سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

چاپ کاتالوگ B5 (وزیری)

کاتالوگ B5

کاتلوگ B5 می تواند به عنوان یک ابزار تبلیغاتی برای معرفی محصول یا خدمات شما  مورد استفاده قرار بگیرد. سایز مناسب این کاتالوگ، باعث شده است تا مشتریان بسیاری، برای چاپ این محصول ترغیب شوند. تیم گرافیک با ارائه دو مدل محصول جذاب از این کاتالوگ آماده ارائه خدمت رسانی به مشتریان در حوزه چاپ کاتالوگ B5 یا همان کاتالوگ قطع وزیری است.

سفارش سریع نمونه کار ها چاپ تعداد کم

سفارش کاتالوگ B5 در 2 مدل افقی یا عمودی

صحافی عمودی (صحافی از طول B5) + صحافی افقی (صحافی از عرض B5)

کاتالوگ B5 وزیری تعداد کم

قیمت برای: جلد گلاسه 250 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ تعداد کم
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
55,000خرید
12 صفحه
3 برگ
74,000خرید
16 صفحه
4 برگ
64,000خرید
20 صفحه
5 برگ
74,000خرید
24 صفحه
6 برگ
84,000خرید
28 صفحه
7 برگ
92,000خرید
32 صفحه
8 برگ
101,000خرید
36 صفحه
9 برگ
111,000خرید
40 صفحه
10 برگ
120,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
130,000خرید
48 صفحه
12 برگ
139,000خرید
52 صفحه
13 برگ
148,000خرید
56 صفحه
14 برگ
152,000خرید
60 صفحه
15 برگ
161,000خرید
64 صفحه
16 برگ
170,000خرید
68 صفحه
17 برگ
179,000خرید
72 صفحه
18 برگ
188,000خرید
76 صفحه
19 برگ
197,000خرید
80 صفحه
20 برگ
206,000خرید
84 صفحه
21 برگ
215,000خرید
88 صفحه
22 برگ
224,000خرید
92 صفحه
23 برگ
233,000خرید
96 صفحه
24 برگ
242,000خرید
100 صفحه
25 برگ
251,000خرید
104 صفحه
26 برگ
260,000خرید
108 صفحه
27 برگ
269,000خرید
112 صفحه
28 برگ
278,000خرید
116 صفحه
29 برگ
287,000خرید
120 صفحه
30 برگ
296,000خرید
124 صفحه
31 برگ
305,000خرید
128 صفحه
32 برگ
314,000خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
156,990خرید
12 صفحه
3 برگ
203,000خرید
16 صفحه
4 برگ
244,000خرید
20 صفحه
5 برگ
289,000خرید
24 صفحه
6 برگ
334,000خرید
28 صفحه
7 برگ
379,000خرید
32 صفحه
8 برگ
424,000خرید
36 صفحه
9 برگ
469,000خرید
40 صفحه
10 برگ
514,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
529,000خرید
48 صفحه
12 برگ
571,000خرید
52 صفحه
13 برگ
612,990خرید
56 صفحه
14 برگ
655,000خرید
60 صفحه
15 برگ
696,990خرید
64 صفحه
16 برگ
739,000خرید
68 صفحه
17 برگ
774,000خرید
72 صفحه
18 برگ
815,000خرید
76 صفحه
19 برگ
857,000خرید
80 صفحه
20 برگ
898,000خرید
84 صفحه
21 برگ
939,990خرید
88 صفحه
22 برگ
981,000خرید
92 صفحه
23 برگ
1,023,000خرید
96 صفحه
24 برگ
1,063,990خرید
100 صفحه
25 برگ
1,105,990خرید
104 صفحه
26 برگ
1,147,990خرید
108 صفحه
27 برگ
1,188,990خرید
112 صفحه
28 برگ
1,231,000خرید
116 صفحه
29 برگ
1,272,000خرید
120 صفحه
30 برگ
1,313,990خرید
124 صفحه
31 برگ
1,354,990خرید
128 صفحه
32 برگ
1,396,990خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
294,000خرید
12 صفحه
3 برگ
376,990خرید
16 صفحه
4 برگ
465,000خرید
20 صفحه
5 برگ
553,990خرید
24 صفحه
6 برگ
613,000خرید
28 صفحه
7 برگ
695,000خرید
32 صفحه
8 برگ
777,990خرید
36 صفحه
9 برگ
859,990خرید
40 صفحه
10 برگ
942,000خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,025,000خرید
48 صفحه
12 برگ
1,107,000خرید
52 صفحه
13 برگ
1,189,990خرید
56 صفحه
14 برگ
1,272,000خرید
60 صفحه
15 برگ
1,353,990خرید
64 صفحه
16 برگ
1,436,990خرید
68 صفحه
17 برگ
1,503,990خرید
72 صفحه
18 برگ
1,584,990خرید
76 صفحه
19 برگ
1,665,990خرید
80 صفحه
20 برگ
1,747,990خرید
84 صفحه
21 برگ
1,828,980خرید
88 صفحه
22 برگ
1,910,990خرید
92 صفحه
23 برگ
1,991,990خرید
96 صفحه
24 برگ
2,073,000خرید
100 صفحه
25 برگ
2,154,990خرید
104 صفحه
26 برگ
2,236,000خرید
108 صفحه
27 برگ
2,318,000خرید
112 صفحه
28 برگ
2,398,970خرید
116 صفحه
29 برگ
2,480,970خرید
120 صفحه
30 برگ
2,562,000خرید
124 صفحه
31 برگ
2,642,980خرید
128 صفحه
32 برگ
2,724,990خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
690,990خرید
12 صفحه
3 برگ
882,990خرید
16 صفحه
4 برگ
1,088,990خرید
20 صفحه
5 برگ
1,295,000خرید
24 صفحه
6 برگ
1,499,990خرید
28 صفحه
7 برگ
1,705,980خرید
32 صفحه
8 برگ
1,911,980خرید
36 صفحه
9 برگ
2,117,990خرید
40 صفحه
10 برگ
2,323,980خرید
 
