سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

چاپ کاتالوگ مربعی (خشتی)

کاتالوگ مربعی

کاتالوگ مربعی یا همان خشتی را می توان یکی از جذابترین موارد چاپ کاتالوگ در ایران دانست. سایز مربعی این محصول باعث می شود تا چشم هر بیننده به آن جذب شود. تیم گرافیک با ارائه انواع صحافی و خدمات جانبی برای جلد این محصول، این امکان را برای مشتریان به وجود آورده است که با توجه به نیاز خود سفارش کاتالوگ مربعی را ثبت کنند.

سفارش سریع نمونه کار ها چاپ تعداد کم

کاتالوگ مربعی تعداد کم در 2 سایز

قیمت برای: جلد گلاسه 300 گرم بدون روکش + صفحات داخلی تحریر 80 گرم (صفحات داخلی قابل انتخاب)
صحافی عمودی منگنه ساده (صحافی قابل انتخاب)
حتی 1 عدد (تخفیف در تیراژ های بالاتر)

چاپ تعداد کم

چاپ کاتالوگ مربعی 20*20 سانتی متر

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
56,500 خرید
12 صفحه
3 برگ
76,500 خرید
16 صفحه
4 برگ
58,100 خرید
20 صفحه
5 برگ
65,300 خرید
24 صفحه
6 برگ
72,500 خرید
28 صفحه
7 برگ
77,600 خرید
32 صفحه
8 برگ
84,500 خرید
36 صفحه
9 برگ
91,300 خرید
40 صفحه
10 برگ
98,200 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
105,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
111,900 خرید
52 صفحه
13 برگ
118,700 خرید
56 صفحه
14 برگ
119,400 خرید
60 صفحه
15 برگ
125,800 خرید
64 صفحه
16 برگ
132,200 خرید
68 صفحه
17 برگ
138,500 خرید
72 صفحه
18 برگ
144,900 خرید
76 صفحه
19 برگ
151,300 خرید
80 صفحه
20 برگ
157,700 خرید
84 صفحه
21 برگ
164,100 خرید
88 صفحه
22 برگ
170,400 خرید
92 صفحه
23 برگ
176,800 خرید
96 صفحه
24 برگ
183,200 خرید
100 صفحه
25 برگ
189,600 خرید
104 صفحه
26 برگ
196,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
197,100 خرید
112 صفحه
28 برگ
203,300 خرید
116 صفحه
29 برگ
209,500 خرید
120 صفحه
30 برگ
215,700 خرید
124 صفحه
31 برگ
221,900 خرید
128 صفحه
32 برگ
228,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
124,200 خرید
12 صفحه
3 برگ
156,700 خرید
16 صفحه
4 برگ
183,800 خرید
20 صفحه
5 برگ
215,700 خرید
24 صفحه
6 برگ
247,600 خرید
28 صفحه
7 برگ
273,500 خرید
32 صفحه
8 برگ
304,400 خرید
36 صفحه
9 برگ
335,300 خرید
40 صفحه
10 برگ
366,200 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
387,100 خرید
48 صفحه
12 برگ
417,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
446,900 خرید
56 صفحه
14 برگ
476,800 خرید
60 صفحه
15 برگ
506,700 خرید
64 صفحه
16 برگ
536,600 خرید
68 صفحه
17 برگ
558,500 خرید
72 صفحه
18 برگ
587,900 خرید
76 صفحه
19 برگ
617,300 خرید
80 صفحه
20 برگ
646,700 خرید
84 صفحه
21 برگ
676,100 خرید
88 صفحه
22 برگ
705,500 خرید
92 صفحه
23 برگ
734,900 خرید
96 صفحه
24 برگ
764,300 خرید
100 صفحه
25 برگ
793,700 خرید
104 صفحه
26 برگ
823,100 خرید
108 صفحه
27 برگ
852,500 خرید
112 صفحه
28 برگ
881,900 خرید
116 صفحه
29 برگ
911,300 خرید
120 صفحه
30 برگ
940,700 خرید
124 صفحه
31 برگ
970,100 خرید
128 صفحه
32 برگ
999,500 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
233,400 خرید
12 صفحه
3 برگ
292,500 خرید
16 صفحه
4 برگ
350,300 خرید
20 صفحه
5 برگ
412,100 خرید
24 صفحه
6 برگ
463,900 خرید
28 صفحه
7 برگ
523,700 خرید
32 صفحه
8 برگ
583,500 خرید
36 صفحه
9 برگ
643,300 خرید
40 صفحه
10 برگ
703,100 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
762,900 خرید
48 صفحه
12 برگ
822,700 خرید
52 صفحه
13 برگ
882,500 خرید
56 صفحه
14 برگ
942,300 خرید
60 صفحه
15 برگ
1,002,100 خرید
64 صفحه
16 برگ
1,061,900 خرید
68 صفحه
17 برگ
1,105,700 خرید
72 صفحه
18 برگ
1,164,500 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,223,300 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,282,100 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,340,900 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,399,700 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,458,500 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,517,300 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,576,100 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,634,900 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,693,700 خرید
112 صفحه
28 برگ
1,752,500 خرید
116 صفحه
29 برگ
1,811,300 خرید
120 صفحه
30 برگ
1,870,100 خرید
124 صفحه
31 برگ
1,928,900 خرید
128 صفحه
32 برگ
1,987,700 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
554,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
693,500 خرید
16 صفحه
4 برگ
843,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
