سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به خرید بعدی اضافه شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به سبد خرید اضافه شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
0
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

چاپ بروشور تعداد کم

بروشور تعداد کم

چاپ بروشور محصول یا خدمات ، یک ابزار کاربردی و قدرمند در معرفی کسب و کار شما است ، در همین راستا مجموعه تیم گرافیک این محصول پراستفاده در صنعت تبلیغات را برای مشتریان عزیز با تعداد دلخواه و تحویل فوری فراهم کرده است ، شما می توانید چاپ بروشور با تیراژ کم را با ضمانت قیمت و با کیفیت بالا در تیم گرافیک سفارش دهید .

سفارش سریع

سفارش چاپ انواع بروشور

بر اساس مدل خط تا

بروشور 3 لت A4 تعداد کم (چاپ دیجیتال)

در جنس های مختلف | ابعاد گسترده 29.7 * 21 cm (هر لت 9.9 * 21 cm)
تعداد دلخواه (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ تعداد کم
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
11,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
12,000خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
14,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
15,000خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
15,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
16,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
17,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
14,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
15,000خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری

بروشور 2 لت A4 تعداد کم (چاپ دیجیتال)

در جنس های مختلف | ابعاد گسترده 29.7 * 21 cm (هر لت A5 سایز 14.8 * 21 cm)
تعداد دلخواه (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ تعداد کم
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
11,000خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
11,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
14,000خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
14,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
15,000خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
16,000خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
17,000خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
14,000خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
14,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری

بروشور 3 لت A3 تعداد کم (چاپ دیجیتال)

در جنس های مختلف | ابعاد گسترده 42 * 29.7 cm (هر لت 14 * 29.7 cm)
تعداد دلخواه (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ تعداد کم
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
21,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
22,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
11,000خرید
51 تا 100 عدد
دورو
10,800خرید
101 تا 250 عدد
دورو
10,600خرید
251 عدد به بالا
دورو
10,400خرید
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
27,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
13,120خرید
51 تا 100 عدد
دورو
12,920خرید
101 تا 250 عدد
دورو
12,720خرید
251 عدد به بالا
دورو
12,520خرید
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
28,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
13,460خرید
51 تا 100 عدد
دورو
13,260خرید
101 تا 250 عدد
دورو
13,060خرید
251 عدد به بالا
دورو
12,860خرید
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
29,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
14,860خرید
51 تا 100 عدد
دورو
14,660خرید
101 تا 250 عدد
دورو
14,460خرید
251 عدد به بالا
دورو
14,260خرید
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
31,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
16,660خرید
51 تا 100 عدد
دورو
16,460خرید
101 تا 250 عدد
دورو
16,260خرید
251 عدد به بالا
دورو
16,060خرید
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
33,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
18,080خرید
51 تا 100 عدد
دورو
17,680خرید
101 تا 250 عدد
دورو
17,280خرید
251 عدد به بالا
دورو
16,880خرید
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
27,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
12,780خرید
51 تا 100 عدد
دورو
12,580خرید
101 تا 250 عدد
دورو
12,380خرید
251 عدد به بالا
دورو
12,180خرید
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
28,500خرید
21 تا 50 عدد
دورو
13,120خرید
51 تا 100 عدد
دورو
12,920خرید
101 تا 250 عدد
دورو
12,720خرید
251 عدد به بالا
دورو
12,520خرید
تحویل 2 روز کاری

بروشور 2 لت A3 تعداد کم (چاپ دیجیتال)

در جنس های مختلف | ابعاد گسترده 42 * 29.7 cm (هر لت A4 سایز 21 * 29.7 cm)
تعداد دلخواه (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ تعداد کم
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
21,000خرید
21 تا 50 عدد
دورو
51 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
22,000خرید
21 تا 50 عدد
دورو
10,900خرید
51 تا 100 عدد
دورو
10,700خرید
101 تا 250 عدد
دورو
10,500خرید
251 عدد به بالا
دورو
10,300خرید
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
27,000خرید
21 تا 50 عدد
دورو
13,020خرید
51 تا 100 عدد
دورو
12,820خرید
101 تا 250 عدد
دورو
12,620خرید
251 عدد به بالا
دورو
12,420خرید
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
28,000خرید
21 تا 50 عدد
دورو
13,360خرید
51 تا 100 عدد
دورو
13,160خرید
101 تا 250 عدد
دورو
12,960خرید
251 عدد به بالا
دورو
12,760خرید
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
29,000خرید
21 تا 50 عدد
دورو
14,760خرید
51 تا 100 عدد
دورو
14,560خرید
101 تا 250 عدد
دورو
14,360خرید
251 عدد به بالا
دورو
14,160خرید
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
31,000خرید
21 تا 50 عدد
دورو
16,560خرید
51 تا 100 عدد
دورو
16,360خرید
101 تا 250 عدد
دورو
16,160خرید
251 عدد به بالا
دورو
15,960خرید
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
33,000خرید
21 تا 50 عدد
دورو
17,980خرید
51 تا 100 عدد
دورو
17,580خرید
101 تا 250 عدد
دورو
17,180خرید
251 عدد به بالا
دورو
16,780خرید
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
27,000خرید
21 تا 50 عدد
دورو
12,680خرید
51 تا 100 عدد
دورو
12,480خرید
101 تا 250 عدد
دورو
12,280خرید
251 عدد به بالا
دورو
12,080خرید
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
28,000خرید
21 تا 50 عدد
دورو
13,020خرید
51 تا 100 عدد
دورو
12,820خرید
101 تا 250 عدد
دورو
12,620خرید
251 عدد به بالا
دورو
12,420خرید
تحویل 2 روز کاری

