سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به خرید بعدی اضافه شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به سبد خرید اضافه شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
0
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

مهر مستطیل / بیضی / مربع / دایره

مهر ژلاتینی

بر اساس شکل دسته مهر ، مهر ها به 4 دسته مستطیل ، بیضی ، مربع و دایره تقسیم می شوند ، شما می توانید بر اساس نیازی که دارید ، مهر مورد نظر خود را در صفحه زیر سفارش دهید ، چاپ تیم گرافیک با جمع آوری برند های مختلف از مهرها سعی بر آن داشته است تا مجموعه ای کامل از انواع مهر را برای مشتریان با قیمت رقابتی فراهم کند .

سفارش سریع

انواع شکل های مهر

شما می توانید مهر های ژلاتینی را در 4 مدل شکل مختلف سفارش دهید

سفارش مهر مستطیل

بر اساس شکل و اندازه

مهر ژلاتینیSunny 3517

قیمت :272,000 تومان

ابعاد : Cm 4x6

شکل :مستطیل

مهر ژلاتینیSunny 3514

قیمت :240,000 تومان

ابعاد : Cm 3 x 5

شکل :مستطیل

مهر ژلاتینیSunny 2514

قیمت :260,000 تومان

ابعاد :Cm 3 x 5

شکل :مستطیل

مهر ژلاتینیSunny 3511

قیمت :192,000 تومان

ابعاد :Cm 1.4x3.8

شکل :مستطیل

مهر ژلاتینیSunny 3510

قیمت :170,000 تومان

ابعاد :Cm 1.3x2.7

شکل :مستطیل

مهر ژلاتینیSunny 2510

قیمت :ناموجود تومان

ابعاد : Cm 0.9x2.4

شکل :مستطیل

مهر ژلاتینیShiny S-724

قیمت :385,000 تومان

ابعاد :Cm 2.5x5.8

شکل :مستطیل

مهر ژلاتینیShiny S-723

قیمت :291,000 تومان

ابعاد :Cm 1.8x4.7

شکل :مستطیل

مهر ژلاتینیShiny S-722

قیمت :244,000 تومان

ابعاد :Cm 1.4x3.8

شکل :مستطیل

مهر ژلاتینیShiny S-820

قیمت :ناموجود تومان

ابعاد :Cm 0.6x1.2

شکل :مستطیل

مهر ژلاتینیShiny S-845

قیمت :423,000 تومان

ابعاد :Cm 2.5x7

شکل :مستطیل

مهر ژلاتینیShiny S-843

قیمت :352,000 تومان

ابعاد :Cm 1.8x4.7

شکل :مستطیل

مهر ژلاتینیShiny S-826

قیمت :385,000 تومان

ابعاد :Cm 2.4x4.7

شکل :مستطیل

مهر ژلاتینیShiny S-224

قیمت :300,000 تومان

ابعاد :Cm 2.2x5.8

شکل :مستطیل

تاریخ دارShiny S-314

قیمت :488,000 تومان

ابعاد :Cm 1x2.5

شکل :مستطیل

تاریخ دارShiny S-312

قیمت :340,000 تومان

ابعاد :Cm

شکل :مستطیل

تاریخ دارShiny S310d

قیمت :350,000 تومان

ابعاد :Cm

شکل :مستطیل

تاریخ دارShiny S827d

قیمت :643,000 تومان

ابعاد :Cm

شکل :مستطیل

تاریخ دارShiny S-300

قیمت :250,000 تومان

ابعاد :Cm

شکل :مستطیل

مهر ژلاتینیMobi C10

قیمت :ناموجود تومان

ابعاد :Cm 1 x 2.7

شکل :مستطیل

مهر ژلاتینیMobi 260

قیمت :ناموجود تومان

ابعاد : Cm 4x5.8

شکل :مستطیل

مهر ژلاتینیMobi 54

قیمت :ناموجود تومان

ابعاد : Cm 4 x 5

شکل :مستطیل

مهر ژلاتینیMobi 53

قیمت :ناموجود تومان

ابعاد : Cm 3 x 5

شکل :مستطیل

مهر ژلاتینیMobi 52

قیمت :ناموجود تومان

ابعاد : Cm 2.5x4.5

شکل :مستطیل

مهر ژلاتینیMobi 40

قیمت :ناموجود تومان

ابعاد : Cm 2.1x5.5

شکل :مستطیل

مهر لیزریLS 3252

قیمت :526,000 تومان

ابعاد : Cm 3.2x5.2

شکل :مستطیل

مهر لیزریLS 2444

قیمت :479,000 تومان

ابعاد : Cm 2.4x4.4

شکل :مستطیل

مهر لیزریLS 2050

قیمت :479,000 تومان

ابعاد : Cm 2 x 5

شکل :مستطیل

مهر لیزریLS 2040

