سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

چاپ کاتالوگ مربعی (خشتی)

کاتالوگ مربعی

کاتالوگ مربعی یا همان خشتی را می توان یکی از جذابترین موارد چاپ کاتالوگ در ایران دانست. سایز مربعی این محصول باعث می شود تا چشم هر بیننده به آن جذب شود. تیم گرافیک با ارائه انواع صحافی و خدمات جانبی برای جلد این محصول، این امکان را برای مشتریان به وجود آورده است که با توجه به نیاز خود سفارش کاتالوگ مربعی را ثبت کنند.

سفارش سریع نمونه کار ها چاپ تعداد کم

کاتالوگ مربعی تعداد کم در 2 سایز

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ تعداد کم

چاپ کاتالوگ مربعی 20*20 سانتی متر

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
46,500 خرید
12 صفحه
3 برگ
56,500 خرید
16 صفحه
4 برگ
58,700 خرید
20 صفحه
5 برگ
66,100 خرید
24 صفحه
6 برگ
73,500 خرید
28 صفحه
7 برگ
74,900 خرید
32 صفحه
8 برگ
81,300 خرید
36 صفحه
9 برگ
87,700 خرید
40 صفحه
10 برگ
94,100 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
100,500 خرید
48 صفحه
12 برگ
106,900 خرید
52 صفحه
13 برگ
113,300 خرید
56 صفحه
14 برگ
114,500 خرید
60 صفحه
15 برگ
120,500 خرید
64 صفحه
16 برگ
126,500 خرید
68 صفحه
17 برگ
132,500 خرید
72 صفحه
18 برگ
138,500 خرید
76 صفحه
19 برگ
144,500 خرید
80 صفحه
20 برگ
150,500 خرید
84 صفحه
21 برگ
156,500 خرید
88 صفحه
22 برگ
162,500 خرید
92 صفحه
23 برگ
168,500 خرید
96 صفحه
24 برگ
174,500 خرید
100 صفحه
25 برگ
180,500 خرید
104 صفحه
26 برگ
186,500 خرید
108 صفحه
27 برگ
187,300 خرید
112 صفحه
28 برگ
193,100 خرید
116 صفحه
29 برگ
198,900 خرید
120 صفحه
30 برگ
204,700 خرید
124 صفحه
31 برگ
210,500 خرید
128 صفحه
32 برگ
216,300 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
168,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
195,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
221,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
251,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
281,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
305,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
334,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
363,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
392,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
391,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
417,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
443,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
469,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
495,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
521,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
539,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
564,500 خرید
76 صفحه
19 برگ
590,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
615,500 خرید
84 صفحه
21 برگ
641,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
666,500 خرید
92 صفحه
23 برگ
692,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
717,500 خرید
100 صفحه
25 برگ
743,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
768,500 خرید
108 صفحه
27 برگ
794,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
819,500 خرید
116 صفحه
29 برگ
845,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
870,500 خرید
124 صفحه
31 برگ
896,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
921,500 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
239,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
295,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
349,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
407,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
435,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
487,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
539,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
591,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
643,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
695,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
747,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
799,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
851,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
903,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
955,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
991,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
1,042,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,093,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,144,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,195,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,246,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,297,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,348,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,399,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,450,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,501,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
1,552,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
1,603,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
1,654,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
1,705,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
1,756,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
505,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
615,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
745,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
875,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,005,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,135,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,265,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,395,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,525,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,655,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
1,785,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
1,915,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
2,045,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,175,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,305,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,395,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
2,522,500 خرید
76 صفحه
19 برگ
2,650,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
2,777,500 خرید
84 صفحه
21 برگ
2,905,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
3,032,500 خرید
92 صفحه
23 برگ
3,160,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,287,500 خرید
100 صفحه
25 برگ
3,415,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
3,542,500 خرید
108 صفحه
27 برگ
3,670,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
3,797,500 خرید
116 صفحه
29 برگ
3,925,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
4,052,500 خرید
124 صفحه
31 برگ
4,180,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
4,307,500 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
945,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
1,205,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
1,465,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
1,725,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,985,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
2,245,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
2,505,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
2,765,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
3,025,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,285,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
3,545,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
3,805,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
4,065,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
4,325,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
4,585,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
4,765,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
5,019,900 خرید
76 صفحه
19 برگ
5,275,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
5,530,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
5,784,900 خرید
88 صفحه
22 برگ
6,040,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
6,295,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
6,549,900 خرید
100 صفحه
25 برگ
6,804,900 خرید
104 صفحه
26 برگ
7,060,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
7,314,900 خرید
112 صفحه
28 برگ
7,569,900 خرید
116 صفحه
29 برگ
7,824,900 خرید
120 صفحه
30 برگ
8,079,900 خرید
124 صفحه
31 برگ
8,335,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
8,589,900 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,850,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
2,369,900 خرید
16 صفحه
4 برگ
2,890,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
3,410,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
3,930,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
4,450,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
4,970,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
5,489,900 خرید
40 صفحه
10 برگ
6,010,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
6,530,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
7,049,900 خرید
52 صفحه
13 برگ
7,569,900 خرید
56 صفحه
14 برگ
8,090,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
8,610,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
9,129,900 خرید
68 صفحه
17 برگ
9,489,900 خرید
72 صفحه
18 برگ
10,000,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
10,509,900 خرید
80 صفحه
20 برگ
11,019,900 خرید
84 صفحه
21 برگ
11,530,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
12,040,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
12,549,900 خرید
96 صفحه
24 برگ
13,059,900 خرید
100 صفحه
25 برگ
13,570,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
14,079,800 خرید
108 صفحه
27 برگ
14,589,900 خرید
112 صفحه
28 برگ
15,099,800 خرید
116 صفحه
29 برگ
15,609,900 خرید
120 صفحه
30 برگ
16,119,900 خرید
124 صفحه
31 برگ
16,629,900 خرید
128 صفحه
32 برگ
17,139,800 خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ مربعی 14*14 سانتی متر

