سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

چاپ کاتالوگ مربعی (خشتی)

کاتالوگ مربعی

کاتالوگ مربعی یا همان خشتی را می توان یکی از جذابترین موارد چاپ کاتالوگ در ایران دانست. سایز مربعی این محصول باعث می شود تا چشم هر بیننده به آن جذب شود. تیم گرافیک با ارائه انواع صحافی و خدمات جانبی برای جلد این محصول، این امکان را برای مشتریان به وجود آورده است که با توجه به نیاز خود سفارش کاتالوگ مربعی را ثبت کنند.

سفارش سریع نمونه کار ها چاپ تعداد کم

کاتالوگ مربعی تعداد کم در 2 سایز

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ تعداد کم

چاپ کاتالوگ مربعی 20*20 سانتی متر

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
56,500خرید
12 صفحه
3 برگ
76,500خرید
16 صفحه
4 برگ
64,200خرید
20 صفحه
5 برگ
73,500خرید
24 صفحه
6 برگ
82,700خرید
28 صفحه
7 برگ
90,900خرید
32 صفحه
8 برگ
100,000خرید
36 صفحه
9 برگ
109,000خرید
40 صفحه
10 برگ
118,100خرید
 
44 صفحه
11 برگ
127,200خرید
48 صفحه
12 برگ
136,200خرید
52 صفحه
13 برگ
145,300خرید
56 صفحه
14 برگ
149,600خرید
60 صفحه
15 برگ
158,300خرید
64 صفحه
16 برگ
167,000خرید
68 صفحه
17 برگ
175,700خرید
72 صفحه
18 برگ
184,400خرید
76 صفحه
19 برگ
193,100خرید
80 صفحه
20 برگ
201,800خرید
84 صفحه
21 برگ
210,500خرید
88 صفحه
22 برگ
219,200خرید
92 صفحه
23 برگ
227,900خرید
96 صفحه
24 برگ
236,600خرید
100 صفحه
25 برگ
245,300خرید
104 صفحه
26 برگ
254,000خرید
108 صفحه
27 برگ
257,500خرید
112 صفحه
28 برگ
266,000خرید
116 صفحه
29 برگ
274,500خرید
120 صفحه
30 برگ
283,000خرید
124 صفحه
31 برگ
291,500خرید
128 صفحه
32 برگ
300,000خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
157,700خرید
12 صفحه
3 برگ
202,200خرید
16 صفحه
4 برگ
242,000خرید
20 صفحه
5 برگ
285,500خرید
24 صفحه
6 برگ
329,000خرید
28 صفحه
7 برگ
366,500خرید
32 صفحه
8 برگ
409,000خرید
36 صفحه
9 برگ
451,500خرید
40 صفحه
10 برگ
494,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
526,500خرید
48 صفحه
12 برگ
568,000خرید
52 صفحه
13 برگ
609,500خرید
56 صفحه
14 برگ
651,000خرید
60 صفحه
15 برگ
692,500خرید
64 صفحه
16 برگ
733,990خرید
68 صفحه
17 برگ
767,500خرید
72 صفحه
18 برگ
808,490خرید
76 صفحه
19 برگ
849,490خرید
80 صفحه
20 برگ
890,490خرید
84 صفحه
21 برگ
931,500خرید
88 صفحه
22 برگ
972,500خرید
92 صفحه
23 برگ
1,013,490خرید
96 صفحه
24 برگ
1,054,490خرید
100 صفحه
25 برگ
1,095,500خرید
104 صفحه
26 برگ
1,136,490خرید
108 صفحه
27 برگ
1,177,490خرید
112 صفحه
28 برگ
1,218,500خرید
116 صفحه
29 برگ
1,259,480خرید
120 صفحه
30 برگ
1,300,480خرید
124 صفحه
31 برگ
1,341,500خرید
128 صفحه
32 برگ
1,382,490خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
300,700خرید
12 صفحه
3 برگ
384,000خرید
16 صفحه
4 برگ
465,000خرید
20 صفحه
5 برگ
550,000خرید
24 صفحه
6 برگ
625,000خرید
28 صفحه
7 برگ
708,000خرید
32 صفحه
8 برگ
790,990خرید
36 صفحه
9 برگ
873,990خرید
40 صفحه
10 برگ
956,990خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,039,990خرید
48 صفحه
12 برگ
1,123,000خرید
52 صفحه
13 برگ
1,206,000خرید
56 صفحه
14 برگ
1,289,000خرید
60 صفحه
15 برگ
1,371,980خرید
64 صفحه
16 برگ
1,454,990خرید
68 صفحه
17 برگ
1,521,990خرید
72 صفحه
18 برگ
1,604,000خرید
76 صفحه
19 برگ
1,686,000خرید
80 صفحه
20 برگ
1,768,000خرید
84 صفحه
21 برگ
1,849,990خرید
88 صفحه
22 برگ
1,932,000خرید
92 صفحه
23 برگ
2,013,980خرید
96 صفحه
24 برگ
2,095,990خرید
100 صفحه
25 برگ
2,177,990خرید
104 صفحه
26 برگ
2,259,970خرید
108 صفحه
27 برگ
2,342,000خرید
112 صفحه
28 برگ
2,423,980خرید
116 صفحه
29 برگ
2,505,980خرید
120 صفحه
30 برگ
2,587,980خرید
124 صفحه
31 برگ
2,669,980خرید
128 صفحه
32 برگ
2,751,980خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
708,500خرید
12 صفحه
3 برگ
905,990خرید
16 صفحه
4 برگ
1,113,490خرید
20 صفحه
5 برگ
1,320,990خرید
24 صفحه
6 برگ
1,528,490خرید
28 صفحه
7 برگ
1,735,990خرید
32 صفحه
8 برگ
1,943,500خرید
36 صفحه
9 برگ
2,151,000خرید
40 صفحه
10 برگ
2,358,500خرید
 
