سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

چاپ کاتالوگ A4 (رحلی)

کاتالوگ A4

چاپ کاتالوگ A4 را می توان به عنوان یک از محبوب ترین کاتالوگ های موجود در تیم گرافیک معرفی کرد، از این رو اگر به دنبال یک کاتالوگ قدرتمند برای معرفی محصولات و خدمات خود هستید، پیشنهاد ما به شما، چاپ کاتالوگ A4 است. همچنین در راستای رضایتمندی مشتریان، کلیه محصولات کاتالوگ در تیم گرافیک با گارانتی کیفیت ارائه شده است.

سفارش سریع نمونه کار ها چاپ تعداد کم

سفارش کاتالوگ A4 در 2 مدل افقی یا عمودی

صحافی عمودی (صحافی از طول A4) + صحافی افقی (صحافی از عرض A4)

کاتالوگ A4 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 250 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ تعداد کم
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
56,500خرید
12 صفحه
3 برگ
76,500خرید
16 صفحه
4 برگ
66,000خرید
20 صفحه
5 برگ
75,900خرید
24 صفحه
6 برگ
85,800خرید
28 صفحه
7 برگ
94,200خرید
32 صفحه
8 برگ
103,900خرید
36 صفحه
9 برگ
113,500خرید
40 صفحه
10 برگ
123,100خرید
 
44 صفحه
11 برگ
132,800خرید
48 صفحه
12 برگ
142,400خرید
52 صفحه
13 برگ
152,000خرید
56 صفحه
14 برگ
155,800خرید
60 صفحه
15 برگ
165,000خرید
64 صفحه
16 برگ
174,200خرید
68 صفحه
17 برگ
183,300خرید
72 صفحه
18 برگ
192,500خرید
76 صفحه
19 برگ
201,700خرید
80 صفحه
20 برگ
210,900خرید
84 صفحه
21 برگ
220,100خرید
88 صفحه
22 برگ
229,200خرید
92 صفحه
23 برگ
238,400خرید
96 صفحه
24 برگ
247,600خرید
100 صفحه
25 برگ
256,800خرید
104 صفحه
26 برگ
266,000خرید
108 صفحه
27 برگ
275,100خرید
112 صفحه
28 برگ
284,300خرید
116 صفحه
29 برگ
293,500خرید
120 صفحه
30 برگ
302,700خرید
124 صفحه
31 برگ
311,900خرید
128 صفحه
32 برگ
321,000خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
160,800خرید
12 صفحه
3 برگ
207,800خرید
16 صفحه
4 برگ
249,200خرید
20 صفحه
5 برگ
295,100خرید
24 صفحه
6 برگ
341,000خرید
28 صفحه
7 برگ
386,900خرید
32 صفحه
8 برگ
432,800خرید
36 صفحه
9 برگ
478,700خرید
40 صفحه
10 برگ
524,600خرید
 
