سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

چاپ کاتالوگ B5 (وزیری)

کاتالوگ B5

کاتلوگ B5 می تواند به عنوان یک ابزار تبلیغاتی برای معرفی محصول یا خدمات شما  مورد استفاده قرار بگیرد. سایز مناسب این کاتالوگ، باعث شده است تا مشتریان بسیاری، برای چاپ این محصول ترغیب شوند. تیم گرافیک با ارائه دو مدل محصول جذاب از این کاتالوگ آماده ارائه خدمت رسانی به مشتریان در حوزه چاپ کاتالوگ B5 یا همان کاتالوگ قطع وزیری است.

سفارش سریع نمونه کار ها چاپ تعداد کم

سفارش کاتالوگ B5 در 2 مدل افقی یا عمودی

صحافی عمودی (صحافی از طول B5) + صحافی افقی (صحافی از عرض B5)

کاتالوگ B5 وزیری تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ تعداد کم
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
45,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
55,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
57,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
64,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
72,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
73,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
79,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
85,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
92,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
98,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
104,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
111,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
112,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
118,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
123,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
129,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
135,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
141,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
147,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
153,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
159,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
165,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
171,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
176,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
182,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
183,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
189,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
194,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
200,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
206,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
211,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
164,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
191,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
216,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
245,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
275,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
298,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
327,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
355,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
384,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
383,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
408,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
434,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
459,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
485,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
510,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
528,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
553,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
578,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
603,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
628,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
653,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
678,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
703,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
728,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
753,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
778,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
803,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
828,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
853,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
878,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
903,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
229,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
283,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
335,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
390,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
417,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
467,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
517,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
567,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
617,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
667,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
717,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
767,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
816,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
866,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
916,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
951,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
1,000,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,049,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,098,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,147,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,196,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,245,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,294,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,343,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,392,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,440,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
1,489,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
1,538,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
1,587,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
1,636,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
1,685,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
484,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
590,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
715,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
840,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
964,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,089,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,214,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,339,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,464,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,588,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
1,713,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
1,838,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
1,963,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,088,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,212,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,299,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
2,421,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
2,544,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
2,666,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
2,788,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
2,911,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
3,033,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,156,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
3,278,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
3,400,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
3,523,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
3,645,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
3,768,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
3,890,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
4,012,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
4,135,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
907,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
1,156,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
1,406,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
1,656,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,905,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
2,155,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
2,404,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
2,654,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
2,904,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,153,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
3,403,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
3,652,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
3,902,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
4,151,900 خرید
64 صفحه
16 برگ
4,400,900 خرید
68 صفحه
17 برگ
4,574,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
4,819,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
5,063,900 خرید
80 صفحه
20 برگ
5,307,900 خرید
84 صفحه
21 برگ
5,553,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
5,797,900 خرید
92 صفحه
23 برگ
6,043,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
6,287,900 خرید
100 صفحه
25 برگ
6,532,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
6,777,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
7,022,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
7,267,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
7,512,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
7,756,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
8,000,900 خرید
128 صفحه
32 برگ
8,246,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,776,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
2,275,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
2,774,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
3,273,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
3,771,900 خرید
28 صفحه
7 برگ
4,272,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
4,771,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
5,270,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
5,768,900 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
6,268,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
6,767,900 خرید
52 صفحه
13 برگ
7,266,900 خرید
56 صفحه
14 برگ
7,766,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
8,265,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
8,764,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
9,110,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
9,600,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
10,089,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
10,578,900 خرید
84 صفحه
21 برگ
11,067,900 خرید
88 صفحه
22 برگ
11,557,900 خرید
92 صفحه
23 برگ
12,048,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
12,536,900 خرید
100 صفحه
25 برگ
13,027,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
13,515,900 خرید
108 صفحه
27 برگ
14,005,900 خرید
112 صفحه
28 برگ
14,495,900 خرید
116 صفحه
29 برگ
14,984,900 خرید
120 صفحه
30 برگ
15,475,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
15,964,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
16,454,000 خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ B5 عمودی

صحافی کاتالوگ B5 از قسمت بلند تر (طول کاغذ B5)

کاتالوگ B5 با صحافی عمودی
گالری نمونه چاپ (بزودی)
فیلم معرفی (بزودی)

چاپ کاتالوگ B5 دارای ابعاد خاص بین A5 و A4 است. یعنی ابعاد 17 * 24 سانتی متر.

