سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

چاپ کاتالوگ A4 (رحلی)

کاتالوگ A4

چاپ کاتالوگ A4 را می توان به عنوان یک از محبوب ترین کاتالوگ های موجود در تیم گرافیک معرفی کرد، از این رو اگر به دنبال یک کاتالوگ قدرتمند برای معرفی محصولات و خدمات خود هستید، پیشنهاد ما به شما، چاپ کاتالوگ A4 است. همچنین در راستای رضایتمندی مشتریان، کلیه محصولات کاتالوگ در تیم گرافیک با گارانتی کیفیت ارائه شده است.

سفارش سریع نمونه کار ها چاپ تعداد کم

سفارش کاتالوگ A4 در 2 مدل افقی یا عمودی

صحافی عمودی (صحافی از طول A4) + صحافی افقی (صحافی از عرض A4)

کاتالوگ A4 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ تعداد کم
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
41,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
51,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
53,600 خرید
20 صفحه
5 برگ
58,900 خرید
24 صفحه
6 برگ
64,200 خرید
28 صفحه
7 برگ
71,600 خرید
32 صفحه
8 برگ
76,700 خرید
36 صفحه
9 برگ
81,800 خرید
40 صفحه
10 برگ
86,900 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
92,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
97,100 خرید
52 صفحه
13 برگ
102,200 خرید
56 صفحه
14 برگ
108,300 خرید
60 صفحه
15 برگ
113,300 خرید
64 صفحه
16 برگ
118,300 خرید
68 صفحه
17 برگ
123,300 خرید
72 صفحه
18 برگ
128,300 خرید
76 صفحه
19 برگ
133,300 خرید
80 صفحه
20 برگ
138,300 خرید
84 صفحه
21 برگ
143,300 خرید
88 صفحه
22 برگ
148,300 خرید
92 صفحه
23 برگ
153,300 خرید
96 صفحه
24 برگ
158,300 خرید
100 صفحه
25 برگ
163,300 خرید
104 صفحه
26 برگ
168,300 خرید
108 صفحه
27 برگ
173,500 خرید
112 صفحه
28 برگ
178,400 خرید
116 صفحه
29 برگ
183,300 خرید
120 صفحه
30 برگ
188,200 خرید
124 صفحه
31 برگ
193,100 خرید
128 صفحه
32 برگ
198,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
141,600 خرید
12 صفحه
3 برگ
173,600 خرید
16 صفحه
4 برگ
202,600 خرید
20 صفحه
5 برگ
227,600 خرید
24 صفحه
6 برگ
252,600 خرید
28 صفحه
7 برگ
280,900 خرید
32 صفحه
8 برگ
305,400 خرید
36 صفحه
9 برگ
329,900 خرید
40 صفحه
10 برگ
354,400 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
382,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
406,200 خرید
52 صفحه
13 برگ
430,500 خرید
56 صفحه
14 برگ
454,700 خرید
60 صفحه
15 برگ
479,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
503,200 خرید
68 صفحه
17 برگ
527,500 خرید
72 صفحه
18 برگ
551,700 خرید
76 صفحه
19 برگ
576,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
600,200 خرید
84 صفحه
21 برگ
624,500 خرید
88 صفحه
22 برگ
648,700 خرید
92 صفحه
23 برگ
673,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
697,200 خرید
100 صفحه
25 برگ
721,500 خرید
104 صفحه
26 برگ
745,700 خرید
108 صفحه
27 برگ
770,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
794,200 خرید
116 صفحه
29 برگ
818,500 خرید
120 صفحه
30 برگ
842,700 خرید
124 صفحه
31 برگ
867,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
891,200 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
213,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
265,600 خرید
16 صفحه
4 برگ
317,300 خرید
20 صفحه
5 برگ
366,300 خرید
24 صفحه
6 برگ
417,500 خرید
28 صفحه
7 برگ
466,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
514,500 خرید
36 صفحه
9 برگ
563,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
611,500 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
660,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
708,500 خرید
52 صفحه
13 برگ
757,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
805,500 خرید
60 صفحه
15 برگ
854,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
902,500 خرید
68 صفحه
17 برگ
951,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
999,500 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,048,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,096,500 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,145,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,193,500 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,242,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,290,500 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,339,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,387,500 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,436,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
1,484,500 خرید
116 صفحه
29 برگ
1,533,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
1,581,500 خرید
124 صفحه
31 برگ
1,630,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
1,678,500 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
435,500 خرید
12 صفحه
3 برگ
560,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
681,200 خرید
20 صفحه
5 برگ
802,500 خرید
24 صفحه
6 برگ
923,700 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,045,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,166,200 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,287,500 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,408,700 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,530,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
1,651,200 خرید
52 صفحه
13 برگ
1,772,500 خرید
56 صفحه
14 برگ
1,893,700 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,015,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,136,200 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,257,500 خرید
72 صفحه
18 برگ
2,387,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
2,500,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
2,621,200 خرید
84 صفحه
21 برگ
2,742,500 خرید
88 صفحه
22 برگ
2,863,700 خرید
92 صفحه
23 برگ
2,985,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,106,200 خرید
100 صفحه
25 برگ
3,227,500 خرید
104 صفحه
26 برگ
3,348,700 خرید
108 صفحه
27 برگ
3,470,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
3,591,200 خرید
116 صفحه
29 برگ
3,712,500 خرید
120 صفحه
30 برگ
3,833,700 خرید
124 صفحه
31 برگ
3,955,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
4,076,200 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
837,500 خرید
12 صفحه
3 برگ
1,080,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
1,322,500 خرید
20 صفحه
5 برگ
1,565,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,807,500 خرید
28 صفحه
7 برگ
2,050,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
2,292,500 خرید
36 صفحه
9 برگ
2,535,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
2,777,500 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,020,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
3,262,500 خرید
52 صفحه
13 برگ
2,505,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
3,747,500 خرید
60 صفحه
15 برگ
3,990,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
4,232,500 خرید
68 صفحه
17 برگ
4,475,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
4,717,500 خرید
76 صفحه
19 برگ
4,960,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
5,202,500 خرید
84 صفحه
21 برگ
5,445,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
5,687,500 خرید
92 صفحه
23 برگ
5,930,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
6,172,500 خرید
100 صفحه
25 برگ
6,415,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
6,657,500 خرید
108 صفحه
27 برگ
6,900,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
7,142,500 خرید
116 صفحه
29 برگ
7,385,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
7,627,500 خرید
124 صفحه
31 برگ
7,870,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
8,112,500 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,555,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
2,040,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
2,525,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
3,010,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
3,495,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
3,980,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
4,465,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
4,950,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
5,435,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
5,920,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
6,450,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
6,890,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
7,375,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
7,860,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
8,345,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
8,830,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
9,315,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
9,799,900 خرید
80 صفحه
20 برگ
10,285,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
10,770,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
11,254,900 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,174,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
12,225,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
12,710,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
13,195,100 خرید
108 صفحه
27 برگ
13,680,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
14,165,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
14,650,100 خرید
120 صفحه
30 برگ
15,135,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
15,620,100 خرید
128 صفحه
32 برگ
16,104,900 خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ A4 عمودی