44 صفحه
11 برگ
2,530,000خرید
48 صفحه
12 برگ
2,735,970خرید
52 صفحه
13 برگ
2,941,980خرید
56 صفحه
14 برگ
3,148,000خرید
60 صفحه
15 برگ
3,353,990خرید
64 صفحه
16 برگ
3,559,970خرید
68 صفحه
17 برگ
3,726,960خرید
72 صفحه
18 برگ
3,930,990خرید
76 صفحه
19 برگ
4,134,000خرید
80 صفحه
20 برگ
4,338,000خرید
84 صفحه
21 برگ
4,540,960خرید
88 صفحه
22 برگ
4,744,990خرید
92 صفحه
23 برگ
4,947,990خرید
96 صفحه
24 برگ
5,152,000خرید
100 صفحه
25 برگ
5,354,960خرید
104 صفحه
26 برگ
5,559,000خرید
108 صفحه
27 برگ
5,761,980خرید
112 صفحه
28 برگ
5,965,950خرید
116 صفحه
29 برگ
6,168,990خرید
120 صفحه
30 برگ
6,372,950خرید
124 صفحه
31 برگ
6,575,950خرید
128 صفحه
32 برگ
6,779,970خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,320,000خرید
12 صفحه
3 برگ
1,731,970خرید
16 صفحه
4 برگ
2,144,000خرید
20 صفحه
5 برگ
2,556,000خرید
24 صفحه
6 برگ
2,967,970خرید
28 صفحه
7 برگ
3,379,990خرید
32 صفحه
8 برگ
3,791,990خرید
36 صفحه
9 برگ
4,202,960خرید
40 صفحه
10 برگ
4,614,960خرید
 
44 صفحه
11 برگ
5,026,970خرید
48 صفحه
12 برگ
5,438,930خرید
52 صفحه
13 برگ
5,850,960خرید
56 صفحه
14 برگ
6,262,930خرید
60 صفحه
15 برگ
6,673,930خرید
64 صفحه
16 برگ
7,085,940خرید
68 صفحه
17 برگ
7,420,980خرید
72 صفحه
18 برگ
7,827,940خرید
76 صفحه
19 برگ
8,234,990خرید
80 صفحه
20 برگ
8,641,910خرید
84 صفحه
21 برگ
9,048,920خرید
88 صفحه
22 برگ
9,455,940خرید
92 صفحه
23 برگ
9,863,940خرید
96 صفحه
24 برگ
10,270,960خرید
100 صفحه
25 برگ
10,677,920خرید
104 صفحه
26 برگ
11,084,970خرید
108 صفحه
27 برگ
11,491,950خرید
112 صفحه
28 برگ
11,898,960خرید
116 صفحه
29 برگ
12,305,990خرید
120 صفحه
30 برگ
12,712,900خرید
124 صفحه
31 برگ
13,119,880خرید
128 صفحه
32 برگ
13,526,960خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
2,583,960خرید
12 صفحه
3 برگ
3,408,000خرید
16 صفحه
4 برگ
4,230,980خرید
20 صفحه
5 برگ
5,054,940خرید
24 صفحه
6 برگ
5,878,990خرید
28 صفحه
7 برگ
6,701,920خرید
32 صفحه
8 برگ
7,525,910خرید
36 صفحه
9 برگ
8,349,980خرید
40 صفحه
10 برگ
9,172,920خرید
 
