 برگ
149,200خرید
124 صفحه
31 برگ
153,700خرید
128 صفحه
32 برگ
158,200خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
90,000خرید
12 صفحه
3 برگ
114,000خرید
16 صفحه
4 برگ
139,000خرید
20 صفحه
5 برگ
165,000خرید
24 صفحه
6 برگ
191,000خرید
28 صفحه
7 برگ
195,000خرید
32 صفحه
8 برگ
218,000خرید
36 صفحه
9 برگ
240,000خرید
40 صفحه
10 برگ
263,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
265,000خرید
48 صفحه
12 برگ
285,000خرید
52 صفحه
13 برگ
306,000خرید
56 صفحه
14 برگ
326,000خرید
60 صفحه
15 برگ
347,000خرید
64 صفحه
16 برگ
367,000خرید
68 صفحه
17 برگ
372,000خرید
72 صفحه
18 برگ
391,000خرید
76 صفحه
19 برگ
411,000خرید
80 صفحه
20 برگ
430,000خرید
84 صفحه
21 برگ
450,000خرید
88 صفحه
22 برگ
469,000خرید
92 صفحه
23 برگ
489,000خرید
96 صفحه
24 برگ
508,000خرید
100 صفحه
25 برگ
528,000خرید
104 صفحه
26 برگ
547,000خرید
108 صفحه
27 برگ
567,000خرید
112 صفحه
28 برگ
586,000خرید
116 صفحه
29 برگ
606,000خرید
120 صفحه
30 برگ
625,000خرید
124 صفحه
31 برگ
645,000خرید
128 صفحه
32 برگ
664,000خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
165,000خرید
12 صفحه
3 برگ
216,000خرید
16 صفحه
4 برگ
246,000خرید
20 صفحه
5 برگ
291,000خرید
24 صفحه
6 برگ
326,000خرید
28 صفحه
7 برگ
369,000خرید
32 صفحه
8 برگ
412,000خرید
36 صفحه
9 برگ
455,000خرید
40 صفحه
10 برگ
498,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
521,000خرید
48 صفحه
12 برگ
562,000خرید
52 صفحه
13 برگ
603,000خرید
56 صفحه
14 برگ
643,990خرید
60 صفحه
15 برگ
685,000خرید
64 صفحه
16 برگ
725,990خرید
68 صفحه
17 برگ
734,990خرید
72 صفحه
18 برگ
773,990خرید
76 صفحه
19 برگ
813,000خرید
80 صفحه
20 برگ
852,000خرید
84 صفحه
21 برگ
891,000خرید
88 صفحه
22 برگ
929,990خرید
92 صفحه
23 برگ
968,990خرید
96 صفحه
24 برگ
1,008,000خرید
100 صفحه
25 برگ
1,046,990خرید
104 صفحه
26 برگ
1,086,000خرید
108 صفحه
27 برگ
1,125,000خرید
112 صفحه
28 برگ
1,164,000خرید
116 صفحه
29 برگ
1,202,980خرید
120 صفحه
30 برگ
1,241,990خرید
124 صفحه
31 برگ
1,281,000خرید
128 صفحه
32 برگ
1,319,990خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
355,000خرید
12 صفحه
3 برگ
439,000خرید
16 صفحه
4 برگ
546,000خرید
20 صفحه
5 برگ
653,990خرید
24 صفحه
6 برگ
760,990خرید
28 صفحه
7 برگ
868,990خرید
32 صفحه
8 برگ
975,990خرید
36 صفحه
9 برگ
1,083,990خرید
40 صفحه
10 برگ
1,191,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,248,990خرید
48 صفحه
12 برگ
1,350,990خرید
52 صفحه
13 برگ
1,454,000خرید
56 صفحه
14 برگ
1,556,000خرید
60 صفحه
15 برگ
1,658,980خرید
64 صفحه
16 برگ
1,760,990خرید
68 صفحه
17 برگ
1,783,990خرید
72 صفحه
18 برگ
1,881,000خرید
76 صفحه
19 برگ
1,978,980خرید
80 صفحه
20 برگ
2,076,000خرید
84 صفحه
21 برگ
2,173,980خرید
88 صفحه
22 برگ
2,271,000خرید
92 صفحه
23 برگ
2,368,990خرید
96 صفحه
24 برگ
2,466,000خرید
100 صفحه
25 برگ
2,563,990خرید
104 صفحه
26 برگ
2,660,950خرید
108 صفحه
27 برگ
2,758,990خرید
112 صفحه
28 برگ
2,855,990خرید
116 صفحه
29 برگ
2,953,970خرید
120 صفحه
30 برگ
3,050,960خرید
124 صفحه
31 برگ
3,148,990خرید
128 صفحه
32 برگ
3,245,950خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
650,000خرید
12 صفحه
3 برگ
865,000خرید
16 صفحه
4 برگ
1,079,980خرید
20 صفحه
5 برگ
1,295,000خرید
24 صفحه
6 برگ
1,509,990خرید
28 صفحه
7 برگ
1,724,980خرید
32 صفحه
8 برگ
1,939,990خرید
36 صفحه
9 برگ
2,154,980خرید
40 صفحه
10 برگ
2,369,990خرید
 
