سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به خرید بعدی اضافه شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به سبد خرید اضافه شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
0
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

کاتالوگ تعداد کم(چاپ کاتالوگ دیجیتال)

کاتالوگ دیجیتال تع8داد کم

چاپ کاتالوگ از جمله قدرتمند ترین ابزار تبلیغاتی برای معرفی محصولات و خدمات شما می باشد. استفاده از یک کاتالوگ حرفه ای برای هر کسب و کاری لازم است. از آنجا که چاپ کاتالوگ افست هزینه های زیادی را در بر دارد، از این پس در مجموعه تیم گرافیک، شرایط چاپ کاتالوگ دیجیتال در ابعاد مختلف حتی 1 عدد فراهم شده است.

سفارش کاتالوگ دیجیتال در اندازه های مختلف

ابعاد مورد نظر خود را جهت چاپ کاتالوگ انتخاب کنید

چاپ کاتالوگ A4 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
56,500خرید
12 صفحه
3 برگ
76,500خرید
16 صفحه
4 برگ
68,400خرید
20 صفحه
5 برگ
79,100خرید
24 صفحه
6 برگ
89,800خرید
28 صفحه
7 برگ
99,000خرید
32 صفحه
8 برگ
109,500خرید
36 صفحه
9 برگ
119,900خرید
40 صفحه
10 برگ
130,300خرید
 
44 صفحه
11 برگ
140,800خرید
48 صفحه
12 برگ
151,200خرید
52 صفحه
13 برگ
161,600خرید
56 صفحه
14 برگ
167,300خرید
60 صفحه
15 برگ
177,400خرید
64 صفحه
16 برگ
187,500خرید
68 صفحه
17 برگ
197,500خرید
72 صفحه
18 برگ
207,600خرید
76 صفحه
19 برگ
217,700خرید
80 صفحه
20 برگ
227,700خرید
84 صفحه
21 برگ
237,800خرید
88 صفحه
22 برگ
247,900خرید
92 صفحه
23 برگ
257,900خرید
96 صفحه
24 برگ
268,000خرید
100 صفحه
25 برگ
278,100خرید
104 صفحه
26 برگ
288,200خرید
108 صفحه
27 برگ
275,100خرید
112 صفحه
28 برگ
284,300خرید
116 صفحه
29 برگ
293,500خرید
120 صفحه
30 برگ
302,700خرید
124 صفحه
31 برگ
311,900خرید
128 صفحه
32 برگ
321,000خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
172,300خرید
12 صفحه
3 برگ
223,300خرید
16 صفحه
4 برگ
270,000خرید
20 صفحه
5 برگ
320,300خرید
24 صفحه
6 برگ
370,700خرید
28 صفحه
7 برگ
394,400خرید
32 صفحه
8 برگ
440,300خرید
36 صفحه
9 برگ
486,200خرید
40 صفحه
10 برگ
532,100خرید
 
44 صفحه
11 برگ
558,000خرید
48 صفحه
12 برگ
601,900خرید
52 صفحه
13 برگ
645,790خرید
56 صفحه
14 برگ
689,700خرید
60 صفحه
15 برگ
733,600خرید
64 صفحه
16 برگ
777,500خرید
68 صفحه
17 برگ
813,390خرید
72 صفحه
18 برگ
856,800خرید
76 صفحه
19 برگ
900,200خرید
80 صفحه
20 برگ
943,600خرید
84 صفحه
21 برگ
986,990خرید
88 صفحه
22 برگ
1,030,390خرید
92 صفحه
23 برگ
1,073,790خرید
96 صفحه
24 برگ
1,117,200خرید
100 صفحه
25 برگ
1,160,590خرید
104 صفحه
26 برگ
1,204,000خرید
108 صفحه
27 برگ
1,247,400خرید
112 صفحه
28 برگ
1,290,790خرید
116 صفحه
29 برگ
1,334,190خرید
120 صفحه
30 برگ
1,377,590خرید
124 صفحه
31 برگ
1,420,990خرید
128 صفحه
32 برگ
1,464,390خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
328,500خرید
12 صفحه
3 برگ
425,590خرید
16 صفحه
4 برگ
499,590خرید
20 صفحه
5 برگ
591,400خرید
24 صفحه
6 برگ
663,200خرید
28 صفحه
7 برگ
750,990خرید
32 صفحه
8 برگ
838,800خرید
36 صفحه
9 برگ
926,590خرید
40 صفحه
10 برگ
1,014,390خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,102,190خرید
48 صفحه
12 برگ
1,189,990خرید
52 صفحه
13 برگ
1,277,790خرید
56 صفحه
14 برگ
1,365,590خرید
60 صفحه
15 برگ
1,453,390خرید
64 صفحه
16 برگ
1,541,200خرید
68 صفحه
17 برگ
1,612,990خرید
72 صفحه
18 برگ
1,699,790خرید
76 صفحه
19 برگ
1,786,600خرید
80 صفحه
20 برگ
1,873,380خرید
84 صفحه
21 برگ
1,960,190خرید
88 صفحه
22 برگ
2,046,990خرید
92 صفحه
23 برگ
2,133,800خرید
96 صفحه
24 برگ
2,220,580خرید
100 صفحه
25 برگ
2,307,400خرید
104 صفحه
26 برگ
2,394,190خرید
108 صفحه
27 برگ
2,480,990خرید
112 صفحه
28 برگ
2,567,800خرید
116 صفحه
29 برگ
2,654,590خرید
120 صفحه
30 برگ
2,741,370خرید
124 صفحه
31 برگ
2,828,180خرید
128 صفحه
32 برگ
2,914,970خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
771,200خرید
12 صفحه
3 برگ
958,490خرید
16 صفحه
4 برگ
1,177,980خرید
20 صفحه
5 برگ
1,397,490خرید
24 صفحه
6 برگ
1,616,990خرید
28 صفحه
7 برگ
1,836,500خرید
32 صفحه
8 برگ
2,056,000خرید
36 صفحه
9 برگ
2,275,480خرید
40 صفحه
10 برگ
2,494,990خرید
 
44 صفحه
11 برگ
2,714,500خرید
48 صفحه
12 برگ
2,933,970خرید
52 صفحه
13 برگ
3,153,470خرید
56 صفحه
14 برگ
3,372,990خرید
60 صفحه
15 برگ
3,592,460خرید
64 صفحه
16 برگ
3,811,980خرید
68 صفحه
17 برگ
3,991,490خرید
72 صفحه
18 برگ
4,208,480خرید
76 صفحه
19 برگ
4,425,500خرید
80 صفحه
20 برگ
4,642,490خرید
84 صفحه
21 برگ
4,859,480خرید
88 صفحه
22 برگ
5,076,490خرید
92 صفحه
23 برگ
5,293,490خرید
96 صفحه
24 برگ
5,510,460خرید
100 صفحه
25 برگ
5,727,470خرید
104 صفحه
26 برگ
5,944,440خرید
108 صفحه
27 برگ
6,161,480خرید
112 صفحه
28 برگ
6,378,480خرید
116 صفحه
29 برگ
6,595,460خرید
120 صفحه
30 برگ
6,812,490خرید
124 صفحه
31 برگ
7,029,450خرید
128 صفحه
32 برگ
7,246,490خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,442,980خرید
12 صفحه
3 برگ
1,881,980خرید
16 صفحه
4 برگ
2,320,990خرید
20 صفحه
5 برگ
2,759,990خرید
24 صفحه
6 برگ
3,198,970خرید
28 صفحه
7 برگ
3,637,960خرید
32 صفحه
8 برگ
4,076,980خرید
36 صفحه
9 برگ
4,515,990خرید
40 صفحه
10 برگ
4,954,960خرید
 
