سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

چاپ تقویم دیواری

چاپ تقویم دیواری 1401

چاپ تقویم دیواری، یک هدیه تبلیغاتی جذاب برای مشتریان شما است. شما می توانید با سفارش انواع تقویم دیواری، تبلیغات خود را در کل روزهای سال، در جلوی چشمان مشتریان خود قرار دهید. تیم گرافیک با ارائه انواع تقویم های دیواری با کمترین قمیت، آماده دریافت سفارشات شما مشتریان عزیز است.

سفارش سریع نمونه کار ها

چاپ تقویم دیواری | تبلیغات هدفمند با ماندگاری بالا

در ابعاد B4 - A3 - A4 | گلاسه 135 گرم | تک برگی - 4 برگی - 12 برگی

تیراژ
تعداد برگ
قیمت (تومان)
1000
1 برگی
607,000 خرید
1000
4 برگی
6,458,000 خرید
1000
12 برگی
13,654,000 خرید
تحویل 10 روزه کاری
تیراژ
تعداد برگ
قیمت (تومان)
1000
1 برگی
1,214,000 خرید
1000
4 برگی
10,836,000 خرید
1000
12 برگی
24,708,000 خرید
تحویل 10 روزه کاری
تیراژ
تعداد برگ
قیمت (تومان)
1000
1 برگی
904,000 خرید
1000
4 برگی
8,296,000 خرید
1000
12 برگی
18,258,000 خرید
تحویل 10 روزه کاری

چاپ تقویم دیواری اختصاصی تعداد کم + فوری (دیجیتال)

در ابعاد A4 و A3 | تک برگی، 4 برگی و 12 برگی یکرو | صحافی فنر دوبل
(تخفیف در تیراژ بالاتر)

