سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

چاپ کاتالوگ B5 (وزیری)

کاتالوگ B5

کاتلوگ B5 می تواند به عنوان یک ابزار تبلیغاتی برای معرفی محصول یا خدمات شما  مورد استفاده قرار بگیرد. سایز مناسب این کاتالوگ، باعث شده است تا مشتریان بسیاری، برای چاپ این محصول ترغیب شوند. تیم گرافیک با ارائه دو مدل محصول جذاب از این کاتالوگ آماده ارائه خدمت رسانی به مشتریان در حوزه چاپ کاتالوگ B5 یا همان کاتالوگ قطع وزیری است.

سفارش سریع نمونه کار ها چاپ تعداد کم

سفارش کاتالوگ B5 در 2 مدل افقی یا عمودی

صحافی عمودی (صحافی از طول B5) + صحافی افقی (صحافی از عرض B5)

کاتالوگ B5 وزیری تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ تعداد کم
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
55,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
74,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
56,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
62,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
69,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
76,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
82,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
89,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
96,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
102,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
109,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
116,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
119,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
126,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
132,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
139,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
145,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
152,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
158,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
165,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
171,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
178,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
184,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
191,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
197,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
198,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
205,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
211,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
217,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
223,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
230,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
123,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
156,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
186,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
219,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
251,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
277,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
309,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
340,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
371,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
393,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
423,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
454,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
484,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
514,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
544,990 خرید
68 صفحه
17 برگ
566,990 خرید
72 صفحه
18 برگ
597,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
627,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
656,990 خرید
84 صفحه
21 برگ
686,990 خرید
88 صفحه
22 برگ
716,990 خرید
92 صفحه
23 برگ
747,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
777,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
807,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
836,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
865,990 خرید
112 صفحه
28 برگ
895,990 خرید
116 صفحه
29 برگ
925,990 خرید
120 صفحه
30 برگ
956,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
986,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
1,016,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
230,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
290,990 خرید
16 صفحه
4 برگ
347,990 خرید
20 صفحه
5 برگ
410,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
462,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
520,990 خرید
32 صفحه
8 برگ
581,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
640,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
699,990 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
758,990 خرید
48 صفحه
12 برگ
819,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
878,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
