سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

چاپ کاتالوگ مربعی (خشتی)

کاتالوگ مربعی

کاتالوگ مربعی یا همان خشتی را می توان یکی از جذابترین موارد چاپ کاتالوگ در ایران دانست. سایز مربعی این محصول باعث می شود تا چشم هر بیننده به آن جذب شود. تیم گرافیک با ارائه انواع صحافی و خدمات جانبی برای جلد این محصول، این امکان را برای مشتریان به وجود آورده است که با توجه به نیاز خود سفارش کاتالوگ مربعی را ثبت کنند.

سفارش سریع نمونه کار ها چاپ تعداد کم

کاتالوگ مربعی تعداد کم در 2 سایز

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ تعداد کم

چاپ کاتالوگ مربعی 20*20 سانتی متر

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
41,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
51,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
53,600 خرید
20 صفحه
5 برگ
58,900 خرید
24 صفحه
6 برگ
64,200 خرید
28 صفحه
7 برگ
71,600 خرید
32 صفحه
8 برگ
76,700 خرید
36 صفحه
9 برگ
81,800 خرید
40 صفحه
10 برگ
86,900 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
92,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
97,100 خرید
52 صفحه
13 برگ
102,200 خرید
56 صفحه
14 برگ
108,300 خرید
60 صفحه
15 برگ
113,300 خرید
64 صفحه
16 برگ
118,300 خرید
68 صفحه
17 برگ
123,300 خرید
72 صفحه
18 برگ
128,300 خرید
76 صفحه
19 برگ
133,300 خرید
80 صفحه
20 برگ
138,300 خرید
84 صفحه
21 برگ
143,300 خرید
88 صفحه
22 برگ
148,300 خرید
92 صفحه
23 برگ
153,300 خرید
96 صفحه
24 برگ
158,300 خرید
100 صفحه
25 برگ
163,300 خرید
104 صفحه
26 برگ
168,300 خرید
108 صفحه
27 برگ
173,500 خرید
112 صفحه
28 برگ
178,400 خرید
116 صفحه
29 برگ
183,300 خرید
120 صفحه
30 برگ
188,200 خرید
124 صفحه
31 برگ
193,100 خرید
128 صفحه
32 برگ
198,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
141,600 خرید
12 صفحه
3 برگ
173,600 خرید
16 صفحه
4 برگ
202,600 خرید
20 صفحه
5 برگ
227,600 خرید
24 صفحه
6 برگ
252,600 خرید
28 صفحه
7 برگ
280,900 خرید
32 صفحه
8 برگ
305,400 خرید
36 صفحه
9 برگ
329,900 خرید
40 صفحه
10 برگ
354,400 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
382,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
406,200 خرید
52 صفحه
13 برگ
430,500 خرید
56 صفحه
14 برگ
454,700 خرید
60 صفحه
15 برگ
479,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
503,200 خرید
68 صفحه
17 برگ
527,500 خرید
72 صفحه
18 برگ
551,700 خرید
76 صفحه
19 برگ
576,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
600,200 خرید
84 صفحه
21 برگ
624,500 خرید
88 صفحه
22 برگ
648,700 خرید
92 صفحه
23 برگ
673,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
697,200 خرید
100 صفحه
25 برگ
721,500 خرید
104 صفحه
26 برگ
745,700 خرید
108 صفحه
27 برگ
770,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
794,200 خرید
116 صفحه
29 برگ
818,500 خرید
120 صفحه
30 برگ
842,700 خرید
124 صفحه
31 برگ
867,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
891,200 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
213,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
265,600 خرید
16 صفحه
4 برگ
317,300 خرید
20 صفحه
5 برگ
366,300 خرید
24 صفحه
6 برگ
417,500 خرید
28 صفحه
7 برگ
466,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
514,500 خرید
36 صفحه
9 برگ
563,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
611,500 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
660,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
708,500 خرید
52 صفحه
13 برگ
757,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
805,500 خرید
60 صفحه
15 برگ
854,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
902,500 خرید
68 صفحه
17 برگ
951,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
999,500 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,048,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,096,500 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,145,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,193,500 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,242,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,290,500 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,339,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,387,500 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,436,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
1,484,500 خرید
116 صفحه
29 برگ
1,533,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
1,581,500 خرید
124 صفحه
31 برگ
1,630,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
1,678,500 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
435,500 خرید
12 صفحه
3 برگ
560,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
681,200 خرید
20 صفحه
5 برگ
802,500 خرید
24 صفحه
6 برگ
