سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به خرید بعدی اضافه شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به سبد خرید اضافه شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
0
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

چاپ کاتالوگ A4 (رحلی)

کاتالوگ A4

چاپ کاتالوگ A4 را می توان به عنوان یک از محبوب ترین کاتالوگ های موجود در تیم گرافیک معرفی کرد، از این رو اگر به دنبال یک کاتالوگ قدرتمند برای معرفی محصولات و خدمات خود هستید، پیشنهاد ما به شما، چاپ کاتالوگ A4 است. همچنین در راستای رضایتمندی مشتریان، کلیه محصولات کاتالوگ در تیم گرافیک با گارانتی کیفیت ارائه شده است.

سفارش سریع نمونه کار ها

سفارش کاتالوگ در تیراژ بالا و پایین

کاتالوگ A4 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 250 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ تعداد کم
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
56,500خرید
12 صفحه
3 برگ
76,500خرید
16 صفحه
4 برگ
68,400خرید
20 صفحه
5 برگ
79,100خرید
24 صفحه
6 برگ
89,800خرید
28 صفحه
7 برگ
99,000خرید
32 صفحه
8 برگ
109,500خرید
36 صفحه
9 برگ
119,900خرید
40 صفحه
10 برگ
130,300خرید
 
44 صفحه
11 برگ
140,800خرید
48 صفحه
12 برگ
151,200خرید
52 صفحه
13 برگ
161,600خرید
56 صفحه
14 برگ
167,300خرید
60 صفحه
15 برگ
177,400خرید
64 صفحه
16 برگ
187,500خرید
68 صفحه
17 برگ
197,500خرید
72 صفحه
18 برگ
207,600خرید
76 صفحه
19 برگ
217,700خرید
80 صفحه
20 برگ
227,700خرید
84 صفحه
21 برگ
237,800خرید
88 صفحه
22 برگ
247,900خرید
92 صفحه
23 برگ
257,900خرید
96 صفحه
24 برگ
268,000خرید
100 صفحه
25 برگ
278,100خرید
104 صفحه
26 برگ
288,200خرید
108 صفحه
27 برگ
275,100خرید
112 صفحه
28 برگ
284,300خرید
116 صفحه
29 برگ
293,500خرید
120 صفحه
30 برگ
302,700خرید
124 صفحه
31 برگ
311,900خرید
128 صفحه
32 برگ
321,000خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
172,300خرید
12 صفحه
3 برگ
223,300خرید
16 صفحه
4 برگ
270,000خرید
20 صفحه
5 برگ
320,300خرید
24 صفحه
6 برگ
370,700خرید
28 صفحه
7 برگ
394,400خرید
32 صفحه
8 برگ
440,300خرید
36 صفحه
9 برگ
486,200خرید
40 صفحه
10 برگ
532,100خرید
 