938,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
996,990 خرید
64 صفحه
16 برگ
1,056,990 خرید
68 صفحه
17 برگ
1,100,990 خرید
72 صفحه
18 برگ
1,159,990 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,217,990 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,276,990 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,334,990 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,393,980 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,452,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,510,990 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,568,990 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,627,990 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,686,990 خرید
112 صفحه
28 برگ
1,745,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
1,803,990 خرید
120 صفحه
30 برگ
1,862,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
1,920,990 خرید
128 صفحه
32 برگ
1,978,990 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
550,990 خرید
12 صفحه
3 برگ
689,990 خرید
16 صفحه
4 برگ
839,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
986,990 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,135,980 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,284,980 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,433,990 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,583,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,730,980 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,879,980 خرید
48 صفحه
12 برگ
2,028,990 خرید
52 صفحه
13 برگ
2,177,990 خرید
56 صفحه
14 برگ
2,327,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,474,990 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,623,990 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,734,990 خرید
72 صفحه
18 برگ
2,880,970 خرید
76 صفحه
19 برگ
3,026,990 خرید
80 صفحه
20 برگ
3,173,990 خرید
84 صفحه
21 برگ
3,319,990 خرید
88 صفحه
22 برگ
3,467,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
3,612,960 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,758,960 خرید
100 صفحه
25 برگ
3,905,970 خرید
104 صفحه
26 برگ
4,051,960 خرید
108 صفحه
27 برگ
4,198,980 خرید
112 صفحه
28 برگ
4,344,970 خرید
116 صفحه
29 برگ
4,490,950 خرید
120 صفحه
30 برگ
4,638,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
4,783,990 خرید
128 صفحه
32 برگ
4,930,960 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,049,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
1,345,990 خرید
16 صفحه
4 برگ
1,643,990 خرید
20 صفحه
5 برگ
1,941,980 خرید
24 صفحه
6 برگ
2,238,980 خرید
28 صفحه
7 برگ
2,536,970 خرید
32 صفحه
8 برگ
2,833,970 خرید
36 صفحه
9 برگ
3,132,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
3,429,990 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,726,990 خرید
48 صفحه
12 برگ
4,024,960 خرید
52 صفحه
13 برگ
4,321,950 خرید
56 صفحه
14 برگ
4,620,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
4,917,950 خرید
64 صفحه
16 برگ
5,214,950 خرید
68 صفحه
17 برگ
5,436,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
5,729,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
6,021,970 خرید
80 صفحه
20 برگ
6,313,940 خرید
84 صفحه
21 برگ
6,607,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
6,899,960 خرید
92 صفحه
23 برگ
7,192,930 خرید
96 صفحه
24 برگ
7,485,950 خرید
100 صفحه
25 برگ
7,777,970 خرید
104 صفحه
26 برگ
8,070,970 خرید
108 صفحه
27 برگ
8,363,920 خرید
112 صفحه
28 برگ
8,656,960 خرید
116 صفحه
29 برگ
8,950,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
9,242,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
9,534,920 خرید
128 صفحه
32 برگ
9,827,960 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
2,039,990 خرید
12 صفحه
3 برگ
2,635,990 خرید
16 صفحه
4 برگ
3,230,990 خرید
20 صفحه
5 برگ
3,825,920 خرید
24 صفحه
6 برگ
4,420,940 خرید
28 صفحه
7 برگ
5,015,980 خرید
32 صفحه
8 برگ
5,611,920 خرید
36 صفحه
9 برگ
6,206,960 خرید
40 صفحه
10 برگ
6,801,930 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
7,396,940 خرید
48 صفحه
12 برگ
7,991,980 خرید
52 صفحه
13 برگ
8,587,960 خرید
56 صفحه
14 برگ
9,182,990 خرید
60 صفحه
15 برگ
9,777,950 خرید
64 صفحه
16 برگ
10,372,960 خرید
68 صفحه
17 برگ
10,814,970 خرید
72 صفحه
18 برگ
11,399,940 خرید
76 صفحه
19 برگ
11,985,990 خرید
80 صفحه
20 برگ
12,571,880 خرید
84 صفحه
21 برگ
13,156,930 خرید
88 صفحه
22 برگ
13,742,850 خرید
92 صفحه
23 برگ
14,327,940 خرید
96 صفحه
24 برگ
14,913,940 خرید
100 صفحه
25 برگ
15,499,970 خرید
104 صفحه
26 برگ
16,084,980 خرید
108 صفحه
27 برگ
16,670,930 خرید
112 صفحه
28 برگ
17,255,890 خرید
116 صفحه
29 برگ
17,841,990 خرید
120 صفحه
30 برگ
18,428,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
19,012,980 خرید
128 صفحه
32 برگ
19,598,950 خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ B5 عمودی