44 صفحه
11 برگ
5,393,940خرید
48 صفحه
12 برگ
5,832,990خرید
52 صفحه
13 برگ
6,271,980خرید
56 صفحه
14 برگ
6,710,930خرید
60 صفحه
15 برگ
7,149,950خرید
64 صفحه
16 برگ
7,588,940خرید
68 صفحه
17 برگ
7,947,980خرید
72 صفحه
18 برگ
8,381,930خرید
76 صفحه
19 برگ
8,815,900خرید
80 صفحه
20 برگ
9,249,970خرید
84 صفحه
21 برگ
9,683,960خرید
88 صفحه
22 برگ
10,117,920خرید
92 صفحه
23 برگ
10,551,940خرید
96 صفحه
24 برگ
10,985,890خرید
100 صفحه
25 برگ
11,419,900خرید
104 صفحه
26 برگ
11,853,890خرید
108 صفحه
27 برگ
12,287,890خرید
112 صفحه
28 برگ
12,722,000خرید
116 صفحه
29 برگ
13,155,990خرید
120 صفحه
30 برگ
13,589,870خرید
124 صفحه
31 برگ
14,023,960خرید
128 صفحه
32 برگ
14,457,840خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
2,825,960خرید
12 صفحه
3 برگ
3,703,980خرید
16 صفحه
4 برگ
4,581,980خرید
20 صفحه
5 برگ
5,459,940خرید
24 صفحه
6 برگ
6,337,960خرید
28 صفحه
7 برگ
7,215,910خرید
32 صفحه
8 برگ
8,093,910خرید
36 صفحه
9 برگ
8,971,950خرید
40 صفحه
10 برگ
9,849,970خرید
 
44 صفحه
11 برگ
10,727,980خرید
48 صفحه
12 برگ
11,605,880خرید
52 صفحه
13 برگ
12,483,910خرید
56 صفحه
14 برگ
13,361,880خرید
60 صفحه
15 برگ
14,240,000خرید
64 صفحه
16 برگ
15,117,950خرید
68 صفحه
17 برگ
15,835,840خرید
72 صفحه
18 برگ
16,704,000خرید
76 صفحه
19 برگ
17,571,900خرید
80 صفحه
20 برگ
18,439,830خرید
84 صفحه
21 برگ
19,307,830خرید
88 صفحه
22 برگ
20,175,790خرید
92 صفحه
23 برگ
21,043,810خرید
96 صفحه
24 برگ
21,911,860خرید
100 صفحه
25 برگ
22,779,960خرید
104 صفحه
26 برگ
23,647,930خرید
108 صفحه
27 برگ
24,515,810خرید
112 صفحه
28 برگ
25,383,730خرید
116 صفحه
29 برگ
26,251,810خرید
120 صفحه
30 برگ
27,119,800خرید
124 صفحه
31 برگ
27,987,720خرید
128 صفحه
32 برگ
28,855,970خرید
تحویل 3 روز کاری

چاپ کاتالوگ A5 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
30,500خرید
12 صفحه
3 برگ
40,500خرید
16 صفحه
4 برگ
36,100خرید
20 صفحه
5 برگ
41,500خرید
24 صفحه
6 برگ
46,800خرید
28 صفحه
7 برگ
50,800خرید
32 صفحه
8 برگ
56,000خرید
36 صفحه
9 برگ
61,200خرید
40 صفحه
10 برگ
66,400خرید
 
44 صفحه
11 برگ
71,700خرید
48 صفحه
12 برگ
76,900خرید
52 صفحه
13 برگ
82,100خرید
56 صفحه
14 برگ
86,800خرید
60 صفحه
15 برگ
92,000خرید
64 صفحه
16 برگ
97,300خرید
68 صفحه
17 برگ
102,500خرید
72 صفحه
18 برگ
107,700خرید
76 صفحه
19 برگ
112,900خرید
80 صفحه
20 برگ
118,100خرید
84 صفحه
21 برگ
123,400خرید
88 صفحه
22 برگ
128,600خرید
92 صفحه
23 برگ
133,800خرید
96 صفحه
24 برگ
139,000خرید
100 صفحه
25 برگ
144,200خرید
104 صفحه
26 برگ
149,500خرید
108 صفحه
27 برگ
135,700خرید
112 صفحه
28 برگ
140,200خرید
116 صفحه
29 برگ
144,700خرید
120 صفحه
30 برگ
149,200خرید
124 صفحه
31 برگ
153,700خرید
128 صفحه
32 برگ
158,200خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
90,000خرید
12 صفحه
3 برگ
114,000خرید
16 صفحه
4 برگ
139,000خرید
20 صفحه
5 برگ
165,000خرید
24 صفحه
6 برگ
191,000خرید
28 صفحه
7 برگ
195,000خرید
32 صفحه
8 برگ
218,000خرید
36 صفحه
9 برگ
240,000خرید
40 صفحه
10 برگ
263,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
265,000خرید
48 صفحه
12 برگ
285,000خرید
52 صفحه
13 برگ
306,000خرید
56 صفحه
14 برگ
326,000خرید
60 صفحه
15 برگ
347,000خرید
64 صفحه
16 برگ
367,000خرید
68 صفحه
17 برگ
372,000خرید
72 صفحه
18 برگ
391,000خرید
76 صفحه
19 برگ
411,000خرید
80 صفحه
20 برگ
430,000خرید
84 صفحه
21 برگ
450,000خرید
88 صفحه
22 برگ
469,000خرید
92 صفحه
23 برگ
489,000خرید
96 صفحه
24 برگ
508,000خرید
100 صفحه
25 برگ
528,000خرید
104 صفحه
26 برگ
547,000خرید
108 صفحه
27 برگ
567,000خرید
112 صفحه
28 برگ
586,000خرید
116 صفحه
29 برگ
606,000خرید
120 صفحه
30 برگ
625,000خرید
124 صفحه
31 برگ
645,000خرید
128 صفحه
32 برگ
664,000خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
165,000خرید
12 صفحه
3 برگ
216,000خرید
16 صفحه
4 برگ
246,000خرید
20 صفحه
5 برگ
291,000خرید
24 صفحه
6 برگ
326,000خرید
28 صفحه
7 برگ
369,000خرید
32 صفحه
8 برگ
412,000خرید
36 صفحه
9 برگ
455,000خرید
40 صفحه
10 برگ
498,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
521,000خرید
48 صفحه
12 برگ
562,000خرید
52 صفحه
13 برگ
603,000خرید
56 صفحه
14 برگ
643,990خرید
60 صفحه
15 برگ
685,000خرید
64 صفحه
16 برگ
725,990خرید
68 صفحه
17 برگ
734,990خرید
72 صفحه
18 برگ
773,990خرید
76 صفحه
19 برگ
813,000خرید
80 صفحه
20 برگ
852,000خرید
84 صفحه
21 برگ
891,000خرید
88 صفحه
22 برگ
929,990خرید
92 صفحه
23 برگ
968,990خرید
96 صفحه
24 برگ
1,008,000خرید
100 صفحه
25 برگ
1,046,990خرید
104 صفحه
26 برگ
1,086,000خرید
108 صفحه
27 برگ
1,125,000خرید
112 صفحه
28 برگ
1,164,000خرید
116 صفحه
29 برگ
1,202,980خرید
120 صفحه
30 برگ
1,241,990خرید
124 صفحه
31 برگ
1,281,000خرید
128 صفحه
32 برگ
1,319,990خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
355,000خرید
12 صفحه
3 برگ
439,000خرید
16 صفحه
4 برگ
546,000خرید
20 صفحه
5 برگ
653,990خرید
24 صفحه
6 برگ
760,990خرید
28 صفحه
7 برگ
868,990خرید
32 صفحه
8 برگ
975,990خرید
36 صفحه
9 برگ
1,083,990خرید
40 صفحه
10 برگ
1,191,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,248,990خرید
48 صفحه
12 برگ
1,350,990خرید
52 صفحه
13 برگ
1,454,000خرید
56 صفحه
14 برگ
1,556,000خرید
60 صفحه
15 برگ
1,658,980خرید
64 صفحه
16 برگ
1,760,990خرید
68 صفحه
17 برگ
1,783,990خرید
72 صفحه
18 برگ
1,881,000خرید
76 صفحه
19 برگ
1,978,980خرید
80 صفحه
20 برگ
2,076,000خرید
84 صفحه
21 برگ
2,173,980خرید
88 صفحه
22 برگ
2,271,000خرید
92 صفحه
23 برگ
2,368,990خرید
96 صفحه
24 برگ
2,466,000خرید
100 صفحه
25 برگ
2,563,990خرید
104 صفحه
26 برگ
2,660,950خرید
108 صفحه
27 برگ
2,758,990خرید
112 صفحه
28 برگ
2,855,990خرید
116 صفحه
29 برگ
2,953,970خرید
120 صفحه
30 برگ
3,050,960خرید
124 صفحه
31 برگ
3,148,990خرید
128 صفحه
32 برگ
3,245,950خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
650,000خرید
12 صفحه
3 برگ
865,000خرید
16 صفحه
4 برگ
1,079,980خرید
20 صفحه
5 برگ
1,295,000خرید
24 صفحه
6 برگ
1,509,990خرید
28 صفحه
7 برگ
1,724,980خرید
32 صفحه
8 برگ
1,939,990خرید
36 صفحه
9 برگ
2,154,980خرید
40 صفحه
10 برگ
2,369,990خرید
 