44 صفحه
11 برگ
2,484,980خرید
48 صفحه
12 برگ
2,689,980خرید
52 صفحه
13 برگ
2,894,980خرید
56 صفحه
14 برگ
3,099,970خرید
60 صفحه
15 برگ
3,304,990خرید
64 صفحه
16 برگ
3,509,980خرید
68 صفحه
17 برگ
3,554,980خرید
72 صفحه
18 برگ
3,749,970خرید
76 صفحه
19 برگ
3,944,980خرید
80 صفحه
20 برگ
4,140,000خرید
84 صفحه
21 برگ
4,334,970خرید
88 صفحه
22 برگ
4,529,990خرید
92 صفحه
23 برگ
4,724,980خرید
96 صفحه
24 برگ
4,919,980خرید
100 صفحه
25 برگ
5,114,910خرید
104 صفحه
26 برگ
5,309,920خرید
108 صفحه
27 برگ
5,505,000خرید
112 صفحه
28 برگ
5,699,980خرید
116 صفحه
29 برگ
5,894,960خرید
120 صفحه
30 برگ
6,089,970خرید
124 صفحه
31 برگ
6,284,990خرید
128 صفحه
32 برگ
6,479,960خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,272,970خرید
12 صفحه
3 برگ
1,702,980خرید
16 صفحه
4 برگ
2,132,940خرید
20 صفحه
5 برگ
2,562,970خرید
24 صفحه
6 برگ
2,992,980خرید
28 صفحه
7 برگ
3,422,970خرید
32 صفحه
8 برگ
3,852,960خرید
36 صفحه
9 برگ
4,282,980خرید
40 صفحه
10 برگ
4,712,980خرید
 
44 صفحه
11 برگ
4,942,990خرید
48 صفحه
12 برگ
5,352,990خرید
52 صفحه
13 برگ
5,762,950خرید
56 صفحه
14 برگ
6,172,980خرید
60 صفحه
15 برگ
6,583,000خرید
64 صفحه
16 برگ
6,992,990خرید
68 صفحه
17 برگ
7,082,980خرید
72 صفحه
18 برگ
7,472,970خرید
76 صفحه
19 برگ
7,862,940خرید
80 صفحه
20 برگ
8,253,000خرید
84 صفحه
21 برگ
8,642,970خرید
88 صفحه
22 برگ
9,032,940خرید
92 صفحه
23 برگ
9,422,910خرید
96 صفحه
24 برگ
9,812,960خرید
100 صفحه
25 برگ
10,202,930خرید
104 صفحه
26 برگ
10,592,940خرید
108 صفحه
27 برگ
10,982,990خرید
112 صفحه
28 برگ
11,372,910خرید
116 صفحه
29 برگ
11,762,980خرید
120 صفحه
30 برگ
12,152,910خرید
124 صفحه
31 برگ
12,542,790خرید
128 صفحه
32 برگ
12,932,980خرید
تحویل 3 روز کاری