قیمت :455,000 تومان

ابعاد : Cm 2 x 4

شکل :مستطیل

مهر لیزریLS 1737

قیمت :413,000 تومان

ابعاد : Cm 1.7x3.7

شکل :مستطیل

مهر لیزریLS 1237

قیمت :350,000 تومان

ابعاد : Cm 1.2x3.7

شکل :مستطیل

مهر لیزریLM 2252

قیمت :180,000 تومان

ابعاد : Cm 2.2x5.2

شکل :مستطیل

مهر لیزریLM 2242

قیمت :180,000 تومان

ابعاد : Cm 2.2x4.2

شکل :مستطیل

سفارش مهر مربع

بر اساس شکل و اندازه

مهر ژلاتینیSunny 2532

قیمت :225,000 تومان

ابعاد :Cm 3 x 3

شکل :مربع

مهر ژلاتینیSunny 2542

قیمت :235,000 تومان

ابعاد :Cm 4 x 4

شکل :مربع

مهر ژلاتینیShiny S-Q42

قیمت :460,000 تومان

ابعاد :Cm 4 x 4

شکل :مربع

مهر ژلاتینیShiny S-Q32

قیمت :347,000 تومان

ابعاد :Cm 3 x 3

شکل :مربع

مهر ژلاتینیMobi 940

قیمت :ناموجود تومان

ابعاد : Cm 4 x 4

شکل :مربع

مهر لیزریLS 30

قیمت :460,000 تومان

ابعاد : Cm 3x3

شکل :مربع

مهر لیزریLS 38

قیمت :526,000 تومان

ابعاد : Cm 3.8x3.8

شکل :مربع

سفارش مهر بیضی

بر اساس شکل و اندازه

مهر ژلاتینیSunny 2516

قیمت :240,000 تومان

ابعاد : Cm 3 x 4.5

شکل :بیضی

مهر ژلاتینیSunny 2515

قیمت :244,000 تومان

ابعاد : Cm 3.5x5.5

شکل :بیضی

تاریخدارShiny 3045d

قیمت :550,000 تومان

ابعاد :Cm

شکل :بیضی

مهر ژلاتینیMobi 4060

قیمت :ناموجود تومان

ابعاد : Cm 4 x 6

شکل :بیضی

مهر ژلاتینیMobi 3050

قیمت :ناموجود تومان

ابعاد : Cm 3 x 4.9

شکل :بیضی

مهر لیزریLB 2747

قیمت :180,000 تومان

ابعاد : Cm 2.7x4.7

شکل :بیضی

سفارش مهر دایره

بر اساس شکل و اندازه

مهر ژلاتینیSunny 2540

قیمت :235,000 تومان

ابعاد : Cm 4 x 4

شکل :دایره

مهر ژلاتینیShiny R-532

قیمت :352,000 تومان

ابعاد : Cm 3.2x3.2

شکل :دایره

مهر ژلاتینیShiny R-524

قیمت :385,000 تومان

ابعاد :Cm 2.4 x 2.4

شکل :دایره

تاریخدارShiny r-542d

قیمت :700,000 تومان

ابعاد :Cm

شکل :دایره

مهر ژلاتینیMobi R30

قیمت :ناموجود تومان

ابعاد : Cm 3 x 3

شکل :دایره

مهر ژلاتینیMobi R40

قیمت :ناموجود تومان

ابعاد : Cm 4x4

شکل :دایره

مهر ژلاتینیMobi R50

قیمت :ناموجود تومان

ابعاد :Cm 5 x 5

شکل :دایره

مهر لیزریLB 35

قیمت :180,000 تومان

ابعاد : Cm 3.5x3.5

شکل :دایره

مهر لیزریLS 30

قیمت :460,000 تومان

ابعاد : Cm 3x3

شکل :دایره

مهر لیزریLS 38

قیمت :526,000 تومان

ابعاد : Cm 3.8x3.8

شکل :دایره

مهر مربع ، مهر بیضی ، مهر مستطیل ، مهر دایره

بر اساس شکل دسته مهر ، مهر ها به 4 دسته مستطیل ، بیضی ، مربع و دایره تقسیم می شوند ، شما می توانید بر اساس نیازی که دارید ، مهر مورد نظر خود را در صفحه زیر سفارش دهید ، چاپ تیم گرافیک با جمع آوری برند های مختلف از مهرها سعی بر آن داشته است تا مجموعه ای کامل از انواع مهر را برای مشتریان با قیمت رقابتی فراهم کند .

مهر دایره

شما می توانید مهر های دایره را در 5 مدل زیر سفارش دهید

-1مهر دایره ساده 2- مهر دایره اتوماتیک 3-مهر دایره لیزری 4- مهر دایره جیبی 5- مهر دایره برجسته

اگر به دنبال کیفیت بسیار بالای مهر دایره هستید به سراغ مهر لیزری دایره بروید و اگر قیمتبرای شما در اولویت است می توانید به سراغ مهر ساده دایره بروید ، همچنین اگر ضد جعل بودن مهر برای شما اهمیت دارد ، مهر برجسته پاسخگوی کار شما خواهدبود .

