سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به خرید بعدی اضافه شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به سبد خرید اضافه شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
0
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

چاپ دیجیتال (چاپ تعداد کم)

چاپ فوری

چاپ دیجیتال یا همان چاپ تعداد کم یک راه کار سریع و به صرفه جهت سفارشاتی است که مشتریان می توانند برای ثبت سفارش اقدام کنند ،از این رو مجموعه تیم گرافیک 8 محصول پرمخاطب را در این بخش را با بهترین دستگاه های دیجیتال صنعتی برای شما فراهم کرده است تا بتوانید این محصولات را به تعداد دلخواه و در کمترین زمان ممکن ثبت سفارش کنید.

سفارش چاپ انواع محصولات دیجیتال (تعداد کم)

چاپ انواع سربرگ

برای مشاهده جزئیات کامل هر محصول و قیمت در تمامی سایز ها روی عنوان آن کلیک کنید

سربرگ A4 تعداد کم (چاپ دیجیتال)

در جنس های مختلف | 29.7 * 21 cm | یکرو و دورو | خدمات سرچسب و دوربری
تعداد دلخواه (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ تعداد کم
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
زیر 20 عدد
دورو
10,000خرید
21 تا 50 عدد
یکرو
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
یکرو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 1 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
زیر 20 عدد
دورو
10,500خرید
21 تا 50 عدد
یکرو
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
یکرو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 1 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
زیر 20 عدد
دورو
13,000خرید
21 تا 50 عدد
یکرو
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
یکرو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 1 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
زیر 20 عدد
دورو
13,500خرید
21 تا 50 عدد
یکرو
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
یکرو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 1 روزه کاری

سربرگ A5 تعداد کم (چاپ دیجیتال)

در جنس های مختلف | 14.8 * 21 cm | یکرو و دورو | خدمات سرچسب و دوربری
تعداد دلخواه (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ تعداد کم
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
زیر 20 عدد
دورو
21 تا 100 عدد
یکرو
21 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 1 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
زیر 20 عدد
دورو
21 تا 100 عدد
یکرو
21 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 1 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
زیر 20 عدد
دورو
21 تا 100 عدد
یکرو
21 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 1 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
زیر 20 عدد
دورو
21 تا 100 عدد
یکرو
21 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 1 روزه کاری

چاپ انواع سرنسخه

برای مشاهده جزئیات کامل هر محصول و قیمت در تمامی سایز ها روی عنوان آن کلیک کنید

سرنسخه رنگی تعداد کم (چاپ دیجیتال)

در جنس های مختلف | یکرو و دورو | خدمات سرچسب و دوربری
تعداد دلخواه (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ تعداد کم

چاپ سرنسخه A5 تعداد کم سایز (21 * 14.8)

تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
زیر 20 عدد
دورو
21 تا 100 عدد
یکرو
21 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 1 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
زیر 20 عدد
دورو
21 تا 100 عدد
یکرو
21 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 1 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
زیر 20 عدد
دورو
21 تا 100 عدد
یکرو
21 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 1 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
زیر 20 عدد
دورو
21 تا 100 عدد
یکرو
21 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 1 روزه کاری

چاپ انواع لیبل

برای مشاهده جزئیات کامل هر محصول و قیمت در تمامی سایز ها روی عنوان آن کلیک کنید

لیبل مربع تعداد کم

شیشه ای و کاغذی با روکش (مات و براق) و بدون روکش | در ابعاد مختلف
تعداد از 100 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

سفارش چاپ این محصول با تعداد کم

چاپ لیبل مربع

تیراژ
ابعاد
قیمت (تومان)
100
1 * 1 CM
76,200خرید
200
1 * 1 CM
108,400خرید
300
1 * 1 CM
157,550خرید
400
1 * 1 CM
189,550خرید
500
1 * 1 CM
238,550خرید
1000
1 * 1 CM
433,100خرید
تحویل 1 روزه کاری

لیبل دایره تعداد کم

شیشه ای و کاغذی با روکش (مات و براق) و بدون روکش | در ابعاد مختلف
تعداد از 100 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

سفارش چاپ این محصول با تعداد کم

چاپ لیبل دایره

تیراژ
ابعاد
قیمت (تومان)
100
1 سانتی متر
87,900خرید
200
1 سانتی متر
104,100خرید
300
1 سانتی متر
120,500خرید
400
1 سانتی متر
136,600خرید
500
1 سانتی متر
152,900خرید
1000
1 سانتی متر
217,800خرید
تحویل 1 روزه کاری

لیبل مستطیل تعداد کم

شیشه ای و کاغذی با روکش (مات و براق) و بدون روکش | در ابعاد مختلف
تعداد از 100 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

سفارش چاپ این محصول با تعداد کم

چاپ لیبل مستطیل

تیراژ
ابعاد
قیمت (تومان)
100
8.4*4.8 (لت پایه)
69,000خرید
100
9.6*8.5 (2 لت)
138,000خرید
100
4.8*17 (2 لت)
138,000خرید
100
14.4*8.5 (3 لت)
207,000خرید
100
9.6*17 (4 لت)
276,000خرید
4 عدد
10.5*14.4 (سایز A6)
13,000خرید
2 عدد
14.4*20 (سایز A5)
13,000خرید
1 عدد
20*28.8 (سایز A4)
13,000خرید
1 عدد
28.8*42 (سایز A3)
26,000خرید
تحویل 1 روزه کاری

لیبل قالبدار تعداد کم

شیشه ای و کاغذی با روکش (مات و براق) و بدون روکش | در ابعاد دلخواه
تعداد از 100 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

سفارش چاپ این محصول با تعداد کم

چاپ لیبل برش خاص (قالب دار)

تیراژ
ابعاد
قیمت (تومان)
100
1 * 2 cm
78,900خرید
100
2 * 4 cm
78,900خرید
100
3 * 5 cm
120,000خرید
100
4 * 6 cm
152,400خرید
100
5 * 7 cm
185,200خرید
100
6 * 8 cm
282,000خرید
100
7 * 9 cm
371,700خرید
100
8 * 10 cm
472,000خرید
100
10 * 12 cm
644,200خرید
تحویل 1 روزه کاری

سفارش کاتالوگ دیجیتال در اندازه های مختلف

ابعاد مورد نظر خود را جهت چاپ کاتالوگ انتخاب کنید

چاپ کاتالوگ A4 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
219,000خرید
12 صفحه
3 برگ
280,500خرید
16 صفحه
4 برگ
334,500خرید
20 صفحه
5 برگ
394,500خرید
24 صفحه
6 برگ
454,500خرید
28 صفحه
7 برگ
484,490خرید
32 صفحه
8 برگ
539,490خرید
36 صفحه
9 برگ
594,490خرید
40 صفحه
10 برگ
649,490خرید
 
44 صفحه
11 برگ
681,500خرید
48 صفحه
12 برگ
734,190خرید
52 صفحه
13 برگ
786,900خرید
56 صفحه
14 برگ
839,600خرید
60 صفحه
15 برگ
892,290خرید
64 صفحه
16 برگ
944,990خرید
68 صفحه
17 برگ
989,690خرید
72 صفحه
18 برگ
1,041,900خرید
76 صفحه
19 برگ
1,094,090خرید
80 صفحه
20 برگ
1,146,290خرید
84 صفحه
21 برگ
1,198,500خرید
88 صفحه
22 برگ
1,250,700خرید
92 صفحه
23 برگ
1,302,890خرید
96 صفحه
24 برگ
1,355,090خرید
100 صفحه
25 برگ
1,407,290خرید
104 صفحه
26 برگ
1,459,480خرید
108 صفحه
27 برگ
1,511,690خرید
112 صفحه
28 برگ
1,563,890خرید
116 صفحه
29 برگ
1,616,080خرید
120 صفحه
30 برگ
1,668,290خرید
124 صفحه
31 برگ
1,720,490خرید
128 صفحه
32 برگ
1,772,670خرید
تحویل 6 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
405,200خرید
12 صفحه
3 برگ
519,200خرید
16 صفحه
4 برگ
609,200خرید
20 صفحه
5 برگ
719,200خرید
24 صفحه
6 برگ
806,190خرید
28 صفحه
7 برگ
911,590خرید
32 صفحه
8 برگ
1,016,990خرید
36 صفحه
9 برگ
1,122,390خرید
40 صفحه
10 برگ
1,227,800خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,333,190خرید
48 صفحه
12 برگ
1,438,600خرید
52 صفحه
13 برگ
1,543,970خرید
56 صفحه
14 برگ
1,649,390خرید
60 صفحه
15 برگ
1,754,790خرید
64 صفحه
16 برگ
1,860,190خرید
68 صفحه
17 برگ
1,949,600خرید
72 صفحه
18 برگ
2,053,990خرید
76 صفحه
19 برگ
2,158,390خرید
80 صفحه
20 برگ
2,262,790خرید
84 صفحه
21 برگ
2,367,200خرید
88 صفحه
22 برگ
2,471,560خرید
92 صفحه
23 برگ
2,575,980خرید
96 صفحه
24 برگ
2,680,370خرید
100 صفحه
25 برگ
2,784,790خرید
104 صفحه
26 برگ
2,889,190خرید
108 صفحه
27 برگ
2,993,560خرید
112 صفحه
28 برگ
3,097,990خرید
116 صفحه
29 برگ
3,202,380خرید
120 صفحه
30 برگ
3,306,790خرید
124 صفحه
31 برگ
3,411,190خرید
128 صفحه
32 برگ
3,515,590خرید
تحویل 6 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
937,000خرید
12 صفحه
3 برگ
1,163,990خرید
16 صفحه
4 برگ
1,427,500خرید
20 صفحه
5 برگ
1,691,000خرید
24 صفحه
6 برگ
1,954,480خرید
28 صفحه
7 برگ
2,217,990خرید
32 صفحه
8 برگ
2,481,500خرید
36 صفحه
9 برگ
2,745,000خرید
40 صفحه
10 برگ
3,008,470خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,271,990خرید
48 صفحه
12 برگ
3,535,470خرید
52 صفحه
13 برگ
3,798,970خرید
56 صفحه
14 برگ
4,062,450خرید
60 صفحه
15 برگ
4,325,970خرید
64 صفحه
16 برگ
4,589,470خرید
68 صفحه
17 برگ
4,813,000خرید
72 صفحه
18 برگ
5,073,960خرید
76 صفحه
19 برگ
5,334,970خرید
80 صفحه
20 برگ
5,595,970خرید
84 صفحه
21 برگ
5,856,920خرید
88 صفحه
22 برگ
6,117,980خرید
92 صفحه
23 برگ
6,378,990خرید
96 صفحه
24 برگ
6,639,890خرید
100 صفحه
25 برگ
6,900,990خرید
104 صفحه
26 برگ
7,161,920خرید
108 صفحه
27 برگ
7,422,950خرید
112 صفحه
28 برگ
7,683,990خرید
116 صفحه
29 برگ
7,944,900خرید
120 صفحه
30 برگ
8,205,970خرید
124 صفحه
31 برگ
8,466,990خرید
128 صفحه
32 برگ
8,727,910خرید
تحویل 6 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,740,990خرید
12 صفحه
3 برگ
2,268,000خرید
16 صفحه
4 برگ
2,794,970خرید
20 صفحه
5 برگ
3,321,990خرید
24 صفحه
6 برگ
3,848,990خرید
28 صفحه
7 برگ
4,375,970خرید
32 صفحه
8 برگ
4,902,990خرید
36 صفحه
9 برگ
5,429,950خرید
40 صفحه
10 برگ
5,956,990خرید
 
