سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

لیبل قالب دار (لیبل برش خاص)

لیبل (برچسب)

چاپ لیبل قالب دار ، از مهم‌ترین عواملی است که وجهه برند یا خدمات شما را نسبت به رقبا، متمایز می‌کند. چرا که برش خاص، جلب توجه مخاطب به لیبل را چندین برابر افزایش می‌دهد. مجموعه چاپ تیم گرافیک با ارائه لیبل برش خاص در تنوع سایز و جنس، در کنار شماست تا بهترین کیفیت محصولات چاپی را در اختیار داشته باشید.

سفارش سریعنمونه کار ها

انواع لیبل قالب دار (کاغذ پشت چسب دار)

برای مشاهده جزئیات کامل هر محصول و قیمت در تمامی جنس های روی عنوان آن کلیک کنید

چاپ لیبل قالبدار با سایز قالب 4.8 * 8.5

تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
6 روز کاری
439,000خرید
1000
10 روز کاری
420,000خرید
لیبل قالبدار 8.5 * 4.8
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
6 روز کاری
439,000خرید
1000
10 روز کاری
420,000خرید
لیبل قالبدار 8.5 * 4.8
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
6 روز کاری
441,000خرید
1000
10 روز کاری
422,000خرید
لیبل قالبدار 8.5 * 4.8
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
13 روز کاری
422,000خرید
لیبل قالبدار 8.5 * 4.8
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
8 روز کاری
613,000خرید
1000
18 روز کاری
568,000خرید
لیبل قالبدار 8.5 * 4.8
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
8 روز کاری
635,000خرید
1000
13 روز کاری
588,000خرید
لیبل قالبدار 8.5 * 4.8
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
15 روز کاری
588,000خرید
لیبل قالبدار 8.5 * 4.8
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
10 روز کاری
1,216,000خرید
لیبل قالبدار 8.5 * 4.8

چاپ لیبل قالبدار با سایز قالب 8.5 * 9.6

تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
6 روز کاری
658,000خرید
1000
10 روز کاری
620,000خرید
لیبل قالبدار 9.6 * 8.5
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
6 روز کاری
658,000خرید
1000
10 روز کاری
620,000خرید
لیبل قالبدار 9.6 * 8.5
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
6 روز کاری
662,000خرید
1000
10 روز کاری
624,000خرید
لیبل قالبدار 9.6 * 8.5
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
13 روز کاری
624,000خرید
لیبل قالبدار 9.6 * 8.5
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
8 روز کاری
1,006,000خرید
1000
18 روز کاری
916,000خرید
لیبل قالبدار 9.6 * 8.5
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
8 روز کاری
1,050,000خرید
1000
13 روز کاری
956,000خرید
لیبل قالبدار 9.6 * 8.5
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
15 روز کاری
956,000خرید
لیبل قالبدار 9.6 * 8.5
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
10 روز کاری
2,212,000خرید
لیبل قالبدار 9.6 * 8.5

چاپ لیبل قالبدار با سایز قالب 8.5 * 14.4

تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
6 روز کاری
887,000خرید
1000
10 روز کاری
830,000خرید
لیبل قالبدار 14.4 * 8.5
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
6 روز کاری
887,000خرید
1000
10 روز کاری
830,000خرید
لیبل قالبدار 14.4 * 8.5
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
6 روز کاری
893,000خرید
1000
10 روز کاری
836,000خرید
لیبل قالبدار 14.4 * 8.5
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
13 روز کاری
836,000خرید
لیبل قالبدار 14.4 * 8.5
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
8 روز کاری
1,409,000خرید
1000
18 روز کاری
1,264,000خرید
لیبل قالبدار 14.4 * 8.5
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
8 روز کاری
1,475,000خرید
1000
13 روز کاری
1,324,000خرید
لیبل قالبدار 14.4 * 8.5
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
15 روز کاری
1,324,000خرید
لیبل قالبدار 14.4 * 8.5
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
10 روز کاری
3,218,000خرید
لیبل قالبدار 14.4 * 8.5

چاپ لیبل قالبدار با سایز قالب 9.6 * 17

تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
6 روز کاری
1,106,000خرید
1000
10 روز کاری
1,030,000خرید
لیبل قالبدار 9.6 * 17
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
6 روز کاری
1,106,000خرید
1000
10 روز کاری
1,030,000خرید
لیبل قالبدار 9.6 * 17
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
6 روز کاری
1,114,000خرید
1000
10 روز کاری
1,038,000خرید
لیبل قالبدار 9.6 * 17
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
13 روز کاری
1,038,000خرید
لیبل قالبدار 9.6 * 17
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
8 روز کاری
1,802,000خرید
1000
18 روز کاری
1,592,000خرید
لیبل قالبدار 9.6 * 17
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
8 روز کاری
1,890,000خرید
1000
13 روز کاری
1,672,000خرید
لیبل قالبدار 9.6 * 17
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
15 روز کاری
1,672,000خرید
لیبل قالبدار 9.6 * 17
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
10 روز کاری
4,214,000خرید
لیبل قالبدار 9.6 * 17