صحافی کاتالوگ A4 از قسمت بلند تر (طول کاغذ A4)

کاتالوگ A4 با صحافی عمودی
گالری نمونه چاپ (بزودی)
فیلم معرفی (بزودی)

متداول ترین نوع چاپ و صحافی کاتالوگ A4 بصورت عمودی است. اندازه تمامی صفحات کاتالوگ A4، به ابعاد 29 در 20 سانتی متر است.

در کاتالوگ A4 (رحلی) عمودی، تاکنی و صحافی کاتالوگ از قسمت بلند تر کاغذ (طول کاغذ A4 به اندازه 29 سانتی متر) اتفاق می افتد و در نهایت تمام صفحات کاتالوگ فرم عمودی به خود خواهند گرفت.

جنس کاتالوگ برای جلد از گلاسه 300 گرم و صفحات داخلی گلاسه 135 گرم استفاده شده است.

در جدول قیمت، قیمت کاتالوگ خام با صحافی تعیین شده قرار دارد، جهت اطلاع از قیمت خدمات اختصاصی از قبیل روکش جلد، افکت های طلاکوب یا یووی، صحافی های متفاوت و ... بعد از کلیک بر روی گزینه خرید، در بخش سفارش محصول با انتخاب خدمات مربوطه، قیمت نیز قابل رؤیت خواهد بود.