44 صفحه
11 برگ
558,000خرید
48 صفحه
12 برگ
601,900خرید
52 صفحه
13 برگ
645,790خرید
56 صفحه
14 برگ
689,700خرید
60 صفحه
15 برگ
733,600خرید
64 صفحه
16 برگ
777,500خرید
68 صفحه
17 برگ
813,390خرید
72 صفحه
18 برگ
856,800خرید
76 صفحه
19 برگ
900,200خرید
80 صفحه
20 برگ
943,600خرید
84 صفحه
21 برگ
986,990خرید
88 صفحه
22 برگ
1,030,390خرید
92 صفحه
23 برگ
1,073,790خرید
96 صفحه
24 برگ
1,117,200خرید
100 صفحه
25 برگ
1,160,590خرید
104 صفحه
26 برگ
1,204,000خرید
108 صفحه
27 برگ
1,247,400خرید
112 صفحه
28 برگ
1,290,790خرید
116 صفحه
29 برگ
1,334,190خرید
120 صفحه
30 برگ
1,377,590خرید
124 صفحه
31 برگ
1,420,990خرید
128 صفحه
32 برگ
1,464,390خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
328,500خرید
12 صفحه
3 برگ
425,590خرید
16 صفحه
4 برگ
499,590خرید
20 صفحه
5 برگ
591,400خرید
24 صفحه
6 برگ
663,200خرید
28 صفحه
7 برگ
750,990خرید
32 صفحه
8 برگ
838,800خرید
36 صفحه
9 برگ
926,590خرید
40 صفحه
10 برگ
1,014,390خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,102,190خرید
48 صفحه
12 برگ
1,189,990خرید
52 صفحه
13 برگ
1,277,790خرید
56 صفحه
14 برگ
1,365,590خرید
60 صفحه
15 برگ
1,453,390خرید
64 صفحه
16 برگ
1,541,200خرید
68 صفحه
17 برگ
1,612,990خرید
72 صفحه
18 برگ
1,699,790خرید
76 صفحه
19 برگ
1,786,600خرید
80 صفحه
20 برگ
1,873,380خرید
84 صفحه
21 برگ
1,960,190خرید
88 صفحه
22 برگ
2,046,990خرید
92 صفحه
23 برگ
2,133,800خرید
96 صفحه
24 برگ
2,220,580خرید
100 صفحه
25 برگ
2,307,400خرید
104 صفحه
26 برگ
2,394,190خرید
108 صفحه
27 برگ
2,480,990خرید
112 صفحه
28 برگ
2,567,800خرید
116 صفحه
29 برگ
2,654,590خرید
120 صفحه
30 برگ
2,741,370خرید
124 صفحه
31 برگ
2,828,180خرید
128 صفحه
32 برگ
2,914,970خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
771,200خرید
12 صفحه
3 برگ
958,490خرید
16 صفحه
4 برگ
1,177,980خرید
20 صفحه
5 برگ
1,397,490خرید
24 صفحه
6 برگ
1,616,990خرید
28 صفحه
7 برگ
1,836,500خرید
32 صفحه
8 برگ
2,056,000خرید
36 صفحه
9 برگ
2,275,480خرید
40 صفحه
10 برگ
2,494,990خرید
 
44 صفحه
11 برگ
2,714,500خرید
48 صفحه
12 برگ
2,933,970خرید
52 صفحه
13 برگ
3,153,470خرید
56 صفحه
14 برگ
3,372,990خرید
60 صفحه
15 برگ
3,592,460خرید
64 صفحه
16 برگ
3,811,980خرید
68 صفحه
17 برگ
3,991,490خرید
72 صفحه
18 برگ
4,208,480خرید
76 صفحه
19 برگ
4,425,500خرید
80 صفحه
20 برگ
4,642,490خرید
84 صفحه
21 برگ
4,859,480خرید
88 صفحه
22 برگ
5,076,490خرید
92 صفحه
23 برگ
5,293,490خرید
96 صفحه
24 برگ
5,510,460خرید
100 صفحه
25 برگ
5,727,470خرید
104 صفحه
26 برگ
5,944,440خرید
108 صفحه
27 برگ
6,161,480خرید
112 صفحه
28 برگ
6,378,480خرید
116 صفحه
29 برگ
6,595,460خرید
120 صفحه
30 برگ
6,812,490خرید
124 صفحه
31 برگ
7,029,450خرید
128 صفحه
32 برگ
7,246,490خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,442,980خرید
12 صفحه
3 برگ
1,881,980خرید
16 صفحه
4 برگ
2,320,990خرید
20 صفحه
5 برگ
2,759,990خرید
24 صفحه
6 برگ
3,198,970خرید
28 صفحه
7 برگ
3,637,960خرید
32 صفحه
8 برگ
4,076,980خرید
36 صفحه
9 برگ
4,515,990خرید
40 صفحه
10 برگ
4,954,960خرید
 