44 صفحه
11 برگ
9,997,000خرید
48 صفحه
12 برگ
10,820,870خرید
52 صفحه
13 برگ
11,643,900خرید
56 صفحه
14 برگ
12,467,950خرید
60 صفحه
15 برگ
13,292,000خرید
64 صفحه
16 برگ
14,114,930خرید
68 صفحه
17 برگ
14,784,860خرید
72 صفحه
18 برگ
15,599,860خرید
76 صفحه
19 برگ
16,413,840خرید
80 صفحه
20 برگ
17,227,990خرید
84 صفحه
21 برگ
18,041,940خرید
88 صفحه
22 برگ
18,855,870خرید
92 صفحه
23 برگ
19,669,860خرید
96 صفحه
24 برگ
20,483,850خرید
100 صفحه
25 برگ
21,297,850خرید
104 صفحه
26 برگ
22,111,960خرید
108 صفحه
27 برگ
22,925,790خرید
112 صفحه
28 برگ
23,739,810خرید
116 صفحه
29 برگ
24,554,000خرید
120 صفحه
30 برگ
25,367,790خرید
124 صفحه
31 برگ
26,182,730خرید
128 صفحه
32 برگ
26,996,780خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ B5 عمودی

صحافی کاتالوگ B5 از قسمت بلند تر (طول کاغذ B5)

کاتالوگ B5 با صحافی عمودی
گالری نمونه چاپ (بزودی)
فیلم معرفی (بزودی)

چاپ کاتالوگ B5 دارای ابعاد خاص بین A5 و A4 است. یعنی ابعاد 17 * 24 سانتی متر.

در کاتالوگ B5 (وزیری) حالت عمودی، صحافی از قسمت بلند کاغذ یعنی طول کاغذ B5 به اندازه 24 سانتی متر اتفاق می افتد که نهایتا تمام صفحات این کاتالوگ فرم عمودی خواهند داشت.

جنس کاتالوگ برای جلد از گلاسه 250 گرم و صفحات داخلی گلاسه 135 گرم استفاده شده است.

در جدول قیمت، قیمت کاتالوگ خام با صحافی تعیین شده قرار دارد، جهت اطلاع از قیمت خدمات اختصاصی از قبیل روکش جلد، افکت های طلاکوب یا یووی، صحافی های متفاوت و ... بعد از کلیک بر روی گزینه خرید، در بخش سفارش محصول با انتخاب خدمات مربوطه، قیمت نیز قابل رؤیت خواهد بود.

مشاهده بیشتر  

جنس چاپ: جلد گلاسه 250 گرم + صفحات داخلی گلاسه 135 گرم

تعداد صفحه
تعداد برگ
نوع صحافی
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
منگنه ساده
9,250,000خرید
12 صفحه
3 برگ
منگنه ساده
10,449,900خرید
16 صفحه
4 برگ
منگنه ساده
12,879,900خرید
20 صفحه
5 برگ
منگنه ساده
14,080,000خرید
24 صفحه
6 برگ
منگنه ساده
16,510,000خرید
28 صفحه
7 برگ
منگنه ساده
17,709,900خرید
32 صفحه
8 برگ
منگنه ساده
20,149,900خرید
36 صفحه
9 برگ
چسب گرم
21,349,900خرید
40 صفحه
10 برگ
چسب گرم
23,889,800خرید
 
