سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

چاپ تراکت A6

تراکت A6

کوچک ترین تراکتی که می توانید در ایران چاپ کنید، چاپ تراکت A6 است. این تراکت، برای تبلیغاتی که نوشته های بسیار کمی دارند و یا افرادی که به دنبال کاهش هزینه های تبلیغاتی خود هستند بسیار مناسب است. چاپ تراکت در مجموعه تیم گرافیک در جنس های مختلف انجام می شود. تیم گرافیک برای همه محصولات خود من جمله تراکت A6، ضمانت کمترین قیمت در ایران را درنظر گرفته است.

سفارش سریع نمونه کار ها چاپ 2 ساعته

چاپ تراکت A6 یک روزه

چاپ فوری در ابعاد 10 * 14.5 سانتی متر

تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
1000
یکرو
186,000 خرید
1000
دورو
243,000 خرید
2000
یکرو
286,000 خرید
2000
دورو
353,000 خرید
تحویل 1 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
1000
یکرو
167,000 خرید
1000
دورو
224,000 خرید
2000
یکرو
247,000 خرید
2000
دورو
314,000 خرید
تحویل 1 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
2000
یکرو
180,000 خرید
2000
دورو
225,000 خرید
4000
یکرو
350,000 خرید
4000
دورو
420,000 خرید
6000
یکرو
515,000 خرید
6000
دورو
620,000 خرید
10000
یکرو
845,000 خرید
10000
دورو
1,020,000 خرید
تحویل 1 روزه کاری

چاپ تراکت A6 فوری

چاپ در مدت زمان نسبتا فوری در ابعاد 10 * 14.5 سانتی متر

تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
1000
یکرو
162,000 خرید
1000
دورو
219,000 خرید
2000
یکرو
266,000 خرید
2000
دورو
334,000 خرید
5000
یکرو
555,000 خرید
5000
دورو
634,000 خرید
10000
یکرو
1,104,000 خرید
10000
دورو
1,261,000 خرید
20000
یکرو
2,197,000 خرید
20000
دورو
2,508,000 خرید
30000
یکرو
3,278,000 خرید
30000
دورو
3,743,000 خرید
40000
یکرو
4,347,000 خرید
40000
دورو
4,963,900 خرید
50000
یکرو
5,405,000 خرید
50000
دورو
6,170,900 خرید
تحویل 3 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
1000
یکرو
143,000 خرید
1000
دورو
200,000 خرید
2000
یکرو
228,000 خرید
2000
دورو
295,000 خرید
5000
یکرو
460,000 خرید
5000
دورو
539,000 خرید
10000
یکرو
915,000 خرید
10000
دورو
1,072,000 خرید
20000
یکرو
1,821,000 خرید
20000
دورو
2,132,000 خرید
30000
یکرو
2,716,000 خرید
30000
دورو
3,181,000 خرید
40000
یکرو
3,603,000 خرید
40000
دورو
4,219,000 خرید
50000
یکرو
4,479,000 خرید
50000
دورو
5,245,900 خرید
تحویل 3 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
2000
یکرو
360,000 خرید
2000
دورو
441,000 خرید
4000
یکرو
649,000 خرید
4000
دورو
744,000 خرید
تحویل 3 روزه کاری