صحافی کاتالوگ B5 از قسمت بلند تر (طول کاغذ B5)

کاتالوگ B5 با صحافی عمودی
گالری نمونه چاپ (بزودی)
فیلم معرفی (بزودی)

چاپ کاتالوگ B5 دارای ابعاد خاص بین A5 و A4 است. یعنی ابعاد 17 * 24 سانتی متر.

در کاتالوگ B5 (وزیری) حالت عمودی، صحافی از قسمت بلند کاغذ یعنی طول کاغذ B5 به اندازه 24 سانتی متر اتفاق می افتد که نهایتا تمام صفحات این کاتالوگ فرم عمودی خواهند داشت.

جنس کاتالوگ برای جلد از گلاسه 300 گرم و صفحات داخلی گلاسه 135 گرم استفاده شده است.

در جدول قیمت، قیمت کاتالوگ خام با صحافی تعیین شده قرار دارد، جهت اطلاع از قیمت خدمات اختصاصی از قبیل روکش جلد، افکت های طلاکوب یا یووی، صحافی های متفاوت و ... بعد از کلیک بر روی گزینه خرید، در بخش سفارش محصول با انتخاب خدمات مربوطه، قیمت نیز قابل رؤیت خواهد بود.

مشاهده بیشتر  

جنس چاپ: جلد گلاسه 300 گرم + صفحات داخلی گلاسه 135 گرم

تعداد صفحه
تعداد برگ
نوع صحافی
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
منگنه ساده
6,380,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
منگنه ساده
7,580,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
منگنه ساده
8,910,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
منگنه ساده
10,110,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
منگنه ساده
11,440,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
منگنه ساده
12,640,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
منگنه ساده
13,970,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
چسب گرم
15,590,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
چسب گرم
16,980,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
چسب گرم
18,660,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
چسب گرم
20,050,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
چسب گرم
21,440,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
چسب گرم
22,830,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
چسب گرم
24,220,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
چسب گرم
25,600,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
چسب گرم
26,990,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
چسب گرم
28,380,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
چسب گرم
29,770,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
چسب گرم
31,160,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
چسب گرم
32,720,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
چسب گرم
34,110,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
چسب گرم
35,680,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
چسب گرم
37,070,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
چسب گرم
38,640,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
چسب گرم
40,020,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
چسب گرم
41,590,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
چسب گرم
42,980,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
چسب گرم
44,550,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
چسب گرم
45,940,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
چسب گرم
47,500,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
چسب گرم
48,890,000 خرید
تحویل 10 روزه

چاپ کاتالوگ B5 افقی

صحافی کاتالوگ B5 از قسمت کوتاه تر (عرض کاغذ B5)

کاتالوگ B5 با صحافی افقی
گالری نمونه چاپ (بزودی)
فیلم معرفی (بزودی)

کاتالوگ B5 (وزیری) افقی برعکس کاتالوگ B5 عمودی، تاکنی و صحافی از قسمت کوتاه تر کاغذ به اندازه 17 سانتی متر انجام می شود.

جنس کاتالوگ افقی B5 همانند حالت عمودی برای جلد از گلاسه 300 گرم و صفحات داخلی گلاسه 135 گرم در نظر گرفته شده است.

در جدول قیمت، قیمت کاتالوگ خام با صحافی تعیین شده قرار دارد، جهت اطلاع از قیمت خدمات اختصاصی از قبیل روکش جلد، افکت های طلاکوب یا یووی، صحافی های متفاوت و ... بعد از کلیک بر روی گزینه خرید، در بخش سفارش محصول با انتخاب خدمات مربوطه، قیمت نیز قابل رؤیت خواهد بود.

مشاهده بیشتر  

جنس چاپ: جلد گلاسه 300 گرم + صفحات داخلی گلاسه 135 گرم

تعداد صفحه
تعداد برگ
نوع صحافی
قیمت (تومان)
12 صفحه
3 برگ
منگنه ساده
7,830,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
منگنه ساده
10,360,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
منگنه ساده
12,890,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
چسب گرم
15,950,000 خرید
44 صفحه
11 برگ
چسب گرم
19,020,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
چسب گرم
21,800,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
چسب گرم
24,580,000 خرید
 
68 صفحه
17 برگ
چسب گرم
27,350,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
چسب گرم
30,130,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
چسب گرم
33,130,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
چسب گرم
36,140,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
چسب گرم
39,140,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
چسب گرم
42,140,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
چسب گرم
45,150,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
چسب گرم
48,150,000 خرید
تحویل 10 روزه

چاپ کاتالوگ B5، به چه نکاتی باید در سفارش کاتالوگ A5 توجه کنیم؟

توجه داشته باشید که برای چاپ کاتالوگ B5 می بایست به تعداد صفحات، ضخامت صفحات و طراحی آن توجه ویژه ای داشت. از این رو به اختصار توضیحاتی را در مورد چاپ و طراحی کاتالوگ B5 ارائه کرده ایم.

سایز کاتالوگ B5 چند است؟

سایز کاتالوگ B5 در ابعاد 24 در 17 است. از این رو کاتالوگ B5 بین سایز A4 و A5 است. در نتیجه اگر کاتالوگ A4 برای شما بزرگ، و کاتالوگ A5 برای شما کوچک است، می توانید سایز کاتالوگ B5 را سفارش دهید.