44 صفحه
11 برگ
5,393,940خرید
48 صفحه
12 برگ
5,832,990خرید
52 صفحه
13 برگ
6,271,980خرید
56 صفحه
14 برگ
6,710,930خرید
60 صفحه
15 برگ
7,149,950خرید
64 صفحه
16 برگ
7,588,940خرید
68 صفحه
17 برگ
7,947,980خرید
72 صفحه
18 برگ
8,381,930خرید
76 صفحه
19 برگ
8,815,900خرید
80 صفحه
20 برگ
9,249,970خرید
84 صفحه
21 برگ
9,683,960خرید
88 صفحه
22 برگ
10,117,920خرید
92 صفحه
23 برگ
10,551,940خرید
96 صفحه
24 برگ
10,985,890خرید
100 صفحه
25 برگ
11,419,900خرید
104 صفحه
26 برگ
11,853,890خرید
108 صفحه
27 برگ
12,287,890خرید
112 صفحه
28 برگ
12,722,000خرید
116 صفحه
29 برگ
13,155,990خرید
120 صفحه
30 برگ
13,589,870خرید
124 صفحه
31 برگ
14,023,960خرید
128 صفحه
32 برگ
14,457,840خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
2,825,960خرید
12 صفحه
3 برگ
3,703,980خرید
16 صفحه
4 برگ
4,581,980خرید
20 صفحه
5 برگ
5,459,940خرید
24 صفحه
6 برگ
6,337,960خرید
28 صفحه
7 برگ
7,215,910خرید
32 صفحه
8 برگ
8,093,910خرید
36 صفحه
9 برگ
8,971,950خرید
40 صفحه
10 برگ
9,849,970خرید
 
44 صفحه
11 برگ
10,727,980خرید
48 صفحه
12 برگ
11,605,880خرید
52 صفحه
13 برگ
12,483,910خرید
56 صفحه
14 برگ
13,361,880خرید
60 صفحه
15 برگ
14,240,000خرید
64 صفحه
16 برگ
15,117,950خرید
68 صفحه
17 برگ
15,835,840خرید
72 صفحه
18 برگ
16,704,000خرید
76 صفحه
19 برگ
17,571,900خرید
80 صفحه
20 برگ
18,439,830خرید
84 صفحه
21 برگ
19,307,830خرید
88 صفحه
22 برگ
20,175,790خرید
92 صفحه
23 برگ
21,043,810خرید
96 صفحه
24 برگ
21,911,860خرید
100 صفحه
25 برگ
22,779,960خرید
104 صفحه
26 برگ
23,647,930خرید
108 صفحه
27 برگ
24,515,810خرید
112 صفحه
28 برگ
25,383,730خرید
116 صفحه
29 برگ
26,251,810خرید
120 صفحه
30 برگ
27,119,800خرید
124 صفحه
31 برگ
27,987,720خرید
128 صفحه
32 برگ
28,855,970خرید
تحویل 3 روز کاری

سفارش کاتالوگ A4 در 2 مدل افقی یا عمودی

صحافی عمودی (صحافی از طول A4) + صحافی افقی (صحافی از عرض A4)

چاپ کاتالوگ A4 عمودی

صحافی کاتالوگ A4 از قسمت بلند تر (طول کاغذ A4)

کاتالوگ A4 با صحافی عمودی
گالری نمونه چاپ (بزودی)
فیلم معرفی (بزودی)

متداول ترین نوع چاپ و صحافی کاتالوگ A4 بصورت عمودی است. اندازه تمامی صفحات کاتالوگ A4، به ابعاد 29 در 20 سانتی متر است.

در کاتالوگ A4 (رحلی) عمودی، تاکنی و صحافی کاتالوگ از قسمت بلند تر کاغذ (طول کاغذ A4 به اندازه 29 سانتی متر) اتفاق می افتد و در نهایت تمام صفحات کاتالوگ فرم عمودی به خود خواهند گرفت.

جنس کاتالوگ برای جلد از گلاسه 250 گرم و صفحات داخلی گلاسه 135 گرم استفاده شده است.