مشاهده بیشتر  

جنس چاپ: جلد گلاسه 300 گرم + صفحات داخلی گلاسه 135 گرم

تعداد صفحه
تعداد برگ
نوع صحافی
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
منگنه ساده
6,540,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
منگنه ساده
8,570,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
منگنه ساده
10,580,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
منگنه ساده
12,600,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
منگنه ساده
14,680,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
منگنه ساده
16,690,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
منگنه ساده
18,770,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
چسب گرم
19,620,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
چسب گرم
21,260,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
چسب گرم
23,290,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
چسب گرم
24,930,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
چسب گرم
26,570,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
چسب گرم
28,210,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
چسب گرم
29,850,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
چسب گرم
31,490,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
چسب گرم
33,130,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
چسب گرم
34,760,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
چسب گرم
36,400,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
چسب گرم
38,040,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
چسب گرم
39,890,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
چسب گرم
41,530,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
چسب گرم
43,380,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
چسب گرم
45,020,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
چسب گرم
46,870,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
چسب گرم
48,510,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
چسب گرم
50,360,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
چسب گرم
52,000,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
چسب گرم
53,850,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
چسب گرم
55,490,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
چسب گرم
57,340,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
چسب گرم
58,980,000 خرید
تحویل 10 روزه

چاپ کاتالوگ A4 افقی

صحافی کاتالوگ A4 از قسمت کوتاه تر (عرض کاغذ A4)

کاتالوگ A4 با صحافی افقی
گالری نمونه چاپ (بزودی)
فیلم معرفی (بزودی)

در کاتالوگ A4 (رحلی) افقی برعکس کاتالوگ A4 عمودی، تاکنی و صحافی از قسمت کوتاه تر کاغذ (عرض کاغذ A4 به اندازه 20 سانتی متر) صورت می گیرد.

جنس کاتالوگ افقی، همانند کاتالوگ عمودی، برای جلد از گلاسه 300 گرم و صفحات داخلی گلاسه 135 گرم استفاده شده است.

در جدول قیمت، قیمت کاتالوگ خام با صحافی تعیین شده قرار دارد، جهت اطلاع از قیمت خدمات اختصاصی از قبیل روکش جلد، افکت های طلاکوب یا یووی، صحافی های متفاوت و ... بعد از کلیک بر روی گزینه خرید، در بخش سفارش محصول با انتخاب خدمات مربوطه، قیمت نیز قابل رؤیت خواهد بود.

مشاهده بیشتر  

جنس چاپ: جلد گلاسه 300 گرم + صفحات داخلی گلاسه 135 گرم

تعداد صفحه
تعداد برگ
نوع صحافی
قیمت (تومان)
12 صفحه
3 برگ
منگنه ساده
8,770,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
منگنه ساده
12,800,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
منگنه ساده
16,890,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
چسب گرم
20,350,000 خرید
44 صفحه
11 برگ
چسب گرم
23,960,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
چسب گرم
27,240,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
چسب گرم
30,510,000 خرید
 
68 صفحه
17 برگ
چسب گرم
33,790,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
چسب گرم
37,070,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
چسب گرم
40,650,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
چسب گرم
44,230,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
چسب گرم
47,810,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
چسب گرم
51,400,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
چسب گرم
54,980,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
چسب گرم
58,560,000 خرید
تحویل 10 روزه

چاپ کاتالوگ A4، پرتیراژ ترین نوع کاتالوگ

در بین ابزارهایی که می توان در آن محصول و خدمات خود را به مشتریان معرفی کنیم، چاپ کاتالوگ A4 در نوع خود، بهترین است، از این رو می توانید با ایجاد یک کاتالوگ A4 حرفه ای، تاثیر شگفت انگیزی را بر روی مخاطب بگذارید. در چاپ کاتالوگ A4، باید به جنس کاتالوگ A4، قیمت کاتالوگ A4 و طراحی آن توجه ویژه ای کرد.

سایز کاتالوگ A4 چست؟

هر صفحه کاتالوگ A4، چه در حالت عمودی و چه در حالت افقی، دارای سایز 20 در 29 است.

فرق صفحه با برگ در کاتالوگ A4 به چه معناست؟

در کاتالوگ A4 یک برگ A3 چاپ می شود و یک خط تا در وسط آن می خورد و تبدیل به A4 صفحه می شود. از این رو هر برگ در کاتالوگ A4، چهار صفحه است. اگر بخواهیم با یک مثال این مفهوم را برای مشتریان معرفی کنیم می توانیم بگوئیم که یک کاتالوگ 16 صفحه ای A4 از 4 برگ A3 تشکیل شده است که یک برگ آن (4 صفحه) جلد کاتالوگ A4 است و 3 برگ آن (12 صفحه)، صفحات میانی کاتالوگ A4 است.