44 صفحه
11 برگ
2,484,980خرید
48 صفحه
12 برگ
2,689,980خرید
52 صفحه
13 برگ
2,894,980خرید
56 صفحه
14 برگ
3,099,970خرید
60 صفحه
15 برگ
3,304,990خرید
64 صفحه
16 برگ
3,509,980خرید
68 صفحه
17 برگ
3,554,980خرید
72 صفحه
18 برگ
3,749,970خرید
76 صفحه
19 برگ
3,944,980خرید
80 صفحه
20 برگ
4,140,000خرید
84 صفحه
21 برگ
4,334,970خرید
88 صفحه
22 برگ
4,529,990خرید
92 صفحه
23 برگ
4,724,980خرید
96 صفحه
24 برگ
4,919,980خرید
100 صفحه
25 برگ
5,114,910خرید
104 صفحه
26 برگ
5,309,920خرید
108 صفحه
27 برگ
5,505,000خرید
112 صفحه
28 برگ
5,699,980خرید
116 صفحه
29 برگ
5,894,960خرید
120 صفحه
30 برگ
6,089,970خرید
124 صفحه
31 برگ
6,284,990خرید
128 صفحه
32 برگ
6,479,960خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,272,970خرید
12 صفحه
3 برگ
1,702,980خرید
16 صفحه
4 برگ
2,132,940خرید
20 صفحه
5 برگ
2,562,970خرید
24 صفحه
6 برگ
2,992,980خرید
28 صفحه
7 برگ
3,422,970خرید
32 صفحه
8 برگ
3,852,960خرید
36 صفحه
9 برگ
4,282,980خرید
40 صفحه
10 برگ
4,712,980خرید
 
44 صفحه
11 برگ
4,942,990خرید
48 صفحه
12 برگ
5,352,990خرید
52 صفحه
13 برگ
5,762,950خرید
56 صفحه
14 برگ
6,172,980خرید
60 صفحه
15 برگ
6,583,000خرید
64 صفحه
16 برگ
6,992,990خرید
68 صفحه
17 برگ
7,082,980خرید
72 صفحه
18 برگ
7,472,970خرید
76 صفحه
19 برگ
7,862,940خرید
80 صفحه
20 برگ
8,253,000خرید
84 صفحه
21 برگ
8,642,970خرید
88 صفحه
22 برگ
9,032,940خرید
92 صفحه
23 برگ
9,422,910خرید
96 صفحه
24 برگ
9,812,960خرید
100 صفحه
25 برگ
10,202,930خرید
104 صفحه
26 برگ
10,592,940خرید
108 صفحه
27 برگ
10,982,990خرید
112 صفحه
28 برگ
11,372,910خرید
116 صفحه
29 برگ
11,762,980خرید
120 صفحه
30 برگ
12,152,910خرید
124 صفحه
31 برگ
12,542,790خرید
128 صفحه
32 برگ
12,932,980خرید
تحویل 3 روز کاری