44 صفحه
11 برگ
چسب گرم
25,089,900خرید
48 صفحه
12 برگ
چسب گرم
28,189,900خرید
52 صفحه
13 برگ
چسب گرم
29,390,000خرید
56 صفحه
14 برگ
چسب گرم
43,949,800خرید
60 صفحه
15 برگ
چسب گرم
46,749,900خرید
64 صفحه
16 برگ
چسب گرم
49,549,800خرید
68 صفحه
17 برگ
چسب گرم
52,349,800خرید
72 صفحه
18 برگ
چسب گرم
55,159,900خرید
76 صفحه
19 برگ
چسب گرم
57,959,800خرید
80 صفحه
20 برگ
چسب گرم
60,759,800خرید
84 صفحه
21 برگ
چسب گرم
63,819,700خرید
88 صفحه
22 برگ
چسب گرم
66,619,900خرید
92 صفحه
23 برگ
چسب گرم
69,669,800خرید
96 صفحه
24 برگ
چسب گرم
72,479,600خرید
100 صفحه
25 برگ
چسب گرم
75,530,000خرید
104 صفحه
26 برگ
چسب گرم
78,329,900خرید
108 صفحه
27 برگ
چسب گرم
81,390,000خرید
112 صفحه
28 برگ
چسب گرم
84,189,700خرید
116 صفحه
29 برگ
چسب گرم
87,249,800خرید
120 صفحه
30 برگ
چسب گرم
90,049,800خرید
124 صفحه
31 برگ
چسب گرم
93,100,000خرید
128 صفحه
32 برگ
چسب گرم
95,910,000خرید
تحویل 10 روزه

چاپ کاتالوگ B5 افقی

صحافی کاتالوگ B5 از قسمت کوتاه تر (عرض کاغذ B5)

کاتالوگ B5 با صحافی افقی
گالری نمونه چاپ (بزودی)
فیلم معرفی (بزودی)

کاتالوگ B5 (وزیری) افقی برعکس کاتالوگ B5 عمودی، تاکنی و صحافی از قسمت کوتاه تر کاغذ به اندازه 17 سانتی متر انجام می شود.

جنس کاتالوگ افقی B5 همانند حالت عمودی برای جلد از گلاسه 250 گرم و صفحات داخلی گلاسه 135 گرم در نظر گرفته شده است.

در جدول قیمت، قیمت کاتالوگ خام با صحافی تعیین شده قرار دارد، جهت اطلاع از قیمت خدمات اختصاصی از قبیل روکش جلد، افکت های طلاکوب یا یووی، صحافی های متفاوت و ... بعد از کلیک بر روی گزینه خرید، در بخش سفارش محصول با انتخاب خدمات مربوطه، قیمت نیز قابل رؤیت خواهد بود.

مشاهده بیشتر  

جنس چاپ: جلد گلاسه 250 گرم + صفحات داخلی گلاسه 135 گرم

تعداد صفحه
تعداد برگ
نوع صحافی
قیمت (تومان)
12 صفحه
3 برگ
منگنه ساده
13,060,000خرید
20 صفحه
5 برگ
منگنه ساده
17,600,000خرید
28 صفحه
7 برگ
منگنه ساده
22,140,000خرید
36 صفحه
9 برگ
چسب گرم
30,020,000خرید
44 صفحه
11 برگ
چسب گرم
36,039,900خرید
52 صفحه
13 برگ
چسب گرم
41,650,000خرید
60 صفحه
15 برگ
چسب گرم
47,249,900خرید
 
68 صفحه
17 برگ
چسب گرم
52,859,900خرید
76 صفحه
19 برگ
چسب گرم
58,459,700خرید
84 صفحه
21 برگ
چسب گرم
64,389,800خرید
92 صفحه
23 برگ
چسب گرم
70,309,600خرید
100 صفحه
25 برگ
چسب گرم
76,239,600خرید
108 صفحه
27 برگ
چسب گرم
82,159,900خرید
116 صفحه
29 برگ
چسب گرم
88,089,900خرید
124 صفحه
31 برگ
چسب گرم
94,010,000خرید
تحویل 10 روزه

چاپ کاتالوگ B5، به چه نکاتی باید در سفارش کاتالوگ A5 توجه کنیم؟

توجه داشته باشید که برای چاپ کاتالوگ B5 می بایست به تعداد صفحات، ضخامت صفحات و طراحی آن توجه ویژه ای داشت. از این رو به اختصار توضیحاتی را در مورد چاپ و طراحی کاتالوگ B5 ارائه کرده ایم.