44 صفحه
11 برگ
6,483,960خرید
48 صفحه
12 برگ
7,010,990خرید
52 صفحه
13 برگ
7,537,980خرید
56 صفحه
14 برگ
8,064,990خرید
60 صفحه
15 برگ
8,591,960خرید
64 صفحه
16 برگ
9,118,930خرید
68 صفحه
17 برگ
9,565,970خرید
72 صفحه
18 برگ
10,087,960خرید
76 صفحه
19 برگ
10,609,920خرید
80 صفحه
20 برگ
11,131,930خرید
84 صفحه
21 برگ
11,653,960خرید
88 صفحه
22 برگ
12,175,910خرید
92 صفحه
23 برگ
12,697,900خرید
96 صفحه
24 برگ
13,219,980خرید
100 صفحه
25 برگ
13,741,880خرید
104 صفحه
26 برگ
14,263,980خرید
108 صفحه
27 برگ
14,785,940خرید
112 صفحه
28 برگ
15,307,850خرید
116 صفحه
29 برگ
15,829,920خرید
120 صفحه
30 برگ
16,351,850خرید
124 صفحه
31 برگ
16,873,790خرید
128 صفحه
32 برگ
17,395,950خرید
تحویل 6 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
3,421,980خرید
12 صفحه
3 برگ
4,475,940خرید
16 صفحه
4 برگ
5,529,940خرید
20 صفحه
5 برگ
6,583,950خرید
24 صفحه
6 برگ
7,637,920خرید
28 صفحه
7 برگ
8,691,930خرید
32 صفحه
8 برگ
9,745,920خرید
36 صفحه
9 برگ
10,799,980خرید
40 صفحه
10 برگ
11,853,910خرید
 
44 صفحه
11 برگ
12,907,890خرید
48 صفحه
12 برگ
13,961,890خرید
52 صفحه
13 برگ
15,015,930خرید
56 صفحه
14 برگ
16,069,990خرید
60 صفحه
15 برگ
17,123,700خرید
64 صفحه
16 برگ
18,177,940خرید
68 صفحه
17 برگ
19,072,000خرید
72 صفحه
18 برگ
20,115,870خرید
76 صفحه
19 برگ
21,159,940خرید
80 صفحه
20 برگ
22,203,970خرید
84 صفحه
21 برگ
23,247,840خرید
88 صفحه
22 برگ
24,291,990خرید
92 صفحه
23 برگ
25,335,960خرید
96 صفحه
24 برگ
26,379,800خرید
100 صفحه
25 برگ
27,423,670خرید
104 صفحه
26 برگ
28,467,850خرید
108 صفحه
27 برگ
29,511,900خرید
112 صفحه
28 برگ
30,556,000خرید
116 صفحه
29 برگ
31,599,970خرید
120 صفحه
30 برگ
32,643,770خرید
124 صفحه
31 برگ
33,687,700خرید
128 صفحه
32 برگ
34,731,880خرید
تحویل 6 روز کاری

چاپ کاتالوگ A5 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
106,000خرید
12 صفحه
3 برگ
133,000خرید
16 صفحه
4 برگ
157,000خرید
20 صفحه
5 برگ
187,000خرید
24 صفحه
6 برگ
217,000خرید
28 صفحه
7 برگ
238,000خرید
32 صفحه
8 برگ
267,000خرید
36 صفحه
9 برگ
296,000خرید
40 صفحه
10 برگ
324,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
333,000خرید
48 صفحه
12 برگ
359,000خرید
52 صفحه
13 برگ
386,000خرید
56 صفحه
14 برگ
413,000خرید
60 صفحه
15 برگ
439,000خرید
64 صفحه
16 برگ
466,000خرید
68 صفحه
17 برگ
477,000خرید
72 صفحه
18 برگ
503,000خرید
76 صفحه
19 برگ
528,000خرید
80 صفحه
20 برگ
554,000خرید
84 صفحه
21 برگ
580,000خرید
88 صفحه
22 برگ
605,000خرید
92 صفحه
23 برگ
631,000خرید
96 صفحه
24 برگ
657,000خرید
100 صفحه
25 برگ
682,000خرید
104 صفحه
26 برگ
708,000خرید
108 صفحه
27 برگ
734,000خرید
112 صفحه
28 برگ
760,000خرید
116 صفحه
29 برگ
785,000خرید
120 صفحه
30 برگ
810,990خرید
124 صفحه
31 برگ
837,000خرید
128 صفحه
32 برگ
862,000خرید
تحویل 6 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
185,000خرید
12 صفحه
3 برگ
239,000خرید
16 صفحه
4 برگ
291,000خرید
20 صفحه
5 برگ
348,000خرید
24 صفحه
6 برگ
395,000خرید
28 صفحه
7 برگ
451,000خرید
32 صفحه
8 برگ
506,000خرید
36 صفحه
9 برگ
561,000خرید
40 صفحه
10 برگ
617,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
652,000خرید
48 صفحه
12 برگ
706,000خرید
52 صفحه
13 برگ
758,990خرید
56 صفحه
14 برگ
811,990خرید
60 صفحه
15 برگ
866,000خرید
64 صفحه
16 برگ
919,000خرید
68 صفحه
17 برگ
941,000خرید
72 صفحه
18 برگ
991,990خرید
76 صفحه
19 برگ
1,042,990خرید
80 صفحه
20 برگ
1,094,990خرید
84 صفحه
21 برگ
1,145,990خرید
88 صفحه
22 برگ
1,198,000خرید
92 صفحه
23 برگ
1,248,990خرید
96 صفحه
24 برگ
1,299,990خرید
100 صفحه
25 برگ
1,351,990خرید
104 صفحه
26 برگ
1,402,990خرید
108 صفحه
27 برگ
1,454,990خرید
112 صفحه
28 برگ
1,505,990خرید
116 صفحه
29 برگ
1,556,990خرید
120 صفحه
30 برگ
1,609,000خرید
124 صفحه
31 برگ
1,660,000خرید
128 صفحه
32 برگ
1,711,990خرید
تحویل 6 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
412,000خرید
12 صفحه
3 برگ
537,990خرید
16 صفحه
4 برگ
676,000خرید
20 صفحه
5 برگ
815,000خرید
24 صفحه
6 برگ
952,990خرید
28 صفحه
7 برگ
1,091,990خرید
32 صفحه
8 برگ
1,229,990خرید
36 صفحه
9 برگ
1,368,990خرید
40 صفحه
10 برگ
1,507,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,596,000خرید
48 صفحه
12 برگ
1,728,980خرید
52 صفحه
13 برگ
1,863,000خرید
56 صفحه
14 برگ
1,996,000خرید
60 صفحه
15 برگ
2,129,980خرید
64 صفحه
16 برگ
2,263,000خرید
68 صفحه
17 برگ
2,317,000خرید
72 صفحه
18 برگ
2,444,980خرید
76 صفحه
19 برگ
2,573,970خرید
80 صفحه
20 برگ
2,701,990خرید
84 صفحه
21 برگ
2,830,980خرید
88 صفحه
22 برگ
2,959,000خرید
92 صفحه
23 برگ
3,087,980خرید
96 صفحه
24 برگ
3,215,980خرید
100 صفحه
25 برگ
3,344,980خرید
104 صفحه
26 برگ
3,472,980خرید
108 صفحه
27 برگ
3,601,980خرید
112 صفحه
28 برگ
3,729,990خرید
116 صفحه
29 برگ
3,858,990خرید
120 صفحه
30 برگ
3,986,970خرید
124 صفحه
31 برگ
4,115,980خرید
128 صفحه
32 برگ
4,243,980خرید
تحویل 6 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
783,990خرید
12 صفحه
3 برگ
1,060,990خرید
16 صفحه
4 برگ
1,337,990خرید
20 صفحه
5 برگ
1,614,990خرید
24 صفحه
6 برگ
1,891,990خرید
28 صفحه
7 برگ
2,168,990خرید
32 صفحه
8 برگ
2,445,980خرید
36 صفحه
9 برگ
2,723,000خرید
40 صفحه
10 برگ
2,999,980خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,176,990خرید
48 صفحه
12 برگ
3,443,990خرید
52 صفحه
13 برگ
3,710,950خرید
56 صفحه
14 برگ
3,977,950خرید
60 صفحه
15 برگ
4,244,940خرید
64 صفحه
16 برگ
4,511,970خرید
68 صفحه
17 برگ
4,618,990خرید
72 صفحه
18 برگ
4,875,960خرید
76 صفحه
19 برگ
5,132,980خرید
80 صفحه
20 برگ
5,389,970خرید
84 صفحه
21 برگ
5,646,960خرید
88 صفحه
22 برگ
5,903,970خرید
92 صفحه
23 برگ
6,160,990خرید
96 صفحه
24 برگ
6,417,970خرید
100 صفحه
25 برگ
6,674,990خرید
104 صفحه
26 برگ
6,931,980خرید
108 صفحه
27 برگ
7,188,970خرید
112 صفحه
28 برگ
7,445,970خرید
116 صفحه
29 برگ
7,702,990خرید
120 صفحه
30 برگ
7,959,970خرید
124 صفحه
31 برگ
8,216,950خرید
128 صفحه
32 برگ
8,473,940خرید
تحویل 6 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,532,970خرید
12 صفحه
3 برگ
2,086,990خرید
16 صفحه
4 برگ
2,640,990خرید
20 صفحه
5 برگ
3,194,990خرید
24 صفحه
6 برگ
3,748,980خرید
28 صفحه
7 برگ
4,302,990خرید
32 صفحه
8 برگ
4,856,950خرید
36 صفحه
9 برگ
5,410,960خرید
40 صفحه
10 برگ
5,964,900خرید
 
