سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

چاپ لیبل مربع

لیبل (برچسب)

شما با چاپ لیبل مربع و چسباندن آن روی محصولات خود، می‌توانید جلوه زیباتری از برندتان را به مخاطب نشان دهید. تیم گرافیک لیبل‌های مربع را در سایزها و جنس‌های بسیار متنوعی به شما مشتریان عزیز ارائه داده تا محصولات خود را در زیباترین حالت به مخاطبین خود عرضه کنید.

سفارش سریعنمونه کار هاچاپ 2 تا 4 ساعته

انواع لیبل مربع (کاغذ پشت چسب دار)

برای مشاهده جزئیات کامل هر محصول و قیمت در تمامی جنس های روی عنوان آن کلیک کنید

چاپ لیبل مربع 3 سانتی‌متر

تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
3 روز کاری
309,000خرید
1000
6 روز کاری
289,000خرید
1000
10 روز کاری
270,000خرید
لیبل مربع 3 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
6 روز کاری
289,000خرید
1000
10 روز کاری
270,000خرید
لیبل مربع 3 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
6 روز کاری
291,000خرید
1000
10 روز کاری
272,000خرید
لیبل مربع 3 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
13 روز کاری
272,000خرید
لیبل مربع 3 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
8 روز کاری
463,000خرید
1000
18 روز کاری
398,000خرید
لیبل مربع 3 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
8 روز کاری
485,000خرید
1000
13 روز کاری
418,000خرید
لیبل مربع 3 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
15 روز کاری
418,000خرید
لیبل مربع 3 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
10 روز کاری
1,066,000خرید
لیبل مربع 3 سانتی متر

چاپ لیبل مربع 4 سانتی‌متر

تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
4 روز کاری
309,000خرید
1000
6 روز کاری
289,000خرید
1000
10 روز کاری
270,000خرید
لیبل مربع 4 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
6 روز کاری
289,000خرید
1000
10 روز کاری
270,000خرید
لیبل مربع 4 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
6 روز کاری
291,000خرید
1000
10 روز کاری
272,000خرید
لیبل مربع 4 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
13 روز کاری
272,000خرید
لیبل مربع 4 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
8 روز کاری
463,000خرید
1000
18 روز کاری
398,000خرید
لیبل مربع 4 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
8 روز کاری
485,000خرید
1000
13 روز کاری
418,000خرید
لیبل مربع 4 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
15 روز کاری
418,000خرید
لیبل مربع 4 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
10 روز کاری
1,066,000خرید
لیبل مربع 4 سانتی متر

چاپ لیبل مربع 5 سانتی‌متر

تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
3 روز کاری
518,000خرید
1000
6 روز کاری
478,000خرید
1000
10 روز کاری
440,000خرید
لیبل مربع 5 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
6 روز کاری
478,000خرید
1000
10 روز کاری
440,000خرید
لیبل مربع 5 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
6 روز کاری
482,000خرید
1000
10 روز کاری
444,000خرید
لیبل مربع 5 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
13 روز کاری
444,000خرید
لیبل مربع 5 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
8 روز کاری
876,000خرید
1000
18 روز کاری
746,000خرید
لیبل مربع 5 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
8 روز کاری
920,000خرید
1000
13 روز کاری
786,000خرید
لیبل مربع 5 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
15 روز کاری
786,000خرید
لیبل مربع 5 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
10 روز کاری
2,032,000خرید
لیبل مربع 5 سانتی متر

چاپ لیبل مربع 6 سانتی‌متر

تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
3 روز کاری
518,000خرید
1000
6 روز کاری
478,000خرید
1000
10 روز کاری
440,000خرید
لیبل مربع 6 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
6 روز کاری
478,000خرید
1000
10 روز کاری
440,000خرید
لیبل مربع 6 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
6 روز کاری
482,000خرید
1000
10 روز کاری
444,000خرید
لیبل مربع 6 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
13 روز کاری
444,000خرید
لیبل مربع 6 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
8 روز کاری
876,000خرید
1000
18 روز کاری
746,000خرید
لیبل مربع 6 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
8 روز کاری
920,000خرید
1000
13 روز کاری
786,000خرید
لیبل مربع 6 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
15 روز کاری
786,000خرید
لیبل مربع 6 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
10 روز کاری
2,032,000خرید
لیبل مربع 6 سانتی متر

