سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

چاپ فاکتور کاربن لس

چاپ فاکتور کاربن لس

در چاپ فاکتور کاربن لس (ncr) شما دیگر نیازی به قرار دادن کاربن بین کاغذ های فاکتور جهت کپی نوشته ها ندارید . از این رو فاکتور کاربن دار به عنوان یک محصول پرطرفدار در صنعت چاپ فاکتور محسوب می شود . مجموعه تیم گرافیک با ارائه سایز های مختلف فاکتور ncr ، آماده دریافت سفارشات شما مشتریان عزیز برای فاکتور کاربن دار است .

سفارش سریع نمونه کار ها

سفارش چاپ انواع فاکتور کاربن لس

بر اساس چند برگی

چاپ فاکتور کاربن لس دوبرگی

بدون نیاز به کاربن با یک برگ رو و زیر

چاپ فاکتور کاربن لس دو برگی
گالری محصولات (بزودی)
فیلم معرفی (بزودی)

در این فاکتور برای هر شماره ، 2 برگه نیز وجود دارد که برگه ابتدایی از بافت سفید رنگ و برگه بعدی از بافت رنگی همچون کاغذ زرد استفاده خواهد شد ، لازم بذکر است توجه داشته باشید فاکتور های کاربن لس، دیگر نیاز به گذاشتن کاربن برای کپی شدن نوشته در بین برگه های فاکتور ندارد.

مشاهده بیشتر  

فاکتور کاربن لس دو برگی فوری

در اندازه های مختلف بدون نیاز به کاربن

تیراژ
رنگ و زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
سیاه سفید (4 روزکاری)
949,000خرید
2000
سیاه سفید (4 روزکاری)
1,889,000خرید
5000
سیاه سفید (4 روزکاری)
4,407,000خرید
1000
چهار رنگ (4 روزکاری)
2000
چهار رنگ (4 روزکاری)
5000
چهار رنگ (4 روزکاری)
تحویل 4 روز کاری
تیراژ
رنگ و زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
سیاه سفید (4 روزکاری)
1,889,000خرید
2000
سیاه سفید (4 روزکاری)
3,628,000خرید
5000
سیاه سفید (4 روزکاری)
9,328,000خرید
1000
چهار رنگ (4 روزکاری)
2000
چهار رنگ (4 روزکاری)
5000
چهار رنگ (4 روزکاری)
تحویل 4 روز کاری
تیراژ
رنگ و زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
سیاه سفید (4 روزکاری)
3,289,000خرید
2000
سیاه سفید (4 روزکاری)
6,310,000خرید
5000
سیاه سفید (4 روزکاری)
11,616,900خرید
تحویل 4 روز کاری