44 صفحه
11 برگ
6,318,960خرید
48 صفحه
12 برگ
6,852,960خرید
52 صفحه
13 برگ
7,386,980خرید
56 صفحه
14 برگ
7,920,980خرید
60 صفحه
15 برگ
8,454,930خرید
64 صفحه
16 برگ
8,988,990خرید
68 صفحه
17 برگ
9,202,950خرید
72 صفحه
18 برگ
9,716,960خرید
76 صفحه
19 برگ
10,230,950خرید
80 صفحه
20 برگ
10,744,980خرید
84 صفحه
21 برگ
11,258,950خرید
88 صفحه
22 برگ
11,772,870خرید
92 صفحه
23 برگ
12,286,990خرید
96 صفحه
24 برگ
12,800,920خرید
100 صفحه
25 برگ
13,314,920خرید
104 صفحه
26 برگ
13,828,940خرید
108 صفحه
27 برگ
14,342,990خرید
112 صفحه
28 برگ
14,856,910خرید
116 صفحه
29 برگ
15,370,950خرید
120 صفحه
30 برگ
15,884,950خرید
124 صفحه
31 برگ
16,399,000خرید
128 صفحه
32 برگ
16,912,890خرید
تحویل 6 روز کاری

چاپ کاتالوگ A6 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
55,000خرید
12 صفحه
3 برگ
68,000خرید
16 صفحه
4 برگ
81,000خرید
20 صفحه
5 برگ
96,000خرید
24 صفحه
6 برگ
111,000خرید
28 صفحه
7 برگ
122,000خرید
32 صفحه
8 برگ
137,000خرید
36 صفحه
9 برگ
151,000خرید
40 صفحه
10 برگ
166,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
170,000خرید
48 صفحه
12 برگ
184,000خرید
52 صفحه
13 برگ
197,000خرید
56 صفحه
14 برگ
211,000خرید
60 صفحه
15 برگ
224,000خرید
64 صفحه
16 برگ
238,000خرید
68 صفحه
17 برگ
244,000خرید
72 صفحه
18 برگ
257,000خرید
76 صفحه
19 برگ
270,000خرید
80 صفحه
20 برگ
283,000خرید
84 صفحه
21 برگ
296,000خرید
88 صفحه
22 برگ
309,000خرید
92 صفحه
23 برگ
322,000خرید
96 صفحه
24 برگ
336,000خرید
100 صفحه
25 برگ
348,000خرید
104 صفحه
26 برگ
362,000خرید
108 صفحه
27 برگ
375,000خرید
112 صفحه
28 برگ
388,000خرید
116 صفحه
29 برگ
401,000خرید
120 صفحه
30 برگ
414,000خرید
124 صفحه
31 برگ
427,000خرید
128 صفحه
32 برگ
440,000خرید
تحویل 6 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
95,000خرید
12 صفحه
3 برگ
122,000خرید
16 صفحه
4 برگ
149,000خرید
20 صفحه
5 برگ
178,000خرید
24 صفحه
6 برگ
202,000خرید
28 صفحه
7 برگ
231,000خرید
32 صفحه
8 برگ
259,000خرید
36 صفحه
9 برگ
287,000خرید
40 صفحه
10 برگ
315,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
333,000خرید
48 صفحه
12 برگ
361,000خرید
52 صفحه
13 برگ
388,000خرید
56 صفحه
14 برگ
415,000خرید
60 صفحه
15 برگ
442,000خرید
64 صفحه
16 برگ
469,000خرید
68 صفحه
17 برگ
480,000خرید
72 صفحه
18 برگ
506,000خرید
76 صفحه
19 برگ
532,000خرید
80 صفحه
20 برگ
559,000خرید
84 صفحه
21 برگ
585,000خرید
88 صفحه
22 برگ
611,000خرید
92 صفحه
23 برگ
637,000خرید
96 صفحه
24 برگ
663,000خرید
100 صفحه
25 برگ
689,990خرید
104 صفحه
26 برگ
716,000خرید
108 صفحه
27 برگ
743,000خرید
112 صفحه
28 برگ
769,000خرید
116 صفحه
29 برگ
794,990خرید
120 صفحه
30 برگ
821,000خرید
124 صفحه
31 برگ
847,000خرید
128 صفحه
32 برگ
874,000خرید
تحویل 6 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
211,000خرید
12 صفحه
3 برگ
275,000خرید
16 صفحه
4 برگ
345,000خرید
20 صفحه
5 برگ
416,000خرید
24 صفحه
6 برگ
487,000خرید
28 صفحه
7 برگ
557,000خرید
32 صفحه
8 برگ
627,990خرید
36 صفحه
9 برگ
699,000خرید
40 صفحه
10 برگ
769,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
813,990خرید
48 صفحه
12 برگ
882,000خرید
52 صفحه
13 برگ
950,990خرید
56 صفحه
14 برگ
1,017,990خرید
60 صفحه
15 برگ
1,086,990خرید
64 صفحه
16 برگ
1,154,990خرید
68 صفحه
17 برگ
1,181,990خرید
72 صفحه
18 برگ
1,246,990خرید
76 صفحه
19 برگ
1,312,990خرید
80 صفحه
20 برگ
1,378,990خرید
84 صفحه
21 برگ
1,444,000خرید
88 صفحه
22 برگ
1,510,000خرید
92 صفحه
23 برگ
1,574,980خرید
96 صفحه
24 برگ
1,640,990خرید
100 صفحه
25 برگ
1,705,980خرید
104 صفحه
26 برگ
1,772,000خرید
108 صفحه
27 برگ
1,837,990خرید
112 صفحه
28 برگ
1,902,990خرید
116 صفحه
29 برگ
1,969,000خرید
120 صفحه
30 برگ
2,034,000خرید
124 صفحه
31 برگ
2,099,990خرید
128 صفحه
32 برگ
2,165,000خرید
تحویل 6 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
400,000خرید
12 صفحه
3 برگ
542,000خرید
16 صفحه
4 برگ
682,990خرید
20 صفحه
5 برگ
824,000خرید
24 صفحه
6 برگ
965,000خرید
28 صفحه
7 برگ
1,107,000خرید
32 صفحه
8 برگ
1,248,000خرید
36 صفحه
9 برگ
1,389,000خرید
40 صفحه
10 برگ
1,529,990خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,620,990خرید
48 صفحه
12 برگ
1,756,990خرید
52 صفحه
13 برگ
1,893,000خرید
56 صفحه
14 برگ
2,028,970خرید
60 صفحه
15 برگ
2,164,970خرید
64 صفحه
16 برگ
2,301,990خرید
68 صفحه
17 برگ
2,355,990خرید
72 صفحه
18 برگ
2,487,000خرید
76 صفحه
19 برگ
2,617,990خرید
80 صفحه
20 برگ
2,748,990خرید
84 صفحه
21 برگ
2,879,990خرید
88 صفحه
22 برگ
3,011,980خرید
92 صفحه
23 برگ
3,142,980خرید
96 صفحه
24 برگ
3,274,000خرید
100 صفحه
25 برگ
3,404,990خرید
104 صفحه
26 برگ
3,535,970خرید
108 صفحه
27 برگ
3,666,960خرید
112 صفحه
28 برگ
3,798,000خرید
116 صفحه
29 برگ
3,928,980خرید
120 صفحه
30 برگ
4,060,000خرید
124 صفحه
31 برگ
4,190,970خرید
128 صفحه
32 برگ
4,321,990خرید
تحویل 6 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
782,000خرید
12 صفحه
3 برگ
1,064,990خرید
16 صفحه
4 برگ
1,346,990خرید
20 صفحه
5 برگ
1,630,000خرید
24 صفحه
6 برگ
1,911,990خرید
28 صفحه
7 برگ
2,194,990خرید
32 صفحه
8 برگ
2,478,000خرید
36 صفحه
9 برگ
2,759,980خرید
40 صفحه
10 برگ
3,042,980خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,222,990خرید
48 صفحه
12 برگ
3,496,000خرید
52 صفحه
13 برگ
3,767,970خرید
56 صفحه
14 برگ
4,039,950خرید
60 صفحه
15 برگ
4,312,980خرید
64 صفحه
16 برگ
4,584,970خرید
68 صفحه
17 برگ
4,693,960خرید
72 صفحه
18 برگ
4,956,000خرید
76 صفحه
19 برگ
5,217,920خرید
80 صفحه
20 برگ
5,479,980خرید
84 صفحه
21 برگ
5,742,960خرید
88 صفحه
22 برگ
6,004,990خرید
92 صفحه
23 برگ
6,266,950خرید
96 صفحه
24 برگ
6,528,970خرید
100 صفحه
25 برگ
6,791,000خرید
104 صفحه
26 برگ
7,052,990خرید
108 صفحه
27 برگ
7,314,940خرید
112 صفحه
28 برگ
7,577,980خرید
116 صفحه
29 برگ
7,839,980خرید
120 صفحه
30 برگ
8,102,000خرید
124 صفحه
31 برگ
8,363,950خرید
128 صفحه
32 برگ
8,625,960خرید
تحویل 6 روز کاری