چاپ کاتالوگ خشتی - مربع 19 * 19

جنس چاپ: جلد گلاسه 250 گرم + صفحات داخلی گلاسه 135 گرم

تعداد صفحه
تعداد برگ
نوع صحافی
قیمت (تومان)
16 صفحه
4 برگ
منگنه ساده
19,169,900خرید
28 صفحه
7 برگ
منگنه ساده
28,149,800خرید
40 صفحه
10 برگ
چسب گرم
37,419,900خرید
52 صفحه
13 برگ
چسب گرم
46,679,900خرید
64 صفحه
16 برگ
چسب گرم
51,789,800خرید
76 صفحه
19 برگ
چسب گرم
60,539,800خرید
88 صفحه
22 برگ
چسب گرم
68,639,900خرید
100 صفحه
25 برگ
چسب گرم
76,739,700خرید
112 صفحه
28 برگ
چسب گرم
84,839,800خرید
124 صفحه
31 برگ
چسب گرم
92,929,500خرید
تحویل 10 روزه

چاپ کاتالوگ مربعی (خشتی)، هر آنچه که باید بدانید

در چاپ کاتالوگ مربعی می بایست به تعداد صفحات، ضخامت برگ ها و نوع طراحی آن توجه ویژه ای را داشت از این رو به صورت بسیار خلاصه به توضیح این مفاهیم خواهیم پرداخت.

سایز کاتالوگ مربعی در چه ابعادی چاپ می شود؟

کاتالوگ مربعی در تیم گرافیک در ابعاد 20 در 20 سانتی متر چاپ خواهد شد. این سایز کاتالوگ مربعی، نه خیلی بزرگ است و نه خیلی کوچک. از این رو می تواند سایز بسیار مناسبی برای یک کاتالوگ مربعی باشد.

طراحی کاتالوگ مربعی؛ در تیم گرافیک چه پروسه ویژه ای انجام می شود؟

اگر می خواهید تا یک کاتالوگ مربعی تاثیر گذار را به مشتریان خود تحویل دهید، می بایست به طراحی آن، توجه ویژه ای بکنید.

در تیم گرافیک در 2 مرحله طراحی کاتالوگ استارت می خورد.

مرحله اول: آماده سازی لوگو، عکس محصولات یا عکس خدمات

لازمه سفارش کاتالوگ مربعی داشتن یک لوگو از کسب و کار شماست. اگر همچنان از برند خود لوگو ندارید، می بایست در سریعترین حالت ممکن یک لوگو تهیه کنید. در صورت صلاحدید، تیم گرافیک می تواند شما را در این هدف یاری کند.

از روی دیگر برای ایجاد یک کاتالوگ جذاب، می باست از عکس های حرفه ای از خدمات یا محصولات شما داشته باشیم. لازم بذکر است نذاشتن یک عکس غیر اصولی، بسیار بهتر از گذاشتن آن در یک طراحی کاتالوگ مربعی است. از این رو برای داشتن یک عکس حرفه ای باید با یک آتلیه صحبت کنید و از خدمات و محصولات خود عکاسی حرفه ای کنید.

در این مرحله هم در صورت تمایل، می توانیم خدمات خود را در آتلیه تخصصی تیم گرافیک در اختیار مشتریان قرار دهیم.

مرحله دوم: انتخاب رنگ، قالب و دیزاین کردن نوشته و عکس ها

با داشتن عکس ها و لوگوی برند، وارد مرحله دوم طراحی کاتالوگ مربعی می شویم. در همین راستا کارشناسان طراحی تیم گرافیک، برای انتخاب رنگ سازمانی برند شما، مشاوره خواهند داد و با ارائه قالب های مختلف جذاب در حوزه کاری شما، فرآیند کار ادامه می یابد. بعد از انتخاب رنگ و قالب اصلی کاتالوگ مربعی توسط شما، در مرحله بعدی نوشته های شما بر روی صفحات کاتالوگ مربعی دیزاین شده و طراحی نهایی به اتمام خواهد رسید.