چاپ تعداد کم
تیراژ
جنس
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
گلاسه 135 گرم
3,500 خرید
21 تا 50 عدد
گلاسه 135 گرم
2,000 خرید
51 تا 100 عدد
گلاسه 135 گرم
1,900 خرید
101 تا 250 عدد
گلاسه 135 گرم
1,800 خرید
251 عدد به بالا
گلاسه 135 گرم
1,700 خرید
زیر 20 عدد
گلاسه 200 گرم
4,200 خرید
21 تا 50 عدد
گلاسه 200 گرم
2,200 خرید
51 تا 100 عدد
گلاسه 200 گرم
2,100 خرید
101 تا 250 عدد
گلاسه 200 گرم
2,000 خرید
251 عدد به بالا
گلاسه 200 گرم
1,900 خرید
زیر 20 عدد
گلاسه 300 گرم
5,000 خرید
21 تا 50 عدد
گلاسه 300 گرم
2,800 خرید
51 تا 100 عدد
گلاسه 300 گرم
2,700 خرید
101 تا 250 عدد
گلاسه 300 گرم
2,600 خرید
251 عدد به بالا
گلاسه 300 گرم
2,500 خرید
تحویل 1 روز کاری
تیراژ
جنس
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 5 عدد
گلاسه 135 گرم
17,000 خرید
6 تا 25 عدد
گلاسه 135 گرم
11,000 خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 135 گرم
10,600 خرید
51 تا 100 عدد
گلاسه 135 گرم
10,200 خرید
101 عدد به بالا
گلاسه 135 گرم
9,800 خرید
زیر 5 عدد
گلاسه 200 گرم
19,800 خرید
6 تا 25 عدد
گلاسه 200 گرم
11,800 خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 200 گرم
11,400 خرید
51 تا 100 عدد
گلاسه 200 گرم
11,000 خرید
101 عدد به بالا
گلاسه 200 گرم
10,600 خرید
زیر 5 عدد
گلاسه 300 گرم
23,000 خرید
6 تا 25 عدد
گلاسه 300 گرم
14,200 خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 300 گرم
13,800 خرید
51 تا 100 عدد
گلاسه 300 گرم
13,400 خرید
101 عدد به بالا
گلاسه 300 گرم
13,000 خرید
تحویل 3 روز کاری
تیراژ
جنس
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 5 عدد
گلاسه 135 گرم
45,900 خرید
6 تا 10 عدد
گلاسه 135 گرم
28,900 خرید
11 تا 25 عدد
گلاسه 135 گرم
26,700 خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 135 گرم
26,500 خرید
51 عدد به بالا
گلاسه 135 گرم
25,300 خرید
زیر 5 عدد
گلاسه 200 گرم
55,300 خرید
6 تا 10 عدد
گلاسه 200 گرم
31,300 خرید
11 تا 25 عدد
گلاسه 200 گرم
30,100 خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 200 گرم
28,900 خرید
51 عدد به بالا
گلاسه 200 گرم
27,700 خرید
زیر 5 عدد
گلاسه 300 گرم
64,900 خرید
6 تا 10 عدد
گلاسه 300 گرم
38,500 خرید
11 تا 25 عدد
گلاسه 300 گرم
37,300 خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 300 گرم
36,100 خرید
51 عدد به بالا
گلاسه 300 گرم
34,900 خرید
تحویل 3 روز کاری
تیراژ
جنس
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
گلاسه 135 گرم
7,000 خرید
21 تا 50 عدد
گلاسه 135 گرم
4,000 خرید
51 تا 100 عدد
گلاسه 135 گرم
3,800 خرید
101 تا 250 عدد
گلاسه 135 گرم
3,600 خرید
251 عدد به بالا
گلاسه 135 گرم
3,400 خرید
زیر 20 عدد
گلاسه 200 گرم
8,400 خرید
21 تا 50 عدد
گلاسه 200 گرم
4,400 خرید
51 تا 100 عدد
گلاسه 200 گرم
4,200 خرید
101 تا 250 عدد
گلاسه 200 گرم
4,000 خرید
251 عدد به بالا
گلاسه 200 گرم
4,800 خرید
زیر 20 عدد
گلاسه 300 گرم
10,000 خرید
21 تا 50 عدد
گلاسه 300 گرم
5,600 خرید
51 تا 100 عدد
گلاسه 300 گرم
5,400 خرید
101 تا 250 عدد
گلاسه 300 گرم
5,200 خرید
251 عدد به بالا
گلاسه 300 گرم
5,000 خرید
تحویل 1 روز کاری
تیراژ
جنس
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 5 عدد
گلاسه 135 گرم
32,600 خرید
6 تا 25 عدد
گلاسه 135 گرم
20,600 خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 135 گرم
19,800 خرید
51 تا 100 عدد
گلاسه 135 گرم
19,000 خرید
101 عدد به بالا
گلاسه 135 گرم
18,200 خرید
زیر 5 عدد
گلاسه 200 گرم
38,200 خرید
6 تا 25 عدد
گلاسه 200 گرم
23,800 خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 200 گرم
23,000 خرید
51 تا 100 عدد
گلاسه 200 گرم
22,000 خرید
101 عدد به بالا
گلاسه 200 گرم
21,400 خرید
زیر 5 عدد
گلاسه 300 گرم
44,600 خرید
6 تا 25 عدد
گلاسه 300 گرم
27,000 خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 300 گرم
26,200 خرید
51 تا 100 عدد
گلاسه 300 گرم
25,400 خرید
101 عدد به بالا
گلاسه 300 گرم
24,600 خرید
تحویل 3 روز کاری
تیراژ
جنس
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 5 عدد
گلاسه 135 گرم
91,800 خرید
6 تا 10 عدد
گلاسه 135 گرم
55,800 خرید
11 تا 25 عدد
گلاسه 135 گرم
53,400 خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 135 گرم
51,000 خرید
51 عدد به بالا
گلاسه 135 گرم
48,600 خرید
زیر 5 عدد
گلاسه 200 گرم
108,600 خرید
6 تا 10 عدد
گلاسه 200 گرم
65,400 خرید
11 تا 25 عدد
گلاسه 200 گرم
63,000 خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 200 گرم
60,600 خرید
51 عدد به بالا
گلاسه 200 گرم
58,200 خرید
زیر 5 عدد
گلاسه 300 گرم
127,800 خرید
6 تا 10 عدد
گلاسه 300 گرم
75,000 خرید
11 تا 25 عدد
گلاسه 300 گرم
72,600 خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 300 گرم
70,200 خرید
51 عدد به بالا
گلاسه 300 گرم
67,800 خرید
تحویل 3 روز کاری

چاپ تقویم دیواری، هزینه اضافیست؟

شاید برای شما هم این سوال پیش بیاید که چرا باید به مشتریان خود هدیه بدهیم، و یا هدیه های تبلیغاتی همچون چاپ تقویم، یک هزینه اضافی برای مجموعه است.

جواب اینگونه سوال ها را می توان اینطور پاسخ داد که، اگر مشتریان شما از مجموعه و خدمات شما احساس رضایت و حال خوب داشته باشند، هم دوباره پیش شما بر می گردند و هم مجموعه شما را به دیگران معرفی می کنند.