جنس کاغذ در چاپ کاتالوگ A4 چیست؟

کاتالوگ A4، از جلد و صفحات میانی تشکیل شده است. اصولا برگی که برای جلد انتخاب می شود ضخیم تر بوده، و صفحات داخلی از کاغذ های نازک تر مثل گلاسه 135 گرم استفاده می شود. ما نیز سعی کردم با رعایت این اصل، بهترین نوع کاتالوگ از نظر کیفیت چاپ، صحافی و ... با به صرفه ترین قیمت در اختیارشما عزیزان قرار دهیم. هر چند اگر بنا به هر دلیلی تمایل به تغییر جنس در هر یک از برگ های کاتالوگ خود دارید، با ما تماس بگیرید؛ ما به صورت اختصاصی چاپ کاتالوگ شما را بعد از بررسی های لازم، انجام می دهیم.

با این اوصاف جنس کاتالوگ A4 از جنس گلاسه است که کاغذ گلاسه برای جلد با ضخامت 300 گرم بوده و برای صفحات داخلی گلاسه 135 گرم استفاده می شود. البته خدمات اختصاصی روکش سلفون مات یا براق یا یووی موضعی برای جلد کاتالوگ نیز در نظر گرفته شده است که هنگام ثبت سفارش محصول قابل مشاهده است.

طراحی کاتالوگ A4، چه کاری انجام دهیم تا یک کاتالوگ A4 زیبا داشته باشیم؟

در طراحی کاتالوگ، تمام اصول و نکات ریز و درشت طراحی کنار هم جمع می شوند، تا یک نمود زیبا و حرفه ای از کسب و کار یا برند شما به مخاطبانتان ارائه دهند. در ادامه مهم ترین آن ها بدین شرح هستند:

عکس تبلیغاتی برای طراحی کاتالوگ

یکی از عواملی که باعث می شود تا یک کاتالوگ حرفه ای داشته باشید، وجود عکس های بسیار زیبا از خدمات و یا محصولات کسب و کار شماست.

پس در قدم اول باید از محصولات و خدمات خود در یک آتلیه، عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی انجام دهید. همچنین اگر آتلیه ای خاصی را برای عکاس نمی شناسید، امکان ثبت سفارش عکاسی در آتلیه تخصصی عکس تبلیغاتی، در تیم گرافیک هم وجود دارد که می توانید برای اطلاعات بیشتر به صفحه آتلیه تیم گرافیک مراجعه کنید.

لازم بذکر است پیشنهاد ما به مشتریان استفاده از عکس های آتلیه ای است، اما اگر مشتریان این نیاز مهم را قبول نداشته باشند، مشکلی در اجرای فرآیند پروژه پیش نخواهد آمد، ولی در نهایت خروجی عکس ها در چاپ با کیفیت پایین تری ظاهر می شود که به زیبایی کلی کاتالوگ ضربه خواهد زد.

انتخاب رنگ سازمانی برای طراحی بخش های مختلف کاتالوگ

باید برای برند خود یک رنگ مناسب با کسب و کار خود انتخاب کنید. مثلا در حوزه چاپ کاتالوگ A4 برای یک شرکت دارویی می توان از رنگ سبز، که نشانه ای از سلامتی است را در طراحی کاتالوگ A4 استفاده کرد.

انتخاب قالب طراحی صفحات کاتالوگ

برای انتخاب قالبی که در طراحی کاتالوگ A4 استفاده می شود می بایست نوع شغل را در نظر گرفت. به طور مثال قالبی که برای معرفی یک شرکت صنعتی استفاده می شود با قالبی که برای یک شرکت معرفی محصولات زیبایی استفاده می شود باید متفاوت باشد.

و نکات بسیار دیگری که برای داشتن یک کاتالوگ حرفه ای A4 می بایست رعایت کرد. از این رو مشتریان باید برای انتخاب تیم طراحی کاتالوگ A4 خود، دقت لازم را انجام دهند.