44 صفحه
11 برگ
2,565,990خرید
48 صفحه
12 برگ
2,773,490خرید
52 صفحه
13 برگ
2,980,950خرید
56 صفحه
14 برگ
3,188,480خرید
60 صفحه
15 برگ
3,395,990خرید
64 صفحه
16 برگ
3,603,480خرید
68 صفحه
17 برگ
3,770,950خرید
72 صفحه
18 برگ
3,975,990خرید
76 صفحه
19 برگ
4,181,000خرید
80 صفحه
20 برگ
4,385,980خرید
84 صفحه
21 برگ
4,590,970خرید
88 صفحه
22 برگ
4,795,980خرید
92 صفحه
23 برگ
5,000,950خرید
96 صفحه
24 برگ
5,205,950خرید
100 صفحه
25 برگ
5,410,940خرید
104 صفحه
26 برگ
5,615,930خرید
108 صفحه
27 برگ
5,820,960خرید
112 صفحه
28 برگ
6,025,930خرید
116 صفحه
29 برگ
6,230,990خرید
120 صفحه
30 برگ
6,435,970خرید
124 صفحه
31 برگ
6,640,960خرید
128 صفحه
32 برگ
6,845,950خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,361,990خرید
12 صفحه
3 برگ
1,776,980خرید
16 صفحه
4 برگ
2,191,980خرید
20 صفحه
5 برگ
2,606,980خرید
24 صفحه
6 برگ
3,021,990خرید
28 صفحه
7 برگ
3,436,970خرید
32 صفحه
8 برگ
3,851,990خرید
36 صفحه
9 برگ
4,267,000خرید
40 صفحه
10 برگ
4,681,990خرید
 