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
29,700 خرید
12 صفحه
3 برگ
34,900 خرید
16 صفحه
4 برگ
35,600 خرید
20 صفحه
5 برگ
39,400 خرید
24 صفحه
6 برگ
43,200 خرید
28 صفحه
7 برگ
43,900 خرید
32 صفحه
8 برگ
47,300 خرید
36 صفحه
9 برگ
50,700 خرید
40 صفحه
10 برگ
54,100 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
57,500 خرید
48 صفحه
12 برگ
60,900 خرید
52 صفحه
13 برگ
64,300 خرید
56 صفحه
14 برگ
65,900 خرید
60 صفحه
15 برگ
69,200 خرید
64 صفحه
16 برگ
72,500 خرید
68 صفحه
17 برگ
75,800 خرید
72 صفحه
18 برگ
79,100 خرید
76 صفحه
19 برگ
82,400 خرید
80 صفحه
20 برگ
85,700 خرید
84 صفحه
21 برگ
89,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
92,300 خرید
92 صفحه
23 برگ
95,600 خرید
96 صفحه
24 برگ
98,900 خرید
100 صفحه
25 برگ
102,200 خرید
104 صفحه
26 برگ
105,500 خرید
108 صفحه
27 برگ
105,900 خرید
112 صفحه
28 برگ
109,100 خرید
116 صفحه
29 برگ
112,300 خرید
120 صفحه
30 برگ
115,500 خرید
124 صفحه
31 برگ
118,700 خرید
128 صفحه
32 برگ
121,900 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
83,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
96,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
110,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
127,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
143,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
156,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
172,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
188,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
204,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
205,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
219,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
234,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
248,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
263,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
277,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
276,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
289,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
303,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
316,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
330,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
343,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
357,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
370,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
384,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
397,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
411,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
424,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
438,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
451,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
465,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
478,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
131,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
162,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
192,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
224,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
250,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
281,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
312,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
343,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
374,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
385,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
414,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
443,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
472,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
501,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
530,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
527,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
554,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
581,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
608,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
635,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
662,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
689,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
716,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
743,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
770,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
797,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
824,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
851,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
878,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
905,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
932,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
270,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
341,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
419,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
496,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
574,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
651,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
729,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
806,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
884,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
911,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
984,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
1,056,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
1,129,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
1,201,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
1,274,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
1,266,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
1,334,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,401,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,469,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,536,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,604,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,671,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,739,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,806,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,874,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,941,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
2,009,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
2,076,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
2,144,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
2,211,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
2,279,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
495,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
650,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
805,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
960,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,115,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,270,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,425,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,580,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,735,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,790,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
1,935,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
2,080,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
2,225,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,370,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,515,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,500,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
2,635,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
2,770,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
2,905,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
3,040,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
3,175,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
3,310,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,445,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
3,580,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
3,715,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
3,850,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
3,985,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
4,120,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
4,255,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
4,389,900 خرید
128 صفحه
32 برگ
4,525,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
923,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
1,233,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
1,543,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
1,853,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
2,163,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
2,473,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
2,782,900 خرید
36 صفحه
9 برگ
3,093,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
3,403,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,513,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
3,803,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
4,093,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
4,382,900 خرید
60 صفحه
15 برگ
4,672,900 خرید
64 صفحه
16 برگ
4,963,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
4,933,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
5,203,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
5,472,900 خرید
80 صفحه
20 برگ
5,742,900 خرید
84 صفحه
21 برگ
6,012,900 خرید
88 صفحه
22 برگ
6,283,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
6,553,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
6,822,900 خرید
100 صفحه
25 برگ
7,093,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
7,363,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
7,633,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
7,903,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
8,173,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
8,442,900 خرید
124 صفحه
31 برگ
8,712,900 خرید
128 صفحه
32 برگ
8,982,900 خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ خشتی - مربع 20 * 20