در کاتالوگ B5 (وزیری) حالت عمودی، صحافی از قسمت بلند کاغذ یعنی طول کاغذ B5 به اندازه 24 سانتی متر اتفاق می افتد که نهایتا تمام صفحات این کاتالوگ فرم عمودی خواهند داشت.

جنس کاتالوگ برای جلد از گلاسه 300 گرم و صفحات داخلی گلاسه 135 گرم استفاده شده است.

در جدول قیمت، قیمت کاتالوگ خام با صحافی تعیین شده قرار دارد، جهت اطلاع از قیمت خدمات اختصاصی از قبیل روکش جلد، افکت های طلاکوب یا یووی، صحافی های متفاوت و ... بعد از کلیک بر روی گزینه خرید، در بخش سفارش محصول با انتخاب خدمات مربوطه، قیمت نیز قابل رؤیت خواهد بود.

مشاهده بیشتر  

جنس چاپ: جلد گلاسه 300 گرم + صفحات داخلی گلاسه 135 گرم

تعداد صفحه
تعداد برگ
نوع صحافی
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
منگنه ساده
6,380,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
منگنه ساده
7,580,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
منگنه ساده
8,910,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
منگنه ساده
10,110,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
منگنه ساده
11,440,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
منگنه ساده
12,640,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
منگنه ساده
13,970,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
چسب گرم
14,720,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
چسب گرم
16,020,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
چسب گرم
17,620,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
چسب گرم
18,930,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
چسب گرم
20,230,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
چسب گرم
21,530,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
چسب گرم
22,830,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
چسب گرم
24,130,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
چسب گرم
25,440,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
چسب گرم
26,740,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
چسب گرم
28,040,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
چسب گرم
29,340,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
چسب گرم
30,820,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
چسب گرم
32,130,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
چسب گرم
33,610,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
چسب گرم
34,910,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
چسب گرم
36,390,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
چسب گرم
37,690,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
چسب گرم
39,180,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
چسب گرم
40,480,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
چسب گرم
41,960,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
چسب گرم
43,260,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
چسب گرم
44,740,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
چسب گرم
46,050,000 خرید
تحویل 10 روزه

چاپ کاتالوگ B5 افقی

صحافی کاتالوگ B5 از قسمت کوتاه تر (عرض کاغذ B5)

کاتالوگ B5 با صحافی افقی
گالری نمونه چاپ (بزودی)
فیلم معرفی (بزودی)

کاتالوگ B5 (وزیری) افقی برعکس کاتالوگ B5 عمودی، تاکنی و صحافی از قسمت کوتاه تر کاغذ به اندازه 17 سانتی متر انجام می شود.

جنس کاتالوگ افقی B5 همانند حالت عمودی برای جلد از گلاسه 300 گرم و صفحات داخلی گلاسه 135 گرم در نظر گرفته شده است.

در جدول قیمت، قیمت کاتالوگ خام با صحافی تعیین شده قرار دارد، جهت اطلاع از قیمت خدمات اختصاصی از قبیل روکش جلد، افکت های طلاکوب یا یووی، صحافی های متفاوت و ... بعد از کلیک بر روی گزینه خرید، در بخش سفارش محصول با انتخاب خدمات مربوطه، قیمت نیز قابل رؤیت خواهد بود.

مشاهده بیشتر  

جنس چاپ: جلد گلاسه 300 گرم + صفحات داخلی گلاسه 135 گرم

تعداد صفحه
تعداد برگ
نوع صحافی
قیمت (تومان)
12 صفحه
3 برگ
منگنه ساده
7,830,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
منگنه ساده
10,360,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
منگنه ساده
12,890,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
چسب گرم
15,080,000 خرید
44 صفحه
11 برگ
چسب گرم
17,980,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
چسب گرم
20,590,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
چسب گرم
23,190,000 خرید
 
68 صفحه
17 برگ
چسب گرم
25,800,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
چسب گرم
28,400,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
چسب گرم
31,230,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
چسب گرم
34,060,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
چسب گرم
36,900,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
چسب گرم
39,730,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
چسب گرم
42,560,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
چسب گرم
45,390,000 خرید
تحویل 10 روزه

چاپ کاتالوگ B5، به چه نکاتی باید در سفارش کاتالوگ A5 توجه کنیم؟

توجه داشته باشید که برای چاپ کاتالوگ B5 می بایست به تعداد صفحات، ضخامت صفحات و طراحی آن توجه ویژه ای داشت. از این رو به اختصار توضیحاتی را در مورد چاپ و طراحی کاتالوگ B5 ارائه کرده ایم.