چاپ لیبل مربع 7.5 سانتی‌متر

تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
3 روز کاری
518,000خرید
1000
6 روز کاری
478,000خرید
1000
10 روز کاری
440,000خرید
لیبل مربع 7.5 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
6 روز کاری
478,000خرید
1000
10 روز کاری
440,000خرید
لیبل مربع 7.5 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
6 روز کاری
482,000خرید
1000
10 روز کاری
444,000خرید
لیبل مربع 7.5 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
13 روز کاری
444,000خرید
لیبل مربع 7.5 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
8 روز کاری
876,000خرید
1000
18 روز کاری
746,000خرید
لیبل مربع 7.5 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
8 روز کاری
920,000خرید
1000
13 روز کاری
786,000خرید
لیبل مربع 7.5 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
15 روز کاری
786,000خرید
لیبل مربع 7.5 سانتی متر
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
10 روز کاری
2,032,000خرید
لیبل مربع 7.5 سانتی متر

چاپ لیبل مربع با ابعاد دلخواه

تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
6 روز کاری
439,000خرید
1000
10 روز کاری
420,000خرید
لیبل مربع ابعاد دلخواه
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
6 روز کاری
439,000خرید
1000
10 روز کاری
420,000خرید
لیبل مربع ابعاد دلخواه
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
6 روز کاری
441,000خرید
1000
10 روز کاری
422,000خرید
لیبل مربع ابعاد دلخواه
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
13 روز کاری
422,000خرید
لیبل مربع ابعاد دلخواه
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
8 روز کاری
613,000خرید
1000
18 روز کاری
568,000خرید
لیبل مربع ابعاد دلخواه
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
8 روز کاری
635,000خرید
1000
13 روز کاری
588,000خرید
لیبل مربع ابعاد دلخواه
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
15 روز کاری
588,000خرید
لیبل مربع ابعاد دلخواه
تیراژ
زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
10 روز کاری
1,216,000خرید
لیبل مربع ابعاد دلخواه

لیبل کارت ویزیتی تعداد کم

براق و مات با روکش و بدون روکش | در ابعاد مختلف
تعداد از 20 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ تعداد کم

چاپ لیبل براق کارت ویزیتی (بدون روکش)

تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
100
یکرو
51,400خرید
160
یکرو
63,800خرید
200
یکرو
75,200خرید
300
یکرو
105,900خرید
500
یکرو
165,800خرید
تحویل 2 ساعته تا 1 روزه

چاپ لیبل براق کارت ویزیتی (روکش سلفون براق)

تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
100
یکرو
62,300خرید
160
یکرو
77,200خرید
200
یکرو
91,000خرید
300
یکرو
123,700خرید
500
یکرو
186,600خرید
تحویل 2 ساعته تا 1 روزه

چاپ لیبل مات کارت ویزیتی (بدون روکش)

تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
100
یکرو
51,400خرید
160
یکرو
63,800خرید
200
یکرو
75,200خرید
300
یکرو
105,900خرید
500
یکرو
165,800خرید
تحویل 2 ساعته تا 1 روزه

چاپ لیبل مات کارت ویزیتی (روکش سلفون مات)

تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
100
یکرو
62,300خرید
160
یکرو
77,200خرید
200
یکرو
91,000خرید
300
یکرو
123,700خرید
500
یکرو
186,600خرید
تحویل 2 ساعته تا 1 روزه

لیبل مربع گلاسه یووی

پس از انجام چاپ روی لیبل مربع گلاسه، یک لایه کاور یووی روی آن اضافه شده و لیبل را براق‌تر می‌کند. لیبل مربع گلاسه یووی نسبت به لیبل گلاسه معمولی، براق‌تر بوده و مقاومت بیشتری نیز دارد.

لیبل مربع یووی فیلتر دار

تنها تفاوت لیبل مربع یووی فیلتر با لیبل مربع یووی در فیلتر داشتن قسمت مشخصی از سطح لیبل است. اگر نیاز دارید بعد از چاپ روی کادر مشخصی از این لیبل مربع، متن خاصی بنویسید، آن قسمت به درخواست شما از روکش یووی فیلتر شده و قابل نوشتن خواهد بود.

لیبل مربع گلاسه بدون روکش

لیبل مربع گلاسه بدون روکش، به دلیل اضافه نشدن لایه روکش، جلوه و مقاومت نسبتاً کمتری نسبت به انواع قبلی لیبل دارد. اما این لیبل، بهترین انتخاب برای مواقعی است که شما بخواهید به راحتی با خودکار روی لیبل متنی بنویسید.

لیبل مربع با روکش سلفون براق

اعمال شدن یک لایه سلفون براق روی لیبل مربع، کیفیت و درخشندگی رنگ‌های چاپ شده را تا حد زیادی افزایش می‌دهد.

لیبل مربع با روکش سلفون مات

لیبل مربع با روکش سلفون مات هم جلوه و زیبایی لیبل را افزایش می‌دهد. این نوع لیبل برای افرادی مناسب است که معمولا جلوه مات را می‌پسندند.