چاپ کاتالوگ A6 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
16,000خرید
12 صفحه
3 برگ
21,000خرید
16 صفحه
4 برگ
19,000خرید
20 صفحه
5 برگ
22,000خرید
24 صفحه
6 برگ
24,000خرید
28 صفحه
7 برگ
27,000خرید
32 صفحه
8 برگ
29,000خرید
36 صفحه
9 برگ
32,000خرید
40 صفحه
10 برگ
34,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
37,000خرید
48 صفحه
12 برگ
40,000خرید
52 صفحه
13 برگ
42,000خرید
56 صفحه
14 برگ
45,000خرید
60 صفحه
15 برگ
47,000خرید
64 صفحه
16 برگ
50,000خرید
68 صفحه
17 برگ
53,000خرید
72 صفحه
18 برگ
55,000خرید
76 صفحه
19 برگ
58,000خرید
80 صفحه
20 برگ
61,000خرید
84 صفحه
21 برگ
63,000خرید
88 صفحه
22 برگ
66,000خرید
92 صفحه
23 برگ
69,000خرید
96 صفحه
24 برگ
71,000خرید
100 صفحه
25 برگ
74,000خرید
104 صفحه
26 برگ
77,000خرید
108 صفحه
27 برگ
71,000خرید
112 صفحه
28 برگ
73,000خرید
116 صفحه
29 برگ
74,000خرید
120 صفحه
30 برگ
77,000خرید
124 صفحه
31 برگ
79,000خرید
128 صفحه
32 برگ
81,000خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
46,000خرید
12 صفحه
3 برگ
59,000خرید
16 صفحه
4 برگ
71,000خرید
20 صفحه
5 برگ
85,000خرید
24 صفحه
6 برگ
98,000خرید
28 صفحه
7 برگ
100,000خرید
32 صفحه
8 برگ
112,000خرید
36 صفحه
9 برگ
123,000خرید
40 صفحه
10 برگ
135,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
136,000خرید
48 صفحه
12 برگ
146,000خرید
52 صفحه
13 برگ
157,000خرید
56 صفحه
14 برگ
167,000خرید
60 صفحه
15 برگ
177,000خرید
64 صفحه
16 برگ
188,000خرید
68 صفحه
17 برگ
190,000خرید
72 صفحه
18 برگ
200,000خرید
76 صفحه
19 برگ
210,000خرید
80 صفحه
20 برگ
220,000خرید
84 صفحه
21 برگ
230,000خرید
88 صفحه
22 برگ
240,000خرید
92 صفحه
23 برگ
250,000خرید
96 صفحه
24 برگ
260,000خرید
100 صفحه
25 برگ
270,000خرید
104 صفحه
26 برگ
279,000خرید
108 صفحه
27 برگ
290,000خرید
112 صفحه
28 برگ
299,000خرید
116 صفحه
29 برگ
310,000خرید
120 صفحه
30 برگ
319,000خرید
124 صفحه
31 برگ
329,000خرید
128 صفحه
32 برگ
339,000خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
85,000خرید
12 صفحه
3 برگ
111,000خرید
16 صفحه
4 برگ
126,000خرید
20 صفحه
5 برگ
149,000خرید
24 صفحه
6 برگ
167,000خرید
28 صفحه
7 برگ
189,000خرید
32 صفحه
8 برگ
211,000خرید
36 صفحه
9 برگ
233,000خرید
40 صفحه
10 برگ
254,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
266,000خرید
48 صفحه
12 برگ
287,000خرید
52 صفحه
13 برگ
308,000خرید
56 صفحه
14 برگ
329,000خرید
60 صفحه
15 برگ
350,000خرید
64 صفحه
16 برگ
371,000خرید
68 صفحه
17 برگ
375,000خرید
72 صفحه
18 برگ
395,000خرید
76 صفحه
19 برگ
415,000خرید
80 صفحه
20 برگ
435,000خرید
84 صفحه
21 برگ
455,000خرید
88 صفحه
22 برگ
475,000خرید
92 صفحه
23 برگ
495,000خرید
96 صفحه
24 برگ
515,000خرید
100 صفحه
25 برگ
534,000خرید
104 صفحه
26 برگ
554,000خرید
108 صفحه
27 برگ
573,990خرید
112 صفحه
28 برگ
594,000خرید
116 صفحه
29 برگ
613,990خرید
120 صفحه
30 برگ
634,000خرید
124 صفحه
31 برگ
654,000خرید
128 صفحه
32 برگ
673,990خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
182,000خرید
12 صفحه
3 برگ
224,000خرید
16 صفحه
4 برگ
279,000خرید
20 صفحه
5 برگ
334,000خرید
24 صفحه
6 برگ
389,000خرید
28 صفحه
7 برگ
444,000خرید
32 صفحه
8 برگ
498,000خرید
36 صفحه
9 برگ
552,990خرید
40 صفحه
10 برگ
608,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
637,000خرید
48 صفحه
12 برگ
690,000خرید
52 صفحه
13 برگ
742,000خرید
56 صفحه
14 برگ
793,990خرید
60 صفحه
15 برگ
847,000خرید
64 صفحه
16 برگ
899,000خرید
68 صفحه
17 برگ
910,000خرید
72 صفحه
18 برگ
959,990خرید
76 صفحه
19 برگ
1,009,990خرید
80 صفحه
20 برگ
1,058,990خرید
84 صفحه
21 برگ
1,108,990خرید
88 صفحه
22 برگ
1,159,000خرید
92 صفحه
23 برگ
1,208,990خرید
96 صفحه
24 برگ
1,257,990خرید
100 صفحه
25 برگ
1,307,990خرید
104 صفحه
26 برگ
1,357,980خرید
108 صفحه
27 برگ
1,407,990خرید
112 صفحه
28 برگ
1,456,990خرید
116 صفحه
29 برگ
1,507,000خرید
120 صفحه
30 برگ
1,557,000خرید
124 صفحه
31 برگ
1,605,990خرید
128 صفحه
32 برگ
1,655,990خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
332,000خرید
12 صفحه
3 برگ
442,000خرید
16 صفحه
4 برگ
550,990خرید
20 صفحه
5 برگ
661,000خرید
24 صفحه
6 برگ
770,990خرید
28 صفحه
7 برگ
880,000خرید
32 صفحه
8 برگ
990,000خرید
36 صفحه
9 برگ
1,100,000خرید
40 صفحه
10 برگ
1,209,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,268,000خرید
48 صفحه
12 برگ
1,372,000خرید
52 صفحه
13 برگ
1,477,000خرید
56 صفحه
14 برگ
1,581,000خرید
60 صفحه
15 برگ
1,685,990خرید
64 صفحه
16 برگ
1,790,990خرید
68 صفحه
17 برگ
1,813,990خرید
72 صفحه
18 برگ
1,913,000خرید
76 صفحه
19 برگ
2,011,990خرید
80 صفحه
20 برگ
2,112,000خرید
84 صفحه
21 برگ
2,210,990خرید
88 صفحه
22 برگ
2,310,980خرید
92 صفحه
23 برگ
2,409,990خرید
96 صفحه
24 برگ
2,509,990خرید
100 صفحه
25 برگ
2,608,980خرید
104 صفحه
26 برگ
2,708,990خرید
108 صفحه
27 برگ
2,807,980خرید
112 صفحه
28 برگ
2,907,000خرید
116 صفحه
29 برگ
3,006,980خرید
120 صفحه
30 برگ
3,106,000خرید
124 صفحه
31 برگ
3,205,980خرید
128 صفحه
32 برگ
3,304,950خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
650,000خرید
12 صفحه
3 برگ
868,990خرید
16 صفحه
4 برگ
1,088,000خرید
20 صفحه
5 برگ
1,307,990خرید
24 صفحه
6 برگ
1,526,990خرید
28 صفحه
7 برگ
1,746,000خرید
32 صفحه
8 برگ
1,966,000خرید
36 صفحه
9 برگ
2,184,990خرید
40 صفحه
10 برگ
2,404,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
2,520,990خرید
48 صفحه
12 برگ
2,730,980خرید
52 صفحه
13 برگ
2,939,970خرید
56 صفحه
14 برگ
3,148,980خرید
60 صفحه
15 برگ
3,357,970خرید
64 صفحه
16 برگ
3,566,990خرید
68 صفحه
17 برگ
3,613,000خرید
72 صفحه
18 برگ
3,811,980خرید
76 صفحه
19 برگ
4,011,000خرید
80 صفحه
20 برگ
4,209,960خرید
84 صفحه
21 برگ
4,408,000خرید
88 صفحه
22 برگ
4,606,990خرید
92 صفحه
23 برگ
4,805,970خرید
96 صفحه
24 برگ
5,004,990خرید
100 صفحه
25 برگ
5,203,960خرید
104 صفحه
26 برگ
5,402,970خرید
108 صفحه
27 برگ
5,601,960خرید
112 صفحه
28 برگ
5,800,890خرید
116 صفحه
29 برگ
5,999,980خرید
120 صفحه
30 برگ
6,198,950خرید
124 صفحه
31 برگ
6,396,950خرید
128 صفحه
32 برگ
6,595,970خرید
تحویل 3 روز کاری

چاپ کاتالوگ B5 تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
55,000خرید
12 صفحه
3 برگ
74,000خرید
16 صفحه
4 برگ
67,000خرید
20 صفحه
5 برگ
77,000خرید
24 صفحه
6 برگ
88,000خرید
28 صفحه
7 برگ
97,000خرید
32 صفحه
8 برگ
107,000خرید
36 صفحه
9 برگ
117,000خرید
40 صفحه
10 برگ
127,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
137,000خرید
48 صفحه
12 برگ
148,000خرید
52 صفحه
13 برگ
158,000خرید
56 صفحه
14 برگ
163,000خرید
60 صفحه
15 برگ
173,000خرید
64 صفحه
16 برگ
183,000خرید
68 صفحه
17 برگ
193,000خرید
72 صفحه
18 برگ
203,000خرید
76 صفحه
19 برگ
213,000خرید
80 صفحه
20 برگ
223,000خرید
84 صفحه
21 برگ
233,000خرید
88 صفحه
22 برگ
242,000خرید
92 صفحه
23 برگ
252,000خرید
96 صفحه
24 برگ
262,000خرید
100 صفحه
25 برگ
272,000خرید
104 صفحه
26 برگ
282,000خرید
108 صفحه
27 برگ
269,000خرید
112 صفحه
28 برگ
278,000خرید
116 صفحه
29 برگ
287,000خرید
120 صفحه
30 برگ
296,000خرید
124 صفحه
31 برگ
305,000خرید
128 صفحه
32 برگ
314,000خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
168,000خرید
12 صفحه
3 برگ
218,000خرید
16 صفحه
4 برگ
264,000خرید
20 صفحه
5 برگ
313,000خرید
24 صفحه
6 برگ
363,000خرید
28 صفحه
7 برگ
386,000خرید
32 صفحه
8 برگ
431,000خرید
36 صفحه
9 برگ
476,000خرید
40 صفحه
10 برگ
521,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
546,000خرید
48 صفحه
12 برگ
589,000خرید
52 صفحه
13 برگ
632,000خرید
56 صفحه
14 برگ
674,990خرید
60 صفحه
15 برگ
718,000خرید
64 صفحه
16 برگ
761,000خرید
68 صفحه
17 برگ
797,000خرید
72 صفحه
18 برگ
839,000خرید
76 صفحه
19 برگ
882,000خرید
80 صفحه
20 برگ
923,990خرید
84 صفحه
21 برگ
966,990خرید
88 صفحه
22 برگ
1,009,000خرید
92 صفحه
23 برگ
1,052,000خرید
96 صفحه
24 برگ
1,094,000خرید
100 صفحه
25 برگ
1,136,990خرید
104 صفحه
26 برگ
1,179,000خرید
108 صفحه
27 برگ
1,222,000خرید
112 صفحه
28 برگ
1,264,000خرید
116 صفحه
29 برگ
1,307,000خرید
120 صفحه
30 برگ
1,350,000خرید
124 صفحه
31 برگ
1,391,990خرید
128 صفحه
32 برگ
1,435,000خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
315,000خرید
12 صفحه
3 برگ
408,000خرید
16 صفحه
4 برگ
479,000خرید
20 صفحه
5 برگ
567,000خرید
24 صفحه
6 برگ
636,000خرید
28 صفحه
7 برگ
719,990خرید
32 صفحه
8 برگ
804,990خرید
36 صفحه
9 برگ
889,000خرید
40 صفحه
10 برگ
973,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,057,990خرید
48 صفحه
12 برگ
1,142,000خرید
52 صفحه
13 برگ
1,225,990خرید
56 صفحه
14 برگ
1,310,000خرید
60 صفحه
15 برگ
1,394,980خرید
64 صفحه
16 برگ
1,479,000خرید
68 صفحه
17 برگ
1,547,990خرید
72 صفحه
18 برگ
1,630,990خرید
76 صفحه
19 برگ
1,714,980خرید
80 صفحه
20 برگ
1,797,990خرید
84 صفحه
21 برگ
1,880,990خرید
88 صفحه
22 برگ
1,965,000خرید
92 صفحه
23 برگ
2,047,980خرید
96 صفحه
24 برگ
2,130,980خرید
100 صفحه
25 برگ
2,215,000خرید
104 صفحه
26 برگ
2,297,980خرید
108 صفحه
27 برگ
2,381,000خرید
112 صفحه
28 برگ
2,465,000خرید
116 صفحه
29 برگ
2,547,990خرید
120 صفحه
30 برگ
2,631,000خرید
124 صفحه
31 برگ
2,714,990خرید
128 صفحه
32 برگ
2,797,990خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
740,000خرید
12 صفحه
3 برگ
919,990خرید
16 صفحه
4 برگ
1,130,000خرید
20 صفحه
5 برگ
1,340,990خرید
24 صفحه
6 برگ
1,551,980خرید
28 صفحه
7 برگ
1,763,000خرید
32 صفحه
8 برگ
1,972,980خرید
36 صفحه
9 برگ
2,183,980خرید
40 صفحه
10 برگ
2,394,990خرید
 