چاپ کاتالوگ B5 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
214,000خرید
12 صفحه
3 برگ
274,000خرید
16 صفحه
4 برگ
327,000خرید
20 صفحه
5 برگ
386,000خرید
24 صفحه
6 برگ
445,000خرید
28 صفحه
7 برگ
474,000خرید
32 صفحه
8 برگ
527,990خرید
36 صفحه
9 برگ
582,000خرید
40 صفحه
10 برگ
636,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
666,990خرید
48 صفحه
12 برگ
719,000خرید
52 صفحه
13 برگ
771,000خرید
56 صفحه
14 برگ
821,990خرید
60 صفحه
15 برگ
874,000خرید
64 صفحه
16 برگ
926,000خرید
68 صفحه
17 برگ
969,000خرید
72 صفحه
18 برگ
1,021,000خرید
76 صفحه
19 برگ
1,072,000خرید
80 صفحه
20 برگ
1,123,000خرید
84 صفحه
21 برگ
1,174,000خرید
88 صفحه
22 برگ
1,225,000خرید
92 صفحه
23 برگ
1,275,990خرید
96 صفحه
24 برگ
1,326,990خرید
100 صفحه
25 برگ
1,378,990خرید
104 صفحه
26 برگ
1,430,000خرید
108 صفحه
27 برگ
1,480,990خرید
112 صفحه
28 برگ
1,531,990خرید
116 صفحه
29 برگ
1,582,990خرید
120 صفحه
30 برگ
1,633,990خرید
124 صفحه
31 برگ
1,685,990خرید
128 صفحه
32 برگ
1,736,990خرید
تحویل 6 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
388,000خرید
12 صفحه
3 برگ
498,000خرید
16 صفحه
4 برگ
584,000خرید
20 صفحه
5 برگ
690,000خرید
24 صفحه
6 برگ
772,990خرید
28 صفحه
7 برگ
874,990خرید
32 صفحه
8 برگ
975,990خرید
36 صفحه
9 برگ
1,077,000خرید
40 صفحه
10 برگ
1,177,990خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,278,990خرید
48 صفحه
12 برگ
1,380,990خرید
52 صفحه
13 برگ
1,482,000خرید
56 صفحه
14 برگ
1,582,970خرید
60 صفحه
15 برگ
1,684,000خرید
64 صفحه
16 برگ
1,785,000خرید
68 صفحه
17 برگ
1,871,000خرید
72 صفحه
18 برگ
1,970,990خرید
76 صفحه
19 برگ
2,071,990خرید
80 صفحه
20 برگ
2,171,980خرید
84 صفحه
21 برگ
2,271,990خرید
88 صفحه
22 برگ
2,371,980خرید
92 صفحه
23 برگ
2,471,990خرید
96 صفحه
24 برگ
2,572,990خرید
100 صفحه
25 برگ
2,673,000خرید
104 صفحه
26 برگ
2,772,980خرید
108 صفحه
27 برگ
2,872,970خرید
112 صفحه
28 برگ
2,973,990خرید
116 صفحه
29 برگ
3,074,000خرید
120 صفحه
30 برگ
3,173,980خرید
124 صفحه
31 برگ
3,273,990خرید
128 صفحه
32 برگ
3,373,960خرید
تحویل 6 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
898,990خرید
12 صفحه
3 برگ
1,116,990خرید
16 صفحه
4 برگ
1,370,000خرید
20 صفحه
5 برگ
1,622,990خرید
24 صفحه
6 برگ
1,875,990خرید
28 صفحه
7 برگ
2,129,000خرید
32 صفحه
8 برگ
2,381,980خرید
36 صفحه
9 برگ
2,634,970خرید
40 صفحه
10 برگ
2,887,980خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,141,000خرید
48 صفحه
12 برگ
3,394,000خرید
52 صفحه
13 برگ
3,646,980خرید
56 صفحه
14 برگ
3,899,980خرید
60 صفحه
15 برگ
4,151,990خرید
64 صفحه
16 برگ
4,405,000خرید
68 صفحه
17 برگ
4,619,990خرید
72 صفحه
18 برگ
4,870,990خرید
76 صفحه
19 برگ
5,120,970خرید
80 صفحه
20 برگ
5,371,910خرید
84 صفحه
21 برگ
5,621,980خرید
88 صفحه
22 برگ
5,873,000خرید
92 صفحه
23 برگ
6,122,950خرید
96 صفحه
24 برگ
6,373,980خرید
100 صفحه
25 برگ
6,623,950خرید
104 صفحه
26 برگ
6,874,990خرید
108 صفحه
27 برگ
7,125,940خرید
112 صفحه
28 برگ
7,375,970خرید
116 صفحه
29 برگ
7,626,950خرید
120 صفحه
30 برگ
7,876,860خرید
124 صفحه
31 برگ
8,127,950خرید
128 صفحه
32 برگ
8,377,990خرید
تحویل 6 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,670,980خرید
12 صفحه
3 برگ
2,176,930خرید
16 صفحه
4 برگ
2,682,980خرید
20 صفحه
5 برگ
3,188,990خرید
24 صفحه
6 برگ
3,694,990خرید
28 صفحه
7 برگ
4,199,980خرید
32 صفحه
8 برگ
4,705,990خرید
36 صفحه
9 برگ
5,211,950خرید
40 صفحه
10 برگ
5,718,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
6,223,950خرید
48 صفحه
12 برگ
6,729,960خرید
52 صفحه
13 برگ
7,235,940خرید
56 صفحه
14 برگ
7,741,970خرید
60 صفحه
15 برگ
8,247,870خرید
64 صفحه
16 برگ
8,753,900خرید
68 صفحه
17 برگ
9,182,970خرید
72 صفحه
18 برگ
9,683,970خرید
76 صفحه
19 برگ
10,185,000خرید
80 صفحه
20 برگ
10,685,840خرید
84 صفحه
21 برگ
11,186,990خرید
88 صفحه
22 برگ
11,687,980خرید
92 صفحه
23 برگ
12,189,860خرید
96 صفحه
24 برگ
12,690,960خرید
100 صفحه
25 برگ
13,191,930خرید
104 صفحه
26 برگ
13,692,770خرید
108 صفحه
27 برگ
14,193,920خرید
112 صفحه
28 برگ
14,694,940خرید
116 صفحه
29 برگ
15,195,930خرید
120 صفحه
30 برگ
15,696,880خرید
124 صفحه
31 برگ
16,198,860خرید
128 صفحه
32 برگ
16,699,930خرید
تحویل 6 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
3,284,990خرید
12 صفحه
3 برگ
4,295,920خرید
16 صفحه
4 برگ
5,307,970خرید
20 صفحه
5 برگ
6,319,970خرید
24 صفحه
6 برگ
7,331,940خرید
28 صفحه
7 برگ
8,343,940خرید
32 صفحه
8 برگ
9,355,930خرید
36 صفحه
9 برگ
10,367,960خرید
40 صفحه
10 برگ
11,379,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
12,390,950خرید
48 صفحه
12 برگ
13,402,940خرید
52 صفحه
13 برگ
14,414,900خرید
56 صفحه
14 برگ
15,426,940خرید
60 صفحه
15 برگ
16,438,910خرید
64 صفحه
16 برگ
17,449,990خرید
68 صفحه
17 برگ
18,308,840خرید
72 صفحه
18 برگ
19,310,980خرید
76 صفحه
19 برگ
20,312,870خرید
80 صفحه
20 برگ
21,314,820خرید
84 صفحه
21 برگ
22,317,860خرید
88 صفحه
22 برگ
23,319,970خرید
92 صفحه
23 برگ
24,321,940خرید
96 صفحه
24 برگ
25,323,850خرید
100 صفحه
25 برگ
26,326,890خرید
104 صفحه
26 برگ
27,328,860خرید
108 صفحه
27 برگ
28,330,810خرید
112 صفحه
28 برگ
29,332,890خرید
116 صفحه
29 برگ
30,335,900خرید
120 صفحه
30 برگ
31,337,820خرید
124 صفحه
31 برگ
32,339,760خرید
128 صفحه
32 برگ
33,341,460خرید
تحویل 6 روز کاری

چاپ کاتالوگ مربع (خشتی) تعداد کم در 2 سایز

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ کاتالوگ مربعی 20*20 سانتی متر

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
219,000خرید
12 صفحه
3 برگ
280,500خرید
16 صفحه
4 برگ
334,500خرید
20 صفحه
5 برگ
394,500خرید
24 صفحه
6 برگ
454,500خرید
28 صفحه
7 برگ
484,500خرید
32 صفحه
8 برگ
539,500خرید
36 صفحه
9 برگ
594,500خرید
40 صفحه
10 برگ
649,500خرید
 
44 صفحه
11 برگ
681,500خرید
48 صفحه
12 برگ
734,200خرید
52 صفحه
13 برگ
786,900خرید
56 صفحه
14 برگ
839,600خرید
60 صفحه
15 برگ
892,300خرید
64 صفحه
16 برگ
945,000خرید
68 صفحه
17 برگ
989,700خرید
72 صفحه
18 برگ
1,041,890خرید
76 صفحه
19 برگ
1,094,100خرید
80 صفحه
20 برگ
1,146,300خرید
84 صفحه
21 برگ
1,198,490خرید
88 صفحه
22 برگ
1,250,700خرید
92 صفحه
23 برگ
1,302,890خرید
96 صفحه
24 برگ
1,355,100خرید
100 صفحه
25 برگ
1,407,300خرید
104 صفحه
26 برگ
1,459,490خرید
108 صفحه
27 برگ
1,511,700خرید
112 صفحه
28 برگ
1,563,900خرید
116 صفحه
29 برگ
1,616,090خرید
120 صفحه
30 برگ
1,668,290خرید
124 صفحه
31 برگ
1,720,490خرید
128 صفحه
32 برگ
1,772,700خرید
تحویل 6 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
405,200خرید
12 صفحه
3 برگ
519,200خرید
16 صفحه
4 برگ
609,190خرید
20 صفحه
5 برگ
719,190خرید
24 صفحه
6 برگ
806,200خرید
28 صفحه
7 برگ
911,590خرید
32 صفحه
8 برگ
1,017,000خرید
36 صفحه
9 برگ
1,122,380خرید
40 صفحه
10 برگ
1,227,800خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,333,190خرید
48 صفحه
12 برگ
1,438,600خرید
52 صفحه
13 برگ
1,544,000خرید
56 صفحه
14 برگ
1,649,400خرید
60 صفحه
15 برگ
1,754,790خرید
64 صفحه
16 برگ
1,860,200خرید
68 صفحه
17 برگ
1,949,590خرید
72 صفحه
18 برگ
2,054,000خرید
76 صفحه
19 برگ
2,158,400خرید
80 صفحه
20 برگ
2,262,800خرید
84 صفحه
21 برگ
2,367,190خرید
88 صفحه
22 برگ
2,471,590خرید
92 صفحه
23 برگ
2,575,990خرید
96 صفحه
24 برگ
2,680,390خرید
100 صفحه
25 برگ
2,784,790خرید
104 صفحه
26 برگ
2,889,180خرید
108 صفحه
27 برگ
2,993,600خرید
112 صفحه
28 برگ
3,098,000خرید
116 صفحه
29 برگ
3,202,390خرید
120 صفحه
30 برگ
3,306,790خرید
124 صفحه
31 برگ
3,411,190خرید
128 صفحه
32 برگ
3,515,590خرید
تحویل 6 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
937,000خرید
12 صفحه
3 برگ
1,164,000خرید
16 صفحه
4 برگ
1,427,500خرید
20 صفحه
5 برگ
1,690,990خرید
24 صفحه
6 برگ
1,954,480خرید
28 صفحه
7 برگ
2,217,990خرید
32 صفحه
8 برگ
2,481,500خرید
36 صفحه
9 برگ
2,744,990خرید
40 صفحه
10 برگ
3,008,490خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,271,980خرید
48 صفحه
12 برگ
3,535,480خرید
52 صفحه
13 برگ
3,798,980خرید
56 صفحه
14 برگ
4,062,490خرید
60 صفحه
15 برگ
4,325,980خرید
64 صفحه
16 برگ
4,589,480خرید
68 صفحه
17 برگ
4,813,000خرید
72 صفحه
18 برگ
5,073,980خرید
76 صفحه
19 برگ
5,334,980خرید
80 صفحه
20 برگ
5,595,970خرید
84 صفحه
21 برگ
5,856,970خرید
88 صفحه
22 برگ
6,117,960خرید
92 صفحه
23 برگ
6,378,990خرید
96 صفحه
24 برگ
6,639,990خرید
100 صفحه
25 برگ
6,900,970خرید
104 صفحه
26 برگ
7,161,970خرید
108 صفحه
27 برگ
7,422,980خرید
112 صفحه
28 برگ
7,683,980خرید
116 صفحه
29 برگ
7,944,960خرید
120 صفحه
30 برگ
8,205,960خرید
124 صفحه
31 برگ
8,466,990خرید
128 صفحه
32 برگ
8,727,980خرید
تحویل 6 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,740,980خرید
12 صفحه
3 برگ
2,267,990خرید
16 صفحه
4 برگ
2,794,970خرید
20 صفحه
5 برگ
3,321,950خرید
24 صفحه
6 برگ
3,848,970خرید
28 صفحه
7 برگ
4,376,000خرید
32 صفحه
8 برگ
4,903,000خرید
36 صفحه
9 برگ
5,429,990خرید
40 صفحه
10 برگ
5,956,950خرید
 
