سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

چاپ تقویم دیواری

چاپ تقویم دیواری 1401

چاپ تقویم دیواری، یک هدیه تبلیغاتی جذاب برای مشتریان شما است. شما می توانید با سفارش انواع تقویم دیواری، تبلیغات خود را در کل روزهای سال، در جلوی چشمان مشتریان خود قرار دهید. تیم گرافیک با ارائه انواع تقویم های دیواری با کمترین قمیت، آماده دریافت سفارشات شما مشتریان عزیز است.

سفارش سریع نمونه کار ها

چاپ تقویم دیواری | تبلیغات هدفمند با ماندگاری بالا

در ابعاد B4 - A3 - A4 | گلاسه 135 گرم | تک برگی - 4 برگی - 12 برگی

تیراژ
تعداد برگ
قیمت (تومان)
1000
1 برگی
607,000 خرید
1000
4 برگی
6,458,000 خرید
1000
12 برگی
13,654,000 خرید
تحویل 10 روزه کاری
تیراژ
تعداد برگ
قیمت (تومان)
1000
1 برگی
1,214,000 خرید
1000
4 برگی
10,836,000 خرید
1000
12 برگی
24,708,000 خرید
تحویل 10 روزه کاری
تیراژ
تعداد برگ
قیمت (تومان)
1000
1 برگی
904,000 خرید
1000
4 برگی
8,296,000 خرید
1000
12 برگی
18,258,000 خرید
تحویل 10 روزه کاری

چاپ تقویم دیواری اختصاصی تعداد کم + فوری (دیجیتال)

در ابعاد A4 و A3 | تک برگی، 4 برگی و 12 برگی یکرو | صحافی فنر دوبل
(تخفیف در تیراژ بالاتر)