سایز کاتالوگ B5 چند است؟

سایز کاتالوگ B5 در ابعاد 24 در 17 است. از این رو کاتالوگ B5 بین سایز A4 و A5 است. در نتیجه اگر کاتالوگ A4 برای شما بزرگ، و کاتالوگ A5 برای شما کوچک است، می توانید سایز کاتالوگ B5 را سفارش دهید.

لازم به ذکر است، سایز B5 به قطع وزیری نیز شهرت دارد، که قطع استاندارد و رایج چاپ انواع کتاب در ایران است.

فرق برگ و صفحه در چاپ کاتالوگ B5 چیست؟

در چاپ کاتالوگ B5، یک برگ A4 چاپ می شود و یک خط تا در وسط آن می خورد و تبدیل به 4 صفحه می شود. پس هر 4 صفحه یک برگ در کاتالوگ B5 می شود. به طور مثال یک کاتالوگ 8 صفحه ای B5، دارای 2 برگ A4 است.

انواع کاتالوگ B5، چه کاتالوگی سفارش دهیم؟

صفحات کاتالوگ B5 از نظر جنس می تواند متفاوت بوده و بعضا از چند جنس مختلف تشکیل شده باشد. اما جهت رفاه حال شما عزیزان، پس از بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان تیم گرافیک، تصمیم گیری بر ارائه یک فرم استاندارد برای جنس صفحات کاتالوگ بصورت گلاسه 250 گرم ضخیم برای جلد و گلاسه 135 گرم برای صفحات داخلی، گرفته شد. با این حال در صورت تمایل به شخصی سازی جنس صفحات کاتالوگ می توانید بصورت تلفنی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اما در مورد صحافی کاتالوگ علاوه بر اینکه می توانید تاکنی، برش و سمت صحافی آن را بین دو حالت افقی و عمودی متناسب با سلیقه خود انتخاب کنید، نوع صحافی هم با توجه به نیاز شما و متناسب با تعداد برگ های کاتالوگ قابل انتخاب است.

همچنین خدمات جانبی برای صفحات جلد کاتالوگ از قبیل روکش سلفون مات یا براق، ضرب افکت های جذاب طلاکوب، نقره کوب و مس کوب و روکش یووی موضعی برای نقاط مختلف جلد در نظر گرفته شده است.

با توجه به نیاز های خود و متناسب با نوع کسب و کار خود می توانید بهترین انتخاب را داشته باشید.

فرآیند طراحی حرفه ای کاتالوگ B5 در مجموعه تیم گرافیک چگونه انجام می شود؟

برای داشتن یک کاتالوگ B5 حرفه ای لازم است تا یکسری از مقدمات را برای کسب و کار خود داشته باشید.

طراحی کاتالوگ B5 در تیم گرافیک در 2 فاز انجام می شود.

لازم به ذکر است که کلیه فرآیند طراحی کاتالوگ B5، هم می تواند در تیم گرافیک و هم می تواند در مجموعه که خود مشتری تشخیص می دهد انجام شود.

فاز اول: تهیه لوگو برای برند خود و عکس های تبلیغاتی از محصولات یا خدمات شما

در فاز اول می بایست شما برای برند خود لوگو داشته باشید تا در صفحه اول کاتالوگ استفاده شود. از روی دیگر، یکی از عواملی که باعث می شود تا یک کاتالوگ B5 بسیار زیبا داشته باشید، استفاده از عکس هایی است که از کیفیت بالا و نورپردازی استاندارد عکاسی شده اند.

تیم گرافیک می تواند در زمینه طراحی لوگو و تهیه عکس ها در فرآیند طراحی کاتالوگ B5، به شما کمک کند. از این رو برای مشاهده نرخ طراحی لوگو به صفحه تعرفه طراحی و برای مشاهده فرآیند انجام عکاسی و هزینه آن به صفحه آتلیه تخصصی تیم گرافیک مراجعه کنید.

فاز دوم: انتخاب رنگ سازمانی، دریافت متن ها، انتخاب قالب و در نهایت شروع طراحی حرفه ای کاتالوگ B5

در فاز دوم کارشناسان ما به شما کمک می کنند تا یک رنگ سازمانی و یک قالب متناسب با حرفه خود را انتخاب کنید. به طور مثال، قطعا انتخاب رنگ و قالب یک کاتالوگ B5 صنعتی با یک کاتالوگ B5 در حوزه مبلمان، بسیار متفاوت می باشد. در همین راستا، بعد از انتخاب قالب و رنگ کاتالوگ B5، متن های هر صفحه به همراه عکس، از کارفرما گرفته شده و به صورت کاملا حرفه ای بر روی صفحات دیزاین خواهد شد.