923,700 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,045,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,166,200 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,287,500 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,408,700 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,530,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
1,651,200 خرید
52 صفحه
13 برگ
1,772,500 خرید
56 صفحه
14 برگ
1,893,700 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,015,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,136,200 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,257,500 خرید
72 صفحه
18 برگ
2,387,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
2,500,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
2,621,200 خرید
84 صفحه
21 برگ
2,742,500 خرید
88 صفحه
22 برگ
2,863,700 خرید
92 صفحه
23 برگ
2,985,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,106,200 خرید
100 صفحه
25 برگ
3,227,500 خرید
104 صفحه
26 برگ
3,348,700 خرید
108 صفحه
27 برگ
3,470,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
3,591,200 خرید
116 صفحه
29 برگ
3,712,500 خرید
120 صفحه
30 برگ
3,833,700 خرید
124 صفحه
31 برگ
3,955,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
4,076,200 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
837,500 خرید
12 صفحه
3 برگ
1,080,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
1,322,500 خرید
20 صفحه
5 برگ
1,565,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,807,500 خرید
28 صفحه
7 برگ
2,050,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
2,292,500 خرید
36 صفحه
9 برگ
2,535,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
2,777,500 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,020,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
3,262,500 خرید
52 صفحه
13 برگ
2,505,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
3,747,500 خرید
60 صفحه
15 برگ
3,990,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
4,232,500 خرید
68 صفحه
17 برگ
4,475,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
4,717,500 خرید
76 صفحه
19 برگ
4,960,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
5,202,500 خرید
84 صفحه
21 برگ
5,445,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
5,687,500 خرید
92 صفحه
23 برگ
5,930,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
6,172,500 خرید
100 صفحه
25 برگ
6,415,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
6,657,500 خرید
108 صفحه
27 برگ
6,900,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
7,142,500 خرید
116 صفحه
29 برگ
7,385,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
7,627,500 خرید
124 صفحه
31 برگ
7,870,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
8,112,500 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,555,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
2,040,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
2,525,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
3,010,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
3,495,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
3,980,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
4,465,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
4,950,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
5,435,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
5,920,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
6,450,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
6,890,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
7,375,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
7,860,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
8,345,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
8,830,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
9,315,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
9,799,900 خرید
80 صفحه
20 برگ
10,285,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
10,770,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
11,254,900 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,174,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
12,225,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
12,710,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
13,195,100 خرید
108 صفحه
27 برگ
13,680,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
14,165,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
14,650,100 خرید
120 صفحه
30 برگ
15,135,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
15,620,100 خرید
128 صفحه
32 برگ
16,104,900 خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ مربعی 14*14 سانتی متر