چاپ تعداد کم
تیراژ
جنس
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
گلاسه 135 گرم
1,930 خرید
21 تا 50 عدد
گلاسه 135 گرم
1,840 خرید
51 تا 100 عدد
گلاسه 135 گرم
1,760 خرید
101 تا 250 عدد
گلاسه 135 گرم
1,690 خرید
251 عدد به بالا
گلاسه 135 گرم
1,610 خرید
زیر 20 عدد
گلاسه 200 گرم
2,140 خرید
21 تا 50 عدد
گلاسه 200 گرم
2,040 خرید
51 تا 100 عدد
گلاسه 200 گرم
1,960 خرید
101 تا 250 عدد
گلاسه 200 گرم
1,890 خرید
251 عدد به بالا
گلاسه 200 گرم
1,820 خرید
زیر 20 عدد
گلاسه 300 گرم
3,530 خرید
21 تا 50 عدد
گلاسه 300 گرم
3,360 خرید
51 تا 100 عدد
گلاسه 300 گرم
3,180 خرید
101 تا 250 عدد
گلاسه 300 گرم
3,020 خرید
251 عدد به بالا
گلاسه 300 گرم
2,850 خرید
تحویل 1 روز کاری
تیراژ
جنس
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 5 عدد
گلاسه 135 گرم
37,950 خرید
6 تا 25 عدد
گلاسه 135 گرم
36,580 خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 135 گرم
35,980 خرید
51 تا 100 عدد
گلاسه 135 گرم
35,380 خرید
101 عدد به بالا
گلاسه 135 گرم
35,380 خرید
زیر 5 عدد
گلاسه 200 گرم
36,820 خرید
6 تا 25 عدد
گلاسه 200 گرم
35,450 خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 200 گرم
34,910 خرید
51 تا 100 عدد
گلاسه 200 گرم
34,360 خرید
101 عدد به بالا
گلاسه 200 گرم
34,360 خرید
زیر 5 عدد
گلاسه 300 گرم
43,970 خرید
6 تا 25 عدد
گلاسه 300 گرم
41,700 خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 300 گرم
40,590 خرید
51 تا 100 عدد
گلاسه 300 گرم
39,490 خرید
101 عدد به بالا
گلاسه 300 گرم
39,490 خرید
تحویل 3 روز کاری
تیراژ
جنس
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 5 عدد
گلاسه 135 گرم
41,040 خرید
6 تا 10 عدد
گلاسه 135 گرم
39,900 خرید
11 تا 25 عدد
گلاسه 135 گرم
38,800 خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 135 گرم
38,800 خرید
51 عدد به بالا
گلاسه 135 گرم
38,800 خرید
زیر 5 عدد
گلاسه 200 گرم
41,660 خرید
6 تا 10 عدد
گلاسه 200 گرم
40,620 خرید
11 تا 25 عدد
گلاسه 200 گرم
39,580 خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 200 گرم
39,580 خرید
51 عدد به بالا
گلاسه 200 گرم
39,580 خرید
زیر 5 عدد
گلاسه 300 گرم
56,210 خرید
6 تا 10 عدد
گلاسه 300 گرم
53,980 خرید
11 تا 25 عدد
گلاسه 300 گرم
51,820 خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 300 گرم
51,820 خرید
51 عدد به بالا
گلاسه 300 گرم
51,820 خرید
تحویل 3 روز کاری
تیراژ
جنس
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 20 عدد
گلاسه 135 گرم
3,860 خرید
21 تا 50 عدد
گلاسه 135 گرم
3,670 خرید
51 تا 100 عدد
گلاسه 135 گرم
3,520 خرید
101 تا 250 عدد
گلاسه 135 گرم
3,370 خرید
251 عدد به بالا
گلاسه 135 گرم
3,220 خرید
زیر 20 عدد
گلاسه 200 گرم
4,290 خرید
21 تا 50 عدد
گلاسه 200 گرم
4,070 خرید
51 تا 100 عدد
گلاسه 200 گرم
3,930 خرید
101 تا 250 عدد
گلاسه 200 گرم
3,790 خرید
251 عدد به بالا
گلاسه 200 گرم
3,640 خرید
زیر 20 عدد
گلاسه 300 گرم
7,060 خرید
21 تا 50 عدد
گلاسه 300 گرم
6,700 خرید
51 تا 100 عدد
گلاسه 300 گرم
6,370 خرید
101 تا 250 عدد
گلاسه 300 گرم
6,030 خرید
251 عدد به بالا
گلاسه 300 گرم
5,700 خرید
تحویل 1 روز کاری
تیراژ
جنس
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 5 عدد
گلاسه 135 گرم
38,010 خرید
6 تا 25 عدد
گلاسه 135 گرم
36,670 خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 135 گرم
35,800 خرید
51 تا 100 عدد
گلاسه 135 گرم
34,940 خرید
101 عدد به بالا
گلاسه 135 گرم
26,840 خرید
زیر 5 عدد
گلاسه 200 گرم
39,820 خرید
6 تا 25 عدد
گلاسه 200 گرم
37,770 خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 200 گرم
36,960 خرید
51 تا 100 عدد
گلاسه 200 گرم
36,140 خرید
101 عدد به بالا
گلاسه 200 گرم
36,140 خرید
زیر 5 عدد
گلاسه 300 گرم
52,960 خرید
6 تا 25 عدد
گلاسه 300 گرم
49,340 خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 300 گرم
47,620 خرید
51 تا 100 عدد
گلاسه 300 گرم
45,900 خرید
101 عدد به بالا
گلاسه 300 گرم
45,900 خرید
تحویل 3 روز کاری
تیراژ
جنس
قیمت هر عدد (تومان)
زیر 5 عدد
گلاسه 135 گرم
56,160 خرید
6 تا 10 عدد
گلاسه 135 گرم
54,360 خرید
11 تا 25 عدد
گلاسه 135 گرم
52,460 خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 135 گرم
51,760 خرید
51 عدد به بالا
گلاسه 135 گرم
52,460 خرید
زیر 5 عدد
گلاسه 200 گرم
60,410 خرید
6 تا 10 عدد
گلاسه 200 گرم
58,620 خرید
11 تا 25 عدد
گلاسه 200 گرم
56,830 خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 200 گرم
56,830 خرید
51 عدد به بالا
گلاسه 200 گرم
56,830 خرید
زیر 5 عدد
گلاسه 300 گرم
87,920 خرید
6 تا 10 عدد
گلاسه 300 گرم
83,940 خرید
11 تا 25 عدد
گلاسه 300 گرم
79,890 خرید
26 تا 50 عدد
گلاسه 300 گرم
79,920 خرید
51 عدد به بالا
گلاسه 300 گرم
79,920 خرید
تحویل 3 روز کاری

چاپ تقویم دیواری، هزینه اضافیست؟

شاید برای شما هم این سوال پیش بیاید که چرا باید به مشتریان خود هدیه بدهیم، و یا هدیه های تبلیغاتی همچون چاپ تقویم، یک هزینه اضافی برای مجموعه است.

جواب اینگونه سوال ها را می توان اینطور پاسخ داد که، اگر مشتریان شما از مجموعه و خدمات شما احساس رضایت و حال خوب داشته باشند، هم دوباره پیش شما بر می گردند و هم مجموعه شما را به دیگران معرفی می کنند.