مهر مربع

در مهر های مربع امکان ثبت سفارش در 4 مدل مهر نیز وجود دارد

مهر مربع ساده ، مهر مربع اتوماتیک ، مهر مربع لیزری و مهر مربع جیبی

قیمت پایین در مهر های ساده مربع ، کیفیت بالا در مهر های لیزری مربع ، کم جا بودن در مهر های جیبی مربع و کاربردی بودن در مهر های اتوماتیک مربع از مزایای هر مدل از مهر های مربع است .

مهر بیضی

مهر های بیضی را هم می توان در 3 مدل ساخت

-مهر بیضی اتوماتیک 2- مهربیضی لیزری 3- مهر بیضی ساده1

در مهر اتوماتیک بیضی نیازی به همراه داشتن استامپ نیست درحالیکه در مهر های ساده بیضی می بایست همیشه با خود یک استامپ به همراه داشته باشید و همچنین مهر های لیزری بیضی هم که به جای استامپپ در خود جوهر دارد ، که این امر سبب می شود تا کییفیت بسیار بالاتری از مهر های دیگر داشته باشد .

مهر مستطیل

مهر های مستطیل را می توان در 4 مدل تهیه و ساخت .

مهرمستطیل ساده ، مهر متسطیل اتوماتیک ،مهر مستطیل جیبی و در نهایت مهر مستطیل لیزری

در کیفیت ، رتبه اول را مهر مستطیل لیزری تصاحب می کند ، در کاربردی بودن مهر مستطیل اتوماتیک می تواند بعد از مهر مستطیل لیزری رتبه دوم را کسب کند ، همچنین از نظر قیمت ، جایگاه اول به مهرمستطیل ساده اختصاص پیدا می کند و در آخر مهر مستطیل جیبی نیز کمترین جا در بین مهرهای مستطیل دیگر اشغال می کند .

سوالات متداول
آیا تیم گرافیک برای سفارش مهر ، طراحی هم انجام می دهد ؟

بله شما می توانید با تماس با واحد فروش سفارش طراحی خود را ثبت کرده و از طریق پیام رسان ها سفارش خود رانهایی کنید .

ارسال سفارشات مهر در تیم گرافیک چگونه است ؟

به محض آماده شدن سفارش مهر خود در تیم گرافیک یک پیامک حاوبی آماده شدن محصول شما می اید که بعد از آن می توانید با تماس با واحد ارسال در مجموعه تیم گرافیک درخواست ارسال خود را ثبت کنید .

روش ثبت سفارش در تیم گرافیک چگونه است ؟

ساده ترین روش برای شما ثبت سفارش به صورت آنلاین است ، از این رو شما می توانید با انتخاب مهر خود به صفحه نهایی خرید رفته و سفارش خود را در کمتر از چند دقیقه نهایی کنید .

همچنین می توانید در روش دوم، متن مهر خودر ا در یک پیامرسان به واحد فروش ارسال کرده و سفارش خود را ازطریق پیامرسانها ثبت کنید .

و در آخر اگر از اهالی شهر تهران هستید و تمایل به ثبت سفارش حضوری دارید بی صبرانه منتظر قدم های گرم شما در تیم گرافیک هستیم .

چگونه می توانم سفارش مهر ژلاتینی خود را ثبت کنم ؟

شما می توانید با کلیک بر روی کلمه خرید در همین صفحه به صفحه نهایی ثبت سفارش بروید و سفارش خود را به صورت نهایی ثبت کنید و یا اینکه با شماره تفن های دفتر تماس گرفته و به صورت غیر حضوری سفارش خود را نهایی کنید .همچنین امکان ثبت سفارش حضوری با حضور در دفتر مجموعه تیم تیم گرافیک نیز وجود دارد .

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
 • آدرس دفتر فروش و طراحی : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج طلا ، طبقه 8 ، واحد 5
  آدرس دفتر تحویل سفارشات : - تهران ، فلکه دوم صادقیه ، پشت برج طلا ، خیابان تقدیری ، مجتمع تجاری افتخار ، واحد 2 و 3 ، مجموعه "تیم گرافیک"

  ساعت کاری واحد فروش و طراحی : (به جزء ایام تعطیل)
  شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الی 17 بعد از ظهر
  پنج شنبه ها 8 صبح الی 14 بعد از ظهر

  ساعت کاری واحد ارسال و پیگیری سفارشات : (به جزء ایام تعطیل)
  شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الی 19 بعد از ظهر
  پنج شنبه ها 8 صبح الی 16 بعد از ظهر

  شماره تماس : (خط ویژه) 1200 9100 - 021

نماد های سایت
تمامی حقوق برای این سایت محفوظ میباشد. کپی رایت 1402 - قدرت گرفته از چاپیروس