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
26,500 خرید
12 صفحه
3 برگ
31,500 خرید
16 صفحه
4 برگ
39,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
41,700 خرید
24 صفحه
6 برگ
44,300 خرید
28 صفحه
7 برگ
46,800 خرید
32 صفحه
8 برگ
49,300 خرید
36 صفحه
9 برگ
51,900 خرید
40 صفحه
10 برگ
54,400 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
57,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
59,500 خرید
52 صفحه
13 برگ
62,100 خرید
56 صفحه
14 برگ
64,400 خرید
60 صفحه
15 برگ
66,900 خرید
64 صفحه
16 برگ
69,400 خرید
68 صفحه
17 برگ
71,900 خرید
72 صفحه
18 برگ
74,400 خرید
76 صفحه
19 برگ
76,900 خرید
80 صفحه
20 برگ
79,400 خرید
84 صفحه
21 برگ
81,900 خرید
88 صفحه
22 برگ
84,400 خرید
92 صفحه
23 برگ
86,900 خرید
96 صفحه
24 برگ
89,400 خرید
100 صفحه
25 برگ
91,900 خرید
104 صفحه
26 برگ
94,400 خرید
108 صفحه
27 برگ
96,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
98,400 خرید
116 صفحه
29 برگ
100,900 خرید
120 صفحه
30 برگ
103,300 خرید
124 صفحه
31 برگ
105,800 خرید
128 صفحه
32 برگ
108,200 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
100,500 خرید
12 صفحه
3 برگ
113,400 خرید
16 صفحه
4 برگ
126,100 خرید
20 صفحه
5 برگ
138,600 خرید
24 صفحه
6 برگ
151,100 خرید
28 صفحه
7 برگ
162,900 خرید
32 صفحه
8 برگ
175,100 خرید
36 صفحه
9 برگ
187,400 خرید
40 صفحه
10 برگ
199,600 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
211,600 خرید
48 صفحه
12 برگ
223,700 خرید
52 صفحه
13 برگ
235,800 خرید
56 صفحه
14 برگ
247,900 خرید
60 صفحه
15 برگ
260,100 خرید
64 صفحه
16 برگ
272,200 خرید
68 صفحه
17 برگ
284,300 خرید
72 صفحه
18 برگ
296,400 خرید
76 صفحه
19 برگ
308,600 خرید
80 صفحه
20 برگ
320,700 خرید
84 صفحه
21 برگ
332,800 خرید
88 صفحه
22 برگ
344,900 خرید
92 صفحه
23 برگ
357,100 خرید
96 صفحه
24 برگ
369,200 خرید
100 صفحه
25 برگ
381,300 خرید
104 صفحه
26 برگ
393,400 خرید
108 صفحه
27 برگ
405,600 خرید
112 صفحه
28 برگ
417,700 خرید
116 صفحه
29 برگ
429,800 خرید
120 صفحه
30 برگ
441,900 خرید
124 صفحه
31 برگ
454,100 خرید
128 صفحه
32 برگ
466,200 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
131,200 خرید
12 صفحه
3 برگ
155,800 خرید
16 صفحه
4 برگ
179,500 خرید
20 صفحه
5 برگ
204,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
227,800 خرید
28 صفحه
7 برگ
252,100 خرید
32 صفحه
8 برگ
276,300 خرید
36 صفحه
9 برگ
300,600 خرید
40 صفحه
10 برگ
324,800 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
349,100 خرید
48 صفحه
12 برگ
373,300 خرید
52 صفحه
13 برگ
397,600 خرید
56 صفحه
14 برگ
421,800 خرید
60 صفحه
15 برگ
446,100 خرید
64 صفحه
16 برگ
470,300 خرید
68 صفحه
17 برگ
494,600 خرید
72 صفحه
18 برگ
518,800 خرید
76 صفحه
19 برگ
543,100 خرید
80 صفحه
20 برگ
567,300 خرید
84 صفحه
21 برگ
591,600 خرید
88 صفحه
22 برگ
615,800 خرید
92 صفحه
23 برگ
640,100 خرید
96 صفحه
24 برگ
664,300 خرید
100 صفحه
25 برگ
688,600 خرید
104 صفحه
26 برگ
712,800 خرید
108 صفحه
27 برگ
737,100 خرید
112 صفحه
28 برگ
761,300 خرید
116 صفحه
29 برگ
785,600 خرید
120 صفحه
30 برگ
809,800 خرید
124 صفحه
31 برگ
834,100 خرید
128 صفحه
32 برگ
858,300 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
244,600 خرید
12 صفحه
3 برگ
302,300 خرید
16 صفحه
4 برگ
362,900 خرید
20 صفحه
5 برگ
423,500 خرید
24 صفحه
6 برگ
484,100 خرید
28 صفحه
7 برگ
544,800 خرید
32 صفحه
8 برگ
605,400 خرید
36 صفحه
9 برگ
666,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
726,600 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
787,300 خرید