چاپ لیبل قالبدار با سایز قالب 8.5 * 24

تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
6 روز کاری
1,345,000خرید
1000
10 روز کاری
1,250,000خرید
لیبل قالبدار 8.5 * 24
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
6 روز کاری
1,345,000خرید
1000
10 روز کاری
1,250,000خرید
لیبل قالبدار 8.5 * 24
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
6 روز کاری
1,355,000خرید
1000
10 روز کاری
1,260,000خرید
لیبل قالبدار 8.5 * 24
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
13 روز کاری
1,260,000خرید
لیبل قالبدار 8.5 * 24
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
8 روز کاری
2,215,000خرید
1000
18 روز کاری
1,940,000خرید
لیبل قالبدار 8.5 * 24
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
8 روز کاری
2,325,000خرید
1000
13 روز کاری
2,040,000خرید
لیبل قالبدار 8.5 * 24
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
15 روز کاری
2,040,000خرید
لیبل قالبدار 8.5 * 24
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
10 روز کاری
5,230,000خرید
لیبل قالبدار 8.5 * 24

چاپ لیبل قالبدار با سایز قالب 14.4 * 17

تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
6 روز کاری
1,584,000خرید
1000
10 روز کاری
1,470,000خرید
لیبل قالبدار 14.4 * 17
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
6 روز کاری
1,584,000خرید
1000
10 روز کاری
1,470,000خرید
لیبل قالبدار 14.4 * 17
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
6 روز کاری
1,596,000خرید
1000
10 روز کاری
1,482,000خرید
لیبل قالبدار 14.4 * 17
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
13 روز کاری
1,482,000خرید
لیبل قالبدار 14.4 * 17
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
8 روز کاری
2,628,000خرید
1000
18 روز کاری
2,288,000خرید
لیبل قالبدار 14.4 * 17
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
8 روز کاری
2,760,000خرید
1000
13 روز کاری
2,408,000خرید
لیبل قالبدار 14.4 * 17
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
15 روز کاری
2,408,000خرید
لیبل قالبدار 14.4 * 17
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
10 روز کاری
6,246,000خرید
لیبل قالبدار 14.4 * 17

لیبل قالب دار گلاسه یووی

پس از چاپ روی لیبل قالب دار گلاسه، یک لایه پوشش یووی روی آن اضافه می‌شود تا علاوه بر براق شدن سطح لیبل، استحکام محصول نیز تا حدی افزایش یابد.

لیبل قالب دار گلاسه بدون روکش

در چاپ لیبل قالب دار گلاسه بدون روکش، از هیچ نوع پوششی روی محصول استفاده نمی‌شود. به همین دلیل قیمت چاپ این محصول از سایر انواع لیبل پایین‌تر است. معمولا لیبل گلاسه در مواردی استفاده می‌شود که شما نیاز به نوشتن روی لیبل داشته باشید بدون اینکه پخش شدگی جوهر اتفاق بیفتد.

لیبل قالب دار با روکش سلفون براق

پرطرفدارترین و رایج‌ترین نوع لیبل در ایران، لیبل با روکش سلفون براق است. اضافه شدن لایه سلفون براق روی لیبل گلاسه، از طرفی کیفیت و مقاومت محصول را افزایش داده و از طرف دیگر به درخشش رنگ‌ها کمک می‌کند.

لیبل قالب دار با روکش سلفون مات

اگر شما هم جزء افرادی هستید به جلوه مات علاقه دارند، لیبل قالب دار با روکش سلفون مات را به شما پیشنهاد می‌کنیم. با سفارش این محصول، جلوه شیک لیبل مات و همچنین مقاومت و کیفیت بالا را در یک محصول در اختیار خواهید داشت.

لیبل قالب دار بدون روکش طلاکوب

با سفارش این محصول می‌توانید قابلیت نوشتن (با خودکار) روی لیبل و جلوه طلاکوب را همزمان در اختیار داشته باشید. علاوه بر این، افزایش هزینه برش خاص و افکت طلاکوب، با پایین بودن لیبل بدون روکش تا حدی خنثی شده و مقرون بصرفه خواهد بود.