44 صفحه
11 برگ
2,604,970خرید
48 صفحه
12 برگ
2,815,970خرید
52 صفحه
13 برگ
3,026,970خرید
56 صفحه
14 برگ
3,237,980خرید
60 صفحه
15 برگ
3,447,980خرید
64 صفحه
16 برگ
3,659,000خرید
68 صفحه
17 برگ
3,830,960خرید
72 صفحه
18 برگ
4,039,980خرید
76 صفحه
19 برگ
4,247,960خرید
80 صفحه
20 برگ
4,455,990خرید
84 صفحه
21 برگ
4,664,960خرید
88 صفحه
22 برگ
4,872,950خرید
92 صفحه
23 برگ
5,080,970خرید
96 صفحه
24 برگ
5,290,000خرید
100 صفحه
25 برگ
5,497,970خرید
104 صفحه
26 برگ
5,705,960خرید
108 صفحه
27 برگ
5,914,970خرید
112 صفحه
28 برگ
6,122,950خرید
116 صفحه
29 برگ
6,330,930خرید
120 صفحه
30 برگ
6,539,970خرید
124 صفحه
31 برگ
6,747,970خرید
128 صفحه
32 برگ
6,955,960خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,384,980خرید
12 صفحه
3 برگ
1,805,970خرید
16 صفحه
4 برگ
2,228,000خرید
20 صفحه
5 برگ
2,648,980خرید
24 صفحه
6 برگ
3,071,000خرید
28 صفحه
7 برگ
3,492,000خرید
32 صفحه
8 برگ
3,912,990خرید
36 صفحه
9 برگ
4,334,990خرید
40 صفحه
10 برگ
4,755,960خرید
 
44 صفحه
11 برگ
5,177,970خرید
48 صفحه
12 برگ
5,598,990خرید
52 صفحه
13 برگ
6,020,940خرید
56 صفحه
14 برگ
6,441,990خرید
60 صفحه
15 برگ
6,863,990خرید
64 صفحه
16 برگ
7,284,930خرید
68 صفحه
17 برگ
7,629,960خرید
72 صفحه
18 برگ
8,045,930خرید
76 صفحه
19 برگ
8,462,920خرید
80 صفحه
20 برگ
8,879,940خرید
84 صفحه
21 برگ
9,295,960خرید
88 صفحه
22 برگ
9,712,980خرید
92 صفحه
23 برگ
10,128,980خرید
96 صفحه
24 برگ
10,546,000خرید
100 صفحه
25 برگ
10,962,930خرید
104 صفحه
26 برگ
11,378,900خرید
108 صفحه
27 برگ
11,795,920خرید
112 صفحه
28 برگ
12,212,960خرید
116 صفحه
29 برگ
12,628,860خرید
120 صفحه
30 برگ
13,045,900خرید
124 صفحه
31 برگ
13,462,850خرید
128 صفحه
32 برگ
13,878,960خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
2,712,000خرید
12 صفحه
3 برگ
3,554,960خرید
16 صفحه
4 برگ
4,397,950خرید
20 صفحه
5 برگ
5,240,980خرید
24 صفحه
6 برگ
6,083,950خرید
28 صفحه
7 برگ
6,926,960خرید
32 صفحه
8 برگ
7,769,930خرید
36 صفحه
9 برگ
8,612,930خرید
40 صفحه
10 برگ
9,456,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
10,297,950خرید
48 صفحه
12 برگ
11,140,990خرید
52 صفحه
13 برگ
11,983,860خرید
56 صفحه
14 برگ
12,826,980خرید
60 صفحه
15 برگ
13,669,870خرید
64 صفحه
16 برگ
14,512,900خرید
68 صفحه
17 برگ
15,201,930خرید
72 صفحه
18 برگ
16,034,900خرید
76 صفحه
19 برگ
16,868,910خرید
80 صفحه
20 برگ
17,701,990خرید
84 صفحه
21 برگ
18,534,940خرید
88 صفحه
22 برگ
19,367,940خرید
92 صفحه
23 برگ
20,201,800خرید
96 صفحه
24 برگ
21,034,880خرید
100 صفحه
25 برگ
21,867,870خرید
104 صفحه
26 برگ
22,701,900خرید
108 صفحه
27 برگ
23,534,810خرید
112 صفحه
28 برگ
24,367,810خرید
116 صفحه
29 برگ
25,200,900خرید
120 صفحه
30 برگ
26,034,980خرید
124 صفحه
31 برگ
26,867,760خرید
128 صفحه
32 برگ
27,700,770خرید
تحویل 3 روز کاری

چاپ کاتالوگ مربع (خشتی) تعداد کم در 2 سایز

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ کاتالوگ مربعی 20*20 سانتی متر

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
56,500خرید
12 صفحه
3 برگ
76,500خرید
16 صفحه
4 برگ
68,400خرید
20 صفحه
5 برگ
79,100خرید
24 صفحه
6 برگ
89,800خرید
28 صفحه
7 برگ
99,000خرید
32 صفحه
8 برگ
109,500خرید
36 صفحه
9 برگ
119,900خرید
40 صفحه
10 برگ
130,300خرید
 