در جدول قیمت، قیمت کاتالوگ خام با صحافی تعیین شده قرار دارد، جهت اطلاع از قیمت خدمات اختصاصی از قبیل روکش جلد، افکت های طلاکوب یا یووی، صحافی های متفاوت و ... بعد از کلیک بر روی گزینه خرید، در بخش سفارش محصول با انتخاب خدمات مربوطه، قیمت نیز قابل رؤیت خواهد بود.

مشاهده بیشتر  

جنس چاپ: جلد گلاسه 250 گرم + صفحات داخلی گلاسه 135 گرم

تعداد صفحه
تعداد برگ
نوع صحافی
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
منگنه ساده
10,630,000خرید
12 صفحه
3 برگ
منگنه ساده
15,339,900خرید
16 صفحه
4 برگ
منگنه ساده
18,930,000خرید
20 صفحه
5 برگ
منگنه ساده
22,529,900خرید
24 صفحه
6 برگ
منگنه ساده
26,339,900خرید
28 صفحه
7 برگ
منگنه ساده
29,939,800خرید
32 صفحه
8 برگ
منگنه ساده
33,749,800خرید
36 صفحه
9 برگ
چسب گرم
37,349,800خرید
40 صفحه
10 برگ
چسب گرم
41,049,800خرید
 
44 صفحه
11 برگ
چسب گرم
53,630,000خرید
48 صفحه
12 برگ
چسب گرم
57,679,700خرید
52 صفحه
13 برگ
چسب گرم
61,729,900خرید
56 صفحه
14 برگ
چسب گرم
65,779,800خرید
60 صفحه
15 برگ
چسب گرم
69,829,900خرید
64 صفحه
16 برگ
چسب گرم
73,869,900خرید
68 صفحه
17 برگ
چسب گرم
77,920,000خرید
72 صفحه
18 برگ
چسب گرم
81,969,700خرید
76 صفحه
19 برگ
چسب گرم
86,019,800خرید
80 صفحه
20 برگ
چسب گرم
90,069,600خرید
84 صفحه
21 برگ
چسب گرم
94,389,700خرید
88 صفحه
22 برگ
چسب گرم
98,439,800خرید
92 صفحه
23 برگ
چسب گرم
102,749,900خرید
96 صفحه
24 برگ
چسب گرم
106,799,800خرید
100 صفحه
25 برگ
چسب گرم
111,119,800خرید
104 صفحه
26 برگ
چسب گرم
115,169,700خرید
108 صفحه
27 برگ
چسب گرم
119,489,600خرید
112 صفحه
28 برگ
چسب گرم
123,539,800خرید
116 صفحه
29 برگ
چسب گرم
127,849,800خرید
120 صفحه
30 برگ
چسب گرم
131,899,400خرید
124 صفحه
31 برگ
چسب گرم
136,219,800خرید
128 صفحه
32 برگ
چسب گرم
140,269,900خرید
تحویل 10 روزه

چاپ کاتالوگ A4 افقی

صحافی کاتالوگ A4 از قسمت کوتاه تر (عرض کاغذ A4)

کاتالوگ A4 با صحافی افقی
گالری نمونه چاپ (بزودی)
فیلم معرفی (بزودی)

در کاتالوگ A4 (رحلی) افقی برعکس کاتالوگ A4 عمودی، تاکنی و صحافی از قسمت کوتاه تر کاغذ (عرض کاغذ A4 به اندازه 20 سانتی متر) صورت می گیرد.

جنس کاتالوگ افقی، همانند کاتالوگ عمودی، برای جلد از گلاسه 250 گرم و صفحات داخلی گلاسه 135 گرم استفاده شده است.

در جدول قیمت، قیمت کاتالوگ خام با صحافی تعیین شده قرار دارد، جهت اطلاع از قیمت خدمات اختصاصی از قبیل روکش جلد، افکت های طلاکوب یا یووی، صحافی های متفاوت و ... بعد از کلیک بر روی گزینه خرید، در بخش سفارش محصول با انتخاب خدمات مربوطه، قیمت نیز قابل رؤیت خواهد بود.