لیبل قالب دار سلفون براق طلاکوب

با سفارش لیبل قالب دار سلفون براق طلاکوب، تمام معیارهای زیبایی یک لیبل را برای خود فراهم کرده‌اید. درخشش روکش سلفون براق و افکت طلاکوب در کنار برش خاص لیبل، بیشترین جلب توجه از سمت مخاطبان برند شما را به همراه خواهد داشت.

لیبل قالب دار سلفون مات طلاکوب

جلوه مات این محصول در کنار قسمت‌های طلاکوب، باعث ایجاد یکی از شیک‌ترین انواع لیبل را برای شما به همراه خواهد داشت. علاوه بر این، انجام برش خاص روی این لیبل، زیبایی محصول شما را دوچندان می‌کند.

لیبل قالب دار شیشه‌ای

لیبل شیشه‌ای کاملا شفاف بوده و برای خاص پسندان مناسب است. ناگفته نماند که این نوع لیبل معمولا برای چسباندن روی شیشه به کار می‌رود. لیبل قالب دار شیشه‌ای در دو نوع خوانا و ناخوانا قابل سفارش است.

 • چاپ و طراحی لیبل قالب دار شیشه‌ای خوانا کاملا مانند لیبل‌های عادی انجام شده و فقط سطح متریال آن شفاف است.
 • چاپ لیبل قالب دار شیشه‌ای ناخوانا هم روی متریال شفاف انجام می‌شود اما طراحی آن به صورت برعکس انجام شده و باید از سمت داخلی شیشه چسبانده شود (مثل لیبل معاینه فنی خودرو)

نمونه کارهای چاپ کارت لیبل

گالری تصاویر

 
 

محصولات مرتبط با چاپ لیبل

مشاهده و ثبت سفارش محصولات دیگر

چگونه می‌توان سفارش را به صورت آنلاین ثبت کرد؟

برای ثبت سفارش از طریق سایت می‌توانید به راحتی وارد صفحه چاپ لیبل قالب دار شده و جزئیات سفارش خود را انتخاب کنید. پس از انتخاب تمام موارد و پرداخت مبلغ، سفارش شما نهایی شده و کارشناسان ما به آن رسیدگی خواهند کرد.

چگونه می‌توانم قیمت چاپ انواع لیبل با برش خاص را ببینم؟

مجموعه تیم گرافیک با ارائه انواع لیبل قالب دار، بیشترین تنوع را در اختیار مشتریان عزیز قرار داده است. برای اطلاع از قیمت لیبل قالب دار فقط کافی است به صفحه ثبت سفارش محصول مربوطه مراجعه کرده و جزئیات مورد نظرتان را وارد کنید. شما همچنین می‌توانید با شماره‌های مجموعه تماس بگیرید تا از کارشناسان فروش تیم گرافیک مشاوره رایگان دریافت کنید.

لیبل شیشه‌ای خوانا و ناخوانا چه تفاوتی باهم دارند؟

هر دو نوع لیبل شیشه‌ای (خوانا و ناخوانا) روی متریال شفاف چاپ شده اما طراحی لیبل ناخوانا به صورت برعکس انجام می‌شود. به این معنی که لیبل شیشه‌ای ناخوانا بعد از چاپ باید از سمت داخلی شیشه چسبانده شود.

- چگونه می‌توانم از کیفیت محصولات تیم گرافیک اطمینان پیدا کنم؟

تیم گرافیک تمامی محصولات خود را با گارانتی کیفیت به شما مشتریان عزیز ارائه می‌دهد. به عبارت دیگر، در صورتی که مشکلی در قالب هر یک از بندهای قوانین گارانتی در کار شما به وجود بیاید، امکان چاپ مجدد محصول مربوطه برای شما فراهم است.

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
 • آدرس دفتر فروش و طراحی : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج طلا ، طبقه 8 ، واحد 5
  آدرس دفتر تحویل سفارشات : - تهران ، فلکه دوم صادقیه ، پشت برج طلا ، خیابان تقدیری ، مجتمع تجاری افتخار ، واحد 2 و 3 ، مجموعه "تیم گرافیک"
  ساعت کاری: (به جزء ایام تعطیل)
  شنبه تا چهارشنبه 9:30 صبح الی 19
  پنج شنبه ها 9:30 الی 18
  شماره تماس : (خط ویژه) 1200 9100 - 021

نماد های سایت
تمامی حقوق برای این سایت محفوظ میباشد. کپی رایت 1402 - قدرت گرفته از چاپیروس