44 صفحه
11 برگ
6,483,960خرید
48 صفحه
12 برگ
7,010,980خرید
52 صفحه
13 برگ
7,537,960خرید
56 صفحه
14 برگ
8,064,980خرید
60 صفحه
15 برگ
8,591,950خرید
64 صفحه
16 برگ
9,118,940خرید
68 صفحه
17 برگ
9,565,970خرید
72 صفحه
18 برگ
10,087,990خرید
76 صفحه
19 برگ
10,609,980خرید
80 صفحه
20 برگ
11,131,960خرید
84 صفحه
21 برگ
11,653,930خرید
88 صفحه
22 برگ
12,175,960خرید
92 صفحه
23 برگ
12,697,990خرید
96 صفحه
24 برگ
13,219,950خرید
100 صفحه
25 برگ
13,741,920خرید
104 صفحه
26 برگ
14,263,990خرید
108 صفحه
27 برگ
14,785,930خرید
112 صفحه
28 برگ
15,307,910خرید
116 صفحه
29 برگ
15,829,950خرید
120 صفحه
30 برگ
16,351,950خرید
124 صفحه
31 برگ
16,874,000خرید
128 صفحه
32 برگ
17,395,930خرید
تحویل 6 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
3,421,980خرید
12 صفحه
3 برگ
4,475,990خرید
16 صفحه
4 برگ
5,529,950خرید
20 صفحه
5 برگ
6,583,960خرید
24 صفحه
6 برگ
7,637,970خرید
28 صفحه
7 برگ
8,692,000خرید
32 صفحه
8 برگ
9,745,920خرید
36 صفحه
9 برگ
10,799,990خرید
40 صفحه
10 برگ
11,853,970خرید
 
44 صفحه
11 برگ
12,907,920خرید
48 صفحه
12 برگ
13,961,890خرید
52 صفحه
13 برگ
15,015,990خرید
56 صفحه
14 برگ
16,069,960خرید
60 صفحه
15 برگ
17,123,890خرید
64 صفحه
16 برگ
18,177,920خرید
68 صفحه
17 برگ
19,071,920خرید
72 صفحه
18 برگ
20,115,880خرید
76 صفحه
19 برگ
21,159,860خرید
80 صفحه
20 برگ
22,203,870خرید
84 صفحه
21 برگ
23,247,920خرید
88 صفحه
22 برگ
24,291,960خرید
92 صفحه
23 برگ
25,336,000خرید
96 صفحه
24 برگ
26,379,860خرید
100 صفحه
25 برگ
27,423,910خرید
104 صفحه
26 برگ
28,467,920خرید
108 صفحه
27 برگ
29,511,920خرید
112 صفحه
28 برگ
30,555,950خرید
116 صفحه
29 برگ
31,599,840خرید
120 صفحه
30 برگ
32,643,920خرید
124 صفحه
31 برگ
33,688,000خرید
128 صفحه
32 برگ
34,731,940خرید
تحویل 6 روز کاری

چاپ کاتالوگ مربعی 14*14 سانتی متر

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
106,000خرید
12 صفحه
3 برگ
133,000خرید
16 صفحه
4 برگ
157,000خرید
20 صفحه
5 برگ
187,000خرید
24 صفحه
6 برگ
217,000خرید
28 صفحه
7 برگ
238,000خرید
32 صفحه
8 برگ
267,000خرید
36 صفحه
9 برگ
296,000خرید
40 صفحه
10 برگ
324,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
333,000خرید
48 صفحه
12 برگ
359,000خرید
52 صفحه
13 برگ
386,000خرید
56 صفحه
14 برگ
413,000خرید
60 صفحه
15 برگ
439,000خرید
64 صفحه
16 برگ
466,000خرید
68 صفحه
17 برگ
477,000خرید
72 صفحه
18 برگ
503,000خرید
76 صفحه
19 برگ
528,000خرید
80 صفحه
20 برگ
554,000خرید
84 صفحه
21 برگ
580,000خرید
88 صفحه
22 برگ
605,000خرید
92 صفحه
23 برگ
631,000خرید
96 صفحه
24 برگ
657,000خرید
100 صفحه
25 برگ
682,000خرید
104 صفحه
26 برگ
708,000خرید
108 صفحه
27 برگ
734,000خرید
112 صفحه
28 برگ
760,000خرید
116 صفحه
29 برگ
785,000خرید
120 صفحه
30 برگ
810,990خرید
124 صفحه
31 برگ
837,000خرید
128 صفحه
32 برگ
862,000خرید
تحویل 6 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
185,000خرید
12 صفحه
3 برگ
239,000خرید
16 صفحه
4 برگ
291,000خرید
20 صفحه
5 برگ
348,000خرید
24 صفحه
6 برگ
395,000خرید
28 صفحه
7 برگ
451,000خرید
32 صفحه
8 برگ
506,000خرید
36 صفحه
9 برگ
561,000خرید
40 صفحه
10 برگ
617,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
652,000خرید
48 صفحه
12 برگ
706,000خرید
52 صفحه
13 برگ
758,990خرید
56 صفحه
14 برگ
811,990خرید
60 صفحه
15 برگ
866,000خرید
64 صفحه
16 برگ
919,000خرید
68 صفحه
17 برگ
941,000خرید
72 صفحه
18 برگ
991,990خرید
76 صفحه
19 برگ
1,042,990خرید
80 صفحه
20 برگ
1,094,990خرید
84 صفحه
21 برگ
1,145,990خرید
88 صفحه
22 برگ
1,198,000خرید
92 صفحه
23 برگ
1,248,990خرید
96 صفحه
24 برگ
1,299,990خرید
100 صفحه
25 برگ
1,351,990خرید
104 صفحه
26 برگ
1,402,990خرید
108 صفحه
27 برگ
1,454,990خرید
112 صفحه
28 برگ
1,505,990خرید
116 صفحه
29 برگ
1,556,990خرید
120 صفحه
30 برگ
1,609,000خرید
124 صفحه
31 برگ
1,660,000خرید
128 صفحه
32 برگ
1,711,990خرید
تحویل 6 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
412,000خرید
12 صفحه
3 برگ
537,990خرید
16 صفحه
4 برگ
676,000خرید
20 صفحه
5 برگ
815,000خرید
24 صفحه
6 برگ
952,990خرید
28 صفحه
7 برگ
1,091,990خرید
32 صفحه
8 برگ
1,229,990خرید
36 صفحه
9 برگ
1,368,990خرید
40 صفحه
10 برگ
1,507,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,596,000خرید
48 صفحه
12 برگ
1,728,980خرید
52 صفحه
13 برگ
1,863,000خرید
56 صفحه
14 برگ
1,996,000خرید
60 صفحه
15 برگ
2,129,980خرید
64 صفحه
16 برگ
2,263,000خرید
68 صفحه
17 برگ
2,317,000خرید
72 صفحه
18 برگ
2,444,980خرید
76 صفحه
19 برگ
2,573,970خرید
80 صفحه
20 برگ
2,701,990خرید
84 صفحه
21 برگ
2,830,980خرید
88 صفحه
22 برگ
2,959,000خرید
92 صفحه
23 برگ
3,087,980خرید
96 صفحه
24 برگ
3,215,980خرید
100 صفحه
25 برگ
3,344,980خرید
104 صفحه
26 برگ
3,472,980خرید
108 صفحه
27 برگ
3,601,980خرید
112 صفحه
28 برگ
3,729,990خرید
116 صفحه
29 برگ
3,858,990خرید
120 صفحه
30 برگ
3,986,970خرید
124 صفحه
31 برگ
4,115,980خرید
128 صفحه
32 برگ
4,243,980خرید
تحویل 6 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
783,990خرید
12 صفحه
3 برگ
1,060,990خرید
16 صفحه
4 برگ
1,337,990خرید
20 صفحه
5 برگ
1,614,990خرید
24 صفحه
6 برگ
1,891,990خرید
28 صفحه
7 برگ
2,168,990خرید
32 صفحه
8 برگ
2,445,980خرید
36 صفحه
9 برگ
2,723,000خرید
40 صفحه
10 برگ
2,999,980خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,176,990خرید
48 صفحه
12 برگ
3,443,990خرید
52 صفحه
13 برگ
3,710,950خرید
56 صفحه
14 برگ
3,977,950خرید
60 صفحه
15 برگ
4,244,940خرید
64 صفحه
16 برگ
4,511,970خرید
68 صفحه
17 برگ
4,618,990خرید
72 صفحه
18 برگ
4,875,960خرید
76 صفحه
19 برگ
5,132,980خرید
80 صفحه
20 برگ
5,389,970خرید
84 صفحه
21 برگ
5,646,960خرید
88 صفحه
22 برگ
5,903,970خرید
92 صفحه
23 برگ
6,160,990خرید
96 صفحه
24 برگ
6,417,970خرید
100 صفحه
25 برگ
6,674,990خرید
104 صفحه
26 برگ
6,931,980خرید
108 صفحه
27 برگ
7,188,970خرید
112 صفحه
28 برگ
7,445,970خرید
116 صفحه
29 برگ
7,702,990خرید
120 صفحه
30 برگ
7,959,970خرید
124 صفحه
31 برگ
8,216,950خرید
128 صفحه
32 برگ
8,473,940خرید
تحویل 6 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,532,970خرید
12 صفحه
3 برگ
2,086,990خرید
16 صفحه
4 برگ
2,640,990خرید
20 صفحه
5 برگ
3,194,990خرید
24 صفحه
6 برگ
3,748,980خرید
28 صفحه
7 برگ
4,302,990خرید
32 صفحه
8 برگ
4,856,950خرید
36 صفحه
9 برگ
5,410,960خرید
40 صفحه
10 برگ
5,964,900خرید
 