مشاهده بیشتر  

جنس چاپ: جلد گلاسه 250 گرم + صفحات داخلی گلاسه 135 گرم

تعداد صفحه
تعداد برگ
نوع صحافی
قیمت (تومان)
12 صفحه
3 برگ
منگنه ساده
19,169,900خرید
20 صفحه
5 برگ
منگنه ساده
28,160,000خرید
28 صفحه
7 برگ
منگنه ساده
37,420,000خرید
36 صفحه
9 برگ
چسب گرم
46,139,800خرید
44 صفحه
11 برگ
چسب گرم
54,659,700خرید
52 صفحه
13 برگ
چسب گرم
62,759,700خرید
60 صفحه
15 برگ
چسب گرم
70,849,800خرید
 
68 صفحه
17 برگ
چسب گرم
78,949,700خرید
76 صفحه
19 برگ
چسب گرم
87,049,800خرید
84 صفحه
21 برگ
چسب گرم
95,529,800خرید
92 صفحه
23 برگ
چسب گرم
104,019,500خرید
100 صفحه
25 برگ
چسب گرم
112,499,800خرید
108 صفحه
27 برگ
چسب گرم
120,989,600خرید
116 صفحه
29 برگ
چسب گرم
129,469,600خرید
124 صفحه
31 برگ
چسب گرم
137,949,300خرید
تحویل 10 روزه

چاپ کاتالوگ A4، پرتیراژ ترین نوع کاتالوگ

در بین ابزارهایی که می توان در آن محصول و خدمات خود را به مشتریان معرفی کنیم، چاپ کاتالوگ A4 در نوع خود، بهترین است، از این رو می توانید با ایجاد یک کاتالوگ A4 حرفه ای، تاثیر شگفت انگیزی را بر روی مخاطب بگذارید. در چاپ کاتالوگ A4، باید به جنس کاتالوگ A4، قیمت کاتالوگ A4 و طراحی آن توجه ویژه ای کرد.

سایز کاتالوگ A4 چست؟

هر صفحه کاتالوگ A4، چه در حالت عمودی و چه در حالت افقی، دارای سایز 20 در 29 است.

فرق صفحه با برگ در کاتالوگ A4 به چه معناست؟

در کاتالوگ A4 یک برگ A3 چاپ می شود و یک خط تا در وسط آن می خورد و تبدیل به A4 صفحه می شود. از این رو هر برگ در کاتالوگ A4، چهار صفحه است. اگر بخواهیم با یک مثال این مفهوم را برای مشتریان معرفی کنیم می توانیم بگوئیم که یک کاتالوگ 16 صفحه ای A4 از 4 برگ A3 تشکیل شده است که یک برگ آن (4 صفحه) جلد کاتالوگ A4 است و 3 برگ آن (12 صفحه)، صفحات میانی کاتالوگ A4 است.

جنس کاغذ در چاپ کاتالوگ A4 چیست؟

کاتالوگ A4، از جلد و صفحات میانی تشکیل شده است. اصولا برگی که برای جلد انتخاب می شود ضخیم تر بوده، و صفحات داخلی از کاغذ های نازک تر مثل گلاسه 135 گرم استفاده می شود. ما نیز سعی کردم با رعایت این اصل، بهترین نوع کاتالوگ از نظر کیفیت چاپ، صحافی و ... با به صرفه ترین قیمت در اختیارشما عزیزان قرار دهیم. هر چند اگر بنا به هر دلیلی تمایل به تغییر جنس در هر یک از برگ های کاتالوگ خود دارید، با ما تماس بگیرید؛ ما به صورت اختصاصی چاپ کاتالوگ شما را بعد از بررسی های لازم، انجام می دهیم.