44 صفحه
11 برگ
5,096,960خرید
48 صفحه
12 برگ
5,511,980خرید
52 صفحه
13 برگ
5,926,950خرید
56 صفحه
14 برگ
6,341,930خرید
60 صفحه
15 برگ
6,756,980خرید
64 صفحه
16 برگ
7,171,980خرید
68 صفحه
17 برگ
7,506,990خرید
72 صفحه
18 برگ
7,916,940خرید
76 صفحه
19 برگ
8,326,960خرید
80 صفحه
20 برگ
8,736,980خرید
84 صفحه
21 برگ
9,146,960خرید
88 صفحه
22 برگ
9,556,950خرید
92 صفحه
23 برگ
9,966,940خرید
96 صفحه
24 برگ
10,376,990خرید
100 صفحه
25 برگ
10,786,950خرید
104 صفحه
26 برگ
11,196,990خرید
108 صفحه
27 برگ
11,606,980خرید
112 صفحه
28 برگ
12,017,000خرید
116 صفحه
29 برگ
12,426,970خرید
120 صفحه
30 برگ
12,836,840خرید
124 صفحه
31 برگ
13,246,980خرید
128 صفحه
32 برگ
13,656,970خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
2,663,990خرید
12 صفحه
3 برگ
3,493,900خرید
16 صفحه
4 برگ
4,323,960خرید
20 صفحه
5 برگ
5,153,950خرید
24 صفحه
6 برگ
5,983,930خرید
28 صفحه
7 برگ
6,813,950خرید
32 صفحه
8 برگ
7,643,990خرید
36 صفحه
9 برگ
8,473,920خرید
40 صفحه
10 برگ
9,303,950خرید
 
44 صفحه
11 برگ
10,133,920خرید
48 صفحه
12 برگ
10,963,980خرید
52 صفحه
13 برگ
11,793,960خرید
56 صفحه
14 برگ
12,623,970خرید
60 صفحه
15 برگ
13,453,830خرید
64 صفحه
16 برگ
14,283,870خرید
68 صفحه
17 برگ
14,953,950خرید
72 صفحه
18 برگ
15,773,900خرید
76 صفحه
19 برگ
16,593,800خرید
80 صفحه
20 برگ
17,413,900خرید
84 صفحه
21 برگ
18,233,970خرید
88 صفحه
22 برگ
19,053,940خرید
92 صفحه
23 برگ
19,873,900خرید
96 صفحه
24 برگ
20,693,960خرید
100 صفحه
25 برگ
21,513,980خرید
104 صفحه
26 برگ
22,333,930خرید
108 صفحه
27 برگ
23,153,650خرید
112 صفحه
28 برگ
23,973,940خرید
116 صفحه
29 برگ
24,793,880خرید
120 صفحه
30 برگ
25,613,910خرید
124 صفحه
31 برگ
26,433,960خرید
128 صفحه
32 برگ
27,253,800خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ مربعی 14*14 سانتی متر

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
30,500خرید
12 صفحه
3 برگ
40,500خرید
16 صفحه
4 برگ
33,800خرید
20 صفحه
5 برگ
38,400خرید
24 صفحه
6 برگ
42,900خرید
28 صفحه
7 برگ
46,200خرید
32 صفحه
8 برگ
50,700خرید
36 صفحه
9 برگ
55,100خرید
40 صفحه
10 برگ
59,600خرید
 