44 صفحه
11 برگ
140,800خرید
48 صفحه
12 برگ
151,200خرید
52 صفحه
13 برگ
161,600خرید
56 صفحه
14 برگ
167,300خرید
60 صفحه
15 برگ
177,400خرید
64 صفحه
16 برگ
187,500خرید
68 صفحه
17 برگ
197,500خرید
72 صفحه
18 برگ
207,600خرید
76 صفحه
19 برگ
217,700خرید
80 صفحه
20 برگ
227,700خرید
84 صفحه
21 برگ
237,800خرید
88 صفحه
22 برگ
247,900خرید
92 صفحه
23 برگ
257,900خرید
96 صفحه
24 برگ
268,000خرید
100 صفحه
25 برگ
278,100خرید
104 صفحه
26 برگ
288,200خرید
108 صفحه
27 برگ
275,100خرید
112 صفحه
28 برگ
284,300خرید
116 صفحه
29 برگ
293,500خرید
120 صفحه
30 برگ
302,700خرید
124 صفحه
31 برگ
311,900خرید
128 صفحه
32 برگ
321,000خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
172,300خرید
12 صفحه
3 برگ
223,300خرید
16 صفحه
4 برگ
270,000خرید
20 صفحه
5 برگ
320,300خرید
24 صفحه
6 برگ
370,700خرید
28 صفحه
7 برگ
394,390خرید
32 صفحه
8 برگ
440,300خرید
36 صفحه
9 برگ
486,200خرید
40 صفحه
10 برگ
532,090خرید
 
44 صفحه
11 برگ
558,000خرید
48 صفحه
12 برگ
601,900خرید
52 صفحه
13 برگ
645,800خرید
56 صفحه
14 برگ
689,700خرید
60 صفحه
15 برگ
733,600خرید
64 صفحه
16 برگ
777,490خرید
68 صفحه
17 برگ
813,400خرید
72 صفحه
18 برگ
856,800خرید
76 صفحه
19 برگ
900,190خرید
80 صفحه
20 برگ
943,590خرید
84 صفحه
21 برگ
986,990خرید
88 صفحه
22 برگ
1,030,400خرید
92 صفحه
23 برگ
1,073,800خرید
96 صفحه
24 برگ
1,117,190خرید
100 صفحه
25 برگ
1,160,590خرید
104 صفحه
26 برگ
1,204,000خرید
108 صفحه
27 برگ
1,247,400خرید
112 صفحه
28 برگ
1,290,800خرید
116 صفحه
29 برگ
1,334,190خرید
120 صفحه
30 برگ
1,377,590خرید
124 صفحه
31 برگ
1,420,990خرید
128 صفحه
32 برگ
1,464,390خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
328,500خرید
12 صفحه
3 برگ
425,600خرید
16 صفحه
4 برگ
499,600خرید
20 صفحه
5 برگ
591,400خرید
24 صفحه
6 برگ
663,200خرید
28 صفحه
7 برگ
751,000خرید
32 صفحه
8 برگ
838,800خرید
36 صفحه
9 برگ
926,590خرید
40 صفحه
10 برگ
1,014,400خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,102,190خرید
48 صفحه
12 برگ
1,189,990خرید
52 صفحه
13 برگ
1,277,790خرید
56 صفحه
14 برگ
1,365,600خرید
60 صفحه
15 برگ
1,453,400خرید
64 صفحه
16 برگ
1,541,170خرید
68 صفحه
17 برگ
1,612,990خرید
72 صفحه
18 برگ
1,699,800خرید
76 صفحه
19 برگ
1,786,600خرید
80 صفحه
20 برگ
1,873,390خرید
84 صفحه
21 برگ
1,960,190خرید
88 صفحه
22 برگ
2,047,000خرید
92 صفحه
23 برگ
2,133,800خرید
96 صفحه
24 برگ
2,220,600خرید
100 صفحه
25 برگ
2,307,390خرید
104 صفحه
26 برگ
2,394,190خرید
108 صفحه
27 برگ
2,480,990خرید
112 صفحه
28 برگ
2,567,790خرید
116 صفحه
29 برگ
2,654,600خرید
120 صفحه
30 برگ
2,741,380خرید
124 صفحه
31 برگ
2,828,190خرید
128 صفحه
32 برگ
2,914,990خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
771,190خرید
12 صفحه
3 برگ
958,490خرید
16 صفحه
4 برگ
1,177,990خرید
20 صفحه
5 برگ
1,397,490خرید
24 صفحه
6 برگ
1,617,000خرید
28 صفحه
7 برگ
1,836,490خرید
32 صفحه
8 برگ
2,056,000خرید
36 صفحه
9 برگ
2,275,490خرید
40 صفحه
10 برگ
2,494,990خرید
 
44 صفحه
11 برگ
2,714,480خرید
48 صفحه
12 برگ
2,933,950خرید
52 صفحه
13 برگ
3,153,480خرید
56 صفحه
14 برگ
3,373,000خرید
60 صفحه
15 برگ
3,592,500خرید
64 صفحه
16 برگ
3,811,980خرید
68 صفحه
17 برگ
3,991,500خرید
72 صفحه
18 برگ
4,208,460خرید
76 صفحه
19 برگ
4,425,490خرید
80 صفحه
20 برگ
4,642,470خرید
84 صفحه
21 برگ
4,859,480خرید
88 صفحه
22 برگ
5,076,500خرید
92 صفحه
23 برگ
5,293,470خرید
96 صفحه
24 برگ
5,510,490خرید
100 صفحه
25 برگ
5,727,490خرید
104 صفحه
26 برگ
5,944,450خرید
108 صفحه
27 برگ
6,161,470خرید
112 صفحه
28 برگ
6,378,480خرید
116 صفحه
29 برگ
6,595,470خرید
120 صفحه
30 برگ
6,812,470خرید
124 صفحه
31 برگ
7,029,490خرید
128 صفحه
32 برگ
7,246,480خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,442,990خرید
12 صفحه
3 برگ
1,881,990خرید
16 صفحه
4 برگ
2,321,000خرید
20 صفحه
5 برگ
2,759,970خرید
24 صفحه
6 برگ
3,198,980خرید
28 صفحه
7 برگ
3,637,970خرید
32 صفحه
8 برگ
4,076,990خرید
36 صفحه
9 برگ
4,515,980خرید
40 صفحه
10 برگ
4,954,930خرید
 
44 صفحه
11 برگ
5,393,990خرید
48 صفحه
12 برگ
5,833,000خرید
52 صفحه
13 برگ
6,271,950خرید
56 صفحه
14 برگ
6,710,960خرید
60 صفحه
15 برگ
7,149,990خرید
64 صفحه
16 برگ
7,588,990خرید
68 صفحه
17 برگ
7,947,880خرید
72 صفحه
18 برگ
8,381,950خرید
76 صفحه
19 برگ
8,815,950خرید
80 صفحه
20 برگ
9,249,960خرید
84 صفحه
21 برگ
9,683,990خرید
88 صفحه
22 برگ
10,117,980خرید
92 صفحه
23 برگ
10,551,890خرید
96 صفحه
24 برگ
10,985,910خرید
100 صفحه
25 برگ
11,419,960خرید
104 صفحه
26 برگ
11,853,940خرید
108 صفحه
27 برگ
12,287,910خرید
112 صفحه
28 برگ
12,721,910خرید
116 صفحه
29 برگ
13,155,940خرید
120 صفحه
30 برگ
13,589,930خرید
124 صفحه
31 برگ
14,023,930خرید
128 صفحه
32 برگ
14,457,920خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
2,825,940خرید
12 صفحه
3 برگ
3,703,970خرید
16 صفحه
4 برگ
4,581,950خرید
20 صفحه
5 برگ
5,459,990خرید
24 صفحه
6 برگ
6,337,980خرید
28 صفحه
7 برگ
7,215,940خرید
32 صفحه
8 برگ
8,093,980خرید
36 صفحه
9 برگ
8,971,970خرید
40 صفحه
10 برگ
9,849,920خرید
 