با این اوصاف جنس کاتالوگ A4 از جنس گلاسه است که کاغذ گلاسه برای جلد با ضخامت 300 گرم بوده و برای صفحات داخلی گلاسه 135 گرم استفاده می شود. البته خدمات اختصاصی روکش سلفون مات یا براق یا یووی موضعی برای جلد کاتالوگ نیز در نظر گرفته شده است که هنگام ثبت سفارش محصول قابل مشاهده است.

طراحی کاتالوگ A4، چه کاری انجام دهیم تا یک کاتالوگ A4 زیبا داشته باشیم؟

در طراحی کاتالوگ، تمام اصول و نکات ریز و درشت طراحی کنار هم جمع می شوند، تا یک نمود زیبا و حرفه ای از کسب و کار یا برند شما به مخاطبانتان ارائه دهند. در ادامه مهم ترین آن ها بدین شرح هستند:

عکس تبلیغاتی برای طراحی کاتالوگ

یکی از عواملی که باعث می شود تا یک کاتالوگ حرفه ای داشته باشید، وجود عکس های بسیار زیبا از خدمات و یا محصولات کسب و کار شماست.

پس در قدم اول باید از محصولات و خدمات خود در یک آتلیه، عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی انجام دهید. همچنین اگر آتلیه ای خاصی را برای عکاس نمی شناسید، امکان ثبت سفارش عکاسی در آتلیه تخصصی عکس تبلیغاتی، در تیم گرافیک هم وجود دارد که می توانید برای اطلاعات بیشتر به صفحه آتلیه تیم گرافیک مراجعه کنید.

لازم بذکر است پیشنهاد ما به مشتریان استفاده از عکس های آتلیه ای است، اما اگر مشتریان این نیاز مهم را قبول نداشته باشند، مشکلی در اجرای فرآیند پروژه پیش نخواهد آمد، ولی در نهایت خروجی عکس ها در چاپ با کیفیت پایین تری ظاهر می شود که به زیبایی کلی کاتالوگ ضربه خواهد زد.

انتخاب رنگ سازمانی برای طراحی بخش های مختلف کاتالوگ

باید برای برند خود یک رنگ مناسب با کسب و کار خود انتخاب کنید. مثلا در حوزه چاپ کاتالوگ A4 برای یک شرکت دارویی می توان از رنگ سبز، که نشانه ای از سلامتی است را در طراحی کاتالوگ A4 استفاده کرد.

انتخاب قالب طراحی صفحات کاتالوگ

برای انتخاب قالبی که در طراحی کاتالوگ A4 استفاده می شود می بایست نوع شغل را در نظر گرفت. به طور مثال قالبی که برای معرفی یک شرکت صنعتی استفاده می شود با قالبی که برای یک شرکت معرفی محصولات زیبایی استفاده می شود باید متفاوت باشد.

و نکات بسیار دیگری که برای داشتن یک کاتالوگ حرفه ای A4 می بایست رعایت کرد. از این رو مشتریان باید برای انتخاب تیم طراحی کاتالوگ A4 خود، دقت لازم را انجام دهند.

قیمت طراحی کاتالوگ A4

طراحی کاتالوگ A4 یک امر کاملا تخصصی و زمان بر بوده و می بایست با دقت نظر بسیار بالایی انجام شود. تعداد صفحات در کاتالوگ A4، در قیمت طراحی کاتالوگ A4 موثر است، از این رو می توانید برای مشاهده هزینه طراحی کاتالوگ A4، به صفحه تعرفه های طراحی مراجعه کنید.

قیمت چاپ کاتالوگ A4، چه عواملی در تعرفه قیمت کاتالوگ A4 تاثیر گذار است؟

چند عامل در قمیت چاپ کاتالوگ A4 تاثیر گذار است، از جمله:

جنس کاتالوگ A4: اگر شما صفحات میانی خود را ضخیم تر در نظر گرفته باشید، قیمت کاتالوگ A4 شما بالاتر می رود. از این رو اگر به دنیال مدیرت کردن هزینه های خود هستید پیشنهاد می کنیم صفحات داخلی خود را مطابق با پیشنهاد استاندارد تیم گرافیک در نظر بگیرید.