44 صفحه
11 برگ
64,100خرید
48 صفحه
12 برگ
68,500خرید
52 صفحه
13 برگ
73,000خرید
56 صفحه
14 برگ
76,900خرید
60 صفحه
15 برگ
81,400خرید
64 صفحه
16 برگ
85,900خرید
68 صفحه
17 برگ
90,300خرید
72 صفحه
18 برگ
94,800خرید
76 صفحه
19 برگ
99,200خرید
80 صفحه
20 برگ
103,700خرید
84 صفحه
21 برگ
108,200خرید
88 صفحه
22 برگ
112,600خرید
92 صفحه
23 برگ
117,100خرید
96 صفحه
24 برگ
121,500خرید
100 صفحه
25 برگ
126,000خرید
104 صفحه
26 برگ
130,500خرید
108 صفحه
27 برگ
129,400خرید
112 صفحه
28 برگ
133,700خرید
116 صفحه
29 برگ
137,900خرید
120 صفحه
30 برگ
142,200خرید
124 صفحه
31 برگ
146,500خرید
128 صفحه
32 برگ
150,700خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
86,000خرید
12 صفحه
3 برگ
107,000خرید
16 صفحه
4 برگ
128,000خرید
20 صفحه
5 برگ
150,000خرید
24 صفحه
6 برگ
172,000خرید
28 صفحه
7 برگ
188,000خرید
32 صفحه
8 برگ
209,000خرید
36 صفحه
9 برگ
230,000خرید
40 صفحه
10 برگ
252,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
253,000خرید
48 صفحه
12 برگ
272,000خرید
52 صفحه
13 برگ
291,000خرید
56 صفحه
14 برگ
310,000خرید
60 صفحه
15 برگ
330,000خرید
64 صفحه
16 برگ
349,000خرید
68 صفحه
17 برگ
352,000خرید
72 صفحه
18 برگ
371,000خرید
76 صفحه
19 برگ
389,000خرید
80 صفحه
20 برگ
407,000خرید
84 صفحه
21 برگ
426,000خرید
88 صفحه
22 برگ
444,000خرید
92 صفحه
23 برگ
462,000خرید
96 صفحه
24 برگ
480,000خرید
100 صفحه
25 برگ
499,000خرید
104 صفحه
26 برگ
517,000خرید
108 صفحه
27 برگ
535,000خرید
112 صفحه
28 برگ
554,000خرید
116 صفحه
29 برگ
571,990خرید
120 صفحه
30 برگ
590,000خرید
124 صفحه
31 برگ
609,000خرید
128 صفحه
32 برگ
627,000خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
133,000خرید
12 صفحه
3 برگ
177,000خرید
16 صفحه
4 برگ
215,000خرید
20 صفحه
5 برگ
257,000خرید
24 صفحه
6 برگ
289,000خرید
28 صفحه
7 برگ
330,000خرید
32 صفحه
8 برگ
371,000خرید
36 صفحه
9 برگ
411,000خرید
40 صفحه
10 برگ
451,990خرید
 
44 صفحه
11 برگ
471,990خرید
48 صفحه
12 برگ
511,000خرید
52 صفحه
13 برگ
550,000خرید
56 صفحه
14 برگ
588,000خرید
60 صفحه
15 برگ
626,990خرید
64 صفحه
16 برگ
665,000خرید
68 صفحه
17 برگ
672,000خرید
72 صفحه
18 برگ
709,000خرید
76 صفحه
19 برگ
744,990خرید
80 صفحه
20 برگ
782,000خرید
84 صفحه
21 برگ
818,000خرید
88 صفحه
22 برگ
854,990خرید
92 صفحه
23 برگ
892,000خرید
96 صفحه
24 برگ
928,000خرید
100 صفحه
25 برگ
964,990خرید
104 صفحه
26 برگ
1,000,990خرید
108 صفحه
27 برگ
1,037,990خرید
112 صفحه
28 برگ
1,075,000خرید
116 صفحه
29 برگ
1,111,000خرید
120 صفحه
30 برگ
1,147,990خرید
124 صفحه
31 برگ
1,184,000خرید
128 صفحه
32 برگ
1,221,000خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
322,000خرید
12 صفحه
3 برگ
411,990خرید
16 صفحه
4 برگ
513,990خرید
20 صفحه
5 برگ
614,990خرید
24 صفحه
6 برگ
716,990خرید
28 صفحه
7 برگ
818,000خرید
32 صفحه
8 برگ
920,000خرید
36 صفحه
9 برگ
1,021,000خرید
40 صفحه
10 برگ
1,122,990خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,173,990خرید
48 صفحه
12 برگ
1,271,000خرید
52 صفحه
13 برگ
1,366,990خرید
56 صفحه
14 برگ
1,463,980خرید
60 صفحه
15 برگ
1,559,990خرید
64 صفحه
16 برگ
1,656,990خرید
68 صفحه
17 برگ
1,672,980خرید
72 صفحه
18 برگ
1,765,000خرید
76 صفحه
19 برگ
1,856,000خرید
80 صفحه
20 برگ
1,947,980خرید
84 صفحه
21 برگ
2,038,990خرید
88 صفحه
22 برگ
2,131,000خرید
92 صفحه
23 برگ
2,221,980خرید
96 صفحه
24 برگ
2,313,990خرید
100 صفحه
25 برگ
2,405,000خرید
104 صفحه
26 برگ
2,496,970خرید
108 صفحه
27 برگ
2,587,980خرید
112 صفحه
28 برگ
2,679,990خرید
116 صفحه
29 برگ
2,770,970خرید
120 صفحه
30 برگ
2,862,990خرید
124 صفحه
31 برگ
2,954,000خرید
128 صفحه
32 برگ
3,045,980خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
609,000خرید
12 صفحه
3 برگ
811,980خرید
16 صفحه
4 برگ
1,014,970خرید
20 صفحه
5 برگ
1,217,990خرید
24 صفحه
6 برگ
1,421,000خرید
28 صفحه
7 برگ
1,623,990خرید
32 صفحه
8 برگ
1,826,990خرید
36 صفحه
9 برگ
2,029,980خرید
40 صفحه
10 برگ
2,232,980خرید
 