بروشور 2 لت A5 تعداد کم (چاپ دیجیتال)

در جنس های مختلف | ابعاد گسترده 21 * 14.8 cm (هر لت A6 سایز 10.5 * 14.8 cm)
تعداد دلخواه (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ تعداد کم
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
21 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
21 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
21 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
21 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
21 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
21 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
21 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
21 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
دورو
21 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 2 روز کاری

بروشور چیست و فرق آن با تراکت در چیه ؟

به زیان ساده بروشور یک تراکتی است که در آن "خط تا" وجود دارد . تعداد "خط تا" در بروشور می تواند با توجه به مدل آن متفاوت باشد . در بعضی بروشور ها همچون بروشور دو لت ، یک "خط تا" وجود دارد و در بعضی بروشور ها همچون بروشور سه لت 2 "خط تا" وجود دارد

لت در بروشور به چه معناست ؟

فقط یک برگه کاغذ یک "خط تا" می خورد کاغذ به دو ناحیه تقسیم می شود که به هر ناحیه لت گویند به طور مثال بروشور 2 لت a4 دارای یک خط تا در وسط است و بروشور 3 لت A4 دارای 2 خط تا در وسط است که باعث می شود 3 ناحیه برای کاغذ ایجاد شود .

انواع بروشور از نظر تعداد "خط تا" ، سایز و تعداد لت

بروشور A4 دو لت :

این بروشور دارای یک "خط تا" است و در سایز گسترده 20 در 30 سانتی متر چاپ می شود .

بروشور A4 سه لت :

این محصول دارای دو "خط تا" است که در سایز گسترده 20 در 30 سانت قابلیت ثبت سفارش دارد .

بروشور A3 دو لت :

سایز گسترده این محصول 29 در 40 سانتی متر است و دارای یک "خط تا" در وسط کاغذ است .

بروشور A3 سه لت :

سایز گسترده کاغذ این بروشور در ابعاد 29 در 40 سانتی متر است و دارای 2 "خط تا" در خود است .

بروشور A5 دو لت :

کاغذ بروشور A5 در سایز گسترده 14 در 20 چاپ و دارای یک "خط تا" است .

انواع جنس کاغذ بروشور

3 مدل از پرتیراژترین کاغذ های موجود در بازار برای چاپ بروشور در تیم گرافیک وجود دارند که عبارتند از :

بروشور تحریر :

اقتصادی ترین بروشور موجود در ایران ، بروشور با کاغذ تحریر است ، کاغذ تحریر 80 گرم همان کاغذ های معمولی رایج در اداره جات است که در این محصول استفاده می شود

بروشور گلاسه :

این محصول بر روی کاغذ گلاسه در گرماژهای مختلف چاپ می شود ، مزیت کاغذ گلاسه نسبت به کاغذ تحریر در زنده بودن رنگ ها بعد از چاپ و ضخامت بالاتر این محصول خلاصه می شود .

بروشور کتان :

در آخر بروشور کتان بر روی کاغذ بافت دار کتان چاپ می شود که می توان به افرادی که دنبال یک محصول خاص هستند این محصول را پیشنهاد کرد .

چاپ انواع بروشور در تیم گرافیک با دستگاه های پیشرفته دیجیتال

ارائه یک بروشور با کیفیت و حرفه ای می تواند بک ابزار قدرتمند برای پرزنت باشد، چاپ تیم گرافیک با بهره گیری از پیشرفته ترین دستگاه های دیجیتال با ارائه انواع کاغذ در مدل های مختلف آماده دریافت سفارشات شما مشتریان عزیزاست . همین حالا سفارش دهید ...

کلیــک کـن ، بـزن بریــم ... www.TeamGraphic.ir
سوالات پر تکرار چاپ بروشور
فرق بروشور 2 لت با 3 لت در چیست ؟

بروشور 2 لت دارای یک خط تا در وسط خود است درحالیکه در بروشور 3 لت 2 خط تا ایجاد می شود

برای ثبت سفارش طراحی بروشور از چه طریقی اقدام کنم ؟

شما می توانید متن خود را جهت طراحی به شماره پیامرسان 09215983171 ارسال کنید و با واحد فروش برای ثبت سفارش طراحی تماس بگیرید .

برای ثبت سفارش بروشور باید چیکار کنم ؟

شما می توانید از سه طریق تلفنی (تماس با شماره 02191001200) ، حضوری (مراجعه به محل دفتر تیم گرافیک ) و سایت تیم گرافیک (در همین صفحه) سفارشات خود را نهایی کنید .

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
 • آدرس دفتر فروش و طراحی : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج طلا ، طبقه 8 ، واحد 5
  آدرس دفتر تحویل سفارشات : - تهران ، فلکه دوم صادقیه ، پشت برج طلا ، خیابان تقدیری ، مجتمع تجاری افتخار ، واحد 2 و 3 ، مجموعه "تیم گرافیک"

  ساعت کاری واحد فروش و طراحی : (به جز ایام تعطیل)
  شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الی 17 بعد از ظهر
  پنج شنبه ها 8 صبح الی 14 بعد از ظهر

  ساعت کاری واحد ارسال و پیگیری سفارشات : (به جز ایام تعطیل)
  شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الی 19 بعد از ظهر
  پنج شنبه ها 8 صبح الی 16 بعد از ظهر

  شماره تماس : (خط ویژه) 1200 9100 - 021

نماد های سایت
تمامی حقوق برای این سایت محفوظ میباشد. کپی رایت 1403 - قدرت گرفته از چاپیروس