جنس چاپ: جلد گلاسه 300 گرم + صفحات داخلی گلاسه 135 گرم

تعداد صفحه
تعداد برگ
نوع صحافی
قیمت (تومان)
16 صفحه
4 برگ
منگنه ساده
9,400,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
منگنه ساده
13,860,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
چسب گرم
18,430,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
چسب گرم
23,000,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
چسب گرم
25,570,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
چسب گرم
29,780,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
چسب گرم
33,460,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
چسب گرم
37,150,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
چسب گرم
40,840,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
چسب گرم
44,530,000 خرید
تحویل 10 روزه

چاپ کاتالوگ مربعی (خشتی)، هر آنچه که باید بدانید

در چاپ کاتالوگ مربعی می بایست به تعداد صفحات، ضخامت برگ ها و نوع طراحی آن توجه ویژه ای را داشت از این رو به صورت بسیار خلاصه به توضیح این مفاهیم خواهیم پرداخت.

سایز کاتالوگ مربعی در چه ابعادی چاپ می شود؟

کاتالوگ مربعی در تیم گرافیک در ابعاد 20 در 20 سانتی متر چاپ خواهد شد. این سایز کاتالوگ مربعی، نه خیلی بزرگ است و نه خیلی کوچک. از این رو می تواند سایز بسیار مناسبی برای یک کاتالوگ مربعی باشد.

طراحی کاتالوگ مربعی؛ در تیم گرافیک چه پروسه ویژه ای انجام می شود؟

اگر می خواهید تا یک کاتالوگ مربعی تاثیر گذار را به مشتریان خود تحویل دهید، می بایست به طراحی آن، توجه ویژه ای بکنید.

در تیم گرافیک در 2 مرحله طراحی کاتالوگ استارت می خورد.

مرحله اول: آماده سازی لوگو، عکس محصولات یا عکس خدمات

لازمه سفارش کاتالوگ مربعی داشتن یک لوگو از کسب و کار شماست. اگر همچنان از برند خود لوگو ندارید، می بایست در سریعترین حالت ممکن یک لوگو تهیه کنید. در صورت صلاحدید، تیم گرافیک می تواند شما را در این هدف یاری کند.

از روی دیگر برای ایجاد یک کاتالوگ جذاب، می باست از عکس های حرفه ای از خدمات یا محصولات شما داشته باشیم. لازم بذکر است نذاشتن یک عکس غیر اصولی، بسیار بهتر از گذاشتن آن در یک طراحی کاتالوگ مربعی است. از این رو برای داشتن یک عکس حرفه ای باید با یک آتلیه صحبت کنید و از خدمات و محصولات خود عکاسی حرفه ای کنید.

در این مرحله هم در صورت تمایل، می توانیم خدمات خود را در آتلیه تخصصی تیم گرافیک در اختیار مشتریان قرار دهیم.

مرحله دوم: انتخاب رنگ، قالب و دیزاین کردن نوشته و عکس ها

با داشتن عکس ها و لوگوی برند، وارد مرحله دوم طراحی کاتالوگ مربعی می شویم. در همین راستا کارشناسان طراحی تیم گرافیک، برای انتخاب رنگ سازمانی برند شما، مشاوره خواهند داد و با ارائه قالب های مختلف جذاب در حوزه کاری شما، فرآیند کار ادامه می یابد. بعد از انتخاب رنگ و قالب اصلی کاتالوگ مربعی توسط شما، در مرحله بعدی نوشته های شما بر روی صفحات کاتالوگ مربعی دیزاین شده و طراحی نهایی به اتمام خواهد رسید.