44 صفحه
11 برگ
540,500خرید
48 صفحه
12 برگ
583,400خرید
52 صفحه
13 برگ
626,290خرید
56 صفحه
14 برگ
669,200خرید
60 صفحه
15 برگ
712,100خرید
64 صفحه
16 برگ
754,990خرید
68 صفحه
17 برگ
789,890خرید
72 صفحه
18 برگ
832,290خرید
76 صفحه
19 برگ
874,690خرید
80 صفحه
20 برگ
917,100خرید
84 صفحه
21 برگ
959,490خرید
88 صفحه
22 برگ
1,001,890خرید
92 صفحه
23 برگ
1,044,300خرید
96 صفحه
24 برگ
1,086,690خرید
100 صفحه
25 برگ
1,129,100خرید
104 صفحه
26 برگ
1,171,490خرید
108 صفحه
27 برگ
1,213,890خرید
112 صفحه
28 برگ
1,256,290خرید
116 صفحه
29 برگ
1,298,690خرید
120 صفحه
30 برگ
1,341,100خرید
124 صفحه
31 برگ
1,383,490خرید
128 صفحه
32 برگ
1,425,900خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
306,300خرید
12 صفحه
3 برگ
393,580خرید
16 صفحه
4 برگ
485,400خرید
20 صفحه
5 برگ
577,200خرید
24 صفحه
6 برگ
639,000خرید
28 صفحه
7 برگ
724,790خرید
32 صفحه
8 برگ
810,600خرید
36 صفحه
9 برگ
896,390خرید
40 صفحه
10 برگ
982,190خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,067,990خرید
48 صفحه
12 برگ
1,153,800خرید
52 صفحه
13 برگ
1,239,590خرید
56 صفحه
14 برگ
1,325,390خرید
60 صفحه
15 برگ
1,411,200خرید
64 صفحه
16 برگ
1,496,990خرید
68 صفحه
17 برگ
1,566,790خرید
72 صفحه
18 برگ
1,651,590خرید
76 صفحه
19 برگ
1,736,390خرید
80 صفحه
20 برگ
1,821,180خرید
84 صفحه
21 برگ
1,906,000خرید
88 صفحه
22 برگ
1,990,790خرید
92 صفحه
23 برگ
2,075,580خرید
96 صفحه
24 برگ
2,160,380خرید
100 صفحه
25 برگ
2,245,180خرید
104 صفحه
26 برگ
2,329,970خرید
108 صفحه
27 برگ
2,414,770خرید
112 صفحه
28 برگ
2,499,590خرید
116 صفحه
29 برگ
2,584,380خرید
120 صفحه
30 برگ
2,669,180خرید
124 صفحه
31 برگ
2,753,980خرید
128 صفحه
32 برگ
2,838,800خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
720,490خرید
12 صفحه
3 برگ
919,990خرید
16 صفحه
4 برگ
1,134,490خرید
20 صفحه
5 برگ
1,348,990خرید
24 صفحه
6 برگ
1,563,490خرید
28 صفحه
7 برگ
1,777,980خرید
32 صفحه
8 برگ
1,992,490خرید
36 صفحه
9 برگ
2,206,980خرید
40 صفحه
10 برگ
2,421,470خرید
 
44 صفحه
11 برگ
2,635,980خرید
48 صفحه
12 برگ
2,850,490خرید
52 صفحه
13 برگ
3,064,970خرید
56 صفحه
14 برگ
3,279,470خرید
60 صفحه
15 برگ
3,494,000خرید
64 صفحه
16 برگ
3,708,460خرید
68 صفحه
17 برگ
3,882,980خرید
72 صفحه
18 برگ
4,094,960خرید
76 صفحه
19 برگ
4,306,950خرید
80 صفحه
20 برگ
4,518,950خرید
84 صفحه
21 برگ
4,730,990خرید
88 صفحه
22 برگ
4,942,980خرید
92 صفحه
23 برگ
5,154,980خرید
96 صفحه
24 برگ
5,366,980خرید
100 صفحه
25 برگ
5,578,980خرید
104 صفحه
26 برگ
5,790,950خرید
108 صفحه
27 برگ
6,002,960خرید
112 صفحه
28 برگ
6,214,940خرید
116 صفحه
29 برگ
6,426,990خرید
120 صفحه
30 برگ
6,638,970خرید
124 صفحه
31 برگ
6,850,960خرید
128 صفحه
32 برگ
7,062,960خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,375,970خرید
12 صفحه
3 برگ
1,804,980خرید
16 صفحه
4 برگ
2,233,970خرید
20 صفحه
5 برگ
2,662,990خرید
24 صفحه
6 برگ
3,091,970خرید
28 صفحه
7 برگ
3,520,960خرید
32 صفحه
8 برگ
3,949,970خرید
36 صفحه
9 برگ
4,378,940خرید
40 صفحه
10 برگ
4,807,980خرید
 