سایز کاتالوگ B5 چند است؟

سایز کاتالوگ B5 در ابعاد 24 در 17 است. از این رو کاتالوگ B5 بین سایز A4 و A5 است. در نتیجه اگر کاتالوگ A4 برای شما بزرگ، و کاتالوگ A5 برای شما کوچک است، می توانید سایز کاتالوگ B5 را سفارش دهید.

لازم به ذکر است، سایز B5 به قطع وزیری نیز شهرت دارد، که قطع استاندارد و رایج چاپ انواع کتاب در ایران است.

فرق برگ و صفحه در چاپ کاتالوگ B5 چیست؟

در چاپ کاتالوگ B5، یک برگ A4 چاپ می شود و یک خط تا در وسط آن می خورد و تبدیل به 4 صفحه می شود. پس هر 4 صفحه یک برگ در کاتالوگ B5 می شود. به طور مثال یک کاتالوگ 8 صفحه ای B5، دارای 2 برگ A4 است.

انواع کاتالوگ B5، چه کاتالوگی سفارش دهیم؟

صفحات کاتالوگ B5 از نظر جنس می تواند متفاوت بوده و بعضا از چند جنس مختلف تشکیل شده باشد. اما جهت رفاه حال شما عزیزان، پس از بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان تیم گرافیک، تصمیم گیری بر ارائه یک فرم استاندارد برای جنس صفحات کاتالوگ بصورت گلاسه 300 گرم ضخیم برای جلد و گلاسه 135 گرم برای صفحات داخلی، گرفته شد. با این حال در صورت تمایل به شخصی سازی جنس صفحات کاتالوگ می توانید بصورت تلفنی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اما در مورد صحافی کاتالوگ علاوه بر اینکه می توانید تاکنی، برش و سمت صحافی آن را بین دو حالت افقی و عمودی متناسب با سلیقه خود انتخاب کنید، نوع صحافی هم با توجه به نیاز شما و متناسب با تعداد برگ های کاتالوگ قابل انتخاب است.

همچنین خدمات جانبی برای صفحات جلد کاتالوگ از قبیل روکش سلفون مات یا براق، ضرب افکت های جذاب طلاکوب، نقره کوب و مس کوب و روکش یووی موضعی برای نقاط مختلف جلد در نظر گرفته شده است.

با توجه به نیاز های خود و متناسب با نوع کسب و کار خود می توانید بهترین انتخاب را داشته باشید.

فرآیند طراحی حرفه ای کاتالوگ B5 در مجموعه تیم گرافیک چگونه انجام می شود؟

برای داشتن یک کاتالوگ B5 حرفه ای لازم است تا یکسری از مقدمات را برای کسب و کار خود داشته باشید.

طراحی کاتالوگ B5 در تیم گرافیک در 2 فاز انجام می شود.

لازم به ذکر است که کلیه فرآیند طراحی کاتالوگ B5، هم می تواند در تیم گرافیک و هم می تواند در مجموعه که خود مشتری تشخیص می دهد انجام شود.

فاز اول: تهیه لوگو برای برند خود و عکس های تبلیغاتی از محصولات یا خدمات شما

در فاز اول می بایست شما برای برند خود لوگو داشته باشید تا در صفحه اول کاتالوگ استفاده شود. از روی دیگر، یکی از عواملی که باعث می شود تا یک کاتالوگ B5 بسیار زیبا داشته باشید، استفاده از عکس هایی است که از کیفیت بالا و نورپردازی استاندارد عکاسی شده اند.

تیم گرافیک می تواند در زمینه طراحی لوگو و تهیه عکس ها در فرآیند طراحی کاتالوگ B5، به شما کمک کند. از این رو برای مشاهده نرخ طراحی لوگو به صفحه تعرفه طراحی و برای مشاهده فرآیند انجام عکاسی و هزینه آن به صفحه آتلیه تخصصی تیم گرافیک مراجعه کنید.