فاکتور کاربن لس دو برگی

در اندازه های مختلف بدون نیاز به کاربن

تیراژ
رنگ و زمان تحویل
قیمت (تومان)
2000
سیاه سفید (10 روزکاری)
949,000خرید
5000
سیاه سفید (10 روزکاری)
2,336,000خرید
2000
سرمه ای (10 روزکاری)
1,044,000خرید
5000
سرمه ای (10 روزکاری)
2,459,000خرید
2000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
1,158,000خرید
5000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
2,792,000خرید
2000
چهار رنگ (10 روزکاری)
1,557,000خرید
5000
چهار رنگ (10 روزکاری)
3,248,000خرید
تحویل 10 روز کاری
تیراژ
رنگ و زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
سیاه سفید (10 روزکاری)
835,000خرید
2000
سیاه سفید (10 روزکاری)
1,633,000خرید
5000
سیاه سفید (10 روزکاری)
3,894,000خرید
1000
سرمه ای (10 روزکاری)
882,000خرید
2000
سرمه ای (10 روزکاری)
1,737,000خرید
5000
سرمه ای (10 روزکاری)
4,017,000خرید
1000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
1,025,000خرید
2000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
1,946,000خرید
5000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
4,416,000خرید
1000
چهار رنگ (10 روزکاری)
1,405,000خرید
2000
چهار رنگ (10 روزکاری)
2,402,000خرید
5000
چهار رنگ (10 روزکاری)
4,948,000خرید
تحویل 10 روز کاری
تیراژ
رنگ و زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
سیاه سفید (10 روزکاری)
1,633,000خرید
2000
سیاه سفید (10 روزکاری)
3,191,000خرید
5000
سیاه سفید (10 روزکاری)
7,124,000خرید
1000
سرمه ای (10 روزکاری)
1,680,000خرید
2000
سرمه ای (10 روزکاری)
3,314,000خرید
5000
سرمه ای (10 روزکاری)
7,257,000خرید
1000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
1,946,000خرید
2000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
3,656,000خرید
5000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
7,855,000خرید
1000
چهار رنگ (10 روزکاری)
2,412,000خرید
2000
چهار رنگ (10 روزکاری)
4,236,000خرید
5000
چهار رنگ (10 روزکاری)
8,481,900خرید
تحویل 10 روز کاری
تیراژ
رنگ و زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
سیاه سفید (10 روزکاری)
3,267,000خرید
2000
سیاه سفید (10 روزکاری)
5,965,000خرید
5000
سیاه سفید (10 روزکاری)
13,735,900خرید
1000
سرمه ای (10 روزکاری)
3,314,000خرید
2000
سرمه ای (10 روزکاری)
6,079,000خرید
5000
سرمه ای (10 روزکاری)
13,916,000خرید
1000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
3,761,000خرید
2000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
6,639,000خرید
5000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
15,027,900خرید
1000
چهار رنگ (10 روزکاری)
4,407,000خرید
2000
چهار رنگ (10 روزکاری)
7,352,000خرید
5000
چهار رنگ (10 روزکاری)
16,110,900خرید
تحویل 10 روز کاری
تیراژ
رنگ و زمان تحویل
قیمت (تومان)
2000
سیاه سفید (10 روزکاری)
1,167,000خرید
5000
سیاه سفید (10 روزکاری)
2,849,000خرید
2000
سرمه ای (10 روزکاری)
1,272,000خرید
5000
سرمه ای (10 روزکاری)
2,982,000خرید
2000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
1,462,000خرید
5000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
3,305,000خرید
2000
چهار رنگ (10 روزکاری)
1,899,000خرید
5000
چهار رنگ (10 روزکاری)
3,818,000خرید
تحویل 10 روز کاری
تیراژ
رنگ و زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
سیاه سفید (10 روزکاری)
1,091,000خرید
2000
سیاه سفید (10 روزکاری)
2,127,000خرید
5000
سیاه سفید (10 روزکاری)
4,920,000خرید
1000
سرمه ای (10 روزکاری)
1,139,000خرید
2000
سرمه ای (10 روزکاری)
2,250,000خرید
5000
سرمه ای (10 روزکاری)
5,053,000خرید
1000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
1,376,000خرید
2000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
2,488,000خرید
5000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
5,414,000خرید
1000
چهار رنگ (10 روزکاری)
1,794,000خرید
2000
چهار رنگ (10 روزکاری)
3,105,000خرید
5000
چهار رنگ (10 روزکاری)
5,936,000خرید
تحویل 10 روز کاری
تیراژ
رنگ و زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
سیاه سفید (10 روزکاری)
2,184,000خرید
2000
سیاه سفید (10 روزکاری)
4,245,000خرید
5000
سیاه سفید (10 روزکاری)
9,071,000خرید
1000
سرمه ای (10 روزکاری)
2,231,000خرید
2000
سرمه ای (10 روزکاری)
4,369,000خرید
5000
سرمه ای (10 روزکاری)
9,252,000خرید
1000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
2,602,000خرید
2000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
4,768,000خرید
5000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
9,992,900خرید
1000
چهار رنگ (10 روزکاری)
3,200,000خرید
2000
چهار رنگ (10 روزکاری)
5,366,000خرید
5000
چهار رنگ (10 روزکاری)
10,734,000خرید
تحویل 10 روز کاری

چاپ فاکتور کاربن لس سه برگی

بدون نیاز به کاربن یک برگ رو و دو برگ زیر

چاپ فاکتور کاربن لس سه برگی
گالری محصولات (بزودی)
فیلم معرفی (بزودی)

در این فاکتور برای هر شماره 3 کاغذ وجود دارد که با نوشتن بر روی کاغذ اول ، بدون نیاز به کاربن ، نوشته ها بر روی کاغذ دوم و سوم کپی خواهد شد . رنگ کاغذ اول سفید و رنگ کاغذ های دوم و سوم رنگی است .