لازم به ذکر است، سایز B5 به قطع وزیری نیز شهرت دارد، که قطع استاندارد و رایج چاپ انواع کتاب در ایران است.

فرق برگ و صفحه در چاپ کاتالوگ B5 چیست؟

در چاپ کاتالوگ B5، یک برگ A4 چاپ می شود و یک خط تا در وسط آن می خورد و تبدیل به 4 صفحه می شود. پس هر 4 صفحه یک برگ در کاتالوگ B5 می شود. به طور مثال یک کاتالوگ 8 صفحه ای B5، دارای 2 برگ A4 است.

انواع کاتالوگ B5، چه کاتالوگی سفارش دهیم؟

صفحات کاتالوگ B5 از نظر جنس می تواند متفاوت بوده و بعضا از چند جنس مختلف تشکیل شده باشد. اما جهت رفاه حال شما عزیزان، پس از بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان تیم گرافیک، تصمیم گیری بر ارائه یک فرم استاندارد برای جنس صفحات کاتالوگ بصورت گلاسه 300 گرم ضخیم برای جلد و گلاسه 135 گرم برای صفحات داخلی، گرفته شد. با این حال در صورت تمایل به شخصی سازی جنس صفحات کاتالوگ می توانید بصورت تلفنی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اما در مورد صحافی کاتالوگ علاوه بر اینکه می توانید تاکنی، برش و سمت صحافی آن را بین دو حالت افقی و عمودی متناسب با سلیقه خود انتخاب کنید، نوع صحافی هم با توجه به نیاز شما و متناسب با تعداد برگ های کاتالوگ قابل انتخاب است.

همچنین خدمات جانبی برای صفحات جلد کاتالوگ از قبیل روکش سلفون مات یا براق، ضرب افکت های جذاب طلاکوب، نقره کوب و مس کوب و روکش یووی موضعی برای نقاط مختلف جلد در نظر گرفته شده است.

با توجه به نیاز های خود و متناسب با نوع کسب و کار خود می توانید بهترین انتخاب را داشته باشید.

فرآیند طراحی حرفه ای کاتالوگ B5 در مجموعه تیم گرافیک چگونه انجام می شود؟

برای داشتن یک کاتالوگ B5 حرفه ای لازم است تا یکسری از مقدمات را برای کسب و کار خود داشته باشید.

طراحی کاتالوگ B5 در تیم گرافیک در 2 فاز انجام می شود.

لازم به ذکر است که کلیه فرآیند طراحی کاتالوگ B5، هم می تواند در تیم گرافیک و هم می تواند در مجموعه که خود مشتری تشخیص می دهد انجام شود.

فاز اول: تهیه لوگو برای برند خود و عکس های تبلیغاتی از محصولات یا خدمات شما

در فاز اول می بایست شما برای برند خود لوگو داشته باشید تا در صفحه اول کاتالوگ استفاده شود. از روی دیگر، یکی از عواملی که باعث می شود تا یک کاتالوگ B5 بسیار زیبا داشته باشید، استفاده از عکس هایی است که از کیفیت بالا و نورپردازی استاندارد عکاسی شده اند.

تیم گرافیک می تواند در زمینه طراحی لوگو و تهیه عکس ها در فرآیند طراحی کاتالوگ B5، به شما کمک کند. از این رو برای مشاهده نرخ طراحی لوگو به صفحه تعرفه طراحی و برای مشاهده فرآیند انجام عکاسی و هزینه آن به صفحه آتلیه تخصصی تیم گرافیک مراجعه کنید.

فاز دوم: انتخاب رنگ سازمانی، دریافت متن ها، انتخاب قالب و در نهایت شروع طراحی حرفه ای کاتالوگ B5

در فاز دوم کارشناسان ما به شما کمک می کنند تا یک رنگ سازمانی و یک قالب متناسب با حرفه خود را انتخاب کنید. به طور مثال، قطعا انتخاب رنگ و قالب یک کاتالوگ B5 صنعتی با یک کاتالوگ B5 در حوزه مبلمان، بسیار متفاوت می باشد. در همین راستا، بعد از انتخاب قالب و رنگ کاتالوگ B5، متن های هر صفحه به همراه عکس، از کارفرما گرفته شده و به صورت کاملا حرفه ای بر روی صفحات دیزاین خواهد شد.