قیمت کاتالوگ B5 چگونه محاسبه خواهد شد؟

قیمت کاتالوگ B5، با توجه به تعداد برگه های میانی و نوع خدمات مربوط به جلد و صحافی افزایش می یابد. از این رو اگر به دنبال یک کاتالوگ B5 ارزان هستید باید از تعداد صفحات بالا صرف نظر کنید.

اما اگر به دنبال چاپ یک کاتالوگ حرفه ای B5 هستید، تعداد صفحات بیشتر و نوع صحافی حرفه ای تر مثل چسب گرم در کنار خدمات جانبی برای زیبایی جلد مثل افکت طلاکوب، نقره کوب یا مس کوب می تواند انتخاب ایده آلی باشد.

سفارش کاتالوگ B5، حرفه ای ثبت سفارش کنید

طراحی و چاپ کاتالوگ B5 یک امر بسیار پیچیده است از این رو می بایست برای انتخاب تیم اجرایی چاپ خود، دقت بالایی را داشته باشید. تیم گرافیک با بهرمندی از متخصصان در حوزه چاپ، این نوید را به مشتریان عزیز می دهد تا یک کاتالوگ لوکس B5 را برای آنها فراهم کند. همین الان اقدام کنید...

نمونه کارهای کاتالوگ در تیم گرافیک

گالری تصاویر

 
 

محصولات مرتبط چاپ کاتالوگ B5

مشاهده و ثبت سفارش محصولات دیگر

سوالات پر تکرار چاپ کاتالوگ B5
کیفیت چاپ تیم گرافیک برای چاپ کاتالوگ B5 چگونه است؟

تیم گرافیک برای چاپ کاتالوگ B5 خود گارانتی کیفیت را در نظر گرفته است. از این رو اگر مشکلی در فرآیند چاپ کاتالوگ شما پس از تحویل پیش آید و در قوانین گارانتی چاپ وجود داشته باشد، پروسه چاپ مجدد محصول شما آغاز می شود.

می خواهم سفارش طراحی کاتالوگ B5 خود را به تیم گرافیک بسپارم، چی کار کنم؟

شما می توانید با کارشناسان دفتر تماس گرفته و فرآیند طراحی کاتالوگ B5 خود را به صورت غیر حضوری ثبت سفارش کنید.

برای چاپ کاتالوگ B5، در تیم گرافیک از چه طریقی می توان اقدام کرد؟

از 3 روش زیر می توانید به ثبت سفارش کاتالوگ اقدام کنید.
روش اول (سفارش آنلاین کاتالوگ B5): شما می توانید در همین صفحه، کاتالوگ B5 خود را انتخاب کنید و بر روی گزینه "خرید" کلیک کرده و سفارش آنلاین کاتالوگ B5 خود را در کمتر از 5 دقیقه کامل کنید.
روش دوم (سفارش تلفنی کاتالوگ B5): فقط کافیست محصول خود را انتخاب کنید و با کارشناسان دفتر تماس بگیرید تا در کمترین زمان ممکن سفارش کاتالوگ B5 شما ثبت شود.
روش سوم (سفارش حضوری کاتالوگ B5): شما می توانید با حضور در محل دفتر تیم گرافیک در غرب تهران، برای ثبت سفارش حضوری اقدام کنید. تیم گرافیک میزبان قدم های شما خواهد.
انتخاب با شماست...

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
 • آدرس دفتر فروش و طراحی : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج طلا ، طبقه 8 ، واحد 5
  آدرس دفتر تحویل سفارشات : - تهران ، فلکه دوم صادقیه ، پشت برج طلا ، خیابان تقدیری ، مجتمع تجاری افتخار ، واحد 2 و 3 ، مجموعه "تیم گرافیک"
  ساعت کاری: (به جزء ایام تعطیل)
  شنبه تا چهارشنبه 9:30 صبح الی 19
  پنج شنبه ها 9:30 الی 18
  شماره تماس : (خط ویژه) 1200 9100 - 021

نماد های سایت
تمامی حقوق برای این سایت محفوظ میباشد. کپی رایت 1402 - قدرت گرفته از چاپیروس