44 صفحه
11 برگ
2,336,000خرید
48 صفحه
12 برگ
2,528,990خرید
52 صفحه
13 برگ
2,721,980خرید
56 صفحه
14 برگ
2,914,990خرید
60 صفحه
15 برگ
3,107,980خرید
64 صفحه
16 برگ
3,301,000خرید
68 صفحه
17 برگ
3,333,990خرید
72 صفحه
18 برگ
3,516,980خرید
76 صفحه
19 برگ
3,699,970خرید
80 صفحه
20 برگ
3,882,980خرید
84 صفحه
21 برگ
4,065,970خرید
88 صفحه
22 برگ
4,248,980خرید
92 صفحه
23 برگ
4,431,970خرید
96 صفحه
24 برگ
4,614,970خرید
100 صفحه
25 برگ
4,797,980خرید
104 صفحه
26 برگ
4,980,970خرید
108 صفحه
27 برگ
5,163,950خرید
112 صفحه
28 برگ
5,346,990خرید
116 صفحه
29 برگ
5,529,990خرید
120 صفحه
30 برگ
5,712,980خرید
124 صفحه
31 برگ
5,895,950خرید
128 صفحه
32 برگ
6,078,970خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,191,000خرید
12 صفحه
3 برگ
1,596,990خرید
16 صفحه
4 برگ
2,003,000خرید
20 صفحه
5 برگ
2,408,960خرید
24 صفحه
6 برگ
2,815,000خرید
28 صفحه
7 برگ
3,220,990خرید
32 صفحه
8 برگ
3,626,960خرید
36 صفحه
9 برگ
4,032,980خرید
40 صفحه
10 برگ
4,438,960خرید
 
44 صفحه
11 برگ
4,644,970خرید
48 صفحه
12 برگ
5,030,950خرید
52 صفحه
13 برگ
5,416,950خرید
56 صفحه
14 برگ
5,802,960خرید
60 صفحه
15 برگ
6,188,970خرید
64 صفحه
16 برگ
6,574,950خرید
68 صفحه
17 برگ
6,640,990خرید
72 صفحه
18 برگ
7,006,990خرید
76 صفحه
19 برگ
7,372,990خرید
80 صفحه
20 برگ
7,738,970خرید
84 صفحه
21 برگ
8,104,960خرید
88 صفحه
22 برگ
8,470,920خرید
92 صفحه
23 برگ
8,836,980خرید
96 صفحه
24 برگ
9,202,940خرید
100 صفحه
25 برگ
9,568,990خرید
104 صفحه
26 برگ
9,934,940خرید
108 صفحه
27 برگ
10,301,000خرید
112 صفحه
28 برگ
10,666,930خرید
116 صفحه
29 برگ
11,032,910خرید
120 صفحه
30 برگ
11,398,930خرید
124 صفحه
31 برگ
11,764,950خرید
128 صفحه
32 برگ
12,130,880خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ خشتی - مربع 20 * 20