چاپ تراکت A6 ارزان

چاپ با همان کیفیت در مدت زمان طولانی تر در ابعاد 10 * 14.5 سانتی متر

تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
1000
یکرو
152,000 خرید
1000
دورو
210,000 خرید
2000
یکرو
252,000 خرید
2000
دورو
319,000 خرید
5000
یکرو
531,000 خرید
5000
دورو
610,000 خرید
10000
یکرو
1,057,000 خرید
10000
دورو
1,213,000 خرید
20000
یکرو
2,102,000 خرید
20000
دورو
2,413,000 خرید
30000
یکرو
3,136,000 خرید
30000
دورو
3,601,000 خرید
40000
یکرو
4,159,000 خرید
40000
دورو
4,776,000 خرید
50000
یکرو
5,171,000 خرید
50000
دورو
5,938,000 خرید
تحویل 7 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
1000
یکرو
133,000 خرید
1000
دورو
191,000 خرید
2000
یکرو
214,000 خرید
2000
دورو
281,000 خرید
5000
یکرو
436,000 خرید
5000
دورو
515,000 خرید
10000
یکرو
868,000 خرید
10000
دورو
1,024,000 خرید
20000
یکرو
1,726,000 خرید
20000
دورو
2,037,000 خرید
30000
یکرو
2,575,000 خرید
30000
دورو
3,039,900 خرید
40000
یکرو
3,415,000 خرید
40000
دورو
4,030,900 خرید
50000
یکرو
4,245,000 خرید
50000
دورو
5,012,000 خرید
تحویل 7 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
1000
یکرو
109,000 خرید
1000
دورو
169,000 خرید
2000
یکرو
164,000 خرید
2000
دورو
234,000 خرید
5000
یکرو
307,000 خرید
5000
دورو
389,000 خرید
10000
یکرو
610,000 خرید
10000
دورو
774,000 خرید
20000
یکرو
1,213,000 خرید
20000
دورو
1,539,000 خرید
30000
یکرو
1,809,000 خرید
30000
دورو
2,297,000 خرید
40000
یکرو
2,399,000 خرید
40000
دورو
3,046,000 خرید
50000
یکرو
2,983,000 خرید
50000
دورو
3,787,000 خرید
تحویل 7 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
1000
یکرو
156,000 خرید
1000
دورو
216,000 خرید
2000
یکرو
259,000 خرید
2000
دورو
329,000 خرید
5000
یکرو
545,000 خرید
5000
دورو
627,000 خرید
تحویل 11 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
1000
یکرو
293,000 خرید
1000
دورو
332,000 خرید
2000
یکرو
346,000 خرید
2000
دورو
427,000 خرید
4000
یکرو
625,000 خرید
4000
دورو
720,000 خرید
تحویل 7 روزه کاری
تیراژ
وجه
قیمت (تومان)
1000
یکرو
1000
دورو
تحویل 16 روزه کاری

تراکت A6 تعداد کم (چاپ دیجیتال)

در جنس های مختلف | 14.8 * 10.5 cm | یکرو و دورو | خدمات دوربری
تعداد دلخواه (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ تعداد کم
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
1,300 خرید
زیر 20 عدد
دورو
2,500 خرید
21 تا 100 عدد
یکرو
21 تا 100 عدد
دورو
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 1 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
1,400 خرید
زیر 20 عدد
دورو
2,700 خرید
21 تا 100 عدد
یکرو
21 تا 100 عدد
دورو
1,000 خرید
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
تحویل 1 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
2,000 خرید
زیر 20 عدد
دورو
3,300 خرید
21 تا 100 عدد
یکرو
21 تا 100 عدد
دورو
1,200 خرید
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
1,100 خرید
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
1,000 خرید
تحویل 1 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
2,200 خرید
زیر 20 عدد
دورو
3,400 خرید
21 تا 100 عدد
یکرو
21 تا 100 عدد
دورو
1,200 خرید
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
1,100 خرید
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
1,000 خرید
تحویل 1 روز کاری
تیراژ
وجه
قیمت هر برگ (تومان)
زیر 20 عدد
یکرو
2,300 خرید
زیر 20 عدد
دورو
3,500 خرید
21 تا 100 عدد
یکرو
21 تا 100 عدد
دورو
1,340 خرید
101 تا 250 عدد
یکرو
101 تا 250 عدد
دورو
1,240 خرید
251 عدد به بالا
یکرو
251 عدد به بالا
دورو
1,140 خرید
تحویل 1 روز کاری

چاپ تراکت A6، ارزانترین تراکت برای تبلیغات

همیشه قیمت برای مشتریان یک گزینه مهم در تبلیغات بوده است. اگر شما آن دسته از افرادی هستید که به دنبال مدیریت کردن هزینه های خود در تبلیغات هستید ،چاپ تراکت A6 می تواند انتخاب مناسبی برای شروع تبلیغات باشد.