48 صفحه
12 برگ
847,900 خرید
52 صفحه
13 برگ
908,500 خرید
56 صفحه
14 برگ
969,100 خرید
60 صفحه
15 برگ
1,029,800 خرید
64 صفحه
16 برگ
1,090,400 خرید
68 صفحه
17 برگ
1,151,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
1,211,600 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,272,300 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,332,900 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,393,500 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,454,100 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,514,800 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,575,400 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,636,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,696,600 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,757,300 خرید
112 صفحه
28 برگ
1,817,900 خرید
116 صفحه
29 برگ
1,878,500 خرید
120 صفحه
30 برگ
1,939,100 خرید
124 صفحه
31 برگ
1,999,800 خرید
128 صفحه
32 برگ
2,060,400 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
454,800 خرید
12 صفحه
3 برگ
576,100 خرید
16 صفحه
4 برگ
697,300 خرید
20 صفحه
5 برگ
818,600 خرید
24 صفحه
6 برگ
939,800 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,061,100 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,182,300 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,303,600 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,424,800 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,546,100 خرید
48 صفحه
12 برگ
1,667,300 خرید
52 صفحه
13 برگ
1,788,600 خرید
56 صفحه
14 برگ
1,909,700 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,031,100 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,152,300 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,273,600 خرید
72 صفحه
18 برگ
2,394,800 خرید
76 صفحه
19 برگ
2,516,100 خرید
80 صفحه
20 برگ
2,637,300 خرید
84 صفحه
21 برگ
2,758,600 خرید
88 صفحه
22 برگ
2,879,800 خرید
92 صفحه
23 برگ
3,001,100 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,122,300 خرید
100 صفحه
25 برگ
3,243,600 خرید
104 صفحه
26 برگ
3,364,800 خرید
108 صفحه
27 برگ
3,486,100 خرید
112 صفحه
28 برگ
3,607,300 خرید
116 صفحه
29 برگ
3,728,600 خرید
120 صفحه
30 برگ
3,849,800 خرید
124 صفحه
31 برگ
3,971,100 خرید
128 صفحه
32 برگ
4,092,300 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
824,200 خرید
12 صفحه
3 برگ
1,066,700 خرید
16 صفحه
4 برگ
1,309,200 خرید
20 صفحه
5 برگ
1,551,700 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,794,200 خرید
28 صفحه
7 برگ
2,036,700 خرید
32 صفحه
8 برگ
2,279,200 خرید
36 صفحه
9 برگ
2,521,700 خرید
40 صفحه
10 برگ
2,764,200 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,006,700 خرید
48 صفحه
12 برگ
3,249,200 خرید
52 صفحه
13 برگ
3,491,700 خرید
56 صفحه
14 برگ
3,734,200 خرید
60 صفحه
15 برگ
3,976,600 خرید
64 صفحه
16 برگ
4,219,200 خرید
68 صفحه
17 برگ
4,461,700 خرید
72 صفحه
18 برگ
4,704,100 خرید
76 صفحه
19 برگ
4,946,700 خرید
80 صفحه
20 برگ
5,189,200 خرید
84 صفحه
21 برگ
5,431,700 خرید
88 صفحه
22 برگ
5,674,100 خرید
92 صفحه
23 برگ
5,916,700 خرید
96 صفحه
24 برگ
6,159,100 خرید
100 صفحه
25 برگ
6,401,700 خرید
104 صفحه
26 برگ
6,644,200 خرید
108 صفحه
27 برگ
6,886,700 خرید
112 صفحه
28 برگ
7,129,200 خرید
116 صفحه
29 برگ
7,371,700 خرید
120 صفحه
30 برگ
7,614,100 خرید
124 صفحه
31 برگ
7,856,600 خرید
128 صفحه
32 برگ
8,099,100 خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ خشتی - مربع 20 * 20