44 صفحه
11 برگ
6,318,960خرید
48 صفحه
12 برگ
6,852,960خرید
52 صفحه
13 برگ
7,386,980خرید
56 صفحه
14 برگ
7,920,980خرید
60 صفحه
15 برگ
8,454,930خرید
64 صفحه
16 برگ
8,988,990خرید
68 صفحه
17 برگ
9,202,950خرید
72 صفحه
18 برگ
9,716,960خرید
76 صفحه
19 برگ
10,230,950خرید
80 صفحه
20 برگ
10,744,980خرید
84 صفحه
21 برگ
11,258,950خرید
88 صفحه
22 برگ
11,772,870خرید
92 صفحه
23 برگ
12,286,990خرید
96 صفحه
24 برگ
12,800,920خرید
100 صفحه
25 برگ
13,314,920خرید
104 صفحه
26 برگ
13,828,940خرید
108 صفحه
27 برگ
14,342,990خرید
112 صفحه
28 برگ
14,856,910خرید
116 صفحه
29 برگ
15,370,950خرید
120 صفحه
30 برگ
15,884,950خرید
124 صفحه
31 برگ
16,399,000خرید
128 صفحه
32 برگ
16,912,890خرید
تحویل 6 روز کاری

چاپ تقویم دیجیتال مربع

تیراژ
جنس
قیمت (تومان)
حداقل 12
گلاسه 150 گرم
از 552,000خرید
حداقل 12
گلاسه 200 گرم
از 576,000خرید
حداقل 12
گلاسه 250 گرم
از 684,000خرید
حداقل 12
گلاسه 300 گرم
از 924,000خرید
تحویل 5 روزه کاری
تیراژ
جنس
قیمت (تومان)
حداقل 12
گلاسه 150 گرم
از 753,600خرید
حداقل 12
گلاسه 200 گرم
از 780,000خرید
حداقل 12
گلاسه 250 گرم
از 867,600خرید
حداقل 12
گلاسه 300 گرم
از 1,113,600خرید
تحویل 5 روزه کاری

چاپ تقویم دیجیتال مستطیل

تیراژ
جنس
قیمت (تومان)
حداقل 6
گلاسه 150 گرم
از 391,800خرید
حداقل 6
گلاسه 200 گرم
از 405,600خرید
حداقل 6
گلاسه 250 گرم
از 448,800خرید
حداقل 6
گلاسه 300 گرم
از 574,200خرید
تحویل 5 روزه کاری
تیراژ
جنس
قیمت (تومان)
حداقل 6
گلاسه 150 گرم
از 405,000خرید
حداقل 6
گلاسه 200 گرم
از 434,400خرید
حداقل 6
گلاسه 250 گرم
از 498,600خرید
حداقل 6
گلاسه 300 گرم
از 686,400خرید
تحویل 5 روزه کاری

چاپ تقویم دیواری اختصاصی تعداد کم + فوری (دیجیتال)

در ابعاد A4 و A3 | تک برگی، 4 برگی و 12 برگی یکرو | صحافی فنر دوبل
(تخفیف در تیراژ بالاتر)

چاپ تعداد کم
تیراژ
جنس
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
گلاسه 135 گرم
21 تا 50 عدد
گلاسه 135 گرم
51 تا 100 عدد
گلاسه 135 گرم
101 تا 250 عدد
گلاسه 135 گرم
251 عدد به بالا
گلاسه 135 گرم
زیر 20 عدد
گلاسه 200 گرم
21 تا 50 عدد
گلاسه 200 گرم
51 تا 100 عدد
گلاسه 200 گرم
101 تا 250 عدد
گلاسه 200 گرم
251 عدد به بالا
گلاسه 200 گرم
زیر 20 عدد
گلاسه 300 گرم
11,000خرید
21 تا 50 عدد
گلاسه 300 گرم
51 تا 100 عدد
گلاسه 300 گرم
101 تا 250 عدد
گلاسه 300 گرم
251 عدد به بالا
گلاسه 300 گرم
تحویل 1 روز کاری
تیراژ
جنس
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 5 عدد
گلاسه 135 گرم
46,000خرید
6 تا 25 عدد
گلاسه 135 گرم
46,400خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 135 گرم
46,200خرید
51 تا 100 عدد
گلاسه 135 گرم
45,800خرید
101 عدد به بالا
گلاسه 135 گرم
45,400خرید
زیر 5 عدد
گلاسه 200 گرم
48,000خرید
6 تا 25 عدد
گلاسه 200 گرم
48,480خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 200 گرم
48,280خرید
51 تا 100 عدد
گلاسه 200 گرم
47,880خرید
101 عدد به بالا
گلاسه 200 گرم
47,480خرید
زیر 5 عدد
گلاسه 300 گرم
53,440خرید
6 تا 25 عدد
گلاسه 300 گرم
54,080خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 300 گرم
53,480خرید
51 تا 100 عدد
گلاسه 300 گرم
52,680خرید
101 عدد به بالا
گلاسه 300 گرم
51,880خرید
تحویل 3 روز کاری
تیراژ
جنس
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 5 عدد
گلاسه 135 گرم
78,000خرید
6 تا 10 عدد
گلاسه 135 گرم
78,800خرید
11 تا 25 عدد
گلاسه 135 گرم
78,600خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 135 گرم
77,400خرید
51 عدد به بالا
گلاسه 135 گرم
76,200خرید
زیر 5 عدد
گلاسه 200 گرم
84,000خرید
6 تا 10 عدد
گلاسه 200 گرم
85,040خرید
11 تا 25 عدد
گلاسه 200 گرم
84,840خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 200 گرم
83,640خرید
51 عدد به بالا
گلاسه 200 گرم
82,440خرید
زیر 5 عدد
گلاسه 300 گرم
100,320خرید
6 تا 10 عدد
گلاسه 300 گرم
101,840خرید
11 تا 25 عدد
گلاسه 300 گرم
100,440خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 300 گرم
98,040خرید
51 عدد به بالا
گلاسه 300 گرم
95,640خرید
تحویل 3 روز کاری
تیراژ
جنس
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
گلاسه 135 گرم
16,000خرید
21 تا 50 عدد
گلاسه 135 گرم
51 تا 100 عدد
گلاسه 135 گرم
101 تا 250 عدد
گلاسه 135 گرم
251 عدد به بالا
گلاسه 135 گرم
زیر 20 عدد
گلاسه 200 گرم
18,000خرید
21 تا 50 عدد
گلاسه 200 گرم
51 تا 100 عدد
گلاسه 200 گرم
101 تا 250 عدد
گلاسه 200 گرم
251 عدد به بالا
گلاسه 200 گرم
زیر 20 عدد
گلاسه 300 گرم
22,000خرید
21 تا 50 عدد
گلاسه 300 گرم
12,140خرید
51 تا 100 عدد
گلاسه 300 گرم
11,740خرید
101 تا 250 عدد
گلاسه 300 گرم
11,340خرید
251 عدد به بالا
گلاسه 300 گرم
10,940خرید
تحویل 1 روز کاری
تیراژ
جنس
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 5 عدد
گلاسه 135 گرم
62,000خرید
6 تا 25 عدد
گلاسه 135 گرم
63,000خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 135 گرم
62,400خرید
51 تا 100 عدد
گلاسه 135 گرم
61,600خرید
101 عدد به بالا
گلاسه 135 گرم
60,800خرید
زیر 5 عدد
گلاسه 200 گرم
66,000خرید
6 تا 25 عدد
گلاسه 200 گرم
67,160خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 200 گرم
66,560خرید
51 تا 100 عدد
گلاسه 200 گرم
65,760خرید
101 عدد به بالا
گلاسه 200 گرم
64,960خرید
زیر 5 عدد
گلاسه 300 گرم
76,880خرید
6 تا 25 عدد
گلاسه 300 گرم
78,360خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 300 گرم
76,960خرید
51 تا 100 عدد
گلاسه 300 گرم
75,360خرید
101 عدد به بالا
گلاسه 300 گرم
73,760خرید
تحویل 3 روز کاری
تیراژ
جنس
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 5 عدد
گلاسه 135 گرم
126,000خرید
6 تا 10 عدد
گلاسه 135 گرم
128,600خرید
11 تا 25 عدد
گلاسه 135 گرم
127,200خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 135 گرم
124,800خرید
51 عدد به بالا
گلاسه 135 گرم
122,400خرید
زیر 5 عدد
گلاسه 200 گرم
138,000خرید
6 تا 10 عدد
گلاسه 200 گرم
141,080خرید
11 تا 25 عدد
گلاسه 200 گرم
139,680خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 200 گرم
137,280خرید
51 عدد به بالا
گلاسه 200 گرم
134,880خرید
زیر 5 عدد
گلاسه 300 گرم
170,640خرید
6 تا 10 عدد
گلاسه 300 گرم
174,680خرید
11 تا 25 عدد
گلاسه 300 گرم
170,880خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 300 گرم
166,080خرید
51 عدد به بالا
گلاسه 300 گرم
161,280خرید
تحویل 3 روز کاری

لیست قیمت کارت ویزیت های تعداد کم (تحویل 1 روز کاری)