44 صفحه
11 برگ
5,236,970خرید
48 صفحه
12 برگ
5,665,950خرید
52 صفحه
13 برگ
6,094,970خرید
56 صفحه
14 برگ
6,523,970خرید
60 صفحه
15 برگ
6,952,940خرید
64 صفحه
16 برگ
7,381,990خرید
68 صفحه
17 برگ
7,730,950خرید
72 صفحه
18 برگ
8,154,970خرید
76 صفحه
19 برگ
8,578,910خرید
80 صفحه
20 برگ
9,002,900خرید
84 صفحه
21 برگ
9,426,990خرید
88 صفحه
22 برگ
9,850,900خرید
92 صفحه
23 برگ
10,274,920خرید
96 صفحه
24 برگ
10,698,920خرید
100 صفحه
25 برگ
11,122,910خرید
104 صفحه
26 برگ
11,546,930خرید
108 صفحه
27 برگ
11,970,980خرید
112 صفحه
28 برگ
12,394,910خرید
116 صفحه
29 برگ
12,818,910خرید
120 صفحه
30 برگ
13,242,970خرید
124 صفحه
31 برگ
13,666,990خرید
128 صفحه
32 برگ
14,090,940خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
2,692,000خرید
12 صفحه
3 برگ
3,549,980خرید
16 صفحه
4 برگ
4,407,940خرید
20 صفحه
5 برگ
5,265,940خرید
24 صفحه
6 برگ
6,123,980خرید
28 صفحه
7 برگ
6,981,920خرید
32 صفحه
8 برگ
7,839,980خرید
36 صفحه
9 برگ
8,697,960خرید
40 صفحه
10 برگ
9,555,880خرید
 
44 صفحه
11 برگ
10,413,910خرید
48 صفحه
12 برگ
11,271,960خرید
52 صفحه
13 برگ
12,129,900خرید
56 صفحه
14 برگ
12,987,960خرید
60 صفحه
15 برگ
13,845,980خرید
64 صفحه
16 برگ
14,703,870خرید
68 صفحه
17 برگ
15,401,970خرید
72 صفحه
18 برگ
16,249,890خرید
76 صفحه
19 برگ
17,097,910خرید
80 صفحه
20 برگ
17,945,900خرید
84 صفحه
21 برگ
18,793,900خرید
88 صفحه
22 برگ
19,641,980خرید
92 صفحه
23 برگ
20,489,760خرید
96 صفحه
24 برگ
21,337,920خرید
100 صفحه
25 برگ
22,185,980خرید
104 صفحه
26 برگ
23,033,740خرید
108 صفحه
27 برگ
23,881,980خرید
112 صفحه
28 برگ
24,729,840خرید
116 صفحه
29 برگ
25,577,940خرید
120 صفحه
30 برگ
26,425,710خرید
124 صفحه
31 برگ
27,273,780خرید
128 صفحه
32 برگ
28,121,850خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ A4 عمودی

صحافی کاتالوگ A4 از قسمت بلند تر (طول کاغذ A4)

کاتالوگ A4 با صحافی عمودی
گالری نمونه چاپ (بزودی)
فیلم معرفی (بزودی)

متداول ترین نوع چاپ و صحافی کاتالوگ A4 بصورت عمودی است. اندازه تمامی صفحات کاتالوگ A4، به ابعاد 29 در 20 سانتی متر است.

در کاتالوگ A4 (رحلی) عمودی، تاکنی و صحافی کاتالوگ از قسمت بلند تر کاغذ (طول کاغذ A4 به اندازه 29 سانتی متر) اتفاق می افتد و در نهایت تمام صفحات کاتالوگ فرم عمودی به خود خواهند گرفت.

جنس کاتالوگ برای جلد از گلاسه 250 گرم و صفحات داخلی گلاسه 135 گرم استفاده شده است.