992,500 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,142,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,291,500 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,441,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,590,500 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,740,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,889,500 خرید
48 صفحه
12 برگ
2,039,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
2,188,500 خرید
56 صفحه
14 برگ
2,338,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,487,500 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,637,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,746,500 خرید
72 صفحه
18 برگ
2,893,500 خرید
76 صفحه
19 برگ
3,040,500 خرید
80 صفحه
20 برگ
3,187,500 خرید
84 صفحه
21 برگ
3,334,500 خرید
88 صفحه
22 برگ
3,481,500 خرید
92 صفحه
23 برگ
3,628,500 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,775,500 خرید
100 صفحه
25 برگ
3,922,500 خرید
104 صفحه
26 برگ
4,069,500 خرید
108 صفحه
27 برگ
4,216,500 خرید
112 صفحه
28 برگ
4,363,500 خرید
116 صفحه
29 برگ
4,510,500 خرید
120 صفحه
30 برگ
4,657,500 خرید
124 صفحه
31 برگ
4,804,500 خرید
128 صفحه
32 برگ
4,951,500 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
1,053,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
1,352,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
1,651,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
1,950,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
2,249,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
2,548,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
2,847,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
3,146,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
3,445,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,744,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
4,043,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
4,342,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
4,641,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
4,940,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
5,239,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
5,457,900 خرید
72 صفحه
18 برگ
5,752,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
6,046,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
6,340,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
6,634,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
6,927,900 خرید
92 صفحه
23 برگ
7,222,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
7,516,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
7,810,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
8,104,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
8,398,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
8,691,900 خرید
116 صفحه
29 برگ
8,985,900 خرید
120 صفحه
30 برگ
9,280,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
9,574,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
9,867,900 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
2,046,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
2,644,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
3,241,900 خرید
20 صفحه
5 برگ
3,839,900 خرید
24 صفحه
6 برگ
4,437,900 خرید
28 صفحه
7 برگ
5,036,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
5,633,900 خرید
36 صفحه
9 برگ
6,232,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
6,830,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
7,428,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
8,025,900 خرید
52 صفحه
13 برگ
8,623,900 خرید
56 صفحه
14 برگ
9,221,900 خرید
60 صفحه
15 برگ
9,819,900 خرید
64 صفحه
16 برگ
10,417,900 خرید
68 صفحه
17 برگ
10,856,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
11,444,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
12,031,900 خرید
80 صفحه
20 برگ
12,619,900 خرید
84 صفحه
21 برگ
13,208,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
13,795,900 خرید
92 صفحه
23 برگ
14,383,800 خرید
96 صفحه
24 برگ
14,971,900 خرید
100 صفحه
25 برگ
15,559,800 خرید
104 صفحه
26 برگ
16,147,900 خرید
108 صفحه
27 برگ
16,735,800 خرید
112 صفحه
28 برگ
17,324,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
17,911,900 خرید
120 صفحه
30 برگ
18,500,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
19,087,900 خرید
128 صفحه
32 برگ
19,675,900 خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ مربعی 14*14 سانتی متر

تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
30,500 خرید
12 صفحه
3 برگ
40,500 خرید
16 صفحه
4 برگ
31,600 خرید
20 صفحه
5 برگ
35,400 خرید
24 صفحه
6 برگ
39,200 خرید
28 صفحه
7 برگ
39,900 خرید
32 صفحه
8 برگ
43,300 خرید
36 صفحه
9 برگ
46,700 خرید
40 صفحه
10 برگ
50,100 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
53,500 خرید
48 صفحه
12 برگ
56,900 خرید
52 صفحه
13 برگ
60,300 خرید
56 صفحه
14 برگ
61,900 خرید
60 صفحه
15 برگ
65,200 خرید
64 صفحه
16 برگ
68,500 خرید
68 صفحه
17 برگ
71,800 خرید
72 صفحه
18 برگ
75,100 خرید
76 صفحه
19 برگ
78,400 خرید
80 صفحه
20 برگ
81,700 خرید
84 صفحه
21 برگ
85,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
88,300 خرید
92 صفحه
23 برگ
91,600 خرید
96 صفحه
24 برگ
94,900 خرید
100 صفحه
25 برگ
98,200 خرید
104 صفحه
26 برگ
101,500 خرید
108 صفحه
27 برگ
101,900 خرید
112 صفحه
28 برگ
105,100 خرید
116 صفحه
29 برگ
108,300 خرید
120 صفحه
30 برگ
111,500 خرید
124 صفحه
31 برگ
114,700 خرید
128 صفحه
32 برگ
117,900 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
83,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
96,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
110,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
127,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
143,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
156,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
172,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
188,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
204,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
205,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
219,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
234,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
248,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
263,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
277,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
276,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
289,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
303,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
316,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
330,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
343,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
357,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
370,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
384,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
397,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
411,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
424,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
438,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
451,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
465,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
478,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
131,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
162,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
192,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
224,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
250,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
281,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
312,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
343,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
374,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
385,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
414,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
443,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
472,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
501,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
530,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
527,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
554,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
581,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
608,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
635,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
662,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
689,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
716,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
743,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
770,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
797,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
824,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
851,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
878,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
905,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
932,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
270,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
341,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
419,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
496,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
574,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
651,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
729,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
806,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
884,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
911,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
984,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
1,056,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
1,129,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
1,201,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
1,274,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
1,266,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
1,334,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
1,401,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
1,469,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
1,536,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
1,604,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
1,671,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
1,739,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
1,806,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
1,874,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
1,941,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
2,009,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
2,076,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
2,144,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
2,211,000 خرید
128 صفحه
32 برگ
2,279,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
495,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
650,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
805,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
960,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
1,115,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
1,270,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
1,425,000 خرید
36 صفحه
9 برگ
1,580,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
1,735,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
1,790,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
1,935,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
2,080,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
2,225,000 خرید
60 صفحه
15 برگ
2,370,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
2,515,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
2,500,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
2,635,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
2,770,000 خرید
80 صفحه
20 برگ
2,905,000 خرید
84 صفحه
21 برگ
3,040,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
3,175,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
3,310,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
3,445,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
3,580,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
3,715,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
3,850,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
3,985,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
4,120,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
4,255,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
4,389,900 خرید
128 صفحه
32 برگ
4,525,000 خرید
تحویل 2 روز کاری
تعداد صفحه
تعداد برگ
قیمت (تومان)
8 صفحه
2 برگ
923,000 خرید
12 صفحه
3 برگ
1,233,000 خرید
16 صفحه
4 برگ
1,543,000 خرید
20 صفحه
5 برگ
1,853,000 خرید
24 صفحه
6 برگ
2,163,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
2,473,000 خرید
32 صفحه
8 برگ
2,782,900 خرید
36 صفحه
9 برگ
3,093,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
3,403,000 خرید
 
44 صفحه
11 برگ
3,513,000 خرید
48 صفحه
12 برگ
3,803,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
4,093,000 خرید
56 صفحه
14 برگ
4,382,900 خرید
60 صفحه
15 برگ
4,672,900 خرید
64 صفحه
16 برگ
4,963,000 خرید
68 صفحه
17 برگ
4,933,000 خرید
72 صفحه
18 برگ
5,203,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
5,472,900 خرید
80 صفحه
20 برگ
5,742,900 خرید
84 صفحه
21 برگ
6,012,900 خرید
88 صفحه
22 برگ
6,283,000 خرید
92 صفحه
23 برگ
6,553,000 خرید
96 صفحه
24 برگ
6,822,900 خرید
100 صفحه
25 برگ
7,093,000 خرید
104 صفحه
26 برگ
7,363,000 خرید
108 صفحه
27 برگ
7,633,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
7,903,000 خرید
116 صفحه
29 برگ
8,173,000 خرید
120 صفحه
30 برگ
8,442,900 خرید
124 صفحه
31 برگ
8,712,900 خرید
128 صفحه
32 برگ
8,982,900 خرید
تحویل 2 روز کاری