44 صفحه
11 برگ
10,727,970خرید
48 صفحه
12 برگ
11,605,920خرید
52 صفحه
13 برگ
12,483,960خرید
56 صفحه
14 برگ
13,361,810خرید
60 صفحه
15 برگ
14,239,970خرید
64 صفحه
16 برگ
15,117,890خرید
68 صفحه
17 برگ
15,835,870خرید
72 صفحه
18 برگ
16,703,790خرید
76 صفحه
19 برگ
17,571,920خرید
80 صفحه
20 برگ
18,439,860خرید
84 صفحه
21 برگ
19,307,870خرید
88 صفحه
22 برگ
20,176,000خرید
92 صفحه
23 برگ
21,043,800خرید
96 صفحه
24 برگ
21,911,970خرید
100 صفحه
25 برگ
22,779,820خرید
104 صفحه
26 برگ
23,647,830خرید
108 صفحه
27 برگ
24,515,880خرید
112 صفحه
28 برگ
25,383,960خرید
116 صفحه
29 برگ
26,251,820خرید
120 صفحه
30 برگ
27,119,880خرید
124 صفحه
31 برگ
27,987,870خرید
128 صفحه
32 برگ
28,855,930خرید
تحویل 3 روز کاری

چاپ کاتالوگ مربعی 14*14 سانتی متر

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
30,500خرید
12 صفحه
3 برگ
40,500خرید
16 صفحه
4 برگ
36,100خرید
20 صفحه
5 برگ
41,500خرید
24 صفحه
6 برگ
46,800خرید
28 صفحه
7 برگ
50,800خرید
32 صفحه
8 برگ
56,000خرید
36 صفحه
9 برگ
61,200خرید
40 صفحه
10 برگ
66,400خرید
 
44 صفحه
11 برگ
71,700خرید
48 صفحه
12 برگ
76,900خرید
52 صفحه
13 برگ
82,100خرید
56 صفحه
14 برگ
86,800خرید
60 صفحه
15 برگ
92,000خرید
64 صفحه
16 برگ
97,300خرید
68 صفحه
17 برگ
102,500خرید
72 صفحه
18 برگ
107,700خرید
76 صفحه
19 برگ
112,900خرید
80 صفحه
20 برگ
118,100خرید
84 صفحه
21 برگ
123,400خرید
88 صفحه
22 برگ
128,600خرید
92 صفحه
23 برگ
133,800خرید
96 صفحه
24 برگ
139,000خرید
100 صفحه
25 برگ
144,200خرید
104 صفحه
26 برگ
149,500خرید
108 صفحه
27 برگ
135,700خرید
112 صفحه
28 برگ
140,200خرید
116 صفحه
29 برگ
144,700خرید
120 صفحه
30 برگ
149,200خرید
124 صفحه
31 برگ
153,700خرید
128 صفحه
32 برگ
158,200خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
90,000خرید
12 صفحه
3 برگ
114,000خرید
16 صفحه
4 برگ
139,000خرید
20 صفحه
5 برگ
165,000خرید
24 صفحه
6 برگ
191,000خرید
28 صفحه
7 برگ
195,000خرید
32 صفحه
8 برگ
218,000خرید
36 صفحه
9 برگ
240,000خرید
40 صفحه
10 برگ
263,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
265,000خرید
48 صفحه
12 برگ
285,000خرید
52 صفحه
13 برگ
306,000خرید
56 صفحه
14 برگ
326,000خرید
60 صفحه
15 برگ
347,000خرید
64 صفحه
16 برگ
367,000خرید
68 صفحه
17 برگ
372,000خرید
72 صفحه
18 برگ
391,000خرید
76 صفحه
19 برگ
411,000خرید
80 صفحه
20 برگ
430,000خرید
84 صفحه
21 برگ
450,000خرید
88 صفحه
22 برگ
469,000خرید
92 صفحه
23 برگ
489,000خرید
96 صفحه
24 برگ
508,000خرید
100 صفحه
25 برگ
528,000خرید
104 صفحه
26 برگ
547,000خرید
108 صفحه
27 برگ
567,000خرید
112 صفحه
28 برگ
586,000خرید
116 صفحه
29 برگ
606,000خرید
120 صفحه
30 برگ
625,000خرید
124 صفحه
31 برگ
645,000خرید
128 صفحه
32 برگ
664,000خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
165,000خرید
12 صفحه
3 برگ
216,000خرید
16 صفحه
4 برگ
246,000خرید
20 صفحه
5 برگ
291,000خرید
24 صفحه
6 برگ
326,000خرید
28 صفحه
7 برگ
369,000خرید
32 صفحه
8 برگ
412,000خرید
36 صفحه
9 برگ
455,000خرید
40 صفحه
10 برگ
498,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
521,000خرید
48 صفحه
12 برگ
562,000خرید
52 صفحه
13 برگ
603,000خرید
56 صفحه
14 برگ
643,990خرید
60 صفحه
15 برگ
685,000خرید
64 صفحه
16 برگ
725,990خرید
68 صفحه
17 برگ
734,990خرید
72 صفحه
18 برگ
773,990خرید
76 صفحه
19 برگ
813,000خرید
80 صفحه
20 برگ
852,000خرید
84 صفحه
21 برگ
891,000خرید
88 صفحه
22 برگ
929,990خرید
92 صفحه
23 برگ
968,990خرید
96 صفحه
24 برگ
1,008,000خرید
100 صفحه
25 برگ
1,046,990خرید
104 صفحه
26 برگ
1,086,000خرید
108 صفحه
27 برگ
1,125,000خرید
112 صفحه
28 برگ
1,164,000خرید
116 صفحه
29 برگ
1,202,980خرید
120 صفحه
30 برگ
1,241,990خرید
124 صفحه
31 برگ
1,281,000خرید
128 صفحه
32 برگ
1,319,990خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
355,000خرید
12 صفحه
3 برگ
439,000خرید
16 صفحه
4 برگ
546,000خرید
20 صفحه
5 برگ
653,990خرید
24 صفحه
6 برگ
760,990خرید
28 صفحه
7 برگ
868,990خرید
32 صفحه
8 برگ
975,990خرید
36 صفحه
9 برگ
1,083,990خرید
40 صفحه
10 برگ
1,191,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,248,990خرید
48 صفحه
12 برگ
1,350,990خرید
52 صفحه
13 برگ
1,454,000خرید
56 صفحه
14 برگ
1,556,000خرید
60 صفحه
15 برگ
1,658,980خرید
64 صفحه
16 برگ
1,760,990خرید
68 صفحه
17 برگ
1,783,990خرید
72 صفحه
18 برگ
1,881,000خرید
76 صفحه
19 برگ
1,978,980خرید
80 صفحه
20 برگ
2,076,000خرید
84 صفحه
21 برگ
2,173,980خرید
88 صفحه
22 برگ
2,271,000خرید
92 صفحه
23 برگ
2,368,990خرید
96 صفحه
24 برگ
2,466,000خرید
100 صفحه
25 برگ
2,563,990خرید
104 صفحه
26 برگ
2,660,950خرید
108 صفحه
27 برگ
2,758,990خرید
112 صفحه
28 برگ
2,855,990خرید
116 صفحه
29 برگ
2,953,970خرید
120 صفحه
30 برگ
3,050,960خرید
124 صفحه
31 برگ
3,148,990خرید
128 صفحه
32 برگ
3,245,950خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
650,000خرید
12 صفحه
3 برگ
865,000خرید
16 صفحه
4 برگ
1,079,980خرید
20 صفحه
5 برگ
1,295,000خرید
24 صفحه
6 برگ
1,509,990خرید
28 صفحه
7 برگ
1,724,980خرید
32 صفحه
8 برگ
1,939,990خرید
36 صفحه
9 برگ
2,154,980خرید
40 صفحه
10 برگ
2,369,990خرید
 