در جدول قیمت، قیمت کاتالوگ خام با صحافی تعیین شده قرار دارد، جهت اطلاع از قیمت خدمات اختصاصی از قبیل روکش جلد، افکت های طلاکوب یا یووی، صحافی های متفاوت و ... بعد از کلیک بر روی گزینه خرید، در بخش سفارش محصول با انتخاب خدمات مربوطه، قیمت نیز قابل رؤیت خواهد بود.

مشاهده بیشتر  

جنس چاپ: جلد گلاسه 250 گرم + صفحات داخلی گلاسه 135 گرم

تعداد صفحه
تعداد برگ
نوع صحافی
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
منگنه ساده
9,879,900خرید
12 صفحه
3 برگ
منگنه ساده
13,510,000خرید
16 صفحه
4 برگ
منگنه ساده
16,780,000خرید
20 صفحه
5 برگ
منگنه ساده
20,060,000خرید
24 صفحه
6 برگ
منگنه ساده
23,439,900خرید
28 صفحه
7 برگ
منگنه ساده
26,709,800خرید
32 صفحه
8 برگ
منگنه ساده
30,089,900خرید
36 صفحه
9 برگ
چسب گرم
33,359,900خرید
40 صفحه
10 برگ
چسب گرم
36,629,900خرید
 
44 صفحه
11 برگ
چسب گرم
48,979,900خرید
48 صفحه
12 برگ
چسب گرم
52,609,900خرید
52 صفحه
13 برگ
چسب گرم
56,249,900خرید
56 صفحه
14 برگ
چسب گرم
59,889,800خرید
60 صفحه
15 برگ
چسب گرم
63,529,700خرید
64 صفحه
16 برگ
چسب گرم
67,159,600خرید
68 صفحه
17 برگ
چسب گرم
70,799,800خرید
72 صفحه
18 برگ
چسب گرم
74,439,700خرید
76 صفحه
19 برگ
چسب گرم
78,070,000خرید
80 صفحه
20 برگ
چسب گرم
81,709,600خرید
84 صفحه
21 برگ
چسب گرم
85,619,700خرید
88 صفحه
22 برگ
چسب گرم
89,249,900خرید
92 صفحه
23 برگ
چسب گرم
93,159,700خرید
96 صفحه
24 برگ
چسب گرم
96,799,700خرید
100 صفحه
25 برگ
چسب گرم
100,699,900خرید
104 صفحه
26 برگ
چسب گرم
104,339,700خرید
108 صفحه
27 برگ
چسب گرم
108,250,000خرید
112 صفحه
28 برگ
چسب گرم
111,879,900خرید
116 صفحه
29 برگ
چسب گرم
115,789,400خرید
120 صفحه
30 برگ
چسب گرم
119,429,600خرید
124 صفحه
31 برگ
چسب گرم
123,329,500خرید
128 صفحه
32 برگ
چسب گرم
126,969,500خرید
تحویل 10 روزه

چاپ کاتالوگ A4 افقی

صحافی کاتالوگ A4 از قسمت کوتاه تر (عرض کاغذ A4)

کاتالوگ A4 با صحافی افقی
گالری نمونه چاپ (بزودی)
فیلم معرفی (بزودی)

در کاتالوگ A4 (رحلی) افقی برعکس کاتالوگ A4 عمودی، تاکنی و صحافی از قسمت کوتاه تر کاغذ (عرض کاغذ A4 به اندازه 20 سانتی متر) صورت می گیرد.

جنس کاتالوگ افقی، همانند کاتالوگ عمودی، برای جلد از گلاسه 250 گرم و صفحات داخلی گلاسه 135 گرم استفاده شده است.

در جدول قیمت، قیمت کاتالوگ خام با صحافی تعیین شده قرار دارد، جهت اطلاع از قیمت خدمات اختصاصی از قبیل روکش جلد، افکت های طلاکوب یا یووی، صحافی های متفاوت و ... بعد از کلیک بر روی گزینه خرید، در بخش سفارش محصول با انتخاب خدمات مربوطه، قیمت نیز قابل رؤیت خواهد بود.