تراکت A6 یکرو، ارزان ولی بی جواب

با اینکه مجموعه چاپ تیم گرافیک چاپ تراکت یکرو A6 هم انجام می دهد، ولی به مشتریان پیشنهاد نمی کند. هدف ما از چاپ یک تراکت این است که بتوانیم افزایش فروش برای کسب و کار خود ایجاد کنیم. مهمترین عامل برای جلب توجه مشتریان، زیبایی یک تبلیغ است. وقتی گرافیست می خواهد برای تراکت A6 یکرو طراحی انجام دهد، مجبور است کلیه نوشته ها اعم از عنوان، خدمات، آدرس، تلفن، شبکه های اجتماعی، عکس های محصولات و ... را در یک صفحه قرار دهد. این کار باعث می شود تا شما با یک تراکت شلوغ روبرو شوید و در نهایت زیبایی کار از دست برود و تاثیر گذاری آن بر روی مخاطب کم شود.

سایز تراکت A6، استفاده نادرست از تراکت

مهمترین هدف برای ما این است که یک تراکت A6 جذاب داشته باشید. از این رو به دلیل سایز کوچک کاغذ، می بایست نوشته های شما بسیار بسیار کم باشد. شلوغی در طراحی، باعث ضربه زدن به زیبایی تراکت و درنتیجه بی تاثیر بودن تبلیغات می شود. اگر نوشته های زیادی را برای تراکت خود آماده کردید پیشنهاد ما به شما چاپ تراکت A5 است.

چاپ تراکت A6، پیشنهاد ارزان تیم گرافیک برای رشد فروش

دیده شدن کسب و کار شما برای افزایش فروش، یک امر بسیار ضروری است. در حال حاضر می توان گفت با چاپ تراکت A6 با قیمت های بسیار پایین، شما می توانید کسب و کار خود را با کمترین هزینه به مردم معرفی کنید. چاپ تیم گرافیک با بروزترین دستگاه های روز دنیا و تیم حرفه ای ، آماده ارائه چاپ تراکت A6 با ضمانت کمترین قیمت در ایران است. همین حالا اقدام کنید...

نمونه کارهای چاپ تراکت A6 تیم گرافیک

گالری تصاویر

 
 

محصولات مرتبط با تراکت A6

ثبت سفارش تراکت در سایز های دیگر

سوالات پر تکرار چاپ تراکت A6
آیا تراکت A6 شما دارای گارنتی کیفیت است؟

بله، کلیه محصولات تراکت A6 دارای گارانتی کیفیت می باشد. برای اطلاع از شرایط گارانتی به صفحه گارانتی محصولات چاپی مراجعه کنید.

ارسال رایگان محصولات تراکت A6 به چه صورت است؟

اگر شما سفارشات خود را در تیراژ های بالا ثبت کنید شامل ارسال رایگان خواهد شد. برای اطلاع از شرایط دقیق ارسال رایگان به صفحه شرایط ارسال محصولات مراجعه کنید.

من فایل طراحی برای ثبت سفارش ندارم، مجموعه تیم گرافیک طراحی انجام می دهد؟

بله، شما می توانید با تماس با شماره های دفتر سفارش طراحی خود را ثبت کنید.

آیا هزینه های طراحی تراکت A6 جداگانه محاسبه می شود؟

بله، برای اطلاع از تعرفه قیمت هزینه طراحی تراکت A6 به صفحه تعرفه طراحی محصولات مراجعه کنید.

برای ثبت سفارش تراکت A6 چکار کنم؟

از 3 روش ثبت در سایت به صورت آنلاین، ارتباط با کارشناسان به صورت تلفنی و در آخر ثبت سفارش به صورت حضوری در دفتر منتظر دریافت سفارشات شما مشتریان عزیز هستیم.

سوالم رو اینجا پیدا نکردم چکار کنم؟

شما می توانید برای مشاوره چاپ و پاسخگویی به سوالات خود با شماره دفتر تماس حاصل فرمائید. بی صبرانه منتظر صدای گرم شما هستیم.

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
  • تهران - فلکه دوم صادقیه ، پشت بانک ملت ، خیابان تقدیری ، مجتمع تجاری افتخار ، واحد 2 و 3 ، مجموعه "تیم گرافیک"
    ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 9:30 صبح الی 19
    پنج شنبه ها 9:30 الی 18
    شماره تماس: 02144044827 - 02144044881 - 02144037023

نماد های سایت
  • logo-samandehi
تمامی حقوق برای این سایت محفوظ میباشد. کپی رایت 1401 - قدرت گرفته از چاپیروس