قیمت طراحی کاتالوگ A4

طراحی کاتالوگ A4 یک امر کاملا تخصصی و زمان بر بوده و می بایست با دقت نظر بسیار بالایی انجام شود. تعداد صفحات در کاتالوگ A4، در قیمت طراحی کاتالوگ A4 موثر است، از این رو می توانید برای مشاهده هزینه طراحی کاتالوگ A4، به صفحه تعرفه های طراحی مراجعه کنید.

قیمت چاپ کاتالوگ A4، چه عواملی در تعرفه قیمت کاتالوگ A4 تاثیر گذار است؟

چند عامل در قمیت چاپ کاتالوگ A4 تاثیر گذار است، از جمله:

جنس کاتالوگ A4: اگر شما صفحات میانی خود را ضخیم تر در نظر گرفته باشید، قیمت کاتالوگ A4 شما بالاتر می رود. از این رو اگر به دنیال مدیرت کردن هزینه های خود هستید پیشنهاد می کنیم صفحات داخلی خود را مطابق با پیشنهاد استاندارد تیم گرافیک در نظر بگیرید.

تعدا صفحات کاتالوگ A4: واضح و پر روشن است که هر آنچه تعداد صفحات شما بالاتر رود، هزینه نهایی بیشتری را برای چاپ کاتالوگ A4 می بایست پرداخت کنید.

صحافی کاتالوگ A4: به نسبت دو مورد قبل تفاوت چشم گیری ندارد، اما در کل، منگنه ساده ، ارزان ترین نوع صحافی بوده و گران ترین صحافی مربوط به چسب گرم است، که برای تعداد برگ ها بالاتر استفاده می شود.

سفارش کاتالوگ A4، از خرید در یک برند چاپی لذت ببرید

استفاده از تیم طراحی متخصص، سابقه بالا در امور چاپی و استفاده از کارکنان آموزش دیده و حرفه ای در امور ارتباط با مشتریان و همچنین قیمت گذاری متناسب با بودجه مخاطبان، همه و همه به خاطر رضایت مشتریان تیم گرافیک صورت گرفته است، تا بتوانند با یک خیال آرام و آسوده سفارش کاتالوگ خود را ثبت کنند. همین حالا اقدام کنید.

نمونه کارهای کاتالوگ در تیم گرافیک

گالری تصاویر

 
 

محصولات مرتبط چاپ کاتالوگ A4

مشاهده و ثبت سفارش محصولات دیگر

سوالات پر تکرار چاپ کاتالوگ A4
چگونه از کیفیت کاتالوگ های A4 تیم گرافیک مطمئن شویم؟

کیفیت چاپ، در کاتاوگ A4 در مجموعه تیم گرافیک، از اهمیت بالایی برخوردار است از این رو برای اطمینان خاطر مشتریان کلیه کاتالوگ های A4 خود را، گارانتی کیفیت کرده است. در همین راستا اگر مشکلی در چاپ کاتالوگ A4 شما پیش آید و در قوانین گارانتی وجود داشته باشد، فرآیند چاپ مجدد کاتالوگ A4 شما استارت خواهد خورد.

فرآیند ثبت طراحی کاتالوگ A4 در تیم گرافیک چگونه است؟

فقط کافیست با شماره های دفتر تماس گرفته تا کارشناسان ما فرآیند ثبت سفارش طراحی کاتالوگ A4 شما را استارت بزنند.

هزینه طراحی کاتالوگ A4 چقدر است؟

بسته به میزان صفحات، قیمت طراحی کاتالوگ A4 متغیر است. شما می توانید برای مشاهده طراحی هر صفحه کاتالوگ A4 به صفحه تعرفه طراحی مراجعه کنید.

سفارش کاتالوگ A4 در تیم گرافیک از چه طریقی انجام می شود؟

شما می توانید سفارش خود را از 3 طریق حضوری، اینترنتی و تلفنی ثبت کنید.
انتخاب با شماست ...

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
  • تهران - فلکه دوم صادقیه ، پشت بانک ملت ، خیابان تقدیری ، مجتمع تجاری افتخار ، واحد 2 و 3 ، مجموعه "تیم گرافیک"
    ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 9:30 صبح الی 19
    پنج شنبه ها 9:30 الی 18
    شماره تماس: 02144044827 - 02144044881 - 02144037023

نماد های سایت
  • logo-samandehi
تمامی حقوق برای این سایت محفوظ میباشد. کپی رایت 1401 - قدرت گرفته از چاپیروس