چاپ کاتالوگ خشتی - مربع 20 * 20

جنس چاپ: جلد گلاسه 300 گرم + صفحات داخلی گلاسه 135 گرم

تعداد صفحه
تعداد برگ
نوع صحافی
قیمت (تومان)
16 صفحه
4 برگ
منگنه ساده
9,400,000 خرید
28 صفحه
7 برگ
منگنه ساده
13,860,000 خرید
40 صفحه
10 برگ
چسب گرم
18,430,000 خرید
52 صفحه
13 برگ
چسب گرم
23,000,000 خرید
64 صفحه
16 برگ
چسب گرم
25,570,000 خرید
76 صفحه
19 برگ
چسب گرم
29,780,000 خرید
88 صفحه
22 برگ
چسب گرم
33,460,000 خرید
100 صفحه
25 برگ
چسب گرم
37,150,000 خرید
112 صفحه
28 برگ
چسب گرم
40,840,000 خرید
124 صفحه
31 برگ
چسب گرم
44,530,000 خرید
تحویل 10 روزه

چاپ کاتالوگ مربعی (خشتی)، هر آنچه که باید بدانید

در چاپ کاتالوگ مربعی می بایست به تعداد صفحات، ضخامت برگ ها و نوع طراحی آن توجه ویژه ای را داشت از این رو به صورت بسیار خلاصه به توضیح این مفاهیم خواهیم پرداخت.

سایز کاتالوگ مربعی در چه ابعادی چاپ می شود؟

کاتالوگ مربعی در تیم گرافیک در ابعاد 20 در 20 سانتی متر چاپ خواهد شد. این سایز کاتالوگ مربعی، نه خیلی بزرگ است و نه خیلی کوچک. از این رو می تواند سایز بسیار مناسبی برای یک کاتالوگ مربعی باشد.

طراحی کاتالوگ مربعی؛ در تیم گرافیک چه پروسه ویژه ای انجام می شود؟

اگر می خواهید تا یک کاتالوگ مربعی تاثیر گذار را به مشتریان خود تحویل دهید، می بایست به طراحی آن، توجه ویژه ای بکنید.

در تیم گرافیک در 2 مرحله طراحی کاتالوگ استارت می خورد.

مرحله اول: آماده سازی لوگو، عکس محصولات یا عکس خدمات

لازمه سفارش کاتالوگ مربعی داشتن یک لوگو از کسب و کار شماست. اگر همچنان از برند خود لوگو ندارید، می بایست در سریعترین حالت ممکن یک لوگو تهیه کنید. در صورت صلاحدید، تیم گرافیک می تواند شما را در این هدف یاری کند.

از روی دیگر برای ایجاد یک کاتالوگ جذاب، می باست از عکس های حرفه ای از خدمات یا محصولات شما داشته باشیم. لازم بذکر است نذاشتن یک عکس غیر اصولی، بسیار بهتر از گذاشتن آن در یک طراحی کاتالوگ مربعی است. از این رو برای داشتن یک عکس حرفه ای باید با یک آتلیه صحبت کنید و از خدمات و محصولات خود عکاسی حرفه ای کنید.

در این مرحله هم در صورت تمایل، می توانیم خدمات خود را در آتلیه تخصصی تیم گرافیک در اختیار مشتریان قرار دهیم.

مرحله دوم: انتخاب رنگ، قالب و دیزاین کردن نوشته و عکس ها

با داشتن عکس ها و لوگوی برند، وارد مرحله دوم طراحی کاتالوگ مربعی می شویم. در همین راستا کارشناسان طراحی تیم گرافیک، برای انتخاب رنگ سازمانی برند شما، مشاوره خواهند داد و با ارائه قالب های مختلف جذاب در حوزه کاری شما، فرآیند کار ادامه می یابد. بعد از انتخاب رنگ و قالب اصلی کاتالوگ مربعی توسط شما، در مرحله بعدی نوشته های شما بر روی صفحات کاتالوگ مربعی دیزاین شده و طراحی نهایی به اتمام خواهد رسید.