مشاهده بیشتر  

فاکتور کاربن لس سه برگی فوری

در اندازه های مختلف بدون نیاز به کاربن

تیراژ
رنگ و زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
سیاه سفید (4 روزکاری)
1,376,000خرید
2000
سیاه سفید (4 روزکاری)
2,716,000خرید
5000
سیاه سفید (4 روزکاری)
6,221,000خرید
1000
چهار رنگ (4 روزکاری)
2000
چهار رنگ (4 روزکاری)
5000
چهار رنگ (4 روزکاری)
تحویل 4 روز کاری
تیراژ
رنگ و زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
سیاه سفید (4 روزکاری)
2,849,000خرید
2000
سیاه سفید (4 روزکاری)
5,308,900خرید
5000
سیاه سفید (4 روزکاری)
11,142,000خرید
1000
چهار رنگ (4 روزکاری)
2000
چهار رنگ (4 روزکاری)
5000
چهار رنگ (4 روزکاری)
تحویل 4 روز کاری
تیراژ
رنگ و زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
سیاه سفید (4 روزکاری)
4,956,000خرید
2000
سیاه سفید (4 روزکاری)
9,237,900خرید
5000
سیاه سفید (4 روزکاری)
19,375,000خرید
تحویل 4 روز کاری

فاکتور کاربن لس سه برگی

در اندازه های مختلف بدون نیاز به کاربن

تیراژ
رنگ و زمان تحویل
قیمت (تومان)
2000
سیاه سفید (10 روزکاری)
1,348,000خرید
5000
سیاه سفید (10 روزکاری)
3,371,000خرید
2000
سرمه ای (10 روزکاری)
1,424,000خرید
5000
سرمه ای (10 روزکاری)
3,495,000خرید
2000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
1,680,000خرید
5000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
3,789,000خرید
2000
چهار رنگ (10 روزکاری)
2,117,000خرید
5000
چهار رنگ (10 روزکاری)
4,236,000خرید
تحویل 10 روز کاری
تیراژ
رنگ و زمان تحویل
قیمت (تومان)
1000
سیاه سفید (10 روزکاری)
1,196,000خرید
2000
سیاه سفید (10 روزکاری)
2,336,000خرید
5000
سیاه سفید (10 روزکاری)
5,699,000خرید
1000
سرمه ای (10 روزکاری)
1,300,000خرید
2000
سرمه ای (10 روزکاری)
2,459,000خرید
5000
سرمه ای (10 روزکاری)
5,832,000خرید
1000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
1,490,000خرید
2000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
2,706,000خرید
5000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
6,231,000خرید
1000
چهار رنگ (10 روزکاری)
1,899,000خرید
2000
چهار رنگ (10 روزکاری)
3,390,000خرید
5000
چهار رنگ (10 روزکاری)
6,782,000خرید
تحویل 10 روز کاری
تیراژ
رنگ و زمان تحوبل
قیمت (تومان)
1000
سیاه سفید (10 روزکاری)
2,431,000خرید
2000
سیاه سفید (10 روزکاری)
4,654,000خرید
5000
سیاه سفید (10 روزکاری)
10,354,000خرید
1000
سرمه ای (10 روزکاری)
2,564,000خرید
2000
سرمه ای (10 روزکاری)
4,844,000خرید
5000
سرمه ای (10 روزکاری)
10,619,900خرید
1000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
2,982,000خرید
2000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
5,281,000خرید
5000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
11,380,000خرید
1000
چهار رنگ (10 روزکاری)
3,533,000خرید
2000
چهار رنگ (10 روزکاری)
5,936,000خرید
5000
چهار رنگ (10 روزکاری)
12,149,000خرید
تحویل 10 روز کاری
تیراژ
رنگ و زمان تحوبل
قیمت (تومان)
1000
سیاه سفید (10 روزکاری)
4,654,000خرید
2000
سیاه سفید (10 روزکاری)
8,805,000خرید
5000
سیاه سفید (10 روزکاری)
19,948,900خرید
1000
سرمه ای (10 روزکاری)
4,796,000خرید
2000
سرمه ای (10 روزکاری)
8,986,000خرید
5000
سرمه ای (10 روزکاری)
20,157,900خرید
1000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
5,224,000خرید
2000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
9,613,000خرید
5000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
21,535,000خرید
1000
چهار رنگ (10 روزکاری)
6,174,000خرید
2000
چهار رنگ (10 روزکاری)
10,448,900خرید
5000
چهار رنگ (10 روزکاری)
22,894,000خرید
تحویل 10 روز کاری
تیراژ
رنگ و زمان تحوبل
قیمت (تومان)
2000
سیاه سفید (10 روزکاری)
1,680,000خرید
5000
سیاه سفید (10 روزکاری)
4,084,000خرید
2000
سرمه ای (10 روزکاری)
1,804,000خرید
5000
سرمه ای (10 روزکاری)
4,274,000خرید
2000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
2,089,000خرید
5000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
4,606,000خرید
2000
چهار رنگ (10 روزکاری)
2,516,000خرید
5000
چهار رنگ (10 روزکاری)
5,091,000خرید
تحویل 10 روز کاری
تیراژ
رنگ و زمان تحوبل
قیمت (تومان)
1000
سیاه سفید (10 روزکاری)
1,557,000خرید
2000
سیاه سفید (10 روزکاری)
2,944,000خرید
5000
سیاه سفید (10 روزکاری)
7,124,000خرید
1000
سرمه ای (10 روزکاری)
1,680,000خرید
2000
سرمه ای (10 روزکاری)
3,105,000خرید
5000
سرمه ای (10 روزکاری)
7,257,000خرید
1000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
1,899,000خرید
2000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
3,409,000خرید
5000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
7,855,000خرید
1000
چهار رنگ (10 روزکاری)
2,412,000خرید
2000
چهار رنگ (10 روزکاری)
4,236,000خرید
5000
چهار رنگ (10 روزکاری)
8,481,900خرید
تحویل 10 روز کاری
تیراژ
رنگ و زمان تحوبل
قیمت (تومان)
1000
سیاه سفید (10 روزکاری)
3,058,000خرید
2000
سیاه سفید (10 روزکاری)
5,908,000خرید
5000
سیاه سفید (10 روزکاری)
13,470,000خرید
1000
سرمه ای (10 روزکاری)
3,191,000خرید
2000
سرمه ای (10 روزکاری)
6,012,000خرید
5000
سرمه ای (10 روزکاری)
13,649,900خرید
1000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
3,514,000خرید
2000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
6,497,000خرید
5000
مشکی قرمز (10 روزکاری)
14,629,000خرید
1000
چهار رنگ (10 روزکاری)
4,264,000خرید
2000
چهار رنگ (10 روزکاری)
7,067,000خرید
5000
چهار رنگ (10 روزکاری)
15,541,000خرید
تحویل 10 روز کاری