قیمت کاتالوگ مربعی به چه عواملی وابسته است؟

قیمت کاتالوگ مربعی، با توجه به جنس صفحات جلد و صفحات داخلی و مخصوصا تعداد برگ ها متغیر است. هر چقدر تعداد صفحات بیشتر شود، قیمت نهایی کاتالوگ مربعی هم افزایش خواهد یافت. در مورد جنس صفحات هم، پس از بررسی های صورت گرفته، بهترین و مقرون به صرفه ترین پیشنهاد برای یک کاتالوگ حرفه ای چاپ با استفاده ار کاغذ گلاسه با گرماژ و ضخامت بالا (300 گرم) برای جلد و ضخامت نازک تر (گلاسه 135 گرم) برای صفحات داخلی است. از این رو قیمت های ارزیابی شده برای محصولات کاتالوگ با این ترکیب خاص تعیین شده است. هر چند اگر تمایل به شخصی سازی جنس صفحات کاتالوگ خود دارید، با ما تماس بگیرید، در خدمت شما هستیم.

سفارش کاتالوگ مربعی، در انتخاب چاپخانه خود دقت کنید

با توجه به اینکه طراحی و چاپ کاتالوگ مربعی، یک امر بسیار تخصصی و پیچیده است، می بایست در انتخاب مجموعه ای که می خواهید سفارش کاتالوگ مربعی خود را ثبت کنید، کاملا دقت نظر داشته باشد. در همین راستا تیم گرافیک با بهره گیری از کادر تخصصی، در حوزه طراحی و چاپ کاتالوگ ، این امکان را به مشتریان می دهد تا بتوانند بعد از چاپ، یک کاتالوگ مربعی حرفه ای را در دستان خود مشاهده کنند. همین حالا اقدام کنید...

نمونه کارهای کاتالوگ در تیم گرافیک

گالری تصاویر

 
 

محصولات مرتبط چاپ کاتالوگ مربعی

مشاهده و ثبت سفارش محصولات دیگر

سوالات پر تکرار چاپ کاتالوگ مربعی
چگونه می توانیم از کیفیت چاپ کاتالوگ خشتی تیم گرافیک مطمئن شویم؟

تیم گرافیک برای چاپ کاتالوگ مربع در جهت اطمینان خاطر مشتریان خود، خدمت ویژه ای را در نظر گرفته است، از این رو گارانتی کیفیت را برای چاپ کاتالوگ مربع ارائه می کند، تا در صورتی که مشکلی در چاپ پیش بیاید و در قوانین ضمانت چاپ مجدد وجود داشته باشد، پروسه چاپ مجدد کلیک بخورد.

برای ثبث سفارش طراحی کاتالوگ مربعی چی کار کنیم؟

شما می توانید با شماره گیری تلفن ها دفتر، با کارشناسان تیم گرافیک ارتباط برقرار کرده و سفارش طراحی کاتالوگ خشتی خود را ثبت کنید.
همچنین در نظر داشته باشید بسته به میزان صفحات، قیمت طراحی کاتالوگ مربعی متغیر است. شما می توانید برای مشاهده قیمت طراحی کاتالوگ به صفحه تعرفه خدمات طراحی مراجعه کنید.

برای چاپ کاتالوگ مربعی در تیم گرافیک باید از چه طریقی اقدام کنیم؟

در هر کجای ایران که باشید از 2 روش تلفنی و اینترنتی، امکان ثبت سفارش کاتالوگ مربعی وجود دارد.
از روی دیگر اگر هم از اهالی شهر تهران هستید، می توانید به صورت حضوری هم سفارش کاتالوگ مربعی را انجام دهید.

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
 • آدرس دفتر فروش و طراحی : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج طلا ، طبقه 8 ، واحد 5
  آدرس دفتر تحویل سفارشات : - تهران ، فلکه دوم صادقیه ، پشت برج طلا ، خیابان تقدیری ، مجتمع تجاری افتخار ، واحد 2 و 3 ، مجموعه "تیم گرافیک"

  ساعت کاری واحد فروش و طراحی : (به جزء ایام تعطیل)
  شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الی 17 بعد از ظهر
  پنج شنبه ها 8 صبح الی 14 بعد از ظهر

  ساعت کاری واحد ارسال و پیگیری سفارشات : (به جزء ایام تعطیل)
  شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الی 19 بعد از ظهر
  پنج شنبه ها 8 صبح الی 16 بعد از ظهر

  شماره تماس : (خط ویژه) 1200 9100 - 021

نماد های سایت
تمامی حقوق برای این سایت محفوظ میباشد. کپی رایت 1402 - قدرت گرفته از چاپیروس