قیمت کاتالوگ مربعی به چه عواملی وابسته است؟

قیمت کاتالوگ مربعی، با توجه به جنس صفحات جلد و صفحات داخلی و مخصوصا تعداد برگ ها متغیر است. هر چقدر تعداد صفحات بیشتر شود، قیمت نهایی کاتالوگ مربعی هم افزایش خواهد یافت. در مورد جنس صفحات هم، پس از بررسی های صورت گرفته، بهترین و مقرون به صرفه ترین پیشنهاد برای یک کاتالوگ حرفه ای چاپ با استفاده ار کاغذ گلاسه با گرماژ و ضخامت بالا (300 گرم) برای جلد و ضخامت نازک تر (گلاسه 135 گرم) برای صفحات داخلی است. از این رو قیمت های ارزیابی شده برای محصولات کاتالوگ با این ترکیب خاص تعیین شده است. هر چند اگر تمایل به شخصی سازی جنس صفحات کاتالوگ خود دارید، با ما تماس بگیرید، در خدمت شما هستیم.

سفارش کاتالوگ مربعی، در انتخاب چاپخانه خود دقت کنید

با توجه به اینکه طراحی و چاپ کاتالوگ مربعی، یک امر بسیار تخصصی و پیچیده است، می بایست در انتخاب مجموعه ای که می خواهید سفارش کاتالوگ مربعی خود را ثبت کنید، کاملا دقت نظر داشته باشد. در همین راستا تیم گرافیک با بهره گیری از کادر تخصصی، در حوزه طراحی و چاپ کاتالوگ ، این امکان را به مشتریان می دهد تا بتوانند بعد از چاپ، یک کاتالوگ مربعی حرفه ای را در دستان خود مشاهده کنند. همین حالا اقدام کنید...

نمونه کارهای کاتالوگ در تیم گرافیک

گالری تصاویر

 
 

محصولات مرتبط چاپ کاتالوگ مربعی

مشاهده و ثبت سفارش محصولات دیگر

سوالات پر تکرار چاپ کاتالوگ مربعی
چگونه می توانیم از کیفیت چاپ کاتالوگ خشتی تیم گرافیک مطمئن شویم؟

تیم گرافیک برای چاپ کاتالوگ مربع در جهت اطمینان خاطر مشتریان خود، خدمت ویژه ای را در نظر گرفته است، از این رو گارانتی کیفیت را برای چاپ کاتالوگ مربع ارائه می کند، تا در صورتی که مشکلی در چاپ پیش بیاید و در قوانین ضمانت چاپ مجدد وجود داشته باشد، پروسه چاپ مجدد کلیک بخورد.

برای ثبث سفارش طراحی کاتالوگ مربعی چی کار کنیم؟

شما می توانید با شماره گیری تلفن ها دفتر، با کارشناسان تیم گرافیک ارتباط برقرار کرده و سفارش طراحی کاتالوگ خشتی خود را ثبت کنید.
همچنین در نظر داشته باشید بسته به میزان صفحات، قیمت طراحی کاتالوگ مربعی متغیر است. شما می توانید برای مشاهده قیمت طراحی کاتالوگ به صفحه تعرفه خدمات طراحی مراجعه کنید.

برای چاپ کاتالوگ مربعی در تیم گرافیک باید از چه طریقی اقدام کنیم؟

در هر کجای ایران که باشید از 2 روش تلفنی و اینترنتی، امکان ثبت سفارش کاتالوگ مربعی وجود دارد.
از روی دیگر اگر هم از اهالی شهر تهران هستید، می توانید به صورت حضوری هم سفارش کاتالوگ مربعی را انجام دهید.

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
  • تهران - فلکه دوم صادقیه ، پشت بانک ملت ، خیابان تقدیری ، مجتمع تجاری افتخار ، واحد 2 و 3 ، مجموعه "تیم گرافیک"
    ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 9:30 صبح الی 19
    پنج شنبه ها 9:30 الی 18
    شماره تماس: 02144044827 - 02144044881 - 02144037023

نماد های سایت
  • logo-samandehi
تمامی حقوق برای این سایت محفوظ میباشد. کپی رایت 1401 - قدرت گرفته از چاپیروس