برای مشاهده جزئیات و قیمت در تیراژ هر محصول روی عنوان آن کیلیک کنید

کارت ویزیت

ابعاد (cm)
مدل
تیراژ
قیمت (تومان)
5.5 * 8.5
مستطیل بزرگ
از 100
4.5 * 8.4
مستطیل کوچک
از 96
5 * 5
مربع
از 100
دلخواه
مستطیل و مربع
از 96
5.5 * 8.5
مستطیل بزرگ
از 100
از 120,700جدول کامل
4.5 * 8.4
مستطیل کوچک
از 96
5 * 5
مربع
از 100
دلخواه
مستطیل و مربع
از 96
5.5 * 8.5
مستطیل بزرگ
از 100
از 120,700جدول کامل
4.5 * 8.4
مستطیل کوچک
از 96
5 * 5
مربع
از 100
دلخواه
مستطیل و مربع
از 96
5.5 * 8.5
مستطیل بزرگ
از 100
از 113,800جدول کامل
4.5 * 8.4
مستطیل کوچک
از 96
5 * 5
مربع
از 100
دلخواه
مستطیل و مربع
از 96
5.5 * 8.5
مستطیل بزرگ
از 100
از 176,200جدول کامل
4.5 * 8.4
مستطیل کوچک
از 96
از 142,500جدول کامل
5 * 5
مربع
از 100
دلخواه
مستطیل و مربع
از 96
از 142,500جدول کامل
5.5 * 8.5
مستطیل بزرگ
از 100
از 245,500جدول کامل
4.5 * 8.4
مستطیل کوچک
از 96
از 197,900جدول کامل
5 * 5
مربع
از 100
از 119,700جدول کامل
دلخواه
مستطیل و مربع
از 96
از 197,900جدول کامل

کارت ویزیت گلاسه بدون روکش تعداد کم

گلاسه 300 بدون روکش (نوشتاری) | در ابعاد مختلف | یکرو و دورو | خدمات دور گرد

کارت ویزیت گلاسه بدون روکش
گالری محصولات (بزودی)
فیلم معرفی (بزودی)

این محصول بر روی مقوا گلاسه 300 گرم چاپ می شود و روکش خاصی بر روی آن کشیده نمی شود از این رو شما می توانید در صورت نیاز به راحتی با خودکار بر روی آن بنویسید.

البته ناگفته نماد به دلیل عدم روکش سلفون بر روی کارت ویزیت گلاسه بدون روکش، مقاومت محصول نسبت به دیگر کارت ویزیت های موجود پایین تر است.

سایز این کارت ویزیت گلاسه در ابعاد 8.5 در 5.5 (مستطیل بزرگ)، 8.5 * 4.8 (مستطیل کوچک) و 5 در 5 (مربع) با چاپ یکرو و دورو ارائه شده است. شما می توانید این محصول را در سریع ترین زمان ممکن 1 روز کاری تحویل بگیرید.

مشاهده بیشتر  

چاپ یکرو و دورو | تعداد از 96 عدد

تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
100
یکرو
80,900خرید
100
دورو
128,700خرید
150
یکرو
111,800خرید
150
دورو
180,100خرید
200
یکرو
140,500خرید
200
دورو
229,600خرید
300
یکرو
200,900خرید
300
دورو
332,600خرید
500
یکرو
320,700خرید
500
دورو
540,490خرید
تحویل 1 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
96
یکرو
66,300خرید
96
دورو
104,500خرید
144
یکرو
91,000خرید
144
دورو
145,600خرید
192
یکرو
113,900خرید
192
دورو
185,200خرید
300
یکرو
169,000خرید
300
دورو
278,700خرید
504
یکرو
270,900خرید
504
دورو
455,600خرید
تحویل 1 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
100
یکرو
50,400خرید
100
دورو
71,000خرید
160
یکرو
66,200خرید
160
دورو
100,400خرید
200
یکرو
80,900خرید
200
دورو
128,700خرید
300
یکرو
111,800خرید
300
دورو
180,100خرید
500
یکرو
170,700خرید
500
دورو
281,100خرید
تحویل 1 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
از 96
یکرو
از 66,300خرید
از 96
دورو
از 104,500خرید
تحویل 1 روزه کاری

کارت ویزیت سلفون براق تعداد کم

گلاسه 300 + روکش سلفون براق | در ابعاد مختلف | یکرو و دورو | خدمات دور گرد

کارت ویزیت سلفون براق
گالری محصولات (بزودی)
فیلم معرفی (بزودی)

کارت ویزیت سلفون براق تعداد کم بر روی مقوا گلاسه 300 گرم چاپ و سپس بر روی آن سلفون کشیده می شود. از این رو مقاومت آن نسبت به کارت ویزیت های گلاسه بدون روکش بالاتر است.

مشاهده بیشتر  

چاپ یکرو و دورو | تعداد از 96 عدد

تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
100
یکرو
120,700خرید
100
دورو
168,300خرید
150
یکرو
165,300خرید
150
دورو
233,600خرید
200
یکرو
208,800خرید
200
دورو
297,900خرید
300
یکرو
297,900خرید
300
دورو
429,600خرید
500
یکرو
483,100خرید
500
دورو
701,900خرید
تحویل 1 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
96
یکرو
98,100خرید
96
دورو
136,200خرید
144
یکرو
133,800خرید
144
دورو
188,400خرید
192
یکرو
168,600خرید
192
دورو
239,900خرید
300
یکرو
249,800خرید
300
دورو
359,500خرید
504
یکرو
407,400خرید
504
دورو
591,100خرید
تحویل 1 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
100
یکرو
72,200خرید
100
دورو
92,000خرید
160
یکرو
97,000خرید
160
دورو
130,700خرید
200
یکرو
120,700خرید
200
دورو
168,300خرید
300
یکرو
165,300خرید
300
دورو
233,600خرید
500
یکرو
253,400خرید
500
دورو
363,800خرید
تحویل 1 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
از 96
یکرو
از 98,100خرید
از 96
دورو
از 136,200خرید
تحویل 1 روزه کاری

کارت ویزیت سلفون مات تعداد کم

گلاسه 300 + روکش سلفون مات | در ابعاد مختلف | یکرو و دورو | خدمات دور گرد

کارت ویزیت سلفون مات ساده
گالری محصولات (بزودی)
فیلم معرفی (بزودی)

کارت ویزیت سلفون مات تعداد کم هم، همچون کارت ویزیت سلفون براق از کاغذ 300 گرم با روکش سلفونی مات بهره می برد. از این رو اگر علاقه مند با کارهای مات هستید می توانید این مصحول جذاب را سفارش دهید.

مشاهده بیشتر  

چاپ یکرو و دورو | تعداد از 96 عدد

تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
100
یکرو
120,700خرید
100
دورو
168,300خرید
150
یکرو
165,300خرید
150
دورو
233,600خرید
200
یکرو
208,800خرید
200
دورو
297,900خرید
300
یکرو
297,900خرید
300
دورو
429,600خرید
500
یکرو
483,100خرید
500
دورو
701,900خرید
تحویل 1 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
96
یکرو
98,100خرید
96
دورو
136,200خرید
144
یکرو
133,800خرید
144
دورو
188,400خرید
192
یکرو
168,600خرید
192
دورو
239,900خرید
300
یکرو
249,800خرید
300
دورو
359,500خرید
504
یکرو
407,400خرید
504
دورو
591,100خرید
تحویل 1 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
100
یکرو
72,200خرید
100
دورو
92,000خرید
160
یکرو
97,000خرید
160
دورو
130,700خرید
200
یکرو
120,700خرید
200
دورو
168,300خرید
300
یکرو
165,300خرید
300
دورو
233,600خرید
500
یکرو
253,400خرید
500
دورو
363,800خرید
تحویل 1 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
از 96
یکرو
از 98,100خرید
از 96
دورو
از 136,200خرید
تحویل 1 روزه کاری

کارت ویزیت کتان تعداد کم

کتان 300 بافت دار (نوشتاری) | در ابعاد مختلف | یکرو و دورو | خدمات دور گرد

کارت ویزیت نوشتاری کتان آلمان
گالری محصولات (بزودی)
فیلم معرفی (بزودی)

اگر به دنبال یک بافت متفاوت بر روی مقوا هستید می توانید کارت ویزیت های کتان با تعداد کم را سفارش دهید.

همچنین این جنس از کارت ویزیت به دلیل اینکه از روکش خاصی برخوردار نیست دارای ضخامت کمتری نسبت به رقبای خود است اما از روی دیگر بر روی این کارت به راحتی می توانید با خودکار بنویسیدو

مشاهده بیشتر  

چاپ یکرو و دورو | تعداد از 96 عدد

تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
100
یکرو
113,800خرید
100
دورو
161,300خرید
150
یکرو
160,300خرید
150
دورو
228,600خرید
200
یکرو
203,900خرید
200
دورو
293,000خرید
300
یکرو
294,000خرید
300
دورو
425,700خرید
500
یکرو
476,100خرید
500
دورو
695,900خرید
تحویل 1 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
96
یکرو
92,600خرید
96
دورو
130,600خرید
144
یکرو
129,800خرید
144
دورو
184,400خرید
192
یکرو
164,700خرید
192
دورو
235,900خرید
300
یکرو
246,500خرید
300
دورو
356,300خرید
504
یکرو
401,500خرید
504
دورو
586,100خرید
تحویل 1 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
100
یکرو
55,200خرید
100
دورو
79,200خرید
160
یکرو
85,000خرید
160
دورو
120,800خرید
200
یکرو
113,800خرید
200
دورو
161,300خرید
300
یکرو
160,300خرید
300
دورو
228,600خرید
500
یکرو
249,000خرید
500
دورو
359,400خرید
تحویل 1 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
از 96
یکرو
از 92,560خرید
از 96
دورو
از 130,600خرید
تحویل 1 روزه کاری

کارت ویزیت لمینت براق تعداد کم

گلاسه 300 + روکش لمینت براق (مقاوم) | در ابعاد مختلف | یکرو و دورو | خدمات دور گرد

کارت ویزیت لمینت براق
گالری محصولات (بزودی)
فیلم معرفی (بزودی)

اگر به دنیال یک کارت ویزیت تعداد کم و در عین حال مقاوم و با کیفیت بالا هستید می توانید به سراغ کارت ویزیت های لمینت براق بروید.

این محصول به دلیل روکش لمینتی که دارد باعث شده است تا از ضخامت و مقاومت بالاتری نسبت به دیگر کارت ویزیت ها داشته باشد.