مشاهده بیشتر  

جنس چاپ: جلد گلاسه 250 گرم + صفحات داخلی گلاسه 135 گرم

تعداد صفحه
تعداد برگ
نوع صحافی
قیمت (تومان)
12 صفحه
3 برگ
منگنه ساده
16,889,900خرید
20 صفحه
5 برگ
منگنه ساده
25,070,000خرید
28 صفحه
7 برگ
منگنه ساده
33,390,000خرید
36 صفحه
9 برگ
چسب گرم
42,229,900خرید
44 صفحه
11 برگ
چسب گرم
49,919,900خرید
52 صفحه
13 برگ
چسب گرم
57,199,800خرید
60 صفحه
15 برگ
چسب گرم
64,469,900خرید
 
68 صفحه
17 برگ
چسب گرم
71,749,700خرید
76 صفحه
19 برگ
چسب گرم
79,019,900خرید
84 صفحه
21 برگ
چسب گرم
86,679,700خرید
92 صفحه
23 برگ
چسب گرم
94,339,500خرید
100 صفحه
25 برگ
چسب گرم
101,999,600خرید
108 صفحه
27 برگ
چسب گرم
109,659,800خرید
116 صفحه
29 برگ
چسب گرم
117,319,700خرید
124 صفحه
31 برگ
چسب گرم
124,979,600خرید
تحویل 10 روزه

چاپ کاتالوگ A4، پرتیراژ ترین نوع کاتالوگ

در بین ابزارهایی که می توان در آن محصول و خدمات خود را به مشتریان معرفی کنیم، چاپ کاتالوگ A4 در نوع خود، بهترین است، از این رو می توانید با ایجاد یک کاتالوگ A4 حرفه ای، تاثیر شگفت انگیزی را بر روی مخاطب بگذارید. در چاپ کاتالوگ A4، باید به جنس کاتالوگ A4، قیمت کاتالوگ A4 و طراحی آن توجه ویژه ای کرد.

سایز کاتالوگ A4 چست؟

هر صفحه کاتالوگ A4، چه در حالت عمودی و چه در حالت افقی، دارای سایز 20 در 29 است.

فرق صفحه با برگ در کاتالوگ A4 به چه معناست؟

در کاتالوگ A4 یک برگ A3 چاپ می شود و یک خط تا در وسط آن می خورد و تبدیل به A4 صفحه می شود. از این رو هر برگ در کاتالوگ A4، چهار صفحه است. اگر بخواهیم با یک مثال این مفهوم را برای مشتریان معرفی کنیم می توانیم بگوئیم که یک کاتالوگ 16 صفحه ای A4 از 4 برگ A3 تشکیل شده است که یک برگ آن (4 صفحه) جلد کاتالوگ A4 است و 3 برگ آن (12 صفحه)، صفحات میانی کاتالوگ A4 است.

جنس کاغذ در چاپ کاتالوگ A4 چیست؟

کاتالوگ A4، از جلد و صفحات میانی تشکیل شده است. اصولا برگی که برای جلد انتخاب می شود ضخیم تر بوده، و صفحات داخلی از کاغذ های نازک تر مثل گلاسه 135 گرم استفاده می شود. ما نیز سعی کردم با رعایت این اصل، بهترین نوع کاتالوگ از نظر کیفیت چاپ، صحافی و ... با به صرفه ترین قیمت در اختیارشما عزیزان قرار دهیم. هر چند اگر بنا به هر دلیلی تمایل به تغییر جنس در هر یک از برگ های کاتالوگ خود دارید، با ما تماس بگیرید؛ ما به صورت اختصاصی چاپ کاتالوگ شما را بعد از بررسی های لازم، انجام می دهیم.