جنس چاپ: جلد گلاسه 300 گرم + صفحات داخلی گلاسه 135 گرم

تعداد صفحه
تعداد برگ
نوع صحافی
قیمت (تومان)
16 صفحه
4 برگ
منگنه ساده
13,510,000خرید
28 صفحه
7 برگ
منگنه ساده
20,060,000خرید
40 صفحه
10 برگ
چسب گرم
26,709,900خرید
52 صفحه
13 برگ
چسب گرم
33,359,900خرید
64 صفحه
16 برگ
چسب گرم
47,219,800خرید
76 صفحه
19 برگ
چسب گرم
55,149,800خرید
88 صفحه
22 برگ
چسب گرم
62,419,900خرید
100 صفحه
25 برگ
چسب گرم
69,699,800خرید
112 صفحه
28 برگ
چسب گرم
76,969,800خرید
124 صفحه
31 برگ
چسب گرم
84,249,600خرید
تحویل 10 روزه

چاپ کاتالوگ مربعی (خشتی)، هر آنچه که باید بدانید

در چاپ کاتالوگ مربعی می بایست به تعداد صفحات، ضخامت برگ ها و نوع طراحی آن توجه ویژه ای را داشت از این رو به صورت بسیار خلاصه به توضیح این مفاهیم خواهیم پرداخت.

سایز کاتالوگ مربعی در چه ابعادی چاپ می شود؟

کاتالوگ مربعی در تیم گرافیک در ابعاد 20 در 20 سانتی متر چاپ خواهد شد. این سایز کاتالوگ مربعی، نه خیلی بزرگ است و نه خیلی کوچک. از این رو می تواند سایز بسیار مناسبی برای یک کاتالوگ مربعی باشد.

طراحی کاتالوگ مربعی؛ در تیم گرافیک چه پروسه ویژه ای انجام می شود؟

اگر می خواهید تا یک کاتالوگ مربعی تاثیر گذار را به مشتریان خود تحویل دهید، می بایست به طراحی آن، توجه ویژه ای بکنید.

در تیم گرافیک در 2 مرحله طراحی کاتالوگ استارت می خورد.

مرحله اول: آماده سازی لوگو، عکس محصولات یا عکس خدمات

لازمه سفارش کاتالوگ مربعی داشتن یک لوگو از کسب و کار شماست. اگر همچنان از برند خود لوگو ندارید، می بایست در سریعترین حالت ممکن یک لوگو تهیه کنید. در صورت صلاحدید، تیم گرافیک می تواند شما را در این هدف یاری کند.

از روی دیگر برای ایجاد یک کاتالوگ جذاب، می باست از عکس های حرفه ای از خدمات یا محصولات شما داشته باشیم. لازم بذکر است نذاشتن یک عکس غیر اصولی، بسیار بهتر از گذاشتن آن در یک طراحی کاتالوگ مربعی است. از این رو برای داشتن یک عکس حرفه ای باید با یک آتلیه صحبت کنید و از خدمات و محصولات خود عکاسی حرفه ای کنید.

در این مرحله هم در صورت تمایل، می توانیم خدمات خود را در آتلیه تخصصی تیم گرافیک در اختیار مشتریان قرار دهیم.

مرحله دوم: انتخاب رنگ، قالب و دیزاین کردن نوشته و عکس ها

با داشتن عکس ها و لوگوی برند، وارد مرحله دوم طراحی کاتالوگ مربعی می شویم. در همین راستا کارشناسان طراحی تیم گرافیک، برای انتخاب رنگ سازمانی برند شما، مشاوره خواهند داد و با ارائه قالب های مختلف جذاب در حوزه کاری شما، فرآیند کار ادامه می یابد. بعد از انتخاب رنگ و قالب اصلی کاتالوگ مربعی توسط شما، در مرحله بعدی نوشته های شما بر روی صفحات کاتالوگ مربعی دیزاین شده و طراحی نهایی به اتمام خواهد رسید.