قیمت کاتالوگ مربعی به چه عواملی وابسته است؟

قیمت کاتالوگ مربعی، با توجه به جنس صفحات جلد و صفحات داخلی و مخصوصا تعداد برگ ها متغیر است. هر چقدر تعداد صفحات بیشتر شود، قیمت نهایی کاتالوگ مربعی هم افزایش خواهد یافت. در مورد جنس صفحات هم، پس از بررسی های صورت گرفته، بهترین و مقرون به صرفه ترین پیشنهاد برای یک کاتالوگ حرفه ای چاپ با استفاده ار کاغذ گلاسه با گرماژ و ضخامت بالا (300 گرم) برای جلد و ضخامت نازک تر (گلاسه 135 گرم) برای صفحات داخلی است. از این رو قیمت های ارزیابی شده برای محصولات کاتالوگ با این ترکیب خاص تعیین شده است. هر چند اگر تمایل به شخصی سازی جنس صفحات کاتالوگ خود دارید، با ما تماس بگیرید، در خدمت شما هستیم.

سفارش کاتالوگ مربعی، در انتخاب چاپخانه خود دقت کنید

با توجه به اینکه طراحی و چاپ کاتالوگ مربعی، یک امر بسیار تخصصی و پیچیده است، می بایست در انتخاب مجموعه ای که می خواهید سفارش کاتالوگ مربعی خود را ثبت کنید، کاملا دقت نظر داشته باشد. در همین راستا تیم گرافیک با بهره گیری از کادر تخصصی، در حوزه طراحی و چاپ کاتالوگ ، این امکان را به مشتریان می دهد تا بتوانند بعد از چاپ، یک کاتالوگ مربعی حرفه ای را در دستان خود مشاهده کنند. همین حالا اقدام کنید...

نمونه کارهای کاتالوگ در تیم گرافیک

گالری تصاویر

 
 

محصولات مرتبط چاپ کاتالوگ مربعی

مشاهده و ثبت سفارش محصولات دیگر

سوالات پر تکرار چاپ کاتالوگ مربعی
چگونه می توانیم از کیفیت چاپ کاتالوگ خشتی تیم گرافیک مطمئن شویم؟

تیم گرافیک برای چاپ کاتالوگ مربع در جهت اطمینان خاطر مشتریان خود، خدمت ویژه ای را در نظر گرفته است، از این رو گارانتی کیفیت را برای چاپ کاتالوگ مربع ارائه می کند، تا در صورتی که مشکلی در چاپ پیش بیاید و در قوانین ضمانت چاپ مجدد وجود داشته باشد، پروسه چاپ مجدد کلیک بخورد.

برای ثبث سفارش طراحی کاتالوگ مربعی چی کار کنیم؟

شما می توانید با شماره گیری تلفن ها دفتر، با کارشناسان تیم گرافیک ارتباط برقرار کرده و سفارش طراحی کاتالوگ خشتی خود را ثبت کنید.
همچنین در نظر داشته باشید بسته به میزان صفحات، قیمت طراحی کاتالوگ مربعی متغیر است. شما می توانید برای مشاهده قیمت طراحی کاتالوگ به صفحه تعرفه خدمات طراحی مراجعه کنید.

برای چاپ کاتالوگ مربعی در تیم گرافیک باید از چه طریقی اقدام کنیم؟

در هر کجای ایران که باشید از 2 روش تلفنی و اینترنتی، امکان ثبت سفارش کاتالوگ مربعی وجود دارد.
از روی دیگر اگر هم از اهالی شهر تهران هستید، می توانید به صورت حضوری هم سفارش کاتالوگ مربعی را انجام دهید.

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
  • تهران - فلکه دوم صادقیه ، پشت بانک ملت ، خیابان تقدیری ، مجتمع تجاری افتخار ، واحد 2 و 3 ، مجموعه "تیم گرافیک"
    ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 9:30 صبح الی 19
    پنج شنبه ها 9:30 الی 18
    شماره تماس: 02144044827 - 02144044881 - 02144037023

نماد های سایت
  • logo-samandehi
تمامی حقوق برای این سایت محفوظ میباشد. کپی رایت 1401 - قدرت گرفته از چاپیروس