چاپ فاکتور کاربن لس چهار برگی

بدون نیاز به کاربن با یک برگ رو و سه برگ زیر

چاپ فاکتور کاربن لس چهار برگی
گالری محصولات (بزودی)
فیلم معرفی (بزودی)

در این نوع از فاکتور هر شماره ، 4 برگ کاغذ را به خود اختصاص می دهد که شما می توانید بدون نیاز به کاربن بر روی برگه اول نوشته و با توجه به جنس کاغذ کاربن لس ، نوشته ها در برگه های بعدی کپی خواهد شد . لازم بذکر است که رنگ کاغذ اول سفید ، و رنگ کاغذ های بعدی به صورت رنگی است .

مشاهده بیشتر  

فاکتور کاربن لس چهار برگی

در اندازه های مختلف بدون نیاز به کاربن

تیراژ
رنگ
قیمت (تومان)
2000
سیاه سفید
1,918,000خرید
5000
سیاه سفید
4,407,000خرید
تحویل 10 روز کاری
تیراژ
رنگ
قیمت (تومان)
1000
سیاه سفید
1,661,000خرید
2000
سیاه سفید
3,229,000خرید
5000
سیاه سفید
7,513,000خرید
تحویل 10 روز کاری
تیراژ
رنگ
قیمت (تومان)
1000
سیاه سفید
3,267,000خرید
2000
سیاه سفید
5,955,000خرید
5000
سیاه سفید
13,735,900خرید
تحویل 10 روز کاری
تیراژ
رنگ
قیمت (تومان)
1000
سیاه سفید
5,955,000خرید
2000
سیاه سفید
11,655,000خرید
5000
سیاه سفید
26,693,900خرید
تحویل 10 روز کاری
تیراژ
رنگ
قیمت (تومان)
2000
سیاه سفید
2,307,000خرید
5000
سیاه سفید
5,186,000خرید
تحویل 10 روز کاری
تیراژ
رنگ
قیمت (تومان)
1000
سیاه سفید
2,174,000خرید
2000
سیاه سفید
4,245,000خرید
5000
سیاه سفید
9,071,000خرید
تحویل 10 روز کاری
تیراژ
رنگ
قیمت (تومان)
1000
سیاه سفید
3,989,000خرید
2000
سیاه سفید
8,501,000خرید
5000
سیاه سفید
17,878,000خرید
تحویل 10 روز کاری