جنس چاپ: جلد گلاسه 300 گرم + صفحات داخلی گلاسه 135 گرم

تعداد صفحه
تعداد برگ
نوع صحافی
قیمت (تومان)
16 صفحه
4 برگ
منگنه ساده
8,570,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
منگنه ساده
12,600,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
چسب گرم
16,690,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
چسب گرم
20,790,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
چسب گرم
22,210,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
چسب گرم
26,000,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
چسب گرم
29,280,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
چسب گرم
32,560,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
چسب گرم
35,840,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
چسب گرم
39,110,000 خرید
تحویل 10 روزه

چاپ کاتالوگ مربعی (خشتی)، هر آنچه که باید بدانید

در چاپ کاتالوگ مربعی می بایست به تعداد صفحات، ضخامت برگ ها و نوع طراحی آن توجه ویژه ای را داشت از این رو به صورت بسیار خلاصه به توضیح این مفاهیم خواهیم پرداخت.

سایز کاتالوگ مربعی در چه ابعادی چاپ می شود؟

کاتالوگ مربعی در تیم گرافیک در ابعاد 20 در 20 سانتی متر چاپ خواهد شد. این سایز کاتالوگ مربعی، نه خیلی بزرگ است و نه خیلی کوچک. از این رو می تواند سایز بسیار مناسبی برای یک کاتالوگ مربعی باشد.

طراحی کاتالوگ مربعی؛ در تیم گرافیک چه پروسه ویژه ای انجام می شود؟

اگر می خواهید تا یک کاتالوگ مربعی تاثیر گذار را به مشتریان خود تحویل دهید، می بایست به طراحی آن، توجه ویژه ای بکنید.

در تیم گرافیک در 2 مرحله طراحی کاتالوگ استارت می خورد.

مرحله اول: آماده سازی لوگو، عکس محصولات یا عکس خدمات

لازمه سفارش کاتالوگ مربعی داشتن یک لوگو از کسب و کار شماست. اگر همچنان از برند خود لوگو ندارید، می بایست در سریعترین حالت ممکن یک لوگو تهیه کنید. در صورت صلاحدید، تیم گرافیک می تواند شما را در این هدف یاری کند.

از روی دیگر برای ایجاد یک کاتالوگ جذاب، می باست از عکس های حرفه ای از خدمات یا محصولات شما داشته باشیم. لازم بذکر است نذاشتن یک عکس غیر اصولی، بسیار بهتر از گذاشتن آن در یک طراحی کاتالوگ مربعی است. از این رو برای داشتن یک عکس حرفه ای باید با یک آتلیه صحبت کنید و از خدمات و محصولات خود عکاسی حرفه ای کنید.

در این مرحله هم در صورت تمایل، می توانیم خدمات خود را در آتلیه تخصصی تیم گرافیک در اختیار مشتریان قرار دهیم.

مرحله دوم: انتخاب رنگ، قالب و دیزاین کردن نوشته و عکس ها

با داشتن عکس ها و لوگوی برند، وارد مرحله دوم طراحی کاتالوگ مربعی می شویم. در همین راستا کارشناسان طراحی تیم گرافیک، برای انتخاب رنگ سازمانی برند شما، مشاوره خواهند داد و با ارائه قالب های مختلف جذاب در حوزه کاری شما، فرآیند کار ادامه می یابد. بعد از انتخاب رنگ و قالب اصلی کاتالوگ مربعی توسط شما، در مرحله بعدی نوشته های شما بر روی صفحات کاتالوگ مربعی دیزاین شده و طراحی نهایی به اتمام خواهد رسید.