لیبل مربع بدون روکش طلاکوب

این لیبل در مواقعی کاربردی است که شما به طور همزمان، امکان نوشتن روی لیبل و طلاکوب بودن لیبل را انتخاب کنید.هزینه چاپ لیبل بدون روکش از همه انواع لیبل کمتر است و با طلاکوب شدن، هزینه زیادی را به همراه نخواهد داشت.

لیبل مربع سلفون براق طلاکوب

با انتخاب لیبل مربع سلفون براق طلاکوب، بیشترین درخشنگی سطح لیبل را در اختیار خواهید داشت. سطح براق لایه سلفون روی لیبل در کنار درخشش لایه طلاکوب، جلب توجه زیادی برای مخاطب دارد.

لیبل مربع سلفون مات طلاکوب

لیبل مربع سلفون مات، در کنار شیک بودن محصول، طلاکوب بودن بعضی از قسمت‌ها را بیشتر به رخ می‌کشد. ترکیب سطح کاملاً مات با لایه طلاکوب، زیبایی لیبل مربع شما را دوچندان می‌کند.

لیبل مربع متالایز

لیبل متالایز مربع جزء آن دسته از لیبل‌هاست که در سال‌های اخیر استفاده از آن متداول شده است. سطح این لیبل ظاهری شبیه به سطح آلومینیوم داشته اما جنس آن از کاغذ است.

لیبل مربع شیشه‌ای

لیبل مربع شیشه‌ای سطحی شفاف دارد و در دو حالت خوانا و ناخوانا قابل سفارش است.

 • لیبل مربع شیشه‌ای خوانا: سطح این لیبل کاملا شفاف است و به صورت کاملا عادی، روی سطوح چسبیده می‌شود.
 • لیبل مربع شیشه‌ای ناخوانا: سطح این لیبل هم شفاف است اما طراحی آن به صورت وارونه انجام شده و باید از پشت به شیشه چسبانده شود (مانند برچسب معاینه فنی ماشین).

نمونه کارهای چاپ کارت لیبل

گالری نمونه چاپ (بزودی)

 
 

محصولات مرتبط با چاپ لیبل

مشاهده و ثبت سفارش محصولات دیگر

چگونه می‌توان سفارش را به صورت آنلاین ثبت کرد؟

برای ثبت سفارش آنلاین فقط کافی است که وارد صفحه چاپ لیبل مربع شده و جزئیات موردنظر خود را کامل کنید. در آخر می‌توانید فایل طرح خود را آپلود کرده یا با انتخاب گزینه "فایل طراحی را ندارم" سفارش طراحی لیبل را هم به سفارشات خود اضافه کنید.

لیبل سلفون براق و گلاسه یووی چه تفاوتی باهم دارند؟

لیبل سلفون براق جلوه و کیفیت بهتر، و مقاومت بالاتری نسبت به لیبل گلاسه دارد.

قیمت چاپ انواع لیبل مربع به چه صورت است؟

تیم گرافیک با ضمانت کمترین قیمت چاپ در ایران، در کنار شماست تا لیبل مربع خود را با بهترین کیفیت و پایین‌ترین قیمت به چاپ برسانید. جهت اطلاع از قیمت لیبل مربع فقط کافی است که وارد صفحه سفارش لیبل مربع شده و قیمت هر محصول را با توجه به جزئیات مربوطه مشاهده کنید. همچنین می‌توانید با شماره‌های دفتر تماس گرفته و از کارشناسان مجموعه مشاوره بگیرید.

از چه طریقی باید سفارش لیبل مربع را ثبت کنم؟

ثبت سفارش در تیم گرافیک از سه طریق امکان پذیر است. اگر از جزئیات دقیق سفارشتان مطلع هستید، ثبت سفارش آنلاین از طریق سایت را به شما پیشنهاد می‌کنیم. اما در صورت نیاز به مشاوره و اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره‌های مجموعه تماس بگیرید تا کارشناسان ما شما را راهنمایی کرده و سفارش‌تان را ثبت کنند. همچنین می‌توانید با حضور در مجموعه، سفارش طراحی و چاپ خود را به صورت حضوری ثبت کنید.

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
 • آدرس دفتر فروش و طراحی : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج طلا ، طبقه 8 ، واحد 5
  آدرس دفتر تحویل سفارشات : - تهران ، فلکه دوم صادقیه ، پشت برج طلا ، خیابان تقدیری ، مجتمع تجاری افتخار ، واحد 2 و 3 ، مجموعه "تیم گرافیک"
  ساعت کاری: (به جزء ایام تعطیل)
  شنبه تا چهارشنبه 9:30 صبح الی 19
  پنج شنبه ها 9:30 الی 18
  شماره تماس : (خط ویژه) 1200 9100 - 021

نماد های سایت
تمامی حقوق برای این سایت محفوظ میباشد. کپی رایت 1402 - قدرت گرفته از چاپیروس