44 صفحه
11 برگ
2,484,980خرید
48 صفحه
12 برگ
2,689,980خرید
52 صفحه
13 برگ
2,894,980خرید
56 صفحه
14 برگ
3,099,970خرید
60 صفحه
15 برگ
3,304,990خرید
64 صفحه
16 برگ
3,509,980خرید
68 صفحه
17 برگ
3,554,980خرید
72 صفحه
18 برگ
3,749,970خرید
76 صفحه
19 برگ
3,944,980خرید
80 صفحه
20 برگ
4,140,000خرید
84 صفحه
21 برگ
4,334,970خرید
88 صفحه
22 برگ
4,529,990خرید
92 صفحه
23 برگ
4,724,980خرید
96 صفحه
24 برگ
4,919,980خرید
100 صفحه
25 برگ
5,114,910خرید
104 صفحه
26 برگ
5,309,920خرید
108 صفحه
27 برگ
5,505,000خرید
112 صفحه
28 برگ
5,699,980خرید
116 صفحه
29 برگ
5,894,960خرید
120 صفحه
30 برگ
6,089,970خرید
124 صفحه
31 برگ
6,284,990خرید
128 صفحه
32 برگ
6,479,960خرید
تحویل 3 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,272,970خرید
12 صفحه
3 برگ
1,702,980خرید
16 صفحه
4 برگ
2,132,940خرید
20 صفحه
5 برگ
2,562,970خرید
24 صفحه
6 برگ
2,992,980خرید
28 صفحه
7 برگ
3,422,970خرید
32 صفحه
8 برگ
3,852,960خرید
36 صفحه
9 برگ
4,282,980خرید
40 صفحه
10 برگ
4,712,980خرید
 
44 صفحه
11 برگ
4,942,990خرید
48 صفحه
12 برگ
5,352,990خرید
52 صفحه
13 برگ
5,762,950خرید
56 صفحه
14 برگ
6,172,980خرید
60 صفحه
15 برگ
6,583,000خرید
64 صفحه
16 برگ
6,992,990خرید
68 صفحه
17 برگ
7,082,980خرید
72 صفحه
18 برگ
7,472,970خرید
76 صفحه
19 برگ
7,862,940خرید
80 صفحه
20 برگ
8,253,000خرید
84 صفحه
21 برگ
8,642,970خرید
88 صفحه
22 برگ
9,032,940خرید
92 صفحه
23 برگ
9,422,910خرید
96 صفحه
24 برگ
9,812,960خرید
100 صفحه
25 برگ
10,202,930خرید
104 صفحه
26 برگ
10,592,940خرید
108 صفحه
27 برگ
10,982,990خرید
112 صفحه
28 برگ
11,372,910خرید
116 صفحه
29 برگ
11,762,980خرید
120 صفحه
30 برگ
12,152,910خرید
124 صفحه
31 برگ
12,542,790خرید
128 صفحه
32 برگ
12,932,980خرید
تحویل 3 روز کاری

سایز کاتالوگ دیجیتال

کاتالوگ دیجیتال در ابعادی چون کاتالوگ A4، کاتالوگ A5، کاتالوگ A6، کاتالوگ B5 با صحافی عمودی و 2 سایز کاتالوگ مربعی 20*20 و 14*14 سانتی ارائه شده است.

صحافی کاتالوگ دیجیتال

کاتالوگ دیجیتال در مدل های متنوعی در مجموعه تیم گرافیک صحافی می شود. کاتالوگ های با تعداد برگ کمتر از 8 عدد امکان صحافی بصورت منگنه ساده و منگنه لوپ را دارا هستند.

و برای کاتالوگ های با تعداد برگ بالاتر می توانید صحافی چسب گرم و یا صحافی با استفاده از فنر دوبل را انتخاب کنید.

فرق صفحه با برگ در کاتالوگ به چه معناست؟

هر کاتالوگ در هر سایزی با یک برگ بزرگتر از آن سایز (2 برابر) و یک خط تا در وسط آن صحافی می شود و ابعاد نهایی بسته شده کاتالوگ مطابق ابعاد اعلامی می شود. از این رو هر برگ در کاتالوگ، چهار صفحه ایجاد می کند. اگر بخواهیم با یک مثال این مفهوم را برای مشتریان معرفی کنیم می توانیم بگوئیم که یک کاتالوگ 16 صفحه ای از 4 برگ تشکیل شده است که یک برگ آن (4 صفحه) جلد کاتالوگ است و 3 برگ آن (12 صفحه)، صفحات میانی کاتالوگ است.

جنس کاغذ در چاپ کاتالوگ دیجیتال چیست؟

بصورت پیش فرض، قیمت های اعلامی مربوط به چاپ کاتالوگ بر روی کاغذ گلاسه 300 گرم بدون روکش برای جلد و تحریر 80 گرم برای صفحات میانی است.

شما می توانید برای صفحات میانی در صفحه خرید محصول با انتخاب خدمات مربوطه جنس صفحات میانی را به کاغذ هایی چون، تحریر 100 گرم، گلاسه 135 گرم، گلاسه 150 گرم، گلاسه 200 گرم و گلاسه 250 گرم تغییر دهید.

همچنین امکان روکش سلفون مات یا براق برای صفحات جلد وجود دارد.

شما می توانید کاغذ های اختصاصی خود چه برای جلد و چه برای صفحات میاین را انتخاب کرده و با تماس گرفتن با دفتر تیم گرافیک، استعلام قیمت اختصاصی نمائید.

سفارش کاتالوگ دیجیتال، تعداد دلخواه حتی 1 عدد

جهت رفاه حال شما عزیزان، مجموعه تیم گرافیک قیمت گذاری انواع کاتالوگ در سایز ها و تعداد صفحات متنوع برای تیراژ های مقرون به صرفه (حتی 1 عدد) را انجام داده است؛ که در جداول بالا قابل مشاهده و ثبت سفارش می باشد.

همچنین اگر تیراژ دلخواهی دیگری مد نظر شما بوده، می توانید با تماس با تلفن های دفتر تیم گرافیک، استعلام قیمت بگیرید. برای تمامی تیراژ ها، ضمانت کمترین قیمت چاپ کاتالوگ دیجیتال در ایران ارائه شده است.

محصولات مرتبط با کاتالوگ تعداد کم

سوالات پر تکرار چاپ کاتالوگ دیجیتال
آیا محصولات کاتالوگ با تعداد کم شامل ارسال رایگان می شود؟

بله، ارسال رایگان در مجموعه تیم گرافیک می بایست از مبلغ خاصی بالاتر برود، از این رو شما می توانید اطلاع از شرایط ارسال رایگان به صفحه ارسال مراجعه کرده و توضیحات این بخش را مشاهده کنید.

آیا قیمت کاتالوگ با تعداد کم در مجموعه تیم گرافیک شامل گارانتی قیمت می شود؟

بله، کلیه محصولات کاتالوگ با تعداد کم در مجموعه تیم گرافیک شامل گارانتی قیمت است.

آیا فرآیند طراحی کاتالوگ توسط تیم گرافیک می تواند انجام شود؟

بله، مجموعه تیم گرافیک با بهره از تیم طراحی حرفه ای ، آماده دریافت سفارشات شما مشتریان عزیز است.

چطور می توانم سفارش خود را در تیم گرافیک ثبت کنم؟

شما می توانید کاتالوگ تعداد کم خود را از 3 طریق آنلاین در همین صفحه، حضوری، تلگرامی و یا واتساپی در مجموعه تیم گرافیک ثبت سفارش کنید.

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
 • آدرس دفتر فروش و طراحی : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج طلا ، طبقه 8 ، واحد 5
  آدرس دفتر تحویل سفارشات : - تهران ، فلکه دوم صادقیه ، پشت برج طلا ، خیابان تقدیری ، مجتمع تجاری افتخار ، واحد 2 و 3 ، مجموعه "تیم گرافیک"

  ساعت کاری واحد فروش و طراحی : (به جزء ایام تعطیل)
  شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الی 17 بعد از ظهر
  پنج شنبه ها 8 صبح الی 14 بعد از ظهر

  ساعت کاری واحد ارسال و پیگیری سفارشات : (به جزء ایام تعطیل)
  شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الی 19 بعد از ظهر
  پنج شنبه ها 8 صبح الی 16 بعد از ظهر

  شماره تماس : (خط ویژه) 1200 9100 - 021

نماد های سایت
تمامی حقوق برای این سایت محفوظ میباشد. کپی رایت 1402 - قدرت گرفته از چاپیروس