با این اوصاف جنس کاتالوگ A4 از جنس گلاسه است که کاغذ گلاسه برای جلد با ضخامت 300 گرم بوده و برای صفحات داخلی گلاسه 135 گرم استفاده می شود. البته خدمات اختصاصی روکش سلفون مات یا براق یا یووی موضعی برای جلد کاتالوگ نیز در نظر گرفته شده است که هنگام ثبت سفارش محصول قابل مشاهده است.

طراحی کاتالوگ A4، چه کاری انجام دهیم تا یک کاتالوگ A4 زیبا داشته باشیم؟

در طراحی کاتالوگ، تمام اصول و نکات ریز و درشت طراحی کنار هم جمع می شوند، تا یک نمود زیبا و حرفه ای از کسب و کار یا برند شما به مخاطبانتان ارائه دهند. در ادامه مهم ترین آن ها بدین شرح هستند:

عکس تبلیغاتی برای طراحی کاتالوگ

یکی از عواملی که باعث می شود تا یک کاتالوگ حرفه ای داشته باشید، وجود عکس های بسیار زیبا از خدمات و یا محصولات کسب و کار شماست.

پس در قدم اول باید از محصولات و خدمات خود در یک آتلیه، عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی انجام دهید. همچنین اگر آتلیه ای خاصی را برای عکاس نمی شناسید، امکان ثبت سفارش عکاسی در آتلیه تخصصی عکس تبلیغاتی، در تیم گرافیک هم وجود دارد که می توانید برای اطلاعات بیشتر به صفحه آتلیه تیم گرافیک مراجعه کنید.

لازم بذکر است پیشنهاد ما به مشتریان استفاده از عکس های آتلیه ای است، اما اگر مشتریان این نیاز مهم را قبول نداشته باشند، مشکلی در اجرای فرآیند پروژه پیش نخواهد آمد، ولی در نهایت خروجی عکس ها در چاپ با کیفیت پایین تری ظاهر می شود که به زیبایی کلی کاتالوگ ضربه خواهد زد.

انتخاب رنگ سازمانی برای طراحی بخش های مختلف کاتالوگ

باید برای برند خود یک رنگ مناسب با کسب و کار خود انتخاب کنید. مثلا در حوزه چاپ کاتالوگ A4 برای یک شرکت دارویی می توان از رنگ سبز، که نشانه ای از سلامتی است را در طراحی کاتالوگ A4 استفاده کرد.

انتخاب قالب طراحی صفحات کاتالوگ

برای انتخاب قالبی که در طراحی کاتالوگ A4 استفاده می شود می بایست نوع شغل را در نظر گرفت. به طور مثال قالبی که برای معرفی یک شرکت صنعتی استفاده می شود با قالبی که برای یک شرکت معرفی محصولات زیبایی استفاده می شود باید متفاوت باشد.

و نکات بسیار دیگری که برای داشتن یک کاتالوگ حرفه ای A4 می بایست رعایت کرد. از این رو مشتریان باید برای انتخاب تیم طراحی کاتالوگ A4 خود، دقت لازم را انجام دهند.

قیمت طراحی کاتالوگ A4

طراحی کاتالوگ A4 یک امر کاملا تخصصی و زمان بر بوده و می بایست با دقت نظر بسیار بالایی انجام شود. تعداد صفحات در کاتالوگ A4، در قیمت طراحی کاتالوگ A4 موثر است، از این رو می توانید برای مشاهده هزینه طراحی کاتالوگ A4، به صفحه تعرفه های طراحی مراجعه کنید.

قیمت چاپ کاتالوگ A4، چه عواملی در تعرفه قیمت کاتالوگ A4 تاثیر گذار است؟

چند عامل در قمیت چاپ کاتالوگ A4 تاثیر گذار است، از جمله:

جنس کاتالوگ A4: اگر شما صفحات میانی خود را ضخیم تر در نظر گرفته باشید، قیمت کاتالوگ A4 شما بالاتر می رود. از این رو اگر به دنیال مدیرت کردن هزینه های خود هستید پیشنهاد می کنیم صفحات داخلی خود را مطابق با پیشنهاد استاندارد تیم گرافیک در نظر بگیرید.