یکی از کارهایی که می توان به وسیله آن، حال خوب را، به مشتریان تزریق کرد، هدیه دادن به آنهاست. شما می توانید با چاپ تقویم دیواری و دادن آن به مشتریان خود، این احساس خوب را برای آنها ایجاد کنید و مشتریان خود را به یک مشتری وفادار تبدیل کنید.

انواع تقویم دیواری، بر اساس تعداد برگ

تقویم های دیواری بر اساس تعداد برگ، به 3 مدل مختلف تقسیم می شوند:

تقویم دیواری تک برگی، یک تبلیغ در کل سال

در این نوع از تقویم دیواری، کلیه ماه های سال در یک برگ چاپ خواهند شد، محل تبلیغ شما در نیمه بالای تقویم تک برگی خواهد بود. تقویم دیواری تک برگی را می توان، به عنوان ارزان ترین تقویم دیواری نامید.

تقویم دیواری 4 برگی، هر فصل یک تبلیغ

در تقویم دیواری 4 برگی، هر فصل در یک برگ چاپ می شود. از این رو شما می توانید 4 تبلیغ مجزا از خدمات یا محصولات خود را در این تبلیغ درج کنید.

تقویم دیواری 12 برگی، هر ماه یک تبلیغ

لوکس ترین محصول دیواری، تقویم دیواری 12 برگی است، هر ماه از سال، در این تقویم دیواری، در یک برگ چاپ خواهد شد، از این رو، این امکان ویژه را به مشتریان می دهد تا برای هر ماه از سال، یک تبلیغ منحصر به فرد را برای خود در تقویم داشته باشند.

قیمت تقویم دیواری، هر چه گران تر جذاب تر

قیمت تقویم دیواری، بر اساس تعداد برگ، متغیر است، هر چه تعداد برگ های تقویم دیواری، بالاتر رود، قیمت چاپ تقویم هم بیشتر خواهد شد.

سفارش تقویم دیواری، یک هدیه تبلیغاتی جذاب و موثر در تیم گرافیک

اگر به دنبال برند سازی در کسب و کار خود هستید و می خواهید در کل سال تبلیغات خود را به مشتریان نشان دهید، سفارش تقویم دیواری، یک تبلیغ جذاب و ارزان برای این هدف است. مجموعه تیم گرافیک با بیش از 15 سال سابقه درخشان در حوزه صنعت چاپ، با ارائه مدل های مختلف تقویم دیواری، این امکان را برای مشتریان فراهم کرده است تا بتوانند با توجه به بودجه خود، سفارش تقویم دیواری را ثبت کنند. همین حالا اقدام کنید...

نمونه کارهای تقویم دیواری در تیم گرافیک

گالری تصاویر

 
 

محصولات مرتبط چاپ تقویم

مشاهده و ثبت سفارش محصولات دیگر

سوالات پر تکرار چاپ تقویم دیواری
ارسال رایگان سفارشات تقویم دیواری چگونه است؟

شما می توانید برای مشاهده شرایط ارسال رایگان تقویم دیواری به صفحه شرایط ارسال مراجعه کنید.

هزینه طراحی تقویم دیواری چقدر است؟

با توجه به تعداد صفحات تقویم دیواری، هزینه طراحی، متفاوت است، شما می توانید برای مشاهده قیمت طراحی تقویم دیواری، به صفحه طراحی محصولات مراجعه کنید.

برای ثبت سفارش طراحی تقویم دیواری چیکار کنم؟

شما می توانید با شماره گیری تلفن های دفتر، برای ثبت سفارش طراحی تقویم دیواری با کارشناسان تیم گرافیک در تماس باشید.

می خواهم سفارش تقویم دیواری خود را ثبت کنم، چیکار کنم؟

از طریق اینترنتی، تلفنی و حضوری، امکان ثبت سفارش تقویم دیواری وجود دارد.
انتخاب با شماست...

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
  • تهران - فلکه دوم صادقیه ، پشت بانک ملت ، خیابان تقدیری ، مجتمع تجاری افتخار ، واحد 2 و 3 ، مجموعه "تیم گرافیک"
    ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 9:30 صبح الی 19
    پنج شنبه ها 9:30 الی 18
    شماره تماس: 02144044827 - 02144044881 - 02144037023

نماد های سایت
  • logo-samandehi
تمامی حقوق برای این سایت محفوظ میباشد. کپی رایت 1401 - قدرت گرفته از چاپیروس