مشاهده بیشتر  

چاپ یکرو و دورو | تعداد از 96 عدد

تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
100
یکرو
176,200خرید
100
دورو
221,700خرید
150
یکرو
247,500خرید
150
دورو
314,800خرید
200
یکرو
312,800خرید
200
دورو
403,900خرید
300
یکرو
454,400خرید
300
دورو
587,000خرید
500
یکرو
744,400خرید
500
دورو
964,200خرید
تحویل 1 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
96
یکرو
142,500خرید
96
دورو
178,900خرید
144
یکرو
199,500خرید
144
دورو
253,400خرید
192
یکرو
251,800خرید
192
دورو
324,700خرید
300
یکرو
380,200خرید
300
دورو
490,700خرید
504
یکرو
626,800خرید
504
دورو
811,500خرید
تحویل 1 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
100
یکرو
88,100خرید
100
دورو
110,800خرید
160
یکرو
132,700خرید
160
دورو
166,800خرید
200
یکرو
176,200خرید
200
دورو
221,700خرید
300
یکرو
247,500خرید
300
دورو
314,800خرید
500
یکرو
383,600خرید
500
دورو
495,500خرید
تحویل 1 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
از 96
یکرو
از 142,500خرید
از 96
دورو
از 178,900خرید
تحویل 1 روزه کاری

کارت ویزیت لمینت با روکش مات تعداد کم

گلاسه 300 + لمینت با روکش مات (مقاوم) | در ابعاد مختلف | یکرو و دورو | خدمات دور گرد

کارت ویزیت لمینت مات بزرگ
گالری محصولات (بزودی)
فیلم معرفی (بزودی)

تمام ویژگی های کارت ویزیت لمینت براق در این محصول هم مشاهده می شود با ابن تفاوت که روکش مات روی این محصول اضافه شده است.

برای کسانی که به دنبال یک کارت ویزیت مات و در عین حال شکیل و مقاوم هستند، کارت ویزیت لمینت مات تعداد کم می تواند انتخاب اول آنها باشد.

مشاهده بیشتر  

چاپ یکرو و دورو | تعداد از 96 عدد

تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
100
یکرو
245,500خرید
100
دورو
293,000خرید
150
یکرو
354,400خرید
150
دورو
422,700خرید
200
یکرو
457,300خرید
200
دورو
545,400خرید
300
یکرو
664,190خرید
300
دورو
795,900خرید
500
یکرو
1,092,890خرید
500
دورو
1,312,690خرید
تحویل 1 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
96
یکرو
197,900خرید
96
دورو
235,900خرید
144
یکرو
285,100خرید
144
دورو
339,700خرید
192
یکرو
367,400خرید
192
دورو
437,900خرید
300
یکرو
555,000خرید
300
دورو
664,800خرید
504
یکرو
919,590خرید
504
دورو
1,104,200خرید
تحویل 1 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
100
یکرو
119,700خرید
100
دورو
143,500خرید
160
یکرو
183,100خرید
160
دورو
218,800خرید
200
یکرو
245,500خرید
200
دورو
293,000خرید
300
یکرو
354,400خرید
300
دورو
422,700خرید
500
یکرو
560,790خرید
500
دورو
670,690خرید
تحویل 1 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
از 96
یکرو
از 197,900خرید
از 96
دورو
از 235,900خرید
تحویل 1 روزه کاری

چاپ انواع تراکت

برای مشاهده جزئیات کامل هر محصول و قیمت در تمامی سایز ها روی عنوان آن کلیک کنید

تراکت A6 تعداد کم (چاپ دیجیتال)

در جنس های مختلف | 14.8 * 10.5 cm | یکرو و دورو | خدمات دوربری
تعداد دلخواه (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ تعداد کم
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
زیر 20 عدد
دورو
21 تا 100 عدد
یکرو
21 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 1 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
زیر 20 عدد
دورو
21 تا 100 عدد
یکرو
21 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 1 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
زیر 20 عدد
دورو
21 تا 100 عدد
یکرو
21 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 1 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
زیر 20 عدد
دورو
21 تا 100 عدد
یکرو
21 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 1 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
زیر 20 عدد
دورو
21 تا 100 عدد
یکرو
21 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 1 روز کاری

تراکت A5 تعداد کم (چاپ دیجیتال)

در جنس های مختلف | 21 * 14.8 cm | یکرو و دورو | خدمات دوربری
تعداد دلخواه (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ تعداد کم
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
زیر 20 عدد
دورو
21 تا 100 عدد
یکرو
21 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 1 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
زیر 20 عدد
دورو
21 تا 100 عدد
یکرو
21 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 1 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
زیر 20 عدد
دورو
21 تا 100 عدد
یکرو
21 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 1 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
زیر 20 عدد
دورو
21 تا 100 عدد
یکرو
21 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 1 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
زیر 20 عدد
دورو
21 تا 100 عدد
یکرو
21 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 1 روز کاری

تراکت A4 تعداد کم (چاپ دیجیتال)

در جنس های مختلف | 29.7 * 21 cm | یکرو و دورو | خدمات دوربری
تعداد دلخواه (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ تعداد کم
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
زیر 20 عدد
دورو
10,000خرید
21 تا 50 عدد
یکرو
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
یکرو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 1 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
زیر 20 عدد
دورو
10,500خرید
21 تا 50 عدد
یکرو
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
یکرو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 1 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
زیر 20 عدد
دورو
13,000خرید
21 تا 50 عدد
یکرو
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
یکرو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 1 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
زیر 20 عدد
دورو
13,500خرید
21 تا 50 عدد
یکرو
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
یکرو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 1 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
زیر 20 عدد
دورو
14,000خرید
21 تا 50 عدد
یکرو
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
یکرو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 1 روز کاری

تراکت A3 تعداد کم (چاپ دیجیتال)

در جنس های مختلف | 42 * 29.7 cm | یکرو و دورو | خدمات دوربری
تعداد دلخواه (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ تعداد کم
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
10,000خرید
زیر 20 عدد
دورو
20,000خرید
21 تا 50 عدد
یکرو
21 تا 50 عدد
دورو
10,940خرید
51 تا 100 عدد
یکرو
51 تا 100 عدد
دورو
10,740خرید
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
10,540خرید
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
10,340خرید
تحویل 1 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
11,000خرید
زیر 20 عدد
دورو
21,000خرید
21 تا 50 عدد
یکرو
21 تا 50 عدد
دورو
12,120خرید
51 تا 100 عدد
یکرو
51 تا 100 عدد
دورو
11,920خرید
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
11,720خرید
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
11,520خرید
تحویل 1 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
16,000خرید
زیر 20 عدد
دورو
26,000خرید
21 تا 50 عدد
یکرو
21 تا 50 عدد
دورو
14,620خرید
51 تا 100 عدد
یکرو
51 تا 100 عدد
دورو
14,420خرید
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
14,220خرید
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
14,020خرید
تحویل 1 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
17,000خرید
زیر 20 عدد
دورو
27,000خرید
21 تا 50 عدد
یکرو
21 تا 50 عدد
دورو
14,180خرید
51 تا 100 عدد
یکرو
51 تا 100 عدد
دورو
13,980خرید
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
13,780خرید
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
13,580خرید
تحویل 1 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
18,000خرید
زیر 20 عدد
دورو
28,000خرید
21 تا 50 عدد
یکرو
21 تا 50 عدد
دورو
16,180خرید
51 تا 100 عدد
یکرو
51 تا 100 عدد
دورو
15,980خرید
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
15,780خرید
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
15,580خرید
تحویل 1 روز کاری

سفارش چاپ انواع بروشور

بر اساس مدل خط تا

بروشور 3 لت A4 تعداد کم (چاپ دیجیتال)

در جنس های مختلف | ابعاد گسترده 29.7 * 21 cm (هر لت 9.9 * 21 cm)
تعداد دلخواه (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ تعداد کم
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
11,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
12,000خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
14,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
15,000خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
15,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
16,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
17,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
10,410خرید
51 تا 100 عدد
دورو
10,210خرید
101 تا 250 عدد
دورو
10,010خرید
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
14,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
15,000خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری

بروشور 2 لت A4 تعداد کم (چاپ دیجیتال)

در جنس های مختلف | ابعاد گسترده 29.7 * 21 cm (هر لت A5 سایز 14.8 * 21 cm)
تعداد دلخواه (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ تعداد کم
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
11,000خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
11,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
14,000خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
14,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
15,000خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
16,000خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
17,000خرید
21 تا 50 عدد
دورو
10,310خرید
51 تا 100 عدد
دورو
10,110خرید
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
14,000خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
14,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری

بروشور 3 لت A3 تعداد کم (چاپ دیجیتال)

در جنس های مختلف | ابعاد گسترده 42 * 29.7 cm (هر لت 14 * 29.7 cm)
تعداد دلخواه (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ تعداد کم
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
21,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
10,600خرید
51 تا 100 عدد
دورو
10,400خرید
101 تا 250 عدد
دورو
10,200خرید
251 عدد به بالا
دورو
10,000خرید
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
22,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
11,660خرید
51 تا 100 عدد
دورو
11,460خرید
101 تا 250 عدد
دورو
11,260خرید
251 عدد به بالا
دورو
11,060خرید
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
27,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
13,920خرید
51 تا 100 عدد
دورو
13,720خرید
101 تا 250 عدد
دورو
13,520خرید
251 عدد به بالا
دورو
13,320خرید
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
28,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
14,040خرید
51 تا 100 عدد
دورو
13,840خرید
101 تا 250 عدد
دورو
13,640خرید
251 عدد به بالا
دورو
13,440خرید
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
29,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
15,340خرید
51 تا 100 عدد
دورو
15,140خرید
101 تا 250 عدد
دورو
14,940خرید
251 عدد به بالا
دورو
14,740خرید
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
31,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
17,520خرید
51 تا 100 عدد
دورو
17,320خرید
101 تا 250 عدد
دورو
17,120خرید
251 عدد به بالا
دورو
16,920خرید
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
33,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
20,720خرید
51 تا 100 عدد
دورو
20,320خرید
101 تا 250 عدد
دورو
19,920خرید
251 عدد به بالا
دورو
19,520خرید
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
27,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
13,320خرید
51 تا 100 عدد
دورو
13,120خرید
101 تا 250 عدد
دورو
12,920خرید
251 عدد به بالا
دورو
12,720خرید
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
28,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
15,640خرید
51 تا 100 عدد
دورو
15,440خرید
101 تا 250 عدد
دورو
15,240خرید
251 عدد به بالا