قیمت کاتالوگ مربعی به چه عواملی وابسته است؟

قیمت کاتالوگ مربعی، با توجه به جنس صفحات جلد و صفحات داخلی و مخصوصا تعداد برگ ها متغیر است. هر چقدر تعداد صفحات بیشتر شود، قیمت نهایی کاتالوگ مربعی هم افزایش خواهد یافت. در مورد جنس صفحات هم، پس از بررسی های صورت گرفته، بهترین و مقرون به صرفه ترین پیشنهاد برای یک کاتالوگ حرفه ای چاپ با استفاده ار کاغذ گلاسه با گرماژ و ضخامت بالا (300 گرم) برای جلد و ضخامت نازک تر (گلاسه 135 گرم) برای صفحات داخلی است. از این رو قیمت های ارزیابی شده برای محصولات کاتالوگ با این ترکیب خاص تعیین شده است. هر چند اگر تمایل به شخصی سازی جنس صفحات کاتالوگ خود دارید، با ما تماس بگیرید، در خدمت شما هستیم.

سفارش کاتالوگ مربعی، در انتخاب چاپخانه خود دقت کنید

با توجه به اینکه طراحی و چاپ کاتالوگ مربعی، یک امر بسیار تخصصی و پیچیده است، می بایست در انتخاب مجموعه ای که می خواهید سفارش کاتالوگ مربعی خود را ثبت کنید، کاملا دقت نظر داشته باشد. در همین راستا تیم گرافیک با بهره گیری از کادر تخصصی، در حوزه طراحی و چاپ کاتالوگ ، این امکان را به مشتریان می دهد تا بتوانند بعد از چاپ، یک کاتالوگ مربعی حرفه ای را در دستان خود مشاهده کنند. همین حالا اقدام کنید...

نمونه کارهای کاتالوگ در تیم گرافیک

گالری تصاویر

 
 

محصولات مرتبط چاپ کاتالوگ مربعی

مشاهده و ثبت سفارش محصولات دیگر

سوالات پر تکرار چاپ کاتالوگ مربعی
چگونه می توانیم از کیفیت چاپ کاتالوگ خشتی تیم گرافیک مطمئن شویم؟

تیم گرافیک برای چاپ کاتالوگ مربع در جهت اطمینان خاطر مشتریان خود، خدمت ویژه ای را در نظر گرفته است، از این رو گارانتی کیفیت را برای چاپ کاتالوگ مربع ارائه می کند، تا در صورتی که مشکلی در چاپ پیش بیاید و در قوانین ضمانت چاپ مجدد وجود داشته باشد، پروسه چاپ مجدد کلیک بخورد.

برای ثبث سفارش طراحی کاتالوگ مربعی چی کار کنیم؟

شما می توانید با شماره گیری تلفن ها دفتر، با کارشناسان تیم گرافیک ارتباط برقرار کرده و سفارش طراحی کاتالوگ خشتی خود را ثبت کنید.
همچنین در نظر داشته باشید بسته به میزان صفحات، قیمت طراحی کاتالوگ مربعی متغیر است. شما می توانید برای مشاهده قیمت طراحی کاتالوگ به صفحه تعرفه خدمات طراحی مراجعه کنید.

برای چاپ کاتالوگ مربعی در تیم گرافیک باید از چه طریقی اقدام کنیم؟

در هر کجای ایران که باشید از 2 روش تلفنی و اینترنتی، امکان ثبت سفارش کاتالوگ مربعی وجود دارد.
از روی دیگر اگر هم از اهالی شهر تهران هستید، می توانید به صورت حضوری هم سفارش کاتالوگ مربعی را انجام دهید.

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
  • تهران - فلکه دوم صادقیه ، پشت بانک ملت ، خیابان تقدیری ، مجتمع تجاری افتخار ، واحد 2 و 3 ، مجموعه "تیم گرافیک"
    ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 9:30 صبح الی 19
    پنج شنبه ها 9:30 الی 18
    شماره تماس: 02144044827 - 02144044881 - 02144037023

نماد های سایت
  • logo-samandehi
تمامی حقوق برای این سایت محفوظ میباشد. کپی رایت 1401 - قدرت گرفته از چاپیروس