فاز دوم: انتخاب رنگ سازمانی، دریافت متن ها، انتخاب قالب و در نهایت شروع طراحی حرفه ای کاتالوگ B5

در فاز دوم کارشناسان ما به شما کمک می کنند تا یک رنگ سازمانی و یک قالب متناسب با حرفه خود را انتخاب کنید. به طور مثال، قطعا انتخاب رنگ و قالب یک کاتالوگ B5 صنعتی با یک کاتالوگ B5 در حوزه مبلمان، بسیار متفاوت می باشد. در همین راستا، بعد از انتخاب قالب و رنگ کاتالوگ B5، متن های هر صفحه به همراه عکس، از کارفرما گرفته شده و به صورت کاملا حرفه ای بر روی صفحات دیزاین خواهد شد.

قیمت کاتالوگ B5 چگونه محاسبه خواهد شد؟

قیمت کاتالوگ B5، با توجه به تعداد برگه های میانی و نوع خدمات مربوط به جلد و صحافی افزایش می یابد. از این رو اگر به دنبال یک کاتالوگ B5 ارزان هستید باید از تعداد صفحات بالا صرف نظر کنید.

اما اگر به دنبال چاپ یک کاتالوگ حرفه ای B5 هستید، تعداد صفحات بیشتر و نوع صحافی حرفه ای تر مثل چسب گرم در کنار خدمات جانبی برای زیبایی جلد مثل افکت طلاکوب، نقره کوب یا مس کوب می تواند انتخاب ایده آلی باشد.

سفارش کاتالوگ B5، حرفه ای ثبت سفارش کنید

طراحی و چاپ کاتالوگ B5 یک امر بسیار پیچیده است از این رو می بایست برای انتخاب تیم اجرایی چاپ خود، دقت بالایی را داشته باشید. تیم گرافیک با بهرمندی از متخصصان در حوزه چاپ، این نوید را به مشتریان عزیز می دهد تا یک کاتالوگ لوکس B5 را برای آنها فراهم کند. همین الان اقدام کنید...

نمونه کارهای کاتالوگ در تیم گرافیک

گالری تصاویر

 
 

محصولات مرتبط چاپ کاتالوگ B5

مشاهده و ثبت سفارش محصولات دیگر

سوالات پر تکرار چاپ کاتالوگ B5
کیفیت چاپ تیم گرافیک برای چاپ کاتالوگ B5 چگونه است؟

تیم گرافیک برای چاپ کاتالوگ B5 خود گارانتی کیفیت را در نظر گرفته است. از این رو اگر مشکلی در فرآیند چاپ کاتالوگ شما پس از تحویل پیش آید و در قوانین گارانتی چاپ وجود داشته باشد، پروسه چاپ مجدد محصول شما آغاز می شود.

می خواهم سفارش طراحی کاتالوگ B5 خود را به تیم گرافیک بسپارم، چی کار کنم؟

شما می توانید با کارشناسان دفتر تماس گرفته و فرآیند طراحی کاتالوگ B5 خود را به صورت غیر حضوری ثبت سفارش کنید.

برای چاپ کاتالوگ B5، در تیم گرافیک از چه طریقی می توان اقدام کرد؟

از 3 روش زیر می توانید به ثبت سفارش کاتالوگ اقدام کنید.
روش اول (سفارش آنلاین کاتالوگ B5): شما می توانید در همین صفحه، کاتالوگ B5 خود را انتخاب کنید و بر روی گزینه "خرید" کلیک کرده و سفارش آنلاین کاتالوگ B5 خود را در کمتر از 5 دقیقه کامل کنید.
روش دوم (سفارش تلفنی کاتالوگ B5): فقط کافیست محصول خود را انتخاب کنید و با کارشناسان دفتر تماس بگیرید تا در کمترین زمان ممکن سفارش کاتالوگ B5 شما ثبت شود.
روش سوم (سفارش حضوری کاتالوگ B5): شما می توانید با حضور در محل دفتر تیم گرافیک در غرب تهران، برای ثبت سفارش حضوری اقدام کنید. تیم گرافیک میزبان قدم های شما خواهد.
انتخاب با شماست...

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
  • تهران - فلکه دوم صادقیه ، پشت بانک ملت ، خیابان تقدیری ، مجتمع تجاری افتخار ، واحد 2 و 3 ، مجموعه "تیم گرافیک"
    ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 9:30 صبح الی 19
    پنج شنبه ها 9:30 الی 18
    شماره تماس: 02144044827 - 02144044881 - 02144037023

نماد های سایت
  • logo-samandehi
تمامی حقوق برای این سایت محفوظ میباشد. کپی رایت 1401 - قدرت گرفته از چاپیروس