قیمت کاتالوگ مربعی به چه عواملی وابسته است؟

قیمت کاتالوگ مربعی، با توجه به جنس صفحات جلد و صفحات داخلی و مخصوصا تعداد برگ ها متغیر است. هر چقدر تعداد صفحات بیشتر شود، قیمت نهایی کاتالوگ مربعی هم افزایش خواهد یافت. در مورد جنس صفحات هم، پس از بررسی های صورت گرفته، بهترین و مقرون به صرفه ترین پیشنهاد برای یک کاتالوگ حرفه ای چاپ با استفاده ار کاغذ گلاسه با گرماژ و ضخامت بالا (300 گرم) برای جلد و ضخامت نازک تر (گلاسه 135 گرم) برای صفحات داخلی است. از این رو قیمت های ارزیابی شده برای محصولات کاتالوگ با این ترکیب خاص تعیین شده است. هر چند اگر تمایل به شخصی سازی جنس صفحات کاتالوگ خود دارید، با ما تماس بگیرید، در خدمت شما هستیم.

سفارش کاتالوگ مربعی، در انتخاب چاپخانه خود دقت کنید

با توجه به اینکه طراحی و چاپ کاتالوگ مربعی، یک امر بسیار تخصصی و پیچیده است، می بایست در انتخاب مجموعه ای که می خواهید سفارش کاتالوگ مربعی خود را ثبت کنید، کاملا دقت نظر داشته باشد. در همین راستا تیم گرافیک با بهره گیری از کادر تخصصی، در حوزه طراحی و چاپ کاتالوگ ، این امکان را به مشتریان می دهد تا بتوانند بعد از چاپ، یک کاتالوگ مربعی حرفه ای را در دستان خود مشاهده کنند. همین حالا اقدام کنید...

نمونه کارهای کاتالوگ در تیم گرافیک

گالری تصاویر

 
 

محصولات مرتبط چاپ کاتالوگ مربعی

مشاهده و ثبت سفارش محصولات دیگر

سوالات پر تکرار چاپ کاتالوگ مربعی
چگونه می توانیم از کیفیت چاپ کاتالوگ خشتی تیم گرافیک مطمئن شویم؟

تیم گرافیک برای چاپ کاتالوگ مربع در جهت اطمینان خاطر مشتریان خود، خدمت ویژه ای را در نظر گرفته است، از این رو گارانتی کیفیت را برای چاپ کاتالوگ مربع ارائه می کند، تا در صورتی که مشکلی در چاپ پیش بیاید و در قوانین ضمانت چاپ مجدد وجود داشته باشد، پروسه چاپ مجدد کلیک بخورد.

برای ثبث سفارش طراحی کاتالوگ مربعی چی کار کنیم؟

شما می توانید با شماره گیری تلفن ها دفتر، با کارشناسان تیم گرافیک ارتباط برقرار کرده و سفارش طراحی کاتالوگ خشتی خود را ثبت کنید.
همچنین در نظر داشته باشید بسته به میزان صفحات، قیمت طراحی کاتالوگ مربعی متغیر است. شما می توانید برای مشاهده قیمت طراحی کاتالوگ به صفحه تعرفه خدمات طراحی مراجعه کنید.

برای چاپ کاتالوگ مربعی در تیم گرافیک باید از چه طریقی اقدام کنیم؟

در هر کجای ایران که باشید از 2 روش تلفنی و اینترنتی، امکان ثبت سفارش کاتالوگ مربعی وجود دارد.
از روی دیگر اگر هم از اهالی شهر تهران هستید، می توانید به صورت حضوری هم سفارش کاتالوگ مربعی را انجام دهید.

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
  • آدرس دفتر فروش و طراحی : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج طلا ، طبقه 8 ، واحد 5
    آدرس دفتر تحویل سفارشات : - تهران ، فلکه دوم صادقیه ، پشت برج طلا ، خیابان تقدیری ، مجتمع تجاری افتخار ، واحد 2 و 3 ، مجموعه "تیم گرافیک"
    ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 9:30 صبح الی 19
    پنج شنبه ها 9:30 الی 18
    شماره تماس : (خط ویژه) 1200 9100 - 021

نماد های سایت
  • logo-samandehi
تمامی حقوق برای این سایت محفوظ میباشد. کپی رایت 1402 - قدرت گرفته از چاپیروس