یکی از کارهایی که می توان به وسیله آن، حال خوب را، به مشتریان تزریق کرد، هدیه دادن به آنهاست. شما می توانید با چاپ تقویم دیواری و دادن آن به مشتریان خود، این احساس خوب را برای آنها ایجاد کنید و مشتریان خود را به یک مشتری وفادار تبدیل کنید.

انواع تقویم دیواری، بر اساس تعداد برگ

تقویم های دیواری بر اساس تعداد برگ، به 3 مدل مختلف تقسیم می شوند:

تقویم دیواری تک برگی، یک تبلیغ در کل سال

در این نوع از تقویم دیواری، کلیه ماه های سال در یک برگ چاپ خواهند شد، محل تبلیغ شما در نیمه بالای تقویم تک برگی خواهد بود. تقویم دیواری تک برگی را می توان، به عنوان ارزان ترین تقویم دیواری نامید.

تقویم دیواری 4 برگی، هر فصل یک تبلیغ

در تقویم دیواری 4 برگی، هر فصل در یک برگ چاپ می شود. از این رو شما می توانید 4 تبلیغ مجزا از خدمات یا محصولات خود را در این تبلیغ درج کنید.

تقویم دیواری 12 برگی، هر ماه یک تبلیغ

لوکس ترین محصول دیواری، تقویم دیواری 12 برگی است، هر ماه از سال، در این تقویم دیواری، در یک برگ چاپ خواهد شد، از این رو، این امکان ویژه را به مشتریان می دهد تا برای هر ماه از سال، یک تبلیغ منحصر به فرد را برای خود در تقویم داشته باشند.

قیمت تقویم دیواری، هر چه گران تر جذاب تر

قیمت تقویم دیواری، بر اساس تعداد برگ، متغیر است، هر چه تعداد برگ های تقویم دیواری، بالاتر رود، قیمت چاپ تقویم هم بیشتر خواهد شد.

سفارش تقویم دیواری، یک هدیه تبلیغاتی جذاب و موثر در تیم گرافیک

اگر به دنبال برند سازی در کسب و کار خود هستید و می خواهید در کل سال تبلیغات خود را به مشتریان نشان دهید، سفارش تقویم دیواری، یک تبلیغ جذاب و ارزان برای این هدف است. مجموعه تیم گرافیک با بیش از 15 سال سابقه درخشان در حوزه صنعت چاپ، با ارائه مدل های مختلف تقویم دیواری، این امکان را برای مشتریان فراهم کرده است تا بتوانند با توجه به بودجه خود، سفارش تقویم دیواری را ثبت کنند. همین حالا اقدام کنید...

نمونه کارهای تقویم دیواری در تیم گرافیک

گالری تصاویر

 
 

محصولات مرتبط چاپ تقویم

مشاهده و ثبت سفارش محصولات دیگر

سوالات پر تکرار چاپ تقویم دیواری
ارسال رایگان سفارشات تقویم دیواری چگونه است؟

شما می توانید برای مشاهده شرایط ارسال رایگان تقویم دیواری به صفحه شرایط ارسال مراجعه کنید.

هزینه طراحی تقویم دیواری چقدر است؟

با توجه به تعداد صفحات تقویم دیواری، هزینه طراحی، متفاوت است، شما می توانید برای مشاهده قیمت طراحی تقویم دیواری، به صفحه طراحی محصولات مراجعه کنید.

برای ثبت سفارش طراحی تقویم دیواری چیکار کنم؟

شما می توانید با شماره گیری تلفن های دفتر، برای ثبت سفارش طراحی تقویم دیواری با کارشناسان تیم گرافیک در تماس باشید.

می خواهم سفارش تقویم دیواری خود را ثبت کنم، چیکار کنم؟

از طریق اینترنتی، تلفنی و حضوری، امکان ثبت سفارش تقویم دیواری وجود دارد.
انتخاب با شماست...

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
  • تهران - فلکه دوم صادقیه ، پشت بانک ملت ، خیابان تقدیری ، مجتمع تجاری افتخار ، واحد 2 و 3 ، مجموعه "تیم گرافیک"
    ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 9:30 صبح الی 19
    پنج شنبه ها 9:30 الی 18
    شماره تماس: 02144044827 - 02144044881 - 02144037023

نماد های سایت
  • logo-samandehi
تمامی حقوق برای این سایت محفوظ میباشد. کپی رایت 1401 - قدرت گرفته از چاپیروس