چاپ فاکتور کاربن لس ، کاغذ کاربن دار پرطرفدار

کاغذ های کاربن دار یا همان کاربن لس در صنعت چاپ فاکتور ، این امکان را برای مشتریان فراهم کرد تا بدون نیز به کاربن و کثیف کاری آن ، فاکتور خود را براحتی صادر کنند . از این رو امروزه چاپ فاکتور کاربن لس در بین سفارش دهندگان طرفداران بسیار زیادی پیدا کرده است 

کاغذ کار بن دار (ncr) چیست؟

اگر بخواهیم به زبان خیلی ساده تعریفی از کاغذ های کاربن لس یا همان معروف به کاغذ کاربن دار را شرح دهیم ، عبارت است از کاغذی نسبتا نازک تر از کاغذ های معمولی که دیگر نیازی به قرار دادن کاربن در زیر خودش ، برای کپی کردن نوشته ها بر روی برگه دوم فاکتور ندارد .

طراحی قبض رسید ،با توجه به نیاز شما طراحی می شود  

هر کسب و کاری، قوانین خاص خود را دارد ، در نتیجه مطالبی که در هر قبض رسید قرار می گیرد ، متفاوت است . از این رو کارشناسان طراحی تیم گرافیک با توجه به نیاز شما به قبض رسید ، طراحی نهایی محصول شما را رقم می زنند .

انواع چاپ فاکتور کاربن لس

1-فاکتور کاربن لس تک رنگ مشکی

2- فاکتور کاربن لس  تک رنگ سرمه ای

3- فاکتور کاربن لس تک رنگ قرمز

4- فاکتور کاربن لس دو رنگ قرمز مشکی

5- فاکتور کاربن لس  چهار رنگ (بدون محدودیت رنگ)

انواع سایز های فاکتور کاربن دار

شما می توانید فاکتور های کاربن دار را بر اساس نیاز خود در سایزهای  A6 ، A5 ، A4 ،A3 ، B6 ، B5 ، B4 سفارش دهید  . 

فاکتور کاربن لس A6

فاکترو کاربن لس A6 در سایز 10.5 در 14.5 در 3 مدل 2 برگی ، 3 برگی و 4 برگی قابلیت چاپ دارد . اگر به دنبال یک فاکتور بسیار کوچک هستید ، پیشنهاد اول ما به شما چاپ فاکتور کاربن لس A6 است

فاکتور کاربن لس A5

چاپ فاکتور کاربن لس A5 را می توانید در سایز 21 در 14.5 در 3 مدل 2 برگی ، 3 برگی و 4 برگی ثبت سفارش کنید . فاکتور A5 با توجه به سایز مناسبی که دارد می تواند یک انتخاب خوب برای اکثر کسب و کار ها باشد .

فاکتور کاربن لس A4

سایز فاکتور کاربن لس A4 در ابعاد 21 در 29 است . از این رو اگر به دنبال ارائه یک فاکتور رسمی به شرکت های مالیاتی هستید و یا اگر تعداد اقلام درج شده شما در فاکتور زیاد است می توانید چاپ فاکتور کاربن لس A4 را ثبت سفارش کنید . 

فاکتور کاربن لس  A3

این فاکتور با توجه به سایز بزرگی که دارد در موارد خاصی همچون مبایعه نامه ، قولنامه ها و ... مورد استفاده قرار می گیرد . لازم بذکر است سایز فاکتور کارین لس A4 در ابعاد 29 در 42 است .