قیمت کاتالوگ B5 چگونه محاسبه خواهد شد؟

قیمت کاتالوگ B5، با توجه به تعداد برگه های میانی و نوع خدمات مربوط به جلد و صحافی افزایش می یابد. از این رو اگر به دنبال یک کاتالوگ B5 ارزان هستید باید از تعداد صفحات بالا صرف نظر کنید.

اما اگر به دنبال چاپ یک کاتالوگ حرفه ای B5 هستید، تعداد صفحات بیشتر و نوع صحافی حرفه ای تر مثل چسب گرم در کنار خدمات جانبی برای زیبایی جلد مثل افکت طلاکوب، نقره کوب یا مس کوب می تواند انتخاب ایده آلی باشد.

سفارش کاتالوگ B5، حرفه ای ثبت سفارش کنید

طراحی و چاپ کاتالوگ B5 یک امر بسیار پیچیده است از این رو می بایست برای انتخاب تیم اجرایی چاپ خود، دقت بالایی را داشته باشید. تیم گرافیک با بهرمندی از متخصصان در حوزه چاپ، این نوید را به مشتریان عزیز می دهد تا یک کاتالوگ لوکس B5 را برای آنها فراهم کند. همین الان اقدام کنید...

نمونه کارهای کاتالوگ در تیم گرافیک

گالری تصاویر

 
 

محصولات مرتبط چاپ کاتالوگ B5

مشاهده و ثبت سفارش محصولات دیگر

سوالات پر تکرار چاپ کاتالوگ B5
کیفیت چاپ تیم گرافیک برای چاپ کاتالوگ B5 چگونه است؟

تیم گرافیک برای چاپ کاتالوگ B5 خود گارانتی کیفیت را در نظر گرفته است. از این رو اگر مشکلی در فرآیند چاپ کاتالوگ شما پس از تحویل پیش آید و در قوانین گارانتی چاپ وجود داشته باشد، پروسه چاپ مجدد محصول شما آغاز می شود.

می خواهم سفارش طراحی کاتالوگ B5 خود را به تیم گرافیک بسپارم، چی کار کنم؟

شما می توانید با کارشناسان دفتر تماس گرفته و فرآیند طراحی کاتالوگ B5 خود را به صورت غیر حضوری ثبت سفارش کنید.

برای چاپ کاتالوگ B5، در تیم گرافیک از چه طریقی می توان اقدام کرد؟

از 3 روش زیر می توانید به ثبت سفارش کاتالوگ اقدام کنید.
روش اول (سفارش آنلاین کاتالوگ B5): شما می توانید در همین صفحه، کاتالوگ B5 خود را انتخاب کنید و بر روی گزینه "خرید" کلیک کرده و سفارش آنلاین کاتالوگ B5 خود را در کمتر از 5 دقیقه کامل کنید.
روش دوم (سفارش تلفنی کاتالوگ B5): فقط کافیست محصول خود را انتخاب کنید و با کارشناسان دفتر تماس بگیرید تا در کمترین زمان ممکن سفارش کاتالوگ B5 شما ثبت شود.
روش سوم (سفارش حضوری کاتالوگ B5): شما می توانید با حضور در محل دفتر تیم گرافیک در غرب تهران، برای ثبت سفارش حضوری اقدام کنید. تیم گرافیک میزبان قدم های شما خواهد.
انتخاب با شماست...

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
  • تهران - فلکه دوم صادقیه ، پشت بانک ملت ، خیابان تقدیری ، مجتمع تجاری افتخار ، واحد 2 و 3 ، مجموعه "تیم گرافیک"
    ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 9:30 صبح الی 19
    پنج شنبه ها 9:30 الی 18
    شماره تماس: 02144044827 - 02144044881 - 02144037023

نماد های سایت
  • logo-samandehi
تمامی حقوق برای این سایت محفوظ میباشد. کپی رایت 1401 - قدرت گرفته از چاپیروس