تعدا صفحات کاتالوگ A4: واضح و پر روشن است که هر آنچه تعداد صفحات شما بالاتر رود، هزینه نهایی بیشتری را برای چاپ کاتالوگ A4 می بایست پرداخت کنید.

صحافی کاتالوگ A4: به نسبت دو مورد قبل تفاوت چشم گیری ندارد، اما در کل، منگنه ساده ، ارزان ترین نوع صحافی بوده و گران ترین صحافی مربوط به چسب گرم است، که برای تعداد برگ ها بالاتر استفاده می شود.

سفارش کاتالوگ A4، از خرید در یک برند چاپی لذت ببرید

استفاده از تیم طراحی متخصص، سابقه بالا در امور چاپی و استفاده از کارکنان آموزش دیده و حرفه ای در امور ارتباط با مشتریان و همچنین قیمت گذاری متناسب با بودجه مخاطبان، همه و همه به خاطر رضایت مشتریان تیم گرافیک صورت گرفته است، تا بتوانند با یک خیال آرام و آسوده سفارش کاتالوگ خود را ثبت کنند. همین حالا اقدام کنید.

نمونه کارهای کاتالوگ در تیم گرافیک

گالری تصاویر

 
 

محصولات مرتبط چاپ کاتالوگ A4

مشاهده و ثبت سفارش محصولات دیگر

سوالات پر تکرار چاپ کاتالوگ A4
چگونه از کیفیت کاتالوگ های A4 تیم گرافیک مطمئن شویم؟

کیفیت چاپ، در کاتاوگ A4 در مجموعه تیم گرافیک، از اهمیت بالایی برخوردار است از این رو برای اطمینان خاطر مشتریان کلیه کاتالوگ های A4 خود را، گارانتی کیفیت کرده است. در همین راستا اگر مشکلی در چاپ کاتالوگ A4 شما پیش آید و در قوانین گارانتی وجود داشته باشد، فرآیند چاپ مجدد کاتالوگ A4 شما استارت خواهد خورد.

فرآیند ثبت طراحی کاتالوگ A4 در تیم گرافیک چگونه است؟

فقط کافیست با شماره های دفتر تماس گرفته تا کارشناسان ما فرآیند ثبت سفارش طراحی کاتالوگ A4 شما را استارت بزنند.

هزینه طراحی کاتالوگ A4 چقدر است؟

بسته به میزان صفحات، قیمت طراحی کاتالوگ A4 متغیر است. شما می توانید برای مشاهده طراحی هر صفحه کاتالوگ A4 به صفحه تعرفه طراحی مراجعه کنید.

سفارش کاتالوگ A4 در تیم گرافیک از چه طریقی انجام می شود؟

شما می توانید سفارش خود را از 3 طریق حضوری، اینترنتی و تلفنی ثبت کنید.
انتخاب با شماست ...

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
 • آدرس دفتر فروش و طراحی : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج طلا ، طبقه 8 ، واحد 5
  آدرس دفتر تحویل سفارشات : - تهران ، فلکه دوم صادقیه ، پشت برج طلا ، خیابان تقدیری ، مجتمع تجاری افتخار ، واحد 2 و 3 ، مجموعه "تیم گرافیک"
  ساعت کاری: (به جزء ایام تعطیل)
  شنبه تا چهارشنبه 9:30 صبح الی 19
  پنج شنبه ها 9:30 الی 18
  شماره تماس : (خط ویژه) 1200 9100 - 021

نماد های سایت
تمامی حقوق برای این سایت محفوظ میباشد. کپی رایت 1402 - قدرت گرفته از چاپیروس