فاکتور کاربن لس B6

فاکتورکاربن لس  B6 در ابعاد 17 در 12 است . از این رو این فاکتور کاربن لس را می توان یک فاکتور با سایز میانی بین ابعاد A6 و A5 دانست .فاکتور کاربن لس B6 را می توان در مدل های 2 برگی و 3 برگی چاپ کرد

فاکتور کاربن لس B5

یکی از پرکاربردترین فاکتور های ncr ، فاکتور کاربن لس B5 است . سایز این فاکتور کاربن لس نه خیلی کوچک و نه خیلی برزگ است .فاکتور کاربن لس B5 را می توانید در ابعاد 17 در 24 سفارش دهید . امکان ثبت سفارش این محصول در مدل های 2 برگی ، 3 برگی و 4 برگی وجود دارد .

فاکتور کاربن لس B4

یکی از بزرگترین فاکتور های موجود در بازار ، فاکتور کاربن لس B4 است ، سایز این محصول در ابعاد 24 در 34 است و مناسب برای چاپ قولنامه و یا مجموعه هایی که اقلام زیادی را در فاکتور خود چاپ می کنند است .

چاپ فاکتور کاربن لس ، با تیم گرافیک حرفه ای شوید

داشتن یک فاکتور حرفه ای ، باعث ایجاد یک حس اطمینان در بین مشتریان شما خواهد شد . از این رو می بایست در انتخاب مجموعه ای که قرار است سفارش فاکتور کاربن لس شما را از طراحی تا چاپ انجام دهد ، توجه ویژه ای کنید .

مجموعه تیم گرافیک با بهره گیری از بروز ترین دستگاه های روز دنیا و استفاده از کادری مجرب و آموزش دیده در حوزه خدمات چاپی ، آماده دریافت سفارشات فاکتور کاربن لس شما مشتریان عزیز است .

نمونه کارهای چاپ فاکتور کاربن لس در تیم گرافیک

گالری تصاویر

 
 

محصولات مرتبط چاپ فاکتور کاربن لس

مشاهده و ثبت سفارش محصولات دیگر

سوالات پر تکرار چاپ فاکتور کاربن لس
آیا فاکتور های کاربن لس در مجموعه تیم گرافیک دارای ارسال رایگان است؟

بله ، شما می توانید جهت مشاهده شرایط ارسال رایگان فاکتور کاربن لس به محل محل مشتری به صفحه ارسال مراجعه کنید .

فرق کاغذ کاربن دار با بدون کاربن در چیست؟

در کاغذ کاربن دار شما نیاز به گذاشتن کاربن بین برگه ها برای کپی نوشته ها در برگه دوم یا سوم ندارید در حالیکه در کاغذ های بدون کاربن می بایست از کاربن ، بین کاغذ ها استفاده کنید .

هزینه طراحی فاکتور کاربن لس چقدر است؟

شما می توانید برای مشاهده هزینه طراحی فاکتور های کاربن لس به صفحه تعرفه طراحی مراجعه کرده و از هزینه طراحی آن آگاه شوید .

فرآیند ثبت سفارش فاکتور در تیم گرافیک چگونه است؟

شما می توانید از همین صفحه با انتخاب فاکتور کاربن لس خود ، بر روی گزینه خرید کلیک کرده و سفارش خود را در کمتر از 5 دقیقه تکمیل و به صورت آنلاین ثبت کنید .
همچنین امکان ثبت سفارش تلفنی فاکتور کاربن لس نیز وجود دارد .
در آخر اگر هم از اهالی شهر تهران هستید و علاقه مند به ثبت سفارش حضوری هستید . میزبان قدم های شما در غرب تهران ، محل دفتر تیم گرافیک هستیم .
انتخاب با شماست ...

سوالم رو اینجا پیدا نکردم چکار کنم؟

با ما تماس بگیرید. بی صبرانه منتظر صدای زیبای شما در تماس با کارشناسان دفتر هستیم.

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
 • آدرس دفتر فروش و طراحی : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج طلا ، طبقه 8 ، واحد 5
  آدرس دفتر تحویل سفارشات : - تهران ، فلکه دوم صادقیه ، پشت برج طلا ، خیابان تقدیری ، مجتمع تجاری افتخار ، واحد 2 و 3 ، مجموعه "تیم گرافیک"
  ساعت کاری: (به جزء ایام تعطیل)
  شنبه تا چهارشنبه 9:30 صبح الی 19
  پنج شنبه ها 9:30 الی 18
  شماره تماس : (خط ویژه) 1200 9100 - 021

نماد های سایت
تمامی حقوق برای این سایت محفوظ میباشد. کپی رایت 1402 - قدرت گرفته از چاپیروس