تعدا صفحات کاتالوگ A4: واضح و پر روشن است که هر آنچه تعداد صفحات شما بالاتر رود، هزینه نهایی بیشتری را برای چاپ کاتالوگ A4 می بایست پرداخت کنید.

صحافی کاتالوگ A4: به نسبت دو مورد قبل تفاوت چشم گیری ندارد، اما در کل، منگنه ساده ، ارزان ترین نوع صحافی بوده و گران ترین صحافی مربوط به چسب گرم است، که برای تعداد برگ ها بالاتر استفاده می شود.

سفارش کاتالوگ A4، از خرید در یک برند چاپی لذت ببرید

استفاده از تیم طراحی متخصص، سابقه بالا در امور چاپی و استفاده از کارکنان آموزش دیده و حرفه ای در امور ارتباط با مشتریان و همچنین قیمت گذاری متناسب با بودجه مخاطبان، همه و همه به خاطر رضایت مشتریان تیم گرافیک صورت گرفته است، تا بتوانند با یک خیال آرام و آسوده سفارش کاتالوگ خود را ثبت کنند. همین حالا اقدام کنید.

نمونه کارهای کاتالوگ در تیم گرافیک

گالری تصاویر

 
 

محصولات مرتبط چاپ کاتالوگ A4

مشاهده و ثبت سفارش محصولات دیگر

سوالات پر تکرار چاپ کاتالوگ A4
چگونه از کیفیت کاتالوگ های A4 تیم گرافیک مطمئن شویم؟

کیفیت چاپ، در کاتاوگ A4 در مجموعه تیم گرافیک، از اهمیت بالایی برخوردار است از این رو برای اطمینان خاطر مشتریان کلیه کاتالوگ های A4 خود را، گارانتی کیفیت کرده است. در همین راستا اگر مشکلی در چاپ کاتالوگ A4 شما پیش آید و در قوانین گارانتی وجود داشته باشد، فرآیند چاپ مجدد کاتالوگ A4 شما استارت خواهد خورد.

فرآیند ثبت طراحی کاتالوگ A4 در تیم گرافیک چگونه است؟

فقط کافیست با شماره های دفتر تماس گرفته تا کارشناسان ما فرآیند ثبت سفارش طراحی کاتالوگ A4 شما را استارت بزنند.

هزینه طراحی کاتالوگ A4 چقدر است؟

بسته به میزان صفحات، قیمت طراحی کاتالوگ A4 متغیر است. شما می توانید برای مشاهده طراحی هر صفحه کاتالوگ A4 به صفحه تعرفه طراحی مراجعه کنید.

سفارش کاتالوگ A4 در تیم گرافیک از چه طریقی انجام می شود؟

شما می توانید سفارش خود را از 3 طریق حضوری، اینترنتی و تلفنی ثبت کنید.
انتخاب با شماست ...

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
 • آدرس دفتر فروش و طراحی : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج طلا ، طبقه 8 ، واحد 5
  آدرس دفتر تحویل سفارشات : - تهران ، فلکه دوم صادقیه ، پشت برج طلا ، خیابان تقدیری ، مجتمع تجاری افتخار ، واحد 2 و 3 ، مجموعه "تیم گرافیک"

  ساعت کاری واحد فروش و طراحی : (به جزء ایام تعطیل)
  شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الی 17 بعد از ظهر
  پنج شنبه ها 8 صبح الی 14 بعد از ظهر

  ساعت کاری واحد ارسال و پیگیری سفارشات : (به جزء ایام تعطیل)
  شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الی 19 بعد از ظهر
  پنج شنبه ها 8 صبح الی 16 بعد از ظهر

  شماره تماس : (خط ویژه) 1200 9100 - 021

نماد های سایت
تمامی حقوق برای این سایت محفوظ میباشد. کپی رایت